Mesta skola

Comments

Transcription

Mesta skola
Mesta skola
M
esta skola ligger 6 kilometer söder om
Eskilstuna centrum. Skolan omges av en
unik miljö och barnen har tillgång till en
fantastisk natur. Vår populära skolgård är en utmärkt och stimulerande umgängesplats som även
uppmuntrar till pedagogiska lekar. Både elever och
föräldrar är i hög grad nöjda och eleverna står i
kö för att få studera här. På Mesta skola erbjuds
eleverna utmaningar och studiero.
Inför höstterminen 2014 stod en ny paviljong
färdig med tre klassrum och kulturhus med bibliotek, IT, bild och musik. Skolgården berikades med
nya lekredskap.
Personalen arbetar i två arbetslag; ett för förskoleklass/årskurs 1/fritidshem och ett för årskurs
2-3/fritidshem. Pedagogerna på skolan har bred
kompetens och erfarenhet av yrket. Vi arbetar
aktivt med flera olika pedagogiska metoder och
inlärning via lek och rörelse i båda arbetslagen
och på fritidshemmet. Ett exempel är att vi väver
in kunskaper om teknik och natur i många aktiviteter. Arbetsmetoderna och pedagogernas engagemang och kunskap gör att eleverna når mycket
goda studieresultat. En del av vår undervisning
sker utomhus.
Skolan är liten och det bidrar till närhet och
trygghet för eleverna. Skolans förväntningsdokument står också för trygghet och tydlighet. Elever,
föräldrar och personal har tillsammans beslutat
om vilka förväntningar vi har på varandra. Samarbetet mellan skola och hem bidrar till våra elevers
framgångar.
Grundskola med förskoleklass till årskurs 3
Adress: Bynäsvägen 27, 632 36 Eskilstuna
tfn: 016-710 50 21
e-post: [email protected]
webbplats: eskilstuna.se/mestaskola
Rektor: Ann Haume
tfn: 070-086 20 89
e-post: [email protected]
Antal elever: 225 Antal anställda: 31
E S KI LS TU N A S KO M M U N A LA GR U ND S KO LO R 2 0 1 6
23

Similar documents