Fritidshemmets uppdrag och lgr 11 H

Comments

Transcription

Fritidshemmets uppdrag och lgr 11 H
UPPDRAG
FRITIDSHEM
Fritidshemmens uppdrag och Lgr11
- hur skapar vi yrkesstolthet och arbetsglädje?
Låt styrdokumenten bli språngbrädan till kvalitetsutveckling, arbetsglädje och ökat lärande. Om vi ska ha möjlighet
att utveckla vår verksamhet så att elevens lärande och förmågeutveckling sätts i centrum, så behöver vi förstå och
ta till oss både Lgr11 och de Allmänna råden för fritidshem. Den här utbildningen fokuserar på målen i vårt gemensamma uppdrag och vår yrkesroll i en verksamhet där skola och fritidshem kompletterar varandra på bästa sätt.
MÅL
Att forma en yrkeskultur som skapar arbetsglädje och motivation
genom ökad förståelse av uppdraget. Öka medvetenheten om hur vi
når den måluppfyllelse som ger ett fritidshem hög kvalitet.
INNEHÅLL
Kan vi både bevara det unika i fritidshemmet och
vara en del av elevens hela skoldag?
I grunden har både fritidshemmet och skolan ett
gemensamt uppdrag. Det skapar ett fantastiskt
sammanhang för elevens lärande. Men vilket är det
gemensamma uppdraget och hur kan fritidshemmet
arbeta för att ge eleverna förutsättningar för att nå
sin fulla potential?
Vad styr innehållet i fritidshemmets verksamhet?
Ja, många gånger är vi fast i våra traditioner och reflekterar kanske inte så mycket över varför vi gör
som vi gör. Problemet är att vi har olika traditioner
PRIMÄR MÅLGRUPP
• Fritidspedagoger och lärare
i fritidshem
• Skolledare
UTBILDARE
Aktuella utbildare presenteras
på www.lararfortbildning.se
PRISER, TIDER och MER INFORMATION
Vill du veta mer om våra möjligheter att genomföra utbildningen
på plats hos er, sk UPPDRAG, så kontaktar du våra kundansvariga på
08-737 68 00 eller [email protected]
Ev datum och deltagaravgift för KURS hittar du på webben.
Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor!
vilket äventyrar den professionella likvärdigheten i fritidshemmen. Tänk att fullt ut veta varför och hur vi ska utveckla verksamheten! Det
skapar både arbetsglädje och motivation. Här får
du verktyg för att på ett systematiskt sätt i samarbete med kollegor utveckla ditt fritidshem och
stärka din yrkesroll.
Hur organiserar vi för samarbete och lärande?
Att skapa en organisation där alla medarbetare
får använda sin kompetens och komplettera varandra är en förutsättning för att stödja elevernas
utveckling. Skolan och fritidshemmet har unika
möjligheter att skapa en verksamhet där de båda
verksamheterna stödjer varandra och elevernas
lärsituationer. Eleverna får helt enkelt dubbla
möjligheter till lärande och alla medarbetare kan
minska sin stress genom att få balans i vardagen.
UPPDRAG
FRITIDSHEM
BOKA UPPDRAG - UTBILDNING PÅ PLATS HOS ER
Söker du en flexibel, effektiv och prisvärd lösning
för kompetensutveckling? Varje år genomför vi
hundratals utbildningar på skolor över hela landet. Våra utbildare har erfarenhet från fritidshem
och grundskola, är uppdaterade på aktuell forskning och har den kompetens du efterfrågar för ett
bra resultat.
Fördelarna med uppdragsutbildning är många:
- Stor flexibilitet.
Ni väljer tid och plats och tillsammans skräddarsyr vi innehåll, nivå och pedagogisk utformning
efter era önskemål.
- Hög effekt.
När alla får samma utbildning och information
vid samma tillfälle får det också störst genomslag
på arbetsplatsen.
- Prisvärt.
Den mest kostnadseffektiva utbildningsformen.
Vi rekommenderar grupper på max 30-40 personer för att uppnå hög interaktion. Uppdragsutbildning passar särskilt bra när ni arbetar med
förändring i process. Det går att beställa uppdrag
som endagsdagsutbildning eller som en serie utbildningar under en längre period.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om kompetensutveckling på plats hos er!
MEDLEM I SAUF
Lärarfortbildning AB
är medlem i Sauf, Sveriges
Auktoriserade utbildningsföretag. www.sauf.se
Lärarfortbildning AB
Box 120 60 • 102 22 Stockholm • 08-737 68 00
[email protected] • www.lararfortbildning.se
GENOMFÖRANDE
Våra utbildningar bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg
som kan tillämpas i vardagen.
SPECIALISTER PÅ SKOLUTVECKLING
Lärarfortbildning AB är specialister på skolutveckling sedan starten 1989. Vi utbildar lärare och skolledare i förskola och skola, individuellt och i grupp
genom kurser, konferenser och kundanpassade processutbildningar.
Vår styrka är att vi har mångårig erfarenhet av att
omsätta forskningsteorier till användbar praktik.
Varje år ger vi tusentals lärare och skolledare
effektiva metoder och verktyg för skolutveckling.
Organisationer lär sig ta tillvara sin egen kapacitet
och får nya kunskaper så att alla i skolan och förskolan får möjlighet att utvecklas.
Lärande sker i samspel. Med fokus på läranderesultaten utvecklar vi Sveriges viktigaste människor.
Välkommen till Lärarfortbildning AB!

Similar documents