Sjukresor

Transcription

Sjukresor
INFORMATION OM SJUKRESOR, FEB 2016
SVENSKA
Sjukresor
När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande
behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska
sjukresan ske med buss, tåg eller egen bil.
Reseersättning för sjukresor
Du som är folkbokförd i Västmanlands län kan få ersättning för resor från din
folkbokföringsadress till läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård inom länet,
om besöket sker hos en giltig vårdgivare. För resor utanför länet kan du få ersättning om
du har en specialistvårdsremiss eller remiss avseende vårdgaranti.
Resa med kollektivtrafik eller egen bil
Om du åker med buss eller tåg får du ersättning för hela resekostnaden. Åker du i egen bil
kan du få ersättning för en del av resekostnaden. Resor med egen bil ersätts med 1,70
kr/km för den del av enkelresan som överstiger 40 km (80 km vid resa tur och retur).
Kilometerkostnaden för egen bil räknas inte in i ditt högkostnadsskydd.
Reseersättningen för buss, tåg eller egen bil kan hos vissa vårdgivare kvittas direkt mot
den avgift du betalar för ditt vårdbesök.
Sjukresan kan även ersättas i efterhand. Har du rest med tåg eller buss skickar du in ditt
originalkvitto/intyg från vårdbesöket tillsammans med biljetterna från resan i original.
Har du rest med bil skickar du in ditt originalkvitto/intyg från vårdbesöket tillsammans
med uppgifter om bilresans längd i kilometer.
Skicka din ansökan om ersättning till:
Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Sjukresor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås
Kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte. Ersättning under 50 kr betalas inte ut,
men du kan samla kvitton så att summan för utbetalningen uppgår till minst 50 kr.
Bokade sjukresor – för dig som inte kan resa på annat sätt
Kan du av hälsoskäl inte resa med kollektivtrafik eller bil? Då kan du ha rätt till en så
kallad ”bokad sjukresa” som sker med taxi, specialfordon eller sjukreselinje.
Kontakta beställningscentralen på 020-21 21 21 (helst senast dagen före planerat besök).
Beställningsoperatören kommer att ställa frågor om ditt hälsotillstånd för att avgöra med
vilket färdmedel resan ska ske. Beställningscentralen kan hjälpa dig på följande språk:
svenska och engelska.
www.ltv.se
INFORMATION OM SJUKRESOR, NOV 2015
SVENSKA
Resa med taxi eller specialfordon
När du reser med taxi eller specialfordon samordnas din sjukresa med andra resenärer.
En enkelresa kostar 100 kr.
Resa med sjukreselinjen
Har du inte rätt till taxi kan du ändå ha rätt till att åka sjukreselinje. Sjukreselinjerna
trafikeras måndag-fredag och en enkelresa kostar 30 kr.
Ingen ersättning för bokade sjukresor
Egenavgiften du betalar för taxi, specialfordon och sjukreselinjen ersätts inte. Däremot
ingår egenavgiften i ditt högkostnadsskydd för sjukresor.
Högkostnadsskydd för bokade sjukresor
Du behöver inte betala mer än 1 800 kronor i egenavgift för dina bokade sjukresor. Detta
gäller under en tolvmånadersperiod, räknat från första resan. Ett brev skickas till dig när
du kommit upp till beloppet. Egenavgifter för barn som är under 18 år och folkbokförda
på samma adress läggs ihop.
Tänk på att:
Är du turist på besök i Sverige kan du inte få ersättning för sjukresor med buss, tåg eller
egen bil. Kommer du från ett EU-land kan du däremot ha rätt till bokade sjukresor. Vill du
veta vad som gäller för dig som kommer från ett annat land, kontakta gärna
beställningscentralen.
Har du frågor?
Om sjukresor och vilken ersättning du kan få?
Ring 021-17 53 30 under vardagar eller mejla [email protected], skriv
”Sjukresor” i ämnesraden. Vi kan hjälpa dig på följande språk: svenska och engelska.
Om övrig buss- och tågtrafik?
Gå in på www.vl.se eller kontakta KundCenter VL på telefon 0771-22 40 00.
Vi kan hjälpa dig på följande språk: svenska och engelska.
Med vänlig hälsning
Kollektivtrafikförvaltningen
www.ltv.se