Webbintyg - riktlinjer för sjukresa

Transcription

Webbintyg - riktlinjer för sjukresa
Senast uppdaterad 2016-10-19
Vad är ett webbintyg?
• Ett webbaserat sjukreseintyg, som gäller för alla sjukresor inom Region
Skåne.
• Undantag direktresa, resa till vistelseadress, för vårdgarantiresor och för resor
utanför Region Skåne. I dessa fall ska E-post intyg som finns i webbintyget
användas.
Syftet med webbintyg
• Patienter kan ringa och boka sina resor så fort det finns ett webbintyg registrerat.
• Tidsbesparing för vårdpersonal och sjukresehandläggare.
• Bättre underlag för att ta fram statistik för sjukresor med serviceresefordon.
• I de fall där E-post intyg behöver göras kan det ta upp till två arbetsdagar innan
det är registrerat. E-post intyget behandlas manuellt av sjukresehandläggarna.
Vem får utfärda ett
webbintyg?
• Behandlande hälso- och sjukvårdspersonal inom region Skånes offentligt
finansierade vård och som har kännedom om patientens hälsotillstånd är de som
utfärdar intyg om sjukresa.
• Vid varje tillfälle man är inloggad i webbintyget sker en registrering kopplat till
ditt eTjänstekort (RS-kort).
Instruktioner
• Sjukresa ska i första hand göras med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga
med buss och tåg.
• Det är patientens medicinska hälsotillstånd som är avgörande för val av färdsätt.
Avsaknad av allmän kollektivtrafik eller privatbil är inte skäl nog för sjukresa med
serviceresefordon.
• Om patienten på grund av sitt medicinska hälsotillstånd inte kan resa med den
allmänna kollektivtrafiken utan måste resa med serviceresefordon ska detta
styrkas via webbintyg.
Ibland behövs inget intyg om
sjukresa med serviceresefordon
• För personer över 85 år, de har även rätt att boka en ledsagare utan kostnad.
• När det finns ett giltigt färdtjänsttillstånd har patienten rätt att åka sjukresa på
samma sätt som man är legitimerad för i färdtjänsten.
• Om det redan finns ett befintligt intyg. Denna information finns i webbintyget.
Mer information om sjukresor
• Du som arbetar inom vården hittar mer information på
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-ochtjanster/sjukresor/
• Information om sjukresor till patienter finns på
www.skanetrafiken.se/sjukresor
”Bättre med pengarna i
vården än på vägen”