Scandinavia Goju-ryu Association

Transcription

Scandinavia Goju-ryu Association
SVENSKA
KARATE
FÖRBUNDET
INTYG
Detta intyg certifierar att föreningen
f(ii4,'QS
qOl~C(~/(~&b
Jr
'
är medlemmar i
Svenska Karateförbundet
och har med vårt förtroende åtagit sig att
i sin verksamhet bedriva sund idrott och
förmedla Karatens goda värderingar.
SKF-nummer