Intyg om eget arbete på tomt

Transcription

Intyg om eget arbete på tomt
Intyg om eget arbete på tomt
Intyg om eget arbete på tomt
I samband med landsbygdsprojektet har du som äger en fastighet i projektområdet möjlighet att
fiberansluta din fastighet och få tillgång till Bjäre Krafts öppna stadsnät.
Som fastighetsägare har du möjlighet att själv utföra arbetet på tomten. Ersättning är 120 kr per
meter fågelsträckan, med ett maximalt ersättningsbelopp på 7 100 kr. Ersättningen dras av på
anslutningsavgiften. För att fiberanslutningen ska bli klar att användas krävs fiberinblåsning. Inför
inblåsning måste förberedelserna nedan utföras.
Förberedelserna består av att gräva och lägga ner fiberslang från anslutningspunkt enligt kartbilaga, utföra håltagning genom fasad och dra fram fiberslangen till den plats i huset där du önskar
placera fiberboxen. Läs mer i bifogad instruktion om Tomtförberedelser. Bjäre Kraft tillhandahåller
den längd fiberslang du behöver. När du utfört arbetet skickas detta intyg in i bifogat kuvert.
Landsbygdsprojekt
Installationsadress för fiberoptik
Gatuadress
Postnr & Ort
Fastighetsbeteckning
Egen grävinsats på tomt
Antal meter fågelsträckan
Avdrag per meter
meter
120 kr
Totalt avdrag
inkl. moms
Slutdatum
kr. inkl. moms
Intyg om eget grävarbete
Jag bekräftar härmed att förberedelserna är klara och att jag önskar fiberinblåsning utförd.
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Undertecknat intyg returneras i bifogat svarskuvert.
Bjäre Kraft kommer att ta kontakt för tidbokning av fiberinblåsning. Ange namn och tel nr till kontaktperson.
Namn
Telefonnummer
Har du frågor kring förberedelserna ska kontakta Anders Hurtig, 0431-44 99 29.
Adress: Bjäre Kraft, Box 1054, 269 21 Båstad
Telefon: 0431-44 99 00, Fax: 0431-44 99 20
E-post: [email protected]
Ver 2013-11-04