Information till dig som utfärdar intyg om sjukresa

Transcription

Information till dig som utfärdar intyg om sjukresa
Information till dig som utfärdar intyg om sjukresa
I mars 2015 beslutade Region Skånes koncernledning att en avveckling av faxintyg för sjukresa ska
ske från och med 2016. Detta innebär att intyg om sjukresa inom Region Skåne ska ske via
webbintyg i stället för pappersblankett via fax även i många av de fall som tidigare undantagits.
Det här är webbintyg
Webbintyg är ett webbaserat sjukreseintyg som gäller för resor inom Region Skåne. Webbintygen
sparar värdefull tid för såväl personal inom vården som handläggningen på Skånetrafiken. Men
framför allt underlättar det för patienten som kan boka sin resa direkt efter att intyget är utfärdat
och signerat i stället för att räkna med en handläggningstid på upp till två arbetsdagar.
Vem utfärdar intyg om sjukresa?
Behandlande och legitimerad vårdpersonal som jobbar inom Region Skåne och har kännedom om
patientens hälsotillstånd är de som utfärdar intyg om sjukresa.
Nytt webbintyg för sjukresa
I samband med utfasning av faxintyg kommer ett nytt webbintyg att lanseras under första delen av
2016. Du som redan använder det befintliga webbintyget – fortsätt! Det nya intyget kommer vara
enklare och förbättrat men du kommer lätt att känna igen dig. Till dig som ännu inte provat att
utfärda sjukreseintyg via webbintyg, ta gärna tillfälle att prova redan nu.
Det nya webbintyget omfattar även många av de undantag som tidigare gällt, bland annat
patienter folkbokförda i Malmö kommun samt vid ensamåkning och framsäte.
Utbildning
Under 2016 kommer samtlig behörig vårdpersonal erbjudas utbildning i användningen av webbintyg.
Frågor?
Välkommen att höra av dig om du har frågor kring webbintyg eller annat som rör sjukresor. Du når
Skånetrafikens Sjukreor på 0771- 77 80 90 månd-fred kl. 8-16 eller via mail
[email protected]
Du kan också titta direkt på skane.se/bestallsjukresa . Här finns information samlad för dig som
utfärdar intyg om sjukresa.