Hört på INTELEC ®… …och händer i vår närhet

Comments

Transcription

Hört på INTELEC ®… …och händer i vår närhet
_______________________________________________________________________
Inbjudan till
INTELEC® - SYMPOSIUM 2015
18 mars, 2015
ÅF-huset, Frösundaleden 2, Stockholm (Solna)
_________________________________________________________________________________
®
Hört på INTELEC …
…och händer i vår närhet
Det senaste om energilösningar för IT & Telecom:
· Är 96% verkningsgrad passé? Omvandlartekniken pressar både
verkningsgrad och energidensitet
· Det senaste om kraftsystem, från 50W…5MW, 48V…400V
· Flödesbatterier och vätskekylning för små anläggningar – några
av nyheterna inom klimatteknik och energilagring
· ”Fatala missförstånd med dramatiska följder”. Tysklands
Energiewende synas med initierade ögon
· Samspel mellan elnät, lagring, mikroproduktion och
kraftelektronik. Från Sveriges största smart grid lab
· Modulärt byggsätt med kraft och kyla för kompletta datacenter
_____________________________________________________________________
Symposium 2015 sponsras av:
2015-01-18
1
________________________________________________________________________
Välkommen till Svenska INTELEC-Symposiet 2015
Tekniskt program
Programmet är en kombination av rapportering från INTELEC 2014 i Vancouver, som
bevakades av en 4-manna delegation från Svenska INTELEC-föreningen, och föredrag
om relaterad utveckling i vår närhet. Se nästa sida för årets program.
Träffpunkt och utställning
I de frikostigt tilltagna pauserna förvandlas den rymliga lobbyn till årets största
mingelplats för svenska experter inom IT & Telecom energi. Våra sponsorer visar
produkter och koncept i en miniutställning och ”alla pratar med alla” om de senaste
erfarenheterna, utmaningarna och möjligheterna.
Allmänt om symposiet
Symposiet hålls på svenska, under en dag. Konferensen dokumenteras med ljud och bild
som läggs in på föreningens hemsida. Deltagare får lösenord för att efter symposiet
kunna lyssna till presentationerna igen och samtidigt via bildspel se tillhörande bilder.
Dagen avslutas med en middag där det bjuds goda möjligheter att både knyta nya och
underhålla befintliga kontakter i branschen.
Om INTELEC och Svenska INTELEC-föreningen
INTELEC, The International Telecommunications Energy Conference, bildades 1977
och är en permanent organisation under det amerikanska IEEE, Institute of Electrical
and Electronics Engineers. INTELEC är ett globalt forum för energispecialister inom
ICT (Information and Communications Technology). Den internationella INTELECkonferensen hålls en gång per år någonstans i världen.
Svenska INTELEC-föreningen bildades år 1985 för att arrangera den Internationella
INTELEC-konferensen 1987 i Sverige. Föreningen har sedan dess fortsatt sitt samarbete
med internationella INTELEC-organisationen och arrangerar årliga egna symposier som
reflekterar utvecklingen inom vårt område.
Mycket välkommen till en intressant symposiedag den 18 mars!
Svenska INTELEC-föreningen
Lars Selberg
Ordförande
2015-01-18
Lars Björkström
Projektledare, Symposium 2015
2
_________________________________________________________________________________
Svenska INTELEC-föreningens Symposium den 18 mars 2015
Tema 1: INTELEC® 2014 med temat "Resilient Communications Energy for our Connected
World” hölls i Vancouver, Kanada, i oktober 2014. Ytterligare förbättringar av verkningsgrad
och energidensitet, fortsatt sökande efter den ideala energilagringen, och vidare utveckling av
olika kraftsystem var några av huvudpunkterna. Det diskuterades också flitigt vad ”resilient”
egentligen betyder. Här redovisas det våra rapportörer på plats upplevde som mest intressant.
Tema 2: ”I vår närhet”. I Tyskland pågår den största energisatsningen i modern tid i form av
”Energiewende”. För ett år sedan ställde vi frågan ”fågel eller fisk”. Nu får vi en initierad
lägesbeskrivning. Vi får också en inblick i det arbete som pågår i Sveriges största Smart-Grid
laboratorium, som ligger i Ludvika. Dessutom får vi se ett nytt modulärt sätt att snabbt bygga
datacenter, inkl. kraft och kyla, som bl.a. används vid en stor installation i norra Sverige.
Tid
Programpunkt
Föredragshållare mm
08.30 – 09.00 Registrering, kaffe med fralla och mingel
09.00 – 09.15 Välkomna
Tema 1
Intelec 2014 – Resilient…
09.15 – 10.15 Trender inom omvandlardesign; Super high
efficiency, super high power density
10.15 – 10.45 Kaffe, mingel och bensträckare
10.45 – 11.30 Från Plenarsessioner och Workshop:
Vad är ”Resilient Communications Energy”?
11.30 – 12.30 Kraftsystem för telekom:
Från 50W till 5 MW och från 48V till 400V
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Nyheter inom klimatteknik och energilagring.
Smart grid med mikronät
Tema 2
I vår närhet.
14.30 – 15.30 Tyska Energiewende:
Fatala missförstånd med dramatiska följder
15.30 – 16.00 Kaffe, mingel och bensträckare
16.00 – 16.30 Elnät, lagring, mikroproduktion och kraftelektronik. Från Sveriges största smart grid lab
16.30 – 17.00 Modulärt byggsätt för datacenter med kraft
och kyla integrerat i konceptet
17.00 – 17.15 ”Resilient Communications” i Sverige.
Uppdatering om föreskrifter etc.
17.15 – 17.30 Avslutning
17.30 – 18.15 Mingel och förfriskningar
18.15 – 21.00 Middag med egen underhållning
Lars Selberg SvI/Fortum
Lars Björkström Sv INTELEC
Nils Bäckman
Eltek
Lars Björkström
Svenska INTELEC
Annika Skarrie
Ericsson
Torkel Magnusson
QTM Elektronik & Kraft
Staffan Reveman
Reveman Energy Academy
Dr. Nicholas Etherden
STRI
Dag Hassler
Emerson Network Power
Lars Björkström
Svenska INTELEC
Lars Selberg/Lars Björkström
Alla (plugga roliga/dåliga
historier)
_____________________________________________________________________
2015-01-18
3
________________________________________________________________________
Anmälan
Anmälan görs direkt på Svenska INTELEC-föreningens hemsida www.svenskaintelec.org.se .
Anmälan till reducerad avgift skall vara oss tillhanda senast 2015-02-20, anmälan till full avgift
senast 2015-03-11.
Bokningsbekräftelse och faktura skickas via e-post från Svenska INTELEC-föreningen efter mottagen
anmälan. Anmälan är bindande, men kan överlåtas efter meddelande till oss.
Vid avbokning senast 2015-03-16 debiteras 50 % av avgiften.
_____________________________________________________________________
Symposieavgift
Alt. 1 exkl. middag
SEK 5 200: - plus moms vid anmälan senast 2015-02-20, därefter SEK 5 800: - plus moms.
I avgiften ingår morgonfika med fralla, lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe.
Alt. 2 inkl. middag
SEK 5 900: - plus moms vid anmälan senast 2015-02-20, därefter SEK 6 500: - plus moms.
I avgiften ingår morgonfika med fralla, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe samt middag. Var
vänlig meddela vid anmälan, om du har speciella önskemål rörande maten.
______________________________________________________________________
Symposium 2015 sponsras av:
______________________________________________________________________
E-postadress: [email protected]
Tel: 070-5826374
Int: +46 705826374
Postadress: Svenska INTELEC-föreningen, Stubbsundsvägen 17, SE-131 41 NACKA
Hemsida: www.svenskaintelec.org.se
2015-01-18
4