“Låt oss få hjälpa er”

Comments

Transcription

“Låt oss få hjälpa er”
”50 YEARS OF EXPERIENCE IN MATERIAL HANDLING AND BIOENERGY”
“Låt oss få hjälpa er”
Saxwerk har med sina 50 års erfarenhet i materialhantering och bioenergilösningar, stort kunnande och "know-how" i allt som omfattas av morgondagens miljöprodukter inom bioenergi och recycling.
MATERIALHANTERING
OCH RECYCLING
Vårt program för materialhantering och recycling passar
utmärkt för svårhanterliga (ej
självrinnande) bulk material.
SLAMHANTERING
Saxwerk levererar system för
lagring, utmatning och hantering av avloppsslam, bioslam
och fiberslam.
BIOENERGIANLÄGGNINGAR
PELLETSANLÄGGNINGAR
Saxwerks breda kompetens gör
att vi är en stark leverantör för
biobränsleeldade anläggningar
för kommunala fjärrvärmeverk
och pelletsfabriker.
Saxwerk levererar allt från
kompletta pelletsanläggningar
till separata maskinleveranser
inom pelletstillverkning.
ASK OCH SLAGGHANTERING
Saxwerks robusta och
välbeprövade konstruktioner är
det bästa valet för en säker
askutmatning.
Saxwerk AB
Box 97, 137 22 Västerhaninge
Besöksadress:
Förrådsvägen 1
137 37 Västerhaninge, Sweden
Telefon: 08-500 666 90
E-post: [email protected]
”50 YEARS OF EXPERIENCE IN MATERIAL HANDLING AND BIOENERGY”
Våra produkter
Rotorer
» Hydraulrotorer
» Fjäderrotorer
Skruvtransportörer
» Transportskruvar
» Doserskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar
» Skruvfickor
Elevatorer
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer
Skraptransportörer
» Skraptransportörer, dubbelkedja standard
» Skraptransportörer, dubbelkedja specialdesign
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”
Energianläggningar
» Rostersystem
» Inmatningar
» Styrsystem
Stoftbefuktare
» Stoftbefuktare med specialgängor
Glidramar
» Glidramar, standard
» Glidramar, special
Silos
» Runda silos
» Regantgulära silos
» Mottagningsfickor
Stångmatare
» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
Doserboxar
» Doserboxar, standard material
» Doserboxar, svårhanterligt material
» Skruvdoserare
Cellmatare
» Cellmatare, standard
» Cellmatare, förstärkta
» Cellmatare, rostfria
Saxwerk AB, Box 97, 137 22 Västerhaninge, Sweden • Besöksadress: Förrådsvägen 1, 137 37 Västerhaninge, Sweden
Phone: +46 (0)8-500 666 90 • E-post: [email protected] • Hemsida: www.saxwerk.se
Organisationsnummer: 556822-1161 • Bankgiro: 730-5477