PROGRAM DAGLEDIGA Våren 2015

Comments

Transcription

PROGRAM DAGLEDIGA Våren 2015
PROGRAM
DAGLEDIGA
Våren 2015
Program våren 2015, varannan onsdag kl 13-15
Månad/
dag
Februari
11
25
Mars
11
25
April
8
22
Program
Gäst
Värd/värdi
nna
Barbariska trädgårdsmästare
Om de äldsta spåren av
trädgårdsodlingar och medicin
i Sverige.
Arkeolog
Jens Heimdahl
Anders
Ladda i Thailand och
Kristine i Litauen
Barns situation idag.
Pastor
May Åkerström
Gullbritt
Medeltidens Haningebygd.
Geografi och historia.
Författare
Gunnar Redelius
Anders
”Borta men ändå som hemma”
Kyrkoherde
Krister Stenberg
Hellen
Författare
Jenny Jacobsson
Ingrid H
”Vilka är alla dessa som tigger
på våra gator och torg?”
Verksamhetschef
Carolina Nilsson
Ewa
Vad och varför SkärgårdsStiftelsen? Om varför det är
Viktigt att skärgården är öppen
för alla
Kommunikations
chef
Ulrika Palmblad
Christer
Tandtekniker
Torbjörn Åkesson
Ingrid H
Hellen Tolf Dahl
Inga-Britt Bjurer
Pelle Pettersson
Anders
”I ditt kvarter händer det
saker du inte ser ”
Maj
6
20
Tredimensionellt i din muninte bara på bio
Juni
3
Sommaravslutning – sång och
musik. Lättlunch.
Programidé
Det är deltagarnas egna önskemål som ständigt ligger till grund för innehållet i vårt program.
Vi vill skapa en otvungen gemenskap till något som berör alla, som skapar trivsel och
meningsfullhet. Alla är vi olika, har olika behov och olika intressen.
Programupplägg. NYTT !!!!!!
Vi har fått in önskemål och synpunkter på vårt programupplägg för våren 2015.
Det har medfört att vi har följande upplägg på prov under våren 2015.
• Vi startar direkt kl 1300 med vårt program och vår gäst. Vi håller till i Skeppet
(del av kyrkorummet). Gemensam avslutning.
• Ca kl 1400 serveras kaffe/te, smörgås/bröd i cafeterian
Flera tycker att det efter ett programinslag så öppnas goda möjligheter till
samtal och reflektioner kring det vi hört och sett. Det hindrar oss inte från
att naturligtvis prata om annat vardagligt som kan kännas angeläget.
Kostnad (NYTT !!!)
Vi eftersträvar bra programkvalitet till ett rimligt pris. Vi har hittills finansierat vårt
programutbud med de pengar vi får in på serveringen. Då vi nu ändrar lite i programupplägget behöver vi också se över betalningsrutinerna. Följaktligen prövar vi följande
upplägg under våren 2015.
• Vi tar en ”entréavgift” på 40 kr per person som betalas innan programmet
börjar.
• I det priset ingår också ”fikat” efter programmet. Var och en avgör ju självom man
vill fika eller inte men självklart hoppas vi att alla stannar kvar
till gemenskap och samtal.
Värd
Om det finns frågor kring arrangemang, material, lokal eller annat så finns det en person som
fungerar som värd/värdinna varje gång.
Inledning/Avslutning
I Lidakyrkans dagledigträffar ingår att någon håller i inledning och eller avslutning. Vi vill
alltid dela med varandra och ge något i stor grupp. Ett bibelord, en sång, en psalm, en dikt,
en tanke, på den livsvandring som är våra liv. Dela gärna du också dina eventuella tankar.
Hemsida, telefonnummer, mailadress mm
Hemsida: www.lidakyrkan.se
Exp: Pastor Hellen Tolf Dahl 08-500 296 30,070-5984365
Mail: [email protected]
Anders Öhlander 08-500 23135
[email protected]
Hur hittar jag hit?
Lidakyrkan ligger på Mulstavägen 11 i Västerhaninge. Kommer man med pendel eller buss
till Västerhaninge station så tar man buss mot Tungelsta och går av Mulstavägen.
Det tar ca 5 min med buss.
Med bil från VH station är det väg 257 mot Tungelsta.
Avfart Lidakyrkan till vänster efter ett par km (höger om du kommer från Tungelstahållet).
Lidakyrkan ligger belägen till vänster där backen planar ut, med goda parkeringsmöjligheter.
PROGRAMFÖRKLARINGAR
Daglediga
Våren 2015
11 februari
Barbariska trädgårdsmästare?
Om de äldsta spåren av trädgårdsodlingar och medicin i Sverige.
Arkeolog Jens Heimdahl
Jens Heimdahl arbetar som kvartärgeolog och arkeobotaniker på Statens Historiska
muséer. Han forskar om odling, mat, dryck och medicin i äldre tid.
Ofta hör man påståendet att trädgårdskulturen och den antika medicinska lärdomen
kom till Norden via klostren, som i dessa sammanhang ses som en del av en
civilisationsprocess. Men denna historiebeskrivning stämmer dåligt överens med de
arkeologiska spåren.
Kom och lyssna till ett spännande program kring trädgårdsodlingarnas
betydelse för det dagliga livet. Genom den kunskap vi får idag vid utgrävningar
av trädgårdar m m, kan vi få fram de sociala sammanhangen med utgångspunkt
från gestaltning,växter och brukningsmetoder.
25 februari
Ladda i Thailand och Kristine i Litauen. Barns situation.
May Åkerström
May är ordförande i organisationen Kristen och kvinna. De driver bl a 4 elevhem i
Thailand där det finns ca 200 barn och ungdomar boende. Likaså bedriver man
verksamhet och kontakter i Litauen. Vi få lyssna till hur barn kan ha det i dessa
länder och vad som görs och kan göras framöver. Barn som kommer från enkla
och fattiga förhållanden men som får en chans att gå i skola. Den tacksamhet och
glädje dessa barn känner. Vi får också möta kvinnors förhållanden och bl a ett arbete
med kvinnor som sitter i fängelse. Mays berättelser kompletteras med ett antal bilder.
En rik möjlighet att få berättelser om barns situation direkt från en person som
tillsammans med andra på plats ha mött dessa barn och ungdomar i deras
vardag. Låt oss komma och lyssna och ställa de frågor vi kanske funderar kring.
11 mars
Medeltidens Haningebygd. Geografi och historia.
Gunnar Redelius
Gunnar Redelius är fil doktor i konstvetenskap. Han har i huvudsak skrivit om kyrkor
och gamla byggnader under svensk medeltid. Han är inflyttad till Västerhaninge men
har bott i 30 år i Österhaninge. Under den tiden var han ordförande i Haninge
Hembygds-Gille samt kyrkvärd i Österhaninge kyrka.
Österhaninge och Västerhaninge kyrkor ligger mycket nära varandra. Det kanske finns
en förklaring.
Genom publikationen Det medeltida Sverige får vi en inblick i köp och byten av jord.
En kyrkoherde i Västerhaninge skrev till påven i Avignon och fick svar.
En kyrkoherde i Österhaninge blev domprost i Strängnäs. På en gravsten där finns han
avbildad. Medeltiden är inte enbart mörk, den är också fylld av andlighet och böner
till helgonen och Jungfru Maria.
Gunnar har tidigare besökt daglediga och med sina program intresserar många
besökare. Det finns ett stort behov av att veta mera om vår tidigare historia i den
byggd vi idag lever i. Nu får vi ännu en möjlighet att lyssna till Gunnars
berättelser.
25 mars
”Borta men ändå som hemma”
Krister Stenberg
Krister kommer att prata om sin tid som utlandspräst i Rom (Italien).
Tidigare kallades man för sjömanspräst, men eftersom behovet har förändrats heter det
idag Svenska Kyrkan i utlandet (SKUT).
Han vill lyfta fram det mest centrala för en församling utomlands.
Han berör också det ekumeniska arbetet. Det var en spännande
Upplevelse att få representera en minoritetskyrka i skuggan av
Rom och Vatikanen. Hur är det att vara lutheran i en katolsk miljö.
Krister Stenberg är kyrkoherde i Österhaninge och sedan årsskiftet
kontraktsprost i Södertörns kontrakt. Han var tidigare kyrkoherde i rom, Lekeryds
församling och nere i Malmöområdet. Bor i Handen.
Krister berättar och ställer sig också frågan: Hur blir vi som kyrka
Mer synlig, öppen och tillgänglig? Han visar också bilder.
Intressant möte för oss alla- kom och se och lyssna.
8 april
I ditt kvarter händer det saker och ting.
Jenny Jacobsson
Jenny Jacobsson är utbildad programmerare och smyckesdesigner. Numera är hon
författare vilket har varit en dröm från barndomen.
Jenny är uppväxt i Tungelsta och bor fortfarande där.Inspirationen till hennes
skrivande kommer delvis från hemtrakten och en av hennes noveller utspelar sig i
Tungelsta stationshus.Hon har ett antal novellsamlingar bakom sig.
Ett fantastiskt tillfälle att träffa en författare från bygden som kommer
att berätta om sina drömmar, vägen dit , noveller och ketchupeffekten.
Hon kommer också att berätta om sina framtida mål och pågående projekt
22 april
Vilka är alla dessa som tigger på våra gator och torg?
Carolina Nilsson
Ingen av oss har väl undgått att se att antalet personer som tigger på våra gator och
torg i Stockholmsområdet och vår bygd har ökat kraftigt det senaste året. Vi läser i
tidningar, ser på TV och hör i den politiska debatten om situationen för de många
människor som
kommer hit till vårt land för att få ihop livstillvaron. Många av dessa människor
kommer från Rumänien. Men det finns också andra som av olika skäl är hemlösa.
Både kommuner och frivilligorganisationer söker finna lösningar och
på olika sätt försöker göra hjälpinsatser.Carolina Nilsson är verksamhetschef inom
Frälsningsarmén och ansvarig för det arbete som riktar sig mot bl a hemlösa.
Carolina är officer och utbildad socionom. Hon är föreståndare för FA Sociala centret
vid Hornstull.Hon om någon är väl insatt i de hemlösas situation, bakgrunder,
behov och
vilka insatser som skulle behövas för att förbättra situationen.
Nu får vi en möjlighet, som oftast kanske följer de hemlösas situation via
media, att träffa en person som kan ge oss mer fördjupad kunskap och förståelse. Vilka är de som tigger och hur kan vi hjälpa dem bäst. Carolina
visar också några bilder från en resa i Rumänien.
6 maj
Vad och varför Skärgårdsstiftelsen? Om varför det är viktigt att skärgården är
öppen för alla.
Ulrika Palmblad
Stiftelsen bildades 1959 i en tid då framtiden för Stockholms skärgård såg mycket
mörk ut. Befolkningen hade halverats inom loppet av 20 år.
Skolor stängdes, butiker slog igen, ungdomarna flyttade till fastlandet
och på öarna blev befolkningen alltmer åldrad. För att vända denna trend bildades
alltså Skärgårdsstiftelsen för att bevara och utveckla öarna och verksamheten där.
Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar idag 40 områden från Örskär i norr till landsort i
söder.Man har tillsyningsmän,äger byggnader, idkar jordbruk samt bedriver
verksamhet för att främja en hållbar långsiktig utveckling i skärgården.
Om denna spännande verksamhet och skärgården kommer kommunikationschefen och journalisten Ulrika Palmblad att berätta. Vi har världens finaste
skärgård – låt oss få veta mera genom att komma till detta inspirerande
föredrag.
20 maj
Tredimensionellt i din mun – inte bara på bio.
Torbjörn Åkesson
Snart slipper vi mycket av det jobbiga med tandläkarbesök med hjälp av Digital 3Dteknik.
Det sker en väldig utveckling inom detta område. Något som vi säkert ingen av oss
kunnat ana. Vi vet alla att våra tänder är så viktiga ur många aspekter, inte bara att
tugga föda utan också för den mentala hälsan.
Torbjörn Åkesson är tandtekniker i Västerhaninge och är pionjär när det gäller Digital
tandregleringsteknik i Sverige.
Med hjälp av sin teknik kommer han att visa för oss hur allt detta är möjligt.
En unik möjlighet möter oss i detta lite speciella program men nog så viktiga.
Tand till och kom!
3 juni
Sommaravslutning med sång och musik
Hellen Tolf Dahl, Inga-Britt Bjurer, Pelle Pettersson
Vi bjuds på ett omväxlande program sommarens tecken.
Vi sjunger in sommaren tillsammans med Inga-Britt Bjurer och Pelle Pettersson.
Vi äter en lätt måltid tillsammans och avslutar vårens program med en andakt och
sjunger:
– ”I denna ljuva sommartid ”.
Välkommen !