Hestholmabladet nr 1 2013 (PDF)

Transcription

Hestholmabladet nr 1 2013 (PDF)
HESTHOLMABLADET
nr 1 mars 2013
Förändringar
Lanthandeln i Hästholmen
Det sker alltid förändringar i vårt samhälle. den ena
dagen är inte den andra lik. Sker det inte utveckling
blir det avveckling. Det finns många talesätt som
säger ungefär detsamma. I verkligheten är det väl så
att en del förändringar är till det bättre, andra gör
att vi tar ett steg tillbaka. Kanske gäller det att
försöka hitta de positiva kornen.
Vad tycker vi då om de förändringar, som sker just i
Hästholmen? Börja en bit bakåt och fundera, det
behöver ju inte precis vara när tågen försvann. Men
om man så vill kan man ju konstatera att hade
godstrafiken, som var den som sist lades ner, fortsatt
så hade vi inte haft någon cykelväg mellan Hästholmen och Ödeshög.
För ett antal år sedan fick vi gratisbussar i
kommunen, bland annat en mellan Hästholmen och
Ödeshög. Enbart positivt? Kanske. Man kan ju
förmoda att den bidrog till att bussen mellan
Ödeshög och Vadstena försvann. Nu är gratisbussarna borta och i sommar kommer 610:an tillbaka.
Att vår skola stängdes hux flux på grund av att en
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden röstade fel
känns väl ännu dystert. En tröst kan vara att fastigheten nu har fått en ägare, som både bryr sig om
husets hälsa och vill göra det till något av det
företagshus, som Utsikten ett tag var på väg att bli.
Det är mörkt i Macken vid Hästholmens entré sedan ett halvt
år. En skylt på dörren förkunnar att ett bolag har gått i konkurs,
ett bolag som är helt okänt för många Hästholmabor. Vi
handlade av Camilla och av Robban och det var bra. Det är
företaget som arrenderade, som har gått i konkurs, inte
Hästholmabygdens ekonomiska förening, som många tror.
Den ekonomiska föreningen höll medlemsmöte den 13 mars
2013 i bygdegården, visade föreningens ekonomiska läge
och berättade att det finns intressenter , som vill köpa. Man
har inte annonserat ut fastigheten, den som vill får själv höra
av sig. Nytt medlemsmöte och stämma kommer snart.
Annika Sundholm är ny ordförande
i Hästholmens bygdegårdsförening
De tre skolsalarna ska förvandlas till lika många
kommersiella lokaler och dessutom ska det bo
människor permanent i huset. Vi får alltså både nya
invånare och nya företagare. Samtidigt blir fritids
kvar i Rödingen.
En förändring, som känns riktigt svår om den blir
verklighet, är den att vi inte längre kan köpa vår mat
och andra vardagsvaror på Macken. Den förening,
som vi bildade för att “äga och förvalta bensinmacken med tillhörande kiosk”, har stött på många
problem och har nu svårt att leva upp till sitt ändamål.
Styrelsen har just kallat till stämma till den 8 april i
bygdegården för att höra medlemmarnas mening om
framtiden. Det gäller att försöka hitta de positiva
kornen.
Hästholmen, kommunens pärla - ska utvecklas!!
Glad påsk!
Redaktionskommittén
Annika Sundholm och Lotta Zakrisson är två ledamöter
i den nya bygdegårdsstyrelsen. Foto: Birgitta Karlsson
Det har varit stämma i bygdegården. Annika, som varit
ordinarie ledamot ett år, blir ordförande, Kalle Marcusson
kommer tillbaka - nu som kassör - och Lotta Zakrisson och
Marianne Normell är nya i styrelsen.
Aktuellt från Hästholmens hamn
2
I förra numret av Hestholmabladet presenterades vårt
utvecklingsarbete för hamnen. Projektet “Utveckling
av Hästholmens hamn” har startat och kommer att vara
ett stort arbete under det kommande året. Projekttiden
pågår till och med september 2014. Projektet finansieras
av Hamnbolaget till 25 procent och resterande del
kommer från FOG-Vättern och EU:s fiskefond (50
procent) samt från Regionförbundet Östsam (25
procent).
Inom projektet ska vi ta fram ett förslag till utveckling
av hamnområdet. Arkitekt Monika Leven från Radar
Arkitektur & Planering AB i Göteborg kommer att hjälpa
oss med det. De har stor erfarenhetet från arbete i
hamnmiljöer bland annat från Västkusten. Ett första
förslag kommer att presenteras på informationsmötet
den 24 april kl. 19.00 i Bygdegården, då medverkar också
representant från Peab.
I projektet ingår också att ordna grillplatser i hamnområdet och bygga ett hus med möjlighet till fiskrensning för trollingfiskarna och miljöstation mm.
Förbättringen av dykarnas ramp och handikappanpassning av en dusch kommer förhoppningsvis att vara
klara till säsongen. Peter Kenell kommer att vara
projektledare. Referensgruppen bestående av
intressenterna i hamnen, grannar, föreningar och
kommunen träffas regelbundet för att följa arbetet.
När det gäller Gamla magasinet så har vi fått in
intresseanmälningar men vi har ännu inte tagit slutlig
ställning till hur det ska bli i framtiden.
V i kommer att installera en hjärtstartare i hamnen
under våren i samarbete med Sjöräddningssällskapet.
Väderstationen är nu på plats och information från den
finns på www.odeshog.se/hastholmenhamn.
I övrigt kommer det under året att vara i stort samma
aktiviteter som under tidigare år och det finns alltid
plats för fler idéer och mer aktiviteter i hamnen för att
ytterligare få fler besökare till Hästholmen. Planerade
just nu är: Valborgsfirande 30 april, Konstrundan 9 – 12
maj då Anne-Britt och Kennet Strannerklint ställer ut,
marknadsdagar 29 juni, 6, 13 ,20, 27 juli, kl. 10 – 16 och
dessutom under Kräftans dag den 3 augusti och Fyrens
dag den 18 augusti.
M/S Wadstena kommer även i år att trafikera Hjo och
även göra turer till Karlsborg.
Välkommen till hamnen!
Hästholmens Hamn och Magasin AB
Michael Cornell
Född
Den 10 januari föddes Charlie , Kerstin Slattes och Frank
Karlssons son och Williams, Neos och Emils lillebror.
Inflyttare
Lena Sturedotter har i dagarna flyttat in på Tägnegatan 7.
Tobias Arnekvist och Mia Dahl med barnen Ella och Oliver
flyttar i april in i Västra Tollstad skola. Mycket välkomna!
Påskerbjudanden: Arrangemang från 47 kr
Engelsk pelargon 2 st för 80 kr
Påsktillbehör och mycket annat
Öppettider påskhelgen:
Långfredag kl 12 - 16 Påskafton 10 - 14 Påskdagen - annandagen 12 - 16
Tel butiken 0144 53 50 60
Välkomna till en ny säsong!
Hymn till Tidernas landskap...
....än får svanar och gäss
flyga över Vättern, slätten och Tåkern
glädja oss med sina vingslag och rop
svävande i stora formationer..
...vår himmel, våra sjöar, vår landsbygd
är deras hemvist och vila
på deras långa flykt mellan syd och norr.
...år efter år längtar vi efter deras återkomst
tidernas fåglar i tidernas landskap.
...än får havsörnar kretsa
i stora vida ringar
över Omberg, Vättern och Tåkern.
I Ombergets branta skogar
har de sitt trygga bo
luftens konung, Ombergs kröning.
...vem vill missa dem
tidernas ära i tidernas landskap?
..än får hjortar och älg
vildsvin, harar och räv
gömma sig i stillheten av Omberg,
tidernas djur i Ombergs famn.
..än får vi människor dricka
Vätterns klara vatten
och leva med dess vågor och stormar
iskristaller och solnedgångar,
...tidernas stora själ, tidernas arv till oss.
för att sedan dyka ner och skjuta
i Vätterns oskyldiga vatten,
skrämma bort allt liv i dess närhet.
3
Som i en saga
ska stora maskiner som monster
utplåna och för evigt förstöra
ett av Sveriges äldsta kulturlandskap och bygd.
De får inte längre finnas
med sin skönhet i tidernas landskap...
Som i en saga
ska Vätterns botten och slätten genomborras
berggrunden förgiftas och sprängas
på jakt efter gas och uran.
Vem kan förhindra de sår det ska ge
och vad händer om de aldrig kan läkas mer?
Som i en saga
berövas vi den fria himlen och luften
där år efter år
fåglarna ger oss budskap om fred...
berövas vi vår stora källa
som i sin renhet ger oss vattnet och liv
ett budskap om omtanke och vänskap...
berövas vi vår berggrund och jord
vårt arv som bär oss och när oss
gåvan från otaliga generationer.
Men säg oss, vad är på gång?
Skall vi bli tvungna
att leva vår framtid
för JAS, gruvor och gas?
Som i en saga
ska stora JAS som drakar
inta och förmörka himlen och luften,
...eller vill vi bevara tidernas landskap,
tidernas skatter och tidernas arv?
Maria Hölzer
Galleri Grönahuset 2013
Galleri, Loppis, & lokala smaker
Vätterhästen
öppnar i påsk!
Öppet: april – september söndag kl 11-16
1 juli – 15 aug onsdag - söndag kl 11-16
& enl. överenskommelse 0731502103
Hamngatan 25, www.gronahuset.se
Första utställningen 7 april- 5 maj
Marianne Majsa Andersson Lantlivet Måleri
Värdshuset Vätterhästen öppnar för
säsongen lördagen den 30 mars.
Öppet helger fram till 1 maj
Därefter dagligen till sista september
Bordsbeställning rekommenderas
Välkomna!
Annika med personal
Kolla böckerna i bygdegården!
9 maj -16 juni: Mikaela Elf STRATUM - hen skrapar
Illustrationer. 23 juni -19 juli: Guje Lindström, M Andersson
Mormor, rösträtten och Ellen Key Foto & text
20 juli-25 augusti: Clara Isaksson-Vogel Efemärt Foto Bladets adress: Hestholmabladet c/o Ljungholm,
Tägnegatan 6, 599 93 Hästholmen
31 aug - 29 sep: Rödingen – Fritids
Skrot och fint
4
Lördagen den 13 april kl 11-16
Musikdag i Hästholmens bygdegård
11 Gunnel Frisk inviger. Dans- o
musikskolan spelar och dansar
12.30 Energihuset visar upp sig
14 Kalle Bäck berättar om svärmödrar
15 Linedansare visar några turer
Söndagen den 14 april kl 11-16
Konstdag i Hästholmens bygdegård
12 Hedda Jansson berättar om sin bok
Där livets hav oss gett en strand
14 Lasse Frisk pratar kreativitet
Båda dagarna är det konstutställning av medlemmar i Omkultur.
Kl 13-14 serveras soppa med gott bröd till trubadur Helena Pragts musik.
I övrigt kan man umgås, ta en fika, köpa lotter och kanske även vinna.
Torsdagen den 9 maj - söndagen den 12 maj kl 11-17 Konstutställning
Onsdagen 17 april är det SOPPLUNCH i bygdegården kl 13.
15 maj kl 12 åker vi till Omberg och grillar korv. Samling på Mackaplan.
När du vill hyra
Hästholmens bygdegård
ringer du Kalle Marcusson
0143 210 38
Hästholmens
bygdegårdsförening
samarbetar med ABF
Titta efter
NYA HÄNDELSER
på bygdegårdens anslagstavla
vid Mackaplan
Informationsmöte om Hästholmens hamn
Onsdagen den 24 april kl. 19.00 i Hästholmens bygdegård
Presentation av idéer om hamnens framtida utformning.
Representant från Peab medverkar
Hjärtligt välkomna! Hästholmens Hamn och Magasin AB
Vi säljer & monterar Värmepumpar från Mitsubishi Electric.
För pris och förfrågningar på värmelösningar kontakta
Forsdala Entreprenad AB tel 0144 33324, 070 2520 692