Hestholmabladet nr 1 2014 (PDF)

Transcription

Hestholmabladet nr 1 2014 (PDF)
HESTHOLMABLADET
nr 1 april 2014
VÄRLDEN FÖRÄNDRAS
BYGDEGÅRDEN HAR NY STYRELSE
Vi kan glädja oss åt att det har tillkommit en fiskeklubb
i Hästholmen som redan har nästan hundra medlemmar. Vi intervjuar dess ordförande Magnus Gustavsson. Samtidigt kan vi sörja att vår idrottsförening nu
ställer in Valborgsmässofirandet i hamnen.
Vi kan glädja oss åt att familjen Rindemar driver
Vätterhästen även i år. Samtidigt kan vi förundras över
det rykte som säger att vi måste rösta med lantbrevbärare om vi vill rösta i Hästholmen.
Vi kan glädja oss åt att Trädgård & Sånt har öppnat för
säsongen och att Utsikten nu åter är ett företagshus.
Samtidigt bor vi i Ödeshögs andra tätort och kan inte
handla en liter mjölk eller en bit ost på hemmaplan.
Vi kan glädja oss åt ett nytt fiskrenshus. Samtidigt
dödades en katt på Hamngatan häromdagen. Den
kördes över av en bilist som hade mer bråttom än vad
som är lämpligt.
Tre grabbar i Hästholmen har föreslagit att kommunen
ska bygga en skatepark. Ärendet segar sig fram genom
den kommunala byråkratin. Den 15 april kommer det
till Kultur- och Fritidsutskottet (KFU). Där ska tre män
dels säga ja eller nej dels ange en plats för parken.
Tänk om den kommer till Hästholmen!
Världen förändras - och även Hästholmen. Det är dags
att njuta av våren!
Redaktionskommittén
Det har varit årsmöte i bygdegårdsföreningen. På bilden
står från vänster Sven-Arne Johnsson, Kalle Marcusson,
Irené Asph, Britt Jakobsson, Lotta Zakrisson, Sol-Britt
Johnsson och ordförande Annika Sundholm. Marianne
Normell, som saknas på bilden, är också med i styrelsen.
Annika avtackade Birgitta Karlsson och Mia Odelberg
eftersom de lämnar sina uppdrag.
Lördag - söndag 26-27 april
Kulturdagar “Skönhet för alla” i Hästholmens bygdegård
En helg full av musik, konst, föreläsningar och
politiskt samtal. Lottförsäljning och kaffestuga
Lördag: kl 11Omkulturs ordförande Kennet Strannerklint inviger
årets kulturhelg, Musikskolan spelar och dansar.
Kl 13 “Annars vore jag inte jag” - Kevin Lehnbergs (känd från
Körslaget) resa genom mobbning och anorexia. Föreläsning/musik.
Kl 15 Indien. Jerker Sandegård. Föreläsning/bilder. På plats kan man
även handla indiska hantverk för att stödja.
Onsdag 16 april kl 13 Sopplunch
i Hästholmens bygdegård
Onsdag 21 maj kl 12 Utflykt till
Omberg med grillning och kaffe
Söndag kl 12 Slår vi upp portarna till konstutställningen.
Kl 12.30 Manifesta, en stor manskör som förgyller vår tillvaro med sång.
Kl 14 Politiskt samtal om kultur i Ödeshög, dess värde och möjligheter.
Konstnären Bo Olls, som arbetar med konst och form på Östsam, leder
ett samtal mellan politiker från partierna i kommunfullmäktige i Ödeshög.
2
Hästholmens hamn informerar
Det har varit en vinter med många trollingfiskare och
väldigt lite is. 2013 var ett bra år med fler besökare i
hamnen och i Hästholmen, vilket det förhoppningsvis
blir även i år. Under våren sker ju den årliga tillsynen
av hamnen och utrustningen, så vi hoppas på en bra
vår även om vi alla vet att det alltid finns risk för
bakslag i vädret.
Fiskrenshus
Projektet “Utveckling av Hästholmens hamn” fortsätter och under vintern har planeringen pågått för
det nya fiskrenshuset som ska byggas. Det kommer att
innehålla fiskrensrum, omklädningsrum, toalett och
dusch samt en mindre lokal. Lokalen har kommit till
framförallt efter förfrågan från fiskare, trollingfiskare
och dykare men ska också kunna användas av andra
intresserade. Projektet finansieras av Fiskeområde
Vättern, EU:s fiskerifond och Regionförbundet Östsam.
Under lördagarna i juli och Kräftans dag och Fyrens dag
finns möjlighet till försäljning vid våra torgdagar. Tyvärr
kommer inte M/S Wadstena att trafikera Hästholmen –
Hjo under sommaren. På hemsidan www.vattern.se finns
mer information om vad som händer runt Vättern.
Från och med den 1 april höjer vi camping- och
gästhamnsavgifterna. Samtidigt kompletterar vi våra
telefonnummer för bättre tillgänglighet med:
Hamnvärden 0144-353 11 och Båtplatser 0144-353 10.
För ytterligare information: www.odeshog.se/
hastholmenhamn. För mer information eller om ni har
synpunkter så hör gärna av er till mig.
Med vänlig hälsning
Michael Cornell
Mobil: 070-600 1974,
e-post: [email protected]
Båtplatser
Arbetet med att få till fler båtplatser i hamnen
fortskrider. När vi fått tillstånd kommer vi att ta
ställning till hur tidplanen ska se ut för genomförandet,
vilket beror på efterfrågan.
Bostäder
Peab arbetar vidare med att få intressenter till sina
planerade bostäder i hamnen. Arbetet fortskrider och
de är nöjda med efterfrågan så här långt. Förhoppningsvis kommer vi att veta mer om deras detaljerade planer
under våren. Vi får därför återkomma senare med
datum för ett större informationsmöte om de framtida
planerna.
Fiskeklubb
Hamnens nyaste förening Hästholmens Fiskeklubb
anordnar bland annat trollingfisketävlingar och en stor
tävling under året som planeras är Nordiska
Mästerskapet i Röding-fiske 23-24 augusti. Den 26 juli
har klubben Sommar-Klubbmästerskap.
Hästholmens Fiskehamnsförening har fått stöd av FOGVättern och Ödeshögs kommun för att renovera
båthusen. (Mer info har Jonny Ståhl.)
Händelser
Övriga aktiviteter som så här långt är planerade i
hamnen: Konstrundan 29 maj - 1 juni, Veteranmotorcykeltävling 26 juli, Kräftans dag 2 augusti och Fyrens
dag 17 augusti.
Skiss båthuset
Titta efter NYA HÄNDELSER
på bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan
När du vill hyra
Hästholmens bygdegård
ringer du Kalle Marcusson
0143 210 38
Hestholmabladet finns på
www.hastholmen.se
Hestholmabladet trycks hos ABF
Bladets adress: Hestholmabladet c/o
Ljungholm, Tägnegatan 6, 599 93 Hästholmen
Ny förening i Hästholmen
Hästholmens fiskeklubb (HFK) är en av Sveriges största
fiskeklubbar med trolling. 81 medlemmar och 8 juniorer.
Medlemmarna är spridda från Stockholm ner till Skåne.
Klubben startades i januari 2013. Trolling innebär att man
har fiskespön utriggade från båten och där betet släpar
efter båten. Här i Vättern får man ha tio spön.
Grävlingarna spelar musikkomedien 3
Flyg med Bååt Mallorca, Mallorca
“Revyföreningen Grävlingarna för scenisk muntration”
har återvänt till Hästholmens bygdegård. Sven-Arne
Johnsson och Johnny Waldau hälsar välkommen i
bygdegårdens garderob till en helafton med teater och
mat – förrätt, varmrätt och kaffe med Linnéa Gustafssons
obligatoriska chokladbiskvi – allt för den som så önskar.
På sommaren fiskar man efter röding, på vintern lax.
Vättern kräver att man kan fiske. Siklöja används ibland
till bete men naturligtvis också drag av olika slag. Eftersom medlemmarna kommer från så olika håll har man i
klubben dubbla klubbmästerskap. Ett på vintern och ett
på sommaren.
Vätterns popularitet grundar sig bland annat på att Hästholmens ramp tillsammans med Simrishamns är den sista
som fryser igen i Sverige.
Agendan för våren är fylld av aktiviteter. Att notera är
klubbtävlingen mellan HFK och Hjo. Den ska bli årligen
återkommande, vartannat år i Hästholmen, vartannat i
Hjo. Hemsida: hastholmensfiskeklubb.blogspot.com
Den 14 juni mellan klockan 10 och 14 kan du som är
intresserad få se hur det går till när man fiskar. Då ställer
fiskeklubben upp en fullriggad båt i hamnen och
demonstrerar.
Kalle
Fritidsfiskarna får hjälp av ny sajt
Nu har Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten
och länsstyrelserna lanserat www.svenskafiskeregler.se.
Här klargörs fiskeregler för havskusterna och landets fem
största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och
Storsjön.
Camilla Svahn, Marja Vilgren och Gunnel Frisk på bilden
är några av skådespelarna. Lasse Frisk är som alltid regissör. Publiken ser elva skådespelare på scenen i stort sett
hela kvällen. En trevlig kväll utan dörrar att slå i eller att
försvinna genom. Vi befinner oss på Mallorca dit resebyrån Bååt har transporterat ett gäng turister. Katarina
Bland annat finns en karta med zoomfunktion och med
upplysningar om just det aktuella områdets regler för
exempelvis fiskens minimimått, tillåtna redskap samt
fredningstider och fredningsområden. Sajten lanserades
i samband med en sportfiskemässa i Stockholm nyligen.
Barnens konstutställning årgång 13
Född: Troy
Den 17 november i fjol fick Rozanna Pettersson och
Jörgen Mårtensson på Dr Frödins väg en son och
Izabell och Nicole fick en bror.
Flyttar in
Göran Schöld flyttar in i Höjekrogen som ligger
nedanför Omberg. Till att börja med har han det som
sommarstuga, men planerar att så snart han fått i
ordning vatten och avlopp flytta in permanent. Göran
är i grunden snickare och planerar att använda den
gamla verkstaden till hobbyverkstad. Han arbetar i
sina söners företag och säljer fönster.
Vi hälsar dem välkomna!
VÄLKOMNA ATT NJUTA AV VÅREN I VÄXTHUSET!
10 ST PENSÉER FÖR 70 KR
4 ST MINIPÅSKLILJOR FÖR 100 KR
FRÖER OCH SÄTTPOTATIS
MÅNGA NYHETER I BUTIKEN
Öppettider i påsk:
skärtorsdag 10-18 långfredag 10-16
påskafton 10-14 påskdagen och annandagen 10-16
Övriga öppettider se www.hermanssonstradgard.se
Tel butiken 0144-53 50 60
Skaffa dig sommarläsning på
Stora bokbytardagen
i Hästholmens bygdegård den 16 maj kl 14-18
Vätterhästen öppnar för säsongen
Öppettider från och med 1 maj - midsommar:
Vardagar Dagens kl 12 - 15
Lördagar och söndagar à la carte kl 12 - 18
Övrig tid: Bordsbeställning
Välkomna!
Annika med personal