Reportage - Willa Nordic

Transcription

Reportage - Willa Nordic
MAGasin
Willa Nordic
Design - Individualitet - Kvalitet
Webbmagasin #2
Reportage
Möt arkitekterna
Nils Nordkvist och Bernt Gunnarsson!
Två unika hus
med inspiration
från Rivieran!
Ett webbmagasin från www.willanordic.se
5 stilgrupper:
modernt basic
new england
lantligt romantiskt
Arkitekten berättar
De husdrömmar vi hittills har förverkligat har vi samlat under fem stilgrupper som vi kallar: Modernt, Basic, New England,
Lantligt och Romantiskt. De två husen som presenteras i detta webbmagasin hör hemma i stilgrupperna Modernt och Romantiskt.
Se www.willanordic.se för mer information.
Lars du har ritat Lidqvists hus,
berätta lite om processen
Maria och Daniel hade skrivit ner sina tankar tydligt
och samlat mycket inspirationsmaterial på sådant
man tycker om, både detaljer och helheten. Mia
Olsson, som har sålt huset, gick igenom materialet
noggrant med kunden och jag fick ett stort material att utgå från. Maria och Daniel hade gjort egna
skisser som jag kunde ta avstamp i. Kundens insatts
är oerhört viktig för att slutresultatet ska bli vad
man tänkt sig. Min filosofi är att design inte är ett
självändamål utan måste fungera i familjens vardag.
Här kommer även konstruktionsbiten in, tomten
spelar stor roll och även kundens budget. Min uppgift som arkitekt är att få ihop alla dessa bitar och
presentera ett byggbart förslag. Det är även viktigt
att huset är anpassat för de som ska bo i det idag
men också med tanke på hur familjen kan tänkas se
ut i framtiden. Varje kund är unik i sitt sätt att bo.
Hur ser du på vackra och moderna hus?
Det som är vackert kommer alltid att vara vackert.
Det som är estetiskt tilltalande bara för att det är
modernt kommer att förlora sin skönhet. Ett estetiskt
vackert hus kan se ut på många olika sätt och ett
sådant hus håller genom tiderna. Här är arkitektens
kunnande avgörande och även ett visst arkitekturhistoriskt perspektiv
Hur tänkte ni runt exteriören av huset?
Kunden hade ett önskemål om träfasad men tyckte
mycket om putsade hus också. Lösningen blev en
fasad med slätspont som ger ett putsat intryck med
bibehållen träkänsla. Den mörkare delen med en
altan-nisch och de svarta detaljerna ger en tydlig
grafisk effekt.
Hur gick tankarna om interiören?
I detta hus möter man ljuset väldigt tydligt när man
kommer in genom entrén. Man möts av en fantastisk vy över Vättern genom det stora glaspartiet.
Taket är dess utom stigande vilket förstärker känslan
av rymd. Huset har två tydliga delar med en ”Sov
i ro del” med sovrum, ett mindre vardagsrum och
familjens badrum och tvättstuga med mera. I den del
man kommer in i först genom huvudentrén finns de
sociala utrymmena som kök, vardagsrum och även
ett gästrum som har tillgång till toalett och dusch
utan att behöva använda familjens eget badrum.
“
Varje
kund är unik
i sitt sätt att
bo”
Vilka är generellt de vanligaste sakerna
som man som kund inte tänker på?
Man behöver ofta få in mer ljus. I detta fall gör de
stora glaspartierna att ute och inne smälter samman och utsikten över Vättern blir ett konstverk
som målas om var dag. Ljus är livsnödvändigt i vårt
klimat. I Lidqvists hus finns ljus och utsikt från flera
håll.
Man brukar ofta prioritera andra utrymmen framför
förvaring vilket många ångrar efteråt. I Lidqvists hus
finns det dock bra tilltagna förvaringsutrymmen.
Idag sparar man färre saker än tidigare och det gör
att behovet av förvaring har minskat men det behövs
ofta mer än man tror ändå.
Arkitekt Lars Carlsson
Välkommen
Välkommen till vårt
nya webbmagasin!
Välkommen till ett nytt nummer
av Willa Nordics Webbmagasin!
Kul att så många läser och
inspireras av våra magasin!
I detta nummer lyfter vi fram två vackra hus i
olika stil. Ett modent hus i Stockholmsområdet
och en elegant villa i Jönköping med mer klassiska, romantiska drag. Båda husen kan kallas
kontinentala då sydeuropeiska drag finns på det
moderna i form av generösa terrasser och ett
härligt poolområde. Det romantiska huset har
släktdrag från villor i Italien och Frankrike.
Båda husen är helt anpassade till de tomter där
de har byggts och till de önskemål som fanns
både vad det gäller funktion och gestaltning.
I detta nummer får du möta arkitekterna som
skapat dessa hus. Det är arkitekt Nils Nordkvist
som har ritat det moderna huset i Stockholm
och arkitekt Bernt Gunnarsson som fångat kundens
önskemål och behov i den eleganta villan med en
fantastisk utsikt i Jönköping.
Stefan Hjälmeby, marknadschef på Willa Nordic
modernt
med en touch av
medelhavet
Vi samtalar med arkitekt Nils Nordkvist
om hur han skapade detta fantastiska
hus. Nils visar skisser och anteckningar
från första mötet med kunden.
“Jag vill att man
jobbar med planlösningen först
och låter utsidan
bli en konsekvens
av insidan”
Nils Nordkvist är en av Sveriges intressantaste arkitekter. Hans hus, ofta med nyfunkisinfluenser, finns i hela landet.
trots många år bakom ritbordet har inte inspirationen falnat, tvärtom Nils skapar hus som aldrig förr. Ett av de mest
kända är uppfört i Stockholm, ett av Willa Nordic mest kända hus. Vi stämmer träff med Nils för ett samtal om husskapande i allmänhet och framtagandet av detta vackra hus i synnerhet.
Nils, du har skapat hus
i över 30 år vad är det
viktigaste för dig när du
ska ta fram ett nytt hus?
– Jag vill att man jobbar med planlösningen först och låter utsidan bli
en konsekvens av insidan. Familjens
behov sätts i centrum. Sedan är
det oerhört viktigt för mig att ett
hus får en själ och att det charmar
den som bor i eller besöker huset.
Jag experimenterar gärna med
annorlunda lösningar. Ett hus behöver inte vara lättmöblerat utan
kan kräva stor omtanke, då blir
det personligt. Huset behöver inte
vara “perfekt” för då blir det inte så
mänskligt.
Du har ritat huset på
bilderna, hur gick den
processen till?
– Jag träffade kunden tillsammans
med säljaren från Willa Nordic och
samtalade med kunden om det de
önskade av sitt nya boende.
De hade inspirerats av hus jag ritat
tidigare så jag fick en ganska bra
bild av vilket uttryck de ville att
deras nya hus skulle ha. Kunden
ville inte att huset skulle vara för
stort och planbestämmelserna tillät
inga tvåvåningshus utan jag fick
skapa ett hus som rent juridiskt
räknas som ett och halvplanshus.
Berätta om
kundens önskemål
– Makarna som bor i huset är verksamma inom husmäklarbranschen
så de hade en bra uppfattning
om hur de ville ha sitt eget hus
ur många olika aspekter. På andra
våningen finns kontor där man
driver det egna företaget. Man ville
ha ett stenhus, det blev det inte
men väl ett putsat trähus som har
samma utseende som ett stenhus.
Jag ritade in segment med cederträ
som bryter vackert mot den vita
putsen och ger dramatik och spänning åt fasaden. Man ville även ha
stora fönster, i sann nyfunkisanda
styrde husets insida var dessa
placerades. Stora terrasser och
lättskötta ytor utomhus var andra
önskemål.
Hur tänker
du om interiören?
– Funktionssambanden är viktiga,
att rätt funktioner ligger bredvid
varandra vilket de gör i detta hus.
Köket, matplatsen, uteplatsen och
vardagsrummet ligger i anslutning
till varandra.
Jag vill att kunden skall stå i
centrum i hela processen, inte
arkitekten. Det är viktigt att ha tid
att diskutera och skissa, man måste
lyssna på varandra. Det är denna
samverkan som gör arkitektyrket så
intressant, att fånga upp det som
kunden vill ha och hitta en lösning
som är rätt för dem både vad det
gäller funktion, det estetiska uttrycket och ekonomin.
TEXT: MIKAEL TORSTENSSON
“jag ritade in segment med cederträ som
bryter vackert mot den vita putsen och
ger dramatik och spänning åt fasaden.”
Familjen ville ha stora terrasser och lättskötta ytor utomhus.
Delar av arkitekt Nils Nordkvists anteckningar från det första mötet med kunden. Två veckor senare var huset ritat.
“Funktionssambanden är viktiga, att rätt funktioner ligger bredvid varandra vilket de gör i detta hus. Köket, matplatsen, uteplatsen och vardagsrummet ligger i anslutning till varandra.”
“Man ville även ha stora
fönster, i sann nyfunkisanda styrde husets insida
var dessa placerades.”
Modernt
med
KLASSISKT
med inspiration från 1700-tal
Maria och Daniel bodde i en lägenhet i Jönköping
men längtade efter ett modernt hus med utsikt över Vättern.
“Huset skulle gå i klassisk romantisk stil
med moderna drag, inget funkishus direkt
med andra ord, säger Bernt med ett leende.”
– Vi fick tag i en tomt med utsikt utanför Jönköping och ritade och skissade själva på vårt drömhus, säger Maria. Skisserna
tog vi med till olika husföretag men allt som oftast ville man standardisera och begränsa våra önskemål.
– En av våra närmaste vänner hade byggt hus med Willa Nordic och rekommenderade starkt att vi skulle kontakta dem.
Vår bild av Willa Nordic var att företaget stod för hög kvalitet och riktigt snygga hus och vi blev verkligen inte besvikna.
dT utsikt
tack!
hus
hos Maria och Daniel
letHemma
och italien
Arkitekt Bernt Gunnarsson har lång
erfarenhet av att skapa boende för olika
slags behov och önskemål.
Man ville ha pampiga fasader på alla sidor av huset.
Fasaden är putsad och har slätputsade knutar och
fönsteromfattningar vilket stärker intrycket av
pampighet.
Kunden funderade på olika färgsättningar, en av
dem var en ljusgul putsfasad med gröna fönster
och ett mossgrönt tak.
ARKITEKT Bernt Gunnarsson har lång erfarenhet av att skapa boende för olika slags behov och
önskemål. Bernt har bland annat ritaT ett av Willa Nordics stiliga hus som uppförts i småländska Jönköping. Vi stämmer träff med Bernt för att höra hur detta hus växte fram.
Berätta lite om uppdraget
– Kunden hade fått tag i en
fantastisk tomt i Jönköping med
bländande utsikt över stadskärnan
och Vättern. På tomten fanns ett
enklare hus som revs. Man ville ha
ett hus med generösa utrymmen
inspirerat bland annat av 1700-tals
herrgårdar. Kunden hade samlat på
sig mycket inspirationsmaterial och
tagit bilder på hus man tyckte om.
Huset skulle gå i klassisk romantisk stil med moderna drag, inget
funkishus direkt med andra ord,
säger Bernt med ett leende. Fast
det stora runda burspråket som
finns på huset förekommer faktiskt
nu och då på funkishus, förklarar
han. Huset har sydeuropeiska drag
och man anar de vackra gamla
Italienska husen i formen.
Hur tänkte ni runt fasaden?
– Man ville ha pampiga fasader
på alla sidor av huset. Fasaden är
putsad och har slätputsade knutar
och fönsteromfattningar vilket
stärker intrycket av pampighet. Den
vita fasaden står i stark kontrast
mot det svarta taket och de svarta
detaljerna på huset. Man valde
bruna dörrar vilket ger ett mildare
intryck, mer välkomnande än om
man hade valt den striktare linjen
med svarta dörrar. Fasaden har
en bra harmoni. Den är inte strikt
symmetrisk men det finns en jämvikt. På framsidan önskade kunden
smala fönster för att begränsa
insynen och det blev riktigt bra
tycker jag.
Var det självkart att det skulle vara en vit fasad?
– Kunden funderade på olika färgsättningar, en av dem var en ljusgul
putsfasad med gröna fönster och
ett mossgrönt tak, inspirerat av
en gammal herrgård. Det hade
fungerat väl det också och kanske
varit lite djärvare, huset hade nog
uppfattats som äldre med den
färgskalan.
Berätta om interiören
– Kunden hade ett önskemål om
generösa utrymmen vilket huset
också har. På entréplanet finns ett
generöst kök och ett stort kombinerat vardagsrum och matsal.
Väl tilltagna utrymmen för tvätt
gör vardagen enklare. På andra
våningen ligger två sovrum, ett
trevligt allrum och ett stort badrum
med bastu. Här finns även ett
arbetsrum med det vackra burspråket och utsikt över Vättern.
Det större sovrummet har en stor
klädkammare och en balkong i anslutning till rummet. I huset finns
även en vinkällare och ett garage.
Kunden har valt vackra klassiska
material med parkettgolv blandat
med dekorativa och exklusiva
klinkergolv. Husets tidlösa karaktär
stärks av en vacker kakelugn och
andra klassiska inslag, förklarar
Bernt.
Vad är det bästa med att arbeta som arkitekt?
– Det är när man känner att man
får kontakt med kunden och ett
förtroende uppstår som gör att
man vågar pröva olika tankar och
möjligheter. Sedan är det alltid lika
roligt när man får återkoppling och
ser resultatet av det man skapat
tillsammans med kunden,
Willa Nordic och de duktiga
entreprenörer som Willa Nordic
alltid arbetar med, säger Bernt
avslutningsvis.
TEXT: MIKAEL TORSTENSSON
FOTO: DEVIS BIONAZ