Hej Gunilla - Utbildningsglädje

Transcription

Hej Gunilla - Utbildningsglädje
Nytt kompetensutvecklingsprogram från Utbildningsglädje:
Math Anxiety (matteskräck)
Math Anxiety (matteskräck) är en av de viktigaste orsakerna till problem med
matematiken. I detta program behandlar vi följande:
Låga prestationer i matematik – oftast ett pedagogiskt problem? Översikt av
olika mattesvårigheter samt hur vi testar och utreder
Vad är matteskräck och hur vanligt är det?
Hur uppkommer matteskräck och varför är det ett stort problem?
Vad kan vi göra för att lösa problemen? Exempel på hur vi genomför
hjälpinsatser med färdighetsträning.
Föreläsare: Ingemar Karlsson, Utbildningsglädje
Ingemar har arbetat som matematiklärare i över trettio år i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och
har arbetat med kompetensutveckling av lärare i över tjugofem år. Han har en magister- och masterexamen i
utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik och doktorerar för närvarande i detta ämne vid Lunds
universitet. Avhandlingsarbetet har titeln Låga prestationer i matematik – orsaker och åtgärder.
Föreläsare: Lizelott Löwendahl, Utbildningsglädje
Lizelott är inspiratör, föreläsare och lågstadielärare och har särskilt ägnat sig åt specialundervisning i matematik.
Hon har fördjupat sig i sambandet mellan matematik- samt läs- och skrivsvårigheter. Dessutom har hon samlat
en bred erfarenhet kring metodiska tips för såväl låg- som mellanstadiet med betoning på laborativa övningar
kring tal och talsystem. Lizelott har föreläst på Matematikbiennalen under rubriken "Oasen - en
specialpedagogisk tanke".
Utbildningsglädje
Konvaljvägen 18
246 51 Löddeköpinge
046 – 77 53 85
070 – 739 81 32
073 – 764 96 90
[email protected]
www.utbildningsglädje.nu
http://tankeglad.wordpress.com
Momsreg/org 551011-4324
Bg 5442-9964
Kanske något av våra övriga kompetensutvecklingsprogram är av intresse för er? Här
följer en sammanställning av vad vi kan erbjuda. Observera att varje program kan i
förkortad version genomföras under en halvdag eller som kvällsföreläsning.
Matematiken i framtiden 1 och 2
Lust och lärande i matematik - hur formar vi en ny effektiv matematikundervisning?
Forskningsbakgrund och aktuella didaktiska frågor presenteras
Vi vänder oss till lärare på samtliga stadier och ger praktiska exempel och metodiska tips för att
förändra och förbättra matematikundervisningen
Introduktion av ekvationer och algebra
Förslag till hur algebra introduceras och utvecklas på olika stadier.
Hur vi skapar en progression i undervisningen
Laborativ matematik
Vi synliggör matematiken och får dem att upptäcka glädjen i ämnet
Praktiska exempel på elevaktiviteter för samtliga stadier
Problemlösning
Helgdagsmatematik - från ett mekaniskt räknande till lösning av matematiska problem, dvs mindre
beroende av läroboken
Muntlig matematik
Hur kan vi stimulera våra elever att tänka och tala matematik?
Praktiska exempel på muntliga behandling av kursmoment
Intresseväckande logikövningar
Hur hjälper vi elever med låga prestationer?
Diagnostik av matematiksvårigheter
Sambandet mellan matematik och läs- och skrivsvårigheter. Hur vi introducerar hjälpinsatser och
arbetar med färdighetsträning
Matematikens historia
Hur tillämpar vi det historiska kunnandet i vårt vardagsarbete med elevernas matematikinlärning? De
nya målen i matematik talar om att eleverna ska få insikt i ämnets historiska utveckling samt dess
betydelse och roll i vårt samhälle.
Med denna utgångspunkt gör vi en resa det matematikhistoriska landskapet med syftet att utveckla
elevernas intresse för matematik, att göra matematiken rolig och intressant samt göra det lättare för
eleverna att förstå matematiken. Vi vänder oss till lärare på samtliga stadier.
Utbildningsglädje
Konvaljvägen 18
246 51 Löddeköpinge
046 – 77 53 85
070 – 739 81 32
073 – 764 96 90
[email protected]
www.utbildningsglädje.nu
http://tankeglad.wordpress.com
Momsreg/org 551011-4324
Bg 5442-9964
Referenser:
Vi har under en tioårsperiod genomfört kompetensutvecklingsdagar och projektarbeten i ett fyrtiotal
kommuner landet runt. Dessutom har vi föreläst vid ungefär 300 tillfällen landet runt från Kalix till Ystad.
Här kommer ett axplock från utvärderingarna:
Ulf Bäckman, kompetenssamordnare i Krokoms kommun (0640~162 68):
”Ni har professionell inställning och förhållningssätt till det jobb ni har att utföra.
Det har varit en klar bild om vad som förväntas av er. Ni är mycket bra förberedda.
Ni är bra pålästa, har goda kunskaper om nya rön och forskning. Det har varit ett stort
nöje att samarbeta med er två!”
Ann-Catrin Stening, rektor i Valdemarsvik (0123~209 52):
”Entusiastiska föreläsare presenterade ett konkret och bra innehåll på ett omväxlande sätt”
Johnny Nilsson, utvecklingsledare i Habo kommun (036~480 84):
” Bra avvägning mellan forskningsbakgrund och konkreta tips! Trevligt framförande av
kunniga föreläsare som gett inspiration”
Sagt om...
Matematiken i framtiden:
-Alla mattelärare borde lyssna på er. Ni är proffs! Ert program passar alla
från förskolan till gymnasiet - engagerade och engagerande föreläsare!
-Bra och inspirerande! En intressant och tankeväckande kväll med många bra tips och
idéer! Det här går hem! Det är ju så här matte ska vara!
Medverkan vid matematikprojekt:
-Jag har fått många goda uppslag för min undervisning.Vad ska man med läroboken till nu?
-Mycket engagemang och lust! Inspirerande idéer, men också vägar till oändliga
mängder ytterligare uppgifter och problem
-Mycket lärorikt, mycket intressant, bra varierat med bredd, bra innehåll
2-dagars kurs Matematiken i framtiden
”Med inspiration, variation och personlig erfarenhet uppdaterade ni deltagarna
att känna sig som om de stod på tröskeln till matematiken i framtiden!”
Lars Andersson, matematiklärare på Rönnowska skolan i Helsingborg
”Två mycket inspirerande kursdagar med många nya lärdomar samt bekräftelse
på hur en bra matematikundervisning ska bedrivas!”
Catarina Schulz, Maria Elementarskola, Stockholm
Utbildningsglädje
Konvaljvägen 18
246 51 Löddeköpinge
046 – 77 53 85
070 – 739 81 32
073 – 764 96 90
[email protected]
www.utbildningsglädje.nu
http://tankeglad.wordpress.com
Momsreg/org 551011-4324
Bg 5442-9964

Similar documents