Far och mor står bakom sonens app Walkmehome

Transcription

Far och mor står bakom sonens app Walkmehome
ONSDAG 11 APRIL 2012
34
PS.
NYA SIDOR AV
Di Fakta
n
Gustaf
Hansson
⌀■Ålder: 26 år.
⌀■Bor: Lägenhet
i Lund.
⌀■Utbildning:
Civilekonom­
programmet
på Lunds
�universitet.
⌀■Karriär: Ikano­
banken, Silvano,
Skandiaweb
samt egna före­
taget XH Innova­
tion som äger XH
Mobile Solutions.
⌀■Tjänar: Cirka
420 000 kronor
om året som
marknads­
utvecklare på
�Ikanobanken.
⌀■Favoritapp:
Soundhound och
Shazam som
Â�letar upp låtar­
namn och artist.
⌀■Fritid: Fiskar,
tävlingsseglar
X-35 och skriver
masteruppsats
i ekonomi.
Redaktörer:
Henrik Huldschiner och Nina Åkerberg
[email protected]
08-573 650 00
SLÄKTEN ÄR VÄRST. När Gustaf Hansson skulle realisera sin appidé tog han hjälp av de närmaste. Pappa Arne Hansson är vd och mamma Katarina Hansson är
Â�marknadsansvarig. Själv koncentrerar han sig på utvecklingen vid sidan av jobbet på Ikanobanken. FOTO: EVELINA CARBORN
Tryggt med familjen
Far och mor står bakom sonens app Walkmehome
Idén fick han redan som tolvåring. Nu, ett drygt decennium
senare, har Gustaf Hanssons
”Svensson-överfallslarm”
släppts som app.
Hans föräldrar är vd respektive marknadschef i det gemensamma familjeföretaget och
bland investerarna finns Sjätte
AP-fondens ordförande Ebba
Lindsö.
Syftet med appen Walkmehome är att
hjälpa dem som tycker att det är obehagligt att gå hem ensamma under sena kvällar. En given målgrupp är unga kvinnor.
Användaren väljer ett antal vänner
som ”skyddsänglar”. Dessa kan med
hjälp av mobiltelefonens gps-positionering se varifrån man startar färden och
när man beräknas vara hemma.
”Om något inträffar på vägen kan den
utsatta trycka på en larmknapp. Automatiskt skickas då ett sms som anger platsen
till skyddsänglarna”, berättar Gustaf
Hansson.
Han kontaktade Ericsson med sin idé
i╯mellanstadiet. Svaret från telekomjätten
då var vänligt avvisande.
”Men jag fick ett diplom av dem som
uppmuntran”, berättar Gustaf Hansson.
Fungerar med hörlurar
Uppfinningen blev liggande, men när
han nämnde den för studentkamrater på
ekonomlinjen på universitetet i Lund
tände de på alla cylindrar, vilket fick
honom att blåsa dammet av sina
ursprungliga planer.
Möjligen har han fått en revansch nu
när till och med Sony Ericssons hörlurar
Livesound har integrerats med appen. Ett
reglage på hörlurarna fungerar även som
en larmknapp.
Appen finns för såväl Iphone som
Androidmobiler. Gratisversionen ska
Â�följas av betalningsversioner där man
kan ta engångsbetalningar eller erbjuda
abonnemang för utökade tjänster som att
i realtid, virtuellt, kunna följa användaren
på vägen.
Bolaget XH Mobile Solutions är i ett
tidigt skede och saknar än så länge intäkter. Utvecklingskostnaderna hittills Â�ligger
på cirka 3 miljoner kronor.
Walkmehomes
skyddsänglar
Â�vakar över dig
under sena
kvällsprome­
nader.
I februari släpptes en version av appen
för den internationella marknaden.
”Vi har över 15 000 användare i dag.
Indien är den marknad som växer snabbast och är störst, vilket är överraskande
men trevligt”, säger vd:n Arne Hansson.
Pappa Arne Hansson är spindeln
i nätet och tog plats i sonens bolag efter
att ha slutat på Sony Ericsson i Lund
i samband med personalneddragningar.
”Att bygga någonting tillsammans är
spännande, och jag var efter mina år på
storföretag sugen på att prova entreprenörsrollen”, säger han.
Proffs på marknadsföring
Mamma Katarina Hansson är, vid sidan
av sitt jobb på Microsoft, marknadsÂ�
ansvarig i bolaget i kraft av tolv års
Â�erfarenhet från olika poster inom Ikea.
Gustaf Hansson själv jobbar till
Â�vardags som affärsutvecklare på Ikanobanken.
Ideon Innovation har varit med och
hjälpt till under uppstartsfasen. Andra
som har varit med i processen och finns
med på ägarlistan är it-bolagen Sigma
och Jayway
�
samt Inuse. Men familjen
Hansson är fortfarande huvudägare.
Nyligen köpte Sjätte AP-fondens ordförande Ebba Lindsö in sig i deras bolag
XH Mobile Solutions.
”Hon gillade idén och ville investera
i oss, men hur mycket pengar det rör sig
om går vi inte ut med”, säger Arne Hansson.
Mer än bara en app
För närvarande letar familjeföretaget fler
finansiärer. Ett kapitaltillskott på
3–4 Mkr behövs för att hålla bolaget
Â�flytande till 2013, då planen är att verksamheten ska ha ett positivt kassaflöde.
En annan variant är att inleda ett samÂ�
arbete med en större aktör. Arne H
� ansson
ser såväl teleoperatörer som större säkerhets- och försäkringsbolag som möjliga
partner.
”Det här är inte bara en app. Vi bygger
ett komplett trygghetspaket och utvecklar just nu ett överfallslarm, en nyckelringsstor apparat som kopplas till hörlursuttaget på mobilen. Dras den ut går
ett larm, ljudlöst eller ljudligt beroende
på vad man önskar”, säger han.
PETER LUNDEGÅRDH
[email protected], 08-573 651 78