Ladda ned prospektet här

Transcription

Ladda ned prospektet här
G EN OVA PRO PERT Y G RO U P
VÄLKOMMEN
TILL STORSJÖ STRAND
VÄLKOMMEN HEM
G EN OVA PRO PERT Y G RO U P
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
OMR ÅDET
DEN DIREKTA NÄRHETEN TILL STADEN OCH L ÄGET
INTILL STORSJÖN MED DESS FEM ÅRSTIDER, SÄT TER SIN SPECIELL A
PR ÄGEL PÅ DE 51 L ÄGENHETERNA VI KOM MER AT T BYGGA.
Området kring Storsjö Strand är stadens pärla.
Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du
bara ett stenkast från centrum. Den nya stadsdelen
blir ett unikt bostadsområde men också en plats för
Östersundare och besökare att vistas på. På sikt
ska stadsdelen inrymma ett flertal bostäder samt
verksamheter såsom caféer, restauranger och kontor.
Dessutom planeras mötesplatser och parkområden.
Strandstråket ska förädlas och nya nedgångar till
vattnet ska skapas.
Längs strandlinjen söderut, förnyas kajpromenaden
från hamnen till Minnesgärdet. Mot norr uppförs ett
parkområde som knyter an till staden med rogivande
grönska. På Storsjö Strand har du lika nära till
stadens varma puls som till Storsjöns vattennära
stillhet, vackra sommar- som vinterdagar. När
höststormar bereder väg för skidbara vinterisar
iakttas skådespelet förslagsvis från soffan, med en
varm kopp i din hand. Välkommen till Storsjö Strand,
välkommen hem.
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
HISTORIA
“FAGERT ÄR L ANDET SOM BLEV VÅR LOT T OCH ARVEDEL.”
En rik kulturskatt. I och med närheten till
järnvägsstationen och att hela 16 socknar hade
ångbåtsförbindelse till Östersund, blev hamnen och
Storsjöstråket en viktig knutpunkt för både järnvägoch ångbåtstrafik. Ångbåtarna stod för en mycket
stor del av hela Storsjöbygdens gods-, frakt- och
passagerartrafik. Det fanns inte en by efter sjön,
som inte dagligen såg en ångbåt tuffandes förbi
eller ankrade vid byns brygga. Runt år 1910 var
Storsjöflottan som störst med hela 19 ångbåtar.
Konkurrensen mellan båtarna var ibland stenhård.
Det var ett folknöje att stå vid hamnen och höra rop,
svordomar och skällsord från båtarnas besättningar.
Hamnen sprudlade av liv, ljud och rörelse. Ni som
hört Thomées ångvissla kan tänka er hur det lät, när
tio båtar tutade samtidigt.
Genom båttrafiken fick den lokala handeln en rejäl
skjuts. Det skeppades hästar och kreatur, potatis och
spannmål, jordgubbar och mjölk. All sorts produkter
som ett jämtländskt jordbruk kunde frambringa
fraktades via ångbåtstrafiken. Storsjöflottan var även
viktig när träindustrin började nyttja vattenvägarna
vid sina transporter. Aktiviteten i området avtog med
tiden och har sedan dess till stora delar slumrat, med
ett fåtal undantag. Fram till nu.
G.03–14
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
BOSTADEN
BOSTADSR ÄT TSFÖRENINGEN STORSJÖ STR AND ERBJUDER ET T
BEKVÄ MT OCH MODERNT BOENDE I BOSTADSSTORLEK AR FR ÅN 1 TILL 5
RUM OCH KÖK. I FLER A BOSTÄDER FINNS TILLVALSMÖJLIGHETER
SOM MÖJLIGGÖR ALTERNATIVA PL ANLÖSNINGAR.
Samtliga lägenheter har ett öppet samband mellan
det genomtänkta, stilrena köket och allrummet. De
större bostäderna har två möblerbara balkonger,
alternativt uteplats, för maximal njutning av den
sköna vår- och sommarsolen. De har även två
våtrum, ofta med det mindre duschrummet i
direkt anslutning till största sovrummet. De större
duschrummen har plats för badkar, där finns
även tvättmaskin, torktumlare och en praktisk
arbetsbänk alternativt tvättpelarlösning. Våtrum
med komfortvärme i golven och eluppvärmd
handdukstork. Bostäderna har klinker i hall och
duschrum, i övrigt enstavsekparkett och vitmålade
väggar. Garderobslösningarna är övervägande
inbyggda skjutdörrsgarderober i fullhöjd.
G.03–14
Alla har möjlighet att hyra egen garageplats i
källaren under gården. Det finns hiss från garaget,
liksom från gatunivån och innergården upp till den
egna entrédörren. I källaren finns vallningsrum och
grovtvättstuga, samt ett generöst förråd för cyklar,
liksom små trapphusnära förråd för barnvagnar. I
garaget finns även ett antal gallerförsedda skoterplatser i direkt anslutning till entrérampen och strax
där utanför, Storsjön.
Innergårdens trädgård detaljplaneras av
landskapsarkitekter. Där kommer finnas sittytor,
planteringar, belysning, grillplats och en mindre
lekyta för de allra minsta.
STO RS J Ö STR AN D
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
G.03–14
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
ARKITEKTENS
BESKRIVNING
”GR ANNE MED STORSJÖN, ET T STENK AST TILL CENTRUM.”
Storsjö Strand är unikt med fantastiska förutsättningar.
Precis vid vattenbrynet, med utsikt över sjön och
Frösön kommer vårt nya bostadskvarter att spegla sig
i vattnet. Strandpromenaden ligger utanför dörren
och Östersunds centrum runt hörnet.
Med den vackra platsen kommer också stora
utmaningar. Siktlinjer från staden ner mot vattnet ska
bevaras, solinfall tas i beaktande, grönska tillföras
och miljöaspekter byggas in från minsta detalj
till största upplevelse. Det är med stor respekt för
platsens förutsättningar och kvalitéer som de nya
bostadshusen planerats in i det lilla stadskvarteret.
Byggnaderna skapar en skyddad innergård, en lugn
oas genom vilken ett gångstråk leder och skapar
direktkontakt med vattnet.
De lägre gårdshusen med radhuskaraktär vänder
sig rakt mot vattnet. De generösa lägenheterna har
G.03–14
egna entréytor och en mer småskalig arkitektur i sina
fasadmaterial och i sin utformning. Huset närmast
sjön hålls lägre i våningsantal och med en bred
öppning i den tydliga kvartersformen möjliggörs
en sjöglimt och kontakt med vågornas kluck även
för bakomliggande bostäder. Gårdsbyggnadernas
tak beläggs med sedum, vars uttryck skiftar
med årstidernas växling och kan följas från de
omkringliggande bostäderna i kvarteret.
Huvudbyggnaderna med sin starka geometriska
karaktär orienterar sina träklädda, uppglasade
gavlar mot Storsjön. I markplanet finns mot stadsidan
mindre lokaler och under takåsen finner vi karaktärsfulla, ljusa bostäder med högt i tak, sköna uteplatser
och milsvid utsikt över den jämtländska fjällvärlden.
Frida Österberg & Annika Nurmi,
Arcum Arkitektkontor
STO RS J Ö STR AN D
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
M ATERIALBESKRIVNING
INTERIÖR
HALL
Grått klinkergolv, vitmålade väggar och tak.
WC
Grått klinkergolv med komfortvärme, vitt kakel på
väggarna. Vita skåpluckor på kommod. Vägghängd
toalettstol och kommod.
KÖK
Ekplankparkett, vitmålade väggar och tak.
Vita köksluckor, mörka laminatbänkskivor,
stänkskydd av glas.
ALLRUM
Ekplankparkett, vitmålade väggar och tak.
WC/DUSH
Grått klinkergolv med komfortvärme, vitt kakel
på väggarna. Mörk laminatbänkskiva över
tvättmaskin och torktumlare. Vita skåpluckor
på kommod och på överskåp. Vägghängd toalett
och kommod.
SOVRUM
Ekplankparkett, vitmålade väggar och tak.
Skjutdörrgarderob/klädkammare.
EX TERIÖR
HUVUDBYG GNADERNA
Ljust putsade fasader, mörkgrå sockelvåning,
bandtäckt plåt på taken. Träpanel på gavlar
och i entréer.
G.03–14
GÅRDSBYG GNADER
Skifferfasader. Sedumtak.
STO RS J Ö STR AN D
BYGGHERREN
HAR ORDET
VI VÄLJER VÅR A PL ATSER AT T BYGGA BOSTÄDER PÅ
MED STOR OMSORG, DÅ L ÄGE OCH HÖG KVALITET ÄR
GRUNDBULTAR I VÅR L ÅNGSIKTIGA AFFÄRSVERKSA MHET.
Tillsammans med god arkitektur, funktion och
design vill vi skapa ditt framtida boende utifrån
små och stora detaljer. Vi projekterar, utför och
slutför vårt arbete tillsammans med noga utvalda
samarbetspartners för att skapa boendet, där du
ska uppskatta det nya, men ändå känna dig hemma
från dag ett.
Med stor respekt tar vi oss an Storsjö Strand, ett unikt
men även till viss del outforskat område, så nära men
ändå en bit bort. På andra sidan järnvägen, några
fotsteg från Storsjön ges här för första gången på
allvar möjligheten att bygga bostäder med utsikt
mot ”Annersia” och fjällen. Med dess direkta närhet
till allt, har vi sedan 2012 arbetat fram ett 50-tal
toppmoderna bostäder i direkt samverkan med natur
och stad. Det har funnits planer att bebygga området
tidigare men i samband med den helhjärtade
satsning Östersunds kommun denna gång uppvisade,
valde vi nu att satsa på detta projekt. Sedan dess har
vi stött och blött oss själva, arkitekt samt konsulter vid
utformandet av vår del av Storsjö Strand.
Vi är såklart oerhört stolta över att vara delaktiga
i byggandet av bostäder i ett av landets tveklöst
bästa lägen. Det råder ingen som helst tvekan om att
”fagert är landet som blev vår lott och arvedel”.
Ma råkes!
Johan Permansson, Genova Bostad
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
NY BOSTAD
AT T KÖPA BOSTAD ÄR FÖR DE FLESTA M ÄNNISKOR
ET T AV DET STÖRSTA BESLUT M AN GÖR I LIVET.
VI PÅ GENOVA BOSTAD ÄR DÄRFÖR TACKSA M M A FÖR
AT T FÅ VAR A MED OCH LEVERER A DIT T DRÖMBOENDE.
Som bostadsrättsköpare finns en hel del att sätta sig
in i, som i vissa fall är specifika för nyproduktion.
Köpprocessen vid nyproduktion löper ofta över en
längre tid. Här följer en kort beskrivning av den. För
längre version kan du bl.a. gå in Konsumentverkets
webbsida: www.omboende.se.
KONTR AK TSSKRIVNING
Din blivande bostadsrättsförening är redan bildad
och leds under produktionstiden av en så kallad
interimsstyrelse. Denna tillfälliga styrelse ersätts helt
av de boende efter inflytt.
Det första som sker är att man för respektive
bostadsrätt reserverar en lägenhet och tecknar
ett förhandsavtal utifrån en kostnadskalkyl. När
föreningens ekonomiska plan registrerats hos
Bolagsverket tecknas istället upplåtelseavtal. I
samband med första kontraktsskrivning erläggs
100.000 kr som en handpenning (dellikvid). Då
görs även en prövning av köparens allmänna
betalningsförmåga för att i sin tur säkerställa
föreningens kommande gemensamma ekonomi.
Kvarstående del av köpeskilling (insats) betalas vid
tillträde, då du får nyckeln till ditt nya hem.
TILLVAL
I god tid innan inflytt presenteras vissa val du
kan göra för just din lägenhet, utöver det högt
säkerställda standardutförandet som ingår från start.
Tillval måste göras inom angivna tidsramar, för att
säkerställa utlovade tillträdestider.
TILLTR ÄDE
Under projektets början ges ett preliminärt tillträdes-/
inflyttningsdatum. Ca 3 mån innan inflytt skickas
sedan en bekräftelse på definitivt tillträdesdatum ut.
På tillträdesdagen får du nycklar, efter att ha uppvisat
bevis, på gjorda inbetalningar för eventuella tillval
och fullständigt betald köpeskilling (insats). Allt detta
påminner och informerar vi också löpande om, under
loppets gång då allt förtydligas i detalj inför varje steg.
BESIK TN IN GAR
Innan inflytt gör en oberoende besiktningsman en
garantibesiktning av din lägenhet för att kontrollera
att allt är som det ska. Eventuella anmärkningar som
fastslås av besiktningsmannen åtgärdas kostnadsfritt.
Två år efter att du flyttat in görs en slutbesiktning.
Vid denna kontrollerar och avgör besiktningsmannen
om det har framträtt fel mellan garanti och slutbesiktningen. Eventuella byggfel åtgärdas snarast
utan kostnad. Slitage, misskötsel samt resultat av all
form av egen yttre åverkan eller liknande, tas inte
upp i besiktningsprotokollet.
ÖVRIGT
För att säkerställa föreningens ekonomi, åtar sig
Genova Bostad att förvärva de bostadsrätter som
eventuellt inte är upplåtna sedan bostadsrättsföreningen tagit över det ekonomiska ansvaret för
föreningens förvaltning.
För att på bästa sätt garantera en trygg och säker
förvaltning har Genova Bostad, för föreningens
räkning, tecknat avtal med extern part gällande den
ekomomiska förvaltningen under en viss tid. Styrelsen
får efter avtalstiden själva ta ställning till om de vill
fortsätta detta samarbete eller byta förvaltare.
M IL JÖ
Genova Bostad har en tydlig målsättning att
alltid leverera sunda bostäder fria från skadliga
material. Vi bygger energieffektiva bostäder med
liten klimatpåverkan som resulterar i låg energianvändning med lägre driftskostnader som följd.
G.03–14
STO RS J Ö STR AN D
KONTAKT
VILL DU VETA MER OM STORSJÖ STR AND
ELLER VÅR A ÖVRIGA PROJEKT, KONTAKTA OSS GÄRNA.
GEN OVA PROPERT Y GROUP
www.brfstorsjostrand.se
www.genovapropertygroup.se