Fraser Island road safety fact sheet (Swedish text)

Transcription

Fraser Island road safety fact sheet (Swedish text)
Swedish
INTERNATIONELLT
FAKTABLAD
Gör ditt besök på Fraser Island säkrare
Att köra bil på Fraser Island kan vara en utmaning även för
erfarna bilförare. Undersökningar har visat att turister, särskilt
unga turister som kör fyrhjulsdrivna hyrbilar, har en hög risk för
olyckor.
Att köra på en strand är farligare än att köra på en landsväg och
kräver en hög koncentrationsnivå och stor skicklighet.
Några av de farligaste aspekterna av strandkörning utgörs av
bortspolade stränder som orsakas av tidvatten vilket kan skapa
djupa fåror i sanden, samt att behöva undvika inkommande
vågor.
t Polisbevakningen har utökats för att se till att de nya
hastighetsbegränsningarna följs.
t Slumpmässiga kontroller av fyrhjulsdrivna fordon genomförs
av myndigheterna på Fraser Island och på fastlandet nära
infarterna till ön för att se till att fordonen följer de nya
lagarna och att de inte är överlastade.
t Inga fyrhjulsdrivna hyrbilar får ha fler än åtta passagerare
(inklusive föraren) och allt bagage måste förvaras säkert inne
i bilen och inte på taket.
Tunga laster på taket kan påverka fordonets stabilitet och ökar
risken för att fordonet voltar, i synnerhet vid bilkörning på sand.
Du råkar lätt ut för missöden när du kör en främmande hyrbil
med fyrhjulsdrift på en strand. Att köra i hög hastighet eller
med en fullsatt bil som har tung last på taket kan leda till att
bilen voltar, vilket i sin tur kan leda till allvarliga skador eller
dödsfall.
Från och med den 28de februari 2011 gäller det följande för
alla fyrhjulsdrivna hyrbilar:
Syftet med detta faktablad är att informera dig om de nya lagar
som gäller för fyrhjulsdrivna hyrbilar på Fraser Island samt att
ge dig råd som kan hjälpa dig att undvika olyckor medan du
befinner dig på ön.
t alla föremål skall förvaras säkert inne i bilen – nedanför
dörrkarmens högsta punkt.
Ny lagstiftning
Dessa lagar gäller endast för hyrbilar. Biluthyrare av
fyrhjulsdrivna fordon måste modifiera eller ersätta alla
fordon som inte uppfyller kraven i de nya lagarna. Trots att
dessa lagar inte gäller för privatägda (icke hyrda) fordon, så
rekommenderas att alla förare tänker på antalet passagerare
och lastningsvikt när de kör på Fraser Island.
Ett antal nya åtgärder angående vägsäkerheten har vidtagits
för att göra ditt besök på Fraser Island säkrare.
Du behöver känna till och följa dessa lagar för att undvika
böter. Okunnighet om lagen är ingen ursäkt.
Skyltar med hastighetsbegränsningar har satts upp på
stranden (max 80 km/tim) och i samhällen och på inlandsvägar
(max 30 km/tim). Dock är det viktigt att anpassa körningen
efter rådande vägförhållanden, vilket innebär att det ibland är
nödvändigt att köra en bra bit under hastighetsbegränsningen.
t Skyltar med nya bestämmelser för hyrbilar finns på plats vid
alla platser där pråmar lägger till för lastning och lossning.
t alla säten måste vara riktade framåt eller bakåt (inte åt sidan)
t fordonet får ha maximalt åtta sittplatser
t fordonet skall vara utrustad med säkerhetsbälten som möter
standarden för Australian Design Rules.
Böter
Förare som bryter mot dessa lagar riskerar $330 i böter och (för
australienska medborgare) 3 prickar.
Särskilda åtgärder kommer att vidtas, vilka syftar till att
kontrollera så att lagarna gällande fyrhjulsdrivna hyrbilar följs.
Tomorrow’s Queensland: strong, green, smart, healthy and fair
Swedish
Råd angående vägsäkerhet vid bilkörning på
Fraser Island
Trafikreglerna gäller
Vägarna på stranden och i inlandet är offentliga vägar och
vanliga trafikregler gäller. Trafiken på stranden går i två
riktningar, så håll dig på vänster sida. Kör långsamt i zoner som
delas med fotgängare, som fiskar eller leker på stranden – de
kanske inte hör dig över ljudet från vinden och vågorna. Kör
runt fåglar, som ofta vilar efter långa flygningar.
Sakta ner
Maxhastigheten på ön är 80km/tim på stranden och
30km/tim i samhällen och på inlandsvägar. Dessa
hastighetsbegränsningar har nyligen sänkts och poliskontroller
har utökats.
Använd säkerhetsbälte
Många människor som har varit inblandade i bilolyckor på
Fraser Island har inte använt säkerhetsbälte. Alla passagerare
måste använda säkerhetsbälte eller barnstol och alla fordon
ska utrustas med säkerhetsbälten som tillfredställer kraven i
Australian Design Rules. En förare (och varje passagerare över
16 år) som bryter mot dessa lagar riskerar $330 i böter och (för
australienska medborgare) 3 prickar.
Lägg i fyrhjulsdrift
t Sänk lufttrycket i däcken, i enlighet med tillverkarens
rekommendationer, för att öka dragkraften.
t Lägg i fyrhjulsdrift innan du kör på sand och välj lägre växlar
på mjuk torr sand.
t Öka lufttrycket i däcken för hårdare sand eller fasta ytor.
t Undvik skarpa svängar och plötslig inbromsning.
t Parkera i utkanten av stranden, bort från rörlig trafik och
ställ bilen i en vinkel så att trafiken kan se att din bil är
orörlig. Parkera aldrig på sanddynerna - det är olagligt.
t Inlandsvägarna är vanligen enkelspåriga. Sakta ner och
lämna företräde åt fordon som kör nedför backen. Tunga
fordon och fordon med släpvagnar har företräde eftersom de
är svårare att manövrera. Använd mötesplatser – släpp fram
det fordon som är närmast en mötesplats först. Kör aldrig av
vägen.
Bilföraren kommer också att behöva betala ytterligare $330 för
varje passagerare som inte använder säkerhetsbälte, oavsett
åldern på passageraren.
Alkohol och droger vid bilkörning
Alkohol och droger påverkar din bedömningsförmåga och din
reaktionstid. Kör inte efter en natt då du har druckit mycket.
Polisen gör slumpmässiga utandningstester för alkohol och
salivtester för droger (marijuana, ecstasy, amfetamin, och is),
så riskera inte att få böter. Internationella körkortsinnehavare
med ett motsvarande öppet körkort i Australien ska hålla sig
under en alkoholgräns av 0.05 i blodet. Enbart som ett mått män kan dricka två standarddrinkar under den första timmen
och sedan en drink varje timme därefter, medan en kvinna
kan dricka en standarddrink varje timme. En standarddrink är
285ml starköl, 100 ml vin eller 30 ml sprit.
Kör efter vägförhållanden
Att köra på sand kräver en hög koncentrationsnivå och stor
skicklighet. Vägförhållandena på en strand kan förändras
plötsligt och faror kan uppstå snabbt. För att förhindra att
bilen voltar, avstå från att svänga åt sidan för att undvika vågor
och sakta ner när du kör på ställen med hjulspår eller andra
djupa spår. Den bästa tiden för resor är inom två timmar före
och efter lågvatten. Kör alltid på fast sand, mellan låg och
högvatten.
Connecting Queensland
www.tmr.qld.gov.au
Transport and Main Roads