Hela Hälsan - Folkhälsan

Transcription

Hela Hälsan - Folkhälsan
Resor
Hela Hälsan riktar sig till Folkhälsans lokalförening­
ar och nätverk för frivilliga. I år kan vi ta emot 200
deltagare. Det finns en kvot för varje landskap och
från varje förening kan två personer delta. Eventu­
ella övriga anmälningar från samma förening sätts
på en väntelista.
Deltagaravgiften är 95 euro per person och inklude­
rar busstransport tur och retur till Helsingfors, båt­
resa Helsingfors–Tallinn–Helsingfors, inkvartering
och traktering på Tallink Spa & Conference Hotel.
Vi reser med hyrda bussar från:
Borgå avfärd 19.9, kl. 17.00
Karleby avfärd 19.9, kl. 11.30
Vasa kl. 13.00
Närpes kl. 14.00
Åbo avfärd 19.9, kl. 14.00
Kimito kl. 15.00
Resrutterna bekräftas senare.
Folkhälsan på Åland bokar resorna för de åländska
deltagarna.
Hela
Hälsan
Tallinn, 19–21 september 2014
Inkvartering
Anmälningarna via:
www.folkhalsan.fi/helahalsan
senast den 15 juni.
Deltagarna bor i dubbelrum på Tallink
Spa & Conference Hotel (Sadama 11A, Tallinn 10111).
Hotellet ligger på promenadavstånd från termina­
len, men busstransport till hotellet ordnas också.
Spa-avdelningen är öppen för hotellgästerna
kl. 8–22. På hotellet finns även Hera Salongid, där
man på egen bekostnad kan boka massage och and­
ra behandlingar. Se mera på www.herasalongid.ee.
Fredagen den 19 september styr Hela Hälsan mot
Tallinn för Folkhälsans inspirations- och informationsdagar för lokalföreningsaktiva. Under veckoslutet bjuder vi på trevligt umgänge samt inspiration och information om allt som är på gång inom
Folkhälsan.
Bild: Toomas Volmer/Tallinns turistbyrå
Bild: Tallink-Silja
ja
Bild: Tallink-Sil
Bild: Jaak Nilson/Tallinns turistbyrå
Bild: Tallink-Silja
Efter att kvoterna fyllts går vi igenom anmäl­
ningarna från väntelistan och bekräftar vecka 25
vem som får plats.
Kontakta organisationssekreteraren i ditt landskap
om du har frågor beträffande anmälningen.
Respektfulla
relationer
Kontakt
Organisationssekreterare i
Nyland, Egil Mattsson 044 788 1094
Åboland, Margó Storm 02 278 6215
Åland, Ann-Katrin Mörn 018 12 431
Österbotten, Malin Ström 06 320 6019
E-post: [email protected]
Bild: Toomas Volmer/Tallinns turistbyrå
Anmälningar
Bild: Norman Orro/Tallinns turistbyrå
Preliminärt program
Respektfulla
relationer
I mars uppmanade vi Folkhälsans föreningsaktiva
att besvara en enkät för att få reda på vilka teman
som intresserar mest. Utifrån svaren har vi planerat
konferensens program. Temat respektfulla relationer
fick flest röster och har därför blivit det övergripande
temat för Hela Hälsan 2014.
Kaj Korkea-aho är författare
och föreläsare. Han är bland annat känd för romanen Gräset är
mörkare på andra sidan.
Siv Sandberg är vice ordförande för Samfundet Folkhälsan och forskare vid Åbo
Akademi.
Johan Eriksson är professor
vid Helsingfors universitet och
leder programmet för folkhälsoforskning vid Folkhälsan.
Fredag 19.9
kl. 18.30 Incheckning på båten, Västra Hamnen
kl. 19.30 Avfärd från Helsingfors
Tallink Silja M/S Star – Buffé på båten
kl. 21.30 Ankomst och inkvartering
Tallink Spa & Conference Hotel
Lördag 20.9
kl. 01.00 Avfärd för de åländska deltagarna från Mariehamn
kl. 8.00 kl. 9.00
Frukost
Morgonprogram
Guidad rundvandring i Gamla Stan med mera och/eller fritt program på egen hand
kl. 10.00 Ankomst och inkvartering på Tallink Spa & Conference Hotel för de åländska deltagarna
kl. 11.30
kl. 12.30
Buffé
Välkommen!
Eva Biaudet, ordförande för
Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland
Stefan Mutanen, Samfundets vd
kl 12.45
kl. 13.15
Hälsa i Estland
Tiia Pertel, Arbetshälsoinstitutet i Estland
Vad är tillräckligt goda relationer? Tankar om anknytning och respekt.
Pia Rosengård-Andersson & Gun Andersson, Folkhälsans förbund
kl. 14.15 Kaffe med tilltugg
kl. 14.30 Seminarier och workshopar
Föräldracaféer och andra träffpunkter
Simmet fyller 85 år!
Ungas sociala liv på nätet – sociala
medier och nätmobbning
Skrivarverkstaden
Sapere! Smak och mat för olika åldrar
kl. 16.30
Folkhälsantorget är öppet!
Fritt fram att bekanta sig med Folkhälsans hälsofrämjande verksamheter. Också
klinikerna med våra experter om webb-
uppdatering, medlemsregistret och Fortnox är till ditt förfogande, boka en tid redan nu på [email protected]
kl. 18.45
kl. 19.00
Samling i hotellets lobby
Festmiddag med program
Kaj Korkea-aho, författare
Siv Sandberg, vice ordförande för
Samfundet Folkhälsan
Söndag 21.9
kl. 8.00 Frukost
kl. 9.15 Vuxendiabetes – framtidens epidemi
Professor Johan Eriksson, Folkhälsans
forskningscentrum
kl. 10.15 Seminarier och workshopar
Styrelsemöten
– fem människor runt ett bord?
Våra motionskampanjer
En närståendevårdare nära dig?
Respekt på dagis och i skolan
kl. 11.30
kl. 12.00
Avslutning och kaffe
Professor Matti Klockars, styrelseordförande för Folkhälsans förbund
Viveca Hagmark, förbundsdirektör
Transport till hamnen och incheckning på båten till Helsingfors
kl. 12.00 Guidad rundvandring i Gamla Stan och/
eller fritt program på egen hand för de åländska deltagarna
kl. 15.00 Ankomst till Helsingfors
kl. 17.00 Transport till hamnen och incheckning på
båten till Mariehamn för de åländska deltagarna
Måndag 22.9
kl. 04.50 Ankomst till Mariehamn