DIREKTSPRIDNING

Transcription

DIREKTSPRIDNING
DIREKTSPRIDNING
Astimacs system för direktspridning är enkelt, det går
fort att ställa upp pumpen vid gödselbehållaren och att
lägga ut slangen för att komma igång med spridningen.
När avstånden är stora är en haspelvagn enklast och
snabbast, endast 10-12 minuter för att lägga ut all slang
på vagnen.
Vid behov kan trummen avdelas så att den släpade
slangen kan få plats i ett separat fack. Haspelvagnen
rymmer 2000 m 6” slang och burna finns i storlekarna
600 m 5” slang och 800 & 1000 m 6” slang.
Astimac´s matarslangsystem omfattar i grundutförande traktordriven pump, evakuering av sugledningen
med hydrauldriven vakuumpump, 8” sugledning. 6”
Stamledningsslang , 4½” släpad PU slang, HSG kopplingar med klämring, haspelvagn eller buren haspel
enliggt önskemål och 12 m släpslangramp.
Som tillval finns suganordning för höga behållare.
Ramp med större arbetsbredd >30 m. Myllare, bogserad
eller buren upp till 12 m arbetsbredd.
Anordning för tömning av
slangen med tryckluft. Traktordriven kompressor.
Med radiokommunikationsutrustning kan Astimacs matarslangsystem till stora delar
skötas av föraren av spridartraktorn. En del av pumpens
funktioner fjärrstyrs av föraren i spridartraktorn, såsom
att flödet till spridaren kan stängas av och på för att
styras om till retur och att pumpdrivningen kan frikopplas.
Systemet kan kompletteras med läckage övervakning.
Automatik för fyllning av bufferttank och anslutning av
tryckstegringspump för mycket
stora avstånd.
Rådgör med oss om hur vi kan
göra en anpassad lösning som
möter dina behov
Astimac AB | Hylsnyckeln 4 |19740 Bro |+46(0)8-50598870 | [email protected] | www.astimac.se
Traktordriven flytgödselpump
Traktordriven flytgödselpump SX 1000 monterad
på varmgalvaniserad trepunktsram.
Vid 1000 rpm på kraftuttaget utvecklar pumpen max
140 mvp tryck. Pumphjul av härdat segjärn med 4
skovlar
Växellåda dimensionerad för kontinuerlig drift vid
max 150 kw kraftuttagseffekt. Extern forcerad kylning
erfordras ej.
Mekanisk plantätning med tätningsringar av kiselkarbid. Oljekammare mellan växellåda och pumphus.
Oljan smörjer och leder bort värme från tätningen.
Suganordning med automatisk evaukering av sugledningen med hydrauldriven vakuumpump, Bauer
HK194 snabbkopplingshona avsedd för sugrör DN
200
Backventil på tryckanslutningen i kombination med
automatisk vätske/luftavskiljare monterad på suganslutningen. Sugledningen evakueras helt automatiskt.
Haspel
Haspelvagn för 2000 m 6” slang. Drivning med hydraumotor. Frihjulsfunktion som manövreras från traktorns förarplats för frikoppling av
trumman i samband med utläggning av slang. Vagnstyrning för fördelng
av slangen på trumman i samband med upptagning.
Buren haspel i 3 storlekar för 600m, 800m, och 1000
m 6” slang. 800 och 1000 m haspel med dubbla
hydraulmotorer för drivning och med 2 hastigheter
för utläggning och upptagning av slang.
Illustrationen ovan visar principiell uppbyggnad av en anläggning. Pumpen är extrautrustad med ventiler för bypas tillbaka till tank, flödesmätare, sugledning över behållarkant och tömningsanordning för luft. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data utan föregående meddelande
©Astimac AB 2013 All rights reserved

Similar documents