Antagningsprov till Sjöviks Musiklinje 2013

Transcription

Antagningsprov till Sjöviks Musiklinje 2013
Sjöviks folkhögskola
775 95 Folkärna
~
[email protected]
~
www.sjovik.eu
Antagningsprov till Sjöviks Musiklinje 2013
vecka 20
VAD?
För att vi ska få en så fullständig bild av dig som möjligt kommer du att få göra fyra olika
delprov - huvudinstrument, teori & gehör, gruppövningar och övriga färdigheter. Vi vill
med detta försöka få en bild av din aktuella musiknivå, din studiemotivation och dina utvecklingsmöjligheter. Utifrån detta avgör vi om Sjöviks musiklinje passar just dig.
NÄR?
FÖRKUNSKAPER
Du bör ha kommit en bit på ditt instrument och även kunna läsa noter.
HUVUDINSTRUMENTPROVET
Här gör du ditt huvudsakliga prov utifrån den inriktning du valt. Vill du ha ackompanjemang måste du skicka in kompnoter markerade med ditt namn och instrument.
Förutom dina stycken/sånger får du även visa dina färdigheter i avistaspel. Du träffar
huvudinstrumentjuryn 15 minuter.
Folkmusik
Minst två valfria låtar på ditt instrument. Avistaspel.
Jazz - instrumentalt
Spela en valfri låt och en av följande obligatoriska låtar. Dessutom avista-prov.
- Stella by Starlight
- Someday My Prince Will come
- Autumn Leaves
- Blue Bossa
- Now´s the Time eller annan valfri blues
Jazz - sång
Sjung två valfria låtar. Avistasång.
Pop & rock - instrumentalt/sång
Välj två av följande obligatoriska låtar. Låtarna finns att lyssna till på Spotify. Dessutom
á vista-prov.
-
Behind these hazel eyes - Kelly Clarkson (sång, gitarr) A-dur
You oughta know - Alanis Morisette (sång, bas, trummor, key) F#-moll
Välkommen in - Veronica Maggio (sång) C-dur
Wonderchild - Christian Walz (sång) Eb-moll
Humanity - Scorpions (sång, gitarr) C#-moll
Stone me into the groove - Atomic swing (sång, gitarr, bas, trummor) D-moll
Good song - Salem al Fakir (sång, key, trummor, bas) D-dur
Master Blaster - Stevie Wonder (sång, bas, gitarr, trummor, key) C-moll
Kid Charlemang - Steely Dan (sång, key, gitarr, bas trummor) A-moll
Vokalensemble
Sjung två sånger du valt själv. Dessutom kommer du att få ett obligatoriskt stycke dig
tillsänt, där du ska sjunga din stämma tillsammans med en vokalgrupp. Avistasång
Körledning
Du kommer att få ett obligatoriskt körstycke dig tillsänt, som du ska studera in. Du
kommer att få leda och göra en musikalisk gestaltning av detta stycke tillsammans med
en vokalgrupp.
TEORI- & GEHÖRSPROVET
Du gör ett skriftligt prov i musikteori, gehör och satslära. Du har 40 min till förfogande.
GRUPPÖVNINGAR
Tillsammans med en grupp medsökande och nuvarande elever gör du övningar i
rörelse, rytm och ensemble. Detta är ett prov som du inte kan förbereda.
ÖVRIGA FÄRDIGHETER
Här visar du dina färdigheter på andra instrument än ditt huvudinstrument, gärna fler.
Avistaspel på dessa instrument. Piano, gitarr, trumset och elbas finns till förfogande.
OBS! Du ska även sjunga en sång som du själv har valt (gäller ej
dig som sökt sång som huvudinstrument) och avistasång.
Antagningsprovet sker vecka
20. Du kommer att bli kallad till
en av dagarna i denna vecka.
Vilken dag det blir bestäms
utifrån ditt instrument. Det är
viktigt att du får spela upp för
rätt jury, därför bör du inte byta
tid.
Vid uppropet kl 10 får du
dina exakta tider. Räkna med
att provet tar hela dagen.
MAT & TRANSPORT
Du betalar 150 kr och har då
fri tillgång till alla måltider
(lunch, kaffe och ev middag)
under sökningsdagen. Du
kan även få hämtning från
tågstationen om du anmäler
detta i förväg.
Betala på bankgiro 233-5875.
Får du förhinder att komma återbetalas ej denna summa.
KOM IHÅG
! Skicka in din
ansökan och kompnoter märkta med
ditt namn senast 19 april
! Betala in 150 kr senast
25 april på
Bg 233- 5875
! Anmäl så snart som möjligt
om och när du vill ha hämtning på tågstation 0226 678 15 eller [email protected]
! Anmäl om du vill sova över
till 0226 - 678 15 eller
[email protected]. 200 kr/natt
! Om du har skickat in
ansökan och får förhinder
att komma måste du höra
av dig !!!
KALLELSE
får du efter den 2 maj