Läs mer här - St. Hippolyt

Transcription

Läs mer här - St. Hippolyt
Fång
Det är olika anledningar till, att hästen får fång.
Några av de vanligaste orsaker är:
1. Akut överfodring med socker, stärkelse eller protein, som har gett en feljäsning i grovtarmen med fång som följd
2. Långvarig överfodring medför stora mängder socker, stärkelse eller protein, vilket har medfört en förhöjd insulinnivå. Därmed utvecklas insulinresistens/EMS hos hästen.
3. Hästen har utvecklat Cushings Syndrom
4. Hästen har en allvarlig infektion i t.ex. grovtarmen eller i livmodern
Oavsett orsaken till fång
SKALL veterinär tillkallas!
När veterinären har ställt diagnosen,
kan fångtillståndet med fördel understödjas med
foder samt fodertillskott från St. Hippolyts sortiment.
En häst får aldrig sättas på enbart halm eller frögräs!
Den rekommenderade mängden smältbara
fibrer till en häst är: 1,5 kg torrsubstans per
100 kg häst dagligen.
Hö
innehåller ca 85 % torrsubstans
Torrt hösilage innehåller ca 75 % torrsubstans
Hösilage
innehåller ca 60 % torrsubstans
Överfodringsrelaterad fång
Tarmfloran ska återupprättas, så feljäsningen och överförandet av giftämnen från
grovtarmen till blodomloppet stoppas.
Därmed understöds läkningen i hoven och
normalisering av blodbilden. Det tar ca 2-8
veckor.
Fodring per 100 kg häst per dag:
100-150 g Irish Mash i 14 dagar
10 g Lamin Forte (15 g vid svåra tillfällen)
20 g GlucoGard (50 g vid svåra tillfällen)
Det är viktigt, att hästen får
min. 1,2 kg torrsubstans grovfoder per 100 kg häst per dag.
Höet ska vara sockerfattigt och
av god kvalitet. Det bör suppleras med bra kornhalm.
Infektionsrelaterad fång
För att återuppbygga och rensa ut tarmfloran i samband med medicinering:
Fodring per 100 kg häst per dag
100-150 g Irish Mash, så länge hästen är på
antibiotikabehandling.
Därefter används t.ex. StrukturEnergetikum för att återuppbygga hälsan.
10 g Lamin Forte (15 g vid svåra tillfällen)
20 g GlucoGard (50 g vid svåra tillfällen)
Evt. 40 g Ungulat
Vad kan hästägaren göra vid fång?
• Tillkalla veterinär!
• Avkylning av hästens ben, gärna
upp över hasen, kan vara en bra
akutåtgärd.
Nedkylning kan hindra eller
nersätta vätskeutsöndringen i
hovens lameller.
Hästen ska ha boxvila, så länge hovarna är mycket ömma (hovens lameller
lossnar, vilket är mycket smärtfullt för
hästen). Boxvila kan hindra att, hovbenet
lossnar ytterligare från hovkapseln.
En box med sandbotten är en bra lösning, då hästen kan avlasta sina hovar.
Andra material som t.ex. en blandning
av spån och halm är också lämpligt.
Boxunderlaget ska både vara mjukt
och understödja hovens stråle, utan att
klumpa sig upp i hoven.
Hästen får först släppas ut på en sandeller jordhage när ömheten är borta.
Framöver är det nödvändigt att anpassa
hästens foder. Det kan ofta endast bli 1-2
timmar i betshagen, om ens det, per dag.
Alternativt kan det användas en munkorg för att reducera gräsintaget.
Det är viktigt att hästen har fyllt sin magsäck och tarmar med grovfoder, innan
den släpps ut på bete. Då fyllnaden hindrar att hästen äter för mycket gräs på
betet.
Ytterligare ska man vara
uppmärksam på, att hästens
grovfoder (hö eller hösilage)
max. innehåller 6% socker.
EMS relaterad fång
Det är viktigt, att hästen kommer
på diet, då den har en form av sockersjuka!
Cushings Syndrome och fång
Denna ämnesomsättningssjukdom börjar
ofta med, att hypofysen förstoras och producerar för mycket hormoner, som i sin tur
ger för kraftig påverkan av binjurebarken.
Det resulterar i ett tillstånd, där hästen har
svårt att utnyttja sockret och stärkelsen
från fodret.
Synliga symptomen
Fettdepåer på t.ex.
• manke
• rumpa
• halskam
Det bör fodras med en låg mängd socker
och stärkelse i hela foderstaten (inkl. grovfoder). Samtidigt behandlas de skador, som
är skett i hovarna, så gott som det är möjligt.
Fodring per 100 kg häst per dag:
200-350 g EquiGard
200 g Pre Alpin Aspero
10 g Lamin Forte (15 g vid svåra tillfällen)
20 g GlucoGard (50 g vid svåra tillfällen)
Evt. 40 g Ungulat
Fodring per 100 kg häst per dag
200-350 g EquiGard
200 g Pre Alpin Aspero
10 g Lamin Forte (15 g vid svåra tillfällen)
20 g GlucoGard (50 g vid svåra tillfällen)
Evt. 40 g Ungulat
Ill.: Pernille Johansen
Framöver är det viktigt att fodra med hö,
som har ett lågt sockerinnehåll (ca 6%
socker). Liksom EquiGard i de flesta tillfällen kan bli hästens framtida foder.
Synliga symptomen
• Ändring i pälsens kvalitet
(håren kan bli långa och krulliga)
• Hästen har svårt att fälla vinterpälsen
• Muskelförlust
• Hästen blir ömtålig
Normal hov
Akut fång med blödningar
och skadade lameller
Fånghov, när hovbenet har roterat
Hur gynnar St. Hippolyts olika produkter hästen?
GlucoGard är målinriktad på att sänka blodets
insulinnivå och fettinnehåll samt öka fettförbränh
ningen.
Effekten av GlucoGard
påverkan har blivit testat och dokumenterat vid forskningsförsök vid Universitetet i Breslau.
Ungulat är komplett
näringsämnestilldelning
för att återuppbygga hovmaterialet till en stark och
elastisk hov. Resultatet är
dokumenterat vid försök.
Pre Alpin Aspero är en höörtsprodukt
producerat vid foten av Alperna. Detta
grovfoder har ett garanterat
lågt sockerinnehåll, ett högt
innehåll av jäsningsbara fibrer
och ett högt, naturligt innehåll
av mineraler och spårämnen.
Produktionen sker under högkvalitativ kontroll och styrning.
09_2013
Lamin Forte innehåller bl.a. bruna
havsalger, som har en cellstruktur, som
kan ersätta cellytorna på de angripna
och förstörda cellerna i den sjuka väven,
samt vara med till att återuppbygga friska
celler.
Lamin Forte har ett mycket högt innehåll
av antioxidanter, som
hjälper till med utrensningen av avfallsämnen.
Näringsämnen som vitaminer, mineraler, proteindelar samt fettämnen
medverkar likaså till
läkning av väven.
EquiGard används som
dagligt tillskottsfoder till
hästar, som är i riskzonen
för att få fång, har EMS
eller Cushings Syndrom.
EquiGard innehåller ingen
spannmål eller melass och
har därför ett lågt innehåll
av stärkelse.
Det socker och stärkelse,
från naturen, är bearbetat
således, att det har en långsam upptaglighet
i blodet (lågt glykemiskt index). Därmed
upprätthålls en låg insulinnivå i blodet och
glukosämnesomsättningen stimuleras till
en bättre funktion, en normalisering.
Läs mer om forskningsresultaten för bl.a. GlucoGard och Ungulat på
www.hippolyt.se/Allmän info/Forskning.aspx
Kompletterande upplysningar om produkternas användning vid konkreta problemställningar
samt utarbetning av foderstater kan inhämtas hos våra konsulenter:
Annica Larsson, regionschef, agronom
+46 076-093 11 90
[email protected]
Charlotte Jibréus, konsulent, hippolog
+46 072-251 03 29
[email protected]
Helen Pilskog, konsulent, agronom
+46 0769-42 11 90
Jórun Sumberg-Olsen, veterinär
+45 2371 4457
[email protected]
[email protected]
St. Hippolyt Danmark A/S · Tel. +45 7020 5344 · Fax +45 7534 5311 · CVR.nr.: 10026725 · [email protected] · www.hippolyt.dk
St. Hippolyt Sverige AB · ORG.nr.: 556775-4386 · [email protected] · www.hippolyt.se
_Marketingsafdeling\Produktfoldere\A5 foldere/Forfangenhed_SV.indd
Irish Mash används till
att återetablera en frisk
tarmflora, när det har
förekommit en feljäsning
i grovtarmen. Till detta
ges det ett bra hö. Hö är
mycket viktigt för att tarmfloran ska kunna få näring
och föröka sig och för att
hästen ska få sin energi
och jäsa fodret ordentligt.