Remiss EMS o PPID (pdf-fil)

Transcription

Remiss EMS o PPID (pdf-fil)
Remiss till Klinisk kemiska laboratoriet, UDS
Inst för Kliniska vetenskaper och Klinisk kemiska laboratoriet, SLU, Uppsala
Web: www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/klinisk-kemiska-laboratoriet/remisser/
Djurägarens namn:
Beställarkod: ………………………………
…………………………………………..
Klinik/veterinär och adress
Ev journalnr: ………………………………..
(fakturamottagare):
Djurnamn: ….……………………………
………………………………………………
Djurslag: …………………………………
………………………………………………
Ras: ………………………………………..
………………………………………………
Kön: □ sto □ valack □ hingst
Född (år, mån, dag): …………………
Tel: ……………… Fax: .…………………..
Provtagningsdatum:………….. …
Veterinär: ……………………………………
___________________________________________________________________________
Remiss gällande provtagning för:
EMS (Ekvint Metabolt Syndrom) och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfunktion)
Anamnestiska frågor
Hästens normala utfodring: □ hö

kraftfoder
□ hösilage □ gräs □ havre □ korn □ pelleterat
□ lucernpellets □ müsli □ befor □ annat: ………………………
Senaste betesperioden har hästen gått på/i: □ åkermarksbete

□ natur/ängsbete
□ skogsbete □ grushage □ annat: ………………………

Upplevs hästen som lättfödd: □ NEJ

Är hästens foderstat anpassad för: □ viktminskning

Har hästen de senaste 6 månaderna: □ minskat i vikt

Vilken typ av arbete utför hästen: □ endast hagvistelse
måttlig-hög träningsintensitet
□
□ JA
□ bibehållet hull □ viktökning
□ haft bibehållet hull □ ökat i vikt
□ lättare motionsridning □
högpresterande på elitnivå, disciplin: ……………………

Fäller hästen vinterpälsen senare än normalt: □ NEJ
□ JA

Kvarstår päls på undersidan av halsen efter att hästen fällt sin vinterpäls: □ NEJ

Har hästen tappat muskler de senaste 6 månaderna: □ NEJ

Hur många kända fånganfall har hästen haft: □ 0

Hur många av dessa fånganfall har inträffat när hästen ätit gräs: ……………

När hade hästen sitt sista fånganfall: …………………………..
□ JA
□1 □2 □≥3
Uppgifter från veterinär

Har hästen idag hovförändringar som tyder på tidigare fånganfall: □ NEJ

Hur ställdes diagnosen fång vid sista fånganfallet: □ klinisk undersökning
□ kontroll av hästens rörelsemönster □ röntgen av hovar
□ JA
□ JA

Fick hästen smärtlindring vid sista fånganfallet □ NEJ
□ JA - hästen behandlades
med: ………………………..

Står hästen på någon behandling idag: □ NEJ
□ JA - hästen behandlas med: ……….

Föreligger misstanke om annan medicinsk sjukdom: □ NEJ
□ JA, om JA –
vilken: ………………………

Har hästen någon annan diagnostiserad medicinsk sjukdom: □ NEJ
□ JA, om JA –
vilken: ………………………

Bedömer du hästens hull som: □ under medel
□ normalt □ över medel □ mkt över
medel

Hästens fettansättning av nacken stämmer överens med: □ Bild 1
Bild 2
Bild 1
Ingen framträdande mankam
□ Bild 2 □ Bild 3
Mankam förtjockad, kulligt utseende
Bild 3
Mankam faller ned mot ena sidan
Provtagningsmetod samt analysbeställning:
OBS: Provtagning bör ej ske under pågående fång-anfall då smärta ger falskt positiva resultat. Stress i
samband med provtagning kan ge falskt höga värden för ACTH och kortisol.
□ Fasteprov el 0-prov OGT: Insulin, glukos och triglycerider (pris: se EMS i prislista klinisk kemi)
□ 60-90 min prov OGT: Insulin, glukos och triglycerider (pris: se EMS i prislista klinisk kemi)
□ ACTH-prov
□ Dexametasonhämn med analys av: kortisol (0-prov + hämningsprov)
För beskrivning av OGT och dexametasonhämning, se instruktioner under fliken ”EMS och PPID” på:
www.slu.se/sv/universitetsdjursjukhuset/klinisk-kemiska-laboratoriet/remisser/
Provtagningsmaterial samt hantering:
 Glukos, insulin o triglycerider: Serum- eller heparinrör. Provet skall centrifugeras och
serum/plasma överförs därefter snarast till tomt plaströr. Serum måste koagulera ½
timme innan centrifugering. OBS - om EJ möjligt att centrifugera och avskilja
serum/plasma – ta i tillägg ett Na-Fluoridrör. Märk röret/n med ID och provmaterial
(serum eller H-plasma samt ev. extra Na-Flourid).
 ACTH: EDTA-rör. Provet får gärna centrifugeras av och skickas som plasma. Märk
röret/n med ID och provmaterial (EDTA-plasma). OBS - ange om/hur länge provet
varit fruset innan det skickas för analys. OBS - ACTH kan ej analyseras om provet har
transporterats under mer än 2 dygn!
 Dexametasonhämn: Serum-rör. Provet får gärna centrifugeras av och skickas som
serum (måste koagulera ½ timme innan centrifugering). Märk rören med ID, ”0-prov och
hämningsprov” samt provmaterial (serum).
Skicka prov/er och denna remiss till: Klinisk kemiska laboratoriet, Box 7038, 750 07
Uppsala. OBS – dessa prover kan komma att användas i forskningssammanhang.
Info till lab: Skrivs in som vanlig patient, kod EMS. Spar remiss samt serum/plasma.