Dosera rätt – väg eller mät hästen!

Transcription

Dosera rätt – väg eller mät hästen!
TEMA AVMASKNING
Dosera rätt – väg eller mät hästen!
Avmaskningspreparat doseras per kilo
kroppsvikt. För att undvika att parasiter utvecklar resistens är det viktigt att
inte underdosera. Därför är det viktigt
att veta hur mycket hästen väger.
När man ska avmaska hästen är det viktigt
att man inte underdoserar och använder för
lite avmaskningsmedel. Detta ökar nämligen
risken för att parasiterna utvecklar resistens
mot preparatet. Överdosera hellre lite. När
du har valt preparat ska du noggrant läsa
på förpackningen till hur många kilo häst
preparatet räcker. Var uppmärksam på att
de olika märkena av avmaskningssprutor
räcker till olika många kilo kroppsvikt!
För att undvika underdosering är det
viktigt att veta hur mycket hästen väger.
Två lika stora hästar kan väga olika mycket beroende på kroppsfett, muskelmassa
och benstomme. Bästa och säkraste sättet
att ta reda på hästens rätta vikt är naturligtvis att väga den, men det är sällan som
den vanliga hästägaren har tillgång till en
våg. Större djursjukhus med mottagning
för hästar har vanligtvis en sådan, men
som djurägare kan man istället uppskatta
hästens vikt genom att mäta hästen och att
använda någon av nedanstående formler.
Metod 1.
Metod 2.
Metod 3. Martin-Rosetts metod
(bröstomfång i cm) 2 x längd i cm
11 900
(bröstomfång i cm)2 x längd i cm
8900
= ungefärlig vikt i kilo
= ungefärlig vikt i kilo
Mät hästens bröstomfång i centimeter precis bakom manken. Mät dessutom hästens
längd, från halsens undersida till bärbensknölen. Sätt in måtten i nedanstående formel och räkna ut!
Metoden skiljer sig endast vad gäller
längdmåttet från metod 1. Mät hästens
bröstomfång i centimeter precis bakom
manken. Mät därefter hästens längd från
armbågsspetsen till svansroten.
Metod 4. Spiller Horse Feeds metod
Mankhöjden mäts i centimeter från marken och rakt upp mot en linje som är
horisontell mot mankens högsta punkt.
Bröstomfånget mäts bakom manken. Leta
upp ungefär var i tabellen till höger som
hästens mått benner sig.
Metoden stämmer väl överens med
vuxna halvblods verkliga vikt.
EQUILIBRIS 1/2008
E1_08_sid_12_13_14_15.indd 5
112
122
122
143
132
132
137
147
147
147
147
157
166
166
166
166
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
Mankhöjden mäts i centimeter från marken
rakt upp mot en linje horisontell mot mankens högsta punkt. Vid denna metod mäts
bröstomfånget runt bröst och lansmärket,
den lilla nedsänkning i hästens överlinje
som ofta syns framför manken.
Metoden stämmer väl överens med
vuxna halvblods verkliga vikt.
3 x mankhjd i cm + 4,3 x bröstomf i cm –
785 = ungefärlig vikt i kilo
Tabell 1. Viktberäkning enligt
Spiller Horse Feeds metod.
Mankhöjd Bröstomfång
(cm)
(cm)
Anne Haglund, leg vet
Kroppsvikt
(kilo)
200
230
260
290
320
350
390
420
460
490
520
550
580
610
640
680
Normalt för rasen
Det nns även normalvikter angivna för
många hästraser. Av de mer vanliga raserna har följande ungefärliga genomsnittsvikter:
Shetlandsponny
B-ponny,
till exempel gotlandsruss
C-ponny,
till exempel new forest
D ponny eller
åring av större ras
Medelstor häst,
halvblod eller travare
Stor häst, halvblod
Mycket stora raser
som arbetshästar, ardenner
150–200 kilo
200-250 kilo
200-250 kilo
300–400 kilo
450–550 kilo
550–650 kilo
650–800 kilo
15
2008-03-25 18:36:30