Föreläsning om hästtänder.pdf

Transcription

Föreläsning om hästtänder.pdf
Föreläsning om hästtänder
Föreläsningens mål:
Målsättning är att ge grundläggande kunskaper om munhålans och hästtändernas anatomi,
ta upp några av mest förekommande sjukdomarna, så att hästägaren lättare kan upptäcka
symptom på tandsjukdomar och kan avgöra när han/hon måste kalla på veterinär.
Hästägaren kan på en säkrare sätt utesluta tandproblem och bidra till ett ökat välbefinnande
hos hästen.
Kursens innehåll:
1. Liten historisk bakgrund till hästtandvården.
2. Grundläggande anatomi av munhålan, hästens tänder
3. Unghästens tänder, tandfällning och komplikationer vid tandfällning.
4. Vargtänder –dra ut eller inte?
5. Skarpbett -behövs det tandraspning i förebyggande syfte?
6. Vågbett –hakbett,
7. Karies
8. Foderinpackning - krubbitning
9. Tandproblem hos äldre hästar osv.
10. Frågor och diskussion
Föreläsningen är uppbyggd på ett rikt bildmaterial och många lämpliga preparat.
Målgrupp:
Denna föreläsning riktar sig till alla hästintresserade som vill förbättra sina kunskaper om
hästens tänder och dess sjukdomar.
Föreläsaren:
István Gere leg. vet.