stiftelsen professor karl erikssons fond

Transcription

stiftelsen professor karl erikssons fond
STIFTELSEN PROFESSOR KARL ERIKSSONS FOND
c/o Wallbom
Önnabo 1009
694 97 RÖNNESHYTTA
Org.nr 802 007-6686
Tel 0583-403 58
2013-08-21
Till landets Hästkliniker/-sjukhus
Som bekant skall nordsvenska brukshingstar vara friröntgade i framhovarna med avseende på hovbroskförbening
innan de får godkännas för avel.
Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen har beslutat att den av Föreningen förvaltade forskningsfonden
även hösten 2013 skall bekosta hovbroskröntgningen för de nordsvenska brukshingstar som är födda år 2011 och
som avses visas på hingstpremiering.
Förutsättningar härför är dock att röntgenundersökningen sker under perioden 1 september – 1 december
2013
Vi vill därför be de hästsjukhus/-kliniker som utför hovbroskröntgen på ovan nämnda hingstkategori att sända
faktura på röntgenundersökningen till:
Stiftelsen Professor Karl Erikssons Fond, c/o Wallbom, Önnabo 1009, 694 97 RÖNNESHYTTA..
På fakturan skall anges namn, adress och telefonnummer på hingstägaren samt registreringsnummer, namn och
härstamning – far, mor och morfar på hingsten.
Uppgifterna hämtas från uppvisat Hästpass.
Samtliga röntgenbilder skall sändas i DICOM format till:
Bilddiagnostiska Kliniken
Universitetsdjursjukhuset, SLU
Box 7040
750 07 UPPSALA
för avläsning.
Hingstens namn och registreringsnummer skall åtfölja bilderna.
OBS! Fonden bekostar undersökningen endast om bilderna sändes till SLU för avläsning.
Med Tack för hjälpen och vänlig hälsning
För Stiftelsen Professor Karl Erikssons Fond
Kåre Gustafson Ordförande
Emmetorp
610 12 HÄLLESTAD
0122-504 63, 0705-550463
Towa Wallbom, sek
Önnabo 1009
694 97 RÖNNESHYTTA
0583-403 58, 073-1818339
Bilaga: Instruktion ”Röntgen kallblodshingstar”.
RÖNTGEN KALLBLODSHINGSTAR
Instruktioner för undersökningar avseende hovbroskförbening hos nordsvenska brukshingstar
och ardenner hingstar.
Dorsopalmar projektion (DPa):
- Rengör noga hoven och ffa hovskägget så
att smuts och lera inte kan misstolkas som
hovbroskförbening.
- Placera hästens hov på en kloss och försök
få hästens ben 90° mot golvet.
- Bilden tas framifrån med horisontell
strålriktning.
- Centrera i kronranden i hovens mittplan.
- Kassetten hålls från sidan, rakt bakom
benet, vinkelrätt mot strålriktningingen.
- Skärma av kring hoven.
Om tveksamheter uppstår kring tätheter i områdena för hovbrosken rekommenderas ny
rengöring och upprepad projektion, ev. i kombination med lateral-projektion.
Bilderna ska vara märkta med datum, vilket ben som är undersökt, vilken sida som är lateralt,
hästens namn ,registreringsnummer samt chipnummer vilket skall ha kontrollerats mot pass.
Digitala bilder skickas i högupplöst DICOM format på CD.
Bilderna skickas sedan tillsammans med kopia av stamtavlan/hästpasset till
Bilddiagnostiska kliniken, Universitetsdjursjukhuset, Box 7040, 750 07 Uppsala.
(För mer info ser hemsidan www.slu.se/universitetsdjursjukhuset)
OBS! Om bilderna saknar ovanstående märkning eller om den tekniska kvalitén omöjliggör
bedömning måste bilderna tas om.
Djurägare hänvisas till Svenska Hästavelsförbundet (SH) för frågor ang. utlåtanden.
På förekommen anledning ber vi er på klinikerna att inte uttala er om graden av eventuell
hovbroskförbening utan att be djurägaren avvakta besked från SH. Detta för att undvika
förvirring hos djurägarna.
Uppsala 2013-08-21
Margareta Uhlhorn
Chefsveterinär DipECVDI
Bilddiagnostiska kliniken
Universitetsdjursjukhuset