Medlemsblad nr 2 2014 - Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland

Transcription

Medlemsblad nr 2 2014 - Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland
Föreningen
Nordsvenska Hästen
i Hallands Län
Medlemsblad nr. 2 2014
Valle KBI i Tvååker Foto: Christel Carlsson
Mallstjärna körs för stamboksförning Foto: Christel Carlsson
Diplomstoet Daim, Tvååker. Foto: Christel Carlsson
Leia höjdes till elit, Svenljunga. Foto: Rosmarie Bengtsson
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
1
HALLANDS DISTRIKTSTYRELSE
Stort tack till Granngården som sponsrade med
priser till premieringen, våra samarbetspartners
Vuxenskolan vid vår körkurs och tidningsarbete.
Sydved som sponsrar utskick. SISU vid lärgrupper
och processarbete och i fler verksamheter med
utvecklingsarbete.
Medlemsutskick : Alla som vi har e-postadress
till får utskick i digitalt format som en PDF fil.
Övriga får utskick via posten. Ring eller maila till :
[email protected] eller 070-6930876 Inger.
Varför gör vi så här?? Jo, vi vill spara pengar till
föreningen då porto och tryckkostnad vida har
överstigit intäkterna för utskick.
Skulle du vilja ha med något, långt som kort, bilder
eller reportage skicka ert alster till
[email protected]
Vill du bli medlem i FNH eller du känner någon
som inte är medlem?
Medlemsavgiften är 350 kr per person och år. För
utlandsboende 400 kr per person och år, det beror på
högre portokostnader vid utskick. I medlemsavgiften
ingår bl a medlemstidningen ”Nordsvenska hästen” med
4 nr per år samt den årliga Stamboken.
Sin rösträtt har man på det årliga distriktsårsmötet som
man kallas till i det distrikt som finns där man bor. Där
väljs bl a Fullmäktige som sedan i sin tur kallas till det
årliga Fullmäktigemötet där bl a FNH:s styrelseledamöter
väljs.
För att bli ny medlem betalar du in medlemsavgiften på
FNH plusgiro 212 21-7. Ange namn, adress, email samt
telefonnummer och skriv ny medlem.
Vi skickar stadgar, stambok, den senaste hingstkatalogen
mm efter inbetalningen. Därefter kommer det årligen
en faktura avseende medlemsavgiften med ett OCRnummer och ett annat pg-nummer/bg nummer - det
går via den datafirma vi anlitar till att administrera vårt
medlemsregister. Välkommen som medlem!
Föreningen Nordsvenska Hästen
c/o, Igemo, Tomasbo 102, 733 61 VÄSTERFÄRNEBO
E-post: [email protected]
Plusgiro: 212 21 - 7 Org.nr: 802002-4777
Hallands Fullmäktige är
Christel Carlsson [email protected]
Inger Larsson [email protected]
2 Fullmäktig/ledamot 15-50 Mandatperiod 2013-2017
Christel Carlsson, Skallinge Gård 810 310 38 Simlångsdalen
035-72047 0702 354 701
[email protected]
Fullmäktigesuppleant/ledamot 15-50 medl. 2014-2018
Anna-Carin Månsson, Klastorpsby 123 43291 Varberg
0340-624224 0709 559 170 [email protected]
Fullmäktig/ ledamot 2011-2015
Inger Larsson, Ryaberg 310 38 Simlångsdalen
035-72076 0706 930 876 [email protected]
Fullmäktigesuppleant/ledamot 51-150. 2014-2018
Birgitte Vendelbo Pedersen, Skogaby 255 31293 Laholm
0430-18020 0702 710 333
[email protected]
Fullmäktig/ ledamot 151 - medl. 2013-2015
Lennart Bengtsson, Nygårdsvägen 11 310 63 Älvsered
0325-31475 0705 231 475
Fullmäktigesuppleant /ledamot 2013-2017
Ulf Svärd, Torpa Ryetvägen 38 43 974 Fjärås
0708 644 312
Ordförande Christel Carlsson Skallinge Gård 810
310 38 Simlångsdalen 035-72047 0702354701
[email protected]
Vice ordförande Anna-Carin Månsson Klastorpsby 123
43291 Varberg 0340-624224 0709 559 170
[email protected]
Sekreterare Birgitte Vendelbo Pedersen Skogaby 255 31293
Laholm 0430-18020 0702 710 333 [email protected]
Kassör Inger Larsson Ryaberg 310 38 Simlångsdalen
0706 930 876 [email protected]
Medlemsansvariga Ordförande, kassör, sekreterare
Hemsideansvarig Birgitte Vendelbo Pedersen
Länskommitté-representant Kjell Richardsson
Ersättare Länskommitté Lennart Bengtsson
Körkursansvarig Inger Larsson
PR-ansv Hela styrelsen
Ungdomsansvarig Hela styrelsen
Ansvarig Stoinventering Lena Alness Gödeby 310 60 Ullared
0346- 22 156 [email protected]
Tidningskontakt Camilla Stengren Kärreberg 445 311 65
Vessigebro
Kontohavare Bg / pg 1255 85-0 Inger Larsson och Christel
Carlsson
www.fnhhalland.org
Facebooksida: Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland
e-mailadress postmottagare [email protected]
Christel Carlsson
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
Två intressanta forskningprojekt!
Bidra med tagelprov till forskningen
Sommareksem, eller man- och svansskorv, är en form av
överkänslighet mot insektsbett. Sjukdomen förknippas
starkt med angrepp av svidknottet (Culicoides).
Sommareksem visar sig i milda fall som en förtjockning
av och klåda i mankam och svansrot. I svåra fall bildas ett
vätskande eksem över en stor del av hästens kropp.
Om du vill delta i forskningen kring sommareksem kan
du bidra med tagelprov från din häst samt att du fyller i en
enkät om sommareksem. Både drabbade och friska hästar
behövs. Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna
så får du enkäten samt instruktioner om hur du gör för att
skicka in tagelprov till SLU. Mer information om projektet
finns på: http://www.slu.se/horsegene.
Där kan du även ladda ner enkäten.
Kontakt
Vi vill gärna att du i första hand kontaktar Merina,
men då behöver du skriva på engelska.
Merina Shrestha, institutionen för husdjursgenetik,
SLU
[email protected]
0722-948869
Föredrar du att skriva på svenska kan du kontakta:
Gabriella Lindgren, institutionen för husdjursgenetik,
SLU
[email protected]
018-67 19 18
Har din häst en bra välfärd eller
finns det något du skulle vilja
ändra på?
Har din häst en bra välfärd eller finns det något du skulle vilja
ändra på? Forskaren Sofie Viksten vid SLU vill via en enkät nå
ut till ett stort antal aktiva inom hästnäringen och få in deras
synpunkter.
Inom sitt doktorandprojekt om hästvälfärd söker hon nu kontakt
med hästägare, tränare, ryttare, fodervärdar med flera. I enkät
med 16 frågor får de svara på ett antal frågor om hästvälfärd.
Sofia Vikstens forskning handlar om att utveckla protokoll för
att tidigt kunna upptäcka tecken på välfärdsproblem hos hästar.
Det är viktigt för att förebygga allvarliga hälsoproblem och
beteendestörningar.
Men hur ser man om hästen mår bra? Vad är viktigt att titta på?
Och hur ska man återkoppla till djurägaren för att resultaten från
protokollet ska leda till ökad hästvälfärd?
Ett utkast till protokoll för bedömning av hästvälfärd utvecklas
nu vid SLU och ska ge en omfattande helhetsbild av hur hästens
välfärd ser ut, både fysiskt och mentalt. Protokollet utvecklas i
linje med projektet Welfare Quality® där liknande protokoll finns
för lantbruksdjur såsom nötkreatur och gris.
För mer info: http://www.slu.se
ordförande har ordet
Härligt att så många valde att visa sina nordsvenskar
på sommarpremieringen i Tvååker, i år blev det en ring
av 3-årsstona. Jag upplevde att det var ganska mycket
publik. Roligt att många kom, stannade till i vår PRmonter och pratade häst. Tack alla som visade, körde sina
nordsvenskar. Jag hoppas att ni känner er stolta och nöjda.
Stort grattis till er alla.
Men som ni vet så har vi en bra bit kvar för att säkra
återväxten av nordsvensk brukshäst i Halland, fler födda
föl behövs. Avelssäsongen 2014 är väl i stort sett avklarad
och vi hoppas resultet blir fler nordsvenska föl 2015.
Om ni känner till något sto som inte är inventerat, tipsa
eller hjälp ägaren, blankett finns att ladda ner från
www.nordsvensken.org under fliken stoinventering.
Skicka blanketten till Lena; [email protected]
Vi har en bit kvar att jobba med körningen. Det är bara
att snegla på andra distrikt för att förstå att vi behöver
bli bättre på att fånga upp ägare till nordsvenskar så
att utbildningen av hästarna kommer igång i tid. På
så sätt är både kusk och häst väl förberedda och kan
göra det frivilliga körprovet, KBI eller framför allt få
uppleva glädjen med en riktigt bra körhäst. Ta vara på
möjligheterna till träning, i norra Halland är det ofta
skogskörning eller brukskörning på Backens gård,
Veddige. Vi försöker ha spridning på aktiviteter och efter
önskemål från medlemmar som fyllt i enkäten (finns att
ladda ner från www.fnhhalland.org och fylla i). Nu i höst
har vi planerat in tillfällen att träffas med våra hästar och
hjälpa varandra. Anmäl dig till vår körkurs, Lennarts
weekend, körträff, övriga medlemsaktiviteter.
Vi planerar att anlita instruktör Lars-Åke Johansson
antingen nu i november eller till våren. En dag på temat
unghästhantering. Samt en dag med enskild handledning,
privatlektion för Lars-Åke Johansson för kusk som tar
med egen häst. Tillgång till olika slags redskap kommer
att finnas på plats. Du kan ta med din häst oavsett var i
utbildningsstegen du är med den, från att börja tömköra till
avancerad körning. Skicka in intresseanmälan redan nu så
att du kommer med. Mejla: [email protected]
Hästdagen i Tingsryd var en given succe, mycket folk
och mycket häst, kul med många besökare från Halland,
reportage kommer i rikstidningen. Boka redan nästa års
hästdag, 8 augusti i Rättvik.
Väl mött på våra aktiviteter och en härlig höst med
nordsvensk häst önskar Christel
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
3
RAPPORT FRÅN AKTIVITETER
HINGSTRUNDA I SKÅNE 12 APRIL
HINGSTPREMIERING
GREVAGÅRDEN
20140322
Den 22 mars var vi på Grevagården för att lära mer om
körning, se toppenfina hingstar mm. På fotot Sigvard med
hingsten Torp-Tak 2039.
Vilken toppendag, se hingstar, ston, föl, träffa
nya bekantskapar; hingsthållare, stoägare. På
första stoppet hos familjen Ström träffade jag på
hallandsfödda Görups Elsa. Senare på dagen hos
Krister i Hästveda, hallandsfödda Zudden 1992 som är
halvbror till Elsa.
Lazer 2025 sundhetskontrollerades utan anmärkning.
DM i skogskörning Veddige
Pr på brantas gård
DM gick av stapeln i Veddige söndagen den 13 april. Här
ses Anna Hägg och Izor.
Efter tävlingen föreläste Jenny
och visade oss hur man med
klickerträning kan få hästen ta
små steg vilket kan vara bra när
man ska lägga en bänk. Jenny
använder sig av metoden vid
skackelträning. Tack för tips
och undervisning!
4 FNH Halland medverkade på hönsbytardagar på Brantas
Gård, Veddige 20/4.
// Christel
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
RAPPORT FRÅN AKTIVITETER
Visningsträning i Varberg!
Den 10 juli träffades vi, ett gäng i Klastorp utanför
Varberg, för förberedande visningsträning inför sommarens
premieringar. Det är en hel del att tänka på för den som inte
visat häst tidigare, och för den vane också för den delen.
Det krävs träning för att få hästen att skritta avslappnat,
trava på i friskt tempo, vända åt rätt håll och ställa upp
med den ”öppna sidan” mot domaren. Vilken klädsel är
lämplig för mig som visare och hur ska hästen se ut? Vi
med Nordsvensk brukshäst har ju lite tur som har en ras
som inte ska flätas efter alla konstens regler, utan ”bara”
visas i ett rent och snyggt skick. Man brukar börja med att
gå på ring innan varje häst visas individuellt och bedöms.
Två visningsringar hade vi denna kväll. Vi började med en
barnring där Edith visade russet Juliette och Thea visade
nordsvenska Gull-Viva. Därefter deltog Mathilda och
Andreas Johansson med deras båda treårsston Tuja och
Tolta. Lena Alness hade med sitt sto Maggan och Camilla
Stengren hade med sig en tvåårig valack vid namn Konrad.
Christel Carlsson agerade domare och synade alla hästar i
rörelse och uppställda. Denna visningsträning blev ganska
snabbt påkommen och det var roligt att så pass många var
intresserade av att komma med sina hästar och träffas på så
kort varsel! De som inte har tidigare erfarenhet av att visa
häst får prova på och får känna på hur det går till. Även
för hästarna blir det en nyttig träning. De blir lastade och
får åka transport och kommer till en ny miljö med okända
hästar. Alla hästar skötte sig utmärkt på plats och tog det
hela med ro. När visningsträningen var färdig hade FNH
Halland styrelsemöte med motionsgenomgång efteråt.
En riktigt lyckad, solig hästkväll till ända!
/Anna-Carin Månsson
Visningsträning hölls även i Simlångsdalen, se
www.hästutställningar.se för bilder och bra tips.
stall Brandtorp Oskarström
Zelma 22 98 0164, Johanna, Vårlilja 22 05 0143 och
Caroline på stall Brandhult. Johanna och Carro ville
veta mer hur man går tillväga för att göra utställning
officiell då de anordnar utställning varje år. Detta
ledde till en givande lärgrupp och ett besök hos dem
där vi diskuterade, premiering, reglemente, körning.
Tack för en trevlig och givande pratstund med alla i ert
stall och för den goda fikan. // Christel
Aktiviteter Arr. av
Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
5
premieringsresultat tvååker
SOMMARPREMIERING HALLAND
MUNKAGÅRDSGYMNASIET
TVÅÅKER 2014-07-18
Leon 22-13-5020
Gbr,stjmne
Hingst f 2013 hos Anna Maria Hedström, Hässleholm
e. Odar 1859
u. Isa 23149
e. Isvind 1924
u. Rina 22534
e. Egal 1730
- Äppling 1681
Äg. Sara Zackrisson, Gräsås 344, 313 91 Oskarström,
0760-181917
8-8-7-7-8 = 38p Rek. Att sparas som hingst.
Lovis 22-13-0091
Br, stj
Sto f 2013 hos Sandra Karlsson, Väröbacka
e. Lazer 2025
u. Visa 23591
e.Stencil 1899
u. Lotta 22-96-0021
e. Lotus 1878
- Partner 1653
Äg. Sandra Karlsson, Nasaret 19, 432 65 Väröbacka, 0702930018
8-7-7-8-7 = 37p
Daim 22-11-0062
Sv,Sto f 2011 hos Nils Peter Nilsson, Varberg
e. Klenod 2015 u. Cloetta 23495
e. Trolle 1912
u. Alladina 22926
e. Ynar 1819
- Myre 1826
Äg. Nils Peter Nilsson, Gödestad 71 Kåragård, 432 91
Varberg, 0705-174 401
9-9-7-8-8 = 41p
Lita 22-11-0111
Br, stj
TILL SALU
Sto f 2011 hos Tommy Gustavsson, Laholm
e. Klenod 2015 u. Livia 22-06-0153
e. Skrimsblesen 1945 u. Lockita 22715
e. Bonus 1844
- Rex 1706
Äg. Tommy Gustavsson, Göstorp Skaftabygget, 312 92
Laholm, 0708-673313
8-8-7-8-8 = 39p
6 Tolta 22-11-0050
Ljbr, stj vhip str snp
Sto f 2011 hos Krister Johnsson, Hästveda
e. Zudden 1992 u. Tubbarps Dalia 22-06-0037
e. Abbe 1953
u. Dolly 23150
e. Isvind 1924
- Tyst 1769
Äg. Bengtsgårds Maskin o Lantbruk AB, Svenstorps by 18,
432 95 Varberg, 0730-349340
7-8-8-6-7 = 36p
Tuja 22-11-0049
Ljbr, bls
Sto f 2011 hos Krister Johnsson, Hästveda
e. Zudden 1992
u. Dolly 23150
e. Isvind 1924
u. Elly 22789
e. Tyst 1769
- Stjernar 1768
Äg. Bengtsgårds Maskin o Lantbruk AB, Svenstorps by 18,
432 95 Varberg, 0730-349340
8-8-7-7-7 = 37p
Vanja 22-11-0106
Br, stj str vtvbf
Sto f 2011 hos Astrid o Lennart Magnusson, Veddige
e. Rekyl 1963
u. Verna 23202
e. Stencil 1899 u. Vinna 22774
e. Lotus 1878
- Ynar 1819
Äg. Astrid o Lennart Magnusson, Långhult Grimmared,
432 68 Veddige
8-8-8-8-7 = 39p
Valle 22-10-5085
Br, vhip
Valack f 2010 hos Ove Olsson, Herrljunga
e. Vätte 1909
u. Carisma 23412
e. Obelisk 1857u. Carmi 22135
e. Faxe 1811
- Egal 1730
Äg. Ulf Svärd, Torparyetvägen 38, 439 74 Fjärås,
0733-241715
7-7-8-8-8 = 38p KBI 9-10-9-10-10 = 48p
Tova 22-07-0116
Ljbr, vtvbf
Sto f 2007 hos Peter Ström, Klippan
e. Vimmel 1974u. Tofta 23223
e. Udd 1900
u. Tanova 21777
e. Tank 1646
- Flogmir 1676
Äg. Peter Ström, Slimminge 1216, 264 91 Klippan,
0702-656590
Avkommor:
2011 H.e. Kronprins 1946
Kjalar 22-11-5155
2012 - e. Kavaljer 1998
2013 S.e. Hasp 2035 Titti 22-13-0058
2014 H.e. Hasp 2035
9-8-8-9-8 = 42p Stbf. B
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
premieringsresultat tvååker
Tolta 22-11-0050
premieringsresultat svenljunga
SOMMARPREMIERING SÖDRA ÄLVSBORG
RIDHUSET SVENLJUNGA 2014-07-23
Lejsi 22-11-0033
TILL SALU
Ljbr, bls, vtul
Sto f 2011 hos Lennart Bengtsson, Älvsered
e. Kavaljer 1998
u. Leia 23275
e. Kronprins 1946
u. Lavina 22927
e. Vätte 1909
- Bonus 1844
Äg. Lennart Bengtsson, Nygårdsvägen 11, 311 63
Älvsered, 0705-231 475
9-9-8-9-8 = 43p AB. Lejsi gick 1.a av 11 visade 3-åringar,
och fick tävla om Årets Sjuhäradshäst, där hon blev 2.a av
7 raser.
Mall-Stjärna 22-01-0108
Br, stj snp
Sto f 2001 hos Beatrice Forsström, Ljungkile
e. Mall 1835
u. Skogsbotösen 22389
e. Åbrodd 1672u. Carmencita 20669
e. Tajlor 1538
- Bro 1417
Fodervärd Benny Larsson, Varberg.
Äg. Rune Forsström, Spannarp 133, 432 77 Tvååker
Avkommor:
2007 H. e. Brodd 1845 Buster 22-07-5012
2009 S. e. Diamant 1981
Onyx
2011 S. e. Diamant 1981
Stjärna 22-11-0109
2014 S. e. Diamant 1981
Elinor
Stbf B
Klenod 2015
Sv, skj stj
Hingst f 2007 hos Alvar Wåhlin, Edsbro
e. Odar 1859
u. Klarry II 22445
e. Bojman 1808u. Klarry 20888
e. Öjne 1691
- Flogne 1442
Äg. Tommy Gustavsson, Göstorp Skaftabygget, 312 92
Laholm, 0708-673313
Visad för sundhetskontroll i ett glänsande skick
SOMMARPREMIERING SÖDRA ÄLVSBORG
RIDHUSET SVENLJUNGA 2014-07-24
Leia 23275
Br, bls vtul
Sto f 2004 hos Lennart Bengtsson, Älvsered
e. Kavaljer 1998
u. Leia 23275
e. Vätte 1909
u. Labolina 22-93-0238
e. Bonus 1844
- Åsa-Prinsen 1678
Äg. Lennart Bengtsson, Nygårdsvägen 11, 311 63
Älvsered, 0705-231 475
Avkommor:
2008 S e. Rolex 1937 Lava 23541
2009 S e. Zoldat 1995 Lenita 22-09-007
2010 S e. Kavaljer 1998Leka 22-10-0029
2011 S e. Kavaljer 1998Lejsi 22-11-0033
2012 H e. Kavaljer 1998
Lejkar 22-12-5017
2013 e. Opus 1860
2014 S e. Opus 1860
ELIT- Premierad
Med reservation för felskrivning
Tack Granngården Halmstad, som skänkt priser.
FNH Halland skänkte tröjor, dekaler.
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
7
Aktiviteter i höst
DM i bruksridning och brukskörning
Datum: 14 september, 2014 Tid: 09:00 till 00:00
Hallands DM uttagning i Bruksridning & Brukskörning
är det dax för nu!
Plats: Backens Gård, Veddige. Fri entre, Servering
Första start kl 10. Bangenomgång för dom tävlade kl 9
Tävlande anmäl er till Jocke Richardsson 073/0315165
Kjell Richardsson 070/3466163 0340/38157
Välkomna
LENNARTS WEEKEND I ÄLVSERED
25 och 26 oktober.
Lasta häst, sele, mat till dig och din häst och kom till
Älvsered. En hel helg där vi hjälper varandra med
våra hästar. På anläggningen finns olika redskap
exempelvis; lunningsbåge, rochard, 8-hjuling. Oavsett
var du och din häst befinner sig på utbildningsstegen
är du välkommen. Enklare övernattningsmöjligheter
finns. Vi ser framemot en härlig lägerhelg med mycket
praktiska övningar där vi lär av och med varandra.
Medlemmar i FNH, för mer info och anmälan via
sms till
Lennart 0705 231 475 eller Christel 0702 354 701
8 KÖRKURS FNH HALLAND HÖSTEN 2014
I SAMARBETE MED STUDIEFÖRBUNDET
VUXENSKOLAN
17 september klockan 19. Introduktionsmöte KÖRKURS.
Plats beror på antal deltagare men troligen hos Christel,
Skallinge Gård 810, Simlångsdalen.
4 oktober 10-15 KÖRKURS VARBERG
Instruktör Anna-Carin Månsson
8 november KÖRKURS
22 november KÖRKURS
December avslutning KÖRKURS
Körkursanmälan senast den 10 september!
4 Körkursdagar 10-15
Pris för medlemmar i FNH 1200:- ej medlemmar 1550:Anmäl dig till Inger Larsson via sms 0706 930 876 eller
allra helst via mejl [email protected] Lämna namn,
telefon och e-postadress. Betalning sker innan kursstarten
den 4 oktober. Bokningsbekräftelse och inbetalningkort
skickas ut via mejl. (vår duktiga instruktör Håkan
Carlsson kommer att medverka vid körkursen men i
dagsläget är oklart vilka tider.)
Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Föreningen Nordsvenska Hästen i Hallands
Distrikt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
Aktiviteter i höst
Fölmönstring söndag 28 september 2014
Domare: Morgan Jonsson.
Plats: Ljungaskog, Svenljunga.
Anmälningsavgift: 200 kr*, anmäl senast 15/9.
*Anmälningsavgifter för föl alla raser och Nordsvenskar &
Ardenner 1 år och äldre är 200 kr/st.
Övriga raser 1 år och äldre 350 kr/st.
Anmälningsblankett i PDF och i word finns att ladda ner
från S Älvsborgshemsida.
Sänd in anmälningsblanketten senast 15 september till:
Sylvia Andersson, Duvvägen 2 D, 512 77 Sexdrega
eller via mail: [email protected]
Anmälningsavgift inbetalas (bindande) på bg 826-9144
Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg, senast 15
september.
Viktig information inför fölmönstringen…….
Hästägarna till anmälda hästar får en katalog samt
nummerlappar i sekretariatet på plats. Vid återlämning
av nummerlapp efter bedömning erhålles ett
bedömningsprotokoll.
DRESSYRKVÄLL MED DORTE & ÅSA
Tisdagen den 23 septemberklockan 18.00 samlas vi
i Slättåkra där Åsa och nordsvenska stoet Bosareds
Dorte visar hur de tränar för att nå framgång på
dressyrbanan, även hur man via tömkörning får fin
form och fantastisk ökad trav. Väl mött i Slättåkra!
Anmäl till Christel; [email protected]
så fika kan beräknas samt vägbeskrivning skickas ut.
UPPSAMLINGSHEAT (alla raser)
Uddetorp, Skara – 27 september 2014
För anmälda hästar som av någon anledning inte
kunnat komma till premieringen, får en ny chans i
september.
Tänk på att alla föl skall hållas i grimskaft eller vara
Kontakta Ulla Josefsson, tel. 076-136 39 14, säkrast
uppbundna intill stoet, med andra ord INGA LÖSA FÖL!
morgon och kväll.
Ny avgift på 250:- krävs om du är anmäld till
Alla medföljande ston skall visas i träns. Tänk på att
undvika att leda fölet snett bakom stoet vid visning, det gör sommarpremieringarna och flyttar din häst till
uppsamlingsheatet. Avgiften insättes på pg-nr 13 17
att domaren inte ser fölet till 100 % pga. av att stoet delvis
87 – 4
skymmer sitt föl. Vi planerar för att vara utomhus, endast
För nyanmälda hästar är avgiften 500:-. Sista
vid ihållande regn använder vi ridhuset.
anmälningsdag är 12 september.
Nordsvenska föl bedöms och rangordnas, det bästa sto resp. Kontakta HS Skara, tel. 0511-248 00 eller Ulla
hingstföl utses. Dessa tävlar mot varandra i en ”final” där
Josefsson, tel. 0512-927 41, 076-136 39 14.
dagens bästa nordsvenska föl skall koras som BIS.
Anmälningsblanketten skickas till
Hushållningssällskapet, Box 124, 532 22 SKARA
Svenljunga Ridklubb har öppet serveringen, vi kommer att
Internetanmälan via HS hemsida www.
ta en kort paus. Har ni några ytterligare funderingar inför
hushallningssallskapet.se/r
fölmönstringen, är ni välkomna att höra av er på
HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN skall ifyllas
[email protected] eller tfn. 0706-447799 (säkrast
innan ni lastat av och lämnas i sekretariatet på
kvällar).
premieringsplatsen.
När det gäller utrustning för körprov, ta kontakt
Se gärna fölmönstringen, förutom ett ”kvitto” på din avel,
som en utmärkt miljö-, premierings- och lastträning för ditt med platsansvariga på premieringsplatsen, innan
föl/unghäst och trevlig samvaro med likasinnade. Dessutom premieringsdagen.
gör du ju även reklam för din uppfödning och vi får även
Platsansvariga: Agneta Svensson, 0705-946 740
se många vackra ston, som alltför sällan visas på officiell
Nils-Gunnar Nilsson, 0709-669 930
plats.
ID-KONTROLL, MÄTNING OCH BRUKSPROV
Hjärtligt Välkomna och lycka till!
skall vara avklarade innan bedömningen börjar.
Du bör ha godkänd hjälm vid all körning.
Arr: Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg i
Premieringsförättare: Morgan Johnsson, Svenljunga
samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
OBS! Körningen börjar kl. 08.00.
P.s En resultatfil kommer att sändas ut till er som angett
GLÖM EJ HÄSTPASSET!
e-postadress i anmälan, samt publiceras på hemsidan.
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014
9
Händer på Hästfronten
Ronja, foto: Carina Thuve Vendelsbo
SEPTEMBER:
Körkurs startar upp igen. Anmälan senast 10 september till körkursansvarig Inger Larsson.
Mer info sida 8.
14 september DM i bruksridning och brukskörning på Backens gård, Veddige Fri Entre, servering
17 september Introduktion KÖRKURS klockan 19. Plats meddelas via mejl till deltagarna.
21 september söndag 13-15, körträff Ryaberg, anmälan till Inger Larsson via sms 0706 930 876
23 september kl 18.00 DRESSYRKVÄLL MED DORTE & ÅSA
Anmälan till Christel; [email protected]
27 september UPPSAMLINGSHEAT (alla raser) Skara (sista anmälan 12/9)
28 September Fölmönstring i Svenljunga. Domare: Morgan Johnsson Fri entre (passa på och se finfina föl om du inte har egna att visa.) Arr: FNH i Södra Älvsborg
OKTOBER:
4 oktober 10-15 KÖRKURS VARBERG Instruktör Anna-Carin Månsson
4 oktober rådgivande unghingstbedömning, Sätila, Morgan Johnsson
5 oktober rådgivande unghingstbedömning, Strömsholm Ronny Johnsson
11 oktober rådgivande unghingstbedömning och fölmönstring, Vinslöv, Tobias Sandahl
18-19 Oktober Avelskonferens FNH Riks. Distriktet får skicka 4 representanter, anmälan till Christel 0702 354 701
25 oktober rådgivande unghingstbedömning, Nässjö Kurt Larsson
25-26 oktober LENNARTS WEEKEND ÄLVSERED Lennart 0705 231 475 eller Christel 0702 354 701
NOVEMBER :
8 november KÖRKURS
16 november söndag 13-15 körträff Ryaberg, anmälan till Inger Larsson via sms 0706 930 876
22 november KÖRKURS
DECEMBER
Körkurs avslutning
Medlemsträff rid och körtur i advent, Simlångsdalen anmälan till Christel via sms 0702354701
JANUARI 2015
Årsmöte Ästad Gård.
Släktforskning på nordsvenska hästar, information kommer att läggas ut på hemsida och FB.
För aktuell och mer information se: www.fnhhalland.org och facebooksida
Föreningen Nordsvenska Hästen i Hallands distrikt
samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, SISU och Sydved
SYDVED AB
Distrikt Hylte, Box 89, 314 22 HYLTEBRUK
01046-380 00
Besöksadress: Örnatorget, 314 32 HYLTEBRUK
10 Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands Distrikt Nr 2 2014