Medlemsblad september 2013

Transcription

Medlemsblad september 2013
Föreningen
Nordsvenska Hästen
i Södra Älvsborg
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
Medlemsblad nr 3
september 2013
Innehållsförteckning
Ordförande har ordet --------------------------------- sid. 3
Kalendarium ------------------------------------------- sid. 4
Medlemsmöte angående stadgeenkäten ------------ sid. 5
Körkurs för Lars-Åke --------------------------------- sid. 6-7
Grötkväll ----------------------------------------------- sid. 8
Körträff i Horla ---------------------------------------- sid. 9
Hingstbete i Tvärred
--------------------------------- sid. 10
Premieringsträning ------------------------------------ sid. 11
Fölmönstring ------------------------------------------ sid. 12-13
Medlemsblad i digitalt format? ----------------------- sid. 14
Medlemsmöte med motionsgenomgång ------------- sid. 15
Sommarpremiering 2013 ----------------------------- sid. 16-18
Hingsthållarträff --------------------------------------- sid. 19
Avelskonferens och valberedning -------------------- sid. 20
Nya medlemmar -------------------------------------- sid. 21
Rådgivande unghingstbedömning -------------------- sid. 22-24
Hästdag och fullmäktigemöte i Uppsala ------------- sid. 25
Bilder från DM i Skogskörning ------------------------ sid. 26
SISU Studiematerial ---------------------------------- sid. 27
Anslagstavla ------------------------------------------- sid. 28-30
Tackkort från forresan till Globen -------------------- sid. 31
Styrelsen ---------------------------------------------- sid. 32
Ansvarig utgivare:
Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg
Sylvia Andersson, Roasjö Julåsa, 512 92 Svenljunga
Redaktör och layout:
Rosmarie Bengtsson, Raden Ekarebo 4, 519 91 Istorp
Tfn. 0730-32 30 70, e-post: [email protected]
Kommande nummer av medlemsbladet planeras till december 2013. Manusstopp
är den 10 november.
Reservation för att tryckfelsnisse varit framme i medlemsbladet.
2
Ordförande har ordet…
Nu kan vi lägga ytterligare aktiviteter och hästevent till handlingarna, premieringsträning, körkurser, sommarpremiering, medlemsmöte och fullmäktigemöte.
Det är med stolthet jag tar del av berömmet från vår premieringsdomare Morgan
Jonssons ord, Nordsvenska föreningen är duktiga på att få hästägarna att anmäla
och visa sina nordsvenskar och att få hästägarna att visa sina hästar körda och
dessutom på ett så förnämligt sätt på sommarpremieringarna. Tack alla hästägare för ert stora engagemang och att ni tar tillvara de möjligheter som ges att
göra reklam för vår underbara ras och vad den går för!
Nu till att Sylvia (som privatperson) har ordet…………..
Tänkte berätta lite hur det gått med vår egen avelsverksamhet, i förra numret av
bladet skrev jag att vår gamla Gullvie 22298 var betäckt med vår uppfödning och
nygodkände Max 2041. Hon brunstade om en gång men så, tro det eller ej, ultraljudsundersöktes därefter och konstaterades dräktig. Vi hämtade hem henne
och bestämde oss för att undersöka henne ytterligare en gång, för säkerhets skull
och det gjordes i slutet av juli och det visade sig att hon tappat sin dräktighet
men fick beskedet om att det var ägg på "G", en ny resa till Sävsjö och fredagen
9/8 fick vi äntligen ett sms, "hon är betäckt nu"! Yiiipppiiiie!
Det var liksom i sista stund då hoppet började kännas ute, håll nu gärna tummarna för att det resulterar i ett föl 2014! Gullvies då 16:e föl……
Jag är INTE sjuk!
Jag tänkte skriva några rader om min personliga/privata resa som jag gör och då
tänker jag på min kraftiga viktnedgång, som många av er nu kanske har sett resultatet av. Det har tydligen varit på mångas läppar i samband med sommarpremiering och hästdag, har jag märkt på omvägar. Jag trodde min viktresa var min
privata angelägenhet men tydligen pratades det en hel del om den och hur detta
har gått till, dock OM mig och inte MED mig direkt
(endast ett fåtal kom fram och tog kontakt i frågan) utan det kändes som det
blev ett officiellt samtalsämne.
Det innebar att jag nu valt som respekt för er, berätta följande och hoppas ni visar mig respekt tillbaka!
Jag känner mig först nu mogen att berätta officiellt, att jag har gjort en gastic bypass hösten 2012. Det var ett stort beslut att ta och som grundade sig på att jag
alltid känt mig inlåst i en kropp jag inte vill kännas vid och jag har bantat sedan
jag var 13 år, med blandat resultat, misslyckanden efter misslyckanden. Beslutet
om att operera mig är ett stort beslut och innefattade en hel livsstilsförändring
som aldrig kan göras ogjord. Jag är idag så glad över mitt beslut och numera
stolt för den person jag är, både på ut- och insidan.
Har ni några frågor/funderingar/kommentarer om min "viktresa" och operation,
vänligen prata gärna med mig personligen, så berättar jag med glädje mer……..
Sylvia
3
September
21
Hingsthållarträff. Arr: FNH Riks
Läs mer på sid. 19
September
28
Årets Kallblod i Falkenberg. Arr: FNH Riks
Se hemsida/facebook
29
Fölmönstring på Ljungaskogs ridanläggning i
Svenljunga. Domare: Morgan Jonsson.
Läs mer på sid. 12-13
September
Oktober
7
Medlemsmöte angående stadgeenkäten.
Läs mer på sid. 5
Oktober
10
Rådgivande unghingstbedömning i Sätila.
Läs mer på sid. 22-24
Oktober
13
Körkurs med Lars-Åke Johansson i paddocken i
Sexdrega. Läs mer på sid. 7
Oktober
Riksföreningen Nordsvenska Hästens
19-20 Avelskonferens på Strömsholm. Arr: FNH Riks
Läs mer på sid. 20
Körkurs med Lars-Åke Johansson i paddocken i
Sexdrega. Läs mer på sid. 7
November
9
November
10
Styrelsemöte
December
14
Grötkväll. Läs mer på sid. 8
Mer information:
www.nordsvenskar.se
www.facebook.com/nordsvenskar.se
4
Stadgeenkäten
Hej kära medlemmar!
Nu är det dags att se över stadgarna i våran riksorganisation. Alla distrikt har därför fått ut en enkät och den vill vi
gärna att ni medlemmar är med och fyller i!
Så kom och var med och påverka hur stadgarna ska se ut i
framtiden!
Den 7 oktober kl 19.00 träffas vi hos Anna-Carin Englund,
Lilla Äspered 4, Äspered
Medtag fikakorg!
Anmäl till Anna-Carin senast den 6 okt, så att sittplatserna
räcker på tfn: 0705- 27 62 23
eller e-post: annacarin@richardsteen.
Vill ni studera enkäten i förväg kan ni få den via mail om ni
kontaktar Sylvia på: [email protected]
5
Körkurs/privatlektion med Lars-Åke Johansson
Lite bilder från det första träningstillfället som var den 30 juni.
Fam Gustafsson i Fotskäl passade på
att träna inför det frivilliga körprovet
med sin 3-årsvalack Oberon.
höst är i
i
a
n
r
e
d
i
Obs! T
e.
ppbokad
u
t
t
e
s
t
r
sto
t
gärna er
l
ä
m
n
a
Men
ändå!!
intresse
Medans Anna Skoog trimmade
formen inför Kbi- körningen med
4-åriga Juline.
Text: Rosmarie Bengtsson
Foto: Sylvia Andersson
6
Körkurs/privatlektion
med Lars-Åke Johansson, Ryasjö hästgård.
Följande dagar i höst:
Söndag 13/10, Lördag 9/11
Lars-Åke kommer till paddocken i Sexdrega och där kommer han att ha enskild
handledning (privatlektion) för kusk och häst.
Det kommer att finnas en del redskap på plats (kälke, harv, linor & svängel med
en stock att dra och en vagn,
(meddela när du anmäler dig om du vill ha tillgång till vagn!).
Man tar med sin häst oavsett var man är i utbildning med den,
från att börja tömköra till avancerad körning.
Kursdeltagaren är medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen eller
i samma familj som medlem. Man får "prova" vid ett tillfälle,
därefter skall man bli medlem om man vill fortsätta.
Man kan delta med vilken hästras man önskar, dock är redskapen
anpassade i storlek till nordsvensk eller liknande.
Bokad tid är bindande och vid ev. förhinder kan man dock "sälja"
sin tid och meddela detta till FNH.
Varje körlektion är 45 min och kostar 350 kr. Gärna jämna pengar!!
Man erhåller kvitto på körlektion inkl. moms 300 kr, tillkommer 20 kr för
paddockhyra och 30 kr till FNH Södra Älvsborg för administrativt arbete
= 350 kr.
Betalning sker på plats i samband med körlektionen.
Man har med sig egen medhjälpare om man behöver hjälp före,
under och efter körlektion. Man kan boka alla tre tillfällena på en gång och även
dubbla lektioner eller om man vill, ett tillfälle i taget.
Anmäl dig till Ingemar Albertsson tfn. 0706-39 61 37,
OBS BINDANDE! Lämna namn, telefon och gärna e-postadress.
Hjärtligt välkomna!
Ta gärna med egen fikakorg, då det är ett ypperligt tillfälle till att
även träffa och prata med likasinnade…...
Arrangör är Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg
i samarbete med SISU idrottsutbildarna.
Obs! Det är vår förhoppning att liknande kurstillfällen kommer
att erbjudas även till våren, så håll koll i nästa nummer!!
7
Grötkväll
Lördagen den 14 december på Ekbacken i Aplared
Kl. 19.00
Tomtegröt & skinksmörgås
Kaffe & kaka
Lotteri
Pris: 100 kr (upp till 18 år gratis)
Bindande anmälan senast den 9 december till
Annika Pettersson 033-28 79 09
E-post: [email protected]
Hjärtligt välkomna!!
Obs! Priser till lotteriet tas tacksamt emot om det är någon som har något
att skänka! Ju mer priser, desto fler glada vinnare!!
8
Kör– och ridträff 12 maj i Horla, Vårgårda
Söndagen den 12 maj var det dags för Kör o Ridträff med FNH Södra Älvsborg.
Denna gång var vi i Horla i Vårgårda kommun. Totalt var det 9 hästar och 20 personer som deltog. Det blev en härlig dag, solig och lagom varm. Vi träffades vid 10 på
förmiddagen och efter att alla ekipage kommit i ordning gav vi oss iväg en dryg
halvtimma senare. Färden gick på små, nästan helt bilfria grusvägar, och omginingarna bestod av både skog, åker o vatten.
Snart nog var det dags för att fika så på efter ett par km stannade vi till på en vändplan för timmerbilar och njöt av det medhavda kaffet med tilltugg. När alla ätit klart
fortsatte färden. Sträckan vi tillryggalade var c:a 15km lång och det tog väl oss ett
par timmar att ta oss runt. Väl tillbaks på start- och målplatsen var det tid för att ta
fram grillarna och ”grilla middag”. Hästarna fick även sin beskärda del i form av vatten och hö, vilket de var väl värda efter dagens insats.
Efter avslutad måltid och ifyllda SISU-listor var det så dags för var och en att lasta
och köra hem i väntan på nästa års kör o ridträff.
Ekonomiredovisning kör och
ridträff 130512
Deltagaravgifter
400
Inköp Grillkol
-35
Resultat
365
Text & foto: Tomas Johansson
9
Hingstsläpp 25 maj i Tvärred
FNH Södra Älvsborg arrangerade hingstsläppet på traditionsenligt sätt lördag 25
maj i Fornabo, Tvärred då 7 unghingstar 1-2 år släpptes tillsammans på gemensamt
bete i Tvärred.
Många åskådare hade slutit upp denna soliga försommardag.
FNH distriktet är inte ansvarige för hingstbetet, utan det är en överenskommelse
mellan hästägare och markägare.
Text & foto:
Sylvia Andersson
10
Premieringsträning 2 juni i Sexdrega
Premieringsträning söndag 2 juni
7 hästar med sina ägare passade på att få mer
kunskap om visning, körprov, mätning mm.
Ett flertal entusiaster utan häst hade även hörsammat inbjudan och gavs möjlighet till ökad kunskap tack vare våra eminenta kursledare Ulrica
Olsson och Per Ericsson som delar med sig av sin
kunskap när det gäller visning av häst, efter paus
var det körprov på schemat med Lars-Åke som instruktör. Lotti & Sofie Eriksson i Sexdregaryttarna,
skötte fiket med samma goda service som alltid.
SISU Idrottsutbildarna står för anläggningshyran
á 500 kr.
Text & foto: Sylvia
Andersson
11
Fölmönstring
söndag 29 september 2013
Domare: Morgan Johnsson.
Plats: Ljungaskog, Svenljunga
Avgift: 200 kr, anmäl senast 15/9.
Anmälningsavgifter för föl alla raser och Nordsvenskar
& Ardenner 1 år och äldre är 200 kr/st.
Övriga raser 1 år och äldre 350 kr/st.
Sänd in anmälningsblanketten senast 15 september till:
Sylvia Andersson, Roasjö Julåsa, 512 92 Svenljunga
eller via mail: [email protected]
Anmälningsblankett finns på www.nordsvenskar.se eller
ring Sylvia tfn. 0325-62 21 13.
Anmälningsavgift inbetalas (bindande) på bg 826-9144
Föreningen Nordsvenska Hästen Södra Älvsborg,
senast 15 september.
Morgan Johnsson kommer under dagen att hålla två korta föreläsningar:
”Hur visar jag mitt föl/häst på bästa sätt för att ge domaren
bästa förutsättningar att bedöma hästen?”
”Vad tittar domaren på när han bedömer hästen?”
Svenljunga Ridklubb kommer hålla sin servering öppen.
Arr: Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
www.nordsvenskar.se
Efterlysning!
n
med mikrofo
g
in
n
g
g
lä
n
ögtalara
en lämplig h
å
p
s
p
ti
r
e
en??
v
Har någon a
fölmönstring
ll
ti
a
n
lå
n
a
kr/gång
som vi k
numera 500
r
ta
s
o
k
,
a
n
r att lå
ostnad.
Den vi bruka
ara denna k
p
s
a
n
n
u
k
s
en.
gon i styrels
och vi hoppa
å
n
ll
ti
ig
d
v
en hör a
t tips, vänlig
o
g
å
n
u
d
r
a
H
12
Viktig information inför fölmönstringen….
Hästägarna till anmälda hästar får en katalog samt nummerlappar i sekretariatet
på plats. Vid återlämning av nummerlapp efter bedömning erhålles ett bedömningsprotokoll.
Tänk på att alla föl skall hållas i grimskaft eller vara uppbundna intill stoet, med
andra ord INGA LÖSA FÖL!
Alla hästar äldre än 1 år inkl. medföljande ston skall visas i träns. Tänk på att
undvika att leda fölet snett bakom stoet vid visning, det gör att domaren inte ser
fölet till 100 % pga att stoet delvis skymmer sitt föl.
Mönstringen börjar kl. 10.00 och med följande startordning:
ALLA Nordsvenska föl (oavsett kön) går i gemensam ring, helst tillsammans med
sina mammor.
Nordsvenska föl i klasserna hingst- resp. stoföl bedöms och rangordnas. Bästa
hingst- och stoföl skall utses. Dessa tävlar mot varandra i en ”final” där dagens
bästa Nordsvenska föl koras som BIS.
Därefter bedöms äldre Nordsvenska hästar och sist ev. föl och unghästar av
andra raser.
Vi ser GÄRNA att ni som visar hästar använder hjälm som förebyggande inför
ev. olyckstillbud.
Har ni några ytterligare funderingar inför fölmönstringen är ni välkomna att höra
av er på [email protected] eller tfn. 0325-62 21 13 (säkrast kvällar). Vi
kommer dessutom att uppdatera www.nordsvenskar.se samt
www.facebook.com/nordsvenskar.se med aktuell information som kan vara bra
att veta.
Följande tfn: 0706-44 77 99 (Sylvia Andersson) finns tillgänglig för kontakt söndag 29/9.
Se gärna fölmönstringen, förutom som ett ”kvitto” på din avel, som en utmärkt
miljö-, premierings- och lastningsträning för ditt föl/unghäst och trevlig samvaro
med likasinnade. Dessutom gör du ju reklam för din uppfödning och vi får även
se många vackra ston, som alltför sällan visas på officiell plats!
Obs! Anmälningsblankett medföljer som bilaga i bladet!!
13
Vill du ha distriktets medlemsblad digitalt
eller i pappersformat?
Föreningen har de senaste åren skickat ut medlemsbladet i pappersformat till
alla medlemmar (1 st/hushåll) och det kostar ca 9800 kr/år dvs. 60 kr/
medlem & år.
Är du nöjd med att läsa distriktets medlemsblad på hemsidan
eller via e-post?
Då kan du spara ca 60 kr till föreningen varje år genom att meddela oss, att du
avstår papperstidningen tills vidare.
Möjligheten finns att skriva ut sidorna från hemsidan där medlemsbladet ligger
som en PDF-fil. Om du vill, sänder vi gärna över pdf-filen (eller en länk) via epost till dig och är då lika lätt att skriva ut!
Ex. Om vi tänker oss att 20 medlemmar avstår bladet i pappers-format blir det
hela 1 200 kr mindre kostnader på ett år för
föreningen.
Ångrar du dig senare och vill åter ha medlemsbladet per traditionell post, så är
det inget problem med att ändra tillbaka till det.
Är du nöjd med att läsa medlemsbladet digitalt,
meddela Annika Pettersson, tfn. 033-28 79 09, 0703-95 59 82 eller via
e-post: [email protected]
Det är redan 20 medlemmar som anmält sig för den
digitala versionen!
14
Medlemsmöte med motionsgenomgång på
Ryasjö Hästgård 29 juli
21 personer slöt upp till mötet där vi gick igenom inkomna motioner samt valberedningens förslag till personval och ev. avsägningar. Härligt med så entusiastiska medlemmar som aktivt deltar i diskussionerna om hur vi fullmäktige ska rösta på fullmäktigemötet!
Lars-Åke Johansson informerade också om planerna på ett riktigt stort hästevenemang på Friends Arena 2015.
Text & foto:
Rosmarie Bengtsson
15
Sommarpremiering i Svenljunga 25-26 juli
Resultat 25/7:
Ston f. 2012
Nora 22-12-0047 Äg: Sylvia o Göran Andersson, Svenljunga 77788=37 p
Ston f. 2011
Enja 22-11-0022 Äg: Stefan Nilsson, Sexdrega 88787=38 p
Lejsi 22-11-0033 Äg: Lennart Bengtsson, Älvsered 99898=43 p
Lilja 22-11-0034 Äg: Lennart Bengtsson, Älvsered 88787=38 p
Paula 22-11-0119 Äg: Sylvia o Göran Andersson, Svenljunga 87796=37 p
Rebecka 22-11-0091 Äg: Caroline Dahrén/Fredrik Johansson, Länghem 88887=39 p
Ronja 22-11-0004 Äg: Kenneth Ranstig, Ljung 77787=36 p
Ullblacka 22-11-0053 Äg: Inger Nilsson, Aplared 77787=36 p
Valacker f. 2011
Tur 22-11-5036 Äg: Lars Backman, Sexdrega 77887=37 p
Valacker f. 2010
Dexter 22-10-5048 Äg: Ryasjö Hästgård, Sexdrega 99899=44 p
FKP: 54455=23 p
Lukas 22-10-5037 Äg: Per Anders Axelsson, Svenljunga 98789=41 p
FKP: 44355=21 p
Oberon 22-10-5101 Äg: Fam Gustafsson, Fotskäl 87888=39 p
FKP: 44455=22 p
Ston f. 2009
Dåpan 22-09-0005 Äg: Ryasjö Hästgård, Sexdrega 109898=44 p
KBI: 991089=45 p
Flinga 22-09-0121 Äg: Marianne Rasmussen, Hålta 87888=39 p
KBI: 991089=45 p
Juline 22-09-0076 Äg: Anna Skoog, Holsjunga 88887=39 p
KBI: 789109=43 p
Valacker f. 2009
Abbe 22-09-5121 Äg: Anette Aronsson, Sexdrega 76787=35 p
KBI: 889109=44 p
Fänrik 22-09-5157 Äg: Sven-Håkan Larsson, Uddebo 88798=40 p
KBI: 89989=43 p
Zorro 22-09-5100 Äg: Sofia Jarl, Burseryd 77788=37 p
16
Valacker f. 2000
Lukas V 22-00-5079 Äg: Ann-Charlotte Börjesson, Skene
Ej poängbedömd pga ålder
Ston f. 2008
Alma 22-08-0067 Äg: Rosmarie Bengtsson, Istorp 109799=44 p Prem B
Ston f. 2007
Caramia 22-07-0080 Äg: Fam Gustafsson, Fotskäl 98799=42 p Prem B
Cazandra f. 2013 Äg: Fam Gustafsson, Fotskäl 88888=40 p
Ston f. 2006
Roxzina 22-06-0046 Äg: Marie-Ann Frödin, Månstad 88788=39 p Prem B
Tea 22-06-0035 Äg: Ann-Christine Andersson, Timmele 88897=40 p
Prem B
Höjningar
Görups Ebba 23335 Äg: Per Anders Axelsson, Svenljunga Prem A
Daisy 23241 Äg: Monica Brolin, Marbäck Prem A
Loka 23336 Äg: Sven-Håkan Larsson, Uddebo Prem A
Vivicka 23042 Äg: Bertil Johansson, Sexdrega Prem A
Hingstar för sundhetskontroll
Zoldat 1995 Äg: Ryasjö Hästgård - Utan anmärkning
Alma 22-08-0067 med sitt
stoföl Zelma e Zoldat 1995
- Prem B
Foto: Ingrid Bengtsson
17
Resultat 26/7:
Ston f. 2010
Beauty 22-10-0046 Äg: Martin Lindman, Kalv 87887=38 p
Freia 22-10-0011 Äg: Ingemar Albertsson, Grimsås 98788=40p Diplom
FKP: 34545=21 p
Kaisy 22-10-0008 Äg: Monica Brolin, Marbäck 88697=38 p
FKP: 44445=21 p
Lilly. L. 22-10-0089 Äg: Hans Svensson, Uddebo 88888=40 p
FKP: 44544=21 p
Tea 22-10-0022 Äg: Snärsbo´s Hästtjänst, Mjöbäck 98798=41 p Diplom
FKP: 55455=24 p
Vilda 22-10-0111 Äg: Sven-Håkan Larsson, Uddebo 89789=41 p Diplom
FKP: 44555=23 p
Bästa 3-årssto
Tea 22-10-0022
- Diplom
Vilda 22-10-0111
Tvåa i treårsringen
- Diplom
Text & foto: Rosmarie Bengtsson
18
Hingsthållarträff 21 september Arrangör: FNH Riks
Inbjudan till våra Hingsthållare, men även till dig som funderar på att bli
hingsthållare! Hingsthållarträff den 21 september 2013
Program
09.30
Kaffe
10.00
Presentation av deltagare
10.30-11.30 Rapportering, språngrullor, betäckningsrapporter med mera, Annika
Ytterberg registrator vid Föreningen Nordsvenska Hästen.
11.30-12.30 Hans Sidbäck, Uppsala, körmästare, instruktör, hingsthållare mm.
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Försäkringsinformation, olycksfall, företagsförsäkring mm. Information
från Agria.
14.00-15.30 Hur förbereder man stoet resp. hingsten inför betäckning, hygien,
problemston mm. leg. vet.
15.30- 16.30 Diskussionsstund och beräknat avslut
Diskussionspunkter:
Fördelar/nackdelar med att låna ut sin hingst respektive ha en hingst på station.
Hur marknadsför man sin hingst?
Hur fungerar samarbetet med veterinär – upplägg och kostnader?
Hantering av språngavgifter, uppstallningsavgifter och liknande.
Vilket stöd/hjälpmedel behövs för att axla rollen som representant för rasen och
föreningen.
Anmälan till Towa Wallbom, [email protected], senast den 5 september 2013. Deltagaravgiften är 250 kr och faktureras deltagarna, lunch ingår ej.
Adressen är : Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr., 753 22 Uppsala.
19
Avelskonferens
Avelskonferensen kommer i år hållas på Strömsholm den 19-20 oktober.
På lördagen föreläser Jan Philipsson, statsagronom emeritus, om avelns betydelse för brukbarheten. Därefter exteriörbedömning för brukbarhet i praktiken
med Morgan Johnsson och Lars-Åke Johansson.
På söndagen förevisar Lars-Åke Hästutbildningens olika steg och Elisabeth
Olofsson, utbildningsansvarig vid kuskutbildninge på Strömsholm pratar om
vilka egenskaper det är vi söker hos våra Nordsvenskar.
Fyra representanter från distriktets styrelse kommer att åka dit, för att knyta
nya kontakter och bygga nätverk med andra distriktsrepresentanter/styrelser.
Är det någon frågeställning ni vill att vi ska ta med oss är ni välkomna att höra
av er!
Vi som åker är: Sylvia Andersson, Annika Pettersson, Anna-Carin Englund och
Rosmarie Bengtsson
Valberedning 2013-2014
Pernilla Kling - sammankallande Tfn: 0703-95 39 39
Hökås Lillegården, 511 98 Hyssna
e-post: [email protected] och [email protected]
Nina Håkansson - Tfn: 0708-22 43 99 e-post: [email protected]
Gundlered Smedsgården 3, 447 93 Vårgårda.
Suppleanter:
Bosse Söderberg - Tfn: 0321-516 23 e-post: [email protected]
Töresås 107, 523 99 Hökerum
Christin Jansson - Tfn: 0321-721 47 e-post: [email protected]
Säm Fiskaregården, 520 11 Vegby.
Stoföl e. Zoldat 1995 på
Ryasjö Hästgård
Text & foto: Rosmarie
Bengtsson
20
Vi hälsar följande nya medlemmar
hjärtligt välkomna:
Lars Backman Snärsbo Ekbacken
Anna Andersson Olofstorp Ängsbacken
512 91 Sexdrega
447 91 Vårgårda
Ge gärna bort ett medlemskap för 2013 i
Föreningen Nordsvenska Hästen!
Bor man i Södra Älvsborg, blir man automatiskt medlem i
Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg!
Medlemsavgift: 350 kronor/år inbetalas till pg. 2 12 21-7
Föreningen Nordsvenska Hästen.
Av den summan går 50 kronor/medlem och år tillbaka till distriktet. Anmälan om
medlemskap i riksföreningen sker till:
Towa Wallbom, Önnabo 1009, 694 97 Rönneshytta,
tfn. 0583-403 58, e-post: [email protected].
Medlemmar erhåller utöver medlemskap även 4 nr medlems-tidningen Nordsvenska Hästen, hingstkatalog och den årligen utkommande stamboken. Bor du i
Södra Älvsborg, får du dessutom 4 nr av distriktens medlemsblad, antingen via epost eller i pappersformat.
Numera skickas ett gåvomedlemsbrev ut till den nya medlemmen om du ger bort
ett medlemskap, meddela Towa Wallbom (ovan)
tydligt vem som blir medlem och vem som är givare!
Nu har det blivit ännu enklare att värva nya medlemmar!
På hemsidan www.nordsvenskar.se under fliken ”Bli medlem”
finns nu både inbetalningskort och reklamfolder att ladda ner.
Använd er gärna av dessa filer om ni hittar någon som verkar
intresserad av vår fantasiska hästras och förening.
Ni kan även kontakta distriktets medlemsansvarig:
Lena Johansson, tfn. 0325-62 01 27, 0705-12 01 27
e-post: [email protected]
21
Inbjudan till rådgivande unghingstbedömning
Proposition för rådgivande unghingstbedömning
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen, Föreningen Nordsvenska Hästen och Svenska Russavelsföreningen inbjuder till rådgivande unghingstbedömning
Platser:
17/8 Wången
Liselotte Erixon
31/8 Norrbotten
Elisabeth Ljungstorp
6/10 Strömsholm
Ronny Johnsson
12/10 Sjonhem, Gotland Elisabeth Ljungstorp
12/10 Sätila
Morgan Johnsson
12/10 Vinslöv
Roland Fransson
27/10 Nässjö
Kurt Larsson
Körproven bedömes av auktoriserade KBI-domare.
Allmänna bestämmelser:
Till bedömningen får anmälas hingst tillhörande grundstambok avdelning 1, födda 2011-2013.
Hästägareförsäkran är obligatorisk. Blankett ska fyllas i vid sekretariatet innan urlastning.
Domare lämnar verbal beskrivning och individuell rådgivning om anmäld hingst. Ingen poängsättning
sker vid bedömningen.
Hingstar ett år och äldre skall visas i huvudlag med bett, minimiålder för att visa eller framföra hingst
är 16 år. Det rekommenderas att visare bär hjälm.
Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar.
Unghingstbedömningen följer av avelsorganisationerna antagna jävsregler. Fullständiga jävsregler
finns att läsa i respektive förenings ”Storeglemente”.
Hästpass skall medtagas till bedömningen. (Gäller ej ännu icke grundstambokförda/registrerade föl)
Anmälan:
Anmälan skall ske på anmälningsblankett eller via internetanmälan på Svenska Hästavelsförbundets
hemsida www.svehast.se, och ska för Wången och Norrbotten vara inkommen och betald senast den
1 augusti 2013, för övriga platser är 15 september sista anmälningsdag.
Anmälningsblankett sändes till Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 MÄRSTA.
22
Rådgivande unghingstbedömning forts.
Klasser:
1. Hingstföl
2. 1-åriga hingstar, enbart exteriör rådgivning
3. 1-åriga hingstar som ska visas tömkörda (kan utgöra prov i unghingstutbildningsprojektet) samt exteriör rådgivning
4. 2-åriga hingstar, enbart exteriör rådgivning
5 2-åriga hingstar som ska visas körda för släpa/kälke (kan utgöra prov i
unghingstutbildningsprojektet), samt exteriör rådgivning
Utbildningsprojekt:
Jordbruksverket har beviljat ett projekt gällande utbildning av hingstar för dessa tre
raser. Till projektplanen hör en utbildningsplan för inkörning av brukshäst, se text
nedan. Hingstägare eller dess företrädare har möjlighet att ansluta sig till projektet,
och på så vis ha möjlighet att tilldelas medel ur projektet, om utbildningen följer
fastställd utbildningsplan och hingsten erlägger ett godkänt prov, vilket för 1- och 2åringar sker vid unghingstrådgivningen. Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid
central avelsvärdering.
Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.
Foto: Rosmarie Bengtsson
23
Unghingstutbildningsprojektet gällande ardenner, gotlandsruss och
nordsvensk brukshäst
Mål och syfte:
Syftet med projektet är att få fram fler väl hanterade, utbildade och vid avelsvärdering
godkända hingstar av ovan nämnda raser vilket gynnar ett långsiktigt bevarande av raserna. Utöver detta är vinsten att de hingstar som inte klarar de rasvisa kraven för avelsgodkännande, har fått en väl genomtänkt utbildning inom brukskörning, och därigenom
kan fylla det behov av välutbildade körhästar som marknaden efterfrågar.
Berättigade att deltaga:
Hingst ska vara införd i grundstambok avdelning I, eller motsvarande, dvs vara av riksstamboksberättigad härstamning för att kunna anslutas till projektet, samt vara svenskägd.
Anslutning till projektet:
Hingstutbildaren ansöker om att ansluta hingsten till projektet, innan utbildningen påbörjats. Avtal tecknas mellan utbildare och projektet. Nytt avtal ska tecknas inför anslutning till nästa steg i utbildningen.
Anslutning kan ske fram till dess att hingsten är 4 år och ska genomföra bruksprov.
Anslutning är kostnadsfri.
Krav under utbildningstiden:
Hingstutbildaren ska under tiden utbilda hingsten enligt fastställd utbildningsplan för
hingstens ålder. Under utbildningen ska hingstutbildaren stämma av utbildningsnivån
med den checklista som är fastställd, och redovisa den till administratör i samband med
anmälan till slutprov inom varje steg.
Provtillfällen:
Till varje utbildningssteg hör ett slutprov som hingsten ska anmälas till och delta vid för
att stöd ska kunna utbetalas.
För 1- och 2-åringar sker provet vid unghingstrådgivning arrangerad av SvRAF, AfSA
och FNH.
Slutprov för 3- och 4-åriga hingstar sker vid central avelsvärdering.
Hingsten ska anmälas till rådgivande bedömning alternativt avelsvärdering för hingstar
och där genomgå exteriör bedömning, samt för 3-och 4-åringar, veterinär besiktning ,
för att vara berättigad till att genomgå prov inom projektet.
Vid prov för 1- 2- och 3-åringar används protokoll framtaget för ändamålet.
Vid prov för 4-åriga hingstar används protokoll gällande Körbarhetsintyg.
Proven döms av auktoriserad KBI-domare.
24
Hästdag och fullmäktigemöte på Ultuna 3 augusti
FNH Uppsala bjöd på ett trevligt arrangemang, strålande solsken och många vackra
Nordsvenskar. Smygstartade på fredagen den 2 augusti med guidad rundtur på
hästkliniken på eftermiddagen och senare grillkväll.
På lördagen var den stora dagen. 29 hästar visades för hand, varav sex hingstar.
Sen var det uppvisningar av alla de slag…
Brukskörning, kadrilj med akrobatik, dressyr, riddare, parkörning och sist men inte
minst draglagsprovet där 13 ekipage ställde upp.
Efter allt detta följde fullmäktigemötet som avlöpte snabbt och smärtfritt. Mycket
hänsköts till gruppen som ser över stadgarna. En enkät har därefter skickats ut till
fullmäktige så att vi har en chans att påverka hur stadgarna ska se ut framöver.
Vi i Södra Älvsborg kan vara extra stolta över att vi fick igenom ett av våra yrkanden. Att det till nästa år skall tas fram en mall för hur en motion bör vara utformad.
I riksstyrelsen valdes Janita Svensson och Stefan Bleckert in som ersättare för avgående Malin Gustafsson och Sören Johansson.
Prisutdelning följde på detta, dock inga priser till vårt distrikt i år.
På kvällen var det middag och festligheter på restaurang ”Gallan”, Wallins matsal
på Ultuna. De som var med säger att det var trevligt och att maten räckte till alla!
Redan nu ser vi fram emot nästa års Hästdag
på Tingsryds Travbana den 2 augusti!
Grillkväll på fredagen så bege er dit i tid så
hinner ni med ett besök på Börje’s också.
Obs! Börje’s har inte öppet på söndagen!
Viking 1947 född hos Nils Johansson i Kalv
var en av de hingstar som visades.
Text & foto: Rosmarie Bengtsson
25
Per-Anders Axelssons
valack Granit 6 år.
Göran Andersson med 11
-åriga stoet Doris.
Skogs-DM i Roasjö
14 april Arr: JUF
Nils-Gunnar Nilsson med 7åriga valacken Skogsjan.
Ingemar Albertsson med 7
-åriga stoet Silva.
Foto: Rosmarie Bengtsson
26
FNH Södra Älvsborgs studiematerial
i samarbete med SISU Idrottsutbildarna
Det är med glädje vi nu kan
presentera vårt nya studiematerial som vi kan använda
oss av i samband med FNH:s
arrangemang/aktiviteter.
Har du inte fått en studiemapp
eller närvarolista? Det finns att
hämta vid våra träffar samt att
ladda ner på
www.nordsvenskar.se under
”kalendarium”.
Hjälp föreningen genom att
föra närvarolistor när ni har en
”lärgrupp” med minst 3 personer och minst 45 min.
Nedan är några exempel ur mappens innehåll.
© Studiematerial Föreningen Nordsvenska
Hästen Södra Älvsborg 2013
27
Vill du veta mer?
Kontakta Sylvia Andersson,
tfn. 0325-622113.
Anslagstavla
Stoägare i Södra Älvsborg
Om du är medlem i FNH Södra Älvsborg, och i år visat ditt sto på sommarpremiering och fått höjd värdebokstav, så kan du få anmälningsavgiften till premieringen betald av föreningen.
Det finns en blankett på hemsidan att ladda ner och fylla i, alternativt kontakta
Tomas Johansson, 0705 877 486 eller mail [email protected] så skickar vi ut blanketten till dig.
Blanketten bifogas också som lös bilaga till de berörda i detta bladet!
SISU Idrottsutbildarna
Många av våra aktiviteter av olika slag, sker i samverkan med SISU Idrottsutbildarna! Vi hoppas även i fortsättningen på ert samarbete med närvarolistor som i
sin tur, genererad ekonomi till vår förening.
Fölets namn
Fr.o.m. 1 januari 2013 skall det namn hästen
Grundstamboksförs (=hästpass) med uppgå till
max 12 tecken.
Blå basen - www.svehast.se
Har du kikat in på Blå basen om uppgifter, stam och meriter
stämmer på din/dina nordsvenska hästar??
Viktigt att göra det och glöm inte att anmäla till FNH registratorn
när ni kastrerar era unghingstar. Annars får de inte
visas på sommarpremieringen, varken exteriört eller köra för
Frivilligt Körprov för 3-åringar eller Körbarhetsintyg som 4-åring.
Stoinventering
Har du inventerat ditt sto???
Blankett finns på hemsidan, skriv ut, fyll i och sänd in till:
Anna-Carin Englund, Lilla Äspered 4, 516 92 Äspered eller kontakta Anna-Carin
via tfn. 0705-27 62 23,
e-post: [email protected]
28
Inkörningsgruppen är i full gång, men det finns plats
för fler!
Man bildar ett nätverk och hjälper varandra som medhjälpare med de olika inkörningsmomenten, utifrån den kunskap som finns i
gruppen. Förslagsvis består gruppen av 4-6 deltagare, är intresset större kan vi
bilda fler grupper. Antal träffar, datum och plats
bestämmer deltagarna i gruppen själva. Ev. kostnader och resor
betalas av den enskilde, ingen deltagaravgift. Då gruppen eller
grupperna kan bestå av deltagare med varierande erfarenhet,
är det inte aktuellt med ”problemhästar” då vi vill förhindra onödiga olyckstillbud.
Vill du anmäla ditt intresse?
Kontakta då Stina Tyrén (kontaktperson & sammankallande)
tfn. 0321-640 11, 0706-35 93 21 eller e-post: [email protected]
Arr: Föreningen Nordsvenska Hästen i Södra Älvsborg i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Diskussioner pågår mellan FNH Södra Älvsborg och
JUF i Södra Älvsborg ang. ytterligare kusk/körutbildningar.
Förhoppningar finns ännu om att det framöver kan bli verklighet med träffar/
kurstillfällen i något slag som berör skogskörning och brukskörning.
Håll utkik på hemsidan www.nordsvenskar.se och i kommande medlemsblad.
Tanken är att man ska kunna komma med eller utan häst och ta del av sakkunskap och få tips och möjlighet att prova valda delar av momenten i de
olika grenarna m.m.
Utmärkelser att hämta!
Alla medlemmar inom Södra Älvsborgs FNH som kört för Frivilligt körprov för
treåringar, Körbarhetsintyg och stamboksförning samt de som visat ston för
stamboksförning och höjning av värdebokstav, kommer att bli personligt inbjudna till distriktets årsmöte i vår för att hämta sina utmärkelser. Dock delar
inte FNH ut diplomen för treåriga ston, då det sker på Södra Älvsborgs Hästavelsförenings höstfest.
29
Anslagstavla
Stipendieutdelning
För fjärde året delade FNH Södra Älvsborg och Södra Älvsborg & Hallands Ardennerklubb ut stipendie till bästa körelev
på Svenljunga Naturbruksgymnasium.
Årets stipendie tilldelades Linnéa Kärnqvist från Hultafors,
medlem i FNH sedan två år.
Utdelare var Sylvia Andersson och Lena Johansson.
Foto: David Ask
Kör- och rid
träff i maj
2014
Någon som
är
sugen på att
vara värd fö
Arrangör är
r den??
FNH S.Ä. till
sammans m
ed SISU, me
n vi söker
lämplig plats
att vara på.
Hör av er till
Rosmarie Be
ngtsson 073
0-32 30 70
E-post: rosm
arie_bengts
son@hotma
il.com
Vi behöver hjälp i samband med fölmönstringen den 29/9!
Har du lust att hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen.
30
FNH Södra Älvsborg var med
och sponsrade Forresan
Leksand - Stockholm 2012.
För en tid sedan damp detta
fina tackkort ned i brevlådan!
31
Föreningen Nordsvenska Hästen
i Södra Älvsborg
Styrelse 2013-2014
Fullmäktige, ordförande, webbmaster, SISU-ansvarig:
Sylvia Andersson, Roasjö Julåsa, 512 92 Svenljunga
Tfn. 0325-62 21 13, e-post: [email protected]
Ledamot, kassör, v. ordförande:
Tomas Johansson, Horla Krusagården 8, 447 95 Vårgårda
Tfn. 0322-920 44, 0705-87 74 83, e-post: [email protected]
Fullmäktigesuppleant, sekreterare:
Annika Pettersson, Torstad 45, 517 93 Töllsjö
Tfn. 033-28 79 09, 0703-95 59 82,
e-post: [email protected]
Fullmäktige, körkursansvarig:
Ingemar Albertsson, Hallåsen 11, 514 95 Grimsås
Tfn. 0706-39 61 37
Fullmäktige, tidningsredaktör:
Rosmarie Bengtsson, Raden Ekarebo 519 91 Istorp
Tfn. 0730-32 30 70, e-post: [email protected]
Fullmäktigesuppleant, medlemsansvarig:
Lena Johansson
Bergagärde Sjövillan, 512 94 Svenljunga
Tfn. 0325-62 01 27, 0705-12 01 27
e-post: [email protected]
Fullmäktigesuppleant, stoinventeringsansvarig
Anna-Carin Englund, Lilla Äspered 4, 516 92 Äspered.
Tfn. 0705-27 62 23, e-post: [email protected]
32