Hingstkatalog 2012 tabelldata

Transcription

Hingstkatalog 2012 tabelldata

Som
omslagsbild
på
2012
års
Hingstkatalog
finns
hingsten
Junid
11546.
Junid
11546
föddes
1989
hos
Stig
Thidén,
Svartekulla
Fallekvarna,
Falköping,
Skaraborgs
län.
Godkänd
för
avel
år
1992‐
Efter
godkännandet
såldes
hingsten
till
Gunnar
och
Ingrid
Andersson,
Björkebo,
Älekulla,
som
ägde
hingsten
ända
fram
till
sin
död
hösten
2009.
Beträffande
hingstens
härkomst
var
han
efter
Elit
hingsten
Ajnid
11184
(blev
27
år
–
lämnade
6
godkända
söner
)
undan
Elitstoet
Ernita
114195
e.
den
svarte
A‐
hingsten
Jim
11194.
Mödernefamiljen
har
sitt
ursprung
från
Tomelilla
i
Skåne,
och
kallas
”Ena‐familjen”.
Stammodern
Ena
61853
är
född
1937
på
Appeltorp
i
Tomelilla‐trakten
och
kommer
från
en
generationsstam
i
den
bygden.
Stofamiljen
kan
idag
inräkna
ca
tjoget
godkända
hingstar.
Vid
sitt
godkännande
beskrevs
hingsten
med
följande
exteriöra
omdöme:
Utmärkt
typ,
snygg
sida,
välutvecklat
kors,
grovbent
ej
rätt
inskenad,
kort
skritt
som
ej
är
vägvinnande,
ganska
bra
trav.
Exteriörpoäng:
9‐8‐8‐7‐8
=
40
p.
Mått:
160‐210‐30.
Junid
11546
blev
Elit‐premierad
år
2001.
Hingsten
hade
ett
flertal
utställningsmeriter
bakom
sig,
bl
a.
från
Libramont‐utställningen
i
Belgien
år
1996,
och
från
Avelsföreningens
utställning
i
Blomberg
år
1998.
Junid
11546
fick
6
godkända
söner:
Whiskey
11728,
Juvél
11630,
Bonid
11626,
Big
Jack
11724,
Julius
11760,
Libbos
Lillle
Juann
11818.
Junid
11546
berikade
även
den
svenska
ardenneravel
med
31
värdiga
diplomdöttrar,
som
ofta
fick
första
placeringar
på
utställningar.
Junid
11546
erhöll
även
Pontus
Buréns
Hederspris
2005,
den
högsta
utmärkelsen
som
en
ardennerhingst
kan
erhålla.
Text:
Jan‐Sivert
Antonsson
Foto:
Yvonne
Karlsson
(Elmia
2007)
Förord
Till
katalogens
läsare
vill
jag
poängtera
att
alltid
kolla
upp
hingstens
betäckningslicens
för
innevarande
år.
Det
kan
faktiskt
vara
så
att
de
hingstar
om
finns
med
i
denna
katalog,
inte
löser
licens
av
någon
anledning,
inför
kommande
avelssäsong.
En
del
hingstar
kanske
också
uteblir
inför
vårens
avelsvärderingar.
Är
du
osäker
–
hör
gärna
av
Dig
till
någon
i
föreningen.
Uppgifterna
i
denna
katalog
grundar
sig
på
de
uppgifter
vi
kände
till
den
15
Januari
2012.
Efter
denna
kan
en
del
hingstar
fallit
bort
utav
någon
anledning,
eller
bytt
ägare.
Efter
antalet
bet
ston
anges
antalet
registreringsbara
föl
inom
parantes.
Nytt
i
denna
upplaga
av
katalogen
är
att
vi
en
förteckning
över
hingstlinjerna
som
är
aktuella
under
2012.
Avelsföreningen
För
Svenska
Ardennerhästen
önskar
Er
alla
en
god
och
nyttig
läsning.
Avelsföreningen
För
Svenska
Ardennerhästen
påtar
sig
inget
ekonomiskt
ansvar
för
eventuella
felaktigheter
i
denna
katalog.
Detta
material
har
delvis
finansierats
med
EU‐medel
De
bästa
hälsningar
Jan‐Sivert
Antonsson
Sekr.
Fördelning
på
mankhöjd
hingstar
(
59
hingstar
)
Mankhöjd
cm
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Antal
1
1
2
2
4
2
11
4
7
8
7
4
4
1
0
0
1
Fördelning
på
olika
avelsvärdesklasser
(59
hingstar)
Avelsvärdesklass
Tillstånd
G
B
AB
A
Elit
Antal
3
23
3
26
3
1
Fördelning
på
olika
färger
(
59
hingstar
)
Färgbenämning
Brun
Fux
Rödskimmel
Brunskimmel
Svart
Silverbrun
(ldrfx)
Antal
29
23
3
2
1
1
Åldersfördelning
Hingstar
i
avel
(
59
st)
ÅR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ANTAL
3
6
2
4
7
3
8
7
2
2
4
2
2
0
2
1
2
0
2
0
1
Elit‐Hingstar
i
Svensk
Ardenneravel
Namn
Garvan
11096
Rold
11028
Torkan
11040
Trolan
11058
Trolör
11114
Flanör
11242
Carolan
11330
Goman
11158
Ramon
11224
Carman
113356
Albyl
11102
Rosal
11136
Rolle
11174
Junid
11546
Flaré
11434
Bino
11372
Ajnid
11184
Gasspard
11414
Terdebor
11506
Akrovill
11482
Rubon
11558
Paul
Munter
11678
Carton
11536
Vebend
11532
postumt
postumt
postumt
postumt
postumt
postumt
Status
Burenska
Priset
1975
Burenska
Priset
1995
Burenska
Priset
2000
Burenska
Priset
1985
Burenska
Priset
1990
Burenska
Priset
2005
Burenska
Priset
2010
Utgångna hingstar
(sen hingstkatalogen 2008, och övriga stamboksförda hingstar)
Namn
Adrian 11588
Akron 11766
Amir 11650
Atle 11794
August
af.H.11746
Avill 11782
Avinr av Uggelbo
11692
Barry 11583
Berol 11716
Bonid 11626
Charlie 11562
Emir 11624
Finans 11798
Finnör 11594
Junid 11546
Korall 11660
Kuno Te Zande
11780
Mascot 11566
Milano 11700
Pantern 11540
Pargus 11600
Paul Munter
11678
Pirat (Pontus)
11752
Rampman 11564
Reveny 11652
Revill 11674
Ruman 11388
Sacarol 11628
Willy 11688
I avel år mellan
1995 - 2010
2005 - 2011
1998 - 2011
2007 - 2009
2004 - 2011
Utgången år
Nov. 2010
Okt. 2011
Aug.2011
Kast.hösten 2009
Sept. 2011
Värdebokstav
AB
G
AB
G
A
2006 - 2011
2000 - 2009
Ej visad 2011
Jan. 2009
G
AB
1994 - 2011
2003 - 2007
1997 - 2008
1993 - 2012
1997 - 2010
2007 - 2009
1995 - 2010
1992 - 2009
1999 - 2011
2006 - 2011
Dec. 2011
Ej visad
Ej visad
Jan. 2012
Sept. 2010
Juli 2009
Nov. 2010
Okt. 2009
Nov. 2011
Ej visad 2011
AB
G
B
AB
AB
AB
AB
Elit
AB
AB
1994 – 2008
2001 – 2009
1992 - 2008
1995 - 2011
2000 - 2010
2008
Ej visad
Ej visad
Okt. 2011
Nov. 2010
B
AB
AB
AB
Elit
2005 - 2011
Aug. 2011
G
1993 - 2010
1998 - 2012
2000 - 2008
1985 - 2008
1997 - 2010
2000 - 2009
Dec.2010
Jan. 2012
2008
2008
Dec. 2010
2009
AB
AB
AB
B
AB
AB
Zico van
Waardzicht 11800
Nobel 11812
Aktör 11820
Vinyl 11820
Margant 11834
Tonijd 11840
Vacker 11842
Jasper 11846
Marwin 11848
Bismark 11840
Ture 11802
Tajpan 11690
Vital 11856
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2000 – B
2009 - G
2011
2007
Export
Export t. Norge
Vet. Kass 2009
Ej visad 2010
Visad 2011
Sommaren 2010
Vintern 10/11
Vintern 10/11
Ej Tillstånd 2011
Export Polen 2010
Ej visad 2011
2010
Visas ej 2012
Tillstånd
Tillstånd
Tillstånd
Tillstånd
Finns i Norge
G
Tillstånd
Tillstånd
Tillstånd
Tillstånd
Tillstånd
Tillstånd
Hingstfotografer:
Yvonne
Karlsson:
Akke,
Akryl,
Alkazar,
Amadeus,
Binör,
Blair,
Dacke,
Elltyr,
Ever,
Expo
de
Feulen,
Expokust,
Gorino,
Hampus,
Joyau
du
Bois
Des
Neppes,
Jubel,
Kanon,
Luric,
Krabat,
Massiv,Matrosen,
parell,
Rambo,
Regent,
Rolang,
Tangent,
Toxid,
Tudor,
Vinjett
Pernilla
Hägg:
Herkules,
Paljett
Liselotte
Erixon:
Casbin,
Libbos
Lille
Juann