ANVISNING - Sun Dental Labs

Transcription

ANVISNING - Sun Dental Labs
ANVISNING
2011-10-01
FAST PROTETIK
o
o
o
o
MK-krona
Fullkrona
Inlägg
Pelare
o Bro
o Separat
o Skulderporslin
ÖK
21
1
SUNFLEX® PARTIELL PROTETIK
22
23
24
25
MATERIAL
o Non-Precious Co.Cr.
o
o
o
o
o
AVTAGBAR PROTETIK
Kryssa för de tänder som ska framställas.
26
Semi-Precious 52% guld
Precious 75% guld
Cercon (zirkonium)
Empress
Suntech Zirkonium
27
37
TANDFÄRG
o Vita
o Chromascop
36
35
34
UTFORMNING AV METALL
FORM PÅ: PONTIC
UK
33
4
31
32
BESTÄLLARE
THERMOPLASTIK
n Sunflex
n Metallskelett + Sunflex®
n Sunflex bettskena
Färgton Sunflex® gingiva
Telefon:
E-post:
PARTIELL PROTETIK
o Metallskelett + akryl
o Akrylpart (antal tänder)
o Guld clasp på tänder
o Dragen tråd på tänder
PROTESER AKRYL OCH ÖVRIGT
o ÖK o UK
o EXTRAHERA TAND
o Studiemodell
o Bettskena, hård o Bettskena, mjuk
PATIENT
Personnr
Provning datum:
Färdigställning datum:
o Ring mig.
Notering
APPROXIMALA KONTAKTER
(approximal contacts)
o Light
o Hard
VID PLATSBRIST
(in case of minimal occlusal space)
o OCKLUSAL METALL / Occlusal metal
o RADERA ANTAGONIST / Reduce opposing
o RADERA STANS / Reduction coping
Behörig beställare/signatur IFYLLES ALLTID
MEDSKICKAT/ENCLOSED
oSked
st
oBitning
Sun Dental Laboratories AB
Specialanpassad produkt enligt LFVS 2003:11.
VAR VÄNLIG SKICKA:
oOrdersedlar
oVadderade kuvert oSvarspost
w w w. sun d e n ta l l a b s . c om
Varuvägen 9 (Älvsjö), Box 42014, SE-126 12 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 457 81 90 E-mail [email protected]
Innehar F-skattsedel Org.nr 556673-0536
o Avtrycket är desinficerat.
FÖRKLARING
2011-10-01
FAST PROTETIK
o
o
o
o
MK-krona
Fullkrona
Inlägg
Pelare
o Bro
o Separat
o Skulderporslin
ÖK
21
1
SUNFLEX® PARTIELL PROTETIK
22
23
24
25
MATERIAL
o Non-Precious Co.Cr.
o
o
o
o
o
AVTAGBAR PROTETIK
Kryssa för de tänder som ska framställas.
26
Semi-Precious 52% guld
Precious 75% guld
Cercon (zirkonium)
Empress
Suntech Zirkonium
27
37
TANDFÄRG
o Vita
o Chromascop
36
35
34
UTFORMNING AV METALL
UK
33
4
31
32
BESTÄLLARE
THERMOPLASTIK
n Sunflex
n Metallskelett + Sunflex®
n Sunflex bettskena
Färgton Sunflex® gingiva
Telefon:
E-post:
PARTIELL PROTETIK
o Metallskelett + akryl
o Akrylpart (antal tänder)
o Guld clasp på tänder
o Dragen tråd på tänder
PROTESER AKRYL OCH ÖVRIGT
o ÖK o UK
o EXTRAHERA TAND
o Studiemodell
o Bettskena, hård o Bettskena, mjuk
PATIENT
Personnr
Provning datum:
Färdigställning datum:
o Ring mig.
Notering
FORM PÅ: PONTIC
APPROXIMALA KONTAKTER
(approximal contacts)
o Light
o Hard
VID PLATSBRIST
(in case of minimal occlusal space)
o OCKLUSAL METALL / Occlusal metal
o RADERA ANTAGONIST / Reduce opposing
o RADERA STANS / Reduction coping
Specialanpassad produkt enligt LFVS 2003:11. Laboratoriets underskrift
(IFYLLES ALLTID)
MEDSKICKAT/ENCLOSED
oSked
st
oBitning
Sun Dental Laboratories AB
VAR VÄNLIG SKICKA:
oOrdersedlar
oVadderade kuvert oSvarspost
w w w. sun d e n ta l l a b s . c om
Varuvägen 9 (Älvsjö), Box 42014, SE-126 12 Stockholm, Sweden
Phone +46 8 457 81 90 E-mail [email protected]
Innehar F-skattsedel Org.nr 556673-0536
o Avtrycket är desinficerat.