15 Nytt på marknaden - Välkommen till Reumatikertidningens arkiv

Comments

Transcription

15 Nytt på marknaden - Välkommen till Reumatikertidningens arkiv
NYTT PÅ MARKNADEN
Det kan vara svårt att få tag på små,
lätta hjälpmedel, speciellt nu när alltfler landsting drar in på bidragen.
Etac, som säljer vardagliga hjälpmedel, har sett en marknad och startat
försäljning via Internet. Här finns
produkter som underlättar när du ska
flytta, vrida, greppa, äta, dricka och
skära. En del finurligt, en del inspirerande, annat onödigt.
Mycket kostar 160 kronor och
mycket känns alldeles för dyrt.
Till exempel ett lite längre
sko������������������
horn när man inte når ner�����������������
till fötterna.
������������
Men man kan ju se vad som
finns, och
���������������
få lite egna ideer. Men testa
Rusta
och
������������
IKEA först. På Ikea behöver
du
till
�����������
exempel bara hosta upp en��������������
tia för att få
����������������
ett skohorn med rätt längd.
Hos etac
kostar det 160 kronor. �������������
���������������
Varsam, Vobis och apoteket
är an������������
dra butiker som finns på nätet.
��������
����������
������������
�����������
���������������
������������
����������
�����������
��������
���������������
���������������
�������������������
���������������
������������������
�������������������
��������������
�����������
��������������
�������������
��������������
����������������
����������������
NYTT PÅ MARKNADEN
Hjälpmedel
på postorder
������������������
�����������������
������������
���������������
������������
�����������
��������������
����������������
�������������
���������������
������������
��������
���������������
���������������
�������������������
���������������
������������������
�������������������
��������������
MITT TIPS
Billig bettskena
Jag har hört att en bettskena skulle
kosta kring 3200 kr men en underbar
läkare jag träffat skrev en remiss till
bettfysiologikliniken på mitt hemma�����������
���������� sjukhus.
��������������läkare skriver
������������
När en behandlande
�������������
�����������
remiss dit kostar det som ett läkarbe��������������
���������������
sök vid sjukhus.
Har man högkost����������������
������������
nadskortet
fullt
kostar
det ingenting
����������������
����������
att
få
bettskenan.
�����������
Återförsäljare:
Enligt tandläkaren där hade jag be��������
hövt fått en för två år sedan. Har man
värk biter man oftast ihop käkarna dag
som natt. Jag har mindre huvudvärk
Bre mackorna själv
och sover mycket bättre nu även om
Att breda en smörgås med en hand� �är� � � � � � � � �
det fortfarande är si sådär med söm���������������
inga problem – så länge man har en
nen.
�����������������������������
smörgåshållare.
Värken finns alltid men det är
Etacs smörgåshållare
finns i två oli�����������������������������������������������������
skönt att den finns mindre på ett ställe
ka varianter och ser till att brödskivan
i alla fall.
Skogreppet
Återförsäljare:
hålls på plats med hjälp av en upphöjd
Hoppas att Ni som läser detta kan
Här är ett praktiskt skogrepp och
kant. Denna variant står stadigt gefå bättre och billigare vård för det är
griptång i samma produkt, som hålnom att man placerar den mot bordssom den läkare som skrev remissen sa
ler fast skon så att den inte tippar eller att det är många läkare som inte vet
kanten.
glider undan när man sätter i foten.
Smörgåshållarna är tillverkade i vit
eller vill upplysa om denna ”Billigare
Den tillverkas i Sorsele och kommer
plast och bör diskas för hand.
genväg”.
� � � �� � � � � � �
snart att säljas på marknaden.
Jane
Priset är 180 kr.
���������������
�����������������������������
REUMATIKERTIDNINGEN 6 - 2004
�����������������������������������������������������
15

Similar documents