Beskrivning av närområdet

Comments

Transcription

Beskrivning av närområdet
Affärer
N
JAKRIBORG
Restaurang
J
O
V
JÄRNVÄGSSTATION
S
Bibliotek
Planerad
bebyggelse
Hjärupslundsskolan (6–9)
Idrottshall
Hjärups skola (F–5)
t. Lund ‰
‰
Livsmedelsbutik
t. Lomma
FÖRSKOLOR I HJÄRUP:
Lapptäcket
Stationsbyn
Åkervindan
Ängslyckan
Hjärup Montessori
Klockargården
E22
t. Malmö
‰
Beskrivning av närområdet
Historik
Förskolor och skolor
Hjärup, eller platsen som idag kallas Hjärup, har varit
bebodd länge. Ett av de äldsta spåren är ”Nafvnestenen”, en runsten från 1000-talet som idag står i en
trädgård utmed Hjärupsvägen. Utgrävningar i det intilliggande Uppåkra har visat att trakten varit ett viktigt
religiöst och politiskt centrum under järnåldern. Första
skriftliga omnämnandet av Hjärup dyker upp 1167, då
som Hyatorp (hia thorp) vilket tros betyda ”vid nybygget”. Under delar av medeltiden fanns det två Hjärup,
dels det nuvarande Hjärup och dels SvartHjärup.
Fastighetsnamnet SvartHjärup finns idag kvar nordväst
om dagens Hjärup.
I och omkring Hjärup finns både kommunala och privata
förskolor. Öppen förskola finns i Centrumgården dit
föräldrar med barn kan söka sig för olika aktiviteter.
Hjärups skola, mitt i byn, har ca 500 elever från förskolan till årskurs 5. Sedan finns Hjärupslundsskolan för
årskurs 6–9. I Lund och Malmö finns gymnasieskolor,
universitet och högskolor med ett stort utbud av
utbildningar.
Kommunikationer
Hjärup har både goda bussförbindelser och Pågatåg.
Med tåg tar man sig till Lund på 3 minuter och till
Malmö på 14 minuter. Med tåg tar du dig till Köpenhamn på knappt en timme. I snitt åker ca 1 000 personer Pågatåget till och från Hjärup varje dag. Här finns
cykelstråk både i och anknytningar till och från Hjärup.
Service
I Hjärups centrum hittar du livsmedelsbutik, vårdcentralfilial och bibliotek. Inne i Jakriborgsområdet på den
västra sidan av järnvägen finns en del butiker, konditori
och restaurang. I Lund finns den större stadens utbud,
liksom köpcentrat Nova. Ska du shoppa i Malmö eller
Köpenhamn tar du enkelt bil, buss eller tåg.
Fritid
En idrottsplats finns i centrala Hjärup, samt två tennisbanor. Fotbollsklubben Uppåkra IF är en populär
fritidsaktivitet bland barn och ungdomar. Här finns
även Uppåkra Scoutkår.
H J Ä R U P E TA P P 2 – T R Ä D G Å R D S L U N D E N
J M A B 2 0 0 9 – M e d re s e r v a t i o n f ö r ä n d r i n g a r o c h eve n t u e l l a t r y c k fe l
3