Ladda ner artikeln om Minimejeriet ur tidningen ATL

Comments

Transcription

Ladda ner artikeln om Minimejeriet ur tidningen ATL
J<E8JK<EPKK1 ATL.nu
))
=I<;8>*'J<GK<D9<I)'((LEI-0
TEKNIK
0'—
2
Först görs
en pastörisering.
Mjölken hettas
snabbt upp för
att döda bakterier.
J‚_€i
OLIKA STORLEKAR. Minimejerierna finns med ystkar i storlekar mellan 100-400 liter. Själva tillverkningen
styrs och övervakas genom en pulpet som hänger på en arm och går att flytta till olika ställen på maskinen.
3 Mjölken kyls
snabbt ner igen till
43 grader.
FOTO: HANS DAHLGREN
Mejeri på
en kvadrat
Nu kommer minimejerierna som inte behöver någon installation, kräver
minimalt med tillsyn och
ryms på ett par kvadratmeter.
– Jag har själv varit med och
rationaliserat och lagt ner mejerier, och trodde aldrig att jag
skulle få se småmejerier igen,
säger förre mejerichefen Björn
Sigbjörn.
Han har 48 år i mejeribranschen, bland annat som chef
för Milkos (dåvarande NNP)
mejeri i Sundsvall. Sedan 15 år
tillbaka driver han egen konsultfirma.
– Jag har följt utvecklingen
bland gårdsmejerierna det senaste decenniet och sett hur
ostkvaliteten har ökat.
– Det blir fler produkter och
det är en utveckling som inte
går att stoppa.
Fundera i andra banor
I mjölkkrisens spår ser han
också hur mjölkbönderna börjar fundera i andra banor.
– Det finns ett spirande in-
Björn
Sigbjörn,
före detta
mejerichef
för bland
annat Milko.
tresse. Man vill ha lite bättre
betalt och man kanske inte är
nöjd med hur ens eget mejeriföretag sköter verksamheten,
säger Björn Sigbjörn.
Han kommer att anlitas av
Ekeby Rostfria till att sätta i
gång de kunder som köper minimejerierna.
En av de stora fördelarna
han ser med små mejerier är
att det är lätt att experimentera utan att förlora så mycket
råmaterial och pengar om satsen blir dålig. Å andra sidan
kan man hinna med en hel del
om man ligger i, även om grytan bara är på 100 liter.
– Här kan man med lite förlängd arbetstid processa 1 000
liter mjölk i veckan. Det är
50 000 liter per år, säger han.
Björn Sigbjörn uppskattar
att det i dag finns omkring 130
gårdsmejerier i Sverige. Han
jämför med Frankrike där det
finns tiotusentals.
+*—
1 Den färska
mjölken håller
4 graders
temperatur.
+—
Marknaden större än så
– Så det är klart att det finns
en marknad i Sverige för mer
än 130. Även om det inte kan
bli i samma proportioner som
i Frankrike. Vi är för glest befolkade.
Att det finns en marknad för
nischade produkter är han
också övertygad om.
– I våra stora moderna mejerier har vi inte möjligheten att
producera en massa olika ostsorter i liten skala. De små produkterna är bortrationaliserade. Det gjorde vi, säger den förre mejerichefen.
– Men vi var nog inte riktigt
medvetna om att vi tog bort en
del av svensk ostkultur.
?Xej;X_c^i\e
rIBOTEBIMHSFO!MSGNFEJBMSGTF
I minimejeriet är alla komponenter inbyggda i samma enhet. Här finns både
tor som styr processerna. Olika produkter har olika behov av skiftningar i
mera därefter. Som tillbehör finns dubbelmantlad gryta som innebär att
värmekällor om sådana finns.
=I<;8>*'J<GK<D9<I)'((LEI-0
J<E8JK<EPKK1 ATL.nu
)*
Bfeblij[iXYYX[\
A=$Jkfccbgjlgg
^‚i[\kk`cc
SMIDIGT. ”Det minsta går igenom en vanlig
90-dörr”, säger Anders Fredlund, huvudägare av
Ekeby Rostfria.
É?€i]`eej
Xcckg‚_alcÉ
4 Bakteriekulturen hälls i och
får verka i fyra
timmar.
LUND (ATL)
5 Den färdiga
yoghurten kyls
snabbt ner.
+—
6 Minimejeriet
kan tömmas på
den färdiga
produkten.
Sätt i kontakten och börja ysta.
Anders Fredlund pekar runt
på den lilla maskinen och
trycker på dess display.
– Nu kör kompressorn snart
i gång, säger han, och strax
börjar den surra.
Han är huvudägare i företaget Ekeby Rostfria som nu försöker slå sig in i branschen för
teknik till gårdsmejerier. Den
lilla maskinen hittade han i
Slovenien där gårdsmejerier
är vanligare än i Sverige. Där
har också den småskaliga tekniken utvecklats mera.
– Det behövs inga särskilda
anordningar för värme och
kyla. Här finns allt på hjul. Det
är bara att rulla in det och sätta i kontakten, säger han.
Kylkompressor
l l l l FAKTA
+JJÆd`e`d\a\i`
?Xej;X_c^i\e
rIBOTEBIMHSFO!MSGNFEJBMSGTF
Under flera år har företaget
haft problem och vid senaste
bokslutet hade man ett underskott på 60 miljoner danska kronor, skriver Landbrugsavisen.
Konkursen
var ett faktum
förra fredagen
och på månmiljoner
dagseftermid- danska
dagen var det kronor är
klart att DLG, företagets
omsättning
motsvarigheten till svens- per år.
ka Lantmännen, blir ägare till JF-Stoll
genom att DLG:s bolag Kongskilde köper det.
Det betyder också att verksamheten vid fabriken i Søn-
300
derborg, med 230 anställda,
kan fortsätta.
JF-Stoll omsätter runt 300
miljoner danska kronor per
år och har på senare tid
framför allt tillverkat maskiner för foderproduktion och
utfodring av nötdjur. Man är
marknadsledande på fullfodervagnar i Norden.
JF-fabriken startares av
Jens Freuendahl redan 1951
och tillverkade först självbindare och senare vagnar
och skördetröskor.
Under 1990-talet började
man att samarbeta med tyska Stoll och köpte 1999 det
bolaget.
Fabriken i Tyskland har på
senare tid fokuserat på produktion av frontlastare och
ska inte beröras av konkursen.
?Xej;X_c^i\e
rIBOTEBIMHSFO!MSGNFEJBMSGTF
=iXicjkjpjk\d]i‚e=\e[k
L REDAN NÄSTA år kan Fendt
lansera ett system där en förare sköter två traktorer
samtidigt.
Föraren sitter i den ena
traktorn och använder teknik för trådlös kommunikation mellan traktorerna och
gps.
Principen är att maskinerna parkopplas och att den förarlösa traktorn till stor del
gör samma moment som den
andra traktorn gör, skriver
Farmers Weekly. Inledningsvis ska systemet främst användas till jordbearbetning.
När den bemannade traktorn kommer till vändtegen
stannar den förarlösa traktorn och väntar på sin tur.
När som helst kan traktorerna separeras och köras
var för sig.
Genom systemet ska man
uppnå en bättre effektivitet
genom att mindre arbetskraft går åt.
EpdXjb`ed€jjX`K`\ig
L TIERP ARENA ger sig nu in
i konkurrensen om maskinsäljarna och de maskinintresserades uppmärksamhet.
I konkurrens med jättarna
Elmia, Nolia och Maskinexpo arrangerar Tierp Arena
den 6–8 oktober en blandmässa som tar sig an skog,
lantbruk och entreprenad på
en och samma gång.
Förutom maskiner kommer det också att finnas evenemang som är riktade mot
familjemedlemmar i alla åldrar, som ponnyridning och
pub med livemusik.
På utställningsområdet i
Tierp, mellan Uppsala och
Gävle, finns 70 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor, 40
hektar gräsytor och parkering för 7 500 bilar.
-)
produktion av värme och kyla och en datemperatur och maskinen går att programman även kan koppla in externa kyl- eller
Minimejeriet finns i fyra olika
storlekar.
Kapacitet (liter/sats):
100/200/300/400
Vikt (kg): 250–600
Storlekar (m2 golvyta):
1,34/2,52/2,88/3,07
Strömförbrukning: 10 kW–
40kW (400 V)
Arbetstemperatur: 4–95
grader
Minimejeriet, som säljs under
varumärket 4SS (Fouress),
finns med grytor i storlekarna
100, 200, 300 och 400 liter. Förutom den mantlade grytan
med omrörare innehåller den
en kylkompressor för att
snabbt kunna kyla innehållet
och ett element för att skapa
värmen till grytan.
– Priserna börjar på en
kvarts miljon och uppåt. Det
tror jag står sig ganska bra
med tanke på alla installationer man slipper göra. I priset
ingår också att vi hjälper till
med starten så att det funkar
från början, säger Anders
Fredlund.
Danska maskintillverkaren JF-Stoll har gått i
konkurs och köpts upp
av Kongskilde.
Friskvårdsserva – upp till 25 % rabatt
#PLBSEVGSJTLW¼SETTFSWJDFVOEFSQFSJPEFOUJMMG¼SEVSBCBUUQ¼BSCFUTLPTUOBEFOGÍSGSJTLW¼SETTFSWJDFOTBNUQ¼FWFOUVFMMB
ZUUFSMJHBSFBSCFUTLPTUOBEFSGÍSTBNNBNBTLJOUPN4UBNLVOEFSCFMÍOBT»SEVFOBWEFUVTFOUBMTLVOEFSTPNGSJTLW¼SETTFSWBEFEJOB
NBTLJOFSIPTPTTGÍSSB¼SFUG¼SEVZUUFSMJHBSFSBCBUUQ¼BSCFUTLPTUOBEFOGÍSGSJTLW¼SETTFSWJDFOWJECPLOJOHTFOBTU
'SJTLW¼SETTFSWJDFOBWTFSMBOUCSVLTNBTLJOFSTPNUSBLUPSFSUSÍTLPSIBDLBSPDIQSFTTBS&SCKVEBOEFUGÍSVUT»UUFSBUUEVCPLBSGSJTLW¼SETTFSWJDFVOEFSQFSJPEFO
TFQUFNCFSqNBSTPDIBUUWJG¼SUJMMH¼OHUJMMNBTLJOFOO»SEFUQBTTBSW¼SWFSLTUBETQMBOFSJOH7JMPWBSBUUTFSWJDFO»SVUGÍSEJOOBOT»TPOHTTUBSU
,POUBLUBEJOO»SNBTUF-BOUN»OOFO.BTLJOBOM»HHOJOH7›-,0..&/
Bra val från Lantmännen
%VHÍSFUUCSBWBMO»SEVW»MKFS-BOUN»OOFO7J»HTBWTWFOTLBCÍOEFSPDICFESJWFSGPSTLOJOHPDIVUWFDLMJOHGÍSBUUUB
GSBNQSPEVLUFSPDIUK»OTUFSTPNW»SOBSPNN»OOJTLPSEKVSPDINJMKÍ&UUBOTWBSWJUBSJIFMBLFEKBOGS¼OKPSEUJMMCPSE
5FMXXXMBOUNBOOFONBTLJOTF

Similar documents