Ekshärligt upprop ORIG - Vi växer här i Ekshär

Comments

Transcription

Ekshärligt upprop ORIG - Vi växer här i Ekshär
Ekshärligt!
nr
t
s
a
Utk
1
Det$är$ganska$gott$att$leva$här$i$Ekshär!$Av$naturliga$skäl$
–$så$kallade$eldsjälskäl$–$finns$det$mer$framtidstro,$
gemenskap$och$företagsamhet$i$vår$bygd$än$exempelvis$i$de$
värmländska$bruksorterna.$
Det$är$något$stort$med$det$lilla!
Men$bra$kan$bli$bättre$och$nu$är$frågan:$Vill$du$vara$med$och$gemenskapa$en$ännu$ekshärligare$
plats$på$jorden?$Inte$för$att$vi$måste$utan$för$att$vi$vill.$För$att$vi$vill$utmana$oss$själva$och$se$hur$
bra$vi$kan$bli.$För$att$vi$vill$växa$och$för$att$vi$vill$utveckla$Ekshär$med$liv$och$lust.
Vi$är$några$eldbesjälade$företagare$som$under$våren$har$bjudit$in$till$lättsamma$träffar$på$
Moccacino$för$att$prata$drömmar$och$visioner,$umgås$på$ett$lättsamt$sätt$och$ställa$oss$frågan$
om$det$finns$något$som$vi$vill$utveckla$här$i$bygden.$Och$det$finns$det!
Så$nu$tar$vi$oss$friheten$att$föreslå$ett$stort$mentalt$knytkalas,$alltså$att$vi$ställer$till$med$något$
ekshärligt$där$vi$alla$bjuder$på$våra$bästa$sidor$och$låter$vardagen$bli$en$fest.
Vill$du$också$vara$med?$Eller$tycker$du$att$det$är$bra$som$det$är?
Här$är$några$idéer$och$reflexioner$som$kommit$upp$under$våra$träffar:
VuxF$är$en$fantastisk$studiecirkel$för$alla$
som$funderar$på$att$starta$eget.$Inga$krav,$
bara$roligt!$Tillsammans$hjälps$vi$åt$att$
utveckla$våra$affärsidéer$och$hitta$de$bästa$
lösningarna.$Handledare$är$en$erfaren$
företagare$som$har$
alla$svar$om$det$praktiska$
och$vet$hur$man$tänker$
och$gör$för$att$lyckas.
Stöd$till$nyföretagare.$Vi$är$ett$gäng$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$företagare$i$Ekshär$som$
gärna$ställer$upp$som$
mentorer$för$dem$som$
vill$pröva$sina$vingar.
En$idébank
ManObordeOplaneringen$
är$nog$den$vanligaste$
projektformen$som$leder$
till$mycket$snack$och$lite$
verkstad.$Men$det$blir$ju$
ingenting$gjort$förrän$det$blir$
gjort$så$nu$startar$vi$en$idébank$som$tar$upp$
sådant$som$det$finns$önskemål$och$behov$
av$här$i$bygden.$Sedan$är$det$bara$att$någon$
eller$några$tar$ett$initiativ$och$i$samma$
Gräsrotsfinansiering
På$senare$år$har$det$
vuxit$fram$ett$nytt$sätt$
att$finansiera$nystartade$
företag$och$det$går$ut$
på$att$vi$i$bygden$får$
chansen$att$vara$med$
och$stödja$projekt$som$vi$
tror$på$och$vill$uppmuntra.$Vi$tänker$starta$
en$hemsida$där$den$som$vill$kan$beskriva$
sitt$projekt$och$tala$om$hur$mycket$pengar$
som$behövs.$Sedan$kan$vem$som$helst$av$
oss$teckna$sig$för$några$hundringar$eller$
mer$och$om$projektets$minimibelopp$
uppnås$så$är$det$bara$att$köra$i$gång.$Glöm$
bankerna,$nu$tar$vi$själva$över$
finansieringen$av$tillväxten$i$bygden!
ögonblick$kopplar$vi$på$alla$resurser$i$
”Ekshärligt!”$för$att$underlätta$$och$
uppmuntra$genomförandet.$Det$kan$vara$en$
affärsidé$eller$något$annat$projekt,$
huvudsaken$är$att$de$goda$idéerna$
förverkligas!$
(Just&nu&har&vi&två&uttalade&behov&här&i&
Ekshär:&Ett&gym&och&någon&som&kan&hjälpa&
företagen&med&deras&hemsidor.)&
Ackrediterade$inom$det$offentliga
Vi$leker$med$tanken$
att$göra$en$lista$över$
de$tjänstemän$inom$
den$offentliga$sektorn$
som$har$visat$att$de$
vill$göra$sitt$bästa$för$
att$underlätta$samhällsutvecklingen$snarare$
än$att$bromsa$den.$Om$”Ekshärligt!”$är$en$
arena$för$eldsjälspyromaner$(som$får$en$kick$
av$att$se$andra$brinna)$så$skulle$man$kunna$
kalla$de$här$positiva$föredömena$för$
”pyrokrater”.$$$$$$$$Vi$vet$inte$ens$om$det$är$
lagligt$att$göra$en$sådan$lista$och$vi$förstår$
mycket$väl$att$den$skulle$utgöra$ett$hot$mot$
dem$som$inte$kommer$med$på$listan,$men$
de$får$väl$i$så$fall$ändra$sitt$beteende$så$att$
de$platsar$i$gänget$...
Och$över$alltihopa$lyser$Moder$Sol$...
...$som$Povel$Ramel$en$gång$sjöng.$För$ingenting$kan$leva$utan$energi$
och$i$det$här$fallet$får$vi$svara$våra$egna$solar$O$man$kan$säga$att$Ekshär$
drivs$av$sitt$$eget$”stjärnkraftverk”.$En$bygds$utveckling$kan$beskrivas$med$
en$enkel$ekvation:$Eldsjälarnas$energitillskott$minus$energitjuvarnas$kritiska$massa.$Det$innebär$
att$1)$några$försöker$göra$något$medan$2)$några$kritiserar$de$som$försöker$och$3)$resten$tittar$på$
utan$att$bry$sig$särskilt$mycket.$”Den$som$säger$att$någonting$inte$går$att$göra$skall$inte$avbryta$
den$som$håller$på$att$göra$det”$menade$George$Bernard$Shaw$och$har$i$en$enda$mening$
underkänt$alla$de$jantelaglydiga$som$tycker$så$illa$om$andras$framgång.
”Ekshärligt!”$är$ett$sätt$att$samlas$för$att$forma$vår$gemensamma$framtid.$För$den$är$gemensam$
vare$sig$vi$vill$det$eller$inte.$Självklart$finns$det$motsättningar$och$olika$åsikter$bland$oss,$men$vi$
kan$väl$lära$oss$av$Einsteins$genombrott$med$relativitetsteorin:$Hans$nya$världsbild$var$så$stor,$
generös$och$övergripande$att$alla$åsikter$fick$plats$...$
En$gemensam$världsbild$är$dock$inte$detsamma$som$att$alla$jamsar$med$för$det$är$faktiskt$ur$
konflikter$och$diskussioner$som$de$riktigt$bra$idéerna$kommer.$Men$det$är$skillnad$på$kverulans$
och$konstruktiv$kritik$så$vi$föreslår$följande$lilla$konsekvens:$Entrébiljetten$till$att$få$gnälla$är$att$
man$samtidigt$tar$ansvar$för$att$lösa$problemet.$Alltså:$Kverulera$&$agera$...$eller$var$tyst!
Drömmarna$och$visionerna$är$viktiga$för$hur$vi$vill$ha$det,$men$också$vilka$mänskliga$resurser$vi$
har$här$i$bygden$och$deras$syn$på$tillvaron.$Så$här$har$vi$funderat:
Företagarföreningen$skall$vara$en$förening$av$företagare.$Det$låter$självklart,$men$alla$har$vi$väl$
varit$med$i$sammanhang$där$styrelsen$förväntas$göra$allt,$medlemmarna$har$fullt$upp$med$sitt.$
Men$då$är$man$inte$”i$förening”,$snarare$”i$förgrening”,$och$poängen$är$ju$att$förena$sina$
krafter.$När$det$gäller$företagsamheten$i$bygden$skall$Företagarföreningen$vara$en$rollmodell,$ur$
den$skall$det$komma$massor$av$energi$och$solljus.
Skolan$är$en$väldigt$viktig$miljö$för$hur$våra$barn$och$ungdomar$uppfattar$Ekshär.$Självklart$skall$
de$ge$sig$ut$i$världen$för$att$skaffa$sig$jobb,$perspektiv$och$erfarenheter.$Och$ha$kul.$Men$när$de$
väl$bestämmer$sig$för$att$slå$sig$till$ro$skall$Ekshärad$vara$det$självklara$alternativet.$Hur$hjälper$vi$
skolan$med$det$projektet?
Studieförbundet$Vuxenskolan$är$en$intressant$aktör,$det$är$där$som$VuxF$har$utvecklats$och$
cirkelformen$är$oslagbar$när$det$gäller$att$stimulera$det$mentala$knytkalas$som$vi$pratade$om$
tidigare.$
Kyrkan$har$byggt$upp$en$väldigt$fin$kontakt$med$ekshäringarna$genom$åren$och$en$kul$och$
väldigt$annorlunda$grej$vore$att$koppla$ihop$församlingsarbetet$med$oss$företagare.$Om$vi$vill$
göra$en$jämförelse$så$bygger$”Ekshärligt!”$och$det$goda$samhället$på$kristna$värderingar:$
Vi$är$födda$med$en$uppsättning$talanger$och$det$gäller$att$förvalta$vårt$pund,$det$vill$säga$
att$göra$vårt$allra$bästa$och$se$till$att$vi$utvecklas$utan$att$skada$andra.$Allt$för$att$göra$
världen$lite$bättre.
”Älska$din$nästa$såsom$dig$själv”$innehåller$mer$klokskap$och$svar$än$
vi$normalt$tänker$på.$Jag$utgör$alltså$min$egen$begränsning$för$hur$
mycket$jag$kan$acceptera$min$omgivning$och$kan$följaktligen$inte$
tycka$om$någon$annan$mer$än$jag$tycker$om$mig$själv.$Detta$är,$kan$
man$säga,$daVinciOkoden$till$Jantelagens$missunnsamma$budskap.
Varje$människa$har$ett$unikt$och$okränkbart$värde$i$den$kristna$tron$
och$på$samma$sätt$måste$vi$ha$ömsesidig$respekt$om$vi$skall$kunna$
inspirera$varandra$till$en$ännu$ekshärligare$tillvaro!
Sist,$men$inte$minst,$så$är$vår$tro$helt$avgörande$för$hur$vi$kommer
$$$$$$$$$$$$$$att$lyckas.$Inte$nödvändigtvis$att$den$är$kristen,$men$tron$på$oss$själva
och$vår$förmåga$att$skapa$tillvaron$individuellt$och$tillsammans.$Framtidstron$skapas$av$
samtidstron.$Ur$en$sådan$övertygelse$kommer$energin,$självförtroendet,$glädjen,$
kreativiteten,$uppmuntran$–$ja,$allt$som$bidrar$till$utvecklingen$av$den$goda$vardagen!
Ursäkta&om&tankarna&far&iväg,&men&när&vi&tänkte&på&kyrkans&(o)heliga&allians&med&företagarna&i&
Ekshär&så&slog&det&oss&att&ordet&”företagsmässa”&skulle&kunna&få&en&helt&ny&innebörd.
Du$&$jag$är$naturligtvis$nyckelpersonerna$i$den$här$visionen$och$därmed$kan$vi$öppna$dörrarna$
till$våra$egna$och$andras$resurser.$”Ekshärligt!”$är$en$initiativbaserad$uppmuntringsO$och$
utvecklingsallians$–$vi$själva$bestämmer$hur$vi$skall$ha$det$och$kan$inte$skylla$på$någon$annan.
Ekshärads$Nätverksportal$skapar$liv$&$lust!
Den$mest$strategiska$framgångsfaktorn$för$”Ekshärligt!"$är$
informationen.$Flödet$av$idéer,$händelser,$framsteg,$
kontaktpersoner$osv$kan$jämföras$med$kroppens$
blodomlopp$–$vår$lust$och$energi$uppehålls$genom$
kontinuerlig$uppdatering$och$vi$gillar$när$vi$har$koll$på$
läget.$Ekshärads$Nätverksportal$(www.eksharad.info)$kommer$att$vara$spindeln$i$nätet$och$den$
hemsida$som$ser$till$att$alla$får$tillgång$till$aktuell$information.$Där$kan$vi$även$föra$diskussioner,$
ge$varandra$uppmuntran$och$annonsera$vad$som$är$på$gång.
Vad säger du? Ska vi ställa till med nå’t?
Bengt$Mattsson$O$tel$070O6235127;[email protected]
Bengt$Gustavsson$O$tel$070O5484605;[email protected]
Ralf$Koch$O$tel$40760;[email protected]
Klas$Olsson$O$tel$073O6900000;[email protected]
Jörgen$Jonasson$O$tel$070O2082901;[email protected]
Läs$mer$på$EkshäradsPortalen!
2013J06J30

Similar documents