Nyinflyttad? - Vråkabygdens Byalag

Comments

Transcription

Nyinflyttad? - Vråkabygdens Byalag
BO I
V RÅK Abygd en !
-Lite lokal samhällsinformation
till dig som är nyinflyttad
Hej!
Vad roligt att du valt att bo i just i Vråka. Vi i Vråkabygdens byalag hälsar
dig varmt välkommen och hoppas att du skall trivas!
Här följer lite lokal samhällsinformation som vi tror och hoppas att du
kan ha nytta av.
Välkommen!
Lite historia...
Vråkabygden är vackert belägen i
hjärtat av Tjust och består av byarna
Hulta, Grötebo, Nocketorp och Vråka
med omnejd. Bygden har en riktigt
gammal historia som går tillbaka till
minst järnåldern. Där om vittnar ett
70-tal gravhögar och en domarring.
Trakten bjuder på en omväxlande
och tjusande natur för strövtåg eller
vandring längs kyrkvägen till Edsbruk
på ca 6 km. Bygden är främst en
jordbruksbygd där utveckling och
avveckling avlöst varandra genom åren.
I början av förra seklet kan man nog
säga att trakten hade sin storhetstid.
Då fanns här i Vråka by skola, bank, två
affärer, distriktsköterska, taxirörelse,
bussförbindelse,
två
skomakare,
skräddare, sadelmakare m.m. Under
senare delen av förra seklet skedde
samma kräftgång och avfolkning av
bygden här som på ladsbygden över
hela landet. Skolan brann ner på
60-talet. Den ena affären efter den
andra slog igen med ökad avfolkning,
vilket bidrog till att övrig services också
försvann.
Vråkabygdens byalag
Nog för att natur och
omgivningarna i Vråkabygden
är vackra men det behövs
något mer för att vi människors
verkligen skall trivas.
1996
bildades
därför
Vråkabygdens Byalag. Bylagets
främsta uppgift är att vara
ett socialt nätverk, stärka
gemenskapen och sammanhållningen i bygden, och att göra det
lite roligare och trevligare att bo
här.
Nu...
Men nu kan vi skönja en utveckling
med inflyttning och etablering av olika
sorters verksamheter. Man kan vekligen
tala om en ”Levande landsbygd”.
Här finns byggfirma, måleri,
glashytta, sommarkafé, ekologisk
grönsaksodling, trädgårdsmästeri och
div. sommarbutiker med antikt, siden
och indiskt.
Mer om radbyn Vråka och bygdens
historia hittar du på Stig Karlssons fina
hemsida:
www.purestad.se
www.vrakabygden.se
Vill du bli medlem i Vråkabygdens byalag?
Betala in medlemsavgiften på Bankgiro:
157-2205 (Tjustbygdens Sparbank). Glöm inte
att skriva ditt namn: Är ni en familj skriv även
namnen på övriga familjemedlemmar.
Pris: 100kr/person eller 200kr/familj.
Lundstugan är en gammal ryggåsstuga
som renoverats av byalagets medlemmar.
www.vrakabygden.se
www.vrakabygden.se
Vråka vatten- och
avloppsföreningar
Vråka vatten och avloppsföreningar är
egentligen två föreningar men med en
styrelse. Föreningarna har 43 respektive
20 medlemmar med 60 respektive 30
andelar. Det finns representanter för
båda föreningarna i styrelsen.
Årsmöte hålls på våren. Då dryftas ev.
problem, framtida investeringar mm.
Även nästkommande års avgift bestäms
då, av medlemmarna på mötet. Kallelse
jämte dagordning brukar skickas ut
tillsammans med inbetalningsavi för
årsavgiften.
Fastighetsägaren är ansvarig för att
avgiften betalas. Vid ev. försäljning skall
ny fastighetsägare meddelas kassören.
Även uppgifter angående hur och vart
information och betalningsavi skall
meddelas kassören.
Till avloppspumpen finns ett larm
kopplat. Om lampan blinkar och
larmet tjuter kan du ringa till Björn
Hellström för vidare instruktioner
Kontakt
Ordförande:
Erik Jonsson tel: 0490-41
01 35 eller 070-667 01 66
([email protected])
Kassör:
Susanne Ahlander tel: 401 61
([email protected])
20150110
Den här informationen är sammanställd av Bo
Weimer och Susanne Ahlander på uppdrag av
Vråkabygdens byalag
www.vrakabygden.se