Bygderåd 2010-12-07 Hjernet kl 18

Comments

Transcription

Bygderåd 2010-12-07 Hjernet kl 18
Nora kommuns Bygderåd
Minnesanteckningar
Bygderåd tisdag kl 18.30 den 8 mars 2011
Plats Grecksåsar hembygdsgård
Värd: Grecksåsar, Stadranejden, och Blexberg-Västgöthyttans byalag
Närvarande från byalagen
Blexberg Västgöthyttan, Lars Person, Leif Eriksson
Borns Byalag, Gary Dybeck, Jan Sjöström
Grecksåsars Byalag, Örjan Einarsson
Gyttorps byalag, Bengt Blendulf, Stig Pettersson
Hembygdsföreningen Noraskog, Sam Zacum
Järnboås bygdegårdsförening Tore Carlsson
Lilla Mons bygdegårdsförening, Ulla Karlsson
Stadranejdens byalag, Ingvar Lundqvist, Kerstin Gäfvert
Timanshytte byalag, Elisabeth Hillbom, Anita Ahlgren
Vikers hembygdsförening, Björn Haglund, Pererik Persson
Ås byalag, Kåre Aspnäs
Närvarande från Nora kommun
Tom Rymoen
Joakim Skoglund
Solveig Oscarsson
Tom Rymoen hälsade alla välkomna och presenterade sig samt den nya organisationen där
bygderådet i fortsättningen kommer att handläggas av Kultur och Fritidsnämnden som också
vid senaste Kommunstyrelse flyttades från bildningsförvaltningen till kommunförvaltningen.
Ny sammankallande blir således K o F ordf. Birgitta Borg.
Div rapporter från Byalagen
Blexberg-Västgöthyttan, Lars Persson och Leif Eriksson
Man har ordnat belysning till Arntorps busshpl.
Torpcirkel uppstartad där man hittills kartlagt 30 torp inom närområdet.
Badplatsen vid Saxen arbetas det med och samfälld väg dit är i ordningsställande.
Mats Larsson BMB har varit behjälplig avseende markägarfrågor och servitutshandläggning.
Man har också bedrivit släktforskning, genomfört loppis samt gökotta.
Borns Byalag -Jan Sjöström
Jobbar vidare med bredbandsfrågan.
Grecksåsar -Örjan Einarsson
75 procent av sommarprogrammet är spikat. Det kommer bli mycket musik i kapellet under
sommaren. Se även hemsidan www.greksasar.org som uppdateras löpande. Arbete med
marknadsföring av bygdegården.
En innovativ idé med att ta fram ett ”turistpass” är i full gång. Örjan förevisade en så kallad
”dummy” som ska gälla i 6 turistområden. En idé kan vara att passet ska stämplas och när det
är ”fullt” kan det lämnas till Turistbyrån. Ett fullstämplat turistpass ska kunna generera ett
pris, ex en natt på Stadshotellet, Åkerby eller något liknande. Örjan bjuder härmed in er som
är intresserade att vara med i en arbetsgrupp i ”projekt turistpass” Ring Örjan på 0730650123 eller maila [email protected] Vision kulturväg 244 ligger nere. Kan man
även bilda arbetsgrupp kring detta igen?
Gyttorps Byalag -Bengt Blendulf
Kämpar med att lyfta Gyttorp till en högre nivå, har dubblat medlemsantalet jämför ett par år
tillbaka. Aktivitetskällans gamla lokal är headquarter. Där träffas man ofta och inte bra blickar
framåt utan även jobbar framåt. Nobelparken rustas med slantar från Leader. En toalett ska
fram vid paviljongen. Man jobbar även med stationsområdet och golfbanan. Vissa arbeten
sker i samverkan med bland annat Gyttorps ridklubb. Förutom varumärket Ralph Erskine ska
även Alfred Nobel fram mer i rampljuset för att än mer sätta Gyttorp på världskartan.
Turistbyrån får en eloge för ett väl utfört guidningsarbete med Enar och Bengt i spetsen.
Gyttorpsdagen planeras att bli sista söndagen i Maj.
Järnboås bygdegårdsförening – Tore Carlsson
Järnboås har haft julmarknad i december, kulturvecka, studiecirklar. De har kört
bioarrangemang några gånger i östra flygeln. Det behövs vissa tillstånd för att anordna
bioföreställning. På första matinén var det 30 besökare. Projekt järnkraft redovisat och klart.
Jordbruksverket har gjort en revision av projektet och lämnade inget åt slumpen. De ville se
allt med egna ögon, originalfakturor frågade -varför gör ni så här och så här? Järnboås
utvecklingsgrupp har fått nya leaderpengar för att göra en etapp 2. De söker mer pengar för att
bygga ut för bredband. Ett aktiebolag har bildats, Järnboåsbygden AB vilket ska var en grund
för att starta en servicepunkt. Tanken är att den ska ligga i skolbyggnaden. Det har varit
mycket problem med Länstyrelsen, långa handläggningstider, det behövs många påstötningar.
Övergripande har 2010 varit ett ekonomiskt bra år med positiva resultat från såväl Larsmäss
som övriga arr.
Noraskog –Sam Zacum
Noraskog jobbar fortfarande med avyttra ett aktieinnehav i en hyresfastighet med ett antal
lägenheter och lokaler. Man har planerat för tre sommarprogram: Stadsvandring i Örebro,
Utflykt i Dalkarsberg med Buss och en resa till Engelsberg och Oljeön.
Lilla Mon –Ulla Karlsson
Kör till sista april. Då blir det brasa och våfflor. Ulla har skickat in en ansökan till
inskrivningsmyndigheten i Eksjö om att ta bort de pantbrev som finns. Om ingen gör anspråk
på dessa inom ett år ”dödas” pantbreven. De har haft hygglig uthyrning av bygdegården.
Stadranejdens byalag -Ingvar Lundqvist Kerstin Gäfvert
Det finns cirka 110 i byalaget och 10 bofasta. Stadra sommarscen kommer att köra två
teateruppsättningar i sommar, det kommer vara trollerifestival. I samarbete med Grecksåsar,
Blexberg-Västgöthyttan hjälper man Magnus med att röja, kratta och städa. Som tack blir man
erbjudna att se generalrepetitionerna. Statens fastighetsbyrå har byggnader som står och
förfaller vilket är sorgligt, en fråga som väcks är om dessa inte går att konvertera till ex
boende. Det vore lämpligt om de kunde bli till salu men Statens fastighetsbyrå verkar till
synes inte helt smidiga att hantera frågan. Problem med täckning för datatrafik. Kommer det
någon ny teknik som gör att det kan bli bättre i framtiden. Tom Rymoen tar med frågan till
Andreas Eriksson IT-chef på Nora kommun.
Timanshytte Byalag – Elisabeth Hillbom
Det är 13 fast boende och cirka ett 50-tal familjer som är med sommarföreningen. De har sökt
kanalisationsstöd men negativt besked så här långt. Fått stöd ifrån Leader med att reparera en
järnvägsbro som nu är färdig. Man har haft pimpeltävling. Valborgsfirande, midsommar,
loppis är aktiviteter som kommer att genomföras.
Vikers hembygdsförening -Björn Haglund och Pererik Persson
Har i föreningen 150 familjer, cirka 10 enskilda och 17 hedersmedlemmar. Det bor cirka 500
stycken i den gamla sockendelen. Viker kör julmarknad varje år vilken sammanfaller med
Nora gammeldags julmarknad, de efterfrågar om det går att samverka i någon form. Viker har
som Järnboås haft synpunkter på ”Röpen” den regionala översiktsplanen där man anser att det
tagits för lite hänsyn till mindre orter på landbygden. Håkan Ceder och Lars Hagström har
varit på besök och berättat om turismnäringen i Nora och Bergslagen. Viker har sju byggnader
varav tre är byggnadsminneförklarade. Det finns funderingar om man ska göra stiftelser av
vissa byggnader för att mer kunna rikta ev ekonomiska stöd till ett visst ändamål. Man ser
kommunen som en av stiftarna. Det är mycket som händer framledes i Viker: Årsmöte 22
mars, sista aprilfirande i Dalkarsberg, Pubafton i smedjan även det i Dalkarsberg,
Midsommarfirande, Gökotta, Vaddmalsstamp inklusive byvandring i området med kompetent
guidning. Dans till levande musik i Folkets park samt kiosk och pilkastning. Man har fått
pengar till att reparera taket på Missionshuset, det arbetas även med Skrekarhyttans hyttruin.
Viker upplever att det inte är helt lätt att få tag i ideell arbetskraft.
Ås byalag -Kåre Aspnäs
Ås byalag ska placera ut 3 livbojar i Åsbosjön. Det ska satsas framförallt på barnen. Man
arbetar med badplatsen, båtbrygga. Ås är tillsammans med BKT och stadsträdgårdsmästaren
involverade i ett projekt omkring lekplatsen. Aktiviteter pågår också vintertid på isen där
tillfarten nere vid Tahiti ständigt skottas igen, är det kommunen som gör detta?
Rent allmänt upplever flera detta med mobiltäckning som ett problem, Vad vad kan vi göra åt
detta?
Resurser kring ”rep och röj” mottages tacksamt av flera byalag för renovering och
underhållsåtgärder. Kan detta samordnas med kommunens arbetsmarknadsplaner?
En uppdatering av e-postlista känns nödvändig se nedan under övrigt
Övrigt
Minnesanteckningar från Nora kommuns bygderåd mailas till deltagarna.
Det går även att hämta minnesanteckningar från bygderådsmöten på nätet. Gå in på nora se
under huvudrubrik näringsliv och arbete - stöd och utveckling – landsbygdsutveckling.
Uppgifter på kontaktpersoner till respektive förening och byalag finns endast på nora.se under
flik landbygdutveckling. Kontrollera att det är rätt kontaktperson och rätt uppgifter på
hemsidan. Vill du ändra några uppgifter? Kontakta Karin Östberg [email protected]
Tom Rymoen tackade gästerna och avslutade mötet
Nästa bygderådsmöte 2011 tisdagen den 17 maj kl 18:30
Värd: Gyttorps byalag
Plats: Skyttepaviljongen Nobelparken
Tisdag 6 september kl 18.30 Järnboås bygdegårdsförening Finnsjöstrand
Tisdag 6 december kl 18.30 Hembygdsföreningen Noraskog
Mötesanteckningar
Joakim Skoglund och Tom Rymoen

Similar documents