Styrelsemöte för Nora Buggklubb 2012-02-18

Comments

Transcription

Styrelsemöte för Nora Buggklubb 2012-02-18
 Styrelsemöte för Nora Buggklubb 2012‐02‐18 Närvarande Ordförande: Ulla‐Maj Lysén Kassör: Marie Bergström Styrelseledamot: Hans Liberg, Ann‐Kristin Eriksson, Lars Bengtsson Ej närvarande Emma F Carlström, Anders Östlund 1.
2.
3.
4.
Mötet öppnas. Undertecknad valdes till sekreterare Marie Bergström valdes till justeringsman Genomgång av förra mötets protokoll. Heartbreakers kommer inte att spela på buggafton den 2 mars. Det beslutades att vi inte ska söka bidrag från studieförbund efter de uppgifter Ann‐Kristin tagit fram och mailat styrelsemedlemmarna. Marie Bergström och Ulla‐Maj Lysén skrev under för att skicka iväg ansökan om att Marie Bergström blir firmatecknare för föreningen. Marie Bergström har undersökt lokaler och Nora station samt lokalen i Gyttorps centrum är ej aktuella för oss. Hon undersöker vidare angående Karlsängsskolan. Ulla‐Maj Lysén har inte kollat sina uppdrag utan fortsätter med dessa. 5. Kassören angående ekonomin: Beräknat resultat 2011 ca 15.000 kr, På banken finns i dagsläget ca 40 000 kr, kurserna går ej ihop ekonomiskt 6. FaR, Fysisk aktivitet på recept, är ett nätverk som vi fått inbjudan till. Det innebär att läkare och sjuksköterskor ska kunna skriva bugg på remiss. Några skulle då behöva gå på en kurs för att kunna ta emot personerna på ett bra och riktigt sätt. Ulla‐Maj undersöker vidare. 7. Vi har fått inbjudan till Nora kommuns Föreningsregister. Ulla‐Maj undersöker vilka fördelar detta eventuellt kan få för oss. 8. Musikpolicy: Vi diskuterade runt vilken musik som ska spelas på våra onsdagsdanser samt på våra buggaftnar. Vi enades om att det ska spelas traditionell dansmusik, sådan som spelas ute t.ex. i Brunnsparken. Vi utsåg Hans Liberg till musikansvarig. Om någon inte spelar det vi kommit överens om kan Hans neka denna att spela igen. 9. Onsdagen den 29 febr. spelar Tommy musiken. Hans pratar med honom om att vi bjuder in nybörjarna speciellt till denna kväll och att de då kanske kan få lite extra hjälp av Tommy om de vill. Kvällen ska vara gratis för alla. 10. Vi diskuterade hur vi ska få nybörjarna att fortsätta dansa. Flera saker kom upp: Att alla tänker på att dansa med alla (både män och kvinnor bjuder upp), nybörjarna har möjlighet att gå ytterligare en termin i nybörjargruppen (ev. parallellt med att de även går i fortsättningsgruppen), att anordna en avslutningsfest för kurserna (en fest öppen för alla, liknande den de har i Hällefors). 11. En fråga har kommit från Folkets Hus‐föreningen angående sommarens torsdagsdanser den 28 juni, 12 juli och 16 augusti. De undrar om vi kan tänka oss att hjälpa till att dra dit folk och det gör vi ju gärna. Om de vill ha ytterligare hjälp så får vi ju diskutera det vidare, men det är ju klart att vi vill ha danserna och då är vi ju säkert också beredda att hjälpa till. 12. Ulla‐Maj pratar med Tommy Järlefors angående kurser efter att de pågående kurserna är avslutade: pardans, Foxtrot, West Coast Swing. Hon tar även upp intresseanmälan för dessa. 13. Vi har fått inbjudan till att medverka vid Bergslagens Familjeveckor, v. 26 och 32, men beslutade att tacka nej till detta. (Vi har ingen verksamhet för barn). 14. Angående årsmötet bestämde vi att senarelägga det till kl 18:00 och att ta upp föranmälan för att kunna bjuda på förtäring. Årsmötet avslutas med en timmes dans. Hans tar kontakt med Maria på ICA angående smörgåstårta. 15. Vi ringde Stribergs Folkets Hus. Lokalen är 8 x 12 m = 96 kvadratmeter och de ska ha ca: 200 kr/kväll. Vi vill gärna komma och titta, men är den tillräckligt stor? 16. Tommy Järlefors är borta vid 2 tillfällen vilket betyder att sista kursdagen är den 8 april. 17. Vi har i dagsläget ca: 60‐70 medlemmar i föreningen. 18. Nora Folkets Park är bokad på onsdagarna fr.o.m. den 16 maj, av Ulla‐Maj. 19. Ove Östlund får betalt för Spotify som föreningen använder. Ulla‐Maj kommer att få sitt mobilabonnemang betalt eftersom hon har ett extradyrt sådant för att kunna skicka sms till alla medlemmar och ringa en hel del för föreningens räkning. Den som spelar på buggkvällarna behöver ej betala inträde den kvällen. _____________________________ ____________________________ Vid protokollet Ann‐Kristin Eriksson Justerare Marie Bergström 

Similar documents