Erik Eldblom - [email protected]

Comments

Transcription

Erik Eldblom - [email protected]
Rapport Wirtschaftsuniversität Wien
Höstterminen 2012
Erik Eldblom
[email protected]
Att bo i Wien
Att leva i Wien är väldigt enkelt; Folk är trevliga, det är billigt att äta och gå ut, det finns mycket att
göra och det är relativt lätt att hitta en bostad. Det finns en par saker som kan vara bra att veta om
du funderar på att flytta dit:
Boende
Som utbytesstudent kommer du säkert få erbjudande om att bo i ett studenthem. I studenthemmen
bor nästan bara utbytesstudenter och boendestandarden är rätt låg. De flesta österriska studenterna
bor i WG:s (Wohngemeinschafts) vilket i praktiken är en stor lägenhet (ofta 100 år gammal) som
delas av ett par unga studenter. Inte sällan finns det lediga möblerade rum i dessa lägenheter när en
av de boende själv åker på utbytestermin. Detta är en perfekt möjlighet att lära känna Österrikare
som kan visa dig det riktiga Wien. För dig som vill öva på din tyska är detta extra bra. Ifall du känner
att din tyska inte är tillräckligt bra så lär det heller inte vara något problem.
WG:s kan du hitta på sidor som jobwohnen.at eller liknande (du får ofta en lista med länkar från
universitetet). För 3-400 Euro bör du kunna hitta ett rum i en relativt fräsch lägenhet i de mer
centrala delarna. Över 400 Euro ska du inte behöva betala om rummet inte är väldigt fint. För att ha
en fördel kan det vara bra att ansöka innan terminen börjar, exempelvis i Juli inför hösten. Kan du
åka dit och träffa personerna på riktigt är det en extra fördel. Annars gäller det bara att ha is i magen
och våga vara lite kräsen. Ifall du mot förmodan inte skulle hitta något så kan du alltid kontakta mig
så ska vi säkert kunna lösa det.
Registreringar, Tunnelbanekort etc.
När du kommer till Wien ska du registrera dig vid Bezirksamt (stadsdelskontoret). Denna registrering
behöver du senare om du ska få rabatt på tunnelbanekortet. Du ska också registrera dig vid
universitetet vilket du kommer få information om senare. Dit studentkort som du får vid
registreringen behöver du också för att få rabatt på tunnelbanekortet samt för att få skriva tentorna.
Ekonomi
Att leva i Wien är rätt billigt och såtillvida växelkursen inte ändrar sig dramtiskt bör du klara dig rätt
bra på studiemedlet. Boende kostar maximalt 400 Euro, mat är billigt både i butik och på restaurang,
att gå ut är betydligt billigare än i Sverige (ofta billigare än studentpubar i Sverige) och
tunnelbanekortet kostar bara 75 Euro med rabatt.
Kultur, Nöjen, Uteliv etc.
Under det här temat finns det så mycket att skriva så jag vet inte var jag ska börja. Generellt kan jag
bara uppmuntra dig till att ta del av det rika kulturliv som finns i Wien. Ett tips kan också vara att
försöka blanda de mer turistiga sakerna som ordnas för Erasmusstudenter med mer genuina saker.
Bor du i en WG (se ovan) så försök följa med de du bor med när de gör saker. Resten får du upptäcka
själv!
Wirtschaftsuniversität Wien (WU)
WU är ett av Europas största universitet för ekonomi med cirka 25 000 studenter. Detta märks
framför allt i kursutbudet då det finns massvis med specialiseringar och kurser som inte finns vid de
ekonomiska fakulteterna i Sverige. Universitetsbyggnaderna ligger vid Spittelau lite i utkanten av
innerstaden med rätt bra kommunikationer till den övriga staden. En skillnad mot universitet såsom
Lund och Uppsala är avsaknaden av ett starkt studentliv, även om det finns vissa organisationer.
Samtidigt finns så mycket att göra i Wien att det knappast är ett problem.
Ansökan till Kurser
Likt vid många andra utländska universitet finns det inte en bestämd längd på programmen utan
studenterna får ta kurserna i den takt (och ibland ordning) de önskar. Detta innebär att alla studenter
måste söka in till de olika kurserna inför varje termin. Ansöka sker inom cirka tre månader före
terminens början och det är en först till kvarn princip som gäller. Det innebär att man måste vara
inloggad på anmälningshemsidan när anmälan öppnar för att få en plats på de bästa kurserna. Ett
tips kan vara att ha de kurser man vill läsa samt några extrakurser öppna i olika flikar på sin
webläsare öka sina chanser.
För att inte alla utbytesstudenter ska stå där utan kurser har de fått förtur till kurserna på engelska.
Detta innebär att ett par veckor före den stora anmälan öppnar dessa kurser enbart för
utbytesstudenterna. Dock gäller även här först till kvarn principen, även om konkurrensen nu är
mindre. För dig som skulle vilja läsa kurser på tyska skulle jag föreslå att ändå anmäla dig till ett par
kurser på engelska när den anmälan öppnar. Dessa kurser kan du sedan ha som reserv ifall det skulle
gå dåligt i den stora anmälan. Bestämmer du dig senare för att inte läsa dem så är det inte svårare än
att du avregistrerar dig med ett musklick.
Kurser på tyska eller engelska?
En viktig fråga för många studenter är om man ska läsa kurser på tyska eller engelska. Här vill jag helt
och hållet rekommendera dig att läsa kurser på tyska. Känner du dig osäker kan du alltid blanda
kurser, men jag vill mena att de allra flesta som har läst tyska i skolan klarar av att läsa hela terminen
på tyska. Generellt är kurserna på tyska mer krävande än de på engelska, men det säger egentligen
mer om de engelskspråkiga kurserna än de tyskspråkiga. Många kurser på engelska är anpassade för
utbytesstudenter och ärbilliga poäng för den som bara har studierna som ett alibi för att festa.
Samtidigt ska sägas att min intryck var att de engelskspråkiga kurserna var rätt trista och gråa, med
många studenter i ett rum medan de tyskspråkiga kurserna var betydligt bättre. Kvalititen på
undervisningen jag fick på de tyskspråkiga kurserna var snäppet bättre än i Lund (mindre klasser, mer
undervisningstimmar, bra professorer) men samtidigt var tentorna enklare.
Ifall det är något jag skulle gjort annorlunda om jag fått välja igen är det att jag hade läst alla mina
kurser på tyska.
Kursrecensioner
Nedan följer recensioner av de kurser jag följde under min termin vid WU:
Specialist Class – Money and the Business Cycle
Denna kurs finns på engelska och på tyska. Trots samma namn skiljer sig kurserna åt då den på
engelska ska vara mer mikroinriktad och den på tyska mer makro och teoriinriktad. Jag läste den på
tyska och det är den som beskrivs nedan. Kursen går igenom grunderna i penningpolitik och
centralbankens medel och mål. I kursen diskuteras också grundläggande teorier såsom keynsianism,
monitärism och neoklassisk teori. Kursen är ämnad för studenter i slutet av sin kandidatutbildning
och du bör ha läst Makroekonomi B/Fortsättningskurs för att förstå allt. Professor på den
tyskspråkiga kursen är Prof. Springler som var förstående mot mig som utbytesstudent. Nivån på
diskussionerna under kursen var hög men tentorna var relativt enkla (trots att de var på tyska!).
Monetary Policy in the US and EU
Den här kursen hölls på engelska av en gästprofessor från Federal Reserve Bank i San Fransisco, Prof.
Zimmerman. Klassen bestod enbart av utbytesstudenter vars bakgrundskunskaper var väldigt
varierande. Kursen gick i princip på heltid en hel vecka och avslutades med ett väldigt enkelt prov.
Generellt kan sägas att det var ett intressant tema men för den som redan har läst en del
makroekonomi var det inte mycket nytt under solen.
Corporate Finance
Detta var en kurs på engelska som hölls av en extern föreläsare (Dr. Kreidl) som arbetar med att
undervisa på företag. Kursen var väldigt grundläggande och gick igenom de grundläggande modeller
som används för att beräkna värdet på aktier, nuvärdet av lån etc. Kursen var väldigt enkel att följa
och pedagogiskt upplagd, ibland var den dock på gränsen till gymnasieaktig. Tentan var dock inte så
enkel som de flesta hade förväntat sig, framför allt hade man väldigt lite tid vilket gjorde att det var
svårt att hinna med alla frågor.
Statistik
Denna kurs motsvarar närmast nybörjarkursen i statistik vid Lunds Universitet. Allt från Medianvärde
till ANOVA-analys gås igenom. Kursen genomfördes i en hörsal med cirka 150 studenter och var
därför inte så interaktiv. Examinationerna bestod i två stycken tentor där enbart svaren skulle anges,
inga uträkningar. Även om kursen per se inte var dålig skulle jag ändå av studiesociala skäl
rekommendera en annan kurs än denna. I en kurs med 150 andra studenter är det väldigt svårt att
lära känna någon annan.
Wirtschaftsdeutsch IV
För utbytesstudenterna finns även en möjlighet att läsa tyska vilket jag rekommenderar. I början av
terminen görs ett diagnostiskt prov och därefter blir kurserna indelade. Jag blev indelad i kurs IVb
med Mag. Reich som motsvarar ungefär nivå B2. Kursen var tyvärr rätt tråkig men den var på intet
sätt dålig. Rent generellt skulle jag ändå rekommendera att man tar en tyskakurs då det är ett bra
kompliment till den tyskan man lär sig av att bara vara i landet.