Komvux sfi landskrona

Comments

Transcription

Komvux sfi landskrona
Sfi på
Komvux
Var vill du läsa svenska för invandrare? I Landskrona är det du som väljer. Du kan
välja mellan olika skolor som Landskrona stad har godkänt. Du kan studera så många
timmar per vecka som passar dig och kombinera dina studier med arbete, praktik
eller annan utbildning.
Beskrivning:
Hos oss kan du läsa alla sfi-kurser på dagtid. Vi har undervisning
måndag-torsdag, klockan 08:00-12:00 eller klockan 12:00-16:00.
Om du arbetar eller har praktik på dagarna kan du studera på
tisdagar och torsdagar, klockan 18:00-20:00. På fredagar kan du
träna extra på att tala i vår TALA-grupp. Om du vill träna extra på
att läsa eller skriva kan du göra det i våra SKRIVA- och LÄSAgrupper som är schemalagda efter ordinarie undervisningstid. Vi
erbjuder även distanskurser på kurserna B, C och D. Varje månad
har du möjlighet att skriva nationella test i kurserna B, C och D.
De här kurserna kan
du studera hos oss:
Vi erbjuder undervisning i kurserna: A, B, C och D. Du får betyg
eller intyg om du så önskar efter varje avslutad kurs. Du kan få
betyg i skalan A-F.
Spår 1 kurs A och B (endast dagtid)
Spår 2 kurs B och C
Spår 3 kurs C och D
Du har möjlighet att kombinera dina studier i sfi med grundläggande
och gymnasiala kurser inom Komvux.
Kursstart:
Varje vecka
Kontakt:
Niklas Olausson 0418 – 47 33 03
[email protected]
Adress:
Sfi Vuxenutbildningen Landskrona stad
Emaljgatan 11
261 43 Landskrona
Utbildningsort:
Landskrona
Utbildningsanordnaren är godkänd
för SFI-utbildning av Landskrona stad