MARGARETHAKEDJAN

Comments

Transcription

MARGARETHAKEDJAN
Helsingborgs Skyttesällskap
och
Landskrona Skyttegille
inbjuder till tävling om
MARGARETHAKEDJAN
23-24 JULI 2016
Landskrona skjutbana
I år satsar vi särskilt på juniorerna
1
Margaretha Sofia von Oxholm som instiftade Margarethakedjan 1910
Historien började för drygt 100 år sedan när Margaretha Sofia von Oxholm instiftade tävlingen
Margaretakedjan som egentligen består av tre separata tävlingar för Danmark, Sverige och
Norge. Tävlingarna avgörs årligen i respektive land bortsett från att alla tre tävlingarna vart femte
år avgörs i Danmark. I Sverige är det den äldsta skyttetävlingen och rankas som den viktigaste
efter SM. Segrarens förening får i uppdrag att arrangera nästa års tävling så kedjan vandrar
därmed runt i Sverige.
2015 års Margarethakedja avgjordes i samband med Danska Mästerskapen på Vingsteds
skyttecentrum utanför Vejle på Jylland. Tävlingen blev pga att danskarna ställde in sin
Landsskyttestaevne flyttad från juli till slutet av september. Ingemar vann den svenska tävlingen
på 655 p av 700 möjliga. Ingemar har skjutit alla tävlingar i Danmark sedan 1985 så det här var
hans sjunde försök.
I och med att Ingemar segrade 2015 hamnade arrangörskapet såsom traditionen bjuder på
Ingemars moderförening Helsingborgs Skyttesällskap. Sedan ett antal år tillbaka har
Helsingborgs Skyttesällskap och Landskrona Skyttegille ett samarbete där vi tillsammans och
med ekonomiskt stöd från Malmöhus Läns Skytteförbund samt skytteföreningarna i Dagstorp
och Tågarp byggt en anläggning med 11 Megalinkbanor på Landskrona Skyttegilles bana. Årets
Margarethakedja genomförs därför i Landskrona i samarbete mellan Helsingborgs
Skyttesällskap och Landskrona Skyttegille.
Längre bak finns en förteckning över tidigare års segrare. Den första tävlingen 1910 vanns av
Otto Christiansson från Helsingborgs Skyttesällskap. Helsingborgs Skyttesällskap blev därmed
värdförening för den svenska tävlingen. Otto vann sedan ytterligare tre gånger men efter hans
2
sista seger 1924 har tävlingen varit ”på drift” fram till att den nu hämtades hem till Helsingborg
av Ingemar.
Helsingborgs Skyttesällskap och Landskornas Skyttegille är alltså stolta att kunna inbjuda
landets alla skyttar till 2016 års tävling om MARGARETHAKEDJAN lördagen den 23/7 och
söndagen den 24/7.
Före och efter Margarethakedjan genomförs ytterligare ett antal skyttearrangemang i Skåne.
Skurups skytteförening arrangerar tävlingar på 300 m både torsdag och fredag dvs direkt före
Margaretakedjan. Direkt efter Margarethakedjan startar SM-veckan 50 m i Kristianstad.
Tillsammans med övriga arrangörer hoppas vi kunna locka många av landets skyttar i olika
åldrar till att besöka Skåne. Information om alla dessa arrangemang kommer ni att hitta på de
berörda föreningarnas hemsidor.
Det är med stor förväntan som vi antagit utmaningen som arrangörer av Margarethakedjan och
hälsar Er härmed varmt välkomna till Landskrona och Helsingborg.
Carl Mattsson
Ordförande Helsingborgs Skyttesällskap
Håkan Fritz
Ordförande Landskrona Skyttegille
Advokatfirman Glimstedt är huvudsponsor för årets tävling om
Margarethakedjan. Vi satsar på ungdomsskyttet och bjuder alla
juniorer på anmälningsavgiften. Bjud med era juniorer.
3
Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Information
Sekretariatsansvarig
Servering
Press och media
Hederspriser
Jury
Ingemar Månsson 070-6646353 [email protected]
Börje Fritz
073-4649370 [email protected]
Magnus Jansen
Landskrona SKG
Börje Fritz
073-4649370 [email protected]
Ingemar Månsson
Juryn anslås under tävlingsdagarna.
Hitta till Landskrona skjutbana
Vägbeskrivning till Landskrona Skjutbana: Ta av vid Landskrona SÖDRA kör mot Landskrona, ta
till vänster i första rondellen följ vägen tills det kommer en T- korsning ta till vänster mot Häljarp
kör ca 300 m, vänd in på cykelvägen till höger innan motorvägsviadukten, följ sedan vägen till
skjutbanan.
Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 55° 51.780', E 12° 52.822'
WGS 84 decimal (lat, lon):55.86300, 12.88037
RT90:6196549, 1316891
SWEREF99 TM:6192863, 367347
Camping, hotell och turistinformation
Det finns möjlighet att erbjuda husvagnar att parkera i anslutning till skjutbanan – dock finns
det ingen möjlighet att erbjuda el, toalett och duschmöjlighet. Vi hänvisar istället till närliggande
campingplatser, vandrarhem, hotell och liknande. Bl.a. rekommenderas Hotel Chaplin
Östergatan 108, 26134 Landskrona. Tel: 0418-16335.www.hotelchaplin.se
E-post. [email protected]
För mer information om Landskrona hänvisar vi till Landskrona kommuns hemsida
http://www.landskrona.se/Turist.aspx
4
Tävlingsprogram
Lördag 23/7 med första skjutlag kl 09.00
Tävling A: 3x5 skott liggande
5 provskott
5 liggande
5 liggande
5 liggande
3 min
3 min, öppen markering på monitor
3 min, öppen markering på monitor
3 min, öppen markering på monitor
Söndag 24/7 med första skjutlag kl 09.00
Tävling B: 5 ligg + 5 knä + 5 stå
4 provskott
5 liggande
2 provskott
5 knästående
5 stående
2,5 min
3 min, öppen markering på monitor
1 min
3 min, öppen markering på monitor
5 min, öppen markering på monitor
Söndag 24/7
Tävling C = Final:
5 ligg + 5 knä + 5 stå
för de 20 högsta resultaten i klass J, S eller V, oavsett
klass. Skjuts på tio tavlor som B-final+A-final.
3 provskott, 2 min
5 liggande, 3 min, öppen markering på monitor
1 provskott, 1 min
5 knästående, 3 min, öppen markering på monitor
5 stående, 1 min/skott, markering efter varje skott
Vinnare av Margarethakedjan är den skytt som har högst resultat efter tävling A+B+C. Vid lika
resultat sker särskjutning om förstaplatsen med tre skott stående, där summan av de tre skotten
räknas.
Lagtävling
3-mannalag varav de två bästa resultaten i tävling A respektive de två bästa resultaten i tävling
B räknas samman. Dvs. i tävling A kan t ex skytt 1 och 2 räknas, i tävling B kan t ex skytt 2 och 3
räknas. Förening äger rätt att ställa upp med mer än ett lag. Det är även tillåtet att deltaga med
endast två skyttar i laget. Skyttar från klassen Liggande får ej deltaga i lagtävlingen.
Extratävling lördag – Final i liggande för de 10 högsta resultaten i Tävling A
 Samliga skyttar skjuter först 2 st 5- skottsserie – tid 3 minuter per serie
 Samtliga skyttar skjuter sedan 5 skott – skott för skott – 1 min / skott
 5 provskott före första serien
5
Klassindelning
Klass Junior
Klass Veteran
Klass Senior
Klass Liggande** tävl A
Skytt som under året fyller högst 20 år.
Skytt som under året fyller lägst 55 år.
Skytt som inte är Junior eller Veteran, se ovan!
Skytt som normalt skjuter i klass 15, 17 eller 1 och som inte vill delta i
klasserna Junior, Vetereran eller Senior.
** Klassen Liggande skjuter bara tävling A och deltar inte i tävlingen om Margarethakedjan. Klass 15 får skjuta med stöd.
Skytt deltagande i klassen Liggande betalar bara avgift för tävling A, varvid skytt som fyller högst 20 år skjuter gratis genom
sponsring av Advokatfirman Glimstedt
Även skytt tillhörande Junior, Veteran och Senior kan välja att bara starta i tävling A och betalar i så fall bara avgift för Tävling A
varvid skytt som fyller högst 20 år skjuter gratis genom sponsring av Advokatfirman Glimstedt
Avgifter
Tävling A
Klass J
Klass S och V
Klass liggande
200 kr
200 kr
200 kr
Juniorer betalar inte själva utan sponsras av Advokatfirman Glimstedt
Tävling B
Klass J
Klass S och V
200 kr
200 kr
Juniorer betalar inte själva utan sponsras av Advokatfirman Glimstedt
Lagtävling
200 kr/lag
Juniorer betalar inte själva utan sponsras av Advokatfirman Glimstedt
Anmälningsavgifter insätts i samband med anmälan på Landskrona Skyttegilles
postgiro 160133-5 märkt "Kedjan 2016 + föreningsnamn " (Ex. Kedjan 2016, Össjö Skf).
Anmälan
Anmälan görs föreningsvis till Landskrona Skyttegille senast 2016-07-10
Efteranmälan i mån av plats i befintliga skjutlag med tilläggsavgift 100 kr per skytt.
Anmälan sker med anmälningsformulär som skickas till [email protected]
För deltagande krävs Tävlingslicens. Kom ihåg att ange respektive skytts licensnummer vid
anmälan.
Startlistor
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på Helsingborgs Skyttesällskaps hemsida i god
tid före tävlingarna. Alla starttider kommer att anslås på Landskronas skjutbana under
tävlingsdagarna.
6
Priser
Segraren i Margarethakedjan erhåller Margarethamedaljen och Helsingborgs Skyttesällskaps
Hederspris och 3.000 kr samt iklädes under prisutdelningen den ständigt vandrande
Margarethakedjan.Hederspriser utgår även till tvåan och trean. Medaljer delas ut till de tio bästa i
mästerskapsfinalen
Hederspriser avseende Tävling A och Tävling B fördelas efter deltagarantalet i respektive klass.
Särskiljning enligt Skytteboken.
Klasserna J, S och V:
Priser utdelas klassvis med skilda prisbord i tävling A och tävling B.
Klassen Liggande:
Priser utdelas i tävling A.
Prisutdelning
Tävlingsdagarna avslutas med prisutdelning på Landskronas skjutbana. Tidpunkterna för
respektive tävlingsdags prisceremoni publiceras på hemsidan i samband med publiceringen av
startlistorna men är preliminärt beräknade till kl 14.00 på lördagen och kl 15.00 på söndagen.
Servering
Under tävlingen kommer det att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, hamburgare korv,
smörgås, kakor, godis etc
Resultat
Resultat anslås på Landskronas skjutbana. Resultaten kommer även att publiceras på
Svenska Skyttesportförbundets tävlingskalender indTA2.0 och Helsingborgs Skyttesällskaps
hemsida https://helsingborgsskyttar.wordpress.com/
Övrig information och rapportering av tävlingen
Mer information om tävlingarna kommer att löpande finnas på Helsingborgs Skyttesällskaps
hemsida https://helsingborgsskyttar.wordpress.com/
Tävlingen kommer att rapporteras löpande på Helsingborgs skyttesällskaps hemsida. Mer
information på tävlingarnas hemsida.
Förfrågningar
Kontaktperson
Börje Fritz
Skjutbanan 0418-123 03
Mobil
0733-70 46 49
e-post
[email protected]
7
Den svenska Margaretha-kedjans tidigare vinnare
Årtal
Arrangör
Segrare
Poäng
1910
Vordingborg
Otto Christiansson, Helsingborg
454
1911
Helsingborg
Anders Johnsson, Lund
112
1912
Lund
Alfred Holmberg, Stehag
128
1913
Helsingborg
Mauritz Eriksson, Stockholm
127
1914
Helsingborg
Erik Ohlsson, Malmö
124
1915
Helsingborg
N. P. Bengtsson, Kullen
100
1916
Helsingborg
Erik Ohlsson, Malmö
121
1917
Helsingborg
Otto Christiansson, Helsingborg
127
1918
Helsingborg
Otto Christiansson, Helsingborg
118
1919
Helsingborg
Herman Hallengren, Helsingborg
102
1920
Köpenhamn
Erik Blomqvist, Stockholm
437
1921
Stockholm
Verner Jernström, Stockholm
365
1922
Stockholm
Mauritz Eriksson, Stockholm
374
1923
Helsingborg
Oscar Olsson, Stehag
334
1924
Helsingborg
Otto Christiansson, Helsingborg
249
1925
Helsingborg
Anders Jonsson, Malmö
257
1926
Vordingborg
Olle Eriksson, Örebro
454
1927
Örebro
Olle Eriksson, Örebro
417
1928
Örebro
Olle Eriksson, Örebro
407
1929
Helsingborg
K. A. Fredriksson, Göteborg
377
1930
Göteborg
G. Abrahamsson, Göteborg
394
1931
Vordingborg
Bertil Rönnmark, Stockholm
456
1932
Karlskrona
Bertil Rönnmark, Karlskrona
371
8
1933
Karlskrona
Valter Olsson, Lövestad
382
1934
Andrarum
N. O. Hederén, Ystad
386
1935
Ystad
Axel Andersson, Andrarum
414
1936
Andrarum
Valter Olsson, Andrarum
396
1937
Andrarum
Valter Olsson, Andrarum
382
1938
Andrarum
Axel Andersson, Andrarum
387
1939
Andrarum
N. O. Persson, Malmö
380
1940
Ingen tävling
1941
Malmö
Anders Johnsson, Malmö
367
1942
Malmö
Erik Ohlsson, Malmö
372
1943
Malmö
Anders Johnsson, Malmö
375
1944
Malmö
Erik Ohlsson, Malmö
365
1945
Malmö
T. Alwerud, Hällestad-Dalby
345
1946
Revingehed
Malte Fors, Sjöbo
356
1947
Sjöbo
Karl-Erik Ståhl, Stockholm
349
1948
Stockholm
Leo Lööw, Stockholm
348
1949
Stockholm
Hugo Hobring, Östersund
380
1950
Vordingborg
Carl Skyttmo, Skyttmon
533
1951
Östersund
John Ask, Limhamn
387
1952
Limhamn
Karl Jönsson, Malmö
351
1953
Limhamn
Malte Fors, Sjöbo
387
1954
Helsingborg
Tage Lindqvist, Svedala
389
1955
Helsingborg
Albin Stridh, Kristianstad
381
1956
Kristianstad
Sven Falk, Kviberg
374
1957
Göteborg
Rune B. Johansson, Värnamo
394
1958
Jönköping
Gunnar Eliasson, Varberg
387
1959
Varberg
Martin Carlsson, Växjö
394
1960
Vordingborg
Jörgen Welléus, Lund
633
9
1961
Lund
Lennart Ericsson, Stockholm
393
1962
Stockholm
Yngve Pettersson, Linköping
383
1963
Linköping
Felix Karlsson, Skutskär
405
1964
Uppsala
Rolf Strömberg, Gerilå
400
1965
Vordingborg
E. V. Sundberg, KA 1
632
1966
Rosersberg
Sture Brolund, Arvika
401
1967
Arvika
Bo Grönholm, Rasbo
405
1968
Uppsala
Sture Brolund, Arvika
410
1969
Arvika
Ingvar Jansson, Uppsala
414
1970
Vordingborg
Agne Wiberg, Skarp 4
640
1971
Stockholm
Ingvar Jansson, Uppsala
409
1972
Uppsala
Roland Ohlsson, Sundsvall
405
1973
Helsingborg
Sture Brolund, Arvika
409
1974
Arvika
Göran Persson, Falköping
407
1975
Praestö
Ingvar Jansson, Uppsala
661
1976
Uppsala
Håkan Frostgård, Höör
416
1977
Helsingborg
Nils Ström, Övertorneå
416
1978
Övertorneå
Henry Östensson, Linköping
421
1979
Linköping
Bo Johansson, Öved-Östraby
426
1980
Vingsted
Nils Ström, Övertorneå
667
1981
Övertorneå
Jan-Erik Karlsson, Ramselefors
417
1982
Ramselefors
Sture Brolund, Arvika
414
1983
Arvika
Håkan Frostgård, Höör
429
1984
Höör/Hbg
Britt-Marie Andersson, Levene
422
1985
Vingsted
Hans Sundén, Örebro
675
1986
Örebro
Hans Sundén, Örebro
424
1987
Örebro
Hans Sundén, Örebro
429
1988
Kristianstad
Jan I Eriksson, Salem
422
10
1989
Salem/Tullinge
Sievert Aronsson, Oskarshamn
422
1990
Vingsted
Sievert Aronsson, Oskarshamn
671
1991
Nybro
Peter Persson, Mönsterås
427
1992
Nybro
Roger Hansson, Mönsterås
427
1993
Ramselefors
Erkki Kantojärvi, A8
431
1994
Boden
Göran Tibell, F20
432
1995
Vingsted
Benny Nielsen, Malmö-Lund
682
1996
Malmö/Lund
Viktor Karlsson, Ålem
428
1997
Ålem
Marie Arvidsson, T96/Eskilstuna
430
1998
Eskilstuna
Uno Arvidsson, Husqvarna
427
1999
Husqvarna
Per-Erik Andersson, Norrköping
430
2000
Skibby
Urban Åberg, Madesjö-Nybro
685*
2001
Nybro
Anders Brolund, Arvika
433
2002
Arvika
Viktor Karlsson, Ålem
436**
2003
Ålem
Inge Lundberg, Össjö
432
2004
Össjö
Anders Brolund, Arvika
434
2005
Köpenhamn
Anders Brandt, Ljusdal
673
2006
Ljusdal
Donald Johansson, Ale
434
2007
Ale/Boden
Ronny Nilsson, Piteå
429
2008
Piteå
Helena Jansson, Söderala
427
2009
Söderala
Maria Falck, Moälven-Modo
427
2010
Vingsted
Jane Jönsson, Skurup
662*
2011
Skurup
Berit Olsson, Öved-Östraby
428
2012
Landskrona
Olle Gabrielsson, Rommehed
431
2013
Rommehed
Caroline Törnvall, Ulltuna
426
2014
Uppsala
Elin Ålin, Bälgviken
429
2015
Vingsted
Ingemar Månsson, Helsingborg
655*
*)Rekord i Danmark, diverse olika program **)Rekord i Sverige
11
12

Similar documents