Januarinumret av Byabladet

Comments

Transcription

Januarinumret av Byabladet
d
d
d
för Tryserum, Östra Ed och Vråka
Redaktör: Ingalill Ivarsson • Epost: [email protected]
JANUARI 2016
Gott Nytt ÅR!
manusstopp
för februarinumret är 20 januari
Grön vinter!
Ännu en grön jul har vi fått uppleva. Bilden till höger är fotograferad av Lilian Nilsson som berättar att pelargoner och julsaker får samsas på verandan i detta mildväder.
Snart ska vi sjunga och dansa ut julen, 6 januari i Valdemarsviks
kyrka och 8 januari i Vråka. Stickcaféet startar efter juluppehåll.
Vi missar inte heller fredagskvällen på Ekbacken och välkomstmässan för vår nya komminister, Erik Gruvebäck. Och har ni givit
nyårslöfte om att vara mer hjälpsam mot våra utländska besökare,
kan man göra det genom Svenska kyrkan.
En alldeles ny psalm har tillkommit; Om, en flykting­psalm. Musik
och text skriven av John Bell och svenska översättning av Anna
Karin Hammar. Vi lär snart höra den i våra kyrkor. Till dess får vi
nöja oss med texten, se nedan.
Redaktören
Om…En flyktingpsalm
Om jag var Maria
ung med barn på min arm,
tvingad till att fly bort
från mitt lands krig och larm,
Skulle du ha plats för mig?
Och om det föll bomber
utanför, där jag bor
för att de skall träffa
ovän men, tog min mor,
Skulle du ha plats för mig?
Om jag hade vandrat
upp mot norr, full av tro
nått till dina gränser,
fram till din järnvägsbro.
Skulle du ha plats för mig?
Om den stad jag kom från,
nedbränd var och förrödd
av vårt lands soldater.
Och min far, nu är död,
Skulle du ha plats för mig?
Om jag köpt en båtplats
skutan dock var för kass
kan jag få asyl då.
Utan mitt resepass?
Skulle du ha plats för mig?
Om jag var Maria
ung med barn på min arm,
om hans namn var Jesus…
Med reservation för “tryckfelsnisse” och ändringar i kalendarium.
Foto av textförfattarna om inte annat anges.
kalender januari 2016
1fr 18.00
6on 18.00
8fr 19.00
10 sö 11.00
sö 15.00
11 må 10.00
12 ti 19.00
17 sö 11.00
sö 15.00
18 må 10.00
24 sö 11.00
25 må 10.00
26 ti 19.00
29fr 19.00
31 sö 11.00
Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka. Michael Ullgren
spelar oboe, saxofon och blockflöjt, Danielson, Dimpker.
Musikgudstjänst i Valdemarsviks kyrka. Vi sjunger ut
julen med Valdemarsvik-Gryts kyrkokör, Lenas drängar,
Hans-Åke Landqvist trumpet, Stigsdotter Larsson,
Lena Stenhammar.
Pub med julgransplundring i Mogården, Vråka, för
Vråka Byalags medlemmar och inbjudna gäster.
Mässa i Valdemarsviks kyrka. Risberg.
Kaffe i församlingshemmet.
Gudstjänst i Tryserums kyrka. Risberg.
Stickcafé med Tjejlunkenvandrarna. Se annons.
Studiecirkel i Kyrkstallet i Östra Ed. Arr: Östra Eds
Hembygdsförening
Sång- och musikgudstjänst i Valdemarsviks kyrka.
Rollez, Nahlbom, Dimpker.
Mässa i Östra Eds kyrka. Nahlbom, Dimpker.
Stickcafé med Tjejlunkenvandrarna.
Mässa i Valdemarsviks kyrka. Danielson.
Stickcafé med Tjejlunkenvandrarna.
Studiecirkel i Kyrkstallet i Östra Ed. Arr: Östra Eds
Hembygdsförening
Fredagskväll på Ekbacken.
Mässa i Valdemarsviks kyrka. Välkomnande av
vår nya komminister Erik Gruvebäck. Danielson,
Stenhammar. Kaffe i församlingshemmet.
Vill du annonsera
i Byabladet?
Du når över 700 hushåll i Tryserum, Östra Ed och Vråka
med en annons. Det är gratis för Byabladets sponsorer
och kostar endast 100 kr för övriga.
Pub med
JULGRANSPLUNDRING
i Mogården, Vråka
Vi äter gröt, umgås och dansar ut julen.
Fredag 8 januari kl. 19.00
För Vråka Byalags medlemmar och inbjudna gäster
Behöver du makadam, kross,
grus, singel, sand?
Kontakta
Dahlbergs Kross
0123-100 65 eller 070-671 57 72
Årsboken en guldgruva
Tryserums Hembygdsförenings årsbok, från 1994 och
framåt, innehåller massor av bilder, fakta och berättelser
om personer och platser, föreningar och företag, kyrklig
och världslig verksamhet i Trysaerums socken. Där finns
också en skatt av dikter till hembygden. Men det är inte
alltid lätt att finna det man söker. Kanske man måste bläddra igenom alla böckerna för att hitta något om exempelvis branden i Lövbo eller om tant Emma i Pethäll. Därför
har vi upprättat en innehållsförteckning, ett platsregister
och ett personregister för hemsidan. De ska uppdateras
när nya årsböcker tillkommer.
Finn skatterna på hemsidan med hjälp av innehållsförteckningen, plats- och personregistren!
Innehållsförteckningen
Exempel: I årsbok 1994 finns bl a Rapport från några hembygdare Karl-Åke Långström sid 13
Platsregistret
Exempel: Arnö 99:21,05:133f,136ffb,06:98f,09:99,10:6,13:
83f
Detta betyder att om Arnö står det i årsbok 1999 på
sida 21, år 2005 på sida 133 och flera följande sidor, där
det dessutom finns bild/er, år 2006 på sida 98 och den
följande sidan, o s v.
Personregistret
Exempel: Abrahamsson, Augusta 98:33,00:41,01:32,10:33,
57,14:20f,141,15:62
Om Augusta Abrahamsson finns att läsa i årsbok 1998 på
sida 33, år 2000 på sida 41, o s v.
Vill du hjälpa till?
Asylverksamheten startar onsdag 13 januari kl. 14-16 i Valdemarsviks församlingshem.
Du är välkommen att hjälpa till om du vill.
Om du skulle vilja bidra med något så är vanliga bullar välkommet!
Församlingspedagog
Ingela Jansson
Vi sjunger ut julen
Trettondagen 6 januari kl. 18.00 i Valdemarsviks kyrka
Valdemarsvik-Gryts kyrkokör och Lenas Drängar under
ledning av Lena Stenhammar, Hans-Åke Landqvist med
trumpet och Mikaela Stigsdotter Larsson medverkar.
Erik Gruvebäck välkomnas
som ny komminister vid mässa i Valdemarsvik-Ringarums pastorat.
Söndag 31 januari kl. 11.00 i Valdemarsviks kyrka.
Kaffe i församlingshemmet.
Barnverksamhet i Valdemarsviks församling
Välkommen till barnverksamheten i Valdemarsviks församlingshem!
Måndag:
Föräldra/barngrupp
Miniorer, åk 1-3 kl. 9-11.30
kl. 14-16
start v. 3
start v. 2
Tisdag: Juniorer, åk 4-6 kl. 14.30-17
start v. 2
Ingela Hammarman & Annika Wernqvist
Fredagskväll på
EKBACKEN
Välkomna 29 januari att
umgås i goda vänners lag.
Vi öppnar som vanligt
klockan 19.00.
Nästa tillfälle är 29 februari.
Välkomna
Tryserums Intresseförening
www.ekbackenshus.se
Mer litteratur om Tryserum
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse ger sedan 1996 ut årsboken Gård och släkt, som har
behandlat eller berört en mängd gårdar, släkter och personer. Årsböckerna kan beställas per epost ([email protected]) eller genom inbetalning på Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses postgiro 93 54 75-4.
Böckerna kostar mellan 70 och
180 kronor. Samtliga årgångar
(1996-2006) 850 kr inkl. porto.
Läs mer på www.tryserumgardar.se som även innehåller
sak-, ort- och personregister.
Stickcaféet i Tryserum startar vårterminen måndag 11 januari kl.
10.00 i Tryserums Hembygdsgård. Kan kombineras med promenad för den
som vill. Glöm inte fikat. Vi ses! Tjejlunkenstickarna
BYA B L A D E T S S P O N S O R E R
Anders Bockgård
Bygdegårdsförening Östra Ed-Tryserum
Bäckaskog Gård
Café Kårtorp
Dahlbergs Kross
Jörgen Svensson Entrerenad
Skeppgårdshonung
Svenska Kyrkan
Svenska Presenter
Tjejlunkenstickarna
Tjust-Eds Maskinbolag
Tryserums Friskola
Tryserums Hembygdsförening
Tryserum-Hannäs KulturHistoriska Stiftelse
Tryserums Intresseförening
Tryserums Röda Korskrets
Tryserum- Östra Eds syförening
Tryserums Intresseförening
Valdemarsviks Sparbank
Vråkabygdens Byalag
Wångströms Golv
Östra Eds Hembygdsförening
Östra Eds Röda Korskrets
Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex).Tryck:Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar samt Vråka by och ägs av Tryserums Intresseförening,Tryserums
Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening.Vill du ha något infört i Bya­bladet i februarinumret, meddela oss senast 20 januari.
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. Anslagstavlan är gratis för
privatpersoner. Redaktionen: Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, Mobil 070-634 31 19 • Barbro Alvebo, Skillered, 590 98 Edsbruk,­Tel: 0493-414 38 •
Anette Edström Karlsson 0123-310 48 • Lilian Nilsson 0123-330 75.
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: [email protected] • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se