Ladda ner - Bygdeband

Transcription

Ladda ner - Bygdeband
*Fq
Fågelsjö
Vattnäs
Mora
Fagelsjöhiisten iir den nordligaste av dalahåstarna och hör
hemma på Orsa finnmark. Den
Vatträsh2isten åir den fiirsta
krusade hästen, son började
Morahästen åir ldrsta bähästen som börjat röra på sig. Den
kan titta snett framåt, sitta,
hiinga, stegra sigeller sffickaut.
Skapare iir Niis-Äke Andersson
på Siljansträ, som btirjade ör-
skapades av Torsten Röjd efter en
ädrig lehsakshåist på gammelgarden frir snart 20 ar sedan. Nu
mäar Mona Isaksson.
Floda
Bjursåshästen har som fiirlaga en trähäst snidad i Råillsjöbo
1870. Den började nytillverkas av
har klurma öron, iir
borrad
mellan benen och målas nu av
Karin Nisser pa unprungsgården
nyelsen f<ir snart 20 år sedan.
Nåshåisten
togs toam till
1959 eft er
Lindsköm. Deniir
Ingmarsspelspremiiiren
en id6 avRune
i bygden, och har
under sina dryga 40 ar sålts i
målad av folk
tusentals exemplar.
i Vattnäs.
Ludvika
Flodahästen eller Flo-hästen
dr den fiirnämaste av alla hästar.
Den iir desiglad av Karin Anders
son i Bjursås och biir hemslöjdens
egen sadel. Hästen görs i björk av
Ingvar Kusagård i Horred och har
fyra år på manken.
Bjursås
måIas av "BeslasKarin" 1$0. Den
Nås
Ludvikahästen skapades
Falun
1980
av Sylvie Johansson, som ville ha
en egen häst. Den uppskatbades,
blevLudvikahåist och fyller 20 ar
i ar. Sylvie med döttrarna Mona
och Pia målar medan maken Ivan
sköter kniven.
Boda
Bodahästen görs efter en
gammal fiirlaga, som sädes på
auktion ftir dyra pengar 1988.
Karin Andersson i Bjursas 1992,
och ensam har hon hittills sågat,
Boda hembygdsftirening numrerar hästarna och är uppe i 458.
Erik Knapp och Knapp Lennart
Eriksson snider, medan Elsa
tziljt och mäat drygt 600 hästar.
Olsson målar.
Faluhiisten böjade nytillverkas
iir den
enda dalahåsten med svans. En
liten smidig sak som enligt engels
Grycksbo
Grycksbohästen tros ha sin
i
"Gammelfruns" vita
av G<ista Ekström 1993 och
frirebild
mannen Chris Mosey besitter
springare på Grycksbo Herrgård.
Den giordes under många år av
Arvid Hall, och tillverkas sedan
både elegans och humor.
1996 av Gustav och
Grycksbo.
Rättvik
Rättvikshästen togs ftam på
1950-talet av Rättviks Hemslöjd
och John Gudmunds hemslöjdare
i Sjurberg. Förebilden kommer
fran Skräddargården i Stumsnäs
och den smäckra hästen flnns
enbart i grått med enkel dekoration.
lllla
Olsson
i
Sångs
Sångshzisten har sin fijrebild i
en gammal kähiist upphittad på
Sångsgården. Den
är hittills
numrerad i 400 exemplar och tillverkas av Gtista Ekström i Falun.
Enligt säker kiilla liir den vara i
iotal avsal<nad av humor.