Information till hästägare

Transcription

Information till hästägare
Information till hästägare
Hej,
Gotlands Slagteri AB kommer att fr.o.m. v 33 återigen kunna erbjuda servicen slakt av häst. Vi
kommer att kunna slakta 9 hästar varannan vecka (tisdagar alt. onsdagar).
För att underlätta för dig och för oss har vi sammanställt denna information om vad som gäller vid
hästslakt på Gotlands Slagteri.
Vi har som mål att servicen till dig ska fungera bra samtidigt som vi ska hantera hästen som livsmedel
efter slakt. Livsmedelslagstiftningen är omfattande och det är mycket viktigt att hästen, som
kontrolleras av veterinär, är i så gott skick att den kan godkännas som livsmedel. Du som hästägare
måste ta med passet till slakteriet och visa att hästen får slaktas för att bli livsmedel, vilket ska
framgå av passet. Vid slakt får hästen inte vara behandlad med läkemedel vars karenstid inte har
gått ut. Det betyder att hästen inte kan avlivas med hjälp av sömnmedel eller få lugnande medel före
avlivningen.
Vi kommer att avräkna hästar enligt gällande avräkningsnotering, som för närvarande är ca 5 kr/kg.
Om din häst inte har korrekt dokumentation eller av annan anledning inte kan användas till livsmedel
enligt Livsmedelsverkets veterinär kommer den att kasseras. Vid kassation av häst faktureras du som
ägare 6 000 kr + moms (vid symptom som endast veterinär kan upptäcka faktureras endast den
faktiska kassaktionskostnad per kg + moms). Vid sent avbokad slakt faktureras du för den beräknade
arbetskostnaden.
Kontakta oss i god tid för att kontrollera att vi kan ta emot din häst och boka tid.
Vi hoppas att den återupptagna servicen uppskattas av dig som hästägare.
Om ni har frågor angående hästslakt var då vänlig och kontakta Anita Pettersson, 0498-28 25 30 alt.
[email protected] eller Roger Karlsson, 0498-28 25 34 alt.
[email protected] .
Fredrik Sundblad
Gotlands Slagteri AB
Att skicka hästar till slakt - Information till hästägare
Det är viktigt att du läser igenom detta och att du vid tveksamheter kontaktar Gotlands Slagteri, vid
avvikelser riskeras annars hästen att kasseras av Livsmedelsverkets veterinärer.
När du ska skicka hästar till slakt måste du bland annat säkerställa följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Att hästen är född och uppfödd i Sverige.
Att hästen är frisk
Att hästen är ren
Att hästen inte kommer från en besättning som är spärrad på grund av någon smitta.
Att hästen inte har behandlats med läkemedel som ger:
a. Kortare karens, detta framgår av veterinärens behandlingsbevis.
b. 6 månaders karens. Se hästpasset.
c. Livslång karens. Se hästpasset.
En häst som behandlats med ovanstående läkemedel tas inte emot av slakteriet innan
karenstiden gått ut. När du som hästägare skickar hästar till slakt måste du säkerställa att det
inte finns information om restsubstanser eller sjukdomar som kan ha betydelse för
livsmedelssäkerheten. Vid frågor om läkemedel ring din behandlande veterinär eller
Livsmedelsverkets veterinär på Gotlands Slagteri på 0498-28 25 00.
Att hästen har ett giltigt svenskt pass, detta skall alltid medföras till slakteriet (se
Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se . Från och med den 1 januari 2016 börjar
en ny hästpassförordning från EU att gälla, detta innebär en del nya regler vad gäller
hästpass och registrering av hästar).
Ersättningspass eller duplikat utesluter alltid hästen från slakt. I nya pass för äldre hästar kan
det redan vid passutskrivandet vara ifyllt att hästen inte skall bli livsmedel.
Att hästen skall vara märkt enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Frysmärka hästar skall vara
rakade så att märkningen är lätt att läsa.
Säkerställ att hästen är inte är skodd (hästskor försvårar slakten, 100 kr/sko debiteras)
Hur går det till?
1. Anmälan av hästslakt sker till Anita Pettersson, 0498-28 25 30, eller Roger Karlsson,
0498-28 25 34, senast tisdag veckan innan slaktvecka. Tänk på att det kan vara kö.
2. Det är du som djurägare som ansvarar för transport av hästen till Gotlands Slagteri.
3. Anmälan sker i vakten. Du hänvisas sedan till hästslakteriet på baksidan av anläggningen.
4. Anmäl dig i stallet, se skyltning, så att du blir registrerad och får en intransportsedel.
5. Livsmedelsverkets veterinär gör en levandedjursbesiktning av hästen för att undersöka om
djuret kan användas som livsmedel.
6. Dokumentet ”Djurägarförsäkran häst” skall vara ifyllt och undertecknat och oss tillhanda
senast fredag innan slaktdag.
7.
Om djuret måste kasseras p.g.a. bristande dokumentation eller om det är utdömt av officiell
veterinär faktureras 6 000 kr + moms (vid symptom som endast veterinär kan upptäcka
faktureras den faktiska kassaktionskostnad per kg + moms).
Djurägarförsäkran häst
•
•
Djurägarförsäkran ska skickas in senast fredag innan slaktvecka.
Passet skall vara underskrivet och följa med hästen vid ankomst till slakt och
kontrolleras där av Gotlands Slagteri AB.
Djurägarförsäkran skickas till:
Gotlands Slagteri
Att: Anita Pettersson
Lundbygatan 6, 621 41 Visby
Fax:
0498-282580
E-post: [email protected]
Härmed försäkrar jag att:
1. Svensk lagstiftning följts vad gäller djurskyddslag, smittskydd, djurhälsovård och yttre
miljö.
2. Foder som använts under djurets uppfödning är i enlighet med gällande foderregler
3. Hästen är märkt i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter
4. Hästen enligt min bedömning är frisk
5. Hästen inte kommer från en gård som är spärrad på grund av smitta
6. Hästen inte kommer från en gård där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som
kan överföras från djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött
7. Hästen är inte behandlad med läkemedel som medför livtidskarens
8. Hästen inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling
9. Hästen har mer än 35 dygn till eventuell förlossning eller det gått mer än 3 veckor efter
eventuell förlossning.
10. Hästpass i original medföljer hästen.
Datum
Namnteckning djurhållare/ansvarig
Namnförtydligande
Antal hästar
Id-nummer på häst
Telefonnummer