JULSPEL

Transcription

JULSPEL
Sidan 1 av 35
JULSPEL
Personer
Berättare
Folket i staden
Soldater
Josef
Maria
Herdar
Änglar
Vise män
Herodes
Tjänare
Gränsvakter
B1(ung) B2 (gammal)
F (Män = M1-3) + (Kvinnor = K1-3)
S1-6
J
M
H1-4, A (=Aron), Jo (=Jonatan)
Ä1-5
V1-3
He
T1-2
G1-3
Prolog
På herdarnas äng
(Berättare 1 och 2 kommer in på scenen klädda som herdar. De stannar vid scenkanten och
tittar upp mot himlen)
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
B1
B2
- Titta där! Där! På himlen! Det var en stjärna som flög iväg.
- Ja, titta. Det blev som en lång svans efter den.
- Vad var det för någonting? Kan det ha varit ett tecken?
- Ja, det måste ha varit ett tecken.
- Undrar vad den kan betyda!
- Det inte lätt att veta.
- Aron! Kan du inte berätta om den där natten. Natten då ängeln dök upp.
- Äsch. Det har du ju hört förut
- Jag vet. Men jag vill höra det igen.
- Låt gå. Vi sätter oss här borta. (De går till sidan av scenen och sätter sig.)
Det var för många år sedan nu. På den tiden var jag en ung pojke. Det var här, i
Betlehem som det hände men det började i den stora staden Rom.
- I Rom! Vad hade romarna med detta att göra?
- Det vet du men jag berättar väl ändå. Kejsaren i Rom ville veta hur många som
bodde i hans väldiga rike. Det var förstås miljoner och åter miljoner människor.
Men vår historia handlar egentligen om två särskilda så jag tror vi måste börja
inte i Rom utan med att föreställa oss den lilla staden Nasaret…
Sidan 2 av 35
Scen 1
I Nasaret
(Folket kommer fram på scenen. Nasaret ”befolkas”. Några kvinnor står med
krukor vid en brunn. Några män står i en klunga och pratar. Några barn sitter
och leker en klapplek.)
S1
M1
M2
S1
M3
S1
K1
K2
K3
S1
M
J
M
J
M
J
F
J
M1-3
J
M1-3
M
K1-3
M
K1-3
M
K1-3
M
K1-3
J
M1-3
M
(Kommer in på scenen.) Hör upp! Hör upp! Meddelande från kejsaren i Rom!
(Allt folket samlar sig och lyssnar) Kejsar Augustus låter meddela att han vill
veta hur många som bor i hans rike. Därför skall hela världen skattskrivas!
- Nej men oj då!
- Hur ska det gå till
- Var och en skall resa till den stad där hans släkt kommer ifrån för att där kunna
räknas.
- När skall detta ske?
- Det skall ske innan vårbruket kommer igång
- Tur att min man kommer härifrån Nasaret. Vi behöver inte åka någonstans.
- Inte min familj heller
- Men min man som kommer så långt bortifrån. Hur skall vi kunna åka dit?
- Alla måste! (Ut.)
(Går fram till Josef) –Åh, Josef. Hur blir det för oss?
- Maria, nu när vi skall gifta oss så måste du följa med mig till Betlehem. Jag
kommer av Davids släkt och härstammar därifrån. Men det är inget problem. Vi
är unga, friska och starka.
(Drar med sig Josef till kanten av scenen) -Det är något jag måste säga dig. Jag
kommer inte vara så stark på den här resan.
- Jasså inte. Varför då?
(Viskande) - Jag är med barn.
(Ryggar tillbaka) - Är du med barn?
- VA!! ÄR HON MED BARN?! (M1-3 + K1-3 ställer sig i en halvcirkel runt
om J och M. Männen upprepar sedan i talkör allt vad J säger och kvinnorna i
talkör allt vad M säger)
- Vi är ju inte gifta än?!
- NI ÄR JU INTE GIFTA ÄN?!
- Vem har du varit med?
- VEM HAR DU VARIT MED?!
(Förtvivlat) - Det är inte som du tror
- DET ÄR INTE SOM DU TROR
- Herrens ängel kom till mig…
-HERRENS ÄNGEL KOM TILL HENNE
- Den sa att jag var med barn.
- DEN SA ATT HON VAR MED BARN.
- Herrens barn!
- HERRENS BARN!
- Och det skall jag tro på?
- OCH DET SKALL HAN TRO PÅ?
- (Allvarligt) Du är en god man
Sidan 3 av 35
K1-3
M
K1-3
J
M1-3
J
- DU ÄR EN GOD MAN
- Och du vet att jag är en god kvinna.
- OCH DU VET ATT HON ÄR EN GOD KVINNA
- Jag måste tänka
- HAN MÅSTE TÄNKA. (F går och sätter sig och M drar sig undan.)
- Vad skall jag göra? Jag tycker så mycket om henne men kan man verkligen
gifta sig med en kvinna som redan är med barn? (Går fram till scenkanten och
sjunger )
RÄTTVISA
"Rättrådighet", så sa min far,
"är kännetecknet på en karl,
Man måste leva på så'nt sätt
//:att det man gör blir rätt"://
Jag bygger hus och snickrar bord
och tänker på min faders ord
och ingenting blir fel och snett
//: Ja, det jag gör blir rätt://
Med kvinnan som mitt hjärta fått
har något hänt har jag förstått
Vi lova’ trohet brett och vitt
//:men barnet är ej mitt.://
En lurad man vill ingen va.
Men hon är den som jag vill ha.
Min situation är inte lätt.
//:Hur gör jag detta rätt?://
Att döma hårt är sed och lag. Förlåtelse: det gör mig svag
Men allt för mycket står på spel. KÄRLEK ÄR ALDRIG FEL!!
Jag drunknar i en känsloflod! Jag splittras utav vankelmod!
En enda tanke gör mig hel: KÄRLEK ÄR ALDRIG FEL!!
Det är så lätt att jag förstör
så mångas liv hur jag än gör.
Jag önskar mer än nå’nsin hett
//:att det jag gör blir rätt.://
Att döma hårt är sed och lag. Förlåtelse: det gör mig svag
Men allt för mycket står på spel. KÄRLEK ÄR ALDRIG FEL!!
Jag drunknar i en känsloflod! Jag splittras utav vankelmod!
En enda tanke gör mig hel: KÄRLEK ÄR ALDRIG FEL!!
Hon är så god. Hon är så rar.
Hon är det finaste jag har.
Och barnet som hon snart har gett
//:det gör så allt blir rätt.://
Sidan 4 av 35
RÄTTVISA
d4G
a 4
Tore Pettersson
G
=120
k kz s
ks J k
k
"Rätt
Med
Det
Hon
4
a
d
dm
8
a
d
-
a
d
på
jag
jag
te
Man
Vi
Jag
Och
en karl,
för-stått
än gör.
jag har.
G
Cdim
Så
Nej,
att
Det
a
d
G
snick-rar bord
ing - en va'.
och
Men
k
t
jz
rätt.
rätt?
o ks J
(2)
Med
Att
Att
sa min
hjär - ta
jag för är så
"är
har
så
Hon
va
het
än
hon
på så'nt
brett och
nå’n- sin
snart har
att
men
att
det
jz
gör
är
gör
allt
rätt."
mitt
rätt.
rätt
blir
ej
blir
blir
dm
C7
dö - ma hårt
dö - ma hårt
och
Min
gör blir
det - ta
rätt.
rätt?
är
är
gör
är
gör
allt
blir
ej
blir
blir
k k k z ks
E7
fa - ders ord
jag vill ha.
ok
t
k k
byg- ger hus och
lu - rad man vill
ks
jz
k k k z ks
Jag
En
net
har
hur
nas-
C7
k k
G
k k j
t
k k
teck hänt
liv
fi -
det man
bar- net
det jag
gör så
ok
t
Fine
G
C
D7
k
t
sätt
vitt
hett
gett
k k k z ks
kän - ne nå - got
mång - as
är
det
k ks j
k k
k k k z ks
k k
far,
fått
stör
rar.
G
det jag
gör jag
em
ks
tän - ker på min
hon är den som
D7
Ja,
Hur
le tro mer
som
G
k k j
t
am
C7
det man
bar - net
det jag
gör så
ks
G
k k k k
k k
k kj
t
am
så
mitt
att
Hon
mås-te
lo - va’
öns - kar
bar - net
D7
ok
t
jz
fel och snett
in - te lätt.
20
E7
ks
d k s
k j
a
16
rå - dig - het",
kvin - nan som
är
så lätt
är
så god.
k k j
t
rätt.
mitt.
rätt,
rätt.
12
Cdim
D7
Ja,
Hur
k k k k
ing- en - ting blir
si - tua - tion är
k k
det jag
gör jag
k kt j
ks
am
sed och lag.
sed och lag.
För
För
-
C7
k k
gör blir
det - ta
k k k z ks
lå - tel - se:
lå - tel - se:
det
det
Sidan 5 av 35
24
a
27
a
d
d
D7
em
k ks j
ks
gör
gör
Men
Men
am
mig
mig
svag
svag
D7
k k k k ks
t
k
ks
k k kz
allt
allt
för
för
a
34
a
d
d
C
C
k kj
t
ks
käns-lo-flod!
käns-lo-flod!
Jag
Jag
am
k k k z ks
k k kj
t t
gör mig hel:
gör mig hel:
står
står
o ks
jz
D7
drunk - nar i
drunk - nar i
ks
van-kel- mod!
van-kel- mod!
En
En
k k k k k ks
t
KÄR - LEK ÄR ALD - RIG FEL!!
KÄR - LEK ÄR ALD - RIG FEL!!
spel.
spel.
k k z ks
k
k ks j
D7
på
på
em
Jag
Jag
splitt-ras u - tav
splitt-ras u - tav
am
k k k j
t t
myck - et
myck - et
KÄR - LEK ÄR ALD - RIG FEL!!
KÄR - LEK ÄR ALD - RIG FEL!!
30
C
em
en
en
k k k z ks
en - da tan - ke
en - da tan - ke
kk k k
Nej, det är
Nej, det är
C#7
dk k
ald - rig
ald - rig
d k n n okJ
a
t
37
D7
fel
fel
Det
Hon
J
(Fortsätter tala.) Det får vara som det vill med allting. (Vinkar till sig Maria)
Maria, kom! Du och jag hör ihop. Du skall följa med mig till Betlehem. Kom så går vi och
packar. (Josef och Maria gör sig i ordning för resan medan B1 och B2 fortsätter prata. De
packar saker i ett knyte.)
Scen 2
Till Betlehem
B1
B2
B1
B2
- Åh så bra! Då var ju allt ordnat då. Kommer ängeln nu?
- Sakta i backarna. Allt detta utspelade sig ju i Nasaret Det var här i Betlehem
som undret skedde.
- Så de red iväg hit till Betlehem?
- Nej, inte red de inte. Sådant är för rikt folk som har råd med hästar och
kameler. Josef var bara en ung snickare så de fick allt gå till fots med sin åsna.
(Josef och Maria vandrar iväg med sin åsna.)
Sidan 6 av 35
B2
B1
B2
J
B1
B2
B1
B2
- Vägarna var fulla med folk. Gamla och unga. Många var trötta efter flera
dagars vandring och det var svårt att få någonstans att bo. Bland alla dessa
människor kom alltså Josef och Maria fram till Betlehem.
- Ja, så var det.
- Hon väntade barn vilken dag som helst och ingenstans hittade de en plats att
bo.
- Vänta här Maria, så skall jag försöka ordna något. (Går omkring och
”pantomimfrågar” den ene efter den andre i folket men blir avvisad hela tiden.)
- Men det där med stallet då?
- Jo jo, till slut fick de låna ett litet åsnestall av en bonde där nere i dalen. Där
lade de sig att vila ut efter den långa vandringen. (Till sist är det en stadsbo som
nickar jakande och ställer iordning stallet där Josef och Maria sätter sig att
vila.)
- Kommer aldrig ängeln!!!???
- Jo jo. Snart kommer ängeln. Nu är det dags för herdarna att ta plats på scenen.
Titta där. Där kommer de.
Scen 3
Herdarna på ängen
H1
H2
Jo
H3
H4
A
H1
H2
A
H3
Jo
A
H4
Jo
(Herdarna kommer in.)
- Så ja. Nu har vi äntligen samlat ihop alla fåren.
- Skönt nu får vi vila. (Alla utom Aron lägger sig. Han står och tittar upp mot
himlen precis som berättarna gjorde i början.)
- Kom och lägg dig nu Aron så vaktar jag elden.
- Maka lite på er gubbar så att jag som är så gammal får plats.
- Tyst nu. Jag sover redan… hoppas jag.
(Pekar upp mot himlen och vänder sig om mot sina kamrater som vilar)
- Titta där! Där! På himlen! Det var en stjärna som flög iväg. Det blev en lång
svans bakom den.
(Halvreser sig) - Vad konstigt. Vad kan det vara?
- Kan du fortfarande se den?
- Nej inte nu längre.
- Vad var det för någonting. Kan det ha varit ett tecken?
(Ironiskt) - Ett tecken?! På vad då? Att det är natt?
- Jo men det måste ha varit ett tecken.
- Undrar vad det kan betyda?
(Vresigt) - Det betyder att ni inbillar er saker. Sov nu. Vi har en jobbig dag i
morgon.
(Aron börjar sjunga. Jonatan går i svaromål. De andra herdarna sätter sig upp
i halvcirkel bakom de två och lyssnar. I slutet av sången gör änglarna entré för
att sjunga sin vers.)
HERDARNAS SÅNG
1 Den troende - Aron
Se på stjärnorna i natt
som de lyser. Jag tror att
det ska hända något särskilt just i kväll.
Sidan 7 av 35
Nå't ska ändra våra liv:
Göra slut på bråk och kiv.
Mina vänner! Denna natt är speciell!
B1 Skeptikern - Jonatan
Teckentydare, jag ber
dig att inte pladdra mer.
Inte säger nattens stjärnor nå't till oss.
Utav plågor, gråt och knog
fylls vår framtid mer än nog
och det vet vi utan hjälp av fjärran bloss.
A2 Den troende - Aron
Nå't fantastiskt kommer ske.
Kanske får vi vara med.
Kanske sjungs om oss om några tusen år.
Kanske barn av alla slag
längtar just till denna dag
för den gåva som vi nu av himlen får.
B2 Skeptikern - Jonatan
Vad är du för gammal tok?
Himlen är väl ingen bok
som kan läsas som man läser i ett brev?
Vad du ser är blott din dröm;
all din längtans strida ström.
Sluta drömma, män'ska. Vakna upp och lev.
A1 + B1
A2 + B2 + C
C Änglar
Var ej rädda
mitt budskap
ger glädje till er
för ett barn
har bli'tt fött.
Skynda dit och se!
Sidan 8 av 35
Herdarnas sång
Tore Pettersson
d4 G
a 4
d4
a 4
d4
a 4
3
a
a
a
d
D
=70
ks
ks
Se
Nå't
på
fan
ks
ks
d
ks
ks
ks
ks
k
tty
k k ks k k k
tda - tre, jag ber tdig tatt
k
ks
ks
stjär - nor - na
i
natt som de
tas - tiskt kom - mer ske. Kan - ske
-
Teck - en
Vad är
du
ks
ks
j
Var
ej
räd
-
för
gam - mal tok? Him - len
-
k
k
da
mitt
ks
ks
ks
ks
k
ks
ks
ks
ks
ks
ks
k
ks
ks
te
väl
plad - dra
in - gen
mer.
bok
In som
te
kan
k
k
skap
ger
ly får
d
em
in
är
-
ser.
vi
Jag
va -
tror
ra
j
bud
-
Copyright © 1995 <Song Author Name>
All Rights Reserved
att
med.
det
ska
Kan - ske
Sidan 9 av 35
4
a
d
C
s ks ks ks ks ks ks ks
khän
- da nå - got sär - skilt just i
sjungs om oss om någ - ra
a
a
6
a
a
a
7
a
a
a
d
j
gläd
em
d
-
D
oss.
brev?
U - tav
Vad du
till
er
k
tgor,
k
tgråt
är
blott
vå
al
-
k ks ks
för ett
ks
k
ks
ks
ks
k
och
din
knog
dröm;
k
tfylls
k
tvår
all
din
ra
la
liv
slag
Gö - ra
läng - tar
j
k
k
barn
har
bli'tt
ks
ks
ks
ks
k
ks
ks
ks
ks
ks
ks
k
ks
ks
mer
stri -
än
da
nog
ström.
och
det
Slu - ta
j
k
k
fött.
Skyn
slut
just
d
ks ks
je
k
tplå
-
jz
j
ks
dra
av
år.
Nå't ska
Kan-ske
k
ks
ks ks
z
jkväll
k
ks
ser
d
d
tu - sen
säg - er nat - tens stjär-nor nå't till
lä - sas som man lä - ser i
ett
än barn
d
-
ks ks ks ks ks ks ks
ks
d
d
H7
på
till
fram - tid
läng - tans
bråk
och
den - na
kiv
dag
Mi - na
för
den
-
da
Sidan 10 av 35
8
a
a
a
d
d
d
C
ks
ks ks ks
H7
s ks ks ks
knatt
är spe - ci
em
nu
ks
ks ks dks ks
jz
j
j
jz
dit
och
se.
ks ks ks
vet vi u - tan
dröm-ma män-ska!
av him-len
hjälp av fjär-ran
Vak - na upp och
-
jell.z
vän - ner! Den-na
gå - va som vi
får.
bloss.
lev.
B2
(Står upp och nästan ropar ut sina minnesbilder) Då! Det var som om himlen
öppnade sig. Herdarna såg ett väldigt ljussken! Och de hörde märkliga ljud! De blev
förskräckligt rädda men en ängel kom fram till dem. (Änglarna har ställt sig bakom de
sittande herdarna vilka har kastat sig ner i skräck och förundran.)
Ä1
- Var inte rädda … ni herdar. Jag har en stor och glad nyhet att berätta för er… I
ett stall där nere i dalen, alldeles i utkanten av staden … har en konung blivit
född… Ni skall ge er av till Betlehem och söka upp det barnet. (Änglarna ut..
Herdarna släcker elden och ställer sig upp.)
B1
- Vad gjorde herdarna då?
B2
- Det vet du. De skyndade sig nerför kullen och in mot staden. Och snart fann de
stallet.
B1
- Och så fann de Josef och Maria
B2
- Och barnet.
B1
- Han som skulle bli kung
B2
- Precis som ängeln hade sagt. (Herdarna defilerar förbi Josef och Maria, bugar
för barnet och går ut från scenen.)
Sidan 11 av 35
Scen 4
De tre vise männen
B1
B2
B1
B2
- Fanns det inte några kungar också?
- Kungar och kungar. Jag vet inte så noga. Men det var märkliga män.
- Hur då?
- Lång härifrån … i ett fjärran land … fanns tre vise män som studerade
stjärnorna på himlen. (Kören sjunger)
LÅNGT DÄRIFRÅN
Långt därifrån
Långt därifrån
Långt därifrån
Långt därifrån
I fjärran land
I fjärran land
I fjärran land
I fjärran land
Där fanns tre män
Där fanns tre män
Där fanns tre män
Där fanns tre män
Långt därifrån
i fjärran land
där fanns tre män
som kunde tyda himmelen.
Sidan 12 av 35
Långt därifrån
Björn Ledin
ddd 4 G
a 4
=80
ddd
a
o
4
k
A
ddd
a
-
n
k
från
land
män
land
ddd
ddd
a
D
j
från
land
män
-från
o ks
J
o
hmTo Coda
-
w
k
k
ks
ks
Långt
I
Där
i
där fjär fanns
fjär -
i
ran
tre
ran
j
där fjär fanns
där -
från
land
män
från
i ran
tre
i -
k
t
o
Långt
I
Där
där
o kt
Långt
I
Där
I
Där
där
fjär
fanns
fanns
-
ki s
ran
tre
tre
k
där fjär fanns
fjär -
iran
tre
ran
k
tdär
fjär fanns
fanns
k
tiran
tre
tre
från
land
män
land
E7
s ks
kLångt
där
k
j
-
från
land
män
män
o
Långt
I
Där
i
ks ks
f#m
ks
j
o kt
E7
Långt
I
Där
Långt
-
a
k k J
Långt där - i
ddd 4
a 4
3
ks
-
jfrån
land
män
män
k
där fjär fanns
k
iran
tre
Sidan 13 av 35
5
a
a
6
ddd
-
ddd
o
A7
från
land
män
ddd
ddd
a
a
j
A
o
w
Codahm
j
s
kLångt
kdärs
I
Där
fjär
fanns
E7
-
ki s
ran
tre
o tk kt k
t
som kun-de
-
ks
k
k
I
Där
Långt
fjär fanns
där -
ran
tre
i-
J
jfrån
land
män
k k k k
ty - da him-me
o s s s s s s s
k k k k k k k k k k k
som kun-de
J
(2)
ty - da him-me
j
A
-
len
j
-
o
o
len
(De tre vise männen kommer in på scenen. En av dem har en stjärnkikare i handen. De ställer
sig att betrakta himlen.)
V1
V2
V3
V1
V2
V3
V1
V2
V3
V1
V2
- Åååhhh! Vad hon lyser vackert i kväll, gamla Vega.
- Orion skimrar i alla färger. I natt har han fått liv. Här är blå och gul och grön
och röd … på en gång.
- Det var en ovanligt klar och vacker natt. Titta på Cassiopeja… hon pumpar …
som ett hjärta.
- Men!… Vad är det där?… Har ni sett?
- Men! … Vad är det? Det var märkvärdigt!
- Ja… jag har då aldrig sett något liknande. Det är som om den rör sig … och
kommer närmare!
- Den stjärnan lyser starkare och klarare än någon annan stjärna jag har sett.
- Det måste vara ett tecken!
- Något fantastiskt har säkert hänt!
- Säkert har en konung blivit född!
- Låt oss följa stjärnan.
Sidan 14 av 35
V3
GÅ GÅ GÅ
- Och se vart den leder oss. (De sjunger. Fr o m refräng två gör de vandrande
steg under refrängerna.)
(del 1)
Åh Åh gå gå gå
Åh Åh kämpa på
1 Här kommer vi tre vandringsmän i öknens heta sand.
2 Fast kungar hela bunten har vi lämnat var sitt land.
3 Vi söker något finare än rikedom kan ge.
1 Vi hoppas få bevittna när ett under kommer ske.
Åh Åh...
2 Vi tydde himlens stjärnor. 3 Vi tycktes få ett svar:
1 En gosse skall nu födas. En mäktig underbar.
2 En dag skall han bli kung över världens största rike.
3 Den störste som har funnits, en man som saknar like.
Åh Åh...
1 Det finns så många stjärnor man kan följa om man vill
och inte ha en aning vilken plats man kommer till.
2 Stjärnor finns i nord och syd. 3 De finns i väst och öst.
1 Vi följer efter stjärnan som lyser bäst och störst.
Åh Åh...
2 Visst finns det dom som tvivlar. Vi påstås jaga spöken
Det händer att vi misströstar när allting verkar öken.
3 Att rida på kamel ger inte särskilt höga farter
1 och jag sa hela tiden att vi skulle rest med charter.
Åh Åh...
2 Det här är rätta landet. 3 Vi går och frågar kungen.
1 Han måste kunna säga oss var vi skall hitta ungen.
2 Guld, rökelse och myrra är presenter. 3 Åh, så bra!
Vårt besök gör säkert kung Herodes väldigt glad.
Åh Åh...
Sidan 15 av 35
Gå gå gå 1
Tore Pettersson
G
4
a4
=100
m
J n kkk
t
k k kt J k n
k t
a 44
m
bM 44
l
l
J
o
3
kkk n kkk o kkk
t t t
3
n n
n kkk o kkk n kkk
t t
t
3
kk
n n
k t
3
o kkk
t
3 k
t
3
3
3
l
3
a
kkk o kkk n
t t
3
n
n
bM k
a n
nz
m
kkk o kkk
t t
3
n
k
t
kkk o
n kkk o kkk n
t t
t
3
3
k
n n
k t k
Här
kkk
t
k
t
3
3
5
3
3
3
3
s o ks ks o ks ks o ks ks o ks
k
a
kkk o kkk n
t t
3
n
n
kom - mer vi
a n
bM k
kkk o kkk
t t
3
n
tre vand - rings-män
i
3
3
ks o ks ks o ks k z
t
ök - nens he - ta sand.
kkk o kkk n
n
t t
3
k
n
n
k t
kz k
t t
Fast
kkk o kkk
t t
3 k
k t
3
3
Sidan 16 av 35
7
3
3
3
3
s s s s s s s s
a k ok k ok k ok k ok
kkk o kkk n
t t
3
n
n
kun - gar he - la
a n
bM k
kkk o kkk
t t
3
n
bun - ten har
vi
3
3
ks o ks ks o ks k z
t
läm - nat var
sitt land.
kkk o kkk n
n
t t
3
k
n
n
k t
kz
t
k
t
kkk o kkk
t t
3 k
k t
Vi
3
3
9
3
3
3
3
s s s s s s s s
a k ok k ok k ok k ok
kkk o kkk n
t t
3
n
n
sö - ker nå - got fi
a n
bM k
-
kkk o kkk
t t
3
n
na - re
än
3
3
ks o ks ks o ks k k
t
ri - ke - dom kan ge.
kkk o kkk n
n
t t
3
n
n
k
k
t
kkk o kkk
t t
k k 3 kt
t
Vi
3
3
3
3
3
3
s s s s s s s s
a k ok k ok k ok k ok
11
kk o kk n
t t
3
n
n
hop - pas få
a n
bM k
kk o kk
t t
3
n
be - vitt - na när
ett
3
3
ks o ks ks o ks k z k n
kk o kk n
kk
t t
t
3
k k
n
k t
un - der kom - mer ske.
n
n
o kk
t
3 k
t
3
3
Sidan 17 av 35
13
j
a j
Åh
a n
kkk
t
o
3
bM j
k k
kkk n kkk o kkk
t t t
3
j
åh
16
n kkk o kkk n kkk
t t t
3
j
k k
gå
a 24 k k
44 j
kkk o kkk
2
n
a4
t t
3 k
k
2
bM 4 k t k t
44 n kkk o kkk n
t t
3
44 k n n
käm - pa
på
j
gå
gå
o kkk
t
n kkk o kkk n kkk
t t t
3
j
j
Åh
3
(Ut.)
åh
l
m
3
3
o kkk
t
3
J
kkk o kkk n kkk o kkk n kkk o kkk
t t
t t t t
3
3
k k 3 kt
n
n n
k t
3
3
j
j
J
J
Sidan 18 av 35
Scen 5
Herodes palats
B1
B2
B1
B2
- Så gav de sig iväg till det lilla barnet
- Njaa, inte riktigt. Man följde stjärnan i många dagar och nätter och kom så
småningom fram till Palestina. Då förstod de att de kommit till rätt plats.
Eftersom de anade att en kung var född så for de till landets härskare, Herodes,
för att få se den nye kungen.
- Vad sa han då?
- Han blev mycket förvånad när han fick höra vad de tre vise männen hade att
berätta.
(Herodes soldater och hans tjänare och tjänarinnor kommer in. Hans tron
placeras mitt på scenen. Tjänarna står på var sin sida. Herodes kommer in och
sätter sig på tronen. Hans soldater kommer direkt bakom och ställer sig i en
halvcirkel bakom honom och tjänarinnorna placerar sig vid hans fötter. Kören
sjunger)
STOR OCH STARK del 1
soldaterna
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
Herodes
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
Det är härskaridealet
Allting annat vore galet
Finns konflikter kan man lätt
lösa dem på enkelt sätt
om man låter STOR OCH STARK få rätt
Strunta i de andras jämmer
Det är bäst om en bestämmer.
Öden finns det bara två:
att bli slagen eller slå
Är nå’n STOR OCH STARK så blir det så
Det är skönt att va på toppen!
Allt är mitt till sista droppen!
Vid den allra minsta gest
görs min vardag till en fest.
Det är därför STOR OCH STARK är bäst!
Det är sådan man skall vara
Hänsyn kan man låta fara
Finns det något jag vill ha
är det bara till att ta.
Det är därför STOR OCH STARK är bra
Sidan 19 av 35
STOR OCH STARK 1
Tore Pettersson
a 44 k
C
STOR
STOR
STOR
STOR
bM 44 k
4
k k
kz k
kz k kz k k k
OCH
OCH
OCH
OCH
Det är
Strun-ta
Det är
Det är
härs i
så skönt
STARK
STARK
STARK
STARK
k k
i - de and - ras
man skall
va' på
nat
om
man
till
vo en
lå sis -
re ga be - stäm ta fa ta drop -
l
bM
en- kelt sätt
el - ler slå.
till att ta.
till en fest.
om
Är
Det
Det
k n
Finns
Ö Finns
Vid
G7
kon
den
det
den
-
man
nå'n
är
är
flik finns
nå all -
k z k ksz
s
k k
lå STOR
där där -
OCH
så
OCH
OCH
ter
OCH
för
för
STOR
STARK
STOR
STOR
l
k
k k
kz k
STOR
STOR
STOR
STOR
OCH
OCH
OCH
OCH
All - ting
Det är
Hän-syn
Allt är
k
k k
STARK
STARK
STARK
STARK
n
s
s
s
ksz k ksz ks k k z ks
t
ter
det
got
ra
k
a kz k kz k k kz k
dem på
sla - gen
ba - ra
var - dag
let!
mer.
ra.
pen!
a - let.
jäm-mer!
va - ra.
top - pen!
l
a kz k kz k kz k kz k
an bäst
kan
mitt
6
n
kar
de
dan
att
F
kan
ba man
mins -
man
ra
vill
ta
k
k
STARK få
blir
det
STARK är
STARK är
C
lätt
två:
ha
gest
lö att
är
blir
k n
sa
bli
det
ens
n
J
k k k n
J
j zz
rätt.
så.
bra
bäst!
bM k
k
He
V1
He
V2
V3
He
- Vakt! Ta in de tre vise männen. (De tre vise männen hämtas in.)
- Vi är här för att få se kungen.
- Det är jag.
- Nej, nej. Den nye kungen.
- Den nyfödde kungen.
- Ni måste ha misstagit er. Här finns ingen ny kung. Här är det jag som härskar
… och ingen annan!
- De tecken vi skådat var mycket tydliga
- Stjärnan förde oss hit till detta land.
- Jag tror inte att ni är några vise män. Ni är nog snarare VILSE män!!! Hahaha!
- Vi tror inte att vi kan ha misstagit oss. Men vi får visst fortsätta söka.
(En av tjänarna viskar i hans öra. Herodes ser belåten ut och vänder sig till de
vise männen.) - Jasså ni säger det! Att ni är säkra på er sak… Ni skall
V1
V2
He
V3
He
Sidan 20 av 35
V1
V2
V3
He
naturligtvis fortsätta leta. Men om ni finner honom ska ni omedelbart återvända
hit…och tala om för mig var jag kan träffa honom. Jag vill ju också gärna ge
honom något… en present… eller snarare kanske en överraskning… som räcker
livet ut… Självklart skall även ni bli rikligt belönade.
- Det skall bli som ni önskar.
- Vi är nog snart tillbaka.
- Adjö, ers majestät.
- Adjö mina herrar och välkomna åter. (De tre vise männen skyndar ut och
sedan lämnar också Herodes och hel hans hov scenen.)
Scen 6
Krubbscenen
B1
B2
J
V1
J
V2
V3
V1
V2
V3
- Så då fick de tre vise männen fortsätta söka då?
- Just det. Stjärnan visade vägen. Den här gången fann man stallet där barnet
fanns.
(De tre vise männen kommer fram)
- Vilka är ni?
- Vi är de tre vise männen och vi vill se barnet.
(Överraskad) - VA! Vad vill ni oss?
- Vi har med oss gåvor.
- Som passar en kung. (Josef tar ett steg åt sidan och släpper fram dem.)
- Guld till den blivande konungen. (Går vördsamt fram, knäböjer vid krubban
och lägger ner sin gåva. Backar stillsamt tillbaka.)
- Rökelse till den blivande konungen. (Upprepar V1s rörelser.)
- Myrra till den blivande konungen. (Upprepar de två tidigares rörelser. De tre
vise männen ställer sig runt krubban och Josef och Maria sjunger.)
HJÄRTATS KUNG
Josef:
Jag är alldeles förstummad
av det stora som har skett.
Dina kinder, dina fingrar
jag kan inte se mig mätt.
Tänk att något så litet kan
vara så stort
Bli inte vuxen fort.
Maria:
När jag håller dig intill mig,
när jag har dig i min famn,
svämmar hjärtat nästan över av
kärleksord och kärleksnamn.
Dina ögon dom ser så klart
rakt in i mig.
Jag finns här just för dig.
Båda:
Sidan 21 av 35
Vad framtiden skall ge
är inte lätt att se
för du är allt för ung.
Minns när du blivit stor
att för din far och mor
är du alltid
HJÄRTATS KUNG.
Du är spådd att bli nå't särskilt.
Du skall erövra en värld.
Minns att män'skor nås med kärlek
bara fruktan vinns med svärd.
Vi är stolta och rädda nu
på samma gång
så hör på våran sång
Om folk vill kröna dig
smickra, försköna dig
kan kronan bli för tung.
Blir bördan allt för stor
minns för din far och mor
är du alltid
HJÄRTATS KUNG.
J och M och kören
Blir bördan allt för stor
minns för din far och mor
är du alltid
HJÄRTATS KUNG.
Sidan 22 av 35
Hjärtats kung
G
=140
4
a
d
a E ks ks
Jag är
-
d am
-
-
d G#dim s
e k ks j
a
0
a
4
a
d em
d am
fing
-
j
nå
-
-
-
-
-
got så
-
-
a
till
sär
j
vux
-
k k k k
hjär - tat näs - tan
a
d D7 j
-
namn.
svärd.
n k ks
t
Di-na
Vi är
in - te
C
när jag
Du skall
G#dim
j
D7
am
-
k k
ö - gon dom
stol - ta och
D
det
-
Tänk att
G
så
-
n
j
stort.
-
G
När jag
Du är
-
n k ks
t
mätt.
-
ks ks
e - röv - ra
av
-
-
j
D7
k k k k
har dig i
min
ö - ver av
kä - är - lek.
-
n k k k
fort.
-
e ks ks j
mad
-
-
mig
-
jz
ks ks
k k k k
kin - der, di - na
G
va - ra
-
en
-
ks ks
em
se
-
tet kan
-
-
män' - skor nås med
4
k k k k
am
k
te
-
mig
skilt.
-
stum
-
Di - na
-
ks ks k j
li
-
e ks ks j
ks ks
skett.
-
jz
-
-
n
Jag kan
D
G#dim
-
D7
j
d G#dim s s
ek k j
a
-
ks ks
rar.
-
8
dG
-
-
k k
j
in
-
1
k k k k
all - de - les för
k k k k
sto - ra
som har
-
7
G
Tore Pettersson
k
Bli
-
k k k k
hål - ler dig inspådd att bli nå't
n s s
k k
D7
j
famn,
värld.
en
sväm - mar
Minns att
k
ks ks
am
k k k
kär - leks
Ba - ra
-
ord och kär - leksfruk - tan vinns med
ks ks k j
ser
så klart
räd - da nu
Copyright © 1995 <Song Author Name>
All Rights Reserved
C
n k k k
rakt in i
på sam-ma
Sidan 23 av 35
8
a
2
a
5
a
8
a
dG
d
n
j
mig.
gång
a
45
a
jz
Jag
så
finns
hör
här
på
just
vå
jj
d amn
kk k
jj
B1
B2
V1-3
G
fram - ti
folk vill
-
D7
för
ran
kk kks d ksk jj
den skall
krö - na
kdk kks dkks jj
se
dig
G7
ii
l
am
n k
k
bli - vit stor
allt för stor
kk k
att
för din
minns att för
jj
ge
dig,
n k
k kk k
för du är
kan kro - nan
C
n k
k
kk kk
Minns när du
Blir
bör - dan
hm
D7
m
j
dig.
sång
ung.
tung.
kk kks d ksk jj
kk kk kk k
-
Cdim
k
lätt
att
skö - na
-
för
för
är du all - tid
är du all - tid
Ä2
A#dim
är
in - te
smick - ra, för
d Cdim
B1
B2
n k k
k k
C
kk
allt
bli
42
k
j
Vad
Om
d hm n
d D7
l
k
j
am
j
j
HJÄR - TATS
HJÄR - TATS
i
iKUNG.
A#dim
kdk kks dkks jj
far
far
och mor
och mor
l
KUNG!
- Och så levde de lyckliga i alla sina dagar?
- Nej, så enkelt var det inte. När de tre vise männen skulle återvända hem
uppenbarade sig en ängel för dem.
(Rropar till de tre vise männen.) - Ni skall återvända hem… men ni skall inte
återvända till Herodes och berätta för honom om denna plats. Det skulle vara
mycket farligt för barnet.
- Då återvände de tre vise männen hem?
- Men de tog en annan väg hem än den de kommit.
(Sjunger)
Sidan 24 av 35
GÅ GÅ GÅ (del 2)
Åh Åh
gå gå gå
Åh Åh
kämpa på
1 Vi struntar i Herodes. 2 Vi far raka vägen hem.
3 Han får leta lite själv om han vill gratulera dem.
1 Han har massor av soldater. 2 Dom kan säkert hjälpa till.
3 Herodes kan nog ordna så han får det som han vill.
Åh Åh...
1 Nu är det dags vi drar. 2 Nu har vi sett det som vi ville.
3 Josef och Maria, grattis till en finfin kille!!
1 Vårt stalltips är att han kommer få julen till att snurra.
2 Vi säger Halleluja! 3 Det är nästan som att hurra.
Åh Åh...
(Ut.)
Scen 7
Herodes hämnd
B1
B2
B1
B2
He
T1
He
T2
He
- Så Herodes fick ingenting veta?
- Herodes nej, … han fick vänta otåligt på att de tre vise männen skulle komma
tillbaka.
- Han måste ha förstått att de tre männen lurat honom.
- Oh jaa! Och han blev mycket arg.
(In på scenen, på samma sätt som förra gången, kommer Herodes med sitt hov)
(Går upprörd fram och tillbaka på scenen.) – De måste ha lurat mig… De tog
en annan väg för att komma undan… men jag skall nog hitta på något sätt… att
få tag på den där… nye kungen… åååhhh!… Hur skall jag göra?
- Kanske kunde också dina astronomer se några tecken i skyn?
- Nej… de säger att de ingenting har sett.
- Skicka ut alla dina män för att leta.
- Nej… det skulle vara som att leta efter en nål i en höstack. Jag skulle aldrig
kunna vara säker. (Sjunger tillsammans med kören)
STOR OCH STARK del 2
Herodes
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
Det mesta kan jag klara
Fattas annat bara
Det är jag som ska va boss
Detta klarar jag förstås
om det gäller att va’ hård och slåss.
Sidan 25 av 35
Folket
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
Herodes
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
Folket
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
Herodes
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
men om du inte ängslas
säg oss varför fängslas
alla de som är emot?
Inte kan de va’ nåt hot?
Inte skräms du väl av deras knot?
men när nattens stjärnor blänker
då ligger jag och tänker
För var dag blir jag mer skygg
Jag kan aldrig vara trygg
Vad tänker folk bakom min rygg?
Säg, har du några vänner?
några som din längtan känner?
Vi tror inte du förstår
att varenda gång du slår
är det nya fiender du får.
blir man inte av att leka
här är ingen tid att tveka
Folket
Fast du skriver egen lag
står det klart för oss idag
att STOR OCH STARK kan vara svag
Sidan 26 av 35
STOR OCH STARK 2
G
a 44
=120
k
k k o ks
vers 1 STOR OCH STARK Det
4
a kz k kz k kz k kz k
Fat-tas an - nat ba - ra Det är
7
kz
a
gäl
9
ff J
f
a
G
-
k
mes-ta kan jag kla - ra
STOR OCH STARK
s
s
ksz kss ksz ks k kt z ks
kz k kz k k kz k
jag som ska va boss Det-ta
kla-rar jag för-stås om det
k
ksz
kkss
kk
kk
jj z
ler
att
va’
hård
och
slåss.
ff
f
a
n
=60
k
k k
o s
k
vers 2
STOR OCH STARK
vers 3
STOR OCH STARK
vers 4 STOR OCH STARK
1
k k n
kz k kz k k k
men
när
Säg,
k k k k k k
om du in - te äng - slas
nat - tens stjär - nor blän - ker
har du någ - ra vän - ner?
n
k k k
k k k
k k k k k k k k k k k k
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
STOR OCH STARK
säg oss var - för fäng-slas al - la
Jag lig -ger och tän - ker För var
som din läng-tan kän - ner? Vi tror
Copyright © 1995 <Song Author Name>
All Rights Reserved
de som är e - mot? In - te
dag blir jag mer skygg Jag kan
in - te du för - står att var
Sidan 27 av 35
ff k k k
f
k k kk
a
4
-
kan de va’ nåt hot? In - te
ald - rig va - ra trygg
Vad
en - da gång du slår är det
G
ee
e
a
7
9
a
STOR
ff G
f
a
1
=60
k
k
STOR
OCH
STARK
OCH
knot?
rygg?
får.
kz k
kz k k k
får
in - te
man
le - ka
k
kz k
kz k k
kz k kz k
k
STARK
det
in - gen
du
är
tid
att
tve - ka
Fast
k
k k k k o ks
skri - ver
klart
för
e - gen
lag
kk kk kk
STOR OCH STARK kan va - ra
T1
He
Då
n J
jj z
k k k k k k k
ff
f
a k k k
3
o s
k
k
k
k
skräms du väl av de - ras
tän - ker folk ba - kom min
ny - a fi - en - der du
=120
vers 5
k k kk kk kk
k
(2)
står
j zz
det
oss
i - dag
att
n
svag
- Fängsla alla nyfödda barn!
(Stannar upp och ser nöjd ut) – Det är en idé!… Men … inte… fängsla…
utan… … SOLDATER!! Soldater! Kom hit! (Soldaterna samlar sig framför
Herodes.) Vi vet inte vem det är som är den nye kungen så det finns bara en sak
att göra… Alla nyfödda gossebarn måste dö!! Ingen pojke under två år får
behålla livet. FÅNGA DEM!! VERKSTÄLL!!
(Soldaterna skyndar ut och Herodes med hov följer efter.)
Sidan 28 av 35
B2
B1
B2
- Josef och Maria blev varnade av ängeln. De tog med sig sitt barn och flydde
för sina liv.
- Vart då?
- Till Egypten
(Kören sjunger. Josef och Maria packar ihop och ställer sig vid G)
FLY MARIA, FLY!
Fly Maria, fly!
Fly från en hotande fara.
Fly Maria, fly!
Fly nu så kan du dig klara.
När makten känner sig hotad
så drar den sitt blodiga svärd.
Lämnar i vrede sin håla
och smyger sig tyst ut i mörkrets värld
Fly Maria, fly!...
Nu kopplade hundar släpps lösa
och fruktans vind blåser stark.
I vinden hörs ondskans vingslag
slå tungt över fuktig mark.
Fly Maria, fly!...
Fly ner i skogen, Maria,
fly bortom kullar och berg.
Där ligger ett annat rike
med en gräns i frihetens färg.
Fly Maria, fly!...
Sidan 29 av 35
Fly Maria, fly
Björn Ledin
G
=180
ddd A k z ks s ks
k k
aE
Fly
-
4
ddd E7
j
a
fa
-
8
ddd A
a
-
ddd
a
ra.
-
Fly,
-
Ma-ri - a!
- - - - - - -
k
När
Nu
Nu
Fly
E7
k ks ks ks ks k
n
jz
från
-
Fly
-
ks ks ks ks k
kän ner
de hun - dar
gri per
sko gen
jz
o s
k
svärd.
stark
ben
berg
och
I
och
Där
k z ks ks ks ks k ks k
hå ving vi ri -
la
och
slag slå
da
ke
smy - ger sig tyst ut i
tungt
ö ver
nu
är
li - vets
med en gräns i fri -
ho - tan - de
-
så
-
ho lö kring
ri -
kan
-
du
-
dig
-
k z ks
tad
sa
sig.
a
så
och
Den
ks k ks ks ks k
läm - nar
vin - den
räds - lans
lig - ger
A
k k k
mörk-rets
fuk - tig
tim - me
he - tens
Copyright © 1995 <Song Author Name>
All Rights Reserved
nu
-
j
sig
släpps
om Ma -
4
j
en
-
k kkk kk
Fly!
-
mak - ten
kopp - la skräc - ken
ner
i
drar den sitt blo - di - ga
fruk - tans vind
blå - ser
lå - ser sitt of fers
fly bort - om kul - lar och
ddd
a
fly
-
k z ks ks k ks
n o s
k k
k
k k k k k k
Fly!
-
j
kla - ra.
-
1
Ma - ri - a!
-
n
jz
n
värld
mark.
sen
färg
i
vre - de sin
hörs ond skans
ö
gon är
ett an nat
J
Sidan 30 av 35
Scen 8
I Egypten
B2
B1
B2
G1
G2
G3
J
M
G1
G2
J
M
G3
G1
J
M
J
(Josef och Maria kommer in på scenen igen. I bortre kanten av scenen ett
flyktingläger. I mitten gränsvakter.)
- Efter en mycket lång och mödosam vandring då man gick på nätterna och
gömde sig på dagarna… så kom Josef och Maria äntligen fram till Egypten.
- Skönt!
- Men än kunde de inte andas ut.
(Josef och Maria kommer fram till gränsvakterna som stoppar dem.)
- Stopp där.
- Säg inte att ni inte vet var ni är
- Jag fick just den uppfattningen att ni försökte smita förbi här! Va!?!?
- Snälla ni…!
- Vi måste få komma in i ert land!
- Här kommer ingen in.
- Försvinn!
- Men snälla ni! Vi flyr för våra liv.
- Herodes tänker döda vårt barn! Ni måste släppa in oss!
- Så säger alla!
- Kan ni förresten bevisa att det ni säger är sant?
- Hur ska vi kunna bevisa det?
- Vi vet bara att får vi inte komma in i ert land så måste vi vända tillbaka… och
då dör vårt barn!
- Ni måste hjälpa oss!
(Vakterna drar sig lite tillbaka och viskar till varandra i klunga. Änglarna
kommer in och sjunger. En av vakterna fram för att sjunga.)
GRÄNSVAKTENS SÅNG
Änglar:
Vi gör det vi gör
och vi tänker det vi vill.
Det finns ingenting som stör
om vårt hjärta tiger still
Vi gör det vi gör
och det blir som det vill.
Det är ingenting som stör
förrän vårt hjärta vaknar till.
(Kör)
Och visst är det så att hjärtat ditt kan tala
och säga dig hur livet det ska va
och tala om för dig hur du ska göra
det som är rätt enligt kärlekens lag.
Du måste öppna dina öron för att höra.
Du måste öppna din ögon för att se.
Du måste öppna ditt hjärta för att känna
Sidan 31 av 35
om det du gör är rätt eller fel.
(vakt)
Varför ska jag välja? Vad angår detta mig?
Jag har väl mitt att stå i och dom får sköta sig.
Jag tittar åt ett annat håll och låtsas inte se.
Det gör mig bara arg när de ser på mig och ber!
Jag har väl inte gjort nå’t. Inte är det väl mitt fel
Jag måste väl få önska lugn och ro för egen del
(änglar vänder sig till vakten)
Du gör det du gör
och du tänker vad du vill... etc
(vakten)
Dom ser på mig och hoppas på sin räddning nu i kväll
men jag är väl som jag brukar: hård och inte snäll.
Makten gör mig hård men hjärtat mitt är mjukt.
Jag brukar inte tveka... tvekan gör mig sjuk.
(änglar)
Du måste ... etc
(vakten)
Visst är väl de som vi. Ja, det kunde vara jag.
Jag känner att jag måste hjälpa dem idag.
Kvällen är så vacker och tiden tycks stå still
Jag kan ej välja annat än det mitt hjärta vill.
Jag är ju deras öde och deras liv det står på spel
Om jag inte släpper in dem nu så blir det väl... mitt fel!
(alla)
Du gör det du gör... etc
Sidan 32 av 35
Gränsvaktens sång
G
=160
aE
xC
J
k
Björn Ledin
Vi
Vi
n
a j
a
To Coda
w
j
k k
j
gör
gör
det vi
det vi
gör
gör
s s
k k
det
Det
finns
är
k k k k
hjär-ta
-
k
till.
Ochvisst
a n n n k
och
a n k k k
det som är
k k
och vi
och det
k k k k
j
ing - en - ting
in - gen - ting
stör
stör
som
som
x al Coda
D.S.
jz
still
-
att
k k k k
sä - ga
li - vet det ska
dig
hur
k k k k
k k k k
ta - la
dig hur du
G
w
om
förrän
Coda
om för
j
k k
j
rätt
en - ligt
kär
dm
ditt kan
k k k z ks
k k k
-
C
le - kens
vårt
-
k
vak-nar
k n
j
ta
-
la
m
j
va
dm
ska
k k
ks
n ks
hjär-ta
hjär - tat
G
tän - ker det vi vill
bli - ir som det vill.
vårt
är
det så
k k k ks ks
k
k k k k
C
k
dm
k k k k
och
n
C
ti - ger
-
C
a jz
a m
G7
n
gö
C
k n
j
j
lag
-
ra
m
Sidan 33 av 35
a n k k k
C
Du mås - te
a n k k k
G
Du mås - te
k k k
a n
C7
om det du
G2
G3
G1
G2
G3
G1
G2
G3
B1
B2
B1
B2
G1-3
B2
k k k k
öpp - na di - na
ö - ron för att
k z ks k k
k k k k
öpp - na di - na
ö - gon för att
k z ks k k
k k k k
öpp - na
hjär - ta
F
Du mås - te
a n k k k
k z ks k k
G
jz
gör
ditt
för att
k
j
k k
i
är
rätt
el - ler
fel.
dm
hö
C
k n
j
j
-
ra.
m
se.
C
j
k n
kän - na
- Vi skall inte överlämna er till Herodes soldater.
- Idag.
- Om ni följer den här stigen en liten bit så kommer ni fram till några tält.
- Det är ett läger för flyktingar som ni.
- Där kan ni stanna tills vidare… så får vi ser hur vi gör.
- Snart nog skall ni få besked om hur det blir … ja… om ni får stanna.
- Eller om vi kastar ut er.
- Seså! Ger er iväg till lägret nu innan vi ändrar oss.
(Josef och Maria går och sätter sig i lägret.)
- Så då fick de vänta i ett flyktingläger utan att veta om de skulle få stanna eller
inte?
- Just det. Stanna… eller bli utvisade.
- Hemska tanke! Utvisade till en nästan säker död.
- Efter lång nervös väntan kom så äntligen beskedet…
(Ropar fram Josef och Maria som ställer sig upp framför dem.) - NI FÅR
STANNA!! (Josef och Maria och kören jublar.)
- I Egypten stannade man som flyktingar ända tills Herodes hade dött. Då
återvände man hem till Palestina.
(Kören sjunger)
Sidan 34 av 35
JOSEF OCH MARIA
Josef och Maria
det är dags att vända hem.
Nu mörkret åter skingras
och ljus skall leda dem.
Nu livet i exilen
har kommit till ett slut.
//:Nu är det dags att packa
ty vägen leder ut://
Nu ondskan åter slumrar
i glömskans mjuka säng
och åter spirar blommor
på dödens hårda äng.
Nu solen åter lyser
och himlen den är blå.
//:Framtiden verkar hoppfull
allt du önskar kan du få ://
Maria du ser lättad ut
men sorgens blick är kvar.
Säg tror du inte lyckan
för evigt stannar kvar?
Säg tror du åter makten
skall banka på din dörr?
//:Säg är det samma skuggor
som du har skådat förr ://
Stryk bort den mörka skuggan
samla ihop det som du har.
Och ta en dag i sänder
och var glad för det du har.
Ty morgondagens sorger
har vi ännu inte känt.
//: Nu ska vi bara tänka
att lyckan återvänt ://
Sidan 35 av 35
Josef och Maria
Björn Ledin
G
a
=80
44 s
k
C
G7
k k k k k k kk k
k k k k kz k k
Jo - sef och Ma-ri - a
det är
Nu
ond-skan å - ter slum-rar
ut - i
Ma - ri - a
du ser lät - tad ut men
Stryk bort den mör-ka skug-gan
sam -la
4
k k k k
a k
mörk - ret
å - ter
tror
du
ta
en
å spi in dag
ter
rar
te
i
sking blom lyc sän -
6
li so tror
mor -
8
vet
len
du
gon -
i
å å da -
ex ter
ter
gens
a k k k
är
ti är
ska
-
det
den
det
vi
i ly mak sor -
F
-
ks
ras
mor
kan
der
ljus
dö e glad
le hår stan det
Nu
Nu
Säg
Ty
len
ser
ten
ger
det
den
det
vi
dags att
den är
sam -ma
ba - ra
och
på
för
och
var
har
och
ska
har
vi
k k
k k k
att
är
ma
ra
ka
full
gor
ka
pac hopp skug tän -
C
är
ti är
ska
pac - ka
hopp-full
skug-gor
tän - ka
C
Nu när
och
Säg
och
k k kz
k k k k k k k
a
k
0
hem
säng
kvar.
har
k k
C
dags
den
sam ba -
vän - da
mju - ka
blick är
som du
k k k
k k k k
a k k k k
dags att
glöm-skans
sor - gens
hop det
ty
det du
som
att
ty
det
som
att
G7
skall
dens
vigt
åt
da
da
nar
du
dem
äng.
kvar?
har.
k
k k k k o ks
kom him ban än -
mit
len
ka
nu
G7
F
ett
är
din
te
slut
blå.
dörr?
känt
Nu
FramSäg
Nu
k k k k k z kt
C
vä öns du
lyc -
du
till
den
på
in -
gen
kar
har
kan
le kan
skå å -
der
du
dat
ter -
ut.
få.
förr?
vänt
Nu
Fram
Säg
Nu
C
k k k k j
vä - gen
öns-kar
du har
lyc-kan
le - der ut.
kan du få.
skå-dat förr?
å - ter - vänt
Copyright © 1995 <Song Author Name>
All Rights Reserved
B1
- Senare tänkte de säkert ofta på vad som skulle ha hänt med dem
om de blivit utvisade… Om de inte hade fått uppehållstillstånd…

Similar documents