Verksamhetsberättelse JHC 2013-2014

Transcription

Verksamhetsberättelse JHC 2013-2014
Verksamhetsberättelse
2013-2014
-1-
-2-
Innehållsförteckning
Styrelsens verksamhetsberättelse....................... 4
Lagens verksamhetsberättelser
Team 06............................................................ 7
Team 05............................................................ 7
Team 04............................................................ 8
Team 03............................................................ 8
Team 02............................................................ 9
Team 01/00/99.............................................. 10
J18.................................................................... 10
J20.................................................................... 11
Dam................................................................ 11
A-lag................................................................ 11
-3-
Verksamhetsberättelse
2013-05-01 – 2014-04-30
Styrelsen för Järfälla HC får härmed ge följande
berättelse för verksamhetsåret.
Styrelse och övriga funktionärer har varit;
Ordinarie
Ordförande Joakim Liljestrand
Vice ordförande
Jens Forsberg
Sekreterare Therese Rudslatt Debou,
(vald som suppleant)
Kassör Gunnar Orbert
Styrelseledamot Erik Dahlström (ersätter
Lisa Fredlund)
Styrelseledamot
Lisa Fredlund (avgick 18
september)
Revisor
Ordförande
Ledamot
Suppleant
Valberedning
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Paul Sjöblom
Jonas Reistam
Christoffer Orbert
Fredric Kastevik
Lena Öström
Jonas Alstermark
Tränare & lagledare
A-lag
Joakim Lindevall (lagledare)
Thomas Ahlperby (tränare)
Lennart Andersson (material)
Michael Tyreskog (material)
J20
Karin Liljestrand (lagledare)
Victor Tinnerstedt (tränare)
Damlag
Lisa Fredlund (lagledare)
J18
Peter Lager (lagledare)
Christer Westerlund
Pierre Blomdahl (slutat i november)
Mats Rodensjö
U14/U13 - Team 00/01
Niklas Blank (lagledare)
Harri Häkämies (ass lagledare)
Mats Nordin (tränare)
Börje Andersson (tränare)
Johan Östlund (ass. tränare)
Per Orlebäck. (målvaktstränare)
Richard Hellmark (målvaktstränare)
Jens Forsberg (material)
Anders Weeke (material)
Lennart Eriksson (material)
Mattias Olsson (material)
U12 - Team 02
Johan Holmström (lagledare)
Fredrik Kastevik (träanare)
Johan Kejemar (tränare)
Stefan Sjögren (ass tränare)
Fredrik Ljungkvist (material)
Peter Lundberg (material)
U11 - Team 03
Lena Öström (lagledare
Robert Simling (ass lagledare)
Lars Nilsson (tränare)
Edvin Frylén (ass tränare)
Jonas Reistam (ass träanre)
Frerdrik Nordström (material)
U10 - Team 04
Anna Kohlström (lagledare)
Ia Bianchi (ass lagledare)
Niklas Wallin (tränare)
Mats Jonsson (tränare)
Paul Sjöblom (ass tränare)
Peter Schill (ass tränare)
Linus Olsson (material)
Per Isacsson (material)
U9 - Team 05
Lotta Wall (lagledare)
Jeanette Ingnäs (ass lagledare)
Morris Ardell (tränare)
Tommy Jagusch (tränare)
Christian Norén (ass tränare)
Anders Ingnäs (material)
Magnus Thunell (material)
-4-
Team 06
Stina Wallius Ojde (Lagledare)
Johanna Tuomarila (ass lagledare)
Tero Tuomarila (tränare)
Henrik Severin (tränare)
Jonas Klingsell (ass tränare)
Micke Fredlund (ass tränare)
Thomas Barklund (material)
Christer Lidback (material)
Sommarhockeyskolan
Genomfördes enligt tidigare säsonger och var mycket framgångsrik, stort tack till Edvin Frylén, Jonas
Reistam, Jonas Klingsell och Tero Tumarila och de
spelare som deltog i denna aktivitet.
Spelar & tränare
Totalt har 46 st spelarövergångar tecknats till Järfälla
Hockey Club för en total kostnad av 13 500 kr.Vi
har noterat att 25 har lämnat föreningen för andra
föreningar eller slutat helt
Vi har erhållit 5 000 kr i utbildningsersättning för en
spelare som har gått till AIK.
Vi har haft 198 spelare registrerade i spelarkortsregistret och 348 betalande medlemmar.
Skridsko & Hockeyskola - Team 07
Niklas Forsman (lagledare)
Lagkassörer
Joakim Lindevall (A-laget)
Joakim Liljestrand (J20)
Peter Lager (J18)
Cecilia Orlebäck (Team 00)
Malena Roth (Team 02)
Ylva Nilsson (Team 03)
Ia Bianchi (Team 04)
Tomas Ålander (Team 05)
Johanna Tuomarila (Team 06)
Vi har haft 17 st registrerade tränare i tävlingssystemet.
Niklas Kronwall & Friends
Genomfördes enligt tidigare säsonger – med i fullsatt hall och uppskattade aktiviteter.
Medlemskap andra föreningar/
organisationer
JHC är medlemmar i följande organisationer;
Svenska Hockeyförbundet
Stockholms Ishockeyförbund
Övriga funktioner
Marknadsrådet
Sportrådet
Eventrådet
Ekonomirådet
A-lag & Junioransvarig Ungdomsansvarig Hockey/skridskoskolan Materialansvarig
Istidsansvarig Domaransvarig (DAIF)
Rolbaansvarig
Webbansvarig
Jonas Alstermark
Joakim Lindevall
Anna Kohlström
Curt Wallin (till den 31
december 2013)
Niklas Wallin och
Johan Kejnemar
Börje Andersson
Tero Tomarilla
Jens Forsberg
Mats Rodensjö
Johan Holmström
Robert Simling
Petri Huila
Skridskolan/Hockeyskolan
Genomfördes enligt tidigare säsonger med ca 50
pojkar och flickor.
Möten
Styrelsen har under året hållit 15 protokollförda möten och haft ett antal möten för verksamhetsplanering
och informationsspridning. Ekonomirådet har deltagit
ett antal styrelsemöten för att ge sina rekommendationer, till ex. hur hanteringa av kansliet kan lösas.
Styrelsen har genomfört två möten med alla råden
närvaraande.
Styrelsen och lagledare har haft 6 lagledarmöten.
Sportrådet samträde ett flertal gånger under säsongens början, samt har åter haft ett antal träffar
där tränarna träffas
Personal
JHC har under verksamhetsåret avvecklat sin sportchef och kanslist på grund av arbetsbrist. Deras sista
arbetsdag var 14 augusti, Björn Eriksson, och den 21
augusti, Carina Ekesand. Avvecklingen har kantats av
flertal förhandlingar med Unionen och det har visat
sig att föreningen har släpat efter med betalning
för avtalsförsäkringar så som pension. Unionen och
föreningen har avslutat sina förhandlingar.
Vi har haft fyra tränare som utfört träningsuppdrag
för föreningen och erhållit ersättning från föreningen.
Dessa fyra har varit: Thomas Ahlperby(A-laget),
Victor Tinnerstedt (J20), Chirster Westerlund (J18)
och Tero Tuomarila (Målvaktstränare).
-5-
Kansliet
Administrativa uppgifterna har varit fördelade på
föreningens styrelse, och olika medlemmar. Aniko
Norén har varit till mycket stor hjälp vad det gäller
redovisning och bokföring.
Ett stort TACK till Aniko från oss alla.
och Petri Huila har på förtjänstfullt sätt uppdaterat
både hemsidan och vår närvaro i sociala medier.
Försäkringar
Föreningens spelare och har varit försäkrade via
Stockholms Ishockeyförbunds lagförsäkringar, försäkringsperioden är 1 oktober–30 september.
Kansliet har varit obemannat, men ett virtuellt kansli
har sköts vi e-post. Under året har vi också sagt upp
delar av lokalerna för att reducera framtida kostnader.
Utbildning
Vi har skickat tio (10) för utbildning Ishockey
Grundkurs, fyra (4) på Barn & Ungdom 1, två (2) på
Träningslära 1 och en (1) på Målvakt 2 arrangerats
av Stockholms Ishockeyförbund. Samt en (1) på Träningslära 1 arrangerat av Dalarnas ishockeyförbund.
Försäkringsinformation, 951257 licensförsäkringen,
107248 ungdomsförsäkringen (ungdommar under
10 år). Stockholms Ishockeyförbund har bytt försäkringsbolag från 1 oktober till Svedea från tidigare
Folksam
Föreningens ledare och funktionär är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510).
Försäkringsgivare är Folksam.
Ekonomi
Vi har under verksamhetsåret hanterat ett stort
antal underhandsackord för att rekonstruera föreningens ekonomiska status.
Utbildat tre domare Ungdomsdomare 1, Johan
Holmström, Felix Mattisson, Robin Valentin.
En person deltog i JVM Convent och två personer
har deltagit vid Hockey Convent Stockholm, 3 maj
2014.
Vi har under året betalt av över 500 000 kr av våra
skulder och är därmed igenom den ekonomiska
krisen som uppdagades i februari 2013.
Tre personer deltog i Vinnande föreningen (hösten
2013), en ledare har deltagit i Kassör grund (9 april)
och en har deltagit i IdrottOnline (16 april) arrangerat av SISU Idrottsutbildarna.
Idrottslyft
Vi har erhållit medel från Idrottslyftet för Vinnande
förening, Tre Kronors Hockeyskola för pojkar och
flickor, Sportlovscamp U15 – Pojkar Ungdomsutvecklingscamp U16 - Pojkar och Vägen till Elit del 8,
samt att vi har erhållit utbildningsmateral.
Vi har fortsatt skulder till två borgenärer:
Järfälla kommun (via Svea Inkasso) 100 726 kr +
upplupen ränta 62 564 kr
Erik Dahlström 122 147 kr
Vi har alla tillsammans arbetat hårt med CUP-arrangemang, Niklas Kronwalls & Friends (KronwallStars),Veteran CUP och Reunion Games etc. Detta
har gjort ovanstående skuldsanering möjlig.
För mer detaljer se förvaltningsberättelsen (resultat
och balansräkning)
2014 års idrottslyft har vi sökt och erhållit Idrottslyft för byggande av Skottramp
Kiosken
Har den gånga säsongen bedrivits av föreningen, där
Patrik Bengtsson har fungerat som
ansvarig för det löpande arbetet from v 44. Kiosken
har bemannats vid lagens egna aktiviteter, event och
under A-lagets matcher. Styrelsen vill tacka samtliga
föräldrar och ledare som har hjälpt till med att hålla
vår kiosk öppen. Föreningen har tecknat avtal för
drivande av kiosken med Järfälla Kommun för 2014
Hemsida
Den har undan för undan blivit lite mer levande och
kontinuerligt arbete pågår, Jens Forberg
Övriga noteringar
JHC Återtåg har börjat och föreningen har samlats
runt detta tema, vi ser med tillförsikt fram emot
nästkommande säsong.Vi hoppas att alla medlemmar
känner av att föreningen är en medlemsledd och
öppen förening
Verksamhetsplaneringen i år har drivits från olika
håll, men vi vill poängtera att föreningens välmående
nu står i alla medlemmars händer. Fortsatt GLÖD är
vad Järfälla Hockey Club nu behöver.
Tillsammans är vi starkare,
Gemenskap, gLädje, Ödmjukhet, och Delaktighet
-6-
team 06
Ej inkommit.
team 05
Under större delen av säsongen har truppen bestått
av 17 barn. I slutet har det tillkommit 3 spelare som
vi hoppas kommer av ingå i truppen nästa säsong.
Organisationen runt laget har inte varit bestående
under året. Den har bestått av 3 tränare, 2 föräldrarepresentanter, 1 materialare. Under hösten har vi
haft en lagledare som avgick när spelaren tog uppehåll från Hockeyn, under en kort tid stod laget utan
lagledare men nu så har laget 2 lagledare. Det har
även under våren till kommit en materialare och en
kassör i laget.
Vi har haft barmarksträning under sommaren innan säsongen inleddes med Hockeyläger V 32. Efter
hockeylägret startade träningarna fullt ut.
Vi anordnade Kronwall Cup i slutet av September
(V38), två endagars cuper med i 7 gästande lag per
dag.
Vi har tränat 2-3 gånger i veckan varav en del
samträningar med Team06, samt spelat ett åttiotal
matcher (Träningsmatcher, cuper och Stockholm
Hockey Cup, SHC)
• Vi har haft två lag anmälda i SHC
• Deltagit med två lag två minicuper i U- Väsby
• Deltagit med två lag i Sundbybergs Jubileumscup
• Deltagit med två lag i Sports4All cup i Nyköping
• Deltagit med ett lag i Jimmie Ölvestads cup
• Deltagit med två lag i UNT cupen i Uppsala
Över säsongen har matchresultaten varit blandade,
dock har vi haft fler vinster än förluster.
Laget har ansvarat för Rolba, varit kioskansvariga
och funktionärer vid A-lagsmatcher samt haft Kiosken öppen under Team05’s egna hemmamatcher.
Vi har också stöttat med hjälp vid All star matchen,
Veteranturneringen och Reunion game.
Förutom ovanstående har vi haft två föräldramöten,
spelat två Föräldramatcher.Vi har även haft gruppdiskussion om vårat lag (Teambuilding) som avslutades med ett uppskattat besök på Lek och Bus .Vi
planerar att ha en avslutning för spelarna och deras
familjer.
-7-
team 04
- två ledarträffar
- två träffar med barnen då vi pratar om ” Vårat lag”.
Ett värdegrundsarbete som vi har skapat i laget.
- tre fysträningar
- ett antal lagledarmöten
- ett antal tränarmöten
- Laserdome med hela laget
Teamet bestod av 25 spelare, fem tränare, två materialare, en kassör, en fystränare, en lagledare och en
Ass lagledare (samma som kassören).
Två lag anmälda till seriespel i Stockholm Hockey
Cup (SHC).
Sportsliga aktiviteter under säsongen:
- deltagande med två lag i vår egen cup
- två isträningar i veckan
- teknikträning vid två tillfällen
- ca 20 matcher i SHC
- turnering i Tumba med ett lag.
- Saltis cup med ett lag
- Norrorts Trophy
- turnering i Mora med alla spelare
- ca tre träningsmatcher för båda lagen
- turnering UNT med ett lag
- tränarutbildning för fyra av tränarna
Arbetsinsatser i föreningen
- arrangerade egen cup där del av intäkterna gick till
klubben
- arbetade i kiosken på egna och andras matcher/
samt på allmänhetens och hockey/skridskoskolorna.
- skrev in alla barn på hockey och skridskoskolan,
varje lördag mellan kl 9-11
- bidrog med föräldrar till Reunion Game
- bidrog med föräldrar till Veteranturneringen
- bidrog till Sommarhockeylägret med tränare och
föräldrar
- bidrog till Kronwall Stars med föräldrar mm
- bidrog till AIK- SAIK
- bidrog till Föreningloppisen
Övriga aktiviteter under säsongen;
- föräldrarmöte
- föräldrarträff med barnen
- halloween på isen
team 03
Under större delen av säsongen har truppen bestått
av 20 barn. Förändringar i truppen har bestått av att
en spelare har slutat och två nya spelare tillkommit.
Under säsongen har vi haft två fasta målvakter.
Organisationen har bestått av 3 st tränare, 2 st lagledare, 3 st materialare samt en kassör.
Säsongen inleddes med sedvanligt hockeyläger v32.
Träningarna drog sedan i gång i mitten av augusti för
att vi skulle vara förberedda inför vår egen Kronvall
cup som anordnades i början av september.
Vi har tränat 2-3 gånger per vecka och totalt spelat
ett femtiotal matcher, träningsmatcher, cupmatcher
och Stockholm Hockey Cup (fd Mitt i cupen) matcher. I SHC har vi haft ett lag anmält.
Följande cuper har vi spelat:
• 7/9 -8/9 Kronwall Cup där vi slutade 8:a
• 28/9-29/9 Stockmos Cup där vi slutade 3:a
• 30/12 Gurkapucken där vi slutade 2:a
• 2/1-3/1 Ove Molin Cup där vi slutade 4:a
• 28/2-2/3 Värmland Trophy där vi slutade 5:a
• 14/3-16/3 Eckerölinjen Cup där vi slutade 1:a
• 12/4 Best in West Tournament där vi slutade 6:a
Över säsongen har matchresultaten varit blandade,
dock har vi haft fler vinster än förluster. Mycket
glädjande så kom vi till A-slutspel i Värmlands Trophy
och slutade 5:a av 32 lag.
Säsongsavslutningen var förlagd till Åland där vi
deltog i en två dagars cup. Alla spelare var med och
vi lyckades knipa guldmedaljen!
Utöver det sportsliga så har laget hjälpt till med
andra uppgifter; kört Rolba, stått i kiosken, varit
A-lagsfunktionärer samt hjälpt till vid All star matchen, Reunion game,Veteranturneringen samt Föreningsloppisen.
Då många av spelarna har andra aktiviteter (tex fotboll)
samt att flera av spelarna deltar på andra klubbars camper (tex Bauer Pre Camp) så bestämdes att laget inte
bedriver någon ”off season” träning denna säsong.
-8-
team 02
För Team-02 har säsongen varit ett stort steg framåt
i utvecklingen av många unga ishockeyspelare. Många
startade med sommarhockeyskolan i vecka 32. Säsongen startade vi upp på riktigt den 13 augusti med
säsongens första ispass.Vi avslutade säsongen ca 7
månader senare med Stockmos Cup i SKÅ helgen
5-6 april.
Organisation
Lagledningen och organisationen har varit relativt
intakt, men pga av flera spelar/föräldraförluster har
vissa ändringar genomförst.
• Administration
– Johan Holmström, Lagledare
– Christer Widlund, Kassör (tom 30/11)
– Malena Roth, Kassör (from 1/12)
• Sport
– Fredric Kastevik, Tränare
– Johan Kejnemar, Ass. Tränare
– Stefan Sjögren, Ass. Tränare
• Material och underhåll
– Peter Lundberg, Material
– Andreas Brehme, Material/Rolba
– Fredrik Ljungkvist, Material
– Peter Melander, Material
– Mikael Fridblom, Rolba (Ny)
– Patrik Nyman, Rolba (Ny)
• Föräldrarepresentant
– Jonas Alstermark (Ny)
Vi spelade 16 matcher med 5 segrar, 1 oavgjord och
10 förluster. Ett resultat vi är relativt nöjda med sett
till ett ganska tufft motstånd. I anmälningsslutspelet
fick vi möta SSK (förlust 0-4) i första omgången, SSK
vann hela slutspelet.
Träningsmatcher:
Inför säsongen spelade vi ett antal träningsmatcher
innan serien startade.
Cuper:
Vi har spelat 6 cuper under säsongen enligt följande:
5/10-2013, Stockmos Cup, Skå. Förlust i finalen mot
SDE
19/10 2013, Autonoma Cup, Österåker. 5:e plats
28/12 2013, Caperio Cup, Spånga. 3:e plats
3-5/1 2014 Lilla Resport, Arvika/Kil. Förlust i kvartfinalen, C-slutspel
22/3 2014, Wings Cup, Märsta. 5:e plats
5-6/4 2014, Stockmos Cup, Skå. 4:e plats
Övrigt
Från föräldrahåll kan vi sammanfatta att det varit en
ganska tuff säsong, främst med att driva Rolba, A-lags
matcher och kiosk på bara 4 lag. Det har varit på
gränsen för vad många tycker är acceptabelt.
Spelartrupp
Inför säsongen tappade vi totalt 5 spelare (alla valde
att sluta med ishockey) födda 2002, 1 spelare tillkom.
Det betyder att vi har genom för säsongen med
en 16 man stark trupp (14+2), varav 1 spelare född
2001 och 3 spelare födda 2003.Vi har lånat in Linus
Mattisson (02:a i 00-truppen) och alla 01:or till och
från med dispens för U12 spel.Vi har haft intressenter från Bålsta under hela säsongen och ett antal har
provtränat under slutet av säsongen, 3 spelare har
för avsikt att byta förening inför nästa säsong.
Aktiviteter
Träning:
Vi har genomfört närmare 100 isträningar under
säsongen, vissa delade med Team-00 och Team-03
framför allt vid skollov när många reser bort.
Seriespel, Stockholm Hockey Cup (SHC):
Vi har deltagit med ett lag i SHC, (U12 Svår B).
http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Overview/4012
-9-
team 00
Laget består av spelare födda 2000 i huvudsak men
även spelare födda 2001 och 1999 då dessa lag inte
finns representerade i föreningen samt en spelare
född 2002.
Övrigt
Under säsongen har vi även haft lite off ice aktiviteter så som brännboll, skidkväll i bruket samt två
föräldrar fester.
Inför uppstartsveckan var truppen 32 spelare. När
säsongen startade var vi 31 spelare. Under säsongen
tillkom ytterligare 7 spelare. Så totalt är vi dagsläget
38 Spelare.
Organisation
Mats Nordin, Huvudtränare
Börje Andersson, Tränare
Johan Östlund, Tränare
Richard Hellmark, Målvaktstränare
Per Orlebäck, Målvaktstränare
Nicklas Blank, Lagledare
Harri Häkämies, Lagledare
Jens Forsberg, Huvudmaterialare
Anders Weke, Materialare
Lennart Eriksson, Materialare
Mattias Olsson, Materialare
Cecilia Orlebäck, Kassör
Henrik Aronsson, Föräldrarepresentant
Björn Nabbe, Rolbaansvarig
Per Öhrlund, Rolba
Mattias Bendelin, Rolba
Resultat
Vi har under säsongen deltagit i följande cuper:Kronwall Cup Medel
Kronwall Cup Svår
STL-00 Svår (2:a plats)
SHC Div 2 (5 i serien/ utslagen i 16 dels final)
SHC Div 1 (5 i serien/ utslagen i semifinal, 4:e plats)
Träningar
Vi har tränat 3-5 gånger i veckan i både Kallhäll och
Järfälla ishall. I genomsnitt har vi haft 26-30 spelare
på varje träning.
J18
På försäsongen fanns ett stort intresse för att spela
J18 elit med JHC och vi hade en sommartrupp på
över 30 spelare som mer eller mindre frekvent
medverkade på fysträningen. Två fystester utfördes på Bosön. En i Juni och en i slutet av Juli för att
se statusen på spelarnas fysik. De första ispassen
var ett 4-dagars läger i Norrtälje med både is och
fys. När isträningarna startade V32 i Järfälla så var
truppen 30 spelare och det bedömdes strax innan
första seriematchen att en handfull spelare ej skulle
erbjudas plats i laget. Redan under höstens seriespel
försvann 2 spelare till hockeygymnasium. Efter Juluppehållet försvann ytterligare spelare av olika anledningar till andra föreningar.När vi sedan drabbades
av flera långtidsskador för resterande del av säsongen försvagades laget ytterligare.
Ett antal av spelarna spelade även matcher med J20
för att stärka upp deras spelarantal.
Några av J18 spelarna fick även prova på att göra
A-lagsdebut.
Den senare delen av serien och i kvalspelet kunde
vi endast ställa 10-13 spelare + målvakter på banan
vilket förmodligen är för lite med tanke på matchspel i J20 och J18.
Sportslig sammanfattning
Seriespelet J18 elit östra startade i September och
pågick fram till Jul.Vi slutade på en 9:e plats av 12
lag. De 5 första lagen gick vidare till J18 allsvenskan.
Vi spelade vidare i fortsättningsserien. Det sportsliga
resultaten uteblev och vi hamnade i kvalserie för
att försöka stanna kvar i elit. Av flera olika orsaker
lyckades vi inte klara av kvalserien och vi degraderas
till att spela J18 division 1 nästa säsong.
Organisation
Coach
Christer Westerlund
Tränare
Mats Rodensjö
Tränare
Pierre Blomdahl (del av säsongen)
Material
Patrik Werndahl
Lagledare
Peter Lager
Kassör
Peter Lager (tf)
Rolba
Jan Larsson
Kioskansvarig Therese Rudslätt-Debou
- 10 -
J20
Dam
J20 bestod av 12 spelare och Victor Tinnerstedt (tränare) vid säsongens börja, målet var att behålla Div 1
platsen och om möjligt kvalificera sig till J20 Elit.Vid
januari stod det klart att vi hade säkrat Div 1 platsen. Spelarna i J20 laget var också stommen i A-laget
varför en större fokusering lades på att försöka rädda kvar A-laget i Div 2. Detta och den tunna truppen
var anledningen till att vi ej lyckades kvalificera oss
till J20 Elit detta år.
Damlaget hade få spelare i början av säsongen, diskussionen fortlöpte och det såg bättre ut i augusti/
september. Stora försök att rekrytera spelare och
tränare verkade kanske ge frukt. Trots detta lyckades
vi ej få ihop ett komplett lag. Den 18 september bestämde laget sig för att dra sig ut ur seriespelet och
den 1 oktober bestämde de att upplösas. Flertalet
spelare fortsätter i andra föreningar.
A-lag
Se sid 12
- 11 -
JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB
VERKSAMHETSRAPPORT SÄSONGEN 2013-2014
JHC A-Lag
Summering
A- lagets ambition och föreningens målsättning var att behålla platsen i division 2. För att vara
motiverade satte vi upp ett antal delmål för säsongen.
.
Delmål 1 var att placera oss som sämst 4:a i grundserien för att kvalificera oss till Alltvåan. Nu
nådde vi inte fram utan slutade på åttonde plats. Vi spelade 14 matcher. Resultatet blev 1 seger, 1
oavgjord (vinst i overtime) och 12 förluster med en totalpoäng på 5 poäng.
Delmål 2 var att vara topp 5 i fortsättningsserien som skulle göra att vi fick spela kvar i division 2
även nästa säsong. Vi hamnade på sjunde plats i fortsättningsserien med 3 segrar, 5 oavgjorda (en
vinst i overtime tre vinster på straffar och en förlust på straffar) och 13 förluster med en totalpoäng
på 18 poäng. Detta innebar tyvärr att Järfälla HC spelar division 3 säsongen 2014-2015.
Team JHC A, aktiviteter 2013/2014
Månad
Augusti
September
Oktober
November
Träningspass
(inkl. fyspass)
13
17
18
18
Träningsmatcher
Seriematcher
December
12
5
Januari
17
9
Februari
15
6
Mars
8
Antal aktiviteter
118
1
4
8
7
5
Fysträning
Maj och Juni – Gemensam fys 4 ggr per vecka.
Juli – Individuella program
Augusti – Gemensam fys i anslutning till is.
35
JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB
Antal spelare under säsongen
A-laget inledde säsongen med 22 utespelare och 3 målvakter (både seniorer och A-juniorer) och
när sista matchen var spelad bestod truppen av 28 utespelare och 3 målvakter (både seniorer och
A-juniorer). Sebastian Viding flyttade till USA, Jonathan Skoglund lämnade för Väsby och Marcus
Carlsson lämnade för IFK Österåker. Christian Hjertquist kom från Sollentuna och återvände till
Sollentuna. Tobias Pettersson lämnade för Vällingby. Daniel Lundin valde att sluta. Mikael
Lindevall anslöt från Spånga, Adrian Sjöqvist kom tillbaka från Huddinge och Per Lundkvist anslöt
från Lidingö. Oscar Steinholtz, Christoffer Hörnell, Philip Jonsson, Richard Forslund och Dimitrij
Naumov gjorde alla comeback.
Utöver de seniorer och A-juniorerna så har Anton Wahl, Jonatan Rodesjö, Andreas Erlingcarl,
Niklas Larsson, Melker Blomberg, Mark Szanyo, och Sebastian Jelerud från J18 representerat Alaget under säsongen. Alla spelare är registrerade för matcher under säsongen.
Lagledning
Huvudtränare
Assisterande
Lagledare
Materialare
Thomas Ahlperby
?
Joakim Lindevall
Lennart Andersson
Micke Tyreskog
Sportsligt resultat , Division 2 Norra och Division 2 Fortsättning
Division 2 Norra Region Öst
1
2
3
4
Sollentuna HC
IFK Österåker Vikings HC
Bålsta HC
Spånga IS IK
14
14
14
14
10
10
10
7
1
1
1
2
3
3
3
5
78:36 (42)
62:39 (23)
67:43 (24)
46:40 (6)
32
32
31
23
1
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
7
8
Rimbo IF
GötaTraneberg IK
Lidingö Vikings HC
Järfälla HC
14
14
14
14
7
5
2
1
1
0
1
1
6
9
11
12
54:47 (7)
45:64 (-19)
27:70 (-43)
30:70 (-40)
22
15
8
5
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kommentar:
Trots en kanonstart med vinst i premiären så blev grundserien ett grymt uppvaknande framför allt
för juniorerna som hade stora problem att ta till sig seniorhockeyn.
Player Statistics
JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB
1 16
2 8
3 21
4 18
5 13
6 19
7 2
8 24
9 28
10 23
11 15
12 12
13 4
14 22
15 9
16 2
17 3
18 10
19 5
20 20
21 7
22 35
11
24 90
25 97
26 99
27 14
28 6
Tyreskog, Alexander
Johansson, Felix
Lundgren, Dennis
Karlsson, Mikael
Hjertqvist, Christian
Kollar, Tomas
Skoglund, Jonathan
Bengtsson, Linus
Carlsson, Marcus**
Swedberg, Victor
Forslund, Fredric
Orbert, Christoffer
Lindholm, Johan
Pettersson, Tobias
Östlund, Niklas
Rodensjö, Andreas
Allheden, Charlie
Huila, Anton
Haga-Lööf, Anton
Ljunghorn, Mårten
Andersson, Johan
Lundin, Daniel
Tesch Hellström, Karl-Johan
Sjöqvist, Adrian
Strömberg, Niklas
Öberg, Marcus
Viding, Sebastian
Orrsveden, Magnus
Goalkeeping Statistics
Rk No
Name
1 1 Hermansson, Viktor
2 30 Liljestrand, Henrik
3 35 Lundin, Daniel
GPT
14
14
14
LW
CE
RW
RW
LW
RD
RW
LD
CE
RD
CE
LW
RW
LW
LW
CE
RD
RW
LD
CE
LD
GK
CE
LW
RD
LD
LD
RW
GKD
14
13
1
14
11
14
11
12
10
4
13
9
13
14
5
7
13
14
6
12
7
10
11
13
1
1
2
3
4
7
10
4
5
3
3
3
2
1
1
0
1
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
4
2
2
2
3
3
4
2
3
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
8 10
74
7 22
5 31
5 22
4 20
4 14
4 18
4 10
36
3 24
2 16
2 14
26
28
10
18
12
1 34
12
14
00
00
04
00
0 10
04
06
00
00
02
00
00
12
01
10
00
01
00
01
00
01
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GPI MIP GA SVS
12 621:08 49 348
5
216:39 21 137
0
00:00 0 0
SOG
397
158
0
SVS%
87.66
86.71
N/A
GAA
4.73
5.82
N/A
SO
0
0
0
W
2
0
0
L
9
3
0
Kommentar:
Tyvärr så drog vi på oss aldeles för många utvisningar samt att våra målvakter inte kom upp på en
nivå som gjorde att de kunde vinna matcherna åt oss.
Division 2 Fortsättning Region Öst
RK
1
Rimbo IF
Team
GP W T L
GF:GA (GD)
21 15 4 2 97:58 (39)
TP OTW OTL GWSW GWSL
49 0
1
0
3
JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB
2
3
4
5
Mälarh/Bre Hockey
Mälarö HF
GötaTraneberg IK
Eskilstuna Linden Hockey
21
21
21
21
15
12
8
7
2
2
5
5
4
7
8
9
95:58 (37)
83:56 (27)
68:73 (-5)
69:83 (-14)
48
39
31
29
1
0
1
1
0
1
0
2
0
1
1
2
1
0
3
0
6
Sudrets HC
21
5
3 13 60:85 (-25)
20
0
0
2
1
7
8
Järfälla HC
Lidingö Vikings HC
21
21
3
5
5 13 54:83 (-29)
2 14 58:88 (-30)
18
18
1
0
0
0
3
1
1
1
Pos
LW
RW
RD
LW
RW
RW
RW
RW
CE
RD
RD
RD
CE
LW
CE
LD
LW
LW
LD
LW
LD
RD
RD
RW
LD
CE
LW
LW
LW
RD
RW
GP
21
18
9
21
17
6
21
19
20
10
11
19
8
17
5
2
5
5
19
2
5
10
11
14
16
1
1
1
1
1
2
Player Statistics
Rk No
1 90
2 21
3 39
4 16
5 18
6 34
7 4
8 10
9 15
10 37
11 19
12 23
13 38
14 9
15 8
16 7
17 8
18 43
19 5
20 13
21 7
22 17
23 3
24 6
25 99
26 10
9
13
2
30 97
31 92
Name
Sjöqvist, Adrian
Lundgren, Dennis
Lindevall, Mikael
Tyreskog, Alexander
Karlsson, Mikael
Naumov, Dmitrij
Lindholm, Johan
Huila, Anton
Forslund, Fredric
Steinholtz, Oskar
Kollar, Tomas
Swedberg, Victor
Jonsson, Erik-Philip
Östlund, Niklas
Johansson, Felix
Erlingcarl, Andreas
Wahl, Anton
Hörnell, Christoffer
Haga-Lööf, Anton
Hjertqvist, Christian
Blomberg, Melker
Forslund, Richard
Allheden, Charlie
Orrsveden, Magnus
Öberg, Marcus
Backman, Jonathan
Jerlerud, Sebastian
Larsson, Niklas
Szanyo, Mark
Strömberg, Niklas
Dahlberg, Charlie
G
7
9
5
6
4
3
3
1
1
3
2
0
2
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
9
3
5
2
4
5
4
6
5
2
3
5
2
3
0
1
1
1
2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
TP
16
12
10
8
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
PIM
16
20
22
22
24
6
18
0
65
18
47
35
39
18
0
0
0
6
20
2
0
12
12
0
48
0
0
0
0
2
0
GWG
0
0
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PPG
3
3
0
1
1
0
0
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SHG
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
24
30
20
7
11
22
2
20
30
1
Bengtsson, Linus
Sakaria, Benjamin
Rodensjö, Jonathan
Andersson, Johan
Tesch Hellström, Karl-Johan
Pettersson, Tobias
Lundquist, Per
Ljunghorn, Mårten
Liljestrand, Henrik
Hermansson, Viktor
LD
GK
CE
LD
CE
LW
RD
CE
GK
GK
2
3
3
5
7
10
10
12
18
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
2
2
4
0
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Goalkeeping Statistics
Rk No
Name
GPT GKD GPI MIP GA SVS
1 1 Hermansson, Viktor 21 21
21 1262:51 78 670
2 30 Liljestrand, Henrik 21 18
2
30:25 2 35
3 30 Sakaria, Benjamin 21 3
0
00:00 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOG
748
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SVS%
89.57
94.59
N/A
GAA
3.71
3.95
N/A
SO
1
0
0
W
7
0
0
L
14
0
0
Kommentar:
Tyvärr så fick vi en dålig start i fortsättningsserien och med tanke på att truppen var så orutinerad i
seniorsammanhang så hamnade vi på efterkälken direkt. Positivt att vi använde oss utav egna J18 spelare
under ett antal matcher där inga av de inblandade på något sätt gjorde dåliga insatser. Dock så saknades
spetskompetensen för att de skulle kunna göra någon skillnad. Efter jul fick vi in några nya spelare med
Lindevall och Lundkvist samt att ett par spelare gjorde comeback. Detta fick ingen riktig effekt direkt utan det
tog ett antal omgångar innan det gav resultat, men tyvärr för vår del så var det lite för sent och vi lyckades
inte riktigt ta de poäng vi hade behövt.
Övrigt
Jag vill ge alla spelare beröm för att de kämpade hela vägen ut och att de aldrig någonsin klagade
över situationen. Framför allt gäller det den sportsliga förutsättningen som inte riktigt motsvarade
vad som egentligen behövs för att bedriva en verksamhet i division 2.
Vi i lagledningen anser också att mer kraft och liter mer resurser kunde ha lagts på A-laget för att
åtminstone försöka rädda kvar klubben i division 2.
Tillsammans är vi starkaRE!
Järfälla Hockey Club
Mjölnarvägen 1
177 41 Järfälla
Tel: 08-58034711
[email protected]
www. jarfallahockey.com
- 12 -