Stefan Lindh, Ted Gemzell, Lars Dock, Robert Spångberg, Mi

Transcription

Stefan Lindh, Ted Gemzell, Lars Dock, Robert Spångberg, Mi
Stockholms Schacksällskap
Styrelsemöte 25 augusti 2011
Deltagande: Stefan Lindh, Ted Gemzell, Lars Dock, Robert Spångberg,
Michael Wiander och Peter Carlsten
Adjungerad: Luis Couso
Förhinder: Mikael Helin
1. Mötets öppnande/nya medlemmar. Stefan Lindh öppnade mötet kl.
18.00 och berättade att SSS har fått fyra nya medlemmar. Det är våra
juniortränare Luis Couso och Nina Blažeković, Salim Golkhar samt Anders
Öhnedal. Lars Dock flyttar också tillbaka som huvudmedlem från Åstorps
SS. De hälsas härmed välkomna till klubben!
2. Juniorverksamheten. Michael Wiander och Ted Gemzell har utarbetat
en ny budget för juniorverksamheten, som bifogas detta protokoll. Bl.a.
går vi ner på tre huvudtränare; Luis Couso, Nina Blažeković och Henrik
Haapala. Tränarnas ersättning har fastställts till 95 kronor/timmen. Vi har
tagit bort syskonrabatten och kommer att öka antalet juniormedlemmar
med 10 %. Stefan ska prata med förbundsordföranden Sven-Gunnar
Samuelsson om hur vi ska kunna får ner kostnaderna för kaffe, läsk m.m.
under juniorträningen. Ett alternativ är att vi tar över serveringen själva
vid dessa tillfällen. Den ekonomiska kalkylen pekar nu mot ett underskott
på 50 000 kronor mer än planerat för innevarande år, men att vi ska vara
i mål med ”break even” våren 2012.
Dessutom har Michael utarbetat en rollbeskrivning för schackledare i
klubben och en pedagogisk plan för juniorträningen, vilka också bifogas
detta protokoll. Luis poängterade att det är viktigt att tränarna följer
studiehandledningen. Lasse Dock tipsade om att vi kanske skulle utöka
graderingssystemet från 5 till 10 nivåer för att mer likna graderingar för
judo, karate m.m. Michael ska fundera på detta.
F.ö. kan nämnas att våra äldsta juniorer nu är 14-15 år och det börjar bli
dags för inslussning till klubbens övriga verksamhet.
1
3. Allsvenskan och lag-DM. Vi kommer att ha samma antal lag i
Allsvenskan, lag-DM och Stockholmsserien som föregående säsong.
Mikael Helin brukar ha bra koll på vilka som ska vara lagledare, och f.n.
utgår vi från att det inte blir någon förändring. Med anledning av att Luis
Couso nu är klar för SSS och att Peter Carlstens rating har gått ner så
pass mycket att det är oklart om han platsar i A-laget i allsvenskan
genomför vi dubbelt lagledarskap för detta lag. Peter fortsätter som
sammankallande lagledare och är den som tar kontakt med
motståndarnas lagledare inför matcherna. Peter kommer också att boka
biljetter och eventuella hotellövernattningar för bortamatcherna. Luis
inträder som lagkapten på plats, vilket bl.a. innebär att det är han som
bestämmer laguppställningen (inom givna regler) och är den som ska
tillfrågas om man får ta remi eller inte. Målsättningen är återigen att gå
upp till Superettan. Vi har kommit tvåa med minsta möjliga marginal två
år i rad. Först mot Burgsvik och sedan mot SödraSASS. Vi förlorade det
inbördes mötet, vilket blev avgörande båda gångerna. Nu borde vi ha
turen på vår sida!
4. Seniorernas tävlingsverksamhet. Robert Spångberg meddelade att
höstprogrammet är klart och ligger nu på vår hemsida. Spelstart är
tisdagen den 6 september 2011, då vi börjar med en snabbschacksturnering och anmälan till Sällskapets sanktionerade höstturnering.
Anders Öhlund fortsätter som tävlingsledare. Robert fick några tips på
nya tävlingsformer att fundera på till vårsäsongen. En idé är en
blixtturnering där man åker ur efter att ha tappat tre poäng. Till slut blir
det en vinnare kvar. (Denna tävlingsform var mycket populär i Caïssa
SK.) En annan idé är Stegen, där man får utmana spelare som ligger
högre upp på Stegen, och om man vinner så går man förbi denne.
5. Hemsidan. Lasse Dock berättade att det finns programvaror på
hemsidan som är över 12 år gamla. Allting måste göras om för att
hemsidan ska bli funktionell när det gäller uppdateringar m.m. Framtida
planer är också att inleda ett samarbete med ChessBase, att ha livesändningar på hemsidan, månadens parti m.m. Lasse räknar med att det
kommer att ta ett par månader innan allt är på plats.
6. Ekonomi. Ted Gemzell meddelade att börsraset har medfört att vårt
aktieinnehav har sjunkit med 200 000 kronor i värde till 970 000 kronor.
Vårt innehav är emellertid långsiktigt, och förmodligen kommer vi så
småningom att ha tagit tillbaka en stor del av tappet när börsen vänder
uppåt igen. Våra löpande kostnader, framför allt juniorverksamheten, har
varit högre än planerat, varför vi måste avyttra någon aktiepost för att
kunna fortsätta att vara likvida. Med anledning av detta meddelade
2
Stefan att nu gäller ekonomisk återhållsamhet på alla plan. Ted och
Robert får i uppdrag att kontrollera att alla betalar medlemsavgiften. Vi
måste antagligen också höja medlemsavgiften med en hundralapp nästa
år. Avsättningen till 150-årsfirandet år 2016 fortsätter dock som planerat.
7. Övriga frågor. Stefan kommer senast 2012 att ta fram en mer
detaljerad planering för 150-årsfirandet.
Peter fick i uppdrag att ta fram förslag till vilka som bör få plaketter vid
avslutningen nästa år samt se över om vi behöver ändra i statuterna för
plakettutdelningen.
Lasse meddelade att vi fått en inbjudan att spela en Internet-match mot
Umeå. Han kommer att undersöka möjligheterna för detta tillsammans
med Mikael Helin.
Peter har lämnat över klubbens dator/webbläsare till Robert, som bedöms
ha större användning för den, när det gäller medlemsregister,
ratingföring och tävlingsverksamhet.
8. Avslutning/nästa möte. Stefan avslutade mötet kl. 19.50. Nästa möte
är torsdagen den 20 oktober 2011 klockan 18.00. Styrelsen återkommer
om var mötet ska hållas.
Vid protokollet
Justeras
Peter Carlsten
Sekreterare
Stefan Lindh
Ordförande
3