Nr 3 2014 - Ulricehamns missionsförsamling

Transcription

Nr 3 2014 - Ulricehamns missionsförsamling
FÖRSAMLINGSBLADET
FÖR ULRICEHAMNS MISSIONSFÖRSAMLING
NR 3 2014 JULI AUGUSTI SEPTEMBER
GUDSTJÄNSTER & SAMLINGAR
JUNI
Vecka 25
22 18.00
Vecka 26
29 10.00
JULI
Vecka 27
6
18.00
Vecka 28
13 10.00
Vecka 29
20 10.00
Vecka 30
27 10.00
AUGUSTI
Vecka 31
3
10.00
Vecka 32
10 10.00
Vecka 33
17 16.00
Vecka 34
24 10.00
Vecka 35
29 19.00
31 10.00
SOMMARANDAKT
Ingrid Saarva, Anna
Johansson
EKUMENISK GUDSTJÄNST i
Svenska Kyrkan
SEPTEMBER
Vecka 36
3
18.00
4
12.00
4
15.00
7
10.00
VECKA 37
14 10.00
NATTVARDSANDAKT
Christer Helander
EKUMENISK GUDSTJÄNST
i Pingstkyrkan
GUDSTJÄNST
Börje Kraft, Asta Rask
Månadsoffer
EKUMENISK GUDSTJÄNST
i Missionskyrkan
Sten Strömbom, IngaMaj
Sandberg
GUDSTJÄNST
Börje Kraft, Roland Rapp
Månadsoffer
GUDSTJÄNST
Börje Kraft, Lena Loubelo
GUDSTJÄNST
Ulla-Britt och Lars Widell,
krets 3
GUDSTJÄNST med
NATTVARD
Börje Kraft, Christer
Helander
Byggoffer
TONÅR startar, obs fredag
GUDSTJÄNST
Anna Johansson
Jennie Utbult
Vecka 38
18 12.00
20 09.00
21
10.00
Vecka 39
28 10.00
OKTOBER
Vecka 40
2
12.00
5
10.00
SCOUTSTART!
SOPPLUNCH
HANDLAGET STARTAR!
FÖRSAMLINGSDAG
i Bottnaryd, se annons
GUDSTJÄNST med
NATTVARD
Börje Kraft, Ingegerd
Melkner
Månadsoffer
SOPPLUNCH
KVINNOFRUKOST Hotell
Bogesund, Elisabet Malm
”När livet vände”
GUDSTJÄNST
Anna Johansson, Mats
Alfredsson, Jennie och Per
Utbult
GUDSTJÄNST
Börje Kraft, Charlotte
Rydén, Anders Håkansson
SOPPLUNCH
GUDSTJÄNST
Börje Kraft
VARJE VECKA
Måndagar 15.00 SYMÖTE
Tisdagar 19.00 BÖN
Onsdagar 18.00 SCOUT start 3 sep
Torsdagar 15.00 HANDLAGET start 4 sep
Anna har semester v 26-32
TACK ANN-BRITT!
Efter gudstjänsten den 1 juni avtackades AnnBritt Eriksson för sin tid som pastor i vår
församling. Även representanter från andra församlingar i kommunen var med och
framförde sina tack. AnnBritt har arbetat som pastor i vår församling i sex år och har
varit en mycket uppskattad förkunnare och med en gåva att kunna lyssna och samtala
med människor i olika livssituationer. Som församling önskar vi henne Guds välsignelse
och vägledning i det som väntar i framtiden.
Ulricehamns Missionsförsamling, genom Styrelsen
VARJE VECKA
KYRKSKJUTS
Växtriket: för alla barn under gudstjänsten
Scout: för åk 1 och uppåt. Träffas på
onsdagar kl.18-19.30 med start den 4/9!
Tonår: för åk 6 och uppåt. Träffas varannan
Fredag KL 19-21.30 ojämn vecka, start
29/8!
Ring någon dag innan du vill åka. Om du inte
får tag på ansvarige ring kyrkan en halv
timma före gudstjänsten på 0321-10700
FÖRSAMLINGSDAG
Vi kommer att samlas till församlingsdag
söndagen den 7 september med avfärd
9.15 från Missionskyrkan. Vi samlas till
Gudstjänst kl 10.00 i Allianskyrkan,
Bottnaryd. Under dagen har vi
gemensamma aktiviteter, samtal och äter
lunch samt fikar tillsammans. Hemma
igen ca 17.00. Anmäl dig till Börje Kraft
eller Anna Johansson senast den 1/9.
Välkomna!
FÖRSAMLINGSBOKEN
AVLIDEN
Curth Sandberg 26/4
Vi lyser frid över hans minne
FÖRSAMLINGSFLYTT
Jeanette Seldevall till Svenska Kyrkan
v.26 Kennet Bogren, 0321-13980
v.27 Lena Björling, 0321-14913
v.28 Catrine Gunnarsson 0321-17708
v.29 Christer Helander 0321-41128
v.30 Kerstin Sandberg 0321-13424
v.31 Ann-Sofie Käll, 0321-41491
v.32 Vivi-Anne Gustavsson 0321-15654
v.33 Lena Käll, 0321-15729 0703-723011
v.34 Kennet Bogren, 0321-13980
v.35 Lena Björling, 0321-14913
v.36 Catrine Gunnarsson 0321-17708
v.37 Christer Helander 0321-41128
v.38 Kerstin Sandberg 0321-13424
v.39 Ann-Sofie Käll, 0321-41491
v.40 Vivi-Anne Gustavsson 0321-15654
v.41 Lena Käll, 0321-15729 0703-723011
BÖRJE HAR ORDET
LÅT MIG VÄXA – SOM MÄNNISKA OCH KRISTEN
När jag skriver detta står markerna och åkrarna i sin mest intensiva växtprakt. En bön i en sång kommer till mej:
Låt mig växa stilla som ett träd i skogen.
Gör mig i det lilla för det stora mogen.
Låt en strimma skina från en evig vår
Stilla över mina dunkla levnadsår.
Led mig in i friden vid din starka hand,
När likt böljan tiden lagts till ro vid strand.
När markerna vila på vintern då arbetar vi som allra mest - När natur och åker blommar och växer och ger oss gröda och
föda – då vill vi gärna ha en tids sommarvila. Vi behöver det för att vara friska och orka med, och den Gud vi tror på unnar
oss vila. Jag ber att den vilan skall vara en vila i Guds närhet och gemenskap så att jag växer som människa och kristen.
Orden från Psaltarens första psalm kommer till mej – orden om en människa som lever i gemenskap med Gud:
”Han är som ett träd planterat nära vatten det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen.” Nära vatten – det är nära den
Herre Jesus jag tror på – Det är att bli kvar i honom som grenen i trädet. Nära vatten – det betyder att jag får ta vara på de
mötesplatser där jag kommer nära HONOM. Om människorna i den första kristna församlingen heter det: De deltog
troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. (Apg. 2:42)
Låt oss denna sommar söka oss till mötesplatserna - nära vatten: Ta emot Guds Ord, dela med oss, ta emot nattvardens
gåvor och leva i bön. Kanske på nya platser och tillsammans med människor vi inte förut har mött. (Läs gärna Ef. 4:10-13,
Fil 1:9-11)
Gud! Låt mig växa i tro och kärlek !
ANNA JOHANSSON
Ungdomsdiakon
BÖRJE KRAFT
Vikarierande pastor
tel: 0321-107 00 (exp)
mobil: 0707-99 26 54
e-post: anna@
missionsforsamlingen.com
tel: 0321-107 00 (exp)
mobil: 0708-311 811
e-post: [email protected]
E-POST: [email protected]
HEMSIDA: www.missionsforsamlingen.com
ADRESS: Missionskyrkan, Jägaregatan 6
523 30 Ulricehamn
TEL: 0321-107 00
ORDFÖRANDEN: Lars-Gunnar Melkner tel: 0321-203 64 och Christer Helander tel: 0321-411 28
ORDFÖRANDE SMU: Torbjörn Andersson tel: 0321-122 37