Möte över kulturgränserna

Transcription

Möte över kulturgränserna
Tisdag 24 november 2015
Tipsa Pling: [email protected]
DI N GUIDE TI LL KOLLEKTIVTR AFIKEN
Har du frågor om tider, priser och biljetter eller vill
lämna synpunkter på kollektivtrafiken – kontakta
kundservice: 0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik — instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
SJ tar över
­Kinnekulletågen
Det blir SJ AB som tar över trafiken
med Kinnekulletågen. Det står klart
efter den upphandling som Västtrafik
genomfört under 2015. Trafiken i det
nya avtalet startar i juni 2016.
Avtalet omfattar den regionala
tågtrafiken med Kinnekulletågen på
sträckorna Mariestad–Lidköping–Gö­
teborg samt Örebr–Mariestad–Lid­
köping–Herrljunga. Den upphandlade
tågtrafiken kommer att vara en del av
Västtågen.
Av de tre företag som lämnade
anbud var det SJ som lämnade det
mest attraktiva anbudet.
– Vi har haft ett tydligt kundfokus
och målet var att hitta bästa möjliga
samarbetspartner för att fortsätta
utveckla Kinnekulletågstrafiken. Till­
sammans med SJ ska vi nu arbeta
för att ge våra kunder ännu bättre
service, säger Jarl Samuelsson, chef
för tågtrafiken på Västtrafik.
Avtalet innebär ett partnerskap
med SJ där en betydande del av
deras ersättning är kopplad till tågens
punktlighet och hur kunderna upple­
ver trygghet, trivsel samt information
ombord. Det ges även ett utökat
ansvar till SJ att planera och utveckla
trafiken.
Västtrafik har tydliga mål om
att minska användandet av fossila
bränslen i kollektivtrafiken. Som en del
i detta arbete finns det krav i avtalet
att minst 20 procent av fordonens
drivmedel ska vara ickefossilt.
I den kommande trafiken kommer
fordonsflottan att vara enhetlig, vilket
gör det lättare att optimera underhåll
och fordonsomlopp. Det skapar även
en flexibilitet i planeringen av trafiken.
Nytt för Kinnekulletågstrafiken är
också att Västtrafik tar över det fulla
ansvaret för ersättningstrafik med
buss och taxi. På så sätt kan Väst­
trafiks beredskapsflotta med bussar
snabbt sättas in vid trafikstörningar
och förbättra servicen.
Trafiknytt
NY Från i kväll klockan
22.00 till i morgon
klockan 04.00 pågår ett spårarbete vid Tingvallsvägen.
Spårvagnstrafiken ställs då in
och ersätts med buss.
Linje 1 kör ordinarie väg
mellan Tynnered och Härlanda.
Linje 5 kör ordinarie väg
mellan Länsmansgården och
Torp.
Ersättningsbuss 1 E kör
Härlanda–Munkebäckstorget–
Kaggeledstorget–Tingvallsvägen–Östra sjukhuset. Indragen
hållplats: Ättehögsgatan.
Ersättningsbuss 5 E kör
Virginsgatan–Sanatoriegatan–Solrosgatan–Munkebäckstorget–Kaggeledstorget–Tingvallsvägen–Östra
sjukhuset. Indragen hållplats:
Ättehögsgatan.
Möte över kulturgränserna
Uppdraget som flyktingguide ledde till vänskap
För två år sedan träffades
Börje Glemdal från Sverige
och Sam Kebsi från Jemen för
första gången. Sedan dess har
de blivit både nära vänner och
lärt sig mycket om varandras
kulturer och tankar.
DAGENS RESENÄR
– Först tänkte jag: varför är det
så dålig integration i samhället?
Men sedan tänkte jag lite till och
frågade vad jag själv gjorde för att
påverka. Ingenting, blev ju svaret då.
Efter den insikten anmälde sig
Börje Glemdal som flyktingvän
via Göteborgs stad. Efter en ganska lång väntan fick han kontakt
med Sam Kebsi som kommit som
flykting från Jemen ett år tidigare.
– Det kändes jättebra direkt
när vi träffades och jag är väldigt
glad att vi fick kontakt, säger Sam
när vi träffas på ett fik i centrala
Göteborg. Han pratar bra svenska
men byter emellanåt till engelska
när ordförrådet tryter.
– Det börjar med att man ska
stötta och hjälpa till med integrationen men sedan kommer känslorna och man får en ny vän, säger
Börje.
– Jag har fått mycket större förståelse för vad som händer i Mellanöstern nu och en helt annan inblick
i en kultur som är så annorlunda i
jämförelse med den svenska.
– Börje har väldigt många frågor som jag försöker svara på,
men vi har också mycket gemensamt, säger Sam.
Båda två har en bakgrund från
bankvärlden och gillar att diskutera politik och kultur.
De har träffats under två års tid
och när de ses brukar de till exempel gå på museum, fika, prome-
nera och besöka kyrkor. I början
blev det mycket engelska, men nu
är det mest svenska och Börje rättar ofta till när Sam säger fel.
– Han tar inte illa upp när jag
rättar, säger Börje och Sam håller
med.
De ses inte lika ofta nu eftersom Sam har börjat på en tvåårig
masterutbildning inom kommunikation och Börje jobbar, men
det brukar bli en gång i månaden
ungefär. De ses också ihop med
sina familjer och äter mat från
sina båda länder.
– Han lär mig mycket om Sverige och är lite som min mentor.
Han är en väldigt snäll person,
säger Sam och Börje är inte sen
att passa tillbaka komplimangen.
– Sam är också otroligt snäll
och har ett öppet sinne.
Den största skillnaden mellan
Jemen och Sverige tycker de är
alla traditioner och kulturen. Och
vädret.
– Jag hade hört att Sverige
skulle vara kallt och det stämmer,
säger Sam.
– Men svenskar är väldigt
hjälpsamma. I början är de blyga
och vill kanske inte bli inblandade i något, men efter ett tag visar det sig oftast att de bryr sig
och vill hjälpa till.
Hur länge kommer ni att vara
vänner?
Samtidigt som Börje säger
”hela livet” säger Sam ”i två år”.
Det blir lite språkliga missförstånd då och då men de skrattar
mycket tillsammans.
– Jag tycker verkligen att många
kan göra mer för att hjälpa till med
integrationen och det behöver inte
vara så hemskt märkvärdigt
egentligen. Säg hej till någon på
gatan, knacka på någons dörr. Börja någonstans bara, avslutar Börje.
TEXT OCH FOTO: ANNIKA WIEL HVANNBERG
Ritglada barn tecknar
kollektivtrafiken
Är du barn eller ungdom som gillar kollektivtrafiken och att åka buss, spårvagn,
tåg eller båt?
Gillar du även att rita? Plingsidan söker teckningar
med anknytning till kollektivtrafiken.
Rita något från en buss- eller spårvagnsresa du varit
med om, ditt favoritfordon eller kanske hur du tror att
kollektivtrafiken kommer att se ut i framtiden. Om du
vill ta chansen att få din teckning publicerad på Plingsidan så skicka den till Plings teckning, Västtrafik,
Box 405, 401 26 Göteborg.
Ange också förnamn, ålder och vad bilden föreställer.
Valdemar, 10 år, gillar spårvagnar mest. Men här har ritat
60-­bussen som han brukade åka med till farfar innan han flyttade.
Mycket gemensamt. Sam Kebsi och Börje Glemdal fikar ofta när de ses. Sam vill dock
undvika rampljuset och väljer att sitta med ryggen mot kameran.
SAM KEBSI
BÖRJE GLEMDAL
Ålder: 43.
Familj: Fru och två barn på 16 år och
åtta månader.
Sysselsättning: Studerar till master i
kommunikation.
Bor: Alingsås.
Uppvuxen: Jemen.
Kom till Göteborg: 2012, som
flykting.
Färdsätt: Kollektivt.
Ålder: 67.
Familj: Fru och tre vuxna barn.
Sysselsättning: Civilekonom.
Bor: Tuve.
Uppvuxen: Jönköping.
Kom till Göteborg: 1969, för att
plugga.
Intressen: Resa (helst till Italien),
dans (salsa och tango).
Färdsätt: Kollektivt.
Flyktingguide – så funkar det
Flyktingguide/Språkvän Göteborg är en frivillig mötesplats där göteborgare
och invandrare träffas. För att som invandrare anmäla dig ska du ha uppe­
hållstillstånd och kunna lite svenska. Flyktingguide Göteborg sammanför
svenskar och nykomna invandrare i matchningar, gruppaktiviteter och
studiecirklar. Du kan anmäla dig ensam, i par eller med hela familjen.
Om du är intresserad anmäler du dig via Göteborgs kommuns webbplats.
Du kan också få mer information på www.facebook.com/flyktingguide.