Träskoposten - Växjöortens folkdanslag

Transcription

Träskoposten - Växjöortens folkdanslag
Nr 2 april 2014
Växjöortens Folkdanslags medlemsblad
Träskoposten
Inte lätt att ha hand om Grundkursen!
Ordförande Kerstin Paulsson
Redaktör Ivy Andersson
Hemsida www.vaxjoortensfdl.com
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Träskoposten
Från och med hösten 2000 övertog jag redaktörskapet för Träskoposten efter
Martina Böök. Då utkom den sex gånger per år, så det blev tre nummer för min
del det året. Ivy Andersson och Michael Fosseus kommer i fortsättningen att
sköta uppdraget i föreningen.
Efter så många år på posten känns det som hög tid att överlämna till några med
nya fräscha infallsvinklar. Informationsmässigt har det också skett en stor
förändring tekniskt sett. En bra sak för mig har varit arbetet med datorn, vilket
kanske annars inte blivit så mycket vid min ålder. I framtiden när alla
medlemmar känner sig säkra med information via datorn, så kanske
Träskoposten inte behövs! Hittills har den emellertid fyllt föreningens behov av
information. Framförallt om vad som ska hända men också berättelser om
upplevelser för passiva medlemmar. Min ambition har varit att förmedla en
positiv bild av föreningen samt att alla som arbetar ska känna sig uppskattade.
Jag vill tacka alla som hjälpt mig genom att skicka in sina reportage och önskar
Ivy och Michael lycka till.
Birgitta Schön
Meddelande från redaktionen
Träskoposten har nu fått en ny redaktion nämligen
Ivy Andersson, som med hjälp av Michael Fosseus
och övriga styrelsemedlemmar kommer att
sammanställa Träskoposten i fortsättningen.
Birgitta Schön tackades varmt vid årsmötet för allt
det arbete som hon under många år lagt ner på
Träskoposten. Det är redaktionens förhoppning,
att medlemmarna skickar in många reportage från
lagets aktiviteter, information om kommande
aktiviteter mm. Material kan skickas via mail till:
[email protected] eller till
[email protected]. Stoppdatum för nästa TP
är den 28 juli.
Ny kassör
Föreningen har fått ny kassör!
Skicka gärna ett mail med ändrad adress eller
ändrad mailadress eller bilder från aktiviteter
med info om kommande evenemang
eller got som skall med i Träskoposten
Hälsningar [email protected]
2
Välkomna till Påskfest
Skärtorsdagen den 17 april kl. 18.30
i Tävelsås Bygdegård
Anmälan på lagets anslagstavla
eller ring senast den 10 april
Karin M
Inga R
Karin J
0472-47385
0470-91839
0470-69422
Logdans
Välkomna fredagen den 16 maj kl 18.30 till traditionell logdans hos Anita och
Anders Carlsson i Skir Arnagård. Spelmän är Malin och Mikael Fernholm, som
kanske också har med någon eller några spelkamrater. Det kommer att bli en
härlig kväll med gammaldans uppblandat med någon polska, engelska, kadrilj
mm. Tag med kaffekorg. Gratis inträde men hatten går runt till spelmännens
resekostnader.
Vägbeskrivning: Väg 30 mot Tingsryd. Efter ca 5 km från Fagrabäcksrondellen,
sväng till höger mot Skirs by. Kör 500 m och vik sedan av till höger mot
Arnagård
Välkomna till midsommarfest
den 20 juni
i hembygdsgården Vederslöv
och fest kl 18.00 i Videsborg
Anmäl på lista eller Kerstin 0470-22987
3
Växjöortens Folkdanslag har 142 medlemmar som deltar i flera olika planerade
aktiviteter. För Er som inte varit med på alla aktiviteterna följer här en
beskrivning av en del som bjuds-
Torsdagsdans
Vad är det? Det
har väl växlat
under årens lopp,
men just nu är det
en kombination
av Gilles- och
Folkdans.
Senaste åren
(sedan Kjell och
jag valdes in som
dansledare) har vi
före paus dansat
mestadels
gillesdanser, dvs.
gammaldans i
alla tänkbara och
otänkbara
kombinationer
och turer.
Vi har prioriterat lite nyare danser. Det skapas hela tiden nya varianter; en del blir
”dagsländor” medan andra stannar kvar. Även Kjell och jag har bidragit med några
egna skapelser.
Många tycker att det är svårt att komma ihåg alla dessa turer, men det är väl det
som är utmaningen. Det gäller att hitta sin egen logik. Personligen tycker jag nog
att det är den roligaste dansformen.
På lagets hemsida finns dansvideor eller beskrivningar till de flesta av de
gillesdanser vi har på repertoaren.
Efter paus tar Folke över, och då blir det ofta en blandning av gammaldans, äldre
gillesdanser, 3-manna-danser, engelskor, uppställningsdanser och traditionella
uppvisningsdanser.
Just variationen av de olika genrerna tycker jag är tjusningen med våra
”torsdagsdanser”.
För er som ännu inte deltagit i denna aktivitet: Kom och testa! Alla ni som redan är
där vet hur roligt det är.
Eivor Svensson
4
Polskedans
Namnet polska antyder ju någon form av anknytning till Polen. Helt förvisso
har vi haft täta kontakter med Polen under århundradenas lopp. Vi vet, att redan
Gustav Vasa hade polska musikanter vid sitt hov redan på 1530-talet.
Polskedanserna har ofta fått sina namn efter var dom upptecknades – från
Boda, Föllinge, Kall osv. Varje by som hade egen spelman utvecklade musiken.
Vi dansar huvudsakligen Daladanser och Jämtlandsdanser – eller danser som
fanns i byar i Dalarna och Jämtland.
Eller:
Polska är vad ungdomen roade sig med på lördagskvällarna i ett vägskäl, på en
bro eller på någon ledig loge. Polskor är vad man gladdes av på bröllop och vid
andra festliga tillfällen i livet. Den musik och dans som spred fest och glädje
bland människor under flera hundra år ger också oss stor glädje idag.
Vi dansar varannan söndag mellan 18.00 och 20.30 Vi tränar dom
traditionsbundna danserna och sen avslutas kvällen med ”önskedanser”.
Det finns massor av polskor, enkla och mer krävande.Några exempel är:
Polska från Bingsjö, Polska från Boda, Polska från Orsa, Finnskogspols,
Rörospols, Gammalvänster från Oviken och Åtabakspolska från Föllinge.
Michael
5
Grundkursen
Även denna vår håller jag nu en grundkurs i folkdans. Vi har nu gjort sju av tio
tillfällen och träffas varje söndag mellan kl 17 och 19 i Viktoriasalen på IOGTNTO. Vi tränar grunderna i danserna schottis, slängpolska, polska och vals.
Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna. Alla dansar alla danser och tränar
både som höger- och vänsterperson fast i olika grad. Antalet deltagare varierar
mellan gångerna, de senaste två gångerna kom 14 st.
Metodiken utformas så att grunden till danserna blir solid. Viktigt är stapling(*),
balans, tyngdpunkt, släpp i stället för hållen, mjukhet i knän, användning av glid
på fotsulorna, stadig ram och sidoförskjutning i fattning och tillvaratagande av takt
och energi i musiken. Jag poängterar också att dansglädje och att våga ge sig i kast
är viktigare än alla detaljer perfekt.
I många fall börjar träningen utan att nämna vilken dans det blir för att kunna
komma förbi en del problem som förförståelsen kan hindra. Poängtering görs i att
båda är lika viktiga i dansen och lyhördhet både för musiken och vad vi som
dansar vill förmedla till varandra.
Stämningen är mycket trevlig och dansarna är mycket aktiva med varandra att
komma framåt. Jag är själv förvånad över hur mycket som kan hända i
dansutveckling på två lektionstimmar bara med en kort rast i mitten.
Det går också bra att kombinera olika färdighetsgrad bland dansarna och det går att
ge förslag till förbättringar på alla nivåer. Byten efter varje dans gör också att alla
lär varandra och har mycket att ventilera.
De båda kurser jag nu hållit har gett mig idén att en fri sammansättning av aktiva
dansare som tränar båda roller och som kombinerar grundläggande teknik och
samdans med en lagom repertoar har de bästa förutsättningar att göra folkdans till
en massrörelse.
Bo Falk
* Tänk en byggsats där byggklossarna är staplade på varandra.
Jämför kroppen: benen över fötterna, bäckenet över benen, bröstkorgen över
bäckenet, nacken och huvudet över bröstkorgen så att vi får balans, stabilitet, fria
och lätta rörelser och en medveten mittlinje från hjässan till fotsulorna.
redaktionen
6
Fester
Flera trevliga fester förekommer varje år i föreningen.
Påskfest kommer först. Den äger alltid rum på Skärtorsdagen - oftast i någon
bygdegård. En vald kommitté ansvarar för festen. God buffé lagad av duktiga
medlemmar serveras till självkostnadspris. Ett blandat dansprogram avslutar
kvällen.
Midsommarfest. Många medlemmar har de senaste åren deltagit i
midsommarfirandet i Vederslövs hembygdsgård. Därefter brukar laget ha egen
fest med mat, dans och trevlig samvaro i Videsborg.
”Nollfest” blir det i november. Då bjuds och firas alla medlemmar, som fyllt
jämt (0) under året. Kommitté är alltid föregående års ”nollor”, vilka utformar
festen efter eget tycke. God mat och mycket dans, både gammalt och modernt, är
vanligt.
Grötfest, tidigare kallad Luciafest, avslutar alltid höstterminen. Den går i julens
tecken vad betr. förtäring och dans.
Större fester, där andra föreningar inbjuds, brukar anordnas, när laget har
jubileum. Senast var 2013, då föreningen firade 70 år i Risingegården.
Monica
7
Revyresa till Arlöv
Våra duktiga reseledare Karin M. och Birgitta
B. lade ner mycket arbete på olika resmål som
vi fick ta del av. Arlövsrevyn var det som de
flesta fastnade för, 25 medlemmar anmälde
sig till den resan. Lördagen den 1 mars kl.
8:45 gick bussen från Växjö resecentrum,
därefter fortsatte resan till Alvesta där
reseledarna samlat ett gäng. Nu undrade vi
alla vilken väg vi skulle åka för att komma till
Skåne. Vi visste att vi skulle äta lunch på
Hurva Gästgiveri. Från Alvesta gick färden
över Ljungby ut på E4. söderut. När vi
kommit in i Skåne gjorde bussen ett stopp i Mölletofta där det fanns kaffe till
de som var kaffesugna. Resan skulle nu fortsätta till Hurva. Då hittade
chauffören de smalaste och krokigaste vägarna i hela Skåne, vi undrade alla
vart vi var på väg, men i rätt tid var vi framme i Hurva. Den goda lunch vi var
lovade var mycket god, där fattades ingenting. Efter den goda maten fortsatte
resan till Arlövs lilla teater där vi fick se en mycket trevlig revy med bland
annat Sven Melander som gästartist. Nu var det dags för hemresa. Då hittade
chauffören rakare vägar, det blev E6. till Helsingborg, och E4. till Ljungby. På
hemresan gjordes också ett stopp i Mölletofta för kaffe och en kvällsmacka.
Efter Ljungby gick färden över Alvesta där vi tackade reseledarna för en
trevlig dag i trevligt sällskap.
Hemma i Växjö var vi kl. 21:45
En som var med.
Dans till Skogsstjärnan i Öjaby församlingshem.
Lördagen den 1 mars var vi ett gäng som fick chansen att lyssna och dansa till en
grupp folkmusiker som kallade sig Skogsstjärnan från falutrakten i Dalarna.
Under eftermiddagen tränade vi upp vår dansfärdighet med hjälp av
instruktörerna Lisa Hägglund och Anders Gustavsson. De koncentrerade sig på
polska från Boda och gjorde en skicklig övergång från uppvärmning med
schottis via bingsjöpolska till bodapolskan. Trots att de inte var helt kuranta,
gjorde de ett gott jobb med att få oss att bli mer säkra på våra polskesteg och
snurrar.
Efter en god buffé var sedan kvällen vikt åt dans till härlig musik på fiol, cittra,
dragspel och bas. Och alla som var med kan vittna om att dansglädjen var stor.
Brita
8
Jubileumsfest i Parken i Urshult
Lördagen den 15 mars var vi inbjudna av Urshults Bygdegille till samkväm och
jubileum. Föreningen firade 90/40-årsjubileum. Förklaringen till de två årtalen
ges i föreningens historik, som finns i tidningen ”Spelfot”. År 1924 samlades
16 ungdomar i en lärarbostad i Urshult och bildade ett folkdanslag. De hade
dansövningar i klassrummet. Lärarinnan hade frågat prosten Elmblad om de fick
vara i denna lokal. Prosten gav sitt medgivande under förutsättning att det inte
blev några klagomål. I början hade de ingen musik utan sjöng. Melodin tog de ut
på skolorgeln. Så har åren rullat på och det har varit skiftande intresse för
Bygdegillets verksamhet. Under flera år var intresset så lågt att verksamheten
helt upphörde. Men 1974 nybildades föreningen under namnet Urshults
Bygdegille.
Drygt 150 personer samlades i år för att äta gott och dansa tillsammans. Vi var
25 personer från vår förening och vidare kom det folkdansare från Danmark,
Holje, Ronneby/Silpinge, Bergabygden, Virestad, Vissefjärda, Asarum, Nybro
och Östra Njudung. Vi hälsades välkomna av Bygdegillets ordförande Jens Rask
och bjöds till bords, där det var fint dukat med snödroppar som passade till
vårvädret. Birgitta Belohorka och hennes medhjälpare i köket serverade en
skinkpaj med sallad till förrätt och därefter varmrökt lax från Åsnenrökeriet.
Sedan vi avnjutit denna goda måltid fick vi en stunds underhållning av Christer
Strand och Andreas Persson, vilka bl a sjöng John Lennons Imagine och
Beatles-låten Let It Be till eget gitarrackompanjemang.
Larsas spelmän med flera, tillsammans 11 duktiga musiker, spelade upp till
dans. Det blev ett varierat utbud av danser, både välbekanta gillesdanser och för
en del av oss nya uppställningsdanser. Några exempel: Silpingevalsen,
Pionjärpolkakadrilj, Södervidingekadrilj, Klövsjöhambo. Vi dansade också ett
par danser (Gustafs skål samt Fyrtur med keding) som dansades för 40 år sedan i
Urshult.
Kenneth Karlsson ledde oss som vanligt tålmodigt och skickligt igenom
turerna. Ingen lätt uppgift på ett dansgolv fyllt med 150 personer! Men det
mesta gick bra och när någon ibland vände åt fel håll, så orsakade det bara glada
skratt i den goda stämning som rådde. Med sin fina känsla för humor rundade
Kenneth av danskvällen med att säga: ” Så avslutar vi med tre danser. Först en
lätt, sedan en svårare och till sist en riktigt krabbig”. Sista dansen visade sig
dock vara Familjevalsen!
I en paus serverades kaffe och en läcker citrontårta. Då var det också dragning i
lotteriet med många fina vinster, både delikata bakverk och fina slöjdalster.
Den trevliga kvällen avslutades med avtackning av arrangörerna, musikerna och
Kenneth. Med en stor kamratring tackade vi varandra för den trevliga
jubileumsfesten i Parken i Urshult, nöjda över att åter ha fått vara med om en
välorganiserad och givande kväll tillsammans med så trevliga dansare från
många olika lag!
Jan Filipsson
9
Styrelse och sektionerna 2014
Styrelse Kerstin Paulsson, ordförande för 2014
Ivy Andersson, sekreterare för 2014 och 2015
Anders Johansson, kassör för 2014 och 2015
Eva Andersson för 2014
Eivor Svensson för 2014
Suppleant Michael Fosseus
Birgitta Schön
Revisorer Harry Karlsson
Curt Stark
Revisorsuppleanter Ann-Britt Svensson
Karl-Erik Ringsborg
Valberedning Per Berggren, sammankallande
Pär Carlsson
Birgitta Björklund
Danssektion Birgitta Schön, sammankallande
Folke Schön
Stefan Åhman
Eivor Svensson
Kjell Forsberg
Bo Falk
Dräkt-och slöjdsektion Birgitta Blixt, sammankallande
Eva Andersson
Klubbmästare Elisabeth Angelöv, sammankallande
Ingrid Berglund
Eva Hörberg
Barbro Rubenson
Bibliotek Kjell Forsberg
Redaktör hemsida Michael Fosseus
Redaktör Träskoposten Ivy Andersson
Michael Fosseus
Pressbevakare och Monica Axell
ansvarig för gästboken
Ansvarig fotoalbum Eivor Svensson
Materialförvaltare Ingrid Svensson, sammankallande
Ingrid Berglund
Dansbanesektion Arne Angelöv, sammankallande
Bengt Malmgren
Johne Gunnarsson
10
Kommittéer 2014
Påskfest kommitté Karin Martinsson
Karin Johansson
IngaRingsborg
Midsommarfest kommitté Kerstin Paulsson
Birgitta Björklund
Gunnel Petersson
Ingrid Berglund
Lucia/Grötfest kommitté Solveig Andersson
Gun Langner
Anja Andersson
Göran Johansson
Rese kommitté Birgitta Björklund
Karin Martinsson
Bornholm kommitté Ringsborg Inga & Karl-Erik
Karin Martinssson
Logdansen Irma Stark
Vandring Stig Thim
Årsmötet våren 2014
11
Aktivitetskalender
13 april
17 april
4 maj
12 maj
15 maj
16 maj
29 maj
6-9 juni
20 juni
26 juli
Avslutning av grundkursen
Påskfest i Tävelsås bygdegård
Avslutning av polskedansen
Styrelsemöte hos Eivor Svensson
Avslutning av torsdagsdansen
Logdans i Skir kl 18.30
Gökafton
Bornholmsfestivalen
Midsommarfest
Stoppdatum Träskoposten
Nya medlemmar
Följande nya medlemmar har tillkommit och dessa hälsas varmt välkomna till
laget:
Martina Eklund, Seminarievägen 23, 35238 VÄXJÖ
Roger Fransson, Barkarboda Södergård, 36024 LINNERYD
Åsa Gustavsson, Djura Nöbbele Ängaholm, 36252 JÄT
Örjan Klippvik, Toftahöjden 9, 35592 VÄXJÖ
Andreas Tidén, Horda Sjöhaga, 34263 MOHEDA
Eva Åhman, Kalvshaga Björsäng, 35596 KALVSVIK
Vivianne Sjölin, Lövängsvägen 5, 35244 VÄXJÖ
Börje Andersson, Sjöby Sjöbyholm 2, 340 32 GRIMSLÖV
Helena Lagstrand, Lidhem V kuskbostaden lgh 1101, 36251 VÄCKELSÅNG
Birgitta Olofsson, Torsjö Bengtsgård 3, 36044 INGELSTAD
Johny Jonasson, Torsjö Bengtsgård 3, 36044 INGELSTAD
Gun Saming, Biblioteksgatan 4, 35232 VÄXJÖ
Gunilla Karlsson, Hönefossvägen 11, 35246 VÄXJÖ
Karin och Peder Persson, Skårtaryd, 36042 BRAÅS
Fler nöjen:
11 april kl 19.00 Danskväll på Gamleby Folkhögskola med Pelle
Björnlert och elever. Se Valshusets hemsida.
12 april Smålänska danser med Sunnerbogillet se Hemsidan/Evenemang
3 maj kl 15.00 Korrö Vårdans med Bo Lyckligs Gammeldansorkester.
Se Valshusets hemsida.
12 maj Menuett och låtkurs i Gunnebo se Hemsidan/Evenemang
12