Register till Ljung, Olof, Sagan om Skrinet, 2003

Transcription

Register till Ljung, Olof, Sagan om Skrinet, 2003
1
Register till Ljung, Olof, Sagan om Skrinet, 2003
Obs: Gammalstavning har moderniserats, samt även C till K vid patronymikon.
Sn = socken
1568 brändes 24 socknar i Dalsland s. 16
22 vargar i en rad gick från Kroppefjäll till Sjöskogen s. 300
30-åriga kriget s. 79, 81
4 Mos. s. 69
4:e budet s. 126
Abborre s. 133
Abc-bok 1696 s. 67
Abort s. 93
Abrahamsson, Lars, dräng s. 196
Adel i Örs sn s. 261
Adel s. 18, 77, 283
Adelns privilegier s. 136
Adelsfanan s. 66
Adolfsson, Karl Johan, skomakare, Grönkvistere s. 171
Affären, Örsberg s. 195
Affärstrick på marknader s. 232
Aftonmat s. 189
Aftonpsalm s. 189
Aga s. 263
Aggedera s. 129
Akasverus Fritschs: Dagelige morgon-middags och aftonsignelser s. 202
Albert, Ingevalds Berga s. 227
Albin, handlande, Västanväga, Järn s. 180
Aldrig mera karl s. 155
Alexandersson, Arne s. 244
Algotsson, Brynolf, biskop i Skara s. 38
Alingsås s. 65
Allhelgons tid s. 211
Allmänna vägen s. 212
Alltorp, avrättningsplats, Ödskölt s. 81
Alltorp, Ödskölt s. 81, 84, 256
Alltorps hälsokälla i Ödskölt s. 298
Almanacka s. 137
Alnar s. 201
Altaret 1737 i Örs kyrka s. 37
Altarkläde s. 89
Altartavla 1674 i Örs kyrka s. 37
Alun s. 187
Ambulerande småskola o. 1877 s. 264
2
Amerika s. 140, 162, 167, 226f, 242f, 245, 282
Amerikabiljett s. 163
Amerikabrev s. 162, 167, 227
Amerikafebern s. 227
Ampete s. 129
Amundebyn, Brålanda s. 287
Amundsrud, Skållerud s. 215
Amundsson, Anders, Ragelbråna, Järn s. 248
Amundsson, Olof, Tångelanda s. 46
Amundsson, Påvel s. 96
Anckarström, kapten, kungamördare s. 147
Andaktsböcker s. 202
Andeliga sångetoner s. 202
Anders, Håmule, Torps sn s. 94
Anders, Häre s. 59
Anders, Korsgården, Järn s. 84
Anders, kyrkvärd 1793 s. 164
Anders, soldat 1714 s. 108
Anders, Åsane s. 156
Anders, Åsen s. 89
Andersdotter, Anna Stina, mördad, Åker, Ör s. 140
Andersdotter, Anna, hustru s. 121
Andersdotter, Augusta s. 171
Andersdotter, Barbro s. 293
Andersdotter, Britta, hustru, Rud, Järn s. 109
Andersdotter, Ingeborg 1641 s. 78-80
Andersdotter, Ingeborg, soldathustru s. 230
Andersdotter, Johanna, piga, Siribyn, Järn s. 251
Andersdotter, Kajsa, Skogsbol, Holm s. 139f
Andersdotter, Karin, hustru, Dansbo s. 120
Andersdotter, Karin, hustru, Ingevalds-Berga, Ör s. 174, 179
Andersdotter, Karin, hustru, Ingribyn, Holm s. 120
Andersdotter, Karin, piga, Kläpperserud s. 298
Andersdotter, Katarina, Teåker s. 221
Andersdotter, Kerstin, soldathustru, Hede, Grinstad s. 65
Andersdotter, Kerstin, soldatänka, Lunnane s. 77-80
Andersdotter, Kerstin, änka 1659 s. 96
Andersdotter, Lisa, hustru, Edsmyren, torp, Östevatten, Gunnarsnäs s. 221
Andersdotter, Matilda, Hjulserud, Bäcke sn s. 150
Andersdotter, Märta, Ed s. 65
Andersdotter, Märta, Sallebyn, Sundals-Ryr s. 299
Anderson, Per, soldat Höghult s. 98
Andersson, Anders, Berg s. 96
3
Andersson, Anders, Kvarntorp, Högsäter s. 45f
Andersson, Anders, länsman s. 106
Andersson, Anders, riksdagsman, Tyskerud, Ör s. 159
Andersson, Anders, Stockelanda, Högsäter s. 44-46
Andersson, Anders, Stränge, Ör s. 299
Andersson, Anders, Torgärdsbyn, Lerdal s. 97
Andersson, Andreas, Gunvarbyn s.206
Andersson, Andreas, Lossbyn, Järn s. 173
Andersson, Anna, Äckerud, Erikstad s. 193
Andersson, Bengt, ryttare, Kassare s. 90
Andersson, Bengt, Örbacka, Ör s. 89
Andersson, Bryngel, Bön, Järn s. 155
Andersson, Bryngel, dräng s. 146, 165, 251f
Andersson, Egil, Stigen s. 95
Andersson, Erik s. 120
Andersson, Erik, (Forsberg) spelman, Kyrkebol, Ör s. 123, 276
Andersson, Erik, Fredstersbyn, Järn s.205
Andersson, Erik, nämndeman, Frestersbyn, Järn s. 47
Andersson, Gabriel, Gärdserud, Holm s. 164
Andersson, Gabriel, Tegen, Dalskog s. 155
Andersson, Gunne, soldat, Åsen, Ör s. 81f
Andersson, Göran, landsgevaldiger, Forsebol, Ör s. 80
Andersson, Halvard, knekt, tjuv, Fjälla, Gesäter s. 100
Andersson, Ingemar, författare s. 230
Andersson, Ingevald, bonde, Torgrinsbyn, Skållerud s. 105f
Andersson, Jakob, gästgivare, Frestersbyn s. 168
Andersson, Jakob, Kyrkebol s. 276
Andersson, Jan, Lindstorp Stora, Gunnarsnäs s. 217
Andersson, Jan, Näset, spelman Jan på Näset s. 122
Andersson, Jan, Svalungebyn, Ör s. 220
Andersson, Jan, Vrångebäck, Ör s. 299
Andersson, Jan, Åker, Ör s. 220
Andersson, Johan, gosse, mördad 1702 s. 30
Andersson, Johan, länsman, Tyskerud, Ör s. 159
Andersson, Johannes, Bön s. 176
Andersson, Johannes, Pålbön s. 173
Andersson, Jon. Frestersbyn, Järn s. 109
Andersson, Jonas, Frestersbyn, Ör s. 135
Andersson, Karl, Håltane s. 173
Andersson, Kerstin, piga, mördad, Eriksbyn, Ör s. 111f
Andersson, Lars s. 164
Andersson, Lars, Böstebol s. 257
Andersson, Lars, Dyrtorp s. 67
4
Andersson, Lars, Håmule, Torps sn s. 94
Andersson, Lars, Kuserud, Erikstad s. 298
Andersson, Nils, Katteberg, Ör s. 295
Andersson, Nils, Sköttevatten s. 142
Andersson, Olof s. 119, 142
Andersson, Olof, Berga s. 118
Andersson, Olof, bonde, Gatan, Ör s. 291
Andersson, Olof, bonde, Herlogsbyn, Holm s. 215f
Andersson, Olof, Eriksbyn, Ör s. 162
Andersson, Olof, Gatan, Ör s. 154
Andersson, Olof, Högen s. 43
Andersson, Olof, Högsbyn s. 193
Andersson, Olof, Kyrkebol s. 276
Andersson, Olof, Rud, Järn s. 280
Andersson, Olof, Stockelanda s. 44
Andersson, Per, Livarbo s. 153
Andersson, Per, Långelanda s. 95
Andersson, Per, Moryr, Brålanda s. 293
Andersson, Sigge, mördare, Örsberg s. 69-72
Andersson, Sven, bonde, Herlogsbyn, Holm s. 215
Andersson, Sven, Gundlebol, Ör s. 87
Andersson, Sven, Gärdserud, Holm s. 113f
Andersson, Sven, kronorättare, Gärdserud, Holm s. 113
Andersson, Sven, Linde s. 43
Andersson, Sven, soldat Runsäter, Järbo s. 98
Andersson, Sven, Tån, Brålanda s. 91
Andersson, Torsten, Hugeryr s. 58
Andersson. Anders, smed, Kärr, Dalskog s. 193
Andnöd s. 7
5
Andra Världskriget s. 119, 154
Andrén, Jonas, kyrkoherde i Örs pastorat s. 171, 280
Andrén, komminister s. 264
Androm till varnagel s. 214
Anfelt, soldat, Anolfsbyn s. 145
Anna Lisa s. 42
Anna, Frestersbyn s. 104
Anna, hustru, Lindstorp Stora, Gunnarsnäs s. 217
Anna, Linde s. 220
Anna, piga, Svicklingebyn, Ör s. 101
Anolfsbol, Ör s. 159, 164
Anolfsbols kvarn s. 195
Anolfsbols soldatstom, Ör s. 231
Anolfsbyn, Skållerud s. 102, 105f
5
Antura dej s. 128
April månad s. 211
April torr och ren s. 238
April våt och kall s. 238
April våt s. 211
Arbetsläger s. 200
Arbetssläde s. 238
Arbetsvandringar s. 279
Ardenner, häst s. 246
Arm, avslagen på två ställen s. 168
Armégevär s. 136
Armodets barn s. 151
Arndt, Ernst Moritz s. 295
Arnesson, Anders, Hugeryr s. 58
Arnolf, Jacob, soldat, Anolfsbols soldatstom, Ör s. 231
Arrest s. 104
Arsenik på smörgås s. 164
Arsenik s. 111, 144, 165, 273, 290
Arsenikförgiftning s. 140f, 144
Artemark s. 297
Arvid på Smörkol, skytt s. 136
Arvidsdotter, Kerstin, Åsmule, Ör s. 292
Arvidsson, Alfred, Torp, Ör s. 142
Arvidsson, Jon, bonde, Rörviken, Valbo-Ryr s. 258
Arvidsson, Nils, Åsnebyn, Holm sn s. 290
Arvidsson, Per, Högsbyn s. 212
Arvidsson, Per, Högsbyn s. 300
Aska s. 146
Askedalen, Grinstad s. 298
Asken vid Ingevalds Berga – gårdens vårdträd s. 34
Asmund, Bön, Ödskölt s. 70f
Asmund, Hagen, Brålanda s. 92
Asmundsson, Erik d. y., Steneryr, Råggärd s. 97
Asmundsson, Erik d. ä, Steneryr, Råggärd s. 97
Asmundsson, Esbjörn, nämndeman, Gärdserud, Holm s. 164
Asmundsson, Halvard, mördad, bonde, Teåker s. 100
Asmundsson, Halvard, soldat, Torbjörbyn, Ör s. 102
Asmundsson, Lars s. 92
Asmus, fogdes. 15
Asp, Johan, soldat s. 144
Assarby-Berga, Ör s. 49, 260f
Assarbyn, Ör s. 165, 295
Assarbyns kvarn s. 195
6
Atlanten s. 162
Augusta, Makeberg s. 280
Augusti månad s. 211
Auktioner s. 176, 200
Avelsäters Gästgivarevård s. 291
Avita-Maria s. 169, 172
Avlösning s. 191
Avrättningar s. 214, 216
Avrättningsplatsen, Dalskog s. 79f
Avrättningsplatsen, Kambol s. 80f, 87, 109, 112, 193, 214, 257
Avrättningsplatser i Dalsland s. 81
Avtalad tid s. 235
Axel, Vrångebäck, Ör s.206
Backa, Gunnarsnäs s.205f, 263f, 288
Backen, Dalskog s. 120
Backen, Skållerud s. 272
Backen, Ör s. 125, 142, 147, 150, 204, 235, 261, 272
Backman, Anders, sagoberättare s. 270f, 357f
Backman, Lars s. 271
Backstugor s. 73, 166, 171, 183, 219, 242
Backstugusittare s. 171
Badstugor s. 109, 178
Bagge, Britta, Vedbjörbyn, Holm s. 77
Bagge, Johan, överste s. 77
Bahrman, Lisa Regina, Rinnen, Gunnarsnäs s. 193
Bahrman, Petter, Rinnen, Gunnarsnäs s. 193
Bakekävle s. 175
Bal, dans s. 265
Balsifejden, dikt s. 47
Bandene Norra, Färgelanda s. 59
Bandene Södra, Färgelanda s. 59
Barfota i snön 1822 s. 155
Bark s. 233
Barkbröd s. 18, 33, 67, 138f, 159, 199, 294, 277f
Barnamord 1677 s. 102
Barnamord 1751 s. 213
Barnamordplakatet upplästes i kyrkan s. 296
Barnarbete s. 109
Barnen från Frostmofjället, bok och film s. 278
Barnets namn s. 117
Barnförlamning 1936 s. 148
Barnsäng s. 293
Barnsängskvinna s. 257
7
Barnsöl s. 63, 104, 255
Barnunderhåll tills barnet fyllt 10 år s. 292
Barometer s. 239
Barrudskogen s. 196, 325
Barrved s. 211
Bebrevat juten s. 16, 47
Begrava en kalv levande s. 160
Begravas utanför kyrkogården s. 146, 261, 289, 298
Begravd av skarprättaren ”på platsen” s. 294
Begravning 1828 s. 139
Begravning 1866 s. 140
Begravning av en puke s. 288
Begravning utan ceremonier 1708 s. 102
Begravningar 1808 s. 138
Belfrage, Harald, kapten s. 114
Belfrage, kapten, Stakelund, Gunnarsnäs s. 69
Belysning s. 263
Belöning s. 154
Bender s. 51, 114
Bengsson, Stig, bonde s. 63
Bengtsdotter, Annika s. 142
Bengtsdotter, Kerstin, Laxarby sn s. 185f
Bengtsson, Erik, befallningsman s. 110f
Bengtsson, Jon, mördad, ladugårdsdräng, Österråda, Holm s.206
Bengtsson, Lars, Gundlebol, Ör s. 298
Bengtsson, Lars, Södra Örnäs s. 65
Bengtsson, Lars, Örbacka, Ör s. 85
Bengtsson, Olof, dräng s. 162
Bengtsson, Sven s. 65
Benstampar s. 241
Benzin, Henrik, komminister i Ör s. 42
Benzin, Maria, Högen s. 43
Benådad av Göta Hovrätt s. 32, 91f
Benämningar, gamla s. 128-130
Berg, Gunnarsnäs s. 212
Berg, Holm s. 84, 206
Berg, Sofia, 112 år, Järns Stom, Järn s. 203
Berg, Töftedal s. 93
Berga, Brålanda s. 91, 216, 297
Berga, Dalskog s. 50, 216
Berga, Ör s. 213, 262
Bergane, Edsleskog s. 292
Bergbuar s. 26
8
Bergkvist, kapten s. 273
Bergman, Gustaf, tusenkonstnär s. 233
Bergman, Magnus, stadsläkare, Falun s. 283
Bergman, professor, Uppsala s. 286
Bergqvist, handlanden, Örsberg s. 126
Bergras, Borekulle s. 286
Bergs herrgård/säteri, Holm sn s. 114, 148
Bergskamp s. 24, 26
Bergslagen s. 68, 216, 252, 260
Bergslätt, Väne härad s. 65
Bergstrand, Carl Martin s. 105
Beronius, Jacob, kyrkoherde i Örs pastorat s. 40, 116
Beslut mot lyx s. 253
Beslut mot överflöd s. 253
Bete s. 187
Beting s. 235, 280
Betingsarbeten 1840 s. 235
Betsel s. 282, 293
Betsman s. 114
Betsman, förbjöds 1665 s. 201f
Betyg s. 199
Bi s. 290
Bibeln s. 163, 201, 283
Bibelspråk s. 179
Bild på karoliner 1961 s. 108
Bilde, norsk överste s. 95
Billing, Erik s. 93
Billingsfors s. 220
Billman, Magnus, kapten, Halvorsbyn, Ör s. 87
Binäs Norra, Frändefors s. 297
Birbi, spel s. 202
Birkenenarna, 1100-talet s. 49
Biskopen i Skara s. 107
Biskopseken i Ör s. 41
Biten av en häst i ryggen s. 246
Bjurum Stora s. 219
Bjurvikens hälsokälla i Håbol s. 298
Bjällkon s. 136
Bjällror s. 263
Björkön s. 102
Björlin s. 158
Björlin, general s. 48
Björna, konamn s. 247
9
Björnar s. 30f, 55, 136, 141, 173, 194, 264, 290
Björnetorpet, Berga, Ör s. 183
Björnhudar s. 118, 183
Björnjakt s. 160
Björnmyra backstuga, Liane Stora, Skållerud s. 153
Björnsson, Hans s. 38
Björnsson, Hans, Örsberg s. 77
Björnsson, Orm, Bandene Norra, Färgelanda s. 59
Björnsson, Orm, Slätthult s. 96
Björnsson, Sven, Grösäter, Ör s. 168
Björnsson, Sven, Örnäs, Ör s. 224
Blad, svart s. 186
Bladtobak s. 176
Blaggarnsskjortor s. 241
Blaggarnstyg s. 241
Blanke-Kerstin, Hamrane Södra, Grinstad s. 298
Bleka, konamn s. 247
Blekan, Dalskog s. 90
Blekinge s. 186
Blekvall namn på stut s. 247
Blidväder s. 211
Blix, Samuel, kapten, Säters säteri, Ör s. 262
Blodstörtning s. 234
Blom, Lars,-Åke, fotograf, Mellerud s. 285
Blomma, konamn s. 247
Bloms varuhus s. 134
Blomskogs sn s. 59, 163
Bluthera, Margareta s. 47
Bluthera, Maria s. 39
Blutherus, Gunno, prost i Örs pastorat 1644-1657 s. 14, 39, 37, 51, 69f, 77, 107,
134, 141, 195, 286
Bly s. 141
Blåkulla s. 80, 158, 185f, 230
Blåman, Erik, ryttare s. 104
Blånor s. 241
Bläsa, konamn s. 247
Bläsen, tjurnamn s. 247
Bläsholt, tjurnamn s. 247
Bodane, Frändefors s. 297
Bodane, Råggärd s. 95
Bodane, Ör s. 91, 290
Bohus fästning s. 85, 144, 162, 207
Bohuslän s. 16, 65. 72, 119, 124, 181, 185, 194, 199, 204, 216, 230, 258, 287
10
Bokstäver, röda s. 186
Bolare s. 86
Bollerud, Sundals-Ryr s. 64
Bolmefrö s. 111
Bolstad, Gråfålerud s. 294
Bolstad, Högstorp s. 63
Bolstad, Strätet s. 196
Bolstad, Åmåt s. 294f
Bolstads kyrka s. 35
Bolstads pastorat 1611 s. 16
Bolstads prästgård s. 63, 282f
Bolstads sn s. 229
Bommullskjortlar 1814 s. 189
Bommullstyg s. 140f
Bomullsvantar s. 141
Bondelycka s. 240
Bonden på Dal s. 283
Bondens lador s. 238
Bondepraktikan s. 238f
Bondeson, August, dr., författare, konstnär s. 121, 125f, 270-276, 278
Bonjour s. 233
Bonn s. 295
Bordet var även säng s. 69f
Bordet, sängplats s. 228
Bordlådor s. 150f, 177
Bordläxor s. 289
Bordsböner s. 8, 208, 288f
Bôrekôls mysterium s. 283f
Borekulle, Ör s. 26, 88, 119f, 283-286
Borgekullen, Borekulle s. 286
Borgenärer s. 175, 192
Borgstedt, Jonas, präst s. 152
Borr s.206
Borr-Elin, Bredgårdens soldatstom s. 298
Bortbytingar s. 133f
Boskap 1668 s. 90
Boskap s. 178, 264
Boskapen viktigast förvärvskällan för bönderna s. 252
Boskapsavel s. 252
Boskapsdöd 1720 s. 57f
Boskapsdöd s. 211
Boskapslängden 1623 s.205
Bota krämpor s. 298
11
Botande av boskap s. 100
Botelsdotter, Karin, Funnebo s. 54
Botolf, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Botum s. 190
Bouppteckning 1789 s. 286f
Bouppteckning 1794 s. 8, 174
Bouppteckning 1796 s. 221
Bouppteckning 1828 s. 139
Bouppteckning 1854 s. 166
Bouppteckningar s. 149, 246f
Brahe, Per, greve, riksdrots s. 18, 88
Brakarebol, Järn s. 84
Brand 1659, Högens by, Ör s. 126
Brand 1712 i Örs Prästgårds ladugård s.207
Brand 1715 i Örs Prästgård s.207
Brand 1717 s. 107f
Brand 1719 i Örs Prästgård s.209
Brand 1736 s. 108f
Brand i Vänersborg 1777 s. 157
Brand i Vänersborg 1834-10-04 s. 157
Brand på Kroppefjäll 1736 s.206
Brand på Kroppefjäll 1765-05-21 s. 150
Brand på Kroppefjäll 1803-07-31 s. 160
Brand på Kroppefjäll 1877 s.206
Brand på Kroppefjäll 1940-talet s.207
Brand, badstuga, Edsviken, Ärtemark s. 101 s. 101
Brand, Lilla Edet s. 156
Brandskatt s. 46f, 50, 94
Brandstodsersättning 1717 s. 108
Brandstodsersättning 1836 s. 250
Branere-Karis kistor s. 105
Branlia s.206
Branneruds kista s. 105
Branta, konamn s. 247
Branäs, Norge s. 66
Bredgårdens soldatstom s. 298
Breitenfeld, slag 1642 s. 98
Bretholts, överste s. 66
Brev hösten 1779 s. 229
Brevefolk s. 183
Britta i Aregården s. 279
Britta Kajsa, piga s. 180
Britta Stina, piga, Häradsskrivare-Örsberg, Ör s. 219
12
Britta, Ed s. 227
Britta, piga, dödsdömd 1773 s. 289f
Broar på vattnet, tydor s. 239
Broar, upprustning 1622, 1630, 1646 s. 262
Bromsar s. 145
Bronssvärd s. 135
Broström, avrättad 3 sept. 1773 på Kambols avrättningsplats s. 193
Brothale s. 129
Brotull s. 209
Brudefjällsvägen s. 263
Brudfölje s. 176f
Brudklänning 1862 s. 176f
Brudkrona s. 104
Brudkrona, funnen i jorden s. 255f
Brudsilver s. 104, 256
Brugsa, konamn s. 247
Bruksfolk s. 232
Brun, Olof, hovsekreterare, Gullesbyn s. 38
Brun, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Brunfager, konamn s. 247
Brunnshult Stora, Holm s. 193
Brunnssalongen, Rostock s. 132
Brunse, hästnamn s. 247
Brunshult Stora, Holm s. 215
Brunspring, tjurnamn s. 247
Bruun, Johan s. 150
Bryngel, Brakarebol, Järn s. 84
Bryngelsdotter, Britta s. 119
Bryngelsdotter, Kerstin, Ingevalds Berga s. 120
Bryngelsson, Anders, Backa, Gunnarsnäs s.206
Bryngelsson, Anders, Ingevalds Berga s. 118
Bryngelsson, Anders, Ödetorp, Grinstad s. 298
Bryngelsson, Björn, Bön, Ärtemark s. 70f
Bryngelsson, Einar, Åsnebyn, Holm s. 290
Bryngelsson, Erik, Örnäs Norra, Ör s. 160
Bryngelsson, Hans, Ekenäs, Frändefors s. 39
Bryngelsson, Hans, frälsefogde, Svalungebyn s. 39, 88, 90, 103
Bryngelsson, Håkan, dräpt, Sverkilsbyn, Gunnarsnäs s. 82f
Bryngelsson, Ingevald, Berga s. 104
Bryngelsson, Ingevald, Rud. Järn s. 109
Bryngelsson, Jon, storbonde, Järn s.205
Bryngelsson, Josef s. 130
Bryngelsson, Josef, Berga s. 119, 165, 187, 194, 281
13
Bryngelsson, Josef, Ingevalds Berga, Ör s. 124, 142
Bryngelsson, Karl, gästgivare, Frestersbyn, Ör s. 277
Bryngelsson, Lars, Assarbyn s. 39
Bryngelsson, Lars, Bön, Järn s. 155
Bryngelsson, Olof, Berga, Ör s. 39
Bryngelsson, Olof, Ingevalds-Berga, Ör s. 174, 178, 202, 240
Bryngelsson, Olof, Linde s. 47
Bryngelsson, Olof, Steneryd, Råggärd s. 96
Bryngelsson, Olof, Stockelanda s. 45f
Bryngelsson, Sven, Tyskerud, Ör s. 82f
Brynolphi, Arvidus, kyrkoherde i Örs pastorat 1623-1644 s. 39
Bryntesdotter, Helga, klok gumma, Askedalen, Grinstad s. 298
Bråka lin s. 237, 241
Brålanda hed, avrättningsplats s. 216
Brålanda sn s. 39, 227
Brålanda station, två personer hittade rånade och hängda s. 22ff
Brålanda, Amundebyn s. 287
Brålanda, Berga s. 297
Brålanda, Berga s. 91, 216
Brålanda, Gästgivaregården i Östebyn s. 295
Brålanda, Hagen s. 92
Brålanda, Holm s. 91
Brålanda, Höga s. 60, 81
Brålanda, Moryr s. 228, 293
Brålanda, Rökila s. 92
Brålanda, Skrapan s. 297
Brålanda, Slobacka s. 63
Brålanda, Sörbyn s. 90, 100
Brålanda, Tån s. 91
Brålanda, Tåsterud s. 91
Brålanda, Östebyn s. 60
Brålanda, Östebyns Gästgivaregård s. 295
Bråna grind, Järn s. 142
Bråna, Järn s. 80, 142, 248, 268
Brånasmeden s. 42, 123, 150, 172, 177, 181, 192, 199f, 208, 218, 241, 251
Brånegatan Järn s. 173
Bråta lin s. 109, 237, 241
Bråthen, Alf s. 7
Bråthälse s. 194
Bräckan Södra, Järn s. 251
Bräckan, Frändefors s. 297
Bräcke, Hessleskogs (Edsleskog) sn s. 220
Bräcketorp, Edsleskog s. 165
14
Bränd å bål 1641, 1638 (?) s. 79f
Bränd å bål 1642 s. 87
Bränd å bål 1713 s. 81
Bränd å bål 1713 s. 81, 146
Bränd å bål 1720 s. 230
Bränd å bål 1746 s. 216
Bränd å bål s. 39, 103, 214
Bränna, Skållerud s. 112
Brännmärke s. 174
Brännugn s. 125
Brännvin s. 66, 70, 139, 148, 156, 167, 172f, 177-179, 182, 189, 192f, 199, 217,
232, 234, 253, 295
Brännvinsapparater/pannor s. 38, 172, 174, 200
Brännvinsglas s. 175
Brännvinsstenen, Lilla Ängenäs, Holm s. 279
Brännvinstillverkning s. 262
Brännvinstyg s. 174
Bröd s. 120
Brödkakor s. 152, 207
Brödsmulor s. 151
Brödsäd s. 143, 152, 239
Bröllop s. 92, 176, 215, 224, 255, 295f
Bröllopskalas 1744 s. 120
Bröllopsridningar s. 262
Bröstlappen s. 269
Bröstsjukdomar s. 73
Budkavle 1736 s.206
Buga s. 243
Bullerman tjurnamn s. 247
Bureus, Johannes, fornforskare s. 23
Burman, Anders, profoss, Järbo s. 97
Byarna sprängdes s. 187
Bygatan s. 187, 228, 230
Bygdemålspoet s. 130
Bygga äktenskap s. 212
Byxknappar s. 215
Bål av enris s. 187
Bål, brännas s. 214, 289f
Bålgetingar s. 246
Bånge, Michel, kapten s. 95
Bången s. 129
Båtsmän s. 192f
Bååt, Seved, rikskammarråd s. 18
15
Bäcke dödbok s. 203
Bäcke kyrka s. 35, 114
Bäcke sn s. 35, 203
Bäcke, Bön s. 149
Bäcke, Hjulserud s. 150
Bäcke, Regineberg s. 149
Bäckebol Norra, Gunnarsnäs s.206, 287
Bäckebol Södra, Gunnarsnäs s. 42, 44, 120, 206
Bäckefors Järnbruk s. 237, 258
Bäckestrand, backstuga, Åsen, Ör s. 219
Bäckström, Britta Stina, hustru, Örbacka, Ör s. 231
Bägare s. 174
Bälla, hästnamn s. 247
Bälleros, konamn s. 247
Bältros s. 74
Bärby, Högsäter s. 99
Bävrar s. 55, 141
Bödel s. 39
Bödelyxan s. 80
Böla, konamn s. 247
Bölder s. 74
Bön, Bäcke s. 149
Bön, Järns s. 155, 179
Bön, Sundals-Ryr s. 298
Bön, Ärtemark s. 70f
Bön, Ödskölt s. 70f
Böndagsplakat 1674 s. 86
Bönder från Södra Dal s. 96, 158
Bönen s. 192
Bönor s. 175
Böns kvarn s. 195
Bönsöndagar s. 296
Bördh, A. G., författare, hembygdsforskare s. 233
Börjesson, Jon, Söderby s. 22
Börjesson, Nils, dräng, Bodane, Ör s. 290
Börta, hustru, Assarby-Berga s. 49
Börta, Lindstorp, Gunnarsnäs s. 106
Börta, Spettholtet, dödad av varg 1731 s. 30
Börta, styvdotter, avrättad s. 216
Bössor s. 149, 266
Böstebol, Ör s. 146, 257
Böta för onykterhet s. 200
Böta s. 217
16
Böte med huden s. 198
Böter 1629 s. 77
Böter 1650 s. 93
Böter 1705 s. 87
Böter 1714 s. 153
Böter 1784 s. 156
Böter 1793 s. 164
Böter 1800 s. 137
Böter 1802 s. 156
Böter 1803 s. 216
Böter för att ha skadat ekar s. 258, 260
Böter för handel på kyrkbacken s. 299
Böter för okvädningsord s.205
Böter för skällsord s. 290
Böter för spel s. 202
Böter för sviket löfte s. 152
Böter om man lövade s. 199
Böter s. 97, 104f, 113f, 117, 144, 209
Cabinettspresikanten, bok s. 202
Canada s. 249
Cancer, dödsorsak s. 73
Carin den omilda (Catharina Gyllencornett) s. 262
Cederström, Gustaf, konstnär s. 119
Chantung s. 176
Chirting s. 141
Christiansson, Anders, jägare s. 136
Christiansson, Johan, Berga, skytt s. 136, 207, 213
Christiansson, Sven, Ryr, Skållerud s. 256
Cigarrer s. 176
Clarholm, pastor i Ör sn s. 251
Cornell, L., lantmätare, Kron Äckerud, Erikstad s. 194
Cronholm, David, ingenjör s. 140
Cyklar s. 264
Dagdriveri s. 182
Dagemål s. 297
Daggmask s. 132
Dagrå, konamn s. 247
Dagsverken s. 237
Dagsverkskyldighet s. 88
Dahlfelt, major s. 251f
Dahlgren, Christina, hustru, Berg, Gunnarsnäs s. 212
Dahlgren, Johan, spelman, Korpetorp, Ör s. 123
Dahlgren, Johan, stortjuv s. 249
17
Dahlquist, John E., general, USA s. 119
Dahlstedt s. 152
Dahlstedt, Johannes, Backen, Ör s. 142
Dahlstedt, Jonas, byggmästare, Backen, Ör s. 142
Dahlstierna, Gunno s. 14f, 26f, 29, 39, 47, 51, 67f, 112, 118, 252
Dahlöf, Maja, Sjöskogen, Järn s. 180, 279
Dalabonden s. 135
Dalarna s. 183, 185, 286
Dalbergså s. 258
Dalbobergen s. 292
Dalbohundar s. 30, 183, 194, 247
Dalbosjön s. 21
Dalboslätten s. 102, 187, 219, 229, 232, 241f, 283, 285, 300
Dalen, Holm s. 154
Dalin, Lars, präst, Grösäter, Ör s. 287
Dalin, Margareta, prästhustru, Grösäter, Ör s. 287
Dalman, puke, Dals-Rostock s. 287f
Dalmans hage s. 288
Dalregementet s. 40
Dals-Ed, Klevmarken s. 251
Dals-Ed, Onsjö hälsokälla s. 298
Dals-Ed, Östra Hindalebyn s. 71
Dals-Eds sn s. 52, 110, 188
Dalskog 1568 s. 16
Dalskog 1814, bok s. 189
Dalskog, Backen s. 120
Dalskog, Berga s. 50, 216
Dalskog, Blekan s. 90
Dalskog, Dansbo s. 120f
Dalskog, Famshed s. 258
Dalskog, Flathult s. 55
Dalskog, Grönhult s. 100, 260
Dalskog, Hallersbyn s. 81, 258
Dalskog, Heden s. 203
Dalskog, Håbolsbyn s. 269
Dalskog, Kabbo s. 155, 160
Dalskog, Kopparbol s. 56
Dalskog, Kärr s. 152
Dalskog, Lunnebo s. 55, 81, 204
Dalskog, Lunneboskogen s.204
Dalskog, Skogsdalen, Grönhult s. 100
Dalskog, Stenbacken, Årbol s. 221
Dalskog, Strussås, Kabbo s. 155
18
Dalskog, Tegen s. 30, 155, 203
Dalskog, Teåker s. 100, 221
Dalskog, Trollungebyn s. 160
Dalskog, Trollungebyskogen s.204
Dalskogs avrättningsplats s. 79
Dalskogs fattigstuga s. 162
Dalskogs kyrka s. 35, 40, 52, 137, 161, 257
Dalskogs sn s. 35, 54, 178, 188, 207, 220, 258
Dalsland s. 88, 249
Dalslands lidandes historia s. 51
Dalslandsbanan 1879 s. 177
Dalslandsjärnvägen s. 263
Dalslandsstugan s. 142, 228
Dalslandssägner, bok, s. 105
Dalslandsungdomar flyttade till Norge s. 280
Dals-Rostock s. 166, 180
Dalsäter, Espereds sn s. 196
Danielsson, Johan, Sandlycke, Gunnarsnäs s. 152
Danielsson, Magnus, spelman Vardags-Magnus, Vrångebäck, Ör s. 122f
Danmark s. 274
Dannemansdotter s. 165
Dans 1822 s. 156
Dans på loge 1802 s. 156
Dansbo Gästgivaregård, Dalskog s. 120f
Dansk rymling s. 111
Danska kriget 1711 s. 51
Danska trupper 1676 och 1679 s. 94
Danska trupper 1788 s. 212
Darell, Carl, Vänersborg s. 272
Dataspel s. 145
De la Gardie, Beata, grevinna s. 88, 90
De la Gardie, släkt s. 38
De la Svaer: Tankar om Ebighetern s. 202
December månad s. 211
Demon s. 283
Den Onde s. 132, 186, 192
Den stora vargjakten 1727 s. 300
Dendrokronologisk undersöknings. 7
Deportation till Ingermanland 1627f
Det gamla Dal, bok s. 244
Det lir på s. 130
Dialektord s. 128-130
Digerdöden s. 73, 186
19
Dikesgrävning s. 235f
Dikesren s. 148
Dikesröjning s. 263
Dikt om att gå i vall, 1 vers s. 247
Dikt om förändringen i Dalsland under 1800-talet s. 242f
Dikt om Husförhöret och pigan Johanna av Brånasmeden s. 251
Dikt om olika sjukdomar s. 73-76
Dikt om pigan Emma av Brånasmeden s. 199
Dikt om vallhjonet s. 29f
Dikt: En vandringsman s. 243
Dikt: Kunga Skald s. 27
Dikt: Våra minnen s. 190
Dikter av Brånasmeden s. 150f, 172, 177, 181, 192, 199, 208, 218, 242
Dikter s. 9-12, 31, 34-36, 124f, 127f, 130, 184f
Dimma s. 238
Djur med hovar var oren s. 287
Djur och varsel s. 228
Djur, sjuka, smittade, döda s. 199
Djurben s. 241
Djurens beteenden, tydor s. 239
Djurhag s. 183
Djävulsbibeln s. 186
Djävulskonst s. 100
Doktor s. 180
Doktorinnan, Tanums sn s. 287
Doktorn i Bergane, Edsleskog s. 292
Dom till döden 1720 för att ha ljugit inför tinget s. 97
Domarring s. 135
Domarringar s. 166f
Dombjällror s. 263
Domböcker Se resp. härad
Dop s. 86f
Dopfunt s. 13, 222
Dopöl 1651 s. 23
Dorpat s. 40
Dorva te s. 130
Douglas, generallöjtnant, greve s. 66
Drabant s.233
Draga gränja (jullek) s. 112
Dragkärra s. 280
Dragon Lästvik s. 152
Dramaten, Stockholm s. 147
Drejskiva s. 125
20
Drickesbollar s. 175
Drunknande i Vänern s. 84, 279
Drunkning 1757 s. 153
Drunkning i Kålungen 1713 s. 146
Drunkningsolycka 1693 s. 289
Drunkningsolycka 17 juli 1691 s. 294
Drunkningsolycka 1708 s. 102
Drunkningsolycka 1830 s. 156
Drunkningsolycka 29 dec. 1889 s. 279
Drunkningsolycka 6 juni 1863 s. 251
Drunkningsolycka juldagsmorgonen 1792 s.204
Drunkningsolyckor s. 161, 201, 220
Dråp 1620 s. 224
Dråp 1655 s. 69
Dråp 1661 s. 82f
Dråp 1740-talet s. 68f
Dråpet i Gäxbo 1651 s. 23
Dräll s. 165
Drängar s. 180
Drängen som lurade prästen s. 138
Drängens villkor s. 270
Drängstuga s. 181f
Du har det bra som har kungen till morbror s.206
Du ska inte va Håvare s. 129
Du är en riktig ontus s. 130
Dulgadråp 1690 s. 64
Dybeck, Richard s. 34, 135f
Dygnskovel s. 238
Dykällan, Frändefors s. 67, 293
Dykällans Gästgivaregård s. 293
Dymmelsveckan s. 185
Dyr präst s. 152
Dyrdocka, konamn s. 247
Dyrhet s. 235
Dyrtorp, Färgelanda s. 67
Dä här va nummer ett s. 213
Dä knötter s. 130
Dä tyr s. 130
Dä va måta fal s. 129
Död i barnsäng s. 293
Död och dum s. 298
Döda under kriget i Tyskland s. 98
Dödens ängel, dikt av J. O. Wallin s. 73
21
Dödsdömd 1613 s. 91
Dödsdömd 1620 s. 224
Dödsdömd 1644 s. 156
Dödsdömd 1647 s. 92
Dödsdömd 1655, benådad av hovrätten s. 70, 72
Dödsdömd 1661 s. 83
Dödsdömd 1677 s. 102
Dödsdömd 1679 s. 101
Dödsdömd 1696 s. 67
Dödsdömd 1719 s. 112
Dödsdömd 1720 för att ha ljugit inför tinget s. 97
Dödsdömd 1720 s. 109
Dödsdömd 1740-talet s. 68
Dödsolycka vid Krokfors Såg 1874 s. 282
Dödsorsaker s. 73-76
Dödsskallar, Kambol s. 80
Döv och dum (stum) s. 218
E vänna s. 130
Ecclesiastikstat s. 203
Eck, Laurentius, kyrkoherde i Örs pastorat s. 257, 262
Ed s. 36
Ed, Ör s. 120f, 125, 141, 206, 250, 271f
Eder s. 161
Edriksson, Karl, Bråna, Järn s. 268
Eds skolmuseum, Ör s. 125
Eds soldatstom, Ör s. 300
Edskär, trankokeri s. 216
Edsleskog, Bergane s. 292
Edsleskog, Bräcketorp s. 165
Edsleskog, Munkhättans hälsokälla s. 298
Edsleskogs sn s. 42, 204
Edsmyren, torp, Östevatten, Gunnarsnäs s. 221
Edstorp, Ör s. 250
Edsviken, Ärtemark s. 101
Eftervinter s. 211
Efven, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Eisenhower, president, USA s. 119
Ek s. 211
Ek, Laurentius, kyrkoherde i Örs pastorat 1687-1700 s. 39f
Ekar s. 187f, 222, 258
Eke hälsokälla i Steneby sn s. 298
Ekebom, Lars, Dalskog s. 137
Ekelund, Daniel, prästson, Frändefors s. 283f, 286
22
Ekelöf, Lars, präst 1795-1798 i Ör s. 216f
Ekholmen, Gunnarsnäs s. 77
Eklund, Emil, Knutstorp, Erikstad s. 193, 277
Elander, Yngve, fotograf, fotosamlare s. 268
Elddon s.205
Eldgaffeln s. 168
Eldstickor s. 168
Eldstål s. 175
Eldstäder i Dalslandsstugan s. 228
Eldsvåda 1666 s. 95
Eldsvåda 1668 i Tyskerud, Ör s. 83
Eldsvåda 1701, Örsberg
Eldsvåda 23/11 1718, Örs Prästgård brann ned s. 40
Elg, Johan Mauritz, skollärare, Dals-Ed s. 130
Elg, Johannes, skollärare s. 130
Elg, Mauritz, Berget s. 130
Elias, Tegen, Dalskog s.207
Eliasson, Fredrik, Linde s. 209
Eliasson, Georg, jägmästare, Gunvarbyn s. 183
Eliasson, Georg, landsfiskal s. 116
Elin, Grönhult, Dalskog s. 100
Elisabet, Ingevalds-Berga, Ör s. 102
Elovsson, Even, mördad, Falalunnane, Ör s. 91, 261
Emigranter från Dalsland, karta s. 227f
Emigration s. 226f
En go sul s. 129
Enarsdotter, Britta s. 287
Enarsdotter, Ingeborg, hustru, Bärby, Högsäter s. 99
Engdahl, Johannes, doktor Bergane, Edsleskog s. 292
Engelbrektsson, Anders, soldat s. 65
Engelska sjukan s. 74
Enhorna, konamn s. 247
Enrisbål s. 187
Ente varlet s. 130
Erik Billings torp s. 93
Erik XIV s. 16
Erik, kyrktjuv, Åsarna, Ör s. 257
Erik, Torgunnehagen s. 92
Erik, Åsane s. 156
Eriksbyn, Skållerud s. 269
Eriksbyn, Ör s. 111, 122f, 134
Eriksdotter, Britta, piga, Holm s. 190f, 198
Erikson, Bengt, Svicklingebyn, Ör s. 101
23
Eriksson, Anders, Ingevalds Berga s. 120
Eriksson, Anders, klockare, Holm s. 191
Eriksson, Anders, Kyrkesten, Ör s. 194
Eriksson, Anders, Ryr, Skållerud s. 173
Eriksson, Arne, radioman s. 163
Eriksson, Bryngel, Edsmyren, torp, Östevatten, Gunnarsnäs s. 221
Eriksson, Erik, gästgivare, Stenbacken. Årbol, Dalskog s. 221
Eriksson, Erik, Mölnerud s. 104
Eriksson, Erik, Täppan, Holm s. 249
Eriksson, Grels, Högstorp, Bolstad s. 63
Eriksson, Hans, Bodane, Råggärd s. 95
Eriksson, Hans, Hällebäck, Erikstad s. 156
Eriksson, Hans, Årbol, Sundals-Ryr s. 297
Eriksson, Jacob, Örnäs Norra, Ör s. 160
Eriksson, Jan, Örbacka, Ör s. 231
Eriksson, Johan, Örbacka, Ör s. 190f
Eriksson, Jon, riksdagsman, dräpt 1655, Östra Hindalebyn, Dals-Ed s. 69-71
Eriksson, Jon, Töran s. 63
Eriksson, Jonas, Hjärtungen, Ör s. 165
Eriksson, Lars, Bräckan, Frändefor s. 297f
Eriksson, Lars, dräng s. 155
Eriksson, Lars, Gråfålerud, Bolstad s. 294
Eriksson, Lars, Högebo s. 152
Eriksson, Nils, bonde s. 153
Eriksson, Nils, Ingribyn s. 116f
Eriksson, Nils, Lunnebo, Dalskog s. 82
Eriksson, Olof s. 94
Eriksson, Per, Backa, Gunnarsnäs s.205
Eriksson, Per, Moryr, Brålanda s. 228
Eriksson, Per, Åsen s. 49
Eriksson, Peter s. 165
Eriksson, Rasmus, länsman, Tobräckan s. 104
Eriksson, Segol, Backen s.209
Erikstad, Hällebäck s. 156
Erikstad, Knutstorp s. 193, 277
Erikstad, Korsbol s. 299
Erikstad, Kron Äckerud s. 194
Erikstad, Kräppersrud s. 93
Erikstad, Kuserud s. 60, 62, 93, 101, 294, 298
Erikstad, Kuseruds Gästgivaregård s. 213, 294, 299
Erikstad, Kärr s. 91
Erikstad, Kärr Västra s. 230
Erikstad, Myckleäng Norra s. 217
24
Erikstad, Råskog s. 81
Erikstad, Skatt Äckerud s. 140
Erikstad, Åmåt s. 62
Erikstads kyrka s. 93
Erikstads sn s. 280f
Ersdotter, Karin, Gundlebol, Ör s. 87
Esbjörnsson, Mårten, Huseby, Torps sn s. 94
Espereds sn, Dalsäter s. 196
Ett åttioåringsåterblick s. 263
Eurelius, Andreas, kyrkoherde i Örs pastorat 1657-1685 s. 14, 36, 38f, 47f, 83
Eurenius, Thorsten, prästson s. 39
Europa s. 98, 189f
Evenstorp, Sundals-Ryr, s. 293
Fader Vår s. 289
Fagerås, konamn s. 247
Falalunnane, Ör s. 91, 261
Falas s. 129
Falebacka s. 136
Falk, Nils, bildhuggare s. 37
Fallandesot s. 74
Falun s. 283
Famn (mått) s. 201
Famshed, Dalskog s. 258
Far i Lossbyn, Järn s. 173
Farsot s. 201
Fattiga Dal s. 94
Fattigas arbetskraft s. 277
Fattigbarn s. 242
Fattigfolket i Sjöskogen s. 139, 150f
Fattigfolket på Kroppefjäll s. 139
Fattigförsörjning s. 153
Fattigkasen, Dalskog s.204
Fattigmagasin s. 280
Fattigmagasinet, Örsberg, Ör s. 280
Fattigråg s. 194
Fattigstuga, Dalskog s. 162
Fattigsäd s. 198
Fattigsäden delades ut s. 280
Feber, dödsorsak s. 73
Februari månad s. 210
Fejderna på Dal s. 33
Femårsberättelsen 1855-1860 s.206
Femårsberättelser s. 254
25
Fernow, Erik s. 184, 295
Ferrebötta s. 129
Fiendeland 1644 s. 155
Fienden tränger på s. 201
Filipsson, Påvel, Lunnebo, Dalskog s. 55
Fingerhandskar s. 174
Finkelbrännvin s. 176
Finland s. 203, 234
Finland, Jutas s. 150
Finnar, Lunneboskogen, Dalskog s.204
Finne, Johan, Trollungebyskogen, Dalskog s.204
Finnekasa, Bäcke s.204
Finnskott s. 75
Finntjärnet, Ödskölt s. 295
Finska kriget 1808-1809 s. 231, 234
Fioler s. 176
Fisk, smedsläkt s. 232
Fiske med hjälp av Näcken s. 295
Fiskelycka s. 238
Fisknät s. 147
Fiskrevar s. 84
Fjellman, Sven, sockenadjunkt 1747-1757 s. 43f
Fjellstedt, Peter, missionär, f. d. vallpojke s. 29, 31
Fjosete s. 130
Fjäder i brevlacket s. 101
Fjäderbolstrar s. 218
Fjälla, Gesäter s. 100
Fjället, bok av Ingemar Andersson s. 230
Fjärdingar s. 201
Fjärkal s. 55
Flach, häradshövding, Nordkärr, Holm s. 170
Flamsete s. 129
Flathult, Dalskog s. 55
Flickan och kon, saga s. 274-276
Flickkläder s. 149
Flickpension s. 218
Flink, Elias, ihjälslagen på marknad 1849 s. 179
Flinta och stål s. 208
Flinta s. 149, 167
Floget s. 75
Florenius, Torsten, kyrkoherde i Frändefors pastorat s. 64f
Florina, konamn s. 247
Flugan s. 273
26
Flugmat = arsenik s. 111
Flytta ut från byn s. 187
Flå hästar s. 154
Flåhacka s. 219
Flåhackning s. 237
Flåmagade s. 129
Fläsk s. 176, 189
Fnöske s. 208
Foder till hästar 1788 s. 212
Foderbrist 1736 s. 214
Foderlada s. 213
Fogelgren, Per s. 152
Folkdräkt s. 174, 286f
Folkfantasi s. 198
Folklynnet i Dalsland s. 232f
Folklåtar s. 277
Folkmusik från Dalsland s. 32
Folkskola o. 1880s. 264
Folktro s. 230
Folkväckelsen under 1870- och 1780-talen s. 163
Fonkorgar s. 93, 138
Fora s. 291
Fork s. 92
Foror s. 216
Fors, Carl Gustaf, kaptenslöjtnant s. 113f
Forsane, Frändefor s. 55
Forsberg, Erik Andersson, spelman, Kyrkebol s. 276
Forsberg, smedsläkt s. 232
Forsebol, Ör s. 80, 95, 194, 208, 223
Forsell, kronofogde s. 179
Forsén, Olof s. 173
Forshälla sn s. 65
Forsström, Jonas, furir s. 297
Forstena s. 144
Fot (mått) s. 201
Fotogen s. 246
Fotogenlampa s. 32
Fotosamling s. 268
Fotvandrerska, världens största s. 162
Framkammare s. 215, 298
Frankrike 1801 s. 189f
Frankrike, Ivois s. 230
Fransk fångenskap o. 1809 s. 231
27
Fredliga Dal s. 92
Fredlös 1613 s. 91
Fredlös 1621 s. 91
Fredlös s. 26, 72, 89, 91
Fredrik II, dansk kung s. 16
Fredrikstad, Norge s. 163
Fredriksvall, Götnäs, Ör s. 19, 143
Frestersbyn s. 213
Frestersbyn, Järn s. 47, 109, 205
Frestersbyn, Ör s. 135, 219, 250, 256, 277
Frestersbyns smedja, Järn s. 110
Fri lejd 1657 s. 23
Friarvägarna s. 297
Fridag för tjänstefolket s. 232
Frillobarn s. 88
Frisk, hästskärare s. 231
Fromsa, konamn s. 247
Fromsen, namn på stut s. 247
Frossan s. 75
Fruntimmer s. 133
Frychius, Sven, kaplan i Ör s. 63
Fryxell, Anders s. 203
Fryxell, Louise, prästhustru s. 42
Fryxell, Olof, kyrkoherde i Örs pastorat 1862-1900, hovpredikant s. 42, 123,
126, 132, 261, 265, 283
Frägen är fri s. 129
Frändefors kyrka s. 35, 64
Frändefors kyrkogård s. 294
Frändefors pastorat s. 16
Frändefors sn s. 60, 293
Frändefors, Binäs Norra s. 297
Frändefors, Bodane s. 297
Frändefors, Bräckan s. 297
Frändefors, Dykällan s. 67
Frändefors, Ekenäs s. 39
Frändefors, Forsane s. 55
Frändefors, präster s. 64
Frändefors, Ris s. 293
Frändefors, Rölanda s. 295
Frändefors, Rösshult s. 213, 293
Frändefors, Stuverud s. 55
Frändefors, Öna s. 293
Fröling, Anders, dragon s. 106
28
Frös ihjäl 1850 s. 158
Frös ihjäl 1875 s. 123
Fröskogs kyrka s. 35
Fullmåne s. 211
Funke, smedsläkt s. 232
Funnebo, Dalskog s. 54
Fyllekalas 1613 s. 91
Fylleri s. 199f
Fyren s. 279
Fyrglas s. 208
Fyrkulor s. 64f
Få en höneblunn s. 129
Fågelbacka, Holm s. 107
Fåglar och varsel s. 229
Fållna, konamn s. 247
Fångarlön s. 300
Fångenskap i Frankrike o. 1809 s. 230f
Fångenskap i Ryssland s. 258
Fånggevaldiger s. 104
Fångkärra s. 87
Fångvaktare s. 256
Får s. 28, 140, 211
Fårlår s. 194
Fårpölsa s. 265
Fäbodar på Kroppefjäll s. 261
Fäbodar skattlagda 1736 s. 261
Fädernearvet s. 245
Fähus s. 215
Fällera, Sjöskogen, Järn s. 169
Fältsjuka s. 75
Fältskär s. 217
Fältslag s. 85
Fängelse för lägersmål s. 292
Fängelse i 2 år på Bohus fästning s. 162
Fängelse i tre dagar för olydnad 1802 s. 159
Fängelse på Malmö fästning s. 143, 145
Fängelse på vatten och bröd i 12/14 dagar s. 142, 149
Fängelse på vatten och bröd s. 191, 289
Fängelse s. 144
Fäppel s. 77, 126
Färgelanda Prästgård s. 94
Färgelanda sn s. 16, 283
Färgelanda, Bandene Norra s. 59
29
Färgelanda, Bandene Södra s. 59
Färgelanda, Dyrtorp s. 67
Färgelanda, Håbyn s. 60
Färgelanda, Hällan s. 94
Färgelanda, Nötebron s. 59
Färgelanda, Sandviken s. 94
Färgelanda, Slätthult s. 94
Färgelanda, Stora Ryk s. 59
Färgelanda, Tenarsrud s. 94
Färgeri vid Krokälven s. 280
Färja s. 156
Fästfolk s. 182
Fästmögåvor s. 164, 265
Fästmöpsalmbok s. 164
Föda 1814 s. 189
Födelsebok s. 203
Föl s. 194
Fönster s. 215
Förbannelse s. 140f
Förbud 1773 mot lövande s. 198
Förfrusna fötter s. 155
Förgiftad s. 111, 144
Förgöra kreatur
Förgöring s. 75
Förklädda män 1793 s. 164
Förkläde s. 174
Förnamn, två bröder hade samma s. 97
Förordning 1687 förbjöd offer vid trä, sjö och källor s. 298
Förridare s. 90, 176
Förskinn av läder s. 269
Förskinn s. 165
Förstoppning s. 74
Förstoringsglas s. 208
Förstuga i Dalslandsstugan s. 228
Förstugukvisten s. 246
Försätet s. 82
Förvisad från häradet s. 89
Förvisad från landet s. 89
Fötter, förfrusna s. 155
Gabrielsson, Amund, dräng s.204
Gadd, Anders s. 143
Gadd, Jonas, soldat, Katteberg, Ör s. 124
Gadebusch s. 51
30
Galgen s. 81
Galgen, var tionde s. 200
Gamaliel, åldrigt tilltalsnamn i Ödeborgs. 293
Gamla benämningar s. 128-130
Gamla minnen kring en gammal släkt, bok s. 87
Gamla personnamn s. 293
Gamla svenska lapptäcken, bok s. 174
Gamla uttryck s. 128-130, 206
Gammel-Erik s. 192
Gardtman, Anders, dräng s. 117f
Garnisonen, Vänersborg s. 65
Garnnystan s. 201
Garvere, Anolfsbol, Ör s. 159
Gatan, Ör s. 152, 154, 291
Gatehus s. 183
Gathe, Christina, änka s. 105
Gathenhielm, Lars, kapare s. 105
Gatlopp 1740-talet s. 69
Gatlopp s. 100, 258
Gatlopp, ej avrättning s. 67
Germundsdotter, Kerstin s. 109f
Germundsson, Mattes, Frestersbyn, Järn s. 109f
Gestad, Skerrud s. 62f
Gestads kyrka s. 299
Gesäller s. 121, 125, 182
Gesäter, Fjälla s. 100
Getabock s. 186
Getingar s. 246
Getter s. 297, 300
Gevär s. 114
Gikt s. 75
Giktbruten s. 171
Gillstads sn s. 22
Gissle, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Gissle, Åmåt, Erikstad s. 62
Giädda, konamn s. 247
Giöte-Karin, sierska, trollkvinna, Årbol, Sundals-Ryr s. 100
Glader, Carl, Åker, Ör s. 140f
Glader, Ellika s. 272
Glader, Jacob s. 117, 123, 141
Glader, Jan, korgmakare, Knipestan, Säter s. 141
Glader, Johannes, soldat, Ed, Ör s. 121, 125, 141, 206, 250, 271-276 (bild), 278
(bild), 279, 307
31
Glader, Jonas, Eriksbyn s. 141
Glansdagar s. 150
Glasförsäljare s. 73
Glasögon s. 203
Glattugn s. 125
Glomma, Norge s. 163
Godset, Gärdserud, Holm s. 187
Golvhuppa, konamn s. 247
Gran, Lars, soldat, Ingribyn s. 105
Gran, Måns, Bränna, Skållerud s. 112
Granater s. 64
Grannfar s. 243
Grannmor s. 243
Grannros, konamn s. 247
Grannsamverkan på 1720-talet i Gärdserud, Holm s. 113
Gratia Probatum s. 292
Gravar s. 126f, 244
Gravordning s. 127
Gravstenar, Uddevalla s. 41
Grea marknad, Ärtemark s. 196
Grefskapet Dal, bok s. 220
Gregersson, Olof, Sköttevatten s. 47
Grevinna, konamn s. 247
Grilla, konamn s. 247
Grimma s. 246
Grimskaft s. 111f
Grind s. 213, 282
Grindar över landsvägen vid kyrkorna s. 89
Grinden, torp, Krokfors, Ör s. 282
Grindstolpe s. 164
Grinstad, Askedalen s. 298
Grinstad, Hagen s. 298
Grinstad, Hamrane Södra s. 298
Grinstad, Hede s. 65
Grinstad, Ruds hälsokälla s. 299
Grinstad, Svartebäck s. 298
Grinstad, Udden s. 298
Grinstad, Ängen, torp, Näs s. 298
Grinstad, Ödetorp Norra s. 298
Grinstad, Ödetorp s. 298
Grinstads sn s. 93, 199
Grinstads Stom s. 65
Gripsholm s. 252
32
Grisemaden, Ör s. 272
Griskulting s. 173
Grottor, osunda, i Borekulle s. 283
Grovt tal om Kungl. Maj:ts höga person 1688 s. 63
Grund, Arvid, kyrkoherde i Örs pastorat 1700-1730 s. 40, 50, 116, 209, 258
Grund, Hans Christoffersson, brukspatron s. 40
Grund, Johan Fredrik, kronolänsman s. 291
Grund, Jonas s. 40, 68, 116, 183, 247
Grund, Maria Helena, hustru, Tyskerud, Ör s. 159
Grund, Maria, prästhustru s. 40
Grund, prästsläkt s. 159
Grunnebo s. 273
Gruvebänken s. 113
Grynesåll s. 175
Gryta, engelsk s. 175
Gryta, rykande s. 283
Grådal, konamn s. 247
Gråfålerud, Bolstad s. 294
Gråko, konamn s. 247
Gråpälsa s. 166
Gräsvall s. 238
Grätten s. 129
Gräva ner en kalv levande s. 160
Grävlingar s. 141
Grönhult, Dalskog s. 100, 260
Grönkvistere s. 171
Grönqvist, soldat, Åsmule, Ör s. 292
Grösäter, Ör s. 51, 60, 124f, 166, 168, 256, 287
Grösäters soldatstom, Ör s. 155
Gröt s. 177, 189
Grötfat till tomten s. 137
Gubbe, tomte s. 250
Gudhems hälsokälla i Högsäter s. 299
Gudmundsson, Nils, norrbagge s. 92
Guds lås s. 143
Guds sanna Ord s. 202
Guds store skojemakare, prästen Anton Kruskopf s. 232f
Gula faran s. 86
Guldduva, konamn s. 247
Guldkedja med berlock till guldur s. 245
Guldring s. 143
Guldspetor s. 133
Gullersbyra s. 191
33
Gullesbyn, Ör s. 38, 124, 154, 191, 262
Gullesbyns säteri, Ör s. 261
Gullesbytorken s. 239
Gullhorn, tjurnamn s. 247
Gullkarn, tjurnamn s. 247
Gullkrona, konamn s. 247
Gullros, konamn s. 247
Gulsot s. 75
Gundla, konamn s. 247
Gundlebol, Ör s. 66, 87, 152, 298
Gunilla, hustru, Katteberg, Ör s. 265f
Gunillebol, Ör s. 87
Gunla, hustru, Högen s. 66
Gunnarsdotter, Kerstin, piga s. 109
Gunnarsnäs kyrka s.205, 290
Gunnarsnäs kyrkas vapenhus byggt 1881 s. 266
Gunnarsnäs sn 1568 s. 16
Gunnarsnäs sn s. 133, 137, 148
Gunnarsnäs, Backa s.205f, 288
Gunnarsnäs, Berg s. 212
Gunnarsnäs, Bäckebol Norra s.206
Gunnarsnäs, Bäckebol Södra s. 42, 44, 120, 206
Gunnarsnäs, Edsmyren, torp, Östevatten, s. 221
Gunnarsnäs, Ekholmen s. 77
Gunnarsnäs, Hjulsängen s. 265
Gunnarsnäs, Hällan s. 39, 114, 149
Gunnarsnäs, Hällans komministerboställe s. 50
Gunnarsnäs, Lindstorp s. 106, 217
Gunnarsnäs, Låtsbyn s. 82
Gunnarsnäs, Rinnen s. 68, 193, 203
Gunnarsnäs, Rostocks brunn, hälsokälla s. 298
Gunnarsnäs, Sandlycke s. 152, 256
Gunnarsnäs, Sandviksbergen s. 133
Gunnarsnäs, Stakelund s. 69
Gunnarsnäs, Sverkilsbyn s. 82, 168, 272
Gunnarsnäs, Östevatten s. 55
Gunnarsson, Arvid s. 111
Gunnarsson, Nils, Dykällan s. 67
Gunnarsson, Olof, Ödetorp Norra, Grinstad s. 298
Gunne, kyrkoherde i Örs pastorat s. 69f
Gunnes gäld, s. 69f
Gunnesbyn s. 137
Gunnesson, Måns s. 62
34
Guntorp, Rännelanda s. 55
Gunvarbyfjället, Ör s. 150
Gunvarbyn, Ör s. 232
Gunvarbyns kvarn, Ör s.204
Gustaf II Adolf s. 47, 54, 98
Gustaf III s. 136, 141, 147, 233, 253, 258
Gustaf IV Adolf s. 260
Gustaf Vasa s. 15f, 34f, 222
Gustaviansk stol s. 42
Gutke, smedsläkt s. 232
Gyckel s. 276
Gyldenlöve, norsk ståthållare s. 48, 50
Gyldenlövefejden 1675-1679 s. 15, 33, 39, 48, 50, 64f, 94, 101, 103f, 120
Gyllencornett, Catharina, hustru s. 262
Gyllenpatron, Gustaf, major s. 66
Gyltungebyns hälsokälla s. 299
Gå i gårdarna med bytta och gris s. 164
Gå och russla s. 129
Gå och visa er för prästen s. 163
Gålma, konamn s. 247
Gångaren hästnamn s. 247
Gångkläder s. 174
Gårdar på Slättdal bytte ofta ägare s. 242
Gårdens tomte s. 34, 136f, 167
Gåsfjäder s. 93
Gåtor s. 131
Gädda s. 133
Gäddestången s. 102
Gällsjöhult, Östevallskogs sn s.204
Gärdesgårdar s. 88, 235f
Gärdserud, Holm s. 113, 164
Gärdsgård s. 145f, 183, 266
Gäserud, Håbol s. 122
Gästfria/vänliga Dalsland s. 51, 271
Gästgivarbården i Hjulsängen, Gunnarsnäs s. 265
Gästgivare, Mellerud s. 217
Gästgivaregården i Dykällan s. 293
Gästgivaregården i Östebyn, Brålanda s. 295
Gästgivaregården, Dansbo, Dalskog s. 120f
Gästgivaregården, Mellerud s. 101, 110, 154, 200, 212, 249
Gästgivaregården, Stora Bön s. 287
Gästgivaregården, Strand s. 287
Gästgivaregården, Torpane s. 287
35
Gästgivaregården, Tångelanda s. 287
Gästgivarskjutsarna s.233
Gästgivartaxa 1774 s. 250
Gästgiverier/gårdar s. 73, 101, 110, 120f, 154, 200, 212, 233f, 249f, 265, 287
Gäststuga s. 106
Gävert, smedsläkt s. 232
Göddrag s. 211
Gödkalv s. 176
Gödsel s. 235
Gödselhög s. 246
Göken s. 177, 211
Göransdotter, Marit s.205
Göransson, Alfred s. 95
Göransson, Nils, Kabbo, Dalskog s. 160
Görtsmynten s. 188
Göta Hovrätt s. 67, 71f, 83, 97, 100, 103, 109, 111, 144, 207, 257f
Göta Kanal s. 269
Göteborg s. 41, 65, 84, 88, 148, 214, 227
Göteborgs Landsarkiv s. 41, 48
Götnäs, Ör s. 143
Götsjöbron s. 223
Götsjön s. 125, 132f
Ha en lös skruv 1720 s. 109
Hackelse nödåret 1868 s. 233
Hackelse s. 250
Hagberg s. 227
Hagberg, Albert s. 227
Hagberg, Sven, soldat, Hagen, Ör s. 125
Hagdahl, Charles, läkare, kokboksförfattare s. 291
Hagen, Brålanda s. 92
Hagen, Grinstad s. 298
Hagen, Ör s. 88, 119, 125, 135, 203
Hagström, skomakarmästare, Fredriksvall, Götnäs, Ör s. 142f
Hagström, Ulrika, Fredriksvall, Götnäs, Ör s. 143
Hakerud s. 61
Halden, Norge s. 61, 110, 163, 177f, 188, 249, 252
Hall, August, spelman, Ingribyn, Holm s. 123
Hall, Edvard, sågare s. 282
Halla seg s. 129
Hallan, Sundals-Ryr s. 55
Halland s. 88, 270
Hallar = hällar s. 105
Hallersbyn, Dalskog s. 81, 258
36
Halletomta = Grinden, Kroken Södra, Ör s. 282
Hallkrona, konamn s. 247
Halloweenfester s. 19
Hallre s. 166
Hallsten, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Halm s. 233
Halmbolstrar s. 218
Halmbröd s. 278
Halmtak 1718 s. 188
Halmtak s. 188, 236
Halshuggning 1619 s. 97
Halshuggning 1620 s. 62
Halshuggning 1642 s. 87
Halshuggning 1672 s. 293
Halshuggning 1746 s. 216
Halshuggning 1751 s. 214
Halshuggning s. 65, 112, 201
Halsjärn s. 197
Halskläden s. 149, 189
Halvard, Backa, Gunnarsnäs s.205
Halvard, bonde, Kvarnen, Ör s. 289
Halvard, präst, Törsbyn, Holm s. 105
Halvardsdotter, Ingeborg, prästhustru s. 39
Halvardsdotter, Ingela, Åsen s. 49
Halvardsdotter, Maria s. 120
Halvardsson, Anders, Klevmarken, Dals-Ed s. 251
Halvardsson, Anders, Tenarsrud, Färgelanda s. 94
Halvardsson, Erik, Famshed, Dalskog s. 258
Halvardsson, Jon, Ingribyn s. 105
Halvardsson, Sven, riksdagsman, Hällan, Gunnarsnäs s. 39
Halvarsson, Jon, Ingribyn s. 106
Halvordsbyns promstö s. 217
Halvorsbyn, kaptensboställe, Ör s. 77, 87, 277
Halvorsbyn, Ör s. 87, 223
Halvtunneså s. 238
Hamna i hökerôva inna kväl s. 130
Hamrane Södra, Grinstad s. 298
Hamsete s. 129f
Hand, straff mista högra handen s. 63, 111, 201, 214
Handbilade stockar s. 229
Handel på kyrkbacken s. 299
Handelsresanden s. 178
Handelsresor s. 97
37
Handelsvaror s. 196
Handskäror s. 235
Hane, smedsläkt s. 232
Hank av grankvist för gärdsgård s. 236
Hannibalsfejden 1644-1645 s. 33, 47, 50, 65f, 71, 85, 96
Hans, Backen s. 59
Hans, Steneby s. 182
Hans, Örsberg s. 47
Hansander, Einar s. 32
Hansdotter, Anna, hustru, Öna, Frändefors s. 293f
Hansdotter, Britta, hustru, Ingevalds-Berga, Ör s. 216, 297
Hansdotter, Britta, Ingevalds-Berga, Ör s. 100
Hansdotter, Börta, Bodane, Frändefors s. 297
Hansdotter, Ingrid, brukspatronshustru s. 40
Hansdotter, Margareta, Dyrtorp, Färgelanda s. 67
Hansdotter, Marit, Kräppersrud, Erikstad s. 93
Hansdotter. Ingela, piga i Örs Prästgård s. 39
Hansson, Amund, mördare, ladugårdsdräng, Berg, Holm s.206
Hansson, Anders s. 97
Hansson, Anders, Mellerud, Holm s. 164
Hansson, Anna, Rörnäs s. 146, 148
Hansson, Bryngel, Rud, Järn s. 108f
Hansson, Ernst i Backen, Ör s. 147f
Hansson, Jacob, torpare, Bråna, Järn s. 248
Hansson, Johannes, Ragelbråna, Järn s. 247f
Hansson, Jon, Gärdserud, Holm s. 164
Hansson, Jon, Åstebo s. 62f
Hansson, Jonas, garvare, Garvere, Anolfsbol, Ör s. 159
Hansson, Lars, Eriksbyn s. 219
Hansson, Olof, riksdagsman, Hagen, Ör s. 119
Hansson, Oskar, Hjärtungen, Ör s. 246
Hansson, Sven, Berga, Dalskog s. 216
Hansson, Sven, Björnmyra backstuga, Liane Stora, Skållerud s. 153 s. 153
Hansson, Sven, Järn s. 84
Hansson, Tolf, Rörnäs s. 146
Haquini, Brynolphus, kyrkoherde i Örs pastorat 1567-1623 s. 39
Harar s. 136, 141, 266
Harestad s. 47
Harfot, öknamn på stortjuven Johan Dahlgren s. 249
Harskramlor s. 30
Harv s. 229, 238
Hasselgren, dragon s. 106
Hasselgrinden s. 223
38
Hasselroth, Daniel, Backen, Skållerud s. 272
Hattefjäll, Valbo-Ryrs härad s. 94
Havden Lilla, Steneby s. 61
Havre s. 175, 188, 198, 235
Havrebröd s. 138, 189
Havremjöl s. 17, 269
Havreodling på Dalboslätten efter 1860-talet s. 242
Havrepatronerna s. 242
Hedareds stavkyrka s. 35f
Hede, Grinstad s. 65
Heden, Dalskog s. 203
Heden, torp under Rud, Järn s. 249
Hedqvist, soldat, Grösäter, Ör s. 287
Hedrén, Anders, f. d. vallpojke, kyrkoherde i Örs pastorat 1812-1819 s. 29, 41
Hedrén, H., adjunkt s. 196
Hedrén, Johan, Jacob, biskop i Linköping s. 41
Hedrén, Lars, präst, f. d. vallpojke s. 31
Hedrén, Ulrika, prästdotter s. 41
Heimer, Tage, Dals-Ed s. 266
Hejderidare s. 258
Helga Trefaldighetssöndag 1671 s. 83
Helgdagsbrott s. 89
Helgesson, Anders, Backeliane s. 145f
Helig tre konungars afton 1621 s. 91
Hellberg, Hans, arrendator, Katteberg, Ör s. 160f
Hellberg, soldat s. 159
Helldin, Lars, präst, Hällan, Gunnarsnäs s. 217f
Helsingborg s. 51
Helvetet s. 192
Hembränning, laglig till 1855 s. 200
Hembygden 1945, bok s. 233
Hembygden 1947 s, 140
Hemgift s. 217
Hemmansklyvning s. 252f
Hemmavävda vävnader s. 280
Hemmingsdotter. Gertrud s. 216
Hemmingsson, Berga, Brålanda s. 216
Henriksson, Johannes, rektor, botanist s. 29, 177
Herlog, ”Alo”, Stränge, Ör s. 119f
Herlog, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Herlogsbyn, Holm s. 48, 77, 107, 140, 215
Herre Kristus s. 283
Heshet s. 75
39
Hessensteinska regementet s. 203
Hessleskog (Edsleskog), Bräcke s. 220
Hicka s. 75
Himmel röd s. 210
Hin Onde s. 215
Hindalebyn Östra, Dals-Ed s. 71
Hingstar s. 246
Hirsfängare s. 161
Hisingen s. 65
Historiegubbar på Dal, bok s. 121, 123, 126, 141, 250, 270, 272
Hjelmen, tjurnamn s. 247
Hjerpe, Anders, soldat s. 69
Hjoberg, krukmakarsläkt, Färgelanda s. 124
Hjolma, konamn s. 247
Hjulserud, Bäcke s. 150
Hjulsnöret på spinnrocken s. 266
Hjulstock s. 250
Hjulsängen, Gunnarsnäs s. 265
Hjälma, konamn s. 247
Hjälmare kanal s. 124
Hjälparen pastor Jonas Andrén s. 280
Hjärteros, konamn s. 247
Hjärtlidande, dödsorsak s. 73
Hjärtongeskogarne s. 277
Hjärtsprång s. 75
Hjärtums kyrka s. 65
Hjärtums sn, smörjan s. 65
Hjärtungen, Ör s. 42, 51, 65, 144, 165f, 224, 246
Hjärtungeskogen s. 141
Hôfs gör gott, om det än är på en gammel länsman s. 213
Hole s. 130
Holland 1801 s. 189f
Holländska, konamn s. 247
Holm, Anders, soldat, Brånegatan Järn s. 173
Holm, Berg s. 84
Holm, Bergs herrgård/säteri s. 114, 148
Holm, Brunnshult Stora s. 193
Holm, Brunshult Stora s. 215
Holm, Brålanda s. 91
Holm, Dalen s. 154
Holm, Fågelbacka s. 107
Holm, Godset under Gärdserud s. 187
Holm, Gärdserud s. 113, 164
40
Holm, Herlogsbyn s. 48, 77, 107, 140, 215
Holm, Ingribyn s. 116, 123
Holm, Kambol s. 80f, 87, 109, 112, 144, 193, 213f
Holm, Kambols Ödegård s. 213
Holm, Nordkärr s. 117, 149, 157, 170, 220
Holm, Skogsbol s. 139f, 158
Holm, Sunnanmo s. 144, 232, 279
Holm, Sunnanå gård s. 144
Holm, Sunnanå Gård s. 179
Holm, Sunnanå hamn s. 84, 165
Holm, Sunnanå s. 149
Holm, Toras källa, hälsokälla i Östanå s. 298
Holm, Torpane s. 101
Holm, Täppan s. 249
Holm, Tävlingsbol s. 161
Holm, Törsbyn s. 105
Holm, Vedbjörbyn s. 77, 191,233
Holm, Västerråda s. 117f
Holm, Åsnebyn s. 165, 247, 270f, 290f
Holm, Ängenäs Stora s. 148, 247, 291
Holm, Ängenäs, Lilla s. 278
Holm, Österåda s.206
Holmberg, A. E. s. 194
Holmén, fru s. 297
Holmerud, Sundals-Ryr s. 218
Holms kyrka 1630 s. 89
Holms kyrka 1778 s. 190f, 198
Holms kyrkas vapenhus s. 190f
Holms sn s. 35, 258, 280f
Holofzin s. 51
Holst, Maria Anna s. 40
Holstein s. 203
Hoppas lax, lek s. 267
Hora s. 101
Hordomsbrott s. 100, 104
Horkarlar s. 86, 156
Horkona s. 156
Horn, Krister s. 100
Hornknappar s. 174
Hornper s. 183, 192
Hortz, Carl Fredrik, sergeant, Rinnen s. 68
Hotet från öster s. 86
Hovert va de s. 130
41
Hudar s. 252
Hugeryr, Råggärd s. 57f
Huggormsungar s. 146
Hult, Ör s. 55, 122, 135, 144, 147, 160, 170, 263, 287
Hults soldatstom, Ör s. 111
Humor s. 138
Hundar och varsel s. 228f
Hundhalsband s. 194
Hundskinnshandskar s. 174
Hungersnöd 1801 s. 220
Hungersnöd 1812 s. 31
Hungersnöd s. 210f, 214
Hungeryr s. 220
Husagan avskaffad 1858 s. 168f
Husagans tid s. 159, 165
Husagans tidevarv s. 113
Husbondens plats s. 177
Husbygge s. 236
Husbön 1719 s. 192
Huseby, Torps sn s. 94
Husesyn, Högen s. 215
Husförhör s. 198, 201
Husförhörslängder s. 184, 218
Hushållningssällskapet s. 165, 271
Husmamsellen s. 235
Husmanskost s. 250
Husmodern s. 177
Huspenevorn s. 129
Huus, Sven, smed s. 299
Huvudmåltiderna s. 177
Huvudsson, Olof, Linde s. 88f
Huvudyra s. 66
Hydda s. 151
Hyllor s. 215
Hyskor s. 290
Håbol, Bjurvikens hälsokälla s. 298
Håbol, Gäserud s. 122
Håbol, Mastedalen s. 67
Håbol, Vägne s. 104
Håbols kyrka s. 35
Håbolsbyn, Dalskog s. 269
Håbyn, Färgelanda s. 60
Håla på tärn s. 129
42
Håll och styng s. 75
Hålla kväll s. 136
Hållman, soldat s. 290
Hållskjuts s. 299
Håmule, Torps sn s. 94
Hårda bud s. 111
Hårda hjärtan mot de fattiga s. 277
Hårdrag s. 104
Håret nedkammat, förklädnad 1793 s. 164
Hårsikt s. 175
Håvesten, Ödeborg s. 60
Håvreströmmen, Skållerud s. 288
Häftan s. 295
Häkla lin s. 241
Häkte vid vatten och bröd s. 197
Häljebyn, Sundals-Ryr s. 297
Hällan, Färgelanda s. 94
Hällan, Gunnarsnäs s. 39, 114, 149
Hällan, Ör s. 282
Hällans komministerboställe, Gunnarsnäs s. 50
Hällans skifferbrott s. 221
Hällebäck, Erikstad s. 156
Hällemon, avrättningsplats, Högsäter, Valbo härad s. 196
Hällfelt, Erik, Hällan, Gunnarsnäs s. 149
Hällkista s. 105
Hälsokällan i Bön, Sundals-Ryr s. 298
Hälsokällor s. 298f
Hängd 1641 s. 100
Hängd 1650 s. 100
Hängd 1650 s. 56
Hängd 1772 s. 144
Hängd uppe på en vägg en hel dag s. 97
Hängehus s. 215
Hängesten s. 220
Hängning av en kyrktjuv 1689 s. 257
Hängning s. 207, 215
Häradsdomare s. 168
Häradshäktet, Mellerud s. 191
Häradshövding s. 107, 170
Häradskistan s. 290
Häradskistan, Mellerud s. 191
Häradssigill 1613 s. 47
Häradsskrivare-Örsberg, Ör s. 219
43
Härlog, Stränge, Ör s. 88
Härma olika ljud s. 267f
Härsestör s. 193
Hästar och varsel s. 228
Hästar s. 67, 137, 154, 185, 212, 232, 245
Hästar utan betsel s. 282, 293
Hästbyten s. 196
Hästebacken s. 265
Hästen – ett heligt djur s. 245
Hästfoder 1718 s. 188
Hästfoder 1788 s. 212
Hästkött s. 287
Hästkött åt man inte s. 245
Hästpremieringar s. 245
Hästprånglare s. 231
Hästpukar s. 154, 228, 231-233
Hästskjuts Vänersborg-Rösshult, Frändefors s. 213
Hästskobräckan, avrättningsplats, Ånimskog s. 81
Hästskärare s. 231
Häststölder s. 104f
Hästvandring s. 268
Häxeri s. 140
Häxor s. 137, 140, 184-186, 230
Häxprocesserna s. 80, 185
Häxprocessernas tid s. 230
Hö s. 152, 188, 193
Höbalet s. 211
Höga, avrättningsplats, Brålanda s. 81
Höga, Brålanda s. 60
Högaffel s. 148
Högen, Sundals-Ryr s. 66
Högen, Ör s. 43, 51, 159, 192
Högens by, Ör s. 126
Höghult, Valbo-Ryrs härad s. 94
Högra handen avhuggen, straff s. 214
Högre löner i Norge under slutet av 1800-talet s. 280
Högsbyn s. 36
Högsbyn, Ör s. 166
Högstorp, Bolstad s. 63
Högsäte s. 177
Högsäter, Bärby s. 99
Högsäter, Gudhems hälsokälla s. 299
Högsäter, Hällemon s. 81
44
Högsäter, Kvarntorp s. 45f
Högsäter, Landa s. 96
Högsäter, Skallsjö s. 55
Högsäter, Stockelanda s. 44f
Högsäter, Ulfstack s. 96
Högsäters sn s. 31, 93, 230
Hök s. 266
Hölass s. 164
Höljekasen s. 137
Hömånaden s. 211
Höna s. 266
Höslåttern s. 211
Höst våt s. 238
Höstsäd s. 235
Id, Jan/Johan, spelman, Hult, Ör s. 122
Id, Johan, urmakare, Hult, Ör s. 122
Idälete s. 129
Igelkottar s. 141
Ihjälfrusen 1875 s. 123
Ihjälfrusen 1922 s. 279
Ihjälfrusna 1844 s. 158
Ihjälfrusna 1850 s. 158
Ihjälstångad av en tjur 1744 s. 145
Inbrott i Dalskogs kyrka 1689 s. 257
Inbrott i Sundals-Ryrs kyrka s. 222
Inbrott i Vassända kyrka s. 222
Inbrott i Örs kyrka natten mellan 31 okt. och 1 nov. 1769 s. 222
Indiskt manuskript s. 209
Inga, prästhustru, Linde s. 43f
Ingeborg, Stränge, Ör s. 88
Ingemarsson, Olof s. 55
Ingermanland s. 258f
Ingevald, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Ingevalds-Berga s. 6-8, 10-12, 14f, sedan på nästan varje sida, teckning 68, 142
Ingevaldsdotter, Börta, Bränna, Skållerud s. 112
Ingevaldsdotter, Carolina s. 162f
Ingevaldsdotter, Elin s. 40, 68
Ingevaldsdotter, Elin, prästhustru s. 116
Ingevaldsdotter, Elsa s.207
Ingevaldsdotter, Ingeborg, hustru, Svicklingebyn, Ör s. 101
Ingevaldsdotter, Karin, Stränge, Ör s. 119
Ingevaldsdotter, Märta s. 163
Ingevaldsdotter, Märta s. 73
45
Ingevaldsdotter, Rangella s. 256
Ingevaldsdotter, Rangella, Torgrinsbyn s. 104
Ingevaldsson, Anders, spelman s. 181f
Ingevaldsson, Bryngel, Ingevalds-Berga s. 33, 38, 48, 85, 224
Ingevaldsson, Erik, mördad i dalbobergen 1816 s. 292
Ingevaldsson, Göran, kakel- och krukmakare, Grösäter, Ör s. 125
Ingevaldsson, Jacob s. 119
Ingevaldsson, Jacob, Rud, Järn s. 107, 251
Ingevaldsson, Johannes, Kaserna, Järn s. 134
Ingiel, fogdeänka, Lundby fogdegård s. 65
Ingriby kvarn s. 106
Ingriby kvarnbacke s. 231
Ingribyn, Holm s. 116, 123
Ingrid i Sandåker, Bohuslän s. 230
Inhysesfolk s. 184
Innebränd i en lada i Polen 1706 s. 261
Innebrända soldater s. 234, 261
Invånarna i Nordals härad 1748 s. 115
Isak, Halvordsbyn, Ör s. 223
Isaksdotter, Lisa, hustru, Bråna, Järn s. 248
Isar s. 210
Isfiske 1889 s. 279
Isolyckor s. 220
Israel, dräng, dräpt, Rinnen s. 68f
Italien 1801 s. 189f
Ivarsson, Hans, fältskär s. 96
Ivois, Frankrike s. 230
Ja ä ente karte s. 129
Jacka s. 174
Jacob, 107 år, Åsmule, Ör s. 203
Jacob, gästgivare, Mellerud s. 110
Jacobsdotter, Anna Lisa s. 249
Jacobsdotter, Ingrid, hustru, Högsbyn s. 212
Jacobsdotter, Kajsa s. 159
Jacobsdotter, Maja s. 249
Jacobsson, Bryngel, Rud, Järn s. 251
Jacobsson, Christer, präst, Hjärtum s. 65
Jacobsson, Erik, Härlogsbyn, Holm s. 107
Jacobsson, Erik, Torp, Ör s. 161
Jacobsson, Hans, Gatan s. 120
Jacobsson, Isak s. 249
Jacobsson, Karl, Frestersbyn s. 227
Jacobsson, Olof, Gunnarsnäs s. 149
46
Jacobsson, Per s. 67
Jacobsson, Per, Äskekärr, Tösse s. 291
Jacobsson, Simon, Stockelanda s. 44-46
Jacobsson, Sven, Åsmule, Ör s. 156
Jag har måttet i mun s. 279
Jakt och käringemöte s. 194
Jakt s. 141, 193f
Jaktfrihet 1789 s. 136, 141
Jakthistorier s. 136, 173
Jakträtt s. 141
Jaktutflykt s. 219
Jaktvagn s. 218
Jamsa me s. 130
Jan på Näset, spelman s. 122
Jansdotter, Margareta, piga s. 138
Jansson, Algot, Ingevalds Berga s. 142
Jansson, Anders, Rud Stora, Ör s. 135
Jansson, Anders, Örsberg, Ör s. 65
Jansson, Erik, soldat, stupade i finska kriget s. 231
Jansson, Hjalmar s. 95
Jansson, Jan, Åsenebyn, Holm s. 165f
Jansson, Johannes, bonde, Bön, Järn s. 179
Jansson, Johannes, bonde, Åker, Ör s. 291
Jansson, Johannes, odalman s. 175
Jansson, Johannes, smed s. 162
Jansson, Johannes, soldat, stupade i finska kriget s. 231
Jansson, Lars, ”Rute-Lars” s. 219
Jansson, Otto, Gäserud, Håbol s. 122
Jansson, Petter, soldat, stupade i finska kriget s. 231
Janzon, Johan Wilhelm, Åsnebyn, Holm s. 271
Jehu s. 184
Johan på Örlebäcken s. 295
Johan, Amundsrud, Skållerud s. 215
Johan, Hagen s. 227
Johan, Hjärtungen, Ör s. 51
Johan, Trollungebyn, Dalskog s. 160
Johan, Åker s. 227
Johannes på Slättberga s. 243
Johannes på Ögårn s. 177
Johannes, bonde, Åker, Ör s. 272f
Johannes, Brakarebol s. 177
Johannes, Bön s. 176
Johannes, Jonsbråna, Järn s. 218
47
Johannes, timmerman, Stenbacken, Vrångebäck, Ör s. 229, 236
Johannesdotter, Elisabeth, piga s. 199
Johannesdotter, Kajsa, gift 1862 s. 176
Johannesson, Anders, Holmerud, Sundals-Ryr s. 218
Johannesson, Karl, Ragelbråna, Järn s. 247f
Johansson, Anders, ”kringstrykande landstiggare” s. 261
Johansson, Anders, lanthandlare, Örsberg Norra, s. 72
Johansson, Arvid, Kasen, Rud Stora, Ör s. 159
Johansson, Jonas, kyrkvärd, Hult, Ör s. 170
Johansson, Jonas, nämndeman, Hult, Ör s. 144
Johansson, Jonas, nämndeman, Hult, Ör s. 287
Johansson, Nils, Södra Bäckebol s. 42
Johansson, Olof, Dalen, Holm s. 154
Johansson, Uno, konstnär, bild s. 108
Jon, dräng, mördare, Rinnen s. 68f
Jon, tjuv s.207
Jonas, Bön, Järn s. 180
Jonas, Steneby s. 182
Jonasdotter, Annika s. 287
Jonasdotter, Annika, Hult, Ör s. 287
Jonasdotter, Britta, piga, Ingevalds-Berga, Ör s. 159
Jonasdotter, Justin, Frestersbyn s. 171
Jonasdotter, Kajsa, Lunnane s.204
Jonasson, Bengt, Berg, Gunnarsnäs s. 212
Jonasson, Lars, bonde s. 256
Jonasson, Olof s. 117
Jonasson, Olof, Hult, Ör s. 300
Jonasson, Olof, Olofsgården s. 170
Jonasson, Olof, riksdagsman, Hult, Ör s. 147, 160
Jonasson, Sven s. 47
Jongberg, Sven, bokhållare, Upperuds Bruk s. 254
Jonsbråna, Järn s. 218
Jonsdotter, Ingeborg, Häljebyn, Sundals-Ryr s. 297
Jonsdotter, Ingegärd s. 298
Jonsdotter, Kari, piga, Ingribyn s. 106
Jonsdotter, Kerstin, Ärtemark s. 101
Jonsdotter, Maria, liksveperska, Svenningerud s. 161
Jonsson, Anders s. 249
Jonsson, Anders, , soldat Rud, Rännelanda s. 98
Jonsson, Anders, Häljerud 1692 s. 63
Jonsson, Anders, Kolaretorp s. 217
Jonsson, Anders, Örsberg, Ör s. 85
Jonsson, Bryngel, bonde, Frestersbyn, Ör s. 110f
48
Jonsson, Bryngel, Svicklingebyn, Ör s. 101
Jonsson, Erik (son till den dräpte Jon Eriksson) s. 71
Jonsson, Erik, Ingribyn, Holm s. 116f
Jonsson, Halvard, dråpare, Hunnebyn s. 82f
Jonsson, Halvard, Ingribyn, Holm s. 120
Jonsson, Johannes, Holmerud, Sundals-Ryr s. 218
Jonsson, Jon, knalle, Bredared s. 164
Jonsson, Jonas, Lunnane s.204
Jonsson, Lars, skeppare s. 279
Jonsson, Olof, 110 år, Heden, Dalskog s. 203
Jonsson, Olof, bonde, Myckleäng Norra, Erikstad s. 217
Jonsson, Olof, Rud, soldat Rännelanda s. 98
Jonsson, Olof, spanntröskare, Värmland s. 276
Jonsson, Orm, Slätthult, Färgelanda s. 94
Jonsson, Segol, nämndeman s. 160f
Jonsson, Sven, Backen, Ör s. 147f
Jonsson, Sven, fogde, Järns Stom, Järn s. 104
Jonsson, Sven, mördare, Eriksbyn, Ör s. 111f
Jordbruksredskap s. 229
Jordbävning 1759 s. 189
Jordbävning 1801 s. 189f
Jordbävning 1849 i Ör s. 158
Jordbävning 1904 s. 189
Jordbävning natten mellan den 21 och 22 dec. 1759 s. 175
Jordfall/ras s. 148
Jordfästning 1839 s. 218
Jordfästning s. 178
Jordgolv s. 73, 171, 184, 277f, 290
Jordäganderätt s. 141
Josefsson, Karl, jägare s. 136
Jul s. 269
Julafton s. 137
Juldagen s. 137, 211
Julfirande s. 263
Julgris s. 177
Julhalmen s. 267, 272
Juli månad s. 211
Julia, konamn s. 247
Juliana, konamn s. 247
Julkalas 1731 s. 272
Julkalas s. 268
Jullek draga gränja s. 112
Jullekar s. 263
49
Julotta s. 36. 137
Jultid och barmark s. 238
Juni månad s. 211
Jutas, Finland s. 150
Juten 1613 s. 46f
Jåla s. 130
Jägare s. 134, 183
Jämmerskånka, konamn s. 247
Järbo kyrkogård s. 132
Järbo, Runsäter s. 98
Järbo, Töftesäter s. 97
Järbo. Önne s. 234f
Järbofjället s. 30, 64, 104
Järn stycke, rödglödgat s. 267
Järn, Brakarebol s. 84
Järn, Bråna grind s. 142
Järn, Bråna s. 80, 142, 248, 268
Järn, Brånegatan s. 173
Järn, Bräckan Södra s. 251
Järn, Bön s. 155, 179f
Järn, Frestersbyn s. 47, 109, 205
Järn, Fällera, Sjöskogen s. 169, 300
Järn, Heden, torp under Rud s. 249
Järn, Jonsbråna s. 218
Järn, Järns Stom s. 104, 181, 203
Järn, Kaserna s. 134
Järn, Korsgården s. 84
Järn, Lossbyn s. 173
Järn, Lycke s. 257
Järn, Magnersbyn s. 81
Järn, Pålbön s. 90, 104
Järn, Ragelbråna s. 247
Järn, Rud s. 107f, 118f, 149, 251, 280
Järn, Siribyn s. 251, 270
Järn, Sjöskogen s. 139, 143f, 150f, 169, 180, 247, 279
Järn, Skankebol s. 297
Järn, Smedsbol s. 173
Järn, Västanväga s. 180, 291
Järnbruk s. 61, 133, 232, 258
Järnkors s. 132
Järnlänk mot varg s. 173
Järns dödbok 3 juni 1863 s. 251
Järns klockstapel blåste ned under stormen 26/11 1749 s. 40
50
Järns kyrka s. 37, 105, 152, 176, 180, 218
Järns sn s. 142, 258
Järns sockens fattigvård s. 170
Järns Stom, Järn s. 104, 181f. 203
Järnskodd spade s. 235
Järnström, Anders Ingevaldsson, överstelöjtnant, kommendant s. 118f
Järnvägsbygge 1876-1879 s. 264
Järnåldersgravar s. 135
Järpe, Nils, Bön s. 23-26
Jättar s. 283, 286
Jätten i Borekulle, Ör s. 88, 119f
Jönepeck s. 129
Jöns, Bön s. 77
Jönsson, Nils s. 163
Kabbo, Dalskog s. 155, 160
Kaffe s. 176, 254
Kaffekorg s. 188
Kafle, kapten, Säter, Ör s. 143, 158
Kajsa, Dalin, prästdotter, Grösäter, Ör s. 287
Kakelugnar s. 125
Kakelugnsnischen s. 178
Kakkeniet s. 137
Kakor s. 180
Kalk, svart s. 186
Kalkkläden s. 89
Kalla nycklar s. 113
Kallade sin far ”du” 1650 s. 93
Kallminkslivstycke s. 174
Kalmink s. 174
Kalvar s. 160
Kambols backe s. 193
Kambols Ödegård, Holm s. 213
Kambols, avrättningsplats, Holm s. 80f, 87, 109, 112, 144, 214
Kamlottskjortel s. 174
Kamlottsklädning s. 189
Kamlottströja s. 174
Kammare i Dalslandsstugan s. 228
Kanna (mått) s. 201
Kapitulationen vid Tönningen 1713 s. 51
Kappar s. 201
Kappebo s.206
Kapperos, konamn s. 247
Kappestigen s. 160
51
Kappkörning efter marknaden s. 265
Kaptensboställe Önne, Valbo härad s. 234f
Kaptensboställe, Ör s. 77
Karafin s. 175
Kardus röktobak s. 176
Karl blir du aldrig mera s. 155
Karl i Falebacka s. 136f
Karl Johansvamp s. 61, 136
Karl XI s. 63
Karl XII i Mellerud våren 1718 s. 188
Karl XII s. 27, 51, 110, 114, 118, 120, 147, 154, 187f
Karl XII:s krig s. 50, 58f, 252
Karl XIV Johan s. 220, 232
Karl XIV Johan, besök 9 nov. 1837 s. 157
Karlinervägen Ed, Ör s. 120
Karlskoga Praktiska Skola s. 166
Karlskoga s. 166
Karlskrona s. 234
Karlsson, Albin s. 180
Karlsson, Anders, Hult, Ör s. 263-266
Karlsson, Anna, Ängenäs, Holm s. 248
Karlsson, Erik, dräng s. 117f
Karlsson, Otto s. 227
Karlsson, Per, ryttare från Östergötland s. 102
Karlsson, Sven, Backa, Gunnarsnäs s. 288
Karlstad s. 42
Karlstads stift s. 203
Karlstads Stifts Julbok s. 282
Karlstads tidningen 19/12 1801 s. 189f
Karoliner s. 97
Karolinervägen s. 104
Karta över Ör s. 284
Karth, Sven, fogde på Dal 1532s. 15
Karvbrickor s. 208
Karvtobak s. 208
Kasen, Näset, Ör s. 124
Kasen, Rud Stora, Ör s. 159
Kaserna, Järn s. 134
Kasshagen, Ör s. 89
Kasta säd s. 235
Kastskovel s. 238
Katarina från Höljekasen s. 137
Katekes s. 198, 201f
52
Katt, svart s. 186
Katteberg, Sundals-Ryr s. 293
Katteberg, Ör s. 124, 160, 232, 262, 267, 295
Katter och varsel s. 228f
Kattugglor och varsel s. 229
Kattungar s. 169
Kattön, Örsjön s. 148, 220
Kavlane s. 166
Kejser, Bryngel, soldat, Kärr Västra, Erikstad s. 230
Kejserliga kriget s. 66
Kerstin i Kärr, Dalskog, tiggerska s. 19
Kerstin, piga, Låghult s. 113
Kerstin, Takene s. 186
Kesa s. 145
Kil, Öjenäs s. 65
Kila s. 220
Kinta s. 113
Kintas s. 129
Kirkegaard, Sören, dansk präst s. 277
Kistan lyftes över kyrkogårdsmuren s. 99, 153, 288
Kjol med krokar under för stöld s. 232
Kjortel s. 149, 174
Kjortelväska s. 180
Kjortelväst s. 149
Kjöpela, konamn s. 247
Klaver s. 218
Klengås s. 138
Klening s. 180
Klev-August s. 277
Klevmarken, Dals-Ed s. 251
Klevmarkssläkten s. 252
Klingeros, konamn s. 247
Klismete s. 130
Kloband s. 89
Klocka med fodral s. 175
Klockare s. 191, 198
Klockskatten 1531 s. 222
Klockstapeln vid Örs kyrka s. 222
Klocksträng s. 295
Klompesytt s. 129
Klubbknutar s. 229
Klut s. 77
Kläckenamn s. 124, 205
53
Klädedräkt 1814 s. 189
Kläden bundna för pannan, förklädnad 1793 s. 164
Kläder 1794 s. 174
Kläder för en dräng 1840 s. 165
Kläder för flickor s. 149
Klädesförråd i Dalslandsstugan s. 228
Kläggar s. 145
Klöveskogs kyrka s. 224
Knallar s. 192. 196
Knapadel i Färgelanda s. 283
Knektar s. 97f, 100
Knipestan s. 141
Knivar s. 84
Knivskuren s. 179
Knopperos, konamn s. 247
Knut på Dalskog s. 181
Knutstorp, Erikstad s. 193, 277
Knädesstöflar s. 64
Kock, Christian, bruksförvaltare, Öxnäs bruk, Högsäter s. 291
Kock, herr, Uddevalla
Kock, Juliana s. 291
Kock, kapten, ihjälfrusen 24 okt. 1844 s. 291
Kockekôl s. 291
Koja s. 229
Kokboksförfattare s. 291
Kolare s. 133, 207
Kolaretorp s. 217
Kolera 1834 s. 73, 157
Kolla, konamn s. 247
Kollekt s. 180
Kollsbo hälsokälla i Nössemark s. 298
Kolmilor s. 133, 160, 237, 258
Kolning s. 237f
Kolungen (sjö) s. 81, 146
Kolungssjön s. 81
Koministerboställe, Örsberg s. 43, 72
Komma som koa till yxhammarn s. 129
Komministerboställe, Hällan s. 50
Koner s. 86
Konfekt s. 176
Konfirmation, läsning 1885 s. 264
Kongens fred s. 112f
Konjak s. 176
54
Kons hjärta s. 275
Konungens hägn s. 200
Konventikelplakatet 1726 s. 202
Kopp, Nils, Rökila, Brålanda s. 92
Koppa s. 142, 267, 281
Kopparbol, Dalskog s. 56
Kopparföremål s. 197
Kopparkokare s. 232
Kopparmynt s. 196
Kopparslagare s. 174
Kopphorn s. 142
Kor/kossor s. 30, 145, 178, 180, 232
Korgar s. 211
Korgmakare s. 141
Korn s. 45, 198, 211, 235
Kornfästning s. 182
Kornår s. 210
Kornås s.207
Korp, Torsten Månsson, landsknekt, mördare, Berga, Brålanda s. 91
Korpetorp, Ör s. 123, 125, 149, 235, 257
Korsberg, Anders, soldat s. 234
Korsbol, Erikstad s. 299
Korsbyn Östra s. 234
Korsgården, Järn s. 84
Kort på karoliner 1961 s. 108
Kortspel s. 178, 202
Korvet s. 75
Koskälla s. 77, 136
Kosthåll s. 138, 220
Kostym s. 180
Kraft, Johannes, soldat s. 273
Krage, Britta, piga, Backen, Skållerud s. 272
Krage, Catharina, piga, Backen, Skållerud s. 272
Kramsvaror s. 196
Krave/Krage, smedsläkt s. 232
Kreatur, förgöra s. 186
Krigsfartyg s. 188, 258
Krigstider s. 182
Krigsåren s. 225
Krinolin s. 181
Kristelig begravning 1719 s. 112, 153
Kristi törnekrona s. 38
Kristian IV, dansk kung s. 46
55
Kristian Tyranns. 15
Kristiansson, Johan s. 6, 8
Kristiansson, Kristina s. 6, 8
Kristiansson, Sven, Ryr, Skållerud s. 104
Kristina, drottning s. 18, 23, 39, 54
Kristina, Olsanre s. 227
Kristoffersson, Amund, soldat s. 98
Kritpipor s. 208
Krog s. 262
Krok under en vid kjol s. 232
Krok, Lars, korpral, Kroken Södra, Ör s. 157, 230f
Högsäters sn s. 157
Kroken Norra, Ör s. 40, 47, 70, 116, 291
Kroken Södra, Ör s. 68-71, 124, 152, 207, 250
Kroken, Ör s. 14, 36, 39, 47, 68, 204, 213
Krokens kvarnar, Ör s. 125, 147f, 195
Krokfors kvarn, Ör1851 s. 126, 195, 204, 208, 233, 282
Krokfors mejeri s. 282
Krokfors s. 41, 295
Krokfors såg s. 282
Krokhorna, konamn s. 247
Krokviken s. 134, 285
Krokån s. 194
Krokälven s. 14, 36, 40, 47, 83, 116, 122, 136, 195, 204, 258, 261, 280, 294f
Kromsko, konamn s. 247
Kron Äckerud, Erikstad s. 194
Kronan s. 72, 88. 258
Kronans arbetsinrättningar s. 200
Kronans fogdar s. 188
Kronans fästning, bestraffning s. 197
Kronans troman s. 116
Kronoberg s. 257
Kronobetjäning s. 192
Kronofogde s. 192
Kronogevär s. 266
Kronogård s. 69
Kronolänsman s. 190
Kronoparken, Sundals-Ryr s. 150
Krook, Anders, kyrkmålare s.205
Krook, Lars, kaplan, Backa, Gunnarsnäs s.205
Kropp, smedsläkt s. 232
Kroppefjäll s. 17, 48, 51, 61, 64, 68 (teckning o. år 1700), 77, 100, 136, 139,
150, 160, 162, 171, 206, 209, 229, 236, 258, 261, 271, 283, 285f, 291f, 300
56
Kroppefjäll skogsbrand 1736 s.206
Kroppefjäll skogsbrand 1859 s.206
Kroppefjäll skogsbrand 1877 s.206
Kroppefjäll skogsbrand 1940-talet s.207
Kroppefjäll, sockenbok s. 263
Kroppsjön s.207
Kroppsplikt s. 197
Krukmakare s. 124
Kruskopf, Anton, präst s. 232f
Kruskopf, Regina, fru, Korpetorp, Ör s. 149, 234f
Kruskoph, Jonas s. 150
Kruskoph, Svante, löjtnant, Korpetorp s. 149
Kruskoph, Svante, Skogsbol, Holm s. 158f
Krut i brännvin s. 295f
Kry, Lotta, lärarinna, Ör s. 167
Kryddlåda s. 175
Krymplingen som sitter vid marknadsvägen och tigger s. 290
Kråka, Jöns s. 82f
Kråkorna s. 211
Kräfta, dödsorsak s. 73
Kräftor 1729 s. 61
Kräppersrud, Erikstad s. 93
Krökersrud, Skållerud s. 288f
Kubikfot s. 201
Kugghjulsvandring s. 268
Kullgren, Carl August, grosshandlare, Uddevalla s. 41
Kullgrens änka s. 41
Kullug, konamn s. 247
Kultingar s. 155
Kummel s. 167
Kummin s. 111
Kunde bota s. 297
Kunga Skald (dikt) s. 27
Kungen 1699 = Karl XII s. 40
Kungen skjuten 1792 s. 147
Kungen till morbror s.206
Kungen åt arsenik s. 273
Kunglig förordning 1813 s. 200
Kunglig lejd s. 90
Kungliga Patriotiska Sällskapet s. 154
Kungligt brev s. 85
Kungshuset på Ödskölts moar s. 273
Kungsåder s. 194f
57
Kurir 1765 s. 150
Kurir s. 147
Kusebjörn, skällsord, Åsnebyn, Holm sn s. 290
Kuserud, Erikstad s. 60, 62, 93, 101, 294, 298
Kuseruds Gästgivaregård, Erikstad s. 213, 294, 299
Kutter s. 163
Kvadratalnar s. 201
Kvantenburg s. 179
Kvardratfot s. 201
Kvarn, Edsviken, Ärtemark s. 101
Kvarnar s. 101, 106, 111 f, 175, 195, 208, 262, 266
Kvarndammar s. 126, 147, 195, 258
Kvarnen, Ör s. 289
Kvarnfall i Ör s. 295
Kvarnhjul s.207
Kvarnkammaren s. 125f
Kvarnstenarna s. 126
Kvarntorp, Högsäter s. 45f
Kvart s. 184
Kvarter (mått) s. 202
Kvast s. 185f
Kvickrötter s. 229
Kvicksilver s. 93
Kvimon, torp s. 171
Kvist, Anders, soldat, Kvistere, Åsen, Ör s. 292
Kvistere, Åsen, Ör s. 292
Kvistrumsbron, Munkedal s. 53, 120
Kycklingar s. 266
Kyndelsmässodagen s. 210
Kyperlerft s. 165
Kyrkbacken s. 182
Kyrkbacken, handel s. 299
Kyrkbacken, Ör s. 137
Kyrkböcker s. 266
Kyrkböcker, Ör s. 48
Kyrkebol, Ör s. 123, 276
Kyrkesten, Ör s. 194
Kyrkklockan i Järns kyrka s. 40
Kyrkklockor s. 35, 134, 222
Kyrkläktaren s. 192
Kyrkmålare s.205
Kyrkobalkar s. 83
Kyrkobesök s. 191f
58
Kyrkogård s. 146
Kyrkogårdsjord s. 133
Kyrkogårdsmur s. 83, 133
Kyrkogårdsmuren, Ör s. 39
Kyrkohandbok 1608, 1671 s. 85-87
Kyrkolag s. 190
Kyrkor s. 73, 198f
Kyrkornas nattvardssilver s. 35
Kyrkotionde s. 257
Kyrkplikt s. 77, 197
Kyrksilver s. 222
Kyrkstallet, Frändefors s. 67
Kyrkstigen s. 229
Kyrkstocken s. 149, 192, 197, 200, 205
Kyrkstöld i Västergötland 1690 s. 64
Kyrktagning s. 218
Kyrktjuvar s. 89
Kyrkvaktare, Bäcke kyrka s. 203
Kyrkväktare, Lerdal s. 292
Kålla, konamn s. 247
Kållands härad s. 22
Kållandsö s. 21, 90
Kållandsö, Ströbäck s. 84
Kålleros, konamn s. 247
Kålungsjön s. 183
Kåre s. 24, 26
Kår-Ola, kyrkvaktare s. 233
Kälkar s. 211
Kälke, Johannes, skräddare, spelman, lanthandlare, Örsberg Norra och i
Ingevalds Berga s. 72, 122f, 165f
Kälkehagen, Ör s. 124
Källa, drunknad s. 66
Källoffer s. 298
Kältringsällskap s. 111
Käringeklämma, grind s. 213
Kärleksbrev s. 142f
Kärleksmöten s. 122
Kärr Västra, Erikstad s. 230
Kärr, Dalskog s. 152
Kärr, Erikstad s. 91
Kärrhjul s. 238
Kärrkil, Skållerud s.207
Kärrkils benstamp, Skållerud s. 241
59
Kärrkils kvarn, Skållerud s. 233
Kärvar s. 144, 235, 239, 267
Kävling s. 110
Kölnor s. 108, 178, 250
Königsberg, Preussen s. 100
Köpmannebro s. 102
Köpmansgods s. 84
Köpmän i städer s. 115
Köra ikapp från kyrkan s. 137
Köra vandringen s. 268
Köröl s. 229
Köttfat s. 175
Köttsoppa s. 199
Labbra s. 130
Ladan, ungdomar s. 106
Ladbottnen s. 211
Laddad bössa s. 290
Laddstake s. 266
Lador s. 111f, 137, 146, 205, 289
Ladugårdar s. 215, 225f
Lag 1734 s. 191, 198
Lag 1773 om att mjölka annans ko s. 197
Lag 1793 om ekar s. 260
Lag 1807 om att stjäla boskap s. 197
Lag om vidskepelse s. 197
Laga skifte 1827 s. 187, 242, 252f
Lagens råmärken s. 214
Lagome-Jon s. 133
Lagt jord i sina skor s. 89
Lamhet s. 155
Landa, Högsäter s. 96
Landsarkivet i Göteborg s. 41, 48, 209
Landsbofjället s. 152
Landsförvisad s. 89
Landsförvisning till Ingermanland 1627 s. 258f
Landshövding s. 60, 90
Landshövdingen i Älvsborgs län 1764 s. 116
Landskapsvapen s. 187
Landsknekt s. 91
Landsköp s. 252
Landstrykare s. 199
Landsvägsfrid s. 201
Landsvägs-Kari s. 162f
60
Lanthandel, Torp, Ör s. 124
Lanthandel, Örsberg, Ör s. 124, 280
Lantlivet, det bästa och härligaste liv på jorden, bok s. 224-226
Lantman s. 229
Lantrade s. 129
Lapika, konamn s. 247
Lapperud, Ör s. 250
Lapptäcke (bild) s. 174
Lappöand s. 41
Larm, korpral s. 130
Lars Petter, Sundals-Ryr s. 245
Lars, finne s.204
Lars, Hjulsängen, Gunnarsnäs s. 265
Lars, Kärr, Erikstad s. 91
Larsdotter, Anna, Moryr, Brålanda s. 293
Larsdotter, Anna, piga s. 93
Larsdotter, Anna, prästfru s. 94
Larsdotter, Bengta, soldathustru, Tollered s. 65
Larsdotter, Börta, Böstebol, Ör s. 146
Larsdotter, Ingrid, barnamörderska s. 213f
Larsdotter, Kerstin, Sund, Nössemark s. 104
Larsdotter, Maria, piga s. 104
Larsdotter, Rangella, hustru s. 101
Larsdotter, Stina s. 221
Larsdotter, Stina, prästhustru, Hällan, Gunnarsnäs s. 218
Larshålet, Krokälven s. 295
Larsson, Andreas, Stränge, Ör s. 286
Larsson, Arvid, Högen, Ör s. 192
Larsson, Elias, Udden, Grinstad s. 298
Larsson, Erik, Hugeryr s. 58
Larsson, Halvard, , soldat Rud, Rännelanda s. 98
Larsson, Hans, Eriksbyn s. 154
Larsson, Hemming, Skrapan, Brålanda s. 297
Larsson, Ida, Mellerud s. 180
Larsson, Jacob, Högsbyn s. 212
Larsson, Johan, dräng s. 217
Larsson, Johan, Gunvarbyn s. 142
Larsson, Johannes, Hällan, Ör s. 282
Larsson, Johannes, smed, Katteberg, Ör s. 267
Larsson, Jon, Hällan s. 156
Larsson, Jon, Rubbestad s. 62
Larsson, Jonas, Brunnshutl Stora, Holm s. 193
Larsson, Jonas, sågare s. 282
61
Larsson, Jons, Åsnebyn, Holm sn s. 290
Larsson, Lars, inhysesman s. 102
Larsson, Lars, Låtsbyn s. 82f
Larsson, Nils, bonde, Sörbyn, Brålanda s. 90
Larsson, Noltorp, Millesvik s. 158f
Larsson, Olof, Hällan s. 156
Larsson, Olof, Korpetorp, Ör s. 149
Larsson, Olof, Rubbestad s. 62
Larsson, Olof, Svartebäck, Grinstad s. 298
Larsson, Per, Backa, Gunnarsnäs s. 288
Larsson, Sven, mördare, Gärdserud, Holm s. 113
Lax, hoppa lax, lek s. 267
Lax, Jonas, smed. Bäckefors bruk, Bäcke s. 221
Laxarby kyrka s. 35
Laxarby sn s. 185f, 220
Legio s. 185
Leijonbrinck, Gabriel, överstelöjtnant s. 51f, 60
Leja dräng s. 138
Lejd s. 90
Lejdebrev 1657 s. 71
Lejla, konamn s. 247
Lekar 1822 s. 156
Lekar s. 267
Lekstuga i Lilla Rud, Ör s. 276
Lekstuga s. 156, 181f
Lendahl, C. G., tullkontrollör, Tobräckan s. 194f
Lenngren, Anna Maria s. 31
Lerbankarna, Götsjön s. 125
Lerdal, Torgärdsbyn s. 97
Lerdal, Västra Lerkvilla s. 96
Lerdals sn s. 96
Lerkrukor s. 175
Lerkvilla Västra, Lerdal s. 96
Lersäter, Sundals-Ryr s. 92
Liane Stora, Skållerud s. 153, 155
Lidköping s. 39
Lie s. 220, 235
Lifvenstierna amn på kviga s. 247
Lignell, Anders d. y., präst, f. d. vallpojke s. 29, 33, 51, 64, 72, 88, 98, 110, 188,
194, 219f, 253, 258
Lignell, Anders d. ä. s. 220
Likkista 1866 s. 140
Likkistorna bars på två stänger till kyrkan s. 223
62
Likpredikan s. 178
Likstol s. 178f
Liksveperska s. 161
Liksvepning 1866 s. 141
Liktal över en släktgårdsbonde s. 240
Likvagn s. 140
Lilja, Jon s. 250
Liljeblad, Martin, författare s. 224-226
Liljeros, konamn s. 247
Lilla Britta s. 277f
Lilla Edet 1830 s. 156
Lilla Rud, Ör s. 276
Lillegobacke, Ör s. 148
Lilleko, konamn s. 247
Lillienstierna, drabant, Vedbjörbyn, Holm s. 233f
Lillienstierna, Edvard, kapten, Vedbjörbyn, Holm s. 191, 233-235
Lillklocka s. 222
Lillängen s. 187
Lin s. 165, 182
Linberedning s. 108, 240f
Linbråkning s. 109, 237, 241
Lind s. 211
Lind, Anders, Bäckebol Norra, Gunnarsnäs s. 287
Lind, ungar knoppar 1868 s. 233
Lindbark s. 233
Lindbeck, Magnus, komminister i Ör s. 42, 66
Lindbeck, Maria, prästdotter s. 42
Lindberg, Anders, kronolänsman, kommissarie, Gunnarsnäs s. 196, 212f, 262
Lindbäck, Anders, präst, Skållerud s. 32, 43, 119
Linde soldatstom, Ör s. 43
Linde, Ör s. 43, 47, 88f, 112, 159
Lindedrågen s. 222
Lindelandet s. 161
Lindemaden s.206
Lindén, Åke, teckning s. 68
Lindgren, Anna s. 181
Lindholm, Johannes, Högsbyn, Ör s. 166f
Lindmark, Sven, häradsskrivare Kvarnen s. 289
Lindmark, Sven, länsman s. 154, 289
Lindqvist, Johan, inspektor, Katteberg, Ör s. 160f
Lindstorp, Gunnarsnäs s. 106, 217
Lingrop s. 237
Linköpin g s. 41
63
Linnart, gästgivare, Mellerud s. 114
Linné Carl von s. 141, 183, 216
Linne s. 141
Linnedukar s. 241
Lintågor s. 241
Linår s. 210
Lisa, Dalin, prästdotter, Grösäter, Ör s. 287
Lisspund s. 201
Lite vitt = arsenik, se detta ord.
Liva, piga, vallflicka s. 167f
Livas grav s. 168
Livstids fästning 1845 s. 124
Livstycke s. 174
Lizell, Gustaf, professor s. 282f
Ljudet från bäckar eller vägar, tydor s. 239
Ljudet från forsar i norr, tydor s. 239
Ljudet från forsar i söder, tydor s. 239
Ljudet från forsar i öster, tydor s. 239
Ljung, Kajsa s. 19
Ljung, Karl, jägare s. 136
Ljung, Olof Alfred s. 12, 17, 263, 277
Ljung, Olof, författare, bild s. 108
Ljungevika, Örsjön s. 284
Ljusstakar av bleckplåt s. 123
Ljusstake s. 82
Lockböttor s. 217
Lod (mått) s. 201
Lodjur s. 30, 141
Lofsman, Lars, skogvaktare s. 258
Loftbod s. 215
Logar s. 129, 136, 138, 146, 156, 235, 268, 297
Lomrete s. 130
Loo, Sven, Smedsbol, Järn s. 173
Lossbyn, Järn s. 173
Lôtesgo s. 129
Lovtal över Dalsland, bok 1632 s. 134, 141, 286
Lucasson, Mattis, Teåker, Dalskog s. 100
Lund, Lars, hästprånglare s. 231f
Lundblad, Jonas, snickare s. 143
Lundby fogdegård s. 65
Lundqvist, Aron, Eriksbyn, Skållerud s. 269f
Lundqvist, Peter, handelsman, Åmål s. 105
Lundström, Olof, sockenmurmästare, Hult s. 142f
64
Lunginflammation s. 73, 155, 223
Lungsjukdomar, dödsorsak s. 73
Lungsot s. 74, 80
Lunnane s.77-80, 204, 261
Lunnebo, Dalskog s. 55, 81, 204
Lunneboskogen, Dalskog s. 55, 204
Lur s. 28, 134
Lureudde s. 134
Luta huvuden tillhopa 1671 s. 85
Luther, Martin s. 56f, 72
Luthers huspostilla s. 56f
Luttropp, kronolänsman s. 256
Lybeck s. 35
Lycka s. 229
Lycke, Järn s. 257
Lysekärring s. 251
Lysestickor s. 107, 192, 208
Lützen, slag 1632 s. 98
Lyx s. 253
Långa Maden s. 274
Långbord s. 82, 177
Långe redan s. 129
Långebräcka s. 166
Långerud, Ör s. 224
Långreskogen s. 277
Långrev s. 132, 195
Långseruds sn, Värmland s. 276
Långsläde s. 246
Långstaget s. 129f
Låsar s. 299
Låtsbyn, Gunnarsnäs s. 82
Läckö s. 88, 90
Läckö slott s. 51, 90
Läffsor s. 17
Lägersmål s. 289
Läkare på Dal 1764 s. 116
Läkare s. 151, 292
Länsmän s. 62f, 96, 104, 196, 212f, 218
Läpelätte s. 129
Lärare o. 1877 och 1880 s. 264
Lärftstycke s. 257
Lärftsärk s. 161
Läsa till bords s. 189
65
Läsa till maten s.208
Läsare s. 221
Läsförhör s. 200
Läsning, botande s. 298
Läsning, konfirmation 1886´5 s. 264
Lästvik, Steneby sn s. 152
Lätting s. 199
Lättsamma dalbor, skogsfolk s. 232
Läxa, konamn s. 247
Lödöse stad s. 38, 252
Löf, Janne s. 227
Löfte, böta för sviket löfte s. 152
Löktebete s. 129
Lön för drängar 1698 s. 90
Lön för drängar 1840 s. 165
Lön för pigor s. 91, 101
Lön s. 264
Lön, tjänstefolk s. 180f
Löner 1698 s. 90
Löner i Norge, högre än i Sverige under slutet av 1800-talet s. 280
Lönnkrog s. 182
Lönskaläge s. 93
Löpte s. 180
Lördagsregn s. 238
Lösdrivare s. 199
Löv s. 146
Löva vid Midsommar s. 198f
Lövsalar s. 198
Lövved s. 211
Macklier, David, landshövding s. 90
Madera s. 176
Magnersbyn, Järn s. 81
Magnersbyälven s. 213
Magnus Ladulås, svensk kung s. 201
Magnusson, Evert, fotograf, fotosamlare s. 268
Maj kall s. 211
Maj månad s. 211
Maja-Kajsa s. 50
Maja-Kajsa, Stränge, Ör s. 286
Majas pojke s. 279
Majros, konamn s. 247
Majstång 1710 s. 106
Makebergsvråa s. 239
66
Makele s. 129
Maktstulen s. 75
Malagavin s. 176
Malin, piga s. 168
Malm, Erik Gudmundsson s. 269
Malm, Katarina, hustru s. 269
Malmstedt, Magnus, professor, f. d. vallhjon s. 31
Malmö fästning s. 143, 145
Malsjön s. 266
Malt s. 233
Malt, tysk s. 152
Mamma, 1689, tidig användning av detta ord s. 294
Man ihjälslagen 1690 på fjället s. 64
Mansbot (oftast 100 daler till familjen) s. 26, 63, 70-72, 83, 92, 96, 224
Mantalsskrivning 1746 s. 116
Maran s. 137
Maria, Dalin, piga, Tanums prästgård s. 287
Maria, Rud, Järn s. 149
Marjeklonken s. 129
Marknad 1839 i Sunnanå, 1 död s. 179
Marknad 1840 i Sunnanå, två döda s. 179
Marknad 1849 i Sunnanå, två döda s. 179
Marknad i Skara s. 21
Marknad i Sunnanå 144, 164, 179
Marknad i Uddevalla 1776 s. 152
Marknader i Värmland s. 97
Marknader s. 200, 231, 265
Marknadsbodar s. 144
Marknadsresor s. 157
Marknadsstång s. 179
Mars månad s. 210
Marsa, konamn s. 247
Marsjön s. 195
Marstrands fästning s. 118, 249
Mascoll-Silfverstolpe, Gunnar s. 8
Mastedalen, Håbol s. 67
Masterums by, Ströms sn, Norge s. 80
Mat 1814 s. 189
Matleda s. 75
Matmodern s. 165
Mattes, Kårebyn s. 91
Mattesdotter, Britta, Halvorsbyn s. 77
Mattesmässotid s. 152
67
Mattesson, Anders, Bärby, Högsäter s. 99
Mattesson, Anders, häradsdomare, Östevatten, Gunnarsnäs s. 221
Mattesson, Mats, finne, mördad, Öfse s.205
Mattnadsupen s. 265
Matts, Högen, Ör s. 51
Mattsson, Bryngel, Torp, Valbo-Ryr s. 97
Mattsson, Olof, Frestersbyn, Järn s. 109f
Mattsson, slaktare, Dalskog s. 178
Medbyn, Ör s. 122
Medbyängen s. 123
Medeltid s. 188
Medeltida personnamn s. 293
Medicus s. 116
Mefisktiska ångor s. 286
Meja säd s. 219f, 235
Mellerud, Holm s. 164f
Melleruds Gästgivaregård s. 101, 110, 154, 200, 212, 249
Melleruds häradsrätt s. 69, 83
Melleruds Museum och Släktarkiv 1984 s. 60, 146, 249
Melleruds Postgård s. 101
Melleruds Tall s. 164
Melleruds Tingshus upprustat 1793 s. 222
Mellerud-Vänersborg t. o. r. 1751 2 daler 11 öre s. 213
Mentzer, Johan, överste, Västerråda, Holm s. 117f
Menzelius, N. s. 160f
Messing s. 141
Metodist s. 221
Metodistiska präster s. 221
Michel, Bön s. 62
Michelsdotter, Kerstin, Tävlingsbol, Holm s. 161
Michelsson, Anders, Sunnanå, Holm s. 149
Michelsson, Olof, Stommen, Torps sn s. 58
Mickelsdotter, Kerstin, hustru, Kvarntorp s. 46
Midsommar s. 198, 299
Midsommarregn s. 238
Mil, gammal svensk s. 201
Militärvakt s. 179
Millén, Johan Anton, kyrkoherde i Örs pastorat 1857-1862, biskop i Karlstad s.
41
Millesviks sn, Noltorp s. 158f
Missander: Gudahelgade sabbaten, bok s. 202
Missgärningsbalken kap. 2 s. 197
Missgärningsbalken XXI kapitel s. 201
68
Missväxt 1598, 1645, 1800, 1826 s. 19
Missväxt 1602 s. 23
Missväxt 1633-1634, 1641 s. 17
Missväxt 1645 s. 53
Missväxt 1648 s. 18
Missväxt 1649 p. gr. a. mycket regn s. 100
Missväxt 1672 s. 100
Missväxt 1696-1697 s. 33
Missväxt 1716-1718 s. 187
Missväxt 1747 s. 115
Missväxt 1747-1748 s. 87f
Missväxt 1782 s. 152
Missväxt 1808 s. 138
Missväxt 1858 s. 158
Missväxt 1859 s. 158
Missväxt 1869 s. 19
Missväxtår i Dalsland s. 33
Mista högra handen 1657 s. 111
Mista högra handen s. 201
Mista äran s. 217
Mjölkboden s. 270
Mjölkbunkar s. 175
Mjölkesôll Ed, Ör s. 120
Mjölkfat s. 175
Mjölkharar s. 134f, 197, 229f
Mjölkistan s. 198
Mjölkkärl s. 124f
Mjölkning s. 136
Mjölksil s. 175
Mjölkskål s. 177
Mjölkstöld s. 101
Mjölnare s. 233, 266
Mjölnaren fick mala halm s. 233
Mo kyrka s. 35
Mo sn s. 61, 232
Moberg, Anna, Sjöskogen s. 151
Moberg, Olof, Sjöskogen s. 151
Mobiltelefon s. 145
Moersmössa s. 174
Molika, konamn s. 247
Molnen, vädertecken s. 238
Mor Greta, Ängenäs Stora, Holm s. 291
Mor Kajsa i Berget s. 243
69
Mor Kristin i Berga s. 243
Mor Lång s. 219
Mor Soffi i Berga s. 243
Moras s. 146
Mord 1636 s. 79
Mord 1647 s. 65
Morling, Lars s. 37
Moryr, Brålanda s. 228, 293
Mose i kakelugnsnischen s. 178
Mose lag s. 67, 81, 101, 156, 214
Mosebok 21:28 s. 145
Moss, Norge s. 60, 177
Mossa s. 233
Motion i riksdagen s. 147
Mullfot tjurnamn s. 247
Mullkasta s. 187, 218
Mundering, soldat s. 108
Munkedals sn, Kvistrumsbron s. 120
Munkhällans hälsokälla i Rännelanda s. 298
Munkhättans hälsokälla i Edsleskog s. 298
Musköt s. 108
Mustasäters sn s. 35
Myckleäng Norra, Erikstad s. 217
Myggorna dansar vid solnedgången s. 239
Myra, Gullesbyn, Ör s. 154
Mågkammarn i Dalslandsstugan s. 228
Målarn på Trolldansen s. 124
Månen, tydor s. 239
Månens olika faser s. 238
Månge tacker s. 244
Månsson, Hans, Ängenäs Stora, Holm s. 291
Månsson, Lars, Kuserud, Erikstad s. 62
Månsson, Måns, Holmerud s. 91
Månsson, Per, Ingribyn s. 104
Mårdar s. 141
Mårtensson, Bengt, gammal norsk tjuv s. 55
Måssengren hästnamn s. 247
Mått och vikt, nya 1878 s. 201
Måttet i munnen s. 279
Mälttorkning s. 250
Märr s. 228
Märta, hustru, Eriksbyn s. 219
Mässhake s. 257
70
Mässkrud s. 221
Mästerskyttar s. 136
Mökränkning s. 92
Mönstring 1711 s. 114
Mönstring s. 65, 98, 265
Mössa i fin chirting s. 141
Mössor s. 149, 174, 189
Möte i Vänersborg 1792 mot överflöd s. 253
Nabbete s. 130
Namn på kor s. 247
Nattfrierier s.205
Natthärbärge i Dalslandsstugan s. 228
Nattrock s. 234
Nattstugan i Dalslandsstugan s. 228
Nattvarden på dödsbädden s. 99
Nattvarden s. 152, 190
Nattvardsservis s. 222
Naverstad s. 194
Nedan (månen) s. 210, 238
Nedgrävda skatter s. 59
Nedkammat hår, förklädnad 1793 s. 164
Nekar s. 144, 239, 281
Nervfeber s. 74
Nilman, kyrkoherde i Örs pastorat s. 6
Nils i Blixere, skytt s. 136
Nils i Gunnesbyn s. 137
Nils, herr s. 63
Nils, kaplan, Ilen s. 46
Nilsdotter, Britta Stina, Gatan, Ör s. 165
Nilsdotter, Britta tjänstepiga s. 300
Nilsdotter, Ingrid, hustru, Stockelanda s. 44
Nilsdotter, Ingrid, piga, Bräckan Södra, Järn s. 251f
Nilsdotter, Malin, piga, Rölanda, Frändefors s. 295f
Nilsdotter, Maria, hustru, Gatan, Ör s. 291
Nilsdotter, Maria, hustru, Kambols Ödegård, Holm s. 213
Nilsson, Anders, Gatan, Ör s. 152
Nilsson, Anders, Gundlebol, Ör s. 66
Nilsson, Anders, mördare 1620 Vrångebäck, Ö s. 84
Nilsson, Anders, ryttare, Örsberg s. 52f
Nilsson, Anders, Svalungebyn, Ör
Nilsson, Anders, Svalungebyn, Ör s. 256
Nilsson, Anders, Öna, Frändefors s. 293f
Nilsson, Bryngel, Herlogsbyn, Holm s. 215
71
Nilsson, Bryngel, Lunnebo, Dalskog s. 82
Nilsson, Erik s. 104
Nilsson, Erik, Liane, Skållerud s. 155
Nilsson, Gregor, Blekan s. 90
Nilsson, Gunnar, Dykällan s. 67
Nilsson, Ivar, Högen, Sundals-Ryrs s. 66
Nilsson, Jacob, uppbördsman, Pålbön, Järn s. 90, 104f
Nilsson, Jon, Trollungebyn, Dalskog s. 160
Nilsson, Jonas, Assarbyn, Ör s. 165
Nilsson, Olof, Gatan, Ör s. 165
Nilsson, Olof, Katteberg, Ör s. 295
Nilsson, Olof, mördad 1620 Alltorp s. 84
Nilsson, Otto = Otto på Spekeli s. 61
Nilsson, Rasmus s. 96
Nilsson, Rasmuss, Noltorp, Millesviks sn s. 158f
Nôpele s. 129
Nopelle s. 130
Noppskinnströja s. 174
Norberg, Anders, Lapperud, Ör s. 250
Norberg, Elias, dragon, Lästvik, Steneby sn s. 152
Norberg, Lena Kajsa s. 250
Norberg, Per, präst i Frändefors s. 63
Norberg, Petrus, kyrkoherde i Frändefors pastorat s. 67
Nordals härad s. 40, 60, 218, 242
Nordals härads dombok 1613 s. 46, 91
Nordals härads dombok 1620 s. 206, 224
Nordals härads dombok 1621 s. 261
Nordals härads dombok 1629 s. 77
Nordals härads dombok 1630 s. 89
Nordals härads dombok 1630-talet s. 107
Nordals härads dombok 1640-talet s. 68
Nordals härads dombok 1642 s. 87
Nordals härads dombok 1644 s. 155
Nordals härads dombok 1650 Skogsdalen, Grönhult s. 100
Nordals härads dombok 1651 s. 84
Nordals härads dombok 1655 s. 69, 90
Nordals härads dombok 1657 s. 110
Nordals härads dombok 1659 s. 126
Nordals härads dombok 1660 s. 85
Nordals härads dombok 1661 s. 82
Nordals härads dombok 1662 s. 104, 107, 204f
Nordals härads dombok 1662 s. 256
Nordals härads dombok 1664 s. 81
72
Nordals härads dombok 1665 s. 193
Nordals härads dombok 1668 s.204
Nordals härads dombok 1671 s. 83
Nordals härads dombok 1674 s.204
Nordals härads dombok 1676 s. 100
Nordals härads dombok 1677 s. 102
Nordals härads dombok 1681 s. 105
Nordals härads dombok 1685 s. 258
Nordals härads dombok 1685 s.205
Nordals härads dombok 1689 s. 257
Nordals härads dombok 1693 s. 289
Nordals härads dombok 1698 s. 90
Nordals härads dombok 1705 s. 87
Nordals härads dombok 1708 s. 102
Nordals härads dombok 1710 s. 106
Nordals härads dombok 1711 s. 106
Nordals härads dombok 1712 s. 153, 205
Nordals härads dombok 1713 s. 81, 146
Nordals härads dombok 1714 s. 107, 153
Nordals härads dombok 1715 s. 101, 113f
Nordals härads dombok 1717 s. 108
Nordals härads dombok 1718 s. 188
Nordals härads dombok 1719 s. 111, 209
Nordals härads dombok 1720 s. 109, 146, 230
Nordals härads dombok 1723 s. 114
Nordals härads dombok 1724 s. 114
Nordals härads dombok 1724 s. 249f
Nordals härads dombok 1726 s. 214
Nordals härads dombok 1727 s. 300
Nordals härads dombok 1729 s. 209
Nordals härads dombok 1730 s. 150
Nordals härads dombok 1731 s. 272
Nordals härads dombok 1731 s. 300
Nordals härads dombok 1734 s. 155
Nordals härads dombok 1734 s. 251
Nordals härads dombok 1735 s. 89
Nordals härads dombok 1736 s. 108, 212, 214
Nordals härads dombok 1737 s. 290
Nordals härads dombok 1743 s. 115
Nordals härads dombok 1744 s. 145
Nordals härads dombok 1746 s. 116
Nordals härads dombok 1748 s. 115
Nordals härads dombok 1751 s. 213
73
Nordals härads dombok 1756 s. 148
Nordals härads dombok 1757 s. 153
Nordals härads dombok 1764 s. 116
Nordals härads dombok 1765 s. 150
Nordals härads dombok 1767 s. 152, 160
Nordals härads dombok 1768 s. 161
Nordals härads dombok 1771 s. 161, 192
Nordals härads dombok 1772 s. 143
Nordals härads dombok 1773 s. 144, 193, 207
Nordals härads dombok 1773 s. 289
Nordals härads dombok 1774 s. 154
Nordals härads dombok 1775 s. 217
Nordals härads dombok 1776 s. 152
Nordals härads dombok 1777 s. 149, 160, 169
Nordals härads dombok 1778 s. 190f
Nordals härads dombok 1779 s. 149
Nordals härads dombok 1783 s. 196, 325
Nordals härads dombok 1783 s. 260f
Nordals härads dombok 1784 s. 156, 162
Nordals härads dombok 1788 s. 212
Nordals härads dombok 1789 s. 196
Nordals härads dombok 1792 s. 147
Nordals härads dombok 1792 s. 292
Nordals härads dombok 1793 s. 154, 164
Nordals härads dombok 1794 s. 300
Nordals härads dombok 1795 s. 170
Nordals härads dombok 1795 s. 299
Nordals härads dombok 1797 s. 142f
Nordals härads dombok 1797 s. 262
Nordals härads dombok 1798 s. 215
Nordals härads dombok 1800 s. 137, 164
Nordals härads dombok 1801 s. 153, 161
Nordals härads dombok 1801 s. 276
Nordals härads dombok 1802 s. 156, 158
Nordals härads dombok 1803 s. 215
Nordals härads dombok 1805 s. 217
Nordals härads dombok 1806 s. 248f
Nordals härads dombok 1807 s. 231
Nordals härads dombok 1815 s. 262
Nordals härads dombok 1816 s. 292
Nordals härads dombok 1820 s. 220f
Nordals härads dombok 1822 s. 155
Nordals härads dombok 1825 s. 148
74
Nordals härads dombok 1827 s. 299
Nordals härads dombok 1836 s. 250
Nordals härads dombok 1837 s. 194
Nordals härads dombok 1840 s. 165
Nordals härads dombok 1844 s. 256f
Nordals härads dombok 1844 s. 291
Nordals härads dombok 1854 s. 165
Nordals härads dombok 1857 s. 160
Nordals härads dombok 1868 s. 171
Nordals härads dombok 1871 s. 144
Nordals härads dombok 1875 s. 166
Nordals härads dombok o. 1725 s. 113
Nordals härads dombok o. 1772 s. 287
Nordals härads sigill 1613 s. 47
Nordgren, Emanuel, kyrkoskrivare s. 132
Nordgren, Johan, Högsbyn s. 300
Nordkärr, Holm s. 117, 149, 170, 220
Nordosten s. 239
Nordström, Carl, Grösäter, Ör s. 256
Norén, Anders, Mellom Örsberg s. 72
Norge var räddningen s. 279
Norge, Branäs s. 66
Norge, Glomma s. 163
Norge, Halden s. 61, 110, 163, 177f, 188, 249, 252
Norge, Moss s. 60, 177
Norge, s. 23, 44, 58f, 62, 66, 71, 80, 82-84, 92f, 104f, 113, 115, 118, 123, 144,
157, 196, 215, 217, 219, 224, 242, 244, 251f, 264, 279f, 287, 296
Norge, Ströms sn, Masterums by
Norgehistoria s. 244
Norget s. 242
Norma hästnamn s. 247
Norrbagge s. 92
Norsk fångenskap 1716 s. 60, 66
Norska gränsen s. 16, 26, 89, 93
Norska gränsens försvar s. 66, 93
Norska härens återtåg 1646 s. 95
Norska ynglingar s. 280
Nu har vi slagit över en bara s. 128f
Nuntorp, Brålanda s. 299
Ny (månen) s. 211, 238
Nycklar till visthus s. 84f
Nycklar, kalla s. 113
Nykterist s. 172
75
Nyköping s. 23
Nyodling s. 237
Nystlappar s. 150
Nyårsdagen s. 210
Nål s. 120
Näck, i fångenskap s. 295
Näck, Näck, stål i strand s. 295
Näcken i Krokälven s. 295
Näcken i Örsjön s. 295
Näcken s. 126, 195, 204, 220, 294f
Nämndemän 47, 144, 160f, 164, 194, 224, 287
Näringsfrihetsförordningen 1846 s. 252
Närke s. 252
Näsduk s. 233
Näsdukar 1784 s. 162
Näset, hemman s. 165
Näset, Ör s. 89, 104
Näsöln s. 183
Nät s. 147
Näte-Bryngel, Backen, Ör s. 147
Nödår s. 199, 278
Nödåret 1717 s. 188
Nödåret 1781 s.206
Nödåret 1800 s. 280
Nödåret 1801 s. 220
Nödåret 1808 s. 138
Nödåret 1826 s. 157
Nödåret 1830 s. 157
Nödåret 1847 s. 157
Nödåret 1852 s. 157
Nödåret 1868 s. 17, 19, 206, 233, 277
Nössemark, Kollsbo hälsokälla s. 298
Nössemark, Sund s. 104
Nössemark, Varpekällan, hälsokälla s. 298
Nötebron, Färgelanda s. 59
Obduktion 1854 s. 166
Obduktionsprotokoll 1866 s. 140
Oblater, svarta s. 186
Odensåker s. 106
Odhelius, Eric, Säter, Ör s. 232
Offerbröd [oblat] s. 89
Offerkällor s. 298f
Oförmögen till famntagning s. 67
76
Ogräsfrö i utsädet s. 239
Oktober månad s. 211
Okvädningsord s.205
Olingebol s. 124
Oljelund, Ivan, författare s. 51
Oljud på kyrkläktaren s. 192
Oljud vid kyrkan s. 197
Olle, Långa Maden s. 274
Ollon s. 211
Olof, Berga s. 52
Olof, Linde s. 70
Olof, Persson, Lersäter , Sundals-Ryr s. 92
Olof, Stockelanda s. 59
Olof, Tonsberg, Ör s. 79
Olofs dag s. 211
Olofsdotter, Anna, Fågelbacka, Holm s. 107
Olofsdotter, Anna, Gunillebol s. 87
Olofsdotter, Anna, änka, Gunvarbyn s. 30
Olofsdotter, Berta, Bråna, Järn s. 80
Olofsdotter, Gunilla, piga s. 109
Olofsdotter, Karin, hustru, Ingevalds-Berga s. 85, 224
Olofsdotter, Karin, Näset s. 89
Olofsdotter, Lisa, Linde s. 43
Olofsgården 1795 s. 134
Olofsgården, Nordkärr, Holm s. 117
Olofsmässdag s. 211
Olofsson, Amund, dräpt, Västra Lerkvilla, Lerdal s. 96
Olofsson, Anders, dräng, soldat s. 98
Olofsson, Asmund, Vattneböle, Rännelanda s. 98
Olofsson, Bengt, Håbyn, Förgelanda sn s. 60
Olofsson, Bryngel, bonde, kyrkvärd, Ingevalds Berga, Ör s. 127, 138, 157, 222,
260, 297, 300
Olofsson, Bryngel, Åmåt, Bolstad s. 294
Olofsson, Erik s. 70, 96
Olofsson, Erik, dräng, soldat s. 98
Olofsson, Erik, uppbördsman, Hällan, Gunnarsnäs s. 114
Olofsson, Gustaf, Apelbol, Linde, Ör s. 212
Olofsson, Hans, Slobacka, Brålanda s. 63
Olofsson, Jan, klockare, Ör s. 142
Olofsson, Jon, nämndeman, Hagen, Grinstad s. 298
Olofsson, Karl, Backa, Gunnarsnäs s. 288
Olofsson, Nils, Gatan, Ör s. 165
Olofsson, Nils, Myra, Gullesbyn, Ör s. 154
77
Olofsson, Olof s. 144
Olofsson, Olof, Amundsrud, Skållerud s. 215
Olofsson, Olof, Stuveryr, Torps sn s. 58
Olofsson, Peder, ”dumbe”, stum, Katteberg, Sundals-Ryr s. 293
Olofsson, Per, bonde, Långerud, Ör s. 224
Olofsson, Per, Rolfskärr s. 93
Olofsson, Sten, 124 år, Rinnen, Gunnarsnäs s. 203
Olofsson, Sven s. 135
Olofsson, Sven, Hugeryr s. 58
Olofsson, Torkil s. 193
Olsson, Anders, backstugusittare s. 171
Olsson, Anders, Holm, Brålanda s. 91
Olsson, Bertil, Böstebol s. 165
Olsson, Erik, Myra, Säter s. 30
Olsson, Gunborg f. Ljung s. 174
Olsson, Jan, kakel- och krukmakare, Backen, Ör s. 125
Olsson, Johannes ”Brånasmeden”, Bråna, Järn s. 150, 172, 199, 218
Olsson, Johannes, bonde, Grösäter, Ör s. 166
Olsson, Jonas s. 32
Olsson, K., fångvaktare 1844 s. 256f
Olsson, Michel, Skerrud s. 63
Olsson, Torsten, Bräcketorp, Edsleskog s. 165
Olycka 1830 s. 156
Olycksåret 1850 s. 158
Ond ande s. 283
Onda bettet s. 75
Onsalatobak s. 105
Onsjö hälsokälla i Dals-Ed s. 298
Ontusa s. 139f
Onykter i kyrkan 1801 s. 161f
Ordningsmän, rotar s. 200
Ordspråk s. 130f
Orena andar s. 168
Orgel, s. 122
Orkaner 1801 s. 189f
Orlovssedel s. 199
Ormbunkar s. 211
Ormstungen s. 75
Orre s. 136
Orsten s. 111
Oset, Örsjön s.204
Oskar, Hagen, Ör s.207
Oskiftat bo 1662 s. 107
78
Oskriftad till nattvarden s. 197
Oslo s. 252
Ost s. 252
Ostmassa s. 180
Osunda grottor i Borekulle s. 283
Otter/Utter, smedsläkt s. 232
Otto på Spekeli = Otto Nilsson s. 61
Ovigd jord s. 146, 261, 289, 298
Oväder 1792 s. 175
Oväder hösten 1779 s. 229
Oväder s. 114
Oxar s. 97, 187, 205, 235
Oxehuvud, Carl s. 279
Oxenstierna, Axel s. 18
Paddorna kväka, tydor s. 239
Palla äpplen 1836 s. 143
Palm, dragon, tjuv s. 249
Palmfeldt, Adolf Johan, baron, löjtnant s. 149, 234
Pannkakeförare s. 160
Pannkakor s. 17
Panta sista kon s. 213
Papperskarameller s. 265
Paradis s. 121
Paris s. 121
Patén s. 222
Pauli dag 1655 s. 69
Pauli, Anna Christina, officershustru, Gullesbyn, Ör s. 261f
Pedersson, Jon, länsman s. 96
Pelle, tjurnamn s. 247
Pengakittlar s. 299
Pennfjäder s. 93
Per, Hjärtungen s. 51
Per, knalle, Dalsäter, Espereds sn s. 196, 325
Per, Lersäter, Sundals-Ryr s. 92
Per, Skallsjö, Högsäter s. 55
Pergamentsbrev, 1600-talets. 6
Persdotter, Britta, avrättad 1638 (?), Tobräckan s. 79
Persdotter, Britta, piga, Backen, Skållerud s. 272
Persdotter, Ingeborg, Åsen s. 89
Persdotter, Margareta, Eriks hustru s. 97
Persdotter, Maria, hustru, Björnmyra backstuga, Liane Stora, Skållerud s. 153
Personhistoriskt lexikon s. 203f
Persson, Anders, mördare, Landa, Högsäter s. 96
79
Persson, Anders, Rolfskärr, Tydje sn s. 93
Persson, Asmund, Hugeryr s. 58
Persson, Gudmun, länsman, Skerrud, Gestad s. 62f
Persson, Johannes, Skogsbol, Holm s. 140
Persson, Jon, gift man, Grinstad s. 93
Persson, Jon/Jöns, norsk tjuv 1646 s. 65, 84
Persson, Lars, Söderby s. 22
Persson, Olof, ryttare, Bollerud, Sundals-Ryr s. 64
Persson, Per s. 152
Persson, Per, Rud s. 104
Persson, Sven, avrättan s. 216
Persson, Sven, dräng s. 216
Persson. Erik s. 149
Peruk s. 93
Pest 1413, 1451, 1495, 1565, 1579, 1590, 1602, 1629, 1655, 1711 s. 72f
Pest 1710 s. 186f
Pest 1711 s. 186f
Pest s. 23, 201, 210
Petekål s. 17
Petri, Jacobus, präst, Grinstads stom s. 65
Petri, Stephan, provincial kirurg, Vänersborg s. 213
Pettersdotter, Johanna s. 165
Pettersson, Anders, häradsdomare, Sverkilsbyn, Gunnarsnäs s. 168
Pettersson, Anders, Mastedalen, Håbol s. 67
Pettersson, Anders, Stränge, Ör s. 286f
Pettersson, Johannes, torpare, död i olycka 1875 s. 166
Pettersson, kopparslagare, Åmål s. 232
Pharao, spel s. 202
Philip Påvelsson, Lunnebo, Dalskog s. 55
Pigans lott s. 112
Pigor s. 180
Pihl, smedsläkt s. 232
Pika s. 232
Piken s. 232
Pimpel s. 102, 196
Pingstdagen s. 211
Pipa s. 208
Pippepelle tjurnamn s. 247
Piscator, Andreas, kyrkoherde i Örs pastorat 1778-1801 s. 40, 153, 179, 182,
191, 240
Piska knappar, spel s. 247
Piska s. 282
Piskar man opp länsman, blir han piggare s. 213
80
Pistol s. 67
Pistolskott 1792 s. 147
Pjäxor s. 180
Planetbok s. 77
Platsen, gård, Ör s. 135
Plikt 1802 s. 199
Plikta med kroppen 1801 s. 162
Pliktbänken, 3 söndagar, Frändefors kyrka s. 297
Plocka s. 180
Plog s. 238
Plogen på ryggen s. 43
Plogkarl s. 238
Plomma, konamn s. 179
Plommeros, konamn s. 247
Plässer s. 180
Plöja s. 235, 238
Polen s. 15, 98, 261
Polhemsknutar s. 268
Polska kriget s. 66, 77
Polskor s. 182
Poltava, slag 1709 s. 51, 258
Pommern s. 39, 118f
Porath, smedsläkt s. 232
Porstlinskrus s. 175
Portvin s. 176
Posete s. 130
Positivspelare s. 265
Posse, överstelöjtnant s. 65
Posses kompani s. 65
Postbonde s. 102
Postgårdar s. 101f
Postgården i Mellerud s. 101
Posthorn s. 101
Postryttare s. 101
Postverket 1636 s. 101
Potatisblast s. 17
Potatisskal s. 151
Predikan s. 179
Predikstol 1762 i Örs kyrka s. 37
Predikstolar s. 182, 198, 240, 263
Prejel s. 68, 95, 129, 182, 260, 268
Preste-Pelle, tjuv, se Präste-Pelle
Preussen, Königsberg s. 100
81
Prins Wilhelm s. 12
Profoss s. 97
Prom s. 212
Prostvisitation i Bäcke 1805 s. 203
Prygel, straff s. 114, 140, 145, 169, 273
Pråm s. 102
Präste-Jon, Hjärtungen s. 65
Präste-Kari s. 162f
Präste-Pelle, tjuv s. 65, 84
Präster s. 32, 64, 94f, 138, 152, 162f, 179, 196, 199, 205, 216f, 222, 298f
Präster, Frändefors s. 64
Prästeslag s. 44
Prästgårdar i Västsverige s. 267
Prästgårdsliv i Värmland och Dalsland s. 282f
Prästhälla s. 156
Prästringning s. 181
Prästvigningar i Örs kyrka s. 41
Präst-Örsberg s. 72, 132, 196, 274
Psalmboksblad s. 137
Puka s. 130
Puken s. 154, 228, 231-233, 245, 287f
Pulver s. 186
Pust (örfil) s. 104
Påkete s. 130
Pålbön, Järn s. 90, 104
Pålesläkten s. 96
Pålsson, Mattias, soldat s. 85
Påsk 1776 s. 283f
Påskaftons signeri s. 146
Påskbrev s. 184, 186
Påskdagen s. 211
Påsken s. 186
Påskhelgen 1889 s. 266
Påskkärringar s. 158
Påssjuka s. 75
Påttkakelugnar s. 222
Påvelkasen, Dalskog s.204
Päsete s. 129
Pölete s. 129
Qvantenburg s. 179
Qvintin (mått) s. 201
Qvistrums bro s. 53
Rackartyg s. 137
82
Rafvel, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Ragatesällskap s. 111
Ragelbråna, Järn s. 247f
Ragga, konamn s. 247
Raljeri s. 106
Rallare 1876 s. 264
Ramsa s. 124f
Ranbergslandet s. 102
Ransäter s. 171
Rapphöna, konamn s. 247
Ras, Borekulle s. 286
Rasmus, Högen, Ör s. 51
Rasmusson, Erik, Steneryr s. 97
Rasmusson, Per, Kambols Ödegård, Holm s. 213f
Rear, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Rearsbyn s. 213
Rebbing, Anders, korpral, Råggärd s. 23
Regementet på Grunnebo s. 273
Regineberg, Bäcke sn s. 149f
Regler 1767 för olika aktiviteter i kyrkan s. 255
Regn, tydor s. 238
Regnbågen s. 238f
Rektege rörebötte s. 130
Rektige kladdetass s. 130
Rektige Päsekula s. 129
Rektigt jön s. 129
Remedium s. 295
Remingtongevär s. 136
Renlav s. 233
Rent utsäde s. 239
Repa lin s. 241
Repslagare s. 244
Resa genom Sverige 1804-1806, bok s. 295
Resande, tecken för på isen s. 161
Resandefolk s. 197
Reseräkning 1751 s. 213
Respass s. 197
Restad s. 144
Reuterhielm, Carl, soldat s. 261
Reuterhielm, Jesper, överstelöjtnant, Gullesbyn, Ör s. 261
Reuterhielm, Nils, ryttmästare s. 262
Rev etter s. 130
Ribbing, Leonard, överstelöjtnant s. 65
83
Ribbing, Per, guvernör s. 23, 71
Ribbings kompani s. 65
Ribbungarna, 1200-talet s. 49
Richer, kommissarie s. 149
Rida Staffan s.205
Riddarholmskyrkan s. 88
Ridderbielke, kapten s. 274
Ridhästar s. 188, 246
Ridvägar s. 61, 262
Rikebåll, tjurnamn s. 247
Rikmäling s. 129
Riksdagen s. 147
Riksdagsmän s. 39, 69-71, 119, 147, 159
Riksfyllt att färdas på vägen s. 297
Riktig slabbedask s. 129
Ring s. 164
Ringa, konamn s. 247
Ringarestö s. 222f
Ringbåll, tjurnamn s. 247
Ringduva, konamn s. 247
Ringelandaskogen s. 266
Ringella, konamn s. 247
Ringeros, konamn s. 247
Ringfelt, soldat, Gunnarsnäs s. 148f
Ringolle, tjurnamn s. 247
Rinnen, Gunnarsnäs s. 68, 193, 203
Ris, bestraffning s. 197
Ris, Frändefors s. 293
Risad vid tingshusdörren 1712 s. 296
Risad, två kvinnor s. 298
Riset s. 168
Risruskor s. 161
Rockar, vända, förklädnad 1793 s. 164
Rolander, Lars, präst s. 95
Rolfskärr, Tydje sn s. 93
Rom s. 176
Romantiska vallvisor s. 136
Rompedrag s. 129
Roos, Peder Knutsson, fogde s. 77
Roseboll, tjurnamn s. 247
Rosell, Elias s. 67
Rosenboll, namn på stut s. 247
Rosenbåll, tjurnamn s. 247
84
Rosendalen, tjurnamn s. 247
Rosenduva, konamn s. 247
Rosenhielm, tjurnamn s. 247
Rosenqvist, Carl Fredrik, mördare s. 179
Rosenstierna, namn på kviga s. 247
Rosetta, konamn s. 247
Rostock, Se Dals-Rostock
Rostocks Brunn s. 180, 192
Rostocks brunn, hälsokälla i Gunnarsnäs s. 298
Rotar s. 184
Rote s. 190
Rotehjon s. 153
Roteordningsmän s. 200
Rotting s. 169
Rubbestad, Ödeborg s. 61
Rud Stora, Ör, 40, 104, 125, 135, 144
Rud, Järbo s. 28
Rud, Järn s. 107f, 118f, 149, 251, 280
Rud, Rännelanda s. 98
Rudberg, Forsebol, Ör s. 30, 194
Rudén, Matts, brukspatron, Säter s. 41
Ruds hälsokälla i Grinstad s. 299
Runsäter, Järbo s. 98
Rusenius, Torsten, trumpetare s. 66
Russlepengar s. 129
Rute-Lars, Lars Jansson, dräng, Tobräckan s. 219
Rutten luft i grottor s. 283
Ryggskott s. 75
Ryggåsstugan s. 184
Ryk Stora, Färgelanda s. 59
Rykande gryta s. 283
Ryktets vingar s. 282
Rymde till Norge s. 23, 44, 58, 82-84, 92f, 104f, 113, 118, 196, 215, 217, 224,
287
Rymt som knekt s. 97, 100
Ryr, Skållerud s. 104, 173, 256
Rysk fångenskap s. 258
Ryssarna 1719 s. 49
Ryssarna s. 234
Ryssjor s. 147
Ryssland s. 155
Ryttare s. 50, 52f, 62, 64, 102, 104, 297
Rådanefors bruk, Ödeborg s. 61
85
Rådanefors, Ödeborg s. 232
Rådanesjön s. 61
Rådbråkning s. 80
Rådjur s. 136, 141
Råg s. 143, 165, 175f, 188, 198, 211. 235
Råg, tysk s. 152
Rågax s. 137
Rågbullar s. 269
Råget, konamn s. 247
Råggärd Bodane s. 95
Råggärd, Hugeryr s. 57f
Råggärd, Steneryd s. 96f
Råggärd, Sörsäter s. 219f
Råggärds kyrka s. 93
Råggärdsmon s. 24, 26
Rågita, konamn s. 247
Rågkuse s. 269
Rågmejningen s. 211
Rågmjöl s. 264
Rågstrå s. 270
Rånad på tåget 1894 och sedan hängd s. 228
Råskog, Erikstad s. 81
Råttor s. 228
Räffsor s. 238
Räfsare s. 235
Räkning 1744, gästgivaregård, s. 120
Rännelanda sn s. 60
Rännelanda, Guntorp s. 55
Rännelanda, Munkhällans hälsokälla s. 298
Rännelanda, Rud s. 98
Rännelanda, Vattneböle s. 98
Rävar och varsel s. 229
Rävar s. 193f, 266
Rävgryt s. 134
Rävsax s. 194
Röda bokstäver s. 186
Rödblå dryck s. 186
Rödfärg s. 222
Rödfärgning s. 237
Rödocka, konamn s. 247
Rödsot s. 74
Rödvin s. 176
Rögeta, konamn s. 247
86
Rökila, Brålanda s. 92
Rökila, torp, Åsen, Ör s. 219
Rölanda sn s. 50
Rölanda, Frändefor s. 295
Rölina, konamn s. 247
Röllik, tjurnamn s. 247
Rönnlurar s. 30
Rörviken, Valbo-Ryr s. 258
Rösetjärnet s. 160
Rösetjärnet s. 219
Rösin, namn på stut s. 247
Rösshult, Frändefors s. 213, 293
Röstekyva, användes vid tröskning s. 112
Rötfeber s. 211f
Rött hår s. 215
Röva å land eller stad s. 201
Rövarband s. 49, 59
Rövarnas överfall vid Udevallaresor s. 281f
S:t Eriks dag s. 211
S:t Jacobi natt 1600 s. 23
S:t Paul, Minnesota, USA s. 162
S:t Peder kastar sten i vattnet s. 210
Sabbat s. 156
Sabbatsbrott 1800 s. 137
Sabbatsbrott s. 198
Sabbatsbrott s. 299
Sabelbalja s. 256
Sagoberättandet s. 126
Sagor s. 117, 121
Sagor s. 274-276
Sagornas väg s. 166f
Sagornas värld s. 131-134
Sahlin, Georg s. 151
Sala, konamn s. 247
Sale, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Saleros, konamn s. 247
Sallebyn, Sundals-Ryr s. 299
Sallman, tjurnamn s. 247
Salomon, Högen Ör s. 51
Salt s. 146
Salt s. 186
Saltskeppa s. 104
Samhällstjänst s. 162
87
Samkväm, små bullersamma av ungdom s. 189
Samma förnamn, två bröder s. 97
Sammanringning s. 192
Sandlycke, Gunnarsnäs s. 152, 256
Sandviken, Färgelanda s. 94
Sandviksbergen, Gunnarsnäs s. 133
Sanningskär, gossen som inte kunde ljuga s. 244
Sara, Dalin, prästdotter, Grösäter, Ör s. 287
Sara, Ängen, torp, Näs, Grinstad s. 298
Satan s. 230
Sattinströja s. 174
Sax s. 99
Saxa-kalas, dikt s. 112
Schal över axlarna s. 282
Scharin, Johan, smed, Södra Bäckebol s. 44
Schartau s. 218
Schatull s. 118
Schested, Hannibal, norsk ståthållare s. 47
Schulström, Isac s. 37f
Schüffner, Hans Georg, kyrkomålare s. 57, 222
Secken en s. 129
Segolsdotter, Malin, Linde s. 43
Segolsdotter, Marit, Bräckan, Frändefors s. 297f
Segolssläkten i Backen s. 293
Segolsson, Erik, Backen s. 161
Segolsson, Lars, gästgivare, Dansbo, Dalskog s. 120f
Seldon s. 246
Selning s. 246
Sexman s. 190
Sexmän s. 200
Sidenklänning s. 150
Sidenmössa s. 149
Sidenmössa s. 174
Sidovördnad 1650 s. 93
Sidovördnad s. 191
Sidrén, dr, Uppsala s. 286
Sierska s. 100
Siggesson, Anders, Mellom-Örsberg s. 72
Sigill 161 3s. 47
Signeri s. 87, 145f, 197, 298
Silbodalsprästen s. 32
Silina, konamn s. 247
Silkesdocka, konamn s. 247
88
Silkesdukar s. 176
Silkeskläden, rosiga s. 164
Sill s. 59, 115, 165, 199, 204, 291
Sillansikte s. 123
Sillerud s. 31
Sillfiskeriet i Uddevalla s. 262
Sillingetråg s. 175
Sillperioderna s. 68, 199, 291
Sillresor s. 175
Sillsaltare s. 73
Sillsalterier s. 199, 216
Silltunnor s. 262
Silvén, kommissarie s. 221
Silver s. 134, 174
Silverbägare s. 118, 217
Silverföremål s. 249
Silvermynt s. 196
Silversked s. 107
Silversked, förgylld s. 104
Simla, konamn s. 247
Simonsdotter, Barbro s.204
Simonsson, Anders, Västra Blekan s. 64
Simonsson, Jon s. 64
Simonsson, Olof, Frestersbyn, Ör s. 250
Simson, Elisabeth, hustru s. 40
Siribyn, Järn s. 251, 270
Sjôl s.207
Sjôrsvôllete
Sjukdomar, smittsamma s. 72-76
Sjuårskriget 1563-1570 s. 16, 94, 203
Sjåpete s. 130, 133
Själaringning s. 222
Själeppete s. 129
Självmord s. 146, 153, 288, 297
Självspilling, begravd i vigd jord 1783 s. 261
Självspillningar s. 146, 153, 288, 297
Sjöbom, avrättade 3 sept. 1773 i Kambol s. 193
Sjöbotten, Sundals-Ryr s. 61
Sjöbotten, Ör s. 125
Sjöfartsnationen Norge s. 280
Sjölelle, Tjuv, Sjöskogen, Järn s. 144
Sjömän s. 280
Sjörå s. 133, 220, 272
89
Sjöskogen, Järn s. 139, 143f,, 150, 169, 180, 247, 279, 300
Sjöström, Sven, Lindstorp, Gunnarsnäs s. 217
Sjötroll s. 295
Skaklar s. 137
Skallfogde s. 183
Skallgång 1722 för varg s. 183
Skallgång efter varg 1731 s. 300
Skallsjö, Högsäter s. 55
Skallvante s. 129
Skallvante s. 130
Skalsbyn s. 257
Skalsbyskogen s. 277, 300
Skam s. 192, 267
Skambänken s. 161
Skamgrå s. 130
Skamgrån s. 192
Skampallen, Holms kyrka s. 191
Skampåle s. 197
Skamstraff s. 197
Skamsty s. 126
Skankebol, Järn s. 297
Skara domkyrka s. 38
Skara marknad s. 21
Skara stift s. 38
Skarprättaren s. 146
Skarprättaren s. 214
Skarprättaren s. 294
Skator och varsel s. 229
Skatt för Ingevalds Berga 1794 s. 175
Skatt i natura s. 115
Skatt Äckerud, Erikstad s. 140
Skattebördan s. 147
Skattegård s. 69
Skatten i Stora Ryk s. 59
Skatter 1723, 1748 s. 114-116
Skatter under 1600-talet s. 88
Skattetryck s. 54, 90
Skatteuppbörd 1712 s. 153
Skatteuppbörd s. 113
Skattevrak s. 54, 88
Skattgömma i skogen s. 94
Skav av en bok s. 186
Skenande häst s. 246
90
Skeppspund s. 201
Skeppsvirke s. 258
Skerrud, Gestad s. 62f
Skiffertak på tingshuset, Mellerud s. 221
Skigård s. 145
Skigärdesgårdar s. 258
Skigärdsgård s. 45f
Skilsmässa s. 67
Skinn s. 252
Skinnbyxor s. 174
Skinnbyxor s. 257
Skita i taket s. 178
Skjutsfordon 1714 s. 154
Skjutshäst s. 110
Skjutshäst s. 96
Skjutskarlar s. 73
Skjutsning s. 299
Skjutsningar s. 185
Skjutsningar s. 54
Skjutspenningar s. 110
Skjöto för Konungen s. 110
Skogarna i Nordals härad 1859 s. 258
Skogela, konamn s. 247
Skogla, konamn s. 247
Skogsavverkning s. 258
Skogsbol, Holm s. 139f, 158
Skogsbrand 1859 s.206
Skogsbrand på Kroppefjäll 1736 s.206
Skogsbrand på Kroppefjäll 1877 s.206
Skogsbrand på Kroppefjäll 1940-talet s.207
Skogsbrand på Kroppefjäll 21 maj 1765 s. 150
Skogsbrand på Kroppefjäll 31 juli 1803 s. 160
Skogsbränder s.206
Skogsdalen, Grönhult, Dalskog s. 100
Skogseld på Järbofjället 1719 s. 3
Skogsfolket s. 232f
Skogsordning s. 258
Skogsrå s. 133, 167, 207
Skojare s. 265
Skojeri på marknader s. 232
Skola, ambulerande småskola o. 1877 s. 264
Skolaga s. 169
Skolan s. 169
91
Skolläraren som vurpe s. 282
Skomakare s. 142f
Skomakare s. 171
Skomakarelön s. 180
Skor s. 149
Skor s. 174
Skor s. 252
Skorv s. 75
Skossen tjurnamn s. 247
Skottan, torp, Kroppefjäll s. 160
Skottkärra s. 238
Skragge, Daniel, kyrkobyggare s. 36, 39
Skrane s. 129
Skranglete s. 130
Skrapan, Brålanda s. 297
Skrift i kyrkan s. 180, 191
Skrift och avlösning i Dalskogs kyrka 1801 s. 161f
Skrift, uppenbar s. 191, 298
Skriftermål s. 190
Skriftermål, offentligt s. 77
Skriven på socknen s. 153
Skrobberus s. 130
Skrock s. 155
Skruv, lös 1720 s. 109
Skruvar, alla behållna 1720 s. 109
Skrådal tjurnamn s. 247
Skråen s. 192
Skräddare-Fredrik s. 180
Skräfta opp s. 129
Skrävla s. 129
Skrömde kväl s. 129
Skullmete s. 130
Skumpejakt s. 123
Skvallrets gång s. 282
Skvaltkvarn s. 144
Skylar s. 235, 239
Skystället s. 235
Skåden, skåden s. 233
Skållerud, Amundsrud s. 215
Skållerud, Anolfsbyn s. 102, 105f
Skållerud, Backen s. 272
Skållerud, Björnmyra backstuga, Liane Stora, s. 153
Skållerud, Bränna s. 112
92
Skållerud, Eriksbyn s. 269
Skållerud, Håvreströmmen s. 288
Skållerud, Krökersrud s. 288
Skållerud, Kärrkil s.207
Skållerud, Kärrkils benstamp
Skållerud, Kärrkils kvarn s. 233
Skållerud, Liane Stora s. 153, 155
Skållerud, Ryr s. 104, 173
Skållerud, Ryr s. 256
Skållerud, Torgrinsbyn s. 104-106
Skållerud, Upperud s. 102
Skållerud, Östebo Södra s. 167
Skålleruds kyrka s. 35
Skålleruds kyrkogård s. 102
Skålleruds kyrkogård s. 215
Skålleruds sn s. 133, 205
Skålpund s. 201
Skålpund s. 201
Skåne s. 66, 85, 98, 154, 183
Skåp med lås s. 175
Skäcka s. 130
Skäckor s. 215
Skäggig s. 177
Skäkta lin s. 241
Skäktekniv s. 241
Skällsord s. 161, 290
Skälm, kläckenamn s.205
Skälmepack s. 290
Skälven hästnamn s. 247
Skära s. 146
Skärp för brudgummen 1862 s. 176
Skärtorsdagskvällen s. 283
Skärv s. 151
Sköka s. 112
Skökor s. 86
Sköld s. 227
Skördemånaden s. 211
Skördeår 1749, bra s. 115
Skördeöl s. 82
Skött, soldat, Sköttevatten, Ör s. 124
Sköttevatten, Ör s. 32, 47, 124, 207
Slafstick, skällsord s. 112
Slaga s. 129, 235, 260, 268, 297
93
Slaganfall, dödsorsak s. 73
Slagbord s. 151
Slagbord s. 175
Slaget på Stigsfjället 1645 s. 95
Slaget vid Gadebusch 1712 s. 51
Slaget vid Helsingborg 1710 s. 51
Slaget vid Holofzin s. 51
Slaget vid Moss s. 60
Slaget vid Poltava 1709 s. 258
Slagit av arm på två ställen s. 168
Slagsmål 1767 s. 160
Slagsmål 1784 s. 156
Slagsmål 1793 s. 164
Slagsmål 1800 s. 164
Slagsmål o. 1725 s. 113
Slagtröskning s. 95, 136, 158, 235
Slagvall s. 260
Slakt s. 263
Slaktdjur s. 178
Slaktemånaden s. 211
Slakthästar s. 111
Slarvehott s. 129
Slevar s. 175
Slita spö s. 144
Slitungarna s. 49
Slobacka, Brålanda s. 63
Slottet på Storön s. 134
Slå ”broar” på vattnet s. 239
Slå gräs med lie s. 235
Slå åder s. 142, 267, 281
Slåtter s. 187
Slåttergille s. 288
Slåtteröl 1639 s. 58
Slåtteröl s. 82
Slädar s. 118, 137, 161, 173, 211, 224
Släktarkivet på Melleruds Muséum s. 209
Släktgravar s. 127
Släktgårdar s. 224
Släktgårdsbonde s. 240
Släktgårdsdiploms. 6
Släkttavlor s. 41
Slända s. 107
Slättberga, Torp, Ör s. 124
94
Slättdal s. 182, 194, 242
Slättfolket s. 232f
Slätthult, Färgelanda s. 94
Slöjdalster s. 196
Smeder s. 44, 162, 193, 232, 267, 299
Smedsbol, Järn s. 173
Smedsbols skog s. 249
Smedsläkter s. 232
Smedtång s. 267
Smen i Ersbyn s. 219
Smen i Ersbyn, skytt s. 136
Smittkoppor s. 72f, 74
Smittvakt s. 187
Smuggling s. 105
Småland s. 282
Småviltsjakt s. 136
Smädesord s. 200
Smäkte s. 130
Smällelås s. 78
Smör s. 176
Smör s. 252
Smörjan som fick kvasten att flyga s. 185
Smörjan, Hjärtums sn s. 65
Smörkol s. 136
Smörkärnor s. 175
Smörskatt s. 115
Snagglebetane s. 150
Snaggle-Petter, en storljugare s. 244
Snapp, dragon, tjuv s. 249
Snatteri s. 149
Snibbkläde s. 161
Snickare s. 238
Snickeriverktyg s. 174
Snodige s. 129
Snugglete s. 129
Snurten s. 129
Snusig s. 177
Snäll häst s. 246
Snäppare s. 142
Snökatt namn på stut s. 247
Snöplog s. 265
Snöstorm 1850 s. 158
Snöstorm julveckan 1888 s. 266
95
Socken = söka s. 35
Sockenboken Kroppefjäll s. 263
Sockenstugan, Örsberg, Ör s. 280
Sockenstämma 1786 s. 280
Sockenstämma 1799 s. 288
Sockenstämma 1800 s. 280
Sockenstämma 1801 s. 288
Sockenstämma 1822 i Järn s. 182
Sockenstämma i Ör 1764 s. 255
Sockenstämma i Ör 1767 s. 255
Sockenstämmoprotokoll 1807 s. 231
Sockenstämmoprotokoll 1834 s. 165
Sockenstämmoprotokoll 1853 s. 195
Soldater s. 65, 69, 79 s. 79f, 81f, 91f, 97f, 105f, 124f, 140, 145, 148, 152, 154,
156f, 159, 163, 165, 173, 198-200, 203, 212f, 230f, 234f, 258, 260f, 273, 290,
292
Soldathustru 1644 s. 155
Soldathustrur s. 234
Soldatstommen Kattetorpet s. 300
Soldatuniform s. 108
Soldatänkan Anna 1783 s. 260f
Solen, tydor s. 239
Sommar varm s. 238
Sommar våt s. 238
Sommaren 1812 varm och torr s. 31
Sommarhult, Valbo-Ryrs härad s. 94
Sommartyg s. 180
Sommarväder vid juletid s. 211
Sopelimme s. 151
Soppa s. 177
Sôppletupp s. 129
Sova herremôra s. 129
Sovelrätter s. 189
Span (mått) s. 201
Spannmål s. 198
Spannskeppa s. 182
Spanntal s. 235
Spanntröskare s. 158, 182, 215, 263
Spanska sjukan s. 74
Sparf, Gunnar, Skankebol, Järn s. 297
Sparrar s. 215
Sparvarna fick gå på knä s. 187
Spel s. 202
96
Spelmanstradition s. 277
Spelmän s. 72, 122f, 165f, 181f, 251
Spett s. 219
Spettholtet, Steneby s. 30
Spikar s. 266
Spikborr s.206
Spillkum s. 264
Spinna s. 107
Spinnhus s. 200
Spinnrockar s. 165, 175, 181, 226, 266
Spisbänken s. 113
Spisgruvan s. 270
Spisgruvan s. 8, 46, 70
Spjäll s. 250
Spotteri, konamn s. 247
Sprackades s. 244
Spraka s. 130
Spådom s. 197
Spådomar i väder och vind s. 238
Spådomskonster s. 77, 140
Spågubbe s. 148f
Spåkvinna s. 139f
Spåmän s. 197
Spånad s. 165
Spången, tjurnamn s. 247
Spångeros, konamn s. 247
Spö s. 209, 215, 217, 258
Spö, 17 par s. 162
Spö, 20 par 1784 s. 162
Spö, 28 par 1784 s. 162
Spö, 4 par 1735 s. 89
Spö, bestraffning s. 118, 197
Spökar för fejda s. 50
Spöken s. 264, 283
Spöket på kyrkogården s. 133
Spöstraff s. 124, 198, 200, 258
Staak, Peter, kapten s. 60
Stadsportar s. 200
Stadsskogen s. 292
Staffan Stalledrängs ritt 1685 s.205
Stake, Gustaf, Berg, Holm s. 84
Stake, Johan, Ströbäck, Kållandsö s. 84
Stake, Lindorm, Berg, Holm s.206
97
Stake, Olof, Ekholmen s. 77
Stake, smedsläkt s. 232
Stakelund, Gunnarsnäs s. 69
Stakes kompani, Olof s. 96
Stam, Adolf, Ånimskog s. 180
Stampare Långseruds sn s. 277
Stampen, Forsebol, Ör s. 125
Stark feber, dödsorsak 1808 för 124 personer i Ör s. 138
Stassen s. 163
Stasse-Nils s. 163
Statsförvaltning s. 147
Stavisande s. 129
Stegel och hjul, straff s. 80, 214, 216
Steglad s. 112
Steglas s. 201
Stegling på hjul s. 80
Steluggen s. 129
Stenarsson, Anders, Edsviken, Ärtemark s. 101
Stenbacken, Vrångebäck, Ör s. 229, 236
Stenbacken, Årbol, Dalskog s. 221
Stenbock, Christina Catharina s. 88
Steneby kyrka s. 35
Steneby s. 220
Steneby sn s. 28, 138, 182
Steneby sn, Eke hälsokälla s. 298
Steneby sn, Lilla Havden s. 61
Steneby sn, Lästvik s. 152
Steneby sn, Tingsbräckans offerkälla s. 299
Steneryd, Råggärd s. 96f
Stenfat s. 175
Stenplatta, om ansvarig för vägunderhåll s. 263
Stettin s. 119
Stettinska freden s. 16
Stickvärja s. 224
Stifttröskverk s. 268
Stigar på Kroppefjäll s. 61
Stigfjället s. 64
Stigsfjället s. 95
Stigssågen, Färgelanda s. 95
Stina Maja, Frestersbyn, Ör s. 219
Stina-Maja s. 227
Stjärna, konamn s. 247
Stjärnorna, tydor s. 239
98
Sto s. 161
Sto s. 194
Stockelanda, Högsäter s. 44f
Stockelås s. 215
Stocken i Holms kyrka s. 149
Stocken s. 192, 197, 200, 205
Stockholm s. 39, 49, 72, 85, 88, 186, 234
Stockholms blodbad 1520s. 15
Stockholmstidning 1899 s. 162
Stockstraff 192, 197, 200, 205
Stod på egen jord s. 89
Stollehott s. 129
Stolligt s. 109
Stommen s. 35
Stommen, Torps sn s. 58
Stop s. 104
Stop s. 82
Stora Böndagen s. 89
Stora Böns Gästgivaregård s. 287
Stora Ko, konamn s. 247
Stora Ryk, Färgelanda s. 59
Storbröllop s. 176
Storfamiljer s. 228
Storfiskare s. 147
Storjägare s. 55, 204
Storklocka s. 222
Storljugaren s. 244
Storm 1651 s. 84
Storm 1801 s. 189f
Storm 1858 s. 280f
Stormar s. 239
Stormväder 1778 s. 175
Storskifteskarta från Ingevalds Berga 1766 s.204
Storsteg s. 75
Storstuga i Dalslandsstugan s. 228
Storstuga s. 174, 177, 215, 267
Storängen s. 188
Storön, Örsjön s. 48, 134, 148, 183, 212, 220, 284f
Straffarbete för stöld 1784 s. 162
Straffarbete s. 200
Straffordning s. 200
Straffstocken s. 192, 197, 200
Strands Gästgivaregård s. 287
99
Strandsittare s. 183
Stribarlige s. 129
Stridshammare s. 90, 224
Stritt korn s. 45
Strumpor s. 141, 149, 174
Strussås, Kabbo, Dalskog s. 155
Struttade i gårdarna s. 221
Stryk för drängen s. 165
Strypeknyhlen s. 297
Stränge, Ör s. 88, 119, 134f, 287, 293
Strätet, Bolstad s. 196
Ströbäck, Kållandsö s. 84
Ström, Torsten s. 269
Strömmersvik, Ör
Ströms sn, Masterums by s. 80
Strömsäter, Valbo-Ryrs härad s. 94
Strötta, konamn s. 247
Stubb under kjolen s. 223
Stubben, gubbe s. 266
Studenter, som gått vilse på Kroppefjäll s. 61
Studsenstierna namn på kviga s. 247
Studt, Lars, Härlogsbyn, Holm s. 77
Stuker s. 158, 235, 239
Stupstockar s. 80, 193
Sture s. 129
Stuta, konamn s. 247
Stuverud, Frändefors s. 55
Stuveryr, Torps sn s. 58
Stympade sig själva för att slippa bli soldat s. 98
Styrstolar s. 175
Stå i halsjärn s. 197
Stå uppenbar skrift s. 105, 298
Stål emot trolltyg s. 133f
Stål i vattnet s. 295
Städja s. 138
Stöld 1724 s. 249
Stöld 1773 s.207
Stöld 1784
Stöld av äpplen 1836
Stöld av ärtor och råg s. 143
Stönete s. 129
Stör för gärdsgårdar s. 236
Störar s. 164
100
Stört urå s. 130
Sufflévagn s. 218
Sugga s. 155, 194
Sund, Nössemark s. 104
Sundals fögderi s. 254
Sundals fögderi s.206
Sundals härad s. 60, 258
Sundals härads dombok 1616 s. 91
Sundals härads dombok 1622 s. 92
Sundals härads dombok 1647 s. 92
Sundals härads dombok 1649 s. 171
Sundals härads dombok 1650 s. 55
Sundals härads dombok 1668 s. 90
Sundals härads dombok 1672 s. 293
Sundals härads dombok 1673 s. 65
Sundals härads dombok 1684 s. 61, 66
Sundals härads dombok 1685 s. 293
Sundals härads dombok 1689 s. 293
Sundals härads dombok 1690 s. 64
Sundals härads dombok 1691 s. 294f
Sundals härads dombok 1695 s. 64
Sundals härads dombok 1705 s. 93
Sundals härads dombok 1712 s. 295f
Sundals härads dombok 1715 s. 297
Sundals härads dombok 1715 s. 297f
Sundals härads dombok 1717 s. 297
Sundals härads dombok 1723 s. 298
Sundals härads dombok 1724 s. 298
Sundals härads dombok 1725 s. 299
Sundals härads dombok 1729 s. 60
Sundals härads dombok 1730 s. 93
Sundals härads dombok 1746 s. 216
Sundals härads domböcker s. 64
Sundals härads tingsrätt dömde till dödsstraff s. 296
Sundals kompani s. 230, 273f
Sundals-Ryr, Bollerud s. 64
Sundals-Ryr, Bön s. 298
Sundals-Ryr, Böns hälsokälla s. 298
Sundals-Ryr, Evenstorp s. 293
Sundals-Ryr, Hallan s. 55
Sundals-Ryr, Holmerud s. 218
Sundals-Ryr, Häljebyn s. 297
Sundals-Ryr, Högen s. 66
101
Sundals-Ryr, Katteberg s. 293
Sundals-Ryr, Lersäter s. 92
Sundals-Ryr, Sallebyn s. 299
Sundals-Ryr, Sjöbotten s. 61
Sundals-Ryr, Årbol s. 100, 297
Sundals-Ryrs kyrka s. 57, 293
Sundals-Ryrs kyrka, inbrott s. 222
Sundals-Ryrs sn s. 245, 267
Sundalssöndan på Rostock s. 180
Sundborgs skansar s. 118f
Sundelius, präst s. 218
Sunnanmo, Holm s. 144, 232, 279
Sunnanvind s. 239
Sunnanå Gård, Holm s. 144, 179
Sunnanå hamn, Holm s. 84, 165
Sunnanå marknad s. 144, 164, 179, 196, 196, 232, 265, 279
Sunnanå, Holm s. 149, 279
Sunne s. 238
Superintendenten, Karlstad s. 40
Supglas s. 279
Suppblebittja s. 129
Sutare, Anders, sågmästare s. 288f
Sutele över s. 130
Svala, Bryngel s. 39
Svala, Jacob, fånggevaldiger, Stora Rud, Ör s. 104
Svala, konamn s. 247
Svalhede ängar s. 93
Svalorna flyga högt, tydor s. 239
Svalorna flyga lågt, nära vattenyton, tydor s. 239
Svalsjö s. 153
Svalungebyn, Ör s. 88, 90, 104, 220, 227, 256
Svamp s. 136
Svandocka, konamn s. 247
Svankila s. 102
Svart kalk s. 186
Svart katt s. 186
Svart, smedsläkt s. 232
Svarta blad s. 186
Svarta hundar s. 24
Svarta oblater s. 186
Svartböcker s. 186
Svartebäck, Grinstad s. 298
Svartmossa s. 299
102
Svartrandig färg s. 186
Svartrock s. 234
Svartsia, konamn s. 247
Svavel s. 187
Svea Hovrätt s. 147
Svedja 1674 s.204
Svedja s. 206, 258
Sven i Backen, Ör s. 147
Sven i Tolered s. 65
Svenningerud s. 161
Svenningeskogarne s. 193
Svenningstakan, Frändefors s. 55
Svensdotter, Johanna, piga, Strussås, Kabbo, Dalskog s. 155
Svensdotter, Maria, fogdedotter, hustru, Pålbön, Järn s. 104
Svensdotter, Marit, soldathustru, mördad 1636, Tåstebyn s. 79
Svensdotter, Stina, piga s. 292
Svenska Familjejournalen 1892 s. 50
Svenska låtar, bok s. 123
Svensson, Anders s. 62
Svensson, Anders, bonde, dräpt, Örnäs, Ör s. 224
Svensson, Anders, Flathult, Dalskog s. 55
Svensson, Anders, Fågelbacka, Holm s. 107
Svensson, Anders, Ingritorp s. 170f
Svensson, Arvid, 106 år, Ryr, Skållerud s. 203
Svensson, Bryngel, Backen, Ör s. 147
Svensson, Christiern, tjuv, Skogsdalen, Grönhult, Dalskog s. 100
Svensson, Erik, Tegen, Dalskog s. 30
Svensson, Gustaf s. 227
Svensson, Jacob, Åsen s. 227
Svensson, Jan s. 144
Svensson, Johan, knalle, Ormåsa s. 164
Svensson, Lars, mördad, Gärdserud, Holm s. 113
Svensson, Lars, tjuv, Livarbo, s. 100
Svensson, Måns, Berg s. 26
Svensson, Olof, bonde, nämndeman, Långerud, Ör s. 224
Svensson, Olof, Magnersbyn, soldat, Järn s. 81f
Svensson, Olof, Tegen, Dalskog s. 203
Svensson, Olof, Tåstebyn s. 78-80
Svensson, Olof, Åsmule s. 43
Svensson, Sven, nämndeman, Torbjörbyn, Ör s. 194
Svensson, Sven, soldat, Råskog, Erikstad s. 81f
Sventjänare s. 65
Svepning av lik 1866 s. 140
103
Sverkilsbyn, Gunnarsnä s. 82, 168, 272
Svicklingebykorsen s. 157
Svicklingebyn, Ör s. 65, 101, 163, 262
Svindalen s. 93
Svinehund, kläckenamn s.205
Svinemaden, Ör s. 272
Svinhustak s. 173
Svinstia s. 177
Svältekärra s. 180
Svära, straffbart s. 197
Svärd s. 25, 62f, 82, 92, 96, 106, 212
Svärd, soldat s. 163
Svärda, soldatänka s. 163
Sydvästvind s. 239
Syfilis s. 74
Syllstock s. 146
Sylön s. 176
Synegåva s. 149
Syrener s. 175
Syskonbädd i Dalslandsstugan s. 228
Sågare, Per, Upperud s. 102
Sågblocksutförsel s. 258
Sågverk s. 156
Sångare, Bäcke kyrka s. 203
Såtar hö s. 89
Såvfrid, konamn s. 247
Säbyn s. 234
Säd s. 143, 198, 214, 220
Sädesbingen s. 198
Sädesbärgning s. 240
Sädeskärvar s. 129, 239
Sädeslada s. 240
Sädesmagasin s. 198
Säfflebygden s. 158
Säljefjället s. 59
Säll är den man förvisst, sång s. 122
Sälle, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Säng, väggfast s. 215
Sängar s. 175
Sängelag s. 212
Sänghalm s. 139
Säre s. 129
Särk s. 174
104
Särkspänne s. 174
Säter, Ör s. 41, 124, 141, 158, 232, 262
Säters herrgård/säteri, Ör s. 142, 261f
Sätersfjället s. 150
Sätersskogen s.207
Sätta s. 129
Sättandes s. 129
Sävström, Jonas, soldat s. 234
Söderblom, Örnäs s. 70
Söderby, Gillstads sn s. 22
Söderström, smedsläkt s. 232
Södra Dal s. 135, 140, 158
Söndagen 4 aug. 1839 i Järns kyrka s. 218
Söra s. 140
Sörbyn, Brålanda s. 90, 100
Sörsäter, Råggärd s. 219f
Sötebrödsdagar s. 150
Tacksägelse 16 mars 1800 s. 240
Tacksägelse s. 182
Taga hälsan av henne s. 144
Tagel s. 241
Takmålningar, kyrkor s. 57
Talebacken s. 182
Talgljus s. 108
Tallstickor s. 189
Taltrast s. 198
Tan, tan s. 173
Tandslag s. 75
Tandvärk s. 111
Tanums sn s. 287
Tapper, Olof, soldat, Slättberga, Torp, Ör s. 124
Tapper, soldat, Hult, Ör s. 287
Tappskål s. 82
Tarmeskrapare, kläckenamn s.205
Tarmvred s. 75, 87
Tartarer s. 196f
Taska s. 180
Taskbok s. 196
Tattare s. 107, 111, 179, 196f, 265
Taube, Georg Johan, generalmajor, Säter, Ör s. 261
Teaterspelare s. 265
Tecken för resande på isen s. 161
Tecken s. 210f
105
Tegelbruk, Glomma, Norge s. 163
Tegen, Dalskog s. 30, 155, 203
Tenarsrud, Färgelanda s. 94
Tengbeck, Andreas, frälsebefallningsman, Bergs säteri, Holm s. 148f
Tennfat s. 174
Tennknappar s. 174
Tenntallrikar s. 174, 189
Testamente 1828 s. 139
Tetaxen s. 129
Teåker, Dalskog s. 30, 100, 221
Teåkersjön s. 195
Thor, Bryngel, soldat, Torbjörbyn, Ör s. 124
Thor, Erik s. 143
Thorenio, Albert s. 65
Thorenio, Jon, kyrkoherde, Göteborg s. 65
Thyr s. 227
Tiden är kommen s. 295
Tiggare s. 21, 33, 100, 144, 157f, 171, 192, 198, 206, 219, 221, 233, 261, 290
Tiggarpåsen s. 33
Tiggerska s. 19
Tilda i Olingebol s. 124
Tillfågnatagna soldater s. 234
Timglas s. 257
Timmerflottning s. 258
Timmerlass s. 149
Timmerstockar s. 229
Timmerstomme s. 229
Ting 1623, Kopparbol, Dalskog s. 56
Tingsbräckans offerkälla i Steneby sn s. 299
Tingshus 1729, Kuserud, Erikstad s. 60
Tingshus 1734, Höga, Brålanda s. 60
Tingshus 1780, Östebyn, Brålanda s. 60
Tingshus 1909,Mellerud s. 60
Tingshuset i Kuserud, Erikstad s. 93
Tingshuset i Mellerud s. 60, 72, 84f, 221f
Tingshuset i Mellerud upprustat 1793 s. 222
Tingshuset, nya 1651, Mellerud s. 84f
Tingsplatsen i Mellerud s. 89
Tingsrätten i Mellerud s. 44, 49-51
Tingsrätten i Valbo s. 44
Tittöl s. 161
Tjurar s. 145
Tjurkalv s. 176
106
Tjuv och skälm s. 290
Tjuvar s. 55, 140
Tjuvmjölka kor s. 197, 229f
Tjäder s. 136, 266
Tjäderjakt s. 173
Tjäderspel s. 173
Tjänstefolk s. 180, 202
Tjänstehjon s. 159, 168, 199
Tjänstepiga s. 152
Tjärestö s. 249
Tjärning s. 237
Tjärnvirke s. 236
Tobak s. 23, 66, 70f, 105, 112, 145, 162, 192f, 196, 208
Tobaksflätor s. 208
Tobaksrullar s. 162
Todie s. 220
Tol, Tolered s. 65
Tolfsson, Torsten, vallpojke, Kärr, Dalskog s. 152
Tollesson, Johan, Anolfsbol, Ör s. 164
Tolsbo s. 67
Tomtar s. 136f, 139, 167, 250, 264
Tonsberg, Ör s. 125, 341
Tonsbergs Benstamp, Ör s. 241
Toras källa, hälsokälla i Östanå, Holm s. 298
Torbjörbyn, Ör s. 102, 124, 194
Torbjörnsson, Per s. 79f
Torget, Mellerud s. 144
Torgrinsbyn, Skållerud s. 104-106
Torgärdsbyn, Lerdal s. 97
Torkelsdotter, Elin, Truls hustru s. 97
Torkår 1718 s. 188
Torkår 1719 s. 188
Torkår 1747-1748 s. 87f
Torp, Valbo-Ryr s. 97
Torp, Ör s. 123, 142, 161
Torpane Gästgivaregård s. 287
Torpane, avrättningsplats, Tösse sn s. 81
Torpane, Holm s. 101
Torps sn Huseby s. 94
Torps sn Håmule s. 94
Torps sn, Stommen s. 58
Torps sn, Stuveryr s. 58
Torrsommar 1904 s. 28
107
Torrved s. 153
Torsken s. 75
Torsson, Måns s. 62
Torsten, Dyrehög s. 91
Torstensson, Anders, riksdagsman, Flatgärde s. 290
Torstensson, Lennart, generalguvernörs s. 88
Torstensson, Torsten, bonde, dråpare, Hjärtungen, Ör s. 224
Torvbränning s.206
Torvtak på tingshuset, Mellerud s. 221
Torvtak s. 184
Traktorer s. 229
Trankokerier s. 199, 216
Tranor s. 211
Transporter av säd s. 88
Tre generationer s. 228
Tre klassers fattiga 1786 s. 280
Triumfkrucifixet från 1663 i Örs kyrka s. 37f
Troll s. 75, 126
Trolla s. 107
Trollbarn s. 133
Trolldansekällan s. 283
Trolldansen s. 124
Trolldom s. 193
Trollharar s. 134, 173, 194, 230
Trollhättans kanal öppnade 14 aug. 1800 s. 195
Troll-Kari s. 220
Trollkarlar s. 265
Trollkona s. 104
Trollkvinnor s. 100, 230
Trolltyg s. 133f, 139
Trollungebyn, Dalskog s. 160
Trollungebyskogen, Dalskog s.204
Trondsdotter, Kerstin, Ulfpassbo s. 100
Trossbotten s. 228
Trosshästar s. 188
Trossnäs s. 140
Truga s. 200
Truvlete s. 129
Tråg s. 177
Trånsjuka s. 74
Trä s. 146
Träben, Halvard, Stuveryr, Torp s. 58
Träben, Segol, Bäckebol Södra, Gunnarsnäs s. 120
108
Trädfällning s. 166
Träfat s. 175
Trägolv s. 184
Trägångjärn s. 215
Träharv s. 229
Träkol s. 258
Träsked s. 264
Träskedar s. 175
Träsko-Jan s. 144f
Träspade s. 235
Trätallrikar s. 163
Trätrumma s. 218
Tröjor s. 149, 174, 189
Tröka s. 114, 118
Tröskarsjuka s. 75
Tröskel s. 146
Tröskning s. 94f, 136, 158, 182, 235, 239, 297
Tröskvandring s. 268
Tröskverk s. 268
Tuberkulos s. 73, 141
Tull från kvarnen s. 233
Tullare s. 200
Tum s. 202
Tumlare s. 174
Tungsinta dalbor, slättfolk s. 232
Tunna (mått) s. 201
Tunnland s. 201, 235
Tuppar och varsel s. 229
Tupparna gal s. 272
Tusen millioner tack s. 244
Tusen tack s. 244
Tuslete s. 129
Tutare, Knut, trumslagare, Tåstebyn s. 79
Tuvlete s. 129
Tvinsot s. 74
Två bröder hade samma förnamn s. 97
Tvåan, torp, Ör s. 272
Tydje sn, Rolfskärr s. 93
Tydor s. 210f
Tydor, om väderlek s. 238f
Tygbyxor s. 174
Tygkjortel s. 174
Tyglappar med målade figurer s. 183
109
Tygsklädning s. 189
Tygtröja s. 149, 174
Tyke, Torsten s. 78
Tysk malt s. 152
Tysk råg s. 152
Tysk, Jacob, soldat, Kambols Soldatstom s. 213
Tysk, Michel, tjuv s. 30
Tyska tidningar s. 163
Tyskerud, Ör s. 82f, 159
Tyskland s. 98, 163
Tyta s. 130
Tådene s. 64
Tån, Brålanda s. 91
Tångelanda Gästgivaregård s. 287
Tångelanda s. 46
Tåsterud, Brålanda s. 91
Tändstickor s. 208
Täng, Olle, tjuv s. 143
Täppan, Holm s. 249
Tärning s. 202
Tävlingsbol, Holm s. 161
Töftedal, Berg s. 93
Töftesäter, Järbo s. 97
Tönningen, Danmark s. 51
Töran sn s. 63
Töre s. 153
Töres, åldrigt tilltalsnamn s. 293
Töresson, Anders, Berg, Årbol, Dalskog s. 30
Töresson, Torkil, Tåsterud, Brålanda s. 91f
Töresson, Torsten s. 91
Törestickor s. 108
Törnbuskar s. 175
Törsbyn, Holm s. 105
Törslanda s. 65
Tös s. 137
Töser 1720 s. 109f
Tössbo härads dombok 1646 s. 85
Tössbo kompani s. 153
Tösse sn s. 15f, 61, 232
Tösse, Torpane s. 81
Tösse, Äskekärr s. 291
Udde, Svalsjö s. 153
Udden, Grinstad s. 298
110
Uddesdotter, Borit s. 26
Uddesson, Toll, Åsen s. 26
Uddevalla brand 1806 s. 59
Uddevalla Lappesul s. 24, 26
Uddevalla marknad 1776 s. 152
Uddevalla plundrades av svenska soldater s. 96
Uddevalla s. 41, 47, 52, 61, 68, 71, 96, 105, 114f, 120, 152, 175, 209, 215, 249,
262, 281f, 291
Uddevalla Sillfiskeri s. 262
Udevalla oktobermarknad s. 291
Uggen s. 130
Uggla, major, Järns Stom, Järn s. 181f
Ulfshögen s. 24, 26
Ulfstack, Högsäter s. 96
Ull s. 182
Ullholm, prost s. 99
Ullsax s. 297
Ullstrumpor s. 149
U-länder s. 67
Undantagskammare i Dalslandsstugan s. 228
Under Guds lås s. 143
Underkläder 1814 s. 189
Ungdomar s.205
Ungevôrn
Uniform, soldats s. 108
Uppbörd (skatt) s. 113
Uppbördsstämma i Mellerud 1724 s. 114
Uppenbar skrift 1778 s. 191
Uppenbar skrift s. 93, 293, 298
Uppenbarelsegåva s. 148
Upperud, Skållerud s. 102
Upperuds Järnbruk s. 61, 232, 237, 258
Upplands regemente s. 49, 188
Upplands tremänningsregemente s. 297
Upprorsmakare s. 260
Uppsala domkyrka s. 41
Uppsala s. 31
Uppsala slott s. 6
Uppström, smedsläkt s. 232
Upptagerska s. 235
Uppvärmning av kyrkorna s. 223
Utdragssoffor i Dalslandsstugan s. 228
Utdragssängar i Dalslandsstugan s. 228
111
Utfattig s. 150
Utmätningar s. 192
Utskrivningar till krig s. 98
Utsugning av jorden s. 241
Utsäde s. 182
Utterskinnsmössa s. 174
Uttrar s. 141
Uttryck, gamla s. 128-130
Utvandrare från Dalsland, karta s. 227f
Va jöntar du etter s. 129
Vaccination s. 73
Vadmalsrock s. 165, 174
Vadmalsstamp s. 250
Vadmalssyrtut s. 174
Vaggvisa s. 172
Wahlström, Pehr, brevskrivare, prästson s. 229
Vakar s. 161, 220
Vakt vid norska gränsen 1718 s. 93
Vakter emot smitta s. 187
Vaktkullen s. 59
Valbo dombok 1715 s. 60
Valbo härad Hällemon s. 196
Valbo härad s. 23, 30, 215
Valbo härad, Önne kaptensboställe s. 234f
Valbo härads dombok 1600-talet s. 256
Valbo härads dombok 1619 s. 96
Valbo härads dombok 1627 s. 258f
Valbo härads dombok 1644 s. 59
Valbo härads dombok 1646 s. 95
Valbo härads dombok 1656 Steneryr, Råggärd s. 97
Valbo härads dombok 1663 s. 96, 98
Valbo härads dombok 1665 s. 58f
Valbo härads dombok 1666 s. 94f
Valbo härads dombok 1667 s. 94
Valbo härads dombok 1669 s. 96
Valbo härads dombok 1674 s. 94
Valbo härads dombok 1720 s. 97
Valbo härads dombok 1758 s. 99
Valbo häradsrätt s. 44
Valbokompani 1716 s. 60
Valborgsmäss s. 210
Valbo-Ryr, Rörviken s. 258
Valbo-Ryr, Torp s. 97
112
Valbo-Ryrs härad Hattefjäll s. 94
Valbo-Ryrs härad Höghult s. 94
Valbo-Ryrs härad s. 94
Valbo-Ryrs härad Sommarhult s. 94
Valbo-Ryrs härad Strömsäter s. 94
Valbo-Ryrs härad Strömsäter s. 94
Valbo-Ryrs härad Vågsäter s. 94
Valbo-Ryrs härad Väderhult s. 94
Waldenström, Anders Bengtsson, överkrigskommissarien s. 40
Waldenström, Anders komminister i Ör o. 1805, Rud Stora s. 125, 143
Waldenström, Fredrik Christoffer kyrkoherde i Örs pastorat 1760-1778 s. 40,
216, 222, 255
Waldenström, Johan, kyrkoherde i Örs pastorat 17??-1760 s. 40
Waldenström, kyrkoherde i Örs pastorat s. 36
Waldenström, Råggärd s. 219f
Valfiskben s. 176
Valken s. 74
Vallack, häst s. 247
Vallen, torp, Ör s. 223
Vallflicka s. 167f
Vallhjon s. 26-31, 74, 88, 109, 135f, 144-146, 152, 242, 247, 270, 274, 293, 299
Vallhôling s. 144, 152, 181, 299
Vallhund s. 194
Wallin, Johan Olof, ärkebiskop s. 42, 73, 163, 208
Wallinska skolan, Stockholm s. 42
Vallmarsrock s. 189
Wallmo, konamn s. 247
Vallonsmeder s. 232
Vallpojke s. 41, 264
Valltjänst s. 274
Valltjänst, lön s. 264
Vallvisor s. 136
Vandas-Magnus, spelman s. 122f
Vandringe, köra s. 268
Vantar s. 70
Vapenhuset s. 181, 190f
Vapenhuset s. 255
Var inte bången s. 129
Vardags-Magnus, spelman s. 122f
Vardagsskor s. 123
Warg smedsläkt s. 232
Vargar s. 28, 29-31, 55, 102, 136, 141, 173, 193f, 219, 264, 299f
Varggarn s. 183
113
Varghag s. 183
Vargjakt s. 182
Vargnät s. 183
Vargskinn s. 300
Vargskräck s. 194
Vargstock s. 194
Vargtjut s. 194
Vargåret 1795 s. 299f
Vargåret 1827 s. 299f
Varnagel s. 214
Warnke s. 256
Warnke, Nils, guldsmed, Karlstad s. 43
Warnke, Nils, guldsmed, Ör s. 43
Warnke, Nils, komminister i Ör til1794 s. 43, 196
Warnnark: Bedjetimma s. 202
Varp s. 66, 135, 146, 166, 289, 294
Varpekällan, hälsokälla i Nössemark s. 298
Varsel s. 228f
Vasaskeppet s. 258
Vassbötta s. 217
Vassle s. 180
Vassvälling s. 269, 272
Vassända kyrka, inbrott s. 222
Vatten och bröd, straff s. 142, 149, 191
Vatten till bot s. 298
Vattenflödet, stora s. 125
Vattengröt s. 264
Vattenhjul s. 55
Vattenkörning krigsvintern 1941 s. 246
Vattenså s. 217
Vattenöversvämningar 1801 s. 189f
Vattneböle, Rännelanda s. 98
Vattnet, tydor s. 239
Vattuskräck s. 75
Vattusot s. 140, 164, 235
Veckopeng s. 195
Vedbacken s. 138
Vedbjörbyn, Holm s. 77, 191, 233f
Vedbo härad s. 52, 162
Vedbo härads dombok 1620 s. 84
Vedbo härads dombok 1638 s. 100
Vedbo härads dombok 1679 s. 101
Vedbo härads dombok 1720 s. 57f
114
Vedbo härads dombok 1771 s. 185f
Vedbo härads dombok 1844
Velamsdotter, Kerstin, Brunnberg s. 26
Velamsson, Anders, Berg s. 26
Velamsson, Anders, Bäckevarv, Järbo s. 23-26
Velamsson, Rasmus s. 26
Wenersborgs Stad, tidning s. 157
Wenersborgs Tidning 1849 s. 158
Wenholm, Lars, Präst, Åsen, Ör s. 290
Verktum s. 202
Werme, Erland Carlsson, Gunvarbyn, Ör s. 232
Werme, Olof, smed, vallon, Gunvarbyn, Ör s. 232
Werme, smedsläkt, valloner s. 232
Vessjen s. 129f
Vesslor s. 141
Wessman, Jonas s. 146
Westalius, Olof, komminister i Ör s. 50
Vete s. 175f, 235
Vetlanda kompani s. 115
Wetterberg, kopparslagare, Vänersborg s. 174
Wettre, Åsa s. 174
Widmark, Conrad. Kyrkoherde i Örs pastorat 1801-1809 s. 40, 248
Vidskepelse s. 77, 87, 145f, 155, 193, 197, 283
Vigd jord s. 66, 261
Vigselringar 1608 s. 85
Viktualievikt s. 201
Vilda djur 1632 s. 141
Vilddjur s. 30, 194
Viljedråp s. 224
Willbas, smedsläkt s. 232
Villfarelse s. 202
Vilodagen helg s. 89, 243
Vimmerstänger s. 137
Wind, Anders, Åsnebyn, Holm s. 247
Vindar från nord s. 239
Vindar från söder s. 239
Vindar, tydor s. 239
Vinfat s. 172
Vinflaska s. 257
Vinter klar och snörik s. 238
Vinter lindrig s. 238
Vinter sträng s. 238
Vinter, mycket kall 1871 s. 177
115
Vintern 1749, mycket snö s. 115
Vintern 1850, värsta i mannaminne s. 158
Vintern 1876-1877 s. 266
Vintern 1888 s. 266
Vintervatten s. 210
Vintervägen från Värmland s. 262, 291
Vintervägen s. 220, 291
Vinättika s. 217
Violin s. 218, 251, 276
Vioxen s. 129
Virkeshandel s. 258
Visan: Bondelyckan s. 240
Visdomsord s. 175f, 209f
Visp s. 155
Wissner: Nattvardsbok 1-2 s. 202
Visthusbod s. 85, 144, 165
Vithuva, konamn s. 247
Vitlyska, konamn s. 247
Vitmanken, tjurnamn s. 247
Vitnacka, konamn s. 247
Vitriol s. 222
Vitt = arsenik, se detta ord.
Witte, inspektor, Järns Stom, Järn s. 203
Witterska familjen s. 203
Wohlfahrt, Einar s. 233
Wohlfahrt, Teodor, mjölnare, Kärrkils kvarn, Skållerud s. 233
Von Barckluej, Vilhelm, överste s. 66
Von Döbeln, Georg, Önne, Järbo s. 150, 234
Von Mentzer, Catharina Christina, friherrinna s. 149
Von Mentzer, Johan, överste s. 149
Von Qvillfelt, Carl Fredrik, överste, Bön/Regineberg, Bäcke s. 149
Von Qvillfelt, Christina Regina, friherrinna, Bön/Regineberg, Bäcke s. 149, 234
Voss, boskapshandlare s. 163
Wrangel, överste s. 49, 54
Vrångebäck, Ör s. 84, 123, 160, 206
Vrångebäcksfjället s. 150
Wulcan s. 168
Vuxna bemöttes med vördnad s. 243
Vådabot s. 149
Vådaskott 1777 s. 149
Vådeld s. 201
Vågsäter, Valbo-Ryrs härad s. 94
Våldtagna s. 296f
116
Våldtäkt 1705 s. 93
Vår, tidig s. 238
Vår, våt s. 238
Vårarbetet s. 266
Vårdträd s. 33, 137
Vårfrunatten s. 185, 210
Vårsäd s. 235
Vårtor s. 75
Våta varor s. 201
Väderhult, Valbo-Ryrs härad s. 94
Väderlek förr s. 175
Väg till Norge från Dalsland 1730 s. 93
Vägar 1613 s. 61
Vägar s. 262
Vägen – store vägen från Ör till Hakerud 1684 s. 61
Vägen, allmänna s. 212, 262
Vägfrid s. 201
Väggfast säng s. 215
Vägglöss s. 228
Vägne, Håbol s. 104
Vägskötsel s. 263
Vägsyn s. 213, 218
Vägsyner pålystes från predikstolen s. 263
Vägunderhåll s. 263
Wäkter, hundnamn s. 247
Välling s. 177, 189
Välvda rum i Borekulle s. 286
Vända rockar, förklädnad 1793 s. 164
Vändskiva s. 229
Väne härad s. 65
Vänern s. 64, 84, 150, 196, 229, 247, 279, 300
Vänersborg s. 60, 64f, 115, 157, 174, 200, 209, 213, 229, 234, 252, 272, 292
Vänersborgs bränneri s. 214
Vänersborgs garnison s. 65
Vänersborgs kyrka s. 157
Vänersborgs länsfängelse s. 215, 256
Värdshuset på Dal s. 273
Värja Berga s. 91
Värja s. 58, 96f, 106, 194, 224
Värk i elva veckors. 271
Världens sista tid s. 86
Värmelandsvägens. 12, 68, 282
Värmevägen s. 12, 61, 65, 68, 89, 191, 232, 262
117
Värmland s. 88, 115, 158, 204, 216, 227, 238, 249, 252, 260, 262, 276, 282f
Värmland, Långseruds sn s. 276
Värmland, marknader s. 97
Värmlands Bergslag s. 291
Värmlandsnäs s. 291
Värmlandsvisan s. 204
Värmlandsvägen s. 262
Värmskog s.205
Väst s. 174
Västanvind s. 239
Västanväga, Järn s. 180, 291
Västergötland s. 47, 64, 88, 106, 196, 266
Västerråda, Holm s. 117f, 180
Västerrådakontraktet s. 178
Västgöta Dals regemente s. 156, 231, 234, 273
Västgöta-Dals regemente, uniform s. 108
Västgötaknallar s. 73, 163, 189
Västgötaknalle rånad 1783 s. 196
Västgötar (knallar) s. 189
Västgötaresa s. 183, 216
Västgöten, dräng, mjölnare s. 266
Västra Blekans skog s. 64
Vättar s. 139
Vävar s. 164
Vävdörrar s. 175
Vävnader, hemmavävda s. 280
Vävskedar s. 175
Vävstolar s. 165, 175
Vävstugor i Norge s. 280
Växelsånger s. 136
Vördnad för äldre människor s. 243
Ylletygsskjortlar 1814 s. 189
Yrsot s. 110
Yrväder 1736 s. 214
Yrväderstisdagen 29 jan. 1850 s. 158
Ysta s. 180
Ystkar s. 175
Ystöl s. 180
Yxor s. 91, 95f
Zahr, Anders, soldat s. 165
Zigenare s. 197
Zweibrücken, Tyskland s. 118
Åberg, borgmästare, Åmål s. 114
118
Åbo slott s. 88
Åderbill s. 281
Åderförkalkning, dödsorsak s. 73
Ådersnäppare s. 281 (bild)
Anna-Lisa, Sköttevatten, Ör sn s. 281
Ådren s. 229
Ågata s. 122
Åker, Ör s. 140, 220, 272f, 291
Åkslädar s. 137
Ål s. 133, 195, 266
Ålderdomssvaghet, dödsorsak s. 73
Åldriga tilltalsnamn s. 293
Ålyngel s. 195
Åman, Jonas, förare s. 113f
Åmål s. 105, 115, 209, 252
Åmål, fiendeöverfallet 1679 s. 59
Åmåls Weckoblad 1858-1859s. 158, 281
Åmåt, Bolstad s. 294f
Åmåt, Erikstad s. 62
Ånimmen s. 35
Ånimskog, Hästskobräckan s. 81
Ånimskogs sn s. 35, 37, 180, 234, 299
Åntele s. 130
Årbol, Dalskog s. 221
Årbol, Sundals-Ryr s. 100, 297
Årtor s. 143
Ås, Hans, soldat, död i fransk fångenskap s. 230
Åsa, Sörbyn, Brålanda s. 100
Åsane, Ör s. 224
Åsebro s.207
Åsen, Ör s. 81, 89, 274, 290
Åsenebyn, Holm s. 165
Åska s. 133, 273
Åsknedslag s.207
Åsmule, Ör s. 43, 89, 136, 156, 203, 206, 292
Åsmulefjället s. 150
Åsnebyn, Holm s. 247, 270f, 290f
Åsnebyskogen s. 271
Åstockete s. 130
Åt ur samma fat s. 177
Åtel (bete) s. 183
Åttingsberg, Emma s. 41
Ä du rent ryske s. 129
119
Äfsingar s. 134
Äggla s. 130
Äktenskap 1671 s. 85
Äktenskap, bygga s. 212
Äldre bemöttes med vördnad s. 243
Älgar s. 136, 141
Älgen på Berget s. 130
Älvsborgs fästning s. 16
Älvsborgs Läns Hushållningssällskap s. 165, 271
Älvsborgs lösen 1570 s. 16
Ämbar s. 238
Änder s. 266
Ängen s. 187f
Ängen, torp, Näs, Grinstad s. 298
Ängenäs Stora, Holm s. 148, 247, 291
Ängenäs, Lilla, Holm s. 278
Äppelträd s. 275f
Äpplestöld 1836 s. 143
Ärtemark, Bön s. 70f
Ärtemark, Edsviken s. 101
Ärtemark, Grea marknad s. 196
Ärtemarks kyrka s. 35
Ärtemarks sn s. 101
Äskekärr, Tösse sn s. 291
Äspingar s. 146
Ödeborg, Håvesten s. 60
Ödeborg, Rubbestad s. 61
Ödeborg, Rådanefors bruk s. 61
Ödeborg, Rådanefors s. 232
Ödetorp Norra, Grinstad s. 298
Ödetorp, Grinstad s. 298
Ödman, N. P. s. 42
Ödskölt, Alltorp s. 81, 84, 256
Ödskölt, Alltorps hälsokälla s. 298
Ödskölt, Bön s. 70
Ödskölt, Finntjärnet s. 295
Ödskölts moar s. 220
Ödskölts moar s. 273
Öfse s.205
Ögon i nacken s. 244
Ögårn s. 177, 250
Öhrberg, Nils, 116 år, soldat, Bäcke sn s. 203
Öjenäs, Kils sn s. 65
120
Öknamn s.205
Öl s. 58f, 62, 70, 81f, 91, 95f, 102f, 111, 148, 161, 199f, 210, 217, 229, 249f,
254
Ölbryggning s. 250
Ölpimpel s. 102
Öna, Frändefor s. 293
Önne kaptensboställe, Valbo härad s. 234f
Önne, Järbo s. 234f
Ör, Anolfsbol s. 159, 164
Ör, Anolfsbols soldatstom s. 231
Ör, Assarby-Berga s. 49, 260f
Ör, Assarbyn s. 165
Ör, Backen s. 125, 142, 147, 150, 204, 235, 261, 272
Ör, Berga s. 213, 262
Ör, Björnetorpet, Berga s. 183
Ör, Bodane s. 91, 290
Ör, Borekulle s. 119f
Ör, Bäckestrand, backstuga, Åsen s. 219
Ör, Böstebol s. 146
Ör, Ed s. 120f, 125, 141, 206, 250, 271f
Ör, Edstorp s. 250
Ör, Eriksbyn s. 111, 122f, 134
Ör, Falalunnane s. 91
Ör, Fattigmagasinet, Örsberg, s. 280
Ör, Forsebol s. 80, 194, 223
Ör, Fredriksvall, Götnäs s. 143
Ör, Frestersbyn s. 135, 219, 250, 256, 277
Ör, Garvere, Anolfsbol s. 159
Ör, Gatan s. 152, 154, 291
Ör, Grinden, torp, Krokfors, s. 282
Ör, Grisemaden s. 272
Ör, Grösäter s. 51, 60, 124f, 155, 166, 168, 256, 287
Ör, Gullesbyn s. 154
Ör, Gundlebol s. 66, 87, 152, 298
Ör, Gunillebol s. 87
Ör, Gunvarbyn s. 232
Ör, Götnäs, s. 143
Ör, Hagen s. 135, 203
Ör, Hagen s. 88, 119, 125
Ör, Halvordsbyn s. 87, 223
Ör, Halvordsbyns kaptensboställe s. 77, 87
Ör, Hjärtungen s. 42, 51, 65, 144, 165f, 224, 246
Ör, Hult s. 55, 122, 135, 144, 147, 160, 170, 263, 287
121
Ör, Hällan s. 282
Ör, Häradsskrivare-Örsberg s. 219
Ör, Högen s. 43, 51, 159
Ör, Högens by s. 126
Ör, Högsbyn s. 166
Ör, Ingevalds Berga s. 142
Ör, Karta s. 284
Ör, Kasen, Näset s. 124
Ör, Kasshagen s. 89
Ör, Katteberg s. 124, 160, 232, 262, 267, 295
Ör, Korpetorp s. 123, 125, 149, 235, 257
Ör, Kroken Norra s. 40, 47, 70, 116, 291
Ör, Kroken Södra s. 68-71, 124, 152, 157, 230, 250
Ör, Krokens kvarn s. 125, 147f
Ör, Kvarnen s. 289
Ör, Kvistere, Åsen s. 292
Ör, Kyrkebol s. 123, 276
Ör, Kyrkesten s. 194
Ör, Kälkehagen s. 124
Ör, Lanthandeln, Örsberg s. 280
Ör, Lapperud s. 250
Ör, Lilla Rud s. 276
Ör, Lillegobacke s. 148
Ör, Linde s. 43, 47, 88f, 112, 159
Ör, Linde soldatstom s. 43
Ör, Långerud s. 224
Ör, Medbyn s. 122
Ör, Myra, Gullesbyn s. 154
Ör, Näset s. 89, 104
Ör, Platsen, gård s. 135
Ör, Rökila, torp, Åsen s. 219
Ör, Sjöbotten s. 125
Ör, Sköttevatten s. 47, 124, 207
Ör, Slättberga, Torp s. 124
Ör, Sockenstugan, Örsberg s. 280
Ör, Stampen, Forsebol, s. 125
Ör, Stenbacken, Vrångebäck s. 229
Ör, Stora Rud s. 40, 104, 125, 135, 144
Ör, Stränge s. 88, 119, 134f, 284, 293
Ör, Strömmersvik s. 135
Ör, Svalungebyn s. 88, 90, 220, 227, 256
Ör, Svicklingebyn s. 65, 101, 163, 262
Ör, Svinemaden s. 272
122
Ör, Säter s. 41, 124, 141, 158, 232, 262
Ör, Tonsberg s. 125, 341
Ör, Tonsbergs Benstamp s. 241
Ör, Torbjörbyn s. 102, 124, 194
Ör, Torp s. 123, 142, 161
Ör, Tvåan, torp s. 272
Ör, Tyskerud s. 82f, 159
Ör, Vrångebäck s. 84, 123, 160, 206
Ör, Åker s. 140, 220, 272f, 291
Ör, Åsane s. 224
Ör, Åsen s. 81, 89, 274, 290
Ör, Åsmule s. 43, 89, 136, 156, 203, 292
Ör, Örbacka s. 85, 89, 190, 231
Ör, Örnäs Norra s. 160
Ör, Örnäs s. 70, 224, 248
Ör, Örnäs Södra s. 65, 276
Ör, Örsberg s. 43, 52, 65, 69, 71f, 85, 122, 124, 126, 132, 143, 196
Ör, Örsudden s. 148, 212, 272
Ör, Öxnäs s. 61
Örbacka, Ör s. 85, 89, 190, 231
Örfilar s. 69, 104, 169
Örjansgård, Sigurd, författare s. 6, 213
Örndahl, Jonas, präst, Färgelanda s. 94
Örnäs Norra, Ör s. 160
Örnäs Södra, Ör s. 65, 276
Örnäs, Ör s. 70, 224, 248
Öronringar s. 141
Örs Bygdegård s. 187, 204, 260, 282
Örs dödbok 1694 s. 248
Örs dödbok 1792 s.204
Örs dödbok 1874 18 april s. 282
Örs fattiga s. 156
Örs klockstapel 1612 s. 123, 222
Örs kyrka s. 27, 34-37 (1219), 43, 51, 66, 68, 85, 123, 126-128, 134, 137, 140,
143, 153, 156, 166, 181, 200, 204, 221, 223, 230f, 240, 273, 283
Örs kyrkas vapenhus s. 140
Örs kyrka upprustad 1762 s. 222
Örs kyrka upprustad 1900 s. 222
Örs kyrka, inbrott 1769 s. 222
Örs kyrka, nybyggd 1663 s. 224
Örs kyrkbacke s. 137
Örs kyrkbok 1781 s. 116
Örs kyrkböcker, äldst i Dalsland s. 48, 209
123
Örs kyrkogård s. 112, 126-128, 132
Örs Prästgård s. 14, 40, 48, 50, 68, 83, 123, 132, 148, 181, 207, 209, 220, 258,
283
Örs sn 1568 s. 16
Örs sn s. 35, 38, 61, 258, 280f
Örs sockenstämma 1853 s. 195
Örs sockenstämmoprotokoll 1834 s. 165
Örsberg komministerboställe s. 43, 52, 66, 72
Örsberg Mellom s. 72
Örsberg Norra, Ör s. 72
Örsberg, Ör s. 43, 52, 65, 69, 71f, 85, 122, 124, 126, 132, 143, 196
Örsbergs affär s. 195
Örsbergs Lanthandel s. 72, 126
Örsbygden s. 187, 283-285, 293
Örsbygdens spelmanstradition s. 277
Örsgrinden s. 223
Örsjön s. 35, 48, 51, 119, 125, 133f, 136, 147f, 161, 177, 195, 206, 209, 220,
223, 245, 258, 272, 295
Örsjöns is s.204
Örslösa gäld s. 22
Örslösasvälten 1596-1598 s. 21-23, 33, 72, 139
Örsoten s. 293
Örsprång s. 75
Örsudden, Ör s. 148, 212, 272
Örtenblad, Jacob s. 41
Örtenblad, Olof, kyrkoherde i Örs pastorat 1819-1855 s. 41, 143, 156, 165
Örtenblad, Otto, Krokfors s. 41
Örtenblad, Torsten, kyrkoherde i Örs pastorat 1855-1857 s. 41
Östanvind s. 239
Östanå sn s. 35
Östebo Södra, Skållerud s. 167
Östebyn, Brålanda s. 60
Östebyns Gästgivaregård, Brålanda s. 295
Östergötland s. 102
Östersjön s. 49
Österåda, Holm s.206
Östevallskogs sn, Gällsjöhult s.204
Östevatten s. 218
Östgötaryttare s. 94
Övervåld mot en Kronans man 1657 s. 111
Övervåning i Dalslandsstugan s. 228
Öxnäs, Ör s. 61