uppdaterat-generalregister-a-b

Comments

Transcription

uppdaterat-generalregister-a-b
Arbetsutkast
till nytt generalregister
över svenska exlibris
A − B
Uppdaterat 2012-12-19
rättelser/tillägg kan meddelas till:
Svenska Exlibrisföreningen
c/o Magnus Bäckmark
Svinningevägen 38
184 92 Åkersberga
magnus /snabel-a/ heraldik.se
A
(utan ägarnamn, initialer, valspråk eller annan text). Heraldiska sådana exlibris identifieras heraldiskt med hjälp av sköldemärkena.
Rebusmässiga, (blommor med en åker i bakgrunden), se Åkerblom, John. Bilder utan anknytning till namnet: dvärgbjörk mot fjäll, se
Åslund, (NN). – fjäril (makaon-), se Ekholm, Nils Henning. – orm omslingrat äppelträd, se Apotekarsocieteten. – sköld med sjöjungfru
och tre penslar, se Forsblom, Yngve. – träd med fågel och ekorre, se Eriksson, Arvid.
A 8, se Bodens artilleriregemente.
A A (oidentifierad). Blåstämpel. Sammanflätade bokstäver. – se Abramson, Axel. – Andersson, Axel. – Assow, Anton. – Axén, Anders
Erik.
A A A A (spegelmonogram två över två), se Agnsäter, Anna-Britt.
A A L, se Lennaeus, Augustin A.
A B (oidentifierad). Initialer i lövverk. ”Savoir c’est pouvoir”.
A B (oidentifierad). Sittande gitarrspelande clown.
A B (oidentifierad). P1. Initialerna i sköld mot två korslagda musköter och sablar.
a b, se Björck, Aina.
A B, se Berg, Alfred. – Berström, Andreas. – Björck, Aina. – Blomstedt, Abraham August. – Bäckström, Arthur.
A B E, se Ekman, Axel.
A B F, se Arbetarnas Bildningsförbund.
A B J W, se Winsbro, A B J.
A B S S K (oidentifierad).
A C, se Carlander, Axel. – Carlin, A. – Carlson, Agnes. – Coyet, Adolf.
A C af K, se af Kullberg, Anders Carlsson.
A C B, se Backström, A.C.
A C B v L (oidentifierad). Typstämpel ”A. C. B. v. L.”.
A Ch (oidentifierad). I fyrkantig liljeram. Carlander IV, s 221.
A C O, se Arla Coldinu Orden.
A C S, se Carlsson, A S.
A D (oidentifierad). Svartstämpel. Sammanflätade bokstäver. Carlander IV, s 627.
A D, se Dahl, Axel. – Dahlman, Alfhild. – Danielson-Eldh, Alfhild. – Axel De la Gardie.
A E (eller E A?) (oidentifierad). Monogram i streckad rektangel.
A E (oidentifierad). Bokstäverna i varandra, skrivstil i cirkelrund utbrytning ur fyrkant.
A E (oidentifierad). Svartstämpel. Sammanflätade bokstäver. Carlander IV, s 633.
A E, se Edelstam, Axel. – Två fäktare framför sköld med brinnande granat, se Eriksson, Arvid. – Everth, Allan.
A E G N (pärmstämpel), se Nyström, Anders E G.
”A E J A R T S” (oidentifierad). Ett träd, två blommor på samma stängel.
A E L, se Lindblom, August Emil.
A E L D (oidentifierad). Typtryck. Carlander IV, s 628.
A F (oidentifierad). Initial i banderoll omkring svärd.
A F (oidentifierad). Örn i oval med ”Verus et Constans”.
A F, se Falk, Anders. – Fernlund, Axel Isidor.
A F E (oidentifierad). Blåstämpel. Carlander IV, s 634.
A F J (oidentifierad). Svartstämpel. Sammanbundna skrivbokstäver. Carlander IV, s 666.
A F R, se Ramström, August.
A F O (oidentifierad). Svartstämpel. Skrivbokstäver. Carlander IV, s 697.
A G (oidentifierad). Av S W C (oidentifierad), 1918. C2.
A G (oidentifierad) . Av G B (oidentifierad). Merkuriehatt och -stav över fabrik.
A G (oidentifierad). 2 färgvarianter. Initialerna under bokrad med uggla.
A G (oidentifierad). Av Carl-Gunnar Wictorin. ”A G” i kartusch.
A G, se Gabrielson, Assar. – Gahm, A (pärmexlibris, monogram).
A G C (eller A G E?) (oidentifierad). Monogram i svartstämpel.
A g h (oidentifierad). Niobladig stängel.
A G H, se Helms, Adam och Greta.
A G O, se Gustafsson, A O.
A G O, se Oxenstierna, Axel Gabriel.
A H (oidentifierad). Initialer på mörk trekant.
A H (oidentifierad). Initialer över stuga i fjällparti.
A H (oidentifierad). ”Ora et Labora” på banderoll över flagga på ankare.
A H (oidentifierad). Monogram.
A H (oidentifierad) (eller H A?). Initialer i kyrkportal.
A H, se Akselsson, Hildur. – Hedborg, Anders. – Hegardt, Axel. – Hierta-Retzius, Aina. – Hjorth, A. – Hult, Alma. – Högman, A. –
Ankarcrona, Anita och Hans.
A H B H.
A H G, se Groen, Anton Henrik
A H T, se Trotzig, Adolf Henrik.
A Hg, se Hedborg, Anders.
A I (oidentifierad). P1. Rött, frimärkstandat.
A I, se Andersson, Ingeborg.
A J (oidentifierad). Initialer på kartusch över bok, fackla.
A J (oidentifierad). Initialer på ett uppslag i bok.
A J (oidentifierad). Av Arthur Sjögren 1916. Kärnan i Helsingborg.
A J R, se Rydström, Arne J.
A J v H, se von Höpken, Anders Johan.
A K (oidentifierad) (K A?). Blåstämpel. Initialer med grevlig krona.
A K (oidentifierad). Blåstämpel. Carlander IV, s 669.
A K, se Karlström, Anders. – von Knorring, Anton. – Kreszmann, Adolf.
A K G, se Grenhagen, A K.
A L (oidentifierad). Initialer i hjärtformig figur med femuddiga stjärnblad.
A L (oidentifierad). En lagergren med initialer.
A L (oidentifierad). Blommor, rågax.
A L (oidentifierad). Initialer i murgrönsslinga.
A L (oidentifierad). Brinnande skål, manshuvud, palett m m.
A L (oidentifierad). Initialerna i kursiv stil, sammanskrivna, över en nedvänd sabel korslagd med ett kanoneldrör, båda vilande på en
trave av kanonkulor (5 i övre raden, därunder 6, underst 7), allt inom en lagerkrans.
A L, se Lagrelius, Axel. – Larsson, Amanda. – Liljencrantz, Axel. – Lindstedt, Anna. – Lundin, Andreas.
A L B (oidentifierad). Svartstämpel. Sammanflätade initialer. Carlander IV, s 612.
A L K, se Krum, Anna Lisa.
A L S (oidentifierad). Svartstämpel. Carlander IV, s 717.
A L W, se Lamberg-Wåhlin, Anna.
A M, se Münnich, A. – Mårtensson, Agnes.
A M A, se Allvin, A Maja.
A M E (oidentifierad). Svartstämpel. Carlander IV, s 635.
A M L, se Lundholm, Axel Melcher. – Lundqvist, Axel M.
A-M L F, se Forsberg, Ann-Marie och Lennart.
A M S (oidentifierad). Svartstämpel. Sammanbundna skrivbokstäver. Carlander IV, s 717.
A M V, se Virgin, Augusta och Margareta.
A N, se Neiber, A. – Nesselius, Anders Adolf. – Nyström, Anders.
A O, se Ohlsson, Alfred. – Olander, Axel. – Olsson, Arthur.
Kungl. A. o. I. H:s Bibliotek, se Kungliga Artilleri- och ingenjörhögskolans bibliotek.
A P (modernistiskt raka initialer i en cirkel under grevlig krona), se Posse, Arvid. – Påhlman, Axel.
A r, se Romdahl, Axel.
A R, se Albinsson, Ragnar. – Retzius, Anders Adolf. – Reuterswärd, A. – Romdahl, Axel. – Rundquist, Axel. – Rydén, Anders.
A R W, se Waster, A R. – Wachtmeister, Axel Raoul.
A S (oidentifierad). Initialer inom fyrkantig ram med stjärnor.
A S (oidentifierad) (eller S A?). Av J S (oidentifierad). Initialer mot stiliserade blommor.
A S, se Schönberg, Anders. – Silverfäldt, Assar. – Sjöberg, Alfred. – Sjögren, Arthur.
A S D, se von Düben, Antoinette Sophie.
A S W, se Wahlström, Anne-Sophie.
A St B (oidentifierad). Stämpel. ”A. St. B.” i rektangulär ram med inrundade hörn. Använd i bok tryckt 1849.
A T A, se Aronsson, Anders. – Annebergs Turistpensionat.
A T G, se Gellerstedt, A Th.
A Th L, se Lysander, Albert Theodor.
A V (oidentifierad). Initial över örn i oval, ”Verus et Constans”.
A V, se Virgin, Amalia. – Vikström, Arvid.
A v D W (oidentifierad). Rödstämpel. Carlander IV, s 737.
A v R, se von Rosen, A.
A W (oidentifierad). Läsande man.
A W, se Lamberg-Wåhlin, Anna. – Westman, Axel. – Westerstrand, Adil. – Wettergren, Agneta. – Wärnelöv, A.
A W A, se Andersson, Anders Wilhelm.
A W L (oidentifierad). Av Alfred R Proessdorf. Rokokodam under träd.
A, Sven, se Axin, Sven.
Aaby-Eriksson, Ragnar, –1954, major, Malmö. 1949. Gåvetorps corps de logi i Lekaryd (Alvesta kommun), Småland.
Aalhusen, Cecilia. Av Anna Sahlström 1910.
”Aase”, se Heffer, Aase.
”Ab Amicis Societati Fredrica Bremer Donatis”, se Fries, Ellen.
Abard, Karl Georg, 1894–1989, redaktör och annonschef vid Örebro-Kuriren, Örebro. Av Johann Kessler 1942. P1. Uggla på bok
bredvid gran.
Abard, Gustaf Sixten, 1890–1981, direktör, Bromma, bror till ovanstående Georg. Av Johann Kessler 1942. P1. Böcker, tidning,
tryckpressar, gevär, kastspö.
Abbotnäs, se Grill, Bernhard.
Abelin, Ellen Maria, född Franke, 1903–1975, Båstad, sist Göteborg. Svan mot vågor. P1.
Aber, Erich, 1904–95, antikvariatsbokhandlare, Rönnells Antikvariat, Stockholm. Hans exlibrissamling finns i Kungliga Biblioteket.
Hans samling av exlibrislitteratur såldes av Antikvariat Genealogica i Pixbo 2003, förtecknad i dess katalog nr 7. 1) Av Jonathan
Swedin 1956. P1, färg- och pappersvarianter. Monogram E A i fyrkantig ram. 2) Av Fritz Bötel 1956. Flera böcker, varav en uppslagen
med texten Mens Agitat Probem, på en annan av böckerna står en antik lampa. Ett grekiskt tempel i bakgrunden. 3) Av G Boström
1970. C 2.
Aberstén, Simon, 1865–1931, 1:e bibliotekarie vid Göteborgs stadsbibliotek, Göteborg. Av Reinhold Callmander. Flygande uggla över
böcker.
Abrahamsén, (NN). P1. Fura i berglandskap, Jämtlands landskapsvapen m m.
Abrahamson, A. Av Elsa Svensson(?). Uggla över lantgård.
Abrahamson, Allan, musikdirektör, Göteborg. Av Olle Olopson. P1.
Abrahamson, August, 1858–, läkare, Sävsjö. ”Trots allt”, uggla. P1, 2 färger.
Abrahamson, Enoch, författare. Av Karl Tegen 1912.
Abrahamson, Gunnar, 1886–195?, direktör, Norrköping. Av Bertil Bull Hedlund 1936. C4 + P2 i 2 storlekar. Nordiska exlibris (1948),
s 39.
Abrahamsson, Erik, 1913–, konstnär, Göteborg. Ipse 1945. P1.
Abrahamsson, Håkan, Lund. Av Jan Raneke 1981 (opus 133).
Abrahamsson, Ulla Marianne och Sven Alf Sonny, 1934–, Stockholm. Av Rolf Rundström 1962. Gammal kvarn på Valdemarsudde i
Stockholm. P1.
Abrahamsson, Mats. Av Anders Mensta-Åhlin (hans svärfar) 1988.
Abrahamsson, Sven Alf Sonny, se Abrahamsson, Marianne och Sonny.
Abrahmsén, (NN).
Abramson, Axel Natanael, 1855–1914, grosshandlare, Stockholm. Hans exlibrissamling finns i Kungliga Biblioteket. 1) Av E Rosborg
1896. P6. 2) P6, från Generalstabens litografiska anstalt, 2 storlekar. Carlander IV, s 388. [Vilket av nr 1 och 2 är det som har
namnteckning i faksimil inom en rokokoornamenterad ram vari en läsande kerub ingår? Samlarnytt 1993 nr 5, s 10.] 3) Gummistämpel
med monogram A A. Carlander IV, s 388.
Abramson, Gabrielle, 1889–, gift Josephson, dotter till ovanstående Axel. Repro efter A Sahlstedt 1907. P1.
Abramson, Gösta, 1909–68, direktör, Stockholm. 1) Av E Rosborg 1949. P1. Sköld med änglar som sköldbärare. 2) Av Lennart
Forsberg 1951. Stiliserad valfisk. 3) Av Hans Norsbo 1951. Torrnål. Endast några provtryck finns, blev aldrig tryckt. 4) Av Torsten
Föllinger 1967. SEF:s årsbok 1965, s 6.
Abramson, Ida, 1885–1951, gift Brulin, dotter till ovanstående Axel. Repro efter A Sahlstedt 1907.
Abramson, Nanny, sjuksköterska, Lund. Av Anna Thulin ca 1938. P1.
”Abstine Sustine”, se Sahlstedt, Abraham.
”Academiska Capellet, Uppsala”. Svartstämpel, 1800-talet.
Acharius, Eric, 1757–1819, medicine professor. Oval svartstämpel. Carlander III, s 85.
Ackerlind, Carl-Uno, sedermera bosatt i Kalifornien, USA. Av Jan Raneke 1983 (opus 145).
von Ackern, Carl Hindrich, 1701–82, direktör. Handskriven lapp. Carlander II, s 375.
Acking, Carl-Axel, 1910–, arkitekt, professor i formlära vid Lunds tekniska högskola, Lund. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994
(exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Acrel, Johan Gustaf, 1741–1801, medicine professor. Svartstämpel. Sjögren (1909), 17.
Adamson, Einar, 1894–, journalist, Göteborg. Av Kurt Lindström. Stjärnbild med glob. P6.
Adamsson, Bo, 1941–, reklamtecknare, Stockholm. Av Rolf Rundström 1961. P1+T/2.
Adamsson, Erik. Av Rolf Rundström 1961. P1.
Adamsson, Karl Åke, 1918–85, försäljningschef, Stockholm, sist Sala. Av Rolf Rundström 1962. P1+T/2.
Adde, Gustaf, 1875–1949, 1:e bibliotikarie, Uppsala. P1. Carlander IV, s 975.
Adelborg, Fredrik Hjalmar, 1886–1948, kammarherre, Stockholm. Av Louise Adelborg (hans syster). Adliga ätten Adelborgs vapen.
P2.
Adelborg, Johan Aron, 1742–85, hovrättsråd i Svea hovrätt, Stockholm. Av Johan Snack. Tillkommet tidigast 1776 (då han adlades och
adopterades på Erik Otto Adelborgs adelskap). C 2. Carlander II, s 709.
Adell, Gustaf Niklas, 1949–, präst, och Lena, Linköping. Av Bengt Olof Kälde 1969. P7. Cirkuläret nr 160 och 171.
Adell, Gunborg (Gun) Elisabeth, 1907–83, och Johannes Albin Gunnar, 1905–86, läkare, Växjö, sist Jönköping. Tidigast från 1932, då
de gifte sig.
Adelsköld, Annie, 1867–, fru, Saltsjöbaden. P1. ¤¤
Adelsköld, Karl-Fredrik, 1880–, agronom, Stockholm. P1. ¤¤
”Adelsköldska Folkbiblioteket, Alingsås.” Blåstämpel.
Adelswärd, Adolf, 1862–1931, friherre, överste, Åtvidaberg, yngre bror till nedanstående Theodor. Av Agi Lindegren 1890. P10.
Adelswärd, Eric Göran Douglas, 1909–86, friherre, godsägare på Adelsnäs, Åtvid, Östergötland, son till nedanstående Theodor. Av Agi
Lindegren 1929. P10. Modifiering av faderns exlibris.
Adelswärd, Jacques, 1880–1923, friherre, född i Paris, död på Capri, Italien, fyrmänning till nedanstående Theodor. Valspråk: Semper
recte. C2. Carlander IV, s 489.
Adelswärd, Axel Theodor, 1860–1929, friherre, bergsingenjör, godsägare på Adelsnäs, Åtvid, Östergötland. Av Agi Lindegren 1890, a)
C3, b) svartstämpel, c) P1. Carlander IV, s 426.
Adelöw, Edwin Torvald, 1893–1980, typograf, Stockholm, sist Huddinge. 1) Ipse 1929. Uggla. P1 satt med probatinfattning, 2 stycken,
den större tryckt i 110 ex från originalsatsen, 2 pappersvarianter, den mindre tryckt i 500 ex från originalsatsen. 2) Ipse 1946. Bok.
Typtryck. 3) Ipse 1946. Vapen. 4) Ipse 1946. Skeppshake och ålspets.
Adelöw, Kurt Arne Torvald, 1919–96, tjänsteman i Riksbanken, Tullinge. 1) Av Algot Eriksson 1942. P1. 2) Av Albert Jorpes 1949.
C1 + P1 i 2 färger. Tryckutensilier m m.
Adgert, Doris Anna, 1909–92, fru, Stockholm, sedan Jacobsbergs säteri, Björnlunda, Södermanland. P1. Läsande i länstol.
Adler, Johan Erik, 1902–92, läkare, Borlänge. 1952. P1. Arbete i trädgård, ormstav, bok.
Adler, Franz. P1.
Adler, Märta. P1. Landskap. ”The poetry of Earth is never Dead”.
Adler, Nils Johan Ture, 1908–94, kapten, Malmö.
Adlerberg, Axeline Gustava Amalia, född Silfversvan, 1836–1907, Gävle, Stockholm, sist Gnesta. Blåstämpel. Namnet på vågigt band.
Carlander IV, s 232.
Adlerberg, Jöran, 1732–94, statskommissarie.
Adlerberg, Anders Georg Rudolf Svebilius, 1839–, kamrer, Gävle (i Stockholm 1890). Blåstämpel. Carlander IV, s 233.
Adlerberg, Wirginia Sofia, 1735–90, sist Stockholm. Vapnet, courtoisievänt. ”W. S. Adlerberg”. Sjögren (1909), s 19.
Adlerbeth, Jacob, 1785–1844, friherre vid faderns död 1818, 1:e expeditionssekreterare i ecklesiastikexpeditionen, en av de drivande
inom Götiska förbundet, Stockholm. Typtryck. 2 varianter. Carlander III, s 320.
Adlercreutz, Axel Magnus, 1868–1923, överste och chef för Västmanlands regemente, Västerås. Ipse 1922. P1.
Adlerfeldt, (NN). (Namnet Adlerfeldt/-t fanns inte kvar i Sverige 1890. Friherrliga ätten Adlerfelt dog ut med nedanstående Carl 1769
och adliga ätten Adlerfelt 1808.)
Adlerfelt, Carl, 1719–69, friherre, landshövding i Malmöhus län, Malmö. Av Rehn(?). C2. Carlander II, s 517.
Adlersparre, Axel (vilken av dem?). Vapnet.
Adlerstam, Nils Gustaf Linus, 1887–1960, disponent, Ålsten. P6.
Adlerstjerna, Sven, 1645–1708, vice president i Göta hovrätt. Svartstämpel. Carlander II, s 146.
Adlerstråhle, Alexis Leberecht Gammal, 1861–1946, kommendör, kontrollör vid Statens Järnvägar, Djursholm. Av A Anstrell 1909.
P1/2, 2 pappersstorlekar. ”Alexis” över vapen mellan blomstänglar.
Adlervald, Carl Jacob, 1758–1829, brukspatron på Skultuna bruk, Skultuna, Västmanland. C2. Carlander III, s 86.
Adlerz, Ernst, 1854–1918, fil dr, lektor vid Karolinska läroverket, Örebro. Av Valter Ekström 1918. P2. Ägarens porträtt. Wiktorsson
(2004), s 35.
”Adolf, Ellen, Magnus” (oidentifierade). Namnen på banderoll. Rosor, plog m m. ”Amor et Labor Omnia”.
”Adolf Fredriks Församlings Bokförråd”. Gummistämpel, typtryck.
Adolf Fredriks musikgymnasium, Biblioteket, Stockholm. Arrangerad av Kurt Adelöw.
Adolphson, Gustav Edvin, 1893–1979, skådespelare, regissör, Solna. Av S E Skawonius 1933. P1 i 2 färger.
Adolphson, Karl, 1884–1971, advokat, Helsingborg. Av Hans Schlyter. Justitia. Rödbrun tryckfärg på gulbrunt papper. P1.
Adolphson, Gustaf Edvin Olof (Olle), 1934–, kompositör, Degeberga. Son till ovanstående Edvin. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994
(exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
”Aeqvam Servare Mentem”, se von Brinckman, C G.
Aftonbladet.
”Aftonbladets Redaktionsbibliotek”. Typtryck.
Afzelius, Carl Rudolf, 1887–1971, lektor vid Högra allmänna läroverket i Lidingö (eller disponent, Gränna?), bror till nedanstående
Ingrid. Av Arv. Petersén 1915. P1. 2 varianter.
Afzelius, Ingrid Elisa, 1883–1955. Av Arv. Petersén 1915. Pensé.
Afzelius, Johan Arvid, 1802–92, fil dr, Stockholm. Typtryck. Carlander III, s 458.
Afzelius, Sven Arvid, 1893–1972, hovrättsråd, Stockholm, sist Ådö, Helgesta, Södermanland. Av Märta Afzelius (hans syster). P1,
Centraltryckeriet. En ödla i solskenet bredvid en kungsängslilja.
Afzelius, Thorsten August, 1890–1964, redaktionssekreterare, sedan tjänsteman, Stockholm, bror till ovanstående Ingrid. 1) Av Arv.
Petersén 1915. Stentryck, 3 färger. Glaciär. 2) Av Arv. Petersén(?). P1, svart, 2 storlekar. Fjällandskap. 3) Av Liljeson 1959. 4) ”Th.
Afzelius”.
Afzelius, Torsten. 2 storlekar. Böcker, glob.
Ageby, Hans Einar Harry, 1922–, bokbindare, Stockholm. 1950. Dödskalle, bok, pingstlilja.
Agerbo, Alrik, 1907–96, Åtvidaberg. Av O G (oidentifierad).
Agesund, Ulla-Britta, gift med Tord Holmstedt, se dito.
”Agi”, se Lindegren, Agi.
Agilius, Olaus, 1673–1733, kyrkoherde. Typtryck. Carlander II, s 221.
Agnér, Ulf Sture, 1929–, Kallhäll. Ipse.
”Agnesvik”. Agnetsviks pensioniat, Filipstad. Stiliserade byggnader i park.
Agnsäter, Anna-Britt Elisabet, 1915–2006, chef för KF:s provkök och redaktör för Vår kokbok, sist Stockholm. Ett spegelmonogram
med fyra bokstäver A (utan namn).
Agrell, Carl Johan, 1752–1810(?), direktör. Svartstämpel. Carlander II, s 795.
Agrell, Henry Fritz Gösta, 1886–1980, godsägare, exlibrissamlare, Hoby gård, Bräkne-Hoby, sist Åkarp, Asarum, Blekinge. Av Sverre
Boström 1960. Solguden Helios ridande i ett tvåspann. Under namnet ”de l’Agrello XIX”, på sidorna: UNA SOBRE, UNA FICCIÓN | QUE
ES LA VIDA? UNA ILLUSIÓN.
Agvald, W, folkskollärare, Helsingborg. 1) Av Sven Hallgren. Landskap. 2) Av Georg Crona. P1. Skogsväg med grind.
Ahl, se Anderson Ahl.
Ahl, Nils G. P2. Vikingaskepp.
Ahl-Feltzin, Karin Gunnarsdotter, 1926–, konstnärinna, Stockholm. Av Günther Feltzin (hennes make) 1950. X3, 2 färgvarianter.
Initialer K A och pensel i vitt mot mörk botten.
Ahl-Westin, Margit Gunnarsdotter, 1928–, textilkonstnärinna, Umeå, syster till ovanstående Karin Ahl-Feltzin. Av Günther Feltzin
(hennes svåger) 1950. X3. Initialer M A bildade av vävskyttel och tråd.
”Ahlafors Arbetares Bibliotek”, se Alafors Arbetares bibliotek.
Ahland, Harry. Av Maret Olvet 1983. P1.
Ahlberg, Johan Adolf, 1873–, lektor, Stockholm. Av B A (oidentifierad). P1.
Ahlberg, Alf Robert Bertil, 1892–1979, rektor vid Brunnsviks folkhögskola, sist bosatt i Ludvika. Av Harry Harryan. P1.
Ahlberg, Arvid, 1894–, förman i Riksbankens sedeltryckeri, och Lisa. Av Helmer Dahlström 1919. P1, 2 färgvarianter.
Ahlberg, Axel Wilhelm, 1874–1951, professor, rektor vid Norra Latin, Stockholm. Av Birgitta Ahlberg Lindkvist 1934. P2.
Ahlberg, Erik, kontorist, Göteborg. 1) Av Edvin Nilsson 1936 (eller 1941?). P1. 2) Av Torsten Billman 1948. X1. Segelbåt på hav med
måsar. 3) Torsten Billman 1950. X1. Ångbåt från aktern.
Ahlberg, Gillis, 1892–1930, redaktör, Göteborg. Av Gustaf Wärnlöf 1918. P6.
Ahlberg, Lars Göran, 1942–, verkställande direktör för Esselte förlag AB, Nacka. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då
donerat till Kungliga Biblioteket).
Ahlberg, Jean, 1871–, direktör, Stockholm. Av F Sellman 1909. P6.
Ahlberg, Lillie, banktjänsteman, Falköping. 1) Av Otto Puusta 1948. X1. 2) Av Otto Puusta 1949.
Ahlberg, Signe Abela, 1879–1969, fröken, Lidköping. Av Arvid Stålhane 1909. ”Signe’s Bok”. P1. SET III, s 46; Nordiska exlibris
(1948), s 50.
Ahlberg, Tor.
Ahlberg, Wanda Matilda, 1881–, gift Hedrén, Lidköping. Av Arvid Stålhane 1907. P1, Centraltryckeriet. I rektangulär ruta ett hjärta
överst med husgavel och därunder namnet Idet, över texten ”Wanda’s Bok” omgivet av två rosor. Sjögren (1915a).
Ahlbergs Lån-Bibliothek, L A. (Lars Adolf Ahlberg, 1802–39.) Typtryck. Carlander I, s 378.
Ahlbom, Annie M, restaurangchef, Stockholm. Av Helge Hjalmarsson-Burg. P2.
Ahlborn, Östen Alf Bertil, 1904–84, tandläkare, Råå, sist Helsingborg. Av Hugo Gehlin 1944. X1.
Ahlcrantz, Greta, 1900–63, fil kand, läroverksadjunkt, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1951. P1. Fackla överlagd jordglob, Karlavagnen
m m.
Ahlén, Rune Gustav, 1924–, köpman, Göteborg. Av Ragnar Albinsson 1942. P1.
Ahlén, Oscar August, 1856–, komminister, Överkalix. P1. Port, ”Fädrens arv - -”.
Ahlenius, Jenny, studierektor, Sundsvall. Av Børge Elwi Carlson 1985 (opus 629). X 3/2.
Ahlenius, Holger, 1905–56, fil dr, Stockholm.
Ahlerup, Alfred, faktor, Växjö. Av Sven Ahlerup 1944. P1, 2 färger.
Ahlesten, Birgitta Karin Marianne, 1945–, dotter till nedanstående Elsa. P1.
Ahlesten, Elsa Emy Birgitta, 1907–, apotekarfru, Katrineholm. P2. Två vindpinade tallar.
Ahlgren, Ingrid, fru, kontorist, Stockholm. P1. Gitarr, notrad, bok mot kvist.
Ahlgren, Kurt. P1. Läsande man.
Ahlgren, Rolf Fritiof, 1915–96, reklamchef, Stockholm. Av Rigmor Ahlgren (hans hustru) 1955. P1. Namnet och gåspenna på
uppslagen bok. Casco-Nytt 1955:2.
Ahlin, Alb., 1871–, direktör, Stockholm. P2 efter foto, 3 varianter. Vinterlandskap.
Ahlin, C G, 1894–1963, disponent, Landskrona. Ipse 1947. P1. Initialerna i akantusrankorrankor.
Ahlin, Harry, 1900–69, skådespelare, Göteborg. Ipse 1920. P1. Mask och palett.
Ahlinder, Sigfrid, 1888–, postmästare, Kalmar. Av Carl-Gunnar Wictorin 1917. P1.
Ahlinder, Siv Cally Kristina, 1921–, med lic, Eskilstuna, senare Solna. 1) Av Karin Dyhlén 1956. P1. Ormstav överlagd lyra. 2) Av
Karin Dyhlén 1958. Foto.
Ahlm, Wilhelm Sune, 1912–93, tjänsteman, Vänersborg. 1) Ipse. P2. Jordglob. 2) Av Ewert Myhrman 1954. P1, 2 varianter.
Ahlm, Carl Tore, 1896–1979, järnvägskontrollör, Solna. Av Lennart Forsberg. P1, 2 storlekar. ”C. Tore Ahlm” över en almkvist
förgrenad i tre.
Ahlmann, Hans Jakob Konrad, 1889–1974, professor, Stockholm. Av Ebba Holm 1917. P1. Falkenerare i åttkantig ram.
Ahlmark, C J. Blindtryck. Namn i ram.
Ahlmark, Lars. Av Göran Nilsson 1956. C2.
Ahlmark, Oscar Pedro, 1896–1976, kommendörkapten vid flottan, Stockholm. C3. ”P. Ahlmark”.
Ahlmark, Sigurd, advokat. P1.
Ahlqvist, Per David, 1900–88, konstnär, Ljugarn, Gotland. Ipse. C3.
Ahlqvist, Karl Heribert (Herbert), 1900–1977, sekreterare, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1943. Uppslagen bok med Uppsala slott och
domkyrka på ena sidan och ett tvåvåningshus på den andra.
Ahlqvist, Per Elias, 1851–1915, provinsialläkare, Värmlands Säby. Av Emil Faegersten 1902. P1. Carlander IV, s 362.
Ahlqvist, Walter. Av Louis Sparre 1912.
Ahlqwist, Berndt, reklamchef, Göteborg. Av Jan Raneke (opus 217) 2004/05.
Ahlsell, Britt Elsie, 1924–, skådespelare, Göteborg, gift med nedanstående Herman (Putte). Av Hans Hornhaver 1985 (opus 469).
Ahlsell, Herman Edvard, 1873–1947, disponent, Stockholm, Av Edward Winkler 1930. C3.
Ahlsell, Herman Adolf Ludvig (”Putte”), 1919–, skådespelare, regissör, Göteborg. Av Hans Hornhaver 1985 (opus 458).
Ahlson, Gustaf, 1879–1953, grosshandlare, Stockholm. Av John Dunge. Bild ur 1600-talsbok. P1, 2 varianter. Lagerström (1943).
Ahlstedt, Gustaf Henrik, 1768–1811, med dr, assistent, Uppsala. C2. Carlander III, s 171.
Ahlstedt, Ingrid, fröken, modeexpeditör, Göteborg. Av Olle Olopson 1941. P1.
Ahlstedt, Ivar, 1916–, skriftställare, Stockholm. Av Georg Hägg. P1.
Ahlstrand, Gösta, skriftställare, Gävle. Av Yngve Forsblom 1975. P1.
Ahlstrand, Torsten Herbert, 1907–, fil lic, teol kand, Borås.
Ahlström, (NN). Tuschteckning. Hästhuvud i svart ram.
Ahlström, Alex., Ockelbo.
Ahlström, Elsa, 1892–, fru, Stockholm. Gift med nedanstående Eric (1889–1947). Av Gustav Wickman 1947. Karta över Stockholm.
P1.
Ahlström, Eric. Av B S (oidentifierad).
Ahlström, Eric August, 1889–1947, försäljningschef, Stockholm. 1) Av Harry Holmström 1923. P1, 2 storlekar. Staty av naken man,
”MENS SANA IN CORPORE SANO”, oljelampa. 2) Av G Wickman 1944. P1. Karta. SEF:s årsbok 1944, s 89.
Ahlström, Gustaf. Av Arthur Sjögren 1915. P1. SET V, s 60.
Ahlström, Gösta Adolf, 1890–1972, läroverksadjunkt, Borås. Av John Hedaeus. P2, 5 färgvarianter.
Ahlström, Hjördis. P1. Brinnande ljus, böcker.
Ahlström, J T. Typtryck. Carlander IV, s 608.
Ahlström, N E, boktryckare. 1) P1. Sättare. 2 färgvarianter. 2) P1. Bokbindare. 2 färgvarianter.
Ahlström, Ove. Motiv: Iris.
Ahlström, S, ateljechef, Malmö.
Ahlström, Stellan. Av F T (oidentifierad) 1937. En örn sittande på ett knotigt träd vid havet.
Ahlström, Tor, 1867–1939, häradshövding, Växjö, och Anna.
Ahlströms boktryckeri, N E. Av ovanstående N E Ahlström. P1. 2 färgvarianter. Stiliserade bokstäverna ”N. A. T.” i svart sköld.
Ahltorp, Anders Erik Gideon, 1902–97, läkare, Helsingborg, sist Kalmar. Av Torsten Billman 1947. SEF:s årsbok 1948, s 74.
Ahltorp, Naemi Sofia, 1902–86, Helsingborg, sist Kalmar, gift med ovanstående Gideon. Av Torsten Billman 1947. SEF:s årsbok
1948, s 74.
Ahlzén, Märta, handarbetslärare. P7.
von Ahn, Richard Paulus, 1919–86, tandläkare, Borås. 1) Av Roland Kempe. Palett mot svart bakgrund. 2) Vapnet von Ahn.
Ahnfelt, Sigmund, 1915–93, generalmajor, Stockholm. Av Chr Ahnfelt. P1. Vapensköld.
Ahnlund, Stig, 1908–88, l:e stadsläkare, Karlskrona. Av Bror Angelin 1956. P1. Ormstav bland blommor. SEF:s årsbok 1956, s 47.
Ahnsteen, Carl-Henrik, 1916–, fil mag, läroverksadjunkt, Göteborg. Av Torsten Billman 1948. X1. Fyr på klippa med segelfartyg i
bakgrunden. ”C. H. Ahnsteen”. SET (inte SEF:s årsbok) 1948, s 73.
Ahrén, Sten Lennart, 1920–, 1:e hovmarskalk, Danderyd. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga
Biblioteket).
Ahrén, Karl Oscar (f d Andersson), 1881–1947, direktör, grundare av postorderföretaget Oscar Ahrén (1957 sålt till Åhlén & Holm),
Stockholm. Av Olle von Scheven 1930-talet. Mellan två granar hans födelsetorp Charlottendahl, Kanarp (mellan Nässjö och
Jönköping) i Småland med varuhuset i Gamla stan i Stockholm upptornande sig i bakgrunden. Merkuriestav. Samlarnytt 1997 nr 3, s
19–21.
Ahrenbeck, Oscar Bertil, 1926–, Gnesta. C2. Järntecken.
Ahrenberg, Jac.
Ahrenberg, Ossian Theodor, 1877–1945, skeppsredare, Göteborg. Av Ida Törnström 1902. X1. Carlander IV, s 484.
Ahrenberg, René, 1882–1941, länsassessor, Falun. Ipse. P1.
Ahrenberg, Simon Thorsson, 1796–1870, kryddkramhandlare. Svartstämpel. Carlander III, s 408.
Ahrens, Otto, 1924–, bokhandelsmedhjälpare, Stockholm. Av Ragnar Filén 1942.
Ahrent, Anna-Maria (Ann-Mari) Göta, 1914–, Lund. Av Aune Siim. X2.
Ahrent, Anders Emil, 1894–1982, kyrkoherde, Stora Råby, sist bosatt i Lund. Ipse 1918. X1, 8 färgvarianter.
Ahrent, Johan, slöjdlärare, Östersund. Av M O (oidentifierad) 1936. P1.
Ahrent, Åke, fotograf, Malmö.
Ahrnborg, Sten Bertil, 1897–1974, advokat, Stockholm. Av Roland Svensson. P1.
Ahrnfeldt, Walter, 1888–1969, med dr, Köping. Av Abraham Wassberg 1939.
Ahxner, K-H. Av G Strandberg.
Aijmer, Göran.
”Aina”, se Björck, Aina.
Ajander, Anders Johan, 1854–, provinsialläkare, Värnamo. Av E Wq (oidentifierad).
Ajander, Gunhild Anna Elisabeth, 1899−1993, gift Flinck, se Flinck. (Dotter till ovanstående Johan.)
Kgl. Akademien för de fria konsterna. 1) X1, 2 färgvarianter. 2) Stålgravyr (större). 3) Av G Forsell efter Adolf Lindberg 1893. P1.
Varianter med och utan ram. Carlander I, s 66.
Akademiska Föreningens bibliotek (tidigare Skånska nationernas bibliotek), Lund. 1) ”Akademiska Föreningen, Lund”. Typtryck.
Pappersvarianter. Carlander I, s 222. 2) ”Akademiska Föreningens Bibliotek, Lund”. Typtryck. 3) Pärmexlibris, 4 olika.
”Akademiska Läseföreningen”. Gummistämpel. Lyra i oval.
von Aken, Carl Johan, 1769–1841, grosshandlare.
von Aken, Frantz Joachim, 1738–98, apotekare, föreståndare för apoteket Hjorten, Örebro. Svartstämpel med initialerna F J v A.
Carlander II, s 676; Wiktorsson (2004), s 25.
Akrell, Carl Fredrik, 1779–1868, generallöjtnant, chef för topografiska kåren och telegrafverket, Stockholm. Koppargravyr. Carlander
III, s 282.
Akrell, Carl Axel Göran, 1858–1912, major i armén, Stockholm, sonson till ovanstående Carl F Akrell. Av Hedvig Karlsson 1909. P1,
2 pappersfärger. Sjögren (1915a), s 1.
Akselson, Sigfrid Viktor, 1918–1995, teknisk direktör, Eskilstuna. Ipse. Kugghjul m m.
Akselsson, Hildur, fröken, Uppsala. Av Elis Ullman 1910. P1. Flicka med barn.
Alafors Arbetares bibliotek. Blåstämpel. ”Ahlafors Arbetares Bibliotek” (Vilket Alafors? Det i Kungsbacka kommun eller det i Ale
kommun?)
Alander, Bo, 1915–64, fil dr, ambassadråd.
Alander, Ivar. 2 färgvarianter.
Alatalo, Helga Adele, 1930–, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1965.
Albán, Gustaf Alban, 1893–1980, revisor, Stockholm, sist Johanneshov. Av Erik Wessel-Fougstedt 1956.
Albe, Gerhard A, 1892–1965, överintendent, marinmålare, Bromma. Av Harald Sallberg 1942. X2. SEF:s årsbok 1948, s 76.
Alberhus, Monica. Av Birgit Persson 1970.
Alberhus, Sandra. Av Eric ”Ola” Olsson.
Albihn, Birgitta, 1936–, studerande, Linköping. Av Maria Olsson 1948. P1.
Albihn, Harry.
Albin, Ester Kristina, 1906–77, diakonissa, Lund. Av Maria Olsson 1935. P1, 2 varianter.
Albinson, Grace och Harald, 1892–, fabrikör, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1939. 2 pappersfärger.
Albinsson, Einar, fabrikör, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1927.
Albinsson, Carl Albin Ragnar, 1895–1976, bokbindare, Uppsala. 1) Ipse 1920. Uppsalahus. 2 storlekar. C3 och boktryck. 2) Ipse 1920.
Ägaren och port. 5 pappersvarianter. 3) Ipse 1923+1935. August Strindberg. 7 pappersvarianter. 4) Av Lindorm Möllersvärd 1933. P1.
Cirkel med porträtt av ägaren, 4 färger. 5) Gummistämpel 1935. Namnet inom 2 cirklar. 6) Ipse 1935. P1. ”Ex libris – Exchanged”. 7)
Ipse 1935. X3. Monogram och bokstäver i cirkel. 8) Ipse med Regnar Stener 1935. Uppsalagata. 9) Ipse 1937. Uppsalavyer. 10) Av
Svea Säflund 1941. P1. Porträtt av ägaren. 11) Ipse 1941. Naken kvinna på champagneglas. ”A R”. P1. 12) Ipse 1943. P1. Passare,
pennor och bok inom cirkel. 13) Av Bror Börsum 1945. Djävul och naken kvinna på brinnande jordglob. 14) Av Yngve Ågren 1950.
P1 i 2 färger. Eld på altare mellan cypresser.
Albinsson, Rut och Einar, 1893–1967, fabrikör, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1927. P1.
Albolin, Lasse Ola Sem, 1903–95, kamrer,Varberg, sist Mölndal. Av Torsten Billman 1949. Seglare i eka.
Albrektson, A Bertil, 1929–, professor i exegetik, Uppsala. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga
Biblioteket).
Aldefors, Dan Anders Harry, 1951–, Hörby. Av Jan Raneke 1974 (opus 110).
Aldén, Inger och Bengt, redaktör, Karlskoga. Av Eric ”Ola” Olsson (opus 35). P7.
Aldén, Marie Susanne, Karlskoga. Av Eric ”Ola” Olsson (opus 103).
Aldener, Karl Gösta Holger, 1911–, folkskollärare, senare rektor för Solberga rektorsområde i Stockholm, Hägersten. 2 storlekar.
Alderin, Barbro. P2 och typtryck. Liljekonvalj.
Aldor, Gunnar, 1887–1953, kamrer, Stockholm. Av Leo Holmgren 1943. Vapensköld Aldor överlagt ett stolpvis ställt spjut och nedan
åtföljt av linnéablommor. Valspråk: Veritatem quære. P1, 2 pappersvarianter.
Alenius, Simon. Av Ture Tideblad. Årtull som mänsklig figur.
Alexanderson, Gerhard, 1878–1926, direktör, och Marianne, Stockholm. Av Akke Kumlien 1920. Koppargravyr.
Alexandersson, Arthur Alexander, 1908–90, rektor, Björkhem Backa, Järpås. Av Rune Classon.
Alexandrow, Georg (Grigorij) Wladimir, 1915–75, fil dr, Stockholm, sist Johanneshov. Av Frans Hedblom.
”Alexis”, se Adlerstråhle, Alexis.
Alfheim, E R, ingenjör, Stockholm. 3 storlekar i olika färg.
Alfort, Johan Michael, 1874–, direktör, Stockholm. Av Inga Carina Löfgren. X4, 2 storlekar, 2 färgvarianter. ”Joh. Mich. Alfort”.
Alfredson, Caisa. Av Elis Ullman. P1. Lilja, två manspersoner.
Alfredson, Folke, 1900–, annonschef vid Allers Familjejournal. 1946. P1.
Alfredson, Jan.
Alfta bibliotek. Blåstämpel. Lyra inom cirkel.
Alfthun, Rudolf. Uggla sittande på uppslagen bok med slejfar mot bakgrund av fästning eller ruin.
Algons, Mikael, Malmö. 1978. P6. Framför en trappa ett barnhuvud vänt mot en sol som lyser ned på trappan. ”Per aspera ad astra”
(latin ’Genom svårigheter till stjärnorna’).
Algren, Siri, gift Björklund, se dito.
Algren, Tönnes, 1848–1943, civilingenjör, Råsunda. 1) Blåstämpel. Carlander IV, s 345. 2) Av Ella Waldenström 1905. Ståltryck hos
Hasse W Tullberg, Stockholm, 2 pappersvarianter. En liksidig gul triangel i en röd kvadrat, omramning av akantusbladornament och
nedan av devisen: ”Det gifves intet högre än sanningen”.
Algulin, Britta. Av Abby Weltman 1988.
Algård, Gösta, 1919–90, direktör, Djursholm. Stålstick. Spegelmonogram och notrad.
”Alice-Anders”, se Tideblad, Alice och Anders.
”Aliis inserviendo consumor”, se Bielke, Carl Gustaf.
Alin, Nils Anders, 1763–1827, kyrkoherde i Vrigstad.
”Alingsås Arbetare Förening”. Typtryck. Text inom ryssjor.
Alkvetterns bibliotek. Liten utskuren lapp med ”Alkv. bibl.” (enbart), i gotisk tryckstil.
All, Sten Ebbe, 1929–, kriminalinspektör, Skövde. Av Jan Raneke 1984 (opus 156). P1. Ägarens fullständiga vapen.
Allard, E J. Svartstämpel. Carlander IV, s 608.
Allard, Jonas Henrik, 1868–1941, läkare, Göteborg. Av Reinhold Callmander 1913.
Allard, J R, ingenjör, Göteborg. Av Carl-Gunnar Wictorin 1919. P1.
Allard, Thor. Kvinnofigur utsående frimärken.
Allgulin, Torsten, 1904–47, fil dr, Uppsala. Av Bertil Bull Hedlund 1933. P2, 2 pappersfärger.
Allgård, Ragnar, fil mag, Laholm. Av Olof Stamberg 1957. P1.
Allinger, Eva Maria, senare gift Clareus, lärarinna, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1923.
Allinger, Märta, senare gift Olsson, lärarinna, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1927.
”Allmänna Institutet för Döfstumma och Blinda”. Typsnitt. Text inom ram. Sjögren (1909), p 154.
Allmänna Läroverket i Eskilstuna. Typtryck. ”Allmänna Läroverket | ESKILSTUNA”.
”Allmänna pensionsförsäkringsbolaget, Stockholm.” Typtryck.
”Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets Bibliotek”. Gummistämpel.
”Allmänna Tidningskontorets Lånbibliotek, Gävle”. 1887.
Allsing, Anna Elvira, 1879–1971, fru, Johanneshov. Av Martin Engström. P1.
”Allt för Allas Tioårsjubileum 1912–22, Sthlm”. Av Hedberg. Knäböjande kvinna med fackla.
”Allt för Allas Dedikationsexlibris”. P1 i flera format. Bondgård i mörker.
”Alltid fastnar det något”, se Lindgren, Gerh.
”Alltid Svensk”, se Schönberg, Anders.
Allvin, A Maja. Av Sigge Bergström. Vårdkase.
Allwood, Birgitta, 1920–, fru, Göteborg. Av Nils Ryndel 1948. P1. ”Birgittas bok”.
”Allzeit auf Wacht” (oidentifierad). Devis under sköld med dubbelörn.
Alm, Albert, 1877–1943, advokat, Kalmar. 1) Av Axel Lekander 1907. 2) X1 av arkitekt Engelhardt, Köpenhamn. SET I, s 49.
Alm, Carl G, 1888–1962, assistent, Uppsala. Av Ragnar Ljunggren 1911. P1, 2 färger.
Alm, Eva och Åke, typograf, Stockholm. Av honom. Typtryck.
Alm, Gerda, fru, Kalmar, troligen gift med ovanstående Albert. Av Axel Lekander 1907. X1.
Alm, E Henry, fabrikör, Stockholm. Av William Peterson 1945.
Alm, Ingrid Margareta, 1926–, Vällingby, gift med nedanstående Roland. Av Jan Raneke 1985 (opus 159 b).
Alm, Ivar. P1.
Alm, Kurt, Malmberget. Ipse.
Alm, L, Helsingborg. Av Gunnar Sjögren 1946. P1.
Alm, Sven Magnus, 1957–, Vällingby, son till nedanstående Roland. Av Jan Raneke 1985 (opus 159 c).
Alm, Roland, 1925–, Vällingby. Av Jan Raneke 1985 (opus 159 a).
Alm, Tove. Av (NN), spansk konstnär. X1. Kvinna vid träd.
Alm, Åke, se Alm, Eva och Åke.
”Alma Rek”, se Ekeroth, Hjalmar.
Almare-stäket, se Björnstjerna, Carl Johan Magnus.
Almberg, Agneta, 1907–73, och Bo, 1904–59, läkare, Stockholm. Av Göran Axel-Nilsson 1945. P2 efter Albrecht Dürer.
Almegård, Elsa och Erik Mauritz, 1888–1981, civilingenjör, Finspång. Av Frans Aug. Andersson 1935. P1.
Almén, Johannes Paulus Petrus Samuel, 1852–98, revisor, Stockholm. Typtryck. Carlander IV, s 368.
Almén, Nils-Ove, 1948–, adjunkt, Grästorp. Av Carl-Axel Rydholm 1973. P7+T/col.
Almén, Per-Olof, 1950–, gymnastikdirektör, Tun. Av Carl-Axel Rydholm 1974. P7+T/col. Samma teckning som i Nils Alméns
exlibris.
Almén, Tore, 1871–1919, justitieråd, Stockholm. Typtryck.
Almer, J S.
Alméus, Konrad, 1894–, arkitekt, Stockholm. P1, 2 färger.
Almgren, Agnes. P1. Blommor mellan kornax.
Almgren, Knut. P1.
Almgren, Lars Otto, 1923–, verkställande direktör i Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994
(exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Almgren, Sven. Av Jo Erich Kuhn 1961 (opus 8). P1+T.
Almlöf, Anders, 1793–1858, lotsdirektör. Svartstämpel. Carlander III, s 383.
Almquist, Axel.
Almquist, Bernhard Ulrik Georg, 1831–81. 1) Blåstämpel. 2) Blindstämpel. Carlander III, s 561.
Almquist, Bror Edvard, 1864–1940, arkitekt, Stockholm. Ipse. C3. Carlander IV, s 446.
Almquist, Ester, 1869–1934, konstnärinna, Lund. Ipse. X1.
Almquist, Harry.
Almquist, Helge Knut Hjalmar, 1880–1944, riksarkivarie, Stockholm. Av Maj Bring 1944. X3. Uggla sittande i träd mot vy med
månskära och stadssiluett.
Almquist, Elsa Ingegärd, 1925–, se Persson, Ingegärd Almquist.
Almquist, Ingvar, köpman, Jönköping. Av Malte Axelsson 1945. P1.
Almquist, Johan Axel, 1870–1950, fil dr, arkivråd, Stockholm. 1) Typtryck. ”Joh. Ax. Almquists Boksamling” och rader för ifyllnad,
inom fyrkantig ram. 2) Gummistämpel. ”JOH. AX. ALMQUISTS BOKSAMLING” inom naggad cirkel. 3) Av Robert Haglund. C3 i koppar.
Carlander IV, s 475.
Almquist, Josef Natanael, 1898–1975, skriftställare, Stockholm. Skrivande man.
Almquist, Olof. Av R Almquist 1970.
Almqvist, Carl Jonas Love, 1793–1866, författare, rektor. Svartstämpel. Carlander III, s 381.
Almqvist, Karl Erik Ludvig, 1881–1962, grosshandlare, Stockholm, och Mary. Av B Hertzman-Ericson, del, och Silvain Guillot, sc.
C2.
”Almqvist & Wiksells Boktr. A.-B., Uppsala”. Blåstämpel, 2 storlekar. Lejon, tryckboll m m.
Almroth, Carl A, spårvägstjänsteman, Göteborg. Av Torsten Billman 1945. X1 i 1500 exemplar.
Almsta Bibliotek, se Funck, Fredrik Jakob.
Almstedt, Ebba Sofia, 1917–, och Nils Gösta Emanuel, 1916–98, Sandviken, senare Täby.
Almstrand (f d Eskilsson), Henrik, 1869–1925, advokat, Göteborg. Ipse. P1, 2 färgvarianter.
Almström, Big-Britt, född Ljungquist, 1928–, Stockholm. Av Karl-Erik Forsberg mellan 1954 (då gift med nedanstående Lars) och
1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Almström, Catharina, 1939–. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Almström, G, stadskemist, Göteborg. P1.
Almström, Otto Harald, 1870–1944, disponent, Stockholm, son till nedanstående Robert. Av Axel Tallberg. C3. 2 varianter. Carlander
IV, s 477.
Almström, Inga. Av Bellander(?). P2.
Almström, Lars Gunnar, 1929–, vice verkställande direktör i Stockholms handelskammare, Stockholm. Av Karl-Erik Forsberg senast
1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Almström, P O. Av Einar Forseth 1953. P1.
Almström, Adolf Fredrik Robert, 1834–1911, disponent, Gustavsberg. P1.
”ALMVUZT”, se Malmström, A L.
Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut, se Örtengren, Helmer.
Alpen, Lilly, född Sjöberg, och Theodor, 1867–1945, konsul, Göteborg. Av Lili Sundstedt 1910. P1. Alplandskap.
Alquist, Signe Elisabet, g Lamm, 1899–1983, se Lamm, Signe och Olof.
Alrutz, Jan Otto, 1905–97, Djursholm, son till nedanstående Otto. Namnet i vitt på brun botten.
Alrutz, Otto Reinhold, 1872–1959, advokat, Djursholm. Av Hilding Nyman ca 1920. P1. Endast namnet, vitt på blått.
Alsbjer, Nils Lennart, 1924–, Karlskoga. Av Eric ”Ola” Olsson (opus 26).
Alsing, Robert. Av Friedrich Britze 1950.
Alsterberg, Elin, 1878–1966, postmästare, Hallsberg. P1. Läsande man i länstol vid bord.
Alström, O C.
Alströmer, Hedvig Elisabeth, född Paulin, 1716–1806, Alingsås.
Alströmer, Jonas Magnus, 1877–1955, envoyé, Motala. Av Alf Danning 1935. P2 efter originalC3.
Althar-Cederberg, F, 1877–, kammarrättsrevisor, Stockholm. Av B Z (oidentifierad) 1949. P2. Gran, uggla på bok.
Althin, Ernst, 1868–1936, kyrkoherde, Lund. Typtryck. Namnet inom ram.
Alving, Hjalmar, 1877–1958, lektor, Stockholm. P2. Foto av ägarens barndomshem i Kalmar.
Alving, Jaap. Av J E (oidentifierad).
Aman, Anna. Av U T B (oidentifierad) 1904.
Aman, Ellen, född Sundström, 1853–, läkarhustru, München, Tyskland. Av Harriet Sundström (hennes syster) 1910. X1. Inom ram
Heliga Birgitta läsande i uppslagen bok. Till vänster folkungaättens vapen i färg, till höger Lilla riksvapnet i färg, bägge sköldarna
krönta med kunglig krona.
Amberntson, Per-Rune. P1. Posthorn.
Ambjörn, Gustaf, 1886–1959, professor, Göteborg. Ipse 1945. P1.
Ambjörn, Nils, 1892–, civilingenjör, Långedrag. Av Hj Eldh.
Ambrosiani, Karl Sune Fredrik, 1874–1954, fil dr, Stockholm. ”Sunes bok”.
Ambrosius, Märta Elisabet Brusewitz, 1879–1967, lärarinna, Göteborg. Av Elin Bengtander. Uppslagen bok på rosenkvist. Svart och
rött tryck på vitt papper. ”Märta Bz Ambrosius”. (Brusewitz var hennes mors släktnamn, som hon skrev sig med, utan att det infördes i
kyrkobokföringen för henne.)
”Amicitias Bibliotek, Sällskapet”. Typtryck. Sjögren (1909), p 114.
Aminoff, (NN). Av Axel Lund. P1. Sjögren (1909), s 21.
Aminoff, Hans Stephan Radscha, 1915–78, läkare, Göteborg, sist Alingsås. Av Axel Lund. P1. Inom ram av druvklasar och vinblad en
bok nederst, ett vinglas samt ett timglas. Däröver en stolpvis ställd luta samt en påk med en slingrande orm. Ramen krönt med adlig
krona.
”Kungl. Amiralitetskyrkan Ulrica Pia, Karlskrona”. Av Bror Angelin 1940. P1. Kyrkan.
Amling, Lars Erik, 1925–, Sollentuna. Av Ingrid M Årfelt 1961.
Amlöv, Rune Bertil, 1916–, Floda. Av Nils Björkman. P1.
Ammilon, Margit, 1890–1945, fröken, Lund. Av Paul Winther 1929. P1.
Amnéus, Ernst Helmer, 1872–1940, konsul, Sundsvall. Av Carl Johansson 1920. P1 med pressning, framställt på tryckeriet Jacob
Bagges Söner. Inom ram ett landskap med ett avlövat träd bakom ett något snedställt träkors.
Amnéus, Henric, konsul, Sundsvall. Av Gösta Sandqvist 1909. P1. Nordiska exlibris (1948), s 48.
”Amor Sol Animorum”, se Thyrén, Johan C W.
”Bibliotheca Suecica Amstelodamensis”. Av Bertil Lybeck 1934. P1. Två vapensköldar i ornament.
Amundsen, Lars, 1889–, disponent, Lidingö och Genéve. Av G Stenström. Ek, symboliserande Ekholmsnäs gård på Lidingö. CascoNytt 1955:2.
Amundson, Alf, se Amundson, Gurli och Alf.
Amundson, Birgit, 1903–94, senare gift Enger, sist Stora Frösunda, Solna. Av Gyllenspetz 1924. P1.
Amundson, Gurli Davida Katarina, 1880–1971, och Alf Amund, 1875–1952, major, Stora Frösunda, Solna. Ipse 1903. P1.
Anckarcrona, Magdalena. Av Ruben Eldh före 1922.
Anckarcrona, Theodor, 1687–1750, amiral och amiralitetsråd, landshövding i Stockholms län, Stockholm.
Anckarström, Jacob Johan, 1729–97, överstelöjtnant. Vapnet. Carlander II, s 603.
Anckarsvärd, Carl Henrik, 1782–1865, greve, överste och chef för Närkes regemente, sist bosatt i Stockholm. P6. Namnteckningen ”C
H Anckarsvärd” i faksimil inramad av ett band av brittiska stumpebandsordens typ, ovantill det bevingade ankaret från ättens vapen.
Carlander III, s 304.
Ancker, Bo Krister Bertilsson, 1924–, kulturreporter vid Sveriges radio, författare, Stockholm. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994
(exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Ancker, Hjalmar, 1906–, jur kand, Stocksund. Av Axel Ancker (hans far) ca 1906. P1. Mås över havet.
Anckers, Nils Elias A:son, 1858–1921, kommendörkapten, Stockholm. Ipse. C3.
Andberg, Pär, konstnär. Ipse 1968.
Andelius, Emma och Axel Fredrik, 1867–, apotekare, Helsingborg. Blommor runt ormskål.
Andén, Sven W. Av Öije Kjellbom 1936. X1. Fyrtorn.
Anderberg, A A. Av Arne Olsen (opus 17) före dennes död 1938. X3.
Anderberg, Anders Wilhelm, 1858–, ingenjör, Stockholm. Av Axel Tallbergs ateljé. C3. ”A. W. Anderberg”.
Anderberg, Carl Gylfe G[otthard], 1878–1946, envoyé, Mexico. Av Olle Hjortzberg 1937.
Anderberg, Erik Magnus, 1892–1990, viceamiral, Stockholm. Av Bertha Svensson-Piehl. Koppargravyr, 2 pappersvarianter +
underfärg.
Anderberg, Victor. Av Helge Kemner 1907. P1.
Anderberg, Y, handlande, Göteborg.
Anderholm, Carl Gustaf Axel, 1911–96, bokhandelsmedhjälpare, Borås. 1) Ipse. P1. 2) Av Fritz Werner Jönsson. P1.
Andersen, Aase, 1917–87, överläkare, Vänersborg. Av Lorentz Hay 1965. X3.
Andersen, Fredrik. Av W R (oidentifierad).
Andersen, Helge. Gummistämpel. Namnet i faksimil.
Andersen, Karin. Äppelträd med röda frukter, vatten, mörk skog.
Andersén, P L. P6. Carlander IV, s 610.
Andersen Barnholdt, Rolf E Edw, försäkringsdirektör, Stockholm. Av amerikansk tecknare. P1.
Andersin, Ingrid. Av Kibæk 1962.
Anderson, A S. Svartstämpel.
Anderson, Anders, 1894–1970, kyrkoherde, Skuttunge. Av K Andersson. P2.
Anderson, Bertil Hjalmar.
Anderson, Elsie, kurator, Järpås. Av Maja Anderson (hennes syster) 1990. P7/3.
Anderson, Gudrun Elisabet, född Rystedt, 1931–, Stockholm, gift med nedanstående Stickan. Av Karl-Erik Forsberg omkring 1980. P1.
Anderson, Gunnar, tjänsteman, Helsingborg. Av hans hustru. Figur i sol.
Anderson, Göta. Av Carl Johnson. P1.
Anderson, Hjalmar A, se Arwin, Hjalmar.
Anderson, Karl. Sjöhäst.
Anderson, Lennart, redaktör, Stockholm. Av Waldemar Sjölander 1941. P2, P1.
Anderson, Signe, författarinna. Av Bertil Landelius 1940. P2.
Anderson, Stefan. Av ”ADDEO(?)” (oidentifierad). En ordförandeklubba korslagd med en fjäderpenna, ovan åtföljd av en urtavla inom
en kuggkrans mellan till vänster en hammare och till höger en fackla samt nedan av ett Gudsöga inom en triangel, därunder tre
kedjelänkar och nederst ett ställning med tre timglas, allt omramat på yttersidorna av två kurbitsblomsterkvastar.
Anderson, Stig (Stickan) Erik Leopold, 1931–, musikförläggare, grammofonproducent, vis- och schlagertextförfattare, Stockholm. Av
Karl-Erik Forsberg omkring 1980. P1.
Anderson, Thure, bokbindare, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1935. En bokbindare i 1500-talsdräkt i arbete inom en cirkelformad
inramning på sidorna respektive nedtill överlagd med bokstäverna U B respektive H (okänt vad de står för). P1 i 2 färger.
Anderson, Åke. P1. Blomvas över uppslagen bok.
Anderson Ahl, (NN).
Andersson, A G, 1881–1958, bokhandlare, Kisa. Av Bernt Ljungquist 1926. P1 i 2 färger, 2 storlekar.
Andersson, Agnes.
Andersson, Agnes Karolina, 1889–1975, sjuksköterska, Stockholm. Av Hanna Gabrielson 1943. P1. 8 pappersvarianter.
Andersson, Lars Aksel, 1851–1923, fil dr, överbibliotekarie, Uppsala. 1) Av Agi Lindegren. C3. Carlander IV, s 360. 2) Blåstämpel.
Andersson, Alb. Standardexlibris. Silhuett av Söder Mälarstrand, Stockholm.
Andersson, Albert, köpman, Stockholm. Merkuriushuvud.
Andersson, Albert, 1910–, kommunalkassör, Norrala. Av Arvid Brandt 1950. P1. Uppslagen bok mellan två ekar. I fonden ett stenhus
och framför detta en runsten. Ovan huset i rund cirkel ett äpple. På äpplet bokstaven N, i cirkelns kant texten ”Tröne Narala”.
Andersson, Albin, bokhandlare, Lidköping. Av Torsten Björkroth. P1. Fyrtorn.
Andersson, Alfred, 1905–, typograf, Stockholm. Ipse 1958. P1.
Andersson, Allan, ledamot av kommunalfullmäktige och biblioteksföreståndare, Bjuv. Av H C Bärenholdt 1963. P1.
Andersson, Allan, se Andersson, Barbro och Allan.
Andersson, Alvar, 1903–70, direktör, Stockholm. Av Öije Kjellbom(?) 1941.
Andersson, Anders, boktryckare, Göteborg. Av Robert Langbein 1920. C3.
Andersson, Anders Wilhelm, 1871–, ingenjör, Malmö. Av Axel Kleimer. Två varianter, P1 och P2. ”A W A”.
Andersson, Gullvi Anita, gift Apelstig, se dito.
Andersson, Ann-Helen. Av Abby Weltman.
Andersson, Anna, 1953–, fil kand, programmerare. Typtryck.
Andersson, Anna, 1902–, fru, Huddinge. Av Elis Andersson 1936.
Andersson, Anna Lena. Av Roland Andersson 1972. X3.
Andersson, Anna Stina, fröken, Malmö. Av Hilding Wallter. P2.
Andersson, Arne. P1. Uggla.
Andersson, Arthur, –1956, direktör, Borås. 1) Av Göran Malm 1950. P1. Stuga och solur. 2) se Andersson, Resi och Arthur.
Andersson, Arwid, Göteborg. Av Gunnar Magnusson 1950. P1 i 2 färger. Urna med penslar, spindelväv m m.
Andersson, Astrid, lärarinna, Stockholm. P1.
Andersson, Astrid, ekonomiföreståndare, Karlskoga. Av Eric ”Ola” Olsson ca 1996 (opus 17). P7.
Andersson, Axel, kamrer, Stockholm. Spegelmonogram A A.
Andersson, Axel, faktor, Kalmar. Av Torsten Lange.
Andersson, Barbro Christina, född Löf, 1936–, banktjänsteman, och Allan Johannes, 1937–, konsult, Uppsala. Av henne 1960-talet.
Motiv från Möja med sjöbodar, brygga och båtar. Wiktorsson (2004), s 35 ff.
Andersson, Bengt, 1929–, typograf. Ipse 1947. Typtryck.
Andersson, Bengt-Ingvar, typograf(?), Malmö. Ipse(?) 1929. P1. Hansafartyg.
Andersson, Bertil, fotograf, Stockholm. P7.
Andersson, Göran Bror Benny, 1946–, musiker, kompositör, producent, Stockholm. Av Karl-Erik Forsberg omkring 1980. P1. 2 olika.
Andersson, Berit, se Andersson, Göte och Berit.
Andersson, Bertil. Ipse 1961. P1.
Andersson, Bertil Hjalmar. Giraff.
Andersson, Birger, fabrikör, och Ingalill, Enskede. 1952.
Andersson, Bertil, fotograf(?), Stockholm. Av Hugo Persson.
Andersson, C J. Ipse. P1.
Andersson, C Linnea, se Cato Andersson, Linnea.
Andersson, C Th, –1973, antikhandlare, Stockholm. Fartyg inom oval.
Andersson, Carl A. Av Karl-Erik Forsberg omkring 1980. P1.
Andersson, Carl Albert, stadsfullmäktigeordförande, Stockholm. Av Lennart Forsberg.
Andersson, Carl-Magnus, 1921–, konstapel, Halmstad. Av Olle Agnell (eller Arnell?) 1971. P1.
Andersson, Cecilia, se Andersson, Lave och Cecilia.
Andersson, Dagmar. Av Torsten Björkroth. P1.
Andersson, Ebba och C Hj, mjölnare, Malmö. Av Carl-E Johansson 1951. P1. Kvarn.
Andersson, Egart, Kristinehamn. Av Friedrich Britze 1950. 2 varianter. Se även Andersson, Egart och Anna-Lisa.
Andersson, Egart och Anna-Lisa, Kristinehamn. Av L A (oidentifierad) 1952.
Andersson, Eivor, Malmö. Av Ingegerd Söderberg. P1.
Andersson, Gösta Elis August, 1897–1975, lagerchef, Huddinge. 1) Av V B (oidentifierad). Kvinna vid källa. 4 pappersfärger. 2) Ipse
1933, efter teckning av William Blake. Kedjad ängel. 3) Ipse 1935. ”A A” i krans.
Andersson, Elisabeth..
Andersson, Elly, 1898–, fru, bokbindare, Stockholm. Av Harald Hammar 1937. P1, 4 pappersvarianter.
Andersson, Elon, Bollnäs. Av Per Englund. P2.
Andersson, Elsa, 1900–, fru, tandläkare, Huddinge och Ronneby.
Andersson, Elvan, fru, Göteborg. Av Roland Andersson (hennes make) 1972. X3. Se även Andersson, Elvan och Roland.
Andersson, Elvan, fru, och Roland, lokförare, Göteborg. Av Egil Carlsson 1960. X1.
Andersson, Emmerich, boktryckare, Helsingborg. 1) Ipse. Typtryck. 9 färgvarianter. Färgboll. 2) Av Gösta Segerström 1947. P1 och
typtryck. Naken kvinna. 2 storlekar i 2 färgvarianter. 3) Typtryck. Uggla på böcker. 4) 1961. P1. Kvinna på färgboll.
Andersson, Eric, 1865–1929, grosshandlare, Västerås. 1910. C2. Fartyg.
Andersson, Eric, läkare. Av J L (oidentifierad) 19l0. Initialerna E A mot lövverk och två eskulapstavar över namnteckning.
Andersson, Erik Sigurd, 1907–87, hemmansägare, Sexdrega. Av Rolf Rundström 1972. P7.
Andersson, Ernst. Av H G (oidentifierad) 1905. Skånskt landskap.
Andersson, Ernst, 1869–1925, apotekare, Lund. 1) Av Erik Hübe 1907. P1. 2) Av Jöns Mårtensson 1908. P1. SET III, s 166.
Andersson, Folke Emanuel, 1892–1988, operasångare (tenor), Gorgnäs, Hälleforsnäs. Av Erik Jemhte 1924. P1.
Andersson, F Aug, 1870–1937, ritare, Finspång. 1) Ipse 1906. 2 pappersvarianter + i färg (gula = iristryck). En stående utfälld passare
samt en stolpställd bläckpenna och ett motstående ritstift, allt i en cirkel. 2) Ipse 1907. P1 i 3 färger. Använt för smålänsk litteratur.
Andersson, Frida, 1892–1972, översköterska, Stockholm. Av Algot Erikson 1943. En talarstol framför en sal fylld med människor,
ovantill Dalarnas landskapsvapen.
Andersson, G A, löjtnant. Av Axel Kalling.
Andersson, Gertrud. P1.
Andersson, Gottfrid, hotellvakt, Kungsör. Av Elis Andersson 1936. P1.
Andersson, Gunhild och Nils, frisör. Av Ragnar Albinsson 1942. P1. 2 brottare i kamp m m.
Andersson, Gunnar, frisör, Uppsala. Av E Hagman 1922.
Andersson, Gunnar, 1903–, affärsbiträde, Göteborg. Av G Strömberg 1935. P1.
Andersson, Gunnar, lagerchef, Malmö. Ipse 1957. P1. Cirklar.
Andersson, Gunnar, charkuterist. Av Bertil Andersson 1982. P7.
Andersson, Gunnar, lantbrukare, Nossebro. P1.
Andersson, Gustaf, 1797–1859, orgelbyggare. Av Carl Christoffer Andersson (hans bror). C2. Carlander III, s 425.
Andersson, Gustaf, 1891–1948, bokagent, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1942. Uppslagen bok.
Andersson, Gustaf H, målarmästare, Göteborg. Av Ruben Eldh 1919. X1 i endast 10 exemplar.
Andersson, Gustaf Henry, 1921–, bokagent, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1956. P1. Samma motiv som ovanstående Gustaf (hans
far?) (1891–1948).
Andersson, Gustaf Roger, reg(issör?), Stockholm. Ipse. P1.
Andersson, Gösta. ”Kunskap är livets källa.” 1955(?).
Andersson, Gösta, rökmästare, Malmö. Av A W Ekelund 1951. P1. Fläkt, palett.
Andersson, Gösta. Uppslagen bok, fackla.
Andersson, Göte och Berit. Av Jo Erich Kuhn 1973 (opus 30). X3.
Andersson, Hans, 1844–1919, direktör, Skivarp. Av Arthur Sjögren 1913. P2.
Andersson, Hans, ingenjör, Göteborg. Ipse. 1953. P1. Fullständiga vapnet Andersson. Valspråk: Sök ljuset.
Andersson, Hans-Åke. Av Hans Hornhaver 1985 (opus 375). P7.
Andersson, Hansine, fröken. 1) Av Bertil Bäckström 1950. 2) Av Bertil Bäckström 1952.
Andersson, Harald S, boktryckare, Helsingborg. 1) Av Gösta Segerström 1948. 3 färg- och pappersvarianter. Naken kvinna sittande på
en säng läsande ur en uppslagen bok jämte brinnande stearinljus. 2) Av Gösta Segerström 1948. Färgvals med spegelvänt tryck och
man i hjälm, svart färg på mörkrött papper. 3) Ipse. P1. Vapen. 4) P1. Spinnrock. Jämför även Harald S och Olga nedan.
Andersson, Harald S (= ovanstående) och Olga, Helsingborg. 1) Av G Sjögren 1946. P1, 12 färgvarianter. 2) Ipse 1953. P1, 4
färgvarianter.
Andersson, Helge. Man i roddbåt.
Andersson, Helge, tandläkare.
Andersson, Helge, typograf, Spånga. Ipse 1947. Typtryck.
Andersson, Hilda. Av Johan Naha 1950. X2.
Andersson, Hilda, fröken, Lund. Av Edvin Berg 1937. P1.
Andersson, Anders Hilding, 1853–1918, rektor, Växjö. Ipse(?) 1906. P1.
Andersson, Hjalmar, 1906–, med dr, Uppsala. Av Karl Hellström 1933. P6. 2 pappersfärger.
Andersson, Hjalmar S, boktryckare, Helsingborg. 1) Typtryck. Merkur. 2) Typtryck. Litet vapen. 3) Typtryck. Spinnrock.
Andersson, Holger. P1. Efter silhuett.
Andersson, Hugo, tyopograf, Stockholm. Ipse 1947. Typtryck.
Andersson, Ingalill och Bertil, Enskede. Tre ögon i A inom förnamnen.
Andersson, Ingeborg, folkskollärare, Göteborg. Av Erik Månsson 1944.
Andersson, Ingegerd, laboratris. Av Simmingsköld 1972. P1.
Andersson, Ingvar, 1927–, köpman, Stockholm. Av Rolf Rundström 1962. P7. Vapen.
Andersson, J A, 1867–1940, läkare, Ulricehamn. Av Alva Lindbom 1909. P5.
Andersson, J O, 1885–1971, faktor, Hörby. Ipse. P1 och typtryck.
Andersson, Jacob Albin, 1854–71, studerande. Minnesexlibris med rubriktexter ur bibeln.
Andersson, Jan, polisman, Hurva. Av Jan Raneke 1974 (opus 113). P1.
Andersson, Johan, Halmstad. 1909.
Andersson, Johan Anton, överläkare, Ulricehamn.
Andersson, John, tjänsteman, Malmö. Av Anton Fagerberg. P1.
Andersson, K-E.
Andersson, Karl Erik. Stadsmotiv i cirkel.
Andersson, Karl, studerande, Uppsala. 1) Av Karl Hellström 1933. 2 pappersfärger. 2) Ipse 1933. X1.
Andersson, Knut. Lutande hus, sol, träd.
Andersson, Knut, artist, och Viola.
Andersson, Kurt, 1868–1951. P1. Lutande hus, sol, träd.
Andersson, Kurt. Av S A (oidentifierad).
Andersson, Lanny, Göteborg. 1) Av Roland Andersson 1972. X3. 2) Av Roland Andersson 1972. X3.
Andersson, Lars, typograf, Stockholm. Ipse 1947. Typtryck.
Andersson, Lars. P1. Häst.
Andersson, Lars Aksel, se Andersson, Aksel.
Andersson, Lars C A. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Andersson, Lars Gabriel, 1868–1951, rektor. Uppslagen bok.
Andersson, Lars-Einar, nämndeman, Grästorp. Av Carl-Axel Rydholm. P7.
Andersson, Lave och Cecilia, Huskvarna. 1974. P7. Katt.
Andersson, Lennart. Silhuett av piprökande, läsande man i akademisk fyrkantshatt med tofs.
Andersson, Linnea, se Cato Andersson, Linnea.
Andersson, Karin Elisabet (Lisa), 1913–1998, gift Forsblom, se Forsblom.
Andersson, Magnus. P1. Lyra på bokhög.
Andersson, Mary, fru, Lidköping. Av Torsten Björkroth. P1.
Andersson, Max, 1960–, konsulent. Av Jan Raneke 1985 (opus 158). Ägarens vapensköld och vid sidan därav patriarkalkors med
klöverbladsavslutade armar (från samma vapens hjälmprydnad). Utan ägarnamn.
Andersson, Mia, med kand, Uppsala. Av Karl Hellström 1933. X3.
Andersson, Nicklas. Av Ulla Emzén 2002 (opus 32). P7.
Andersson, Nils, 1864–1921, borgmästare, Lund. Av Harriet Sundström 1912. X1 i 2 färger. SET 15.
Andersson, Nils, laborant, Sandviken. Av Yngve Forsblom 1951. P1. Brinnande ljus vid uppslagen bok.
Andersson, Nils. P1. Ormskål m m.
Andersson, Olga, se Andersson, Harald och Olga.
Andersson, Olof. Motivet i 2 färger. Stiliserade fåglar, sol m m.
Andersson, Olof, läkare. Av Ragnar Albinsson 1930.
Andersson, Otto H, 1904–, skräddare. Av Ragnar Albinsson 1954.
Andersson, Per-Olof, ingenjör, Bjuv. Av H C Bärenholdt 1969 (opus 184). Schackhäst.
Andersson, Ragnar, Stockholm. Typtryck.
Andersson, Ramon, Malmö. 1975. P1.
Andersson, Ray, tandläkare, Göteborg. 1975. P1.
Andersson, Enny Teresia (Resi), född Arta, 1901–89, och Arthur, –1956, direktör, Borås. Av henne. Stålgravyr.
Andersson, Richard. Naken man vid strand.
Andersson, Robert, Helsingborg. Ipse. Stiliserad kvinnofigur.
Andersson, Roland, lokförare, Göteborg. Ipse 1972. X3, 2 storlekar. Se även Andersson, Roland och Elvan, och Andersson, Elvan och
Roland.
Andersson, Roland, lokförare, och Elvan, fru, Göteborg. Av honom 1972. X3.
Andersson, Rune, typograf, Stockholm. Ipse 1947. Typtryck.
Andersson, Ruth, 1895–, diakonissa, Ulricehamn. Av Kurt Hillström 1942. Silhuett. P1.
Andersson, Ruth. Bläckhorn.
Andersson, S A G. Av Harald Garmland 1927. P2.
Andersson, Sigfrid, sjökapten, Strömstad.
Andersson, Signe, författare. Av Bertil Landelius 1940. P2.
Andersson, Sigrid. Av Karl-Erik Forsberg omkring 1980. P1.
Andersson, Sigrid, 1876–1968, sjuksköterska. Av Ragnar Albinsson 1935. 3 pappersfärger.
Andersson, Siv. Av Karl-Erik Forsberg omkring 1980. P1.
Andersson, Stefan, son till nedanstånde Olof Åke. Av P F (oidentifierad) 1995. Segelbåt under en strålande femuddig stjärna.
Andersson, Sten, bokhandlare, Lidköping. 1) Av Torsten Björkroth. P1. 2) Ipse 1983. P1.
Andersson, Stig, gravör, Göteborg. Ipse 1946. P1.
Andersson, Stina och Torsten.
Andersson, Sture, kemigraf, Västerås. Av Karl Hellström 1932. a) 2 storlekar, 2 pappersvarianter, b) C3, c) skulptör i arbete.
Andersson, Sven, 1879–1962, apotekare, Karlstad. Ipse 1926. Omarbetning av medeltida X1 (figur med timglas). P1.
Andersson, Sven, Göteborg. Av Olle Olopson. P1. Ångbåt.
Andersson, Sven, 1927–, typograf, Stockholm. Ipse 1947. Typtryck.
Andersson, Sven, direktör i kvarnmaskiner. Av Bertil Andersson 1968. P1.
Andersson, Sven-Åke, slöjdlärare, Göteborg. Av Wilgot Lind. X1.
Andersson, Svend O, journalist, Arild. Av Sven Ahlerup ca 1938.
Andersson, T G, verkstadsarbetare, Göteborg. Ipse 1939. P1. Bord med ljus och böcker.
Andersson, Thure. Av John Sjöstrand 1933.
Andersson, Tommy. Av A W Ekelund 1959.
Andersson, Tor Björn, bleckslagare, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1927. 3 pappersvarianter.
Andersson (sedermera Gissler), Tore, 1914–79, rektor, Solna. Före 1970 (då han hette Gissler).
Andersson, Torsten, se Andersson, Stina och Torsten.
Andersson, Ture. P1. Böcker i bokhylla.
Andersson, Olof Åke, 1924–2002, antikvariatsbokhandlare, Libris Antikvariat, Stockholm. Av Gunnar Brusewitz 1974. P1. Uggla i
träd, i bakgrunden stuga på Björnholmen i Mälaren (Lovö forsamling). Samlarnytt 1993 nr 3, s 6.
Andersson, Åke, läkare, Umeå. Efter illustration i ”Läk.arb.”(?) 1949.
”Andersson Bokhandel”. Minnesexlibris vid 100-årsjubileet 1943.
Andersson-Bárány, Mia,1911–, fru, med kand, Stockholm. Av Gustaf Hellström 1933. P6. 2 pappersfärger.
Andersson-Tesch, Hjalmar, 1872–1952, apotekare, Djursholm. Av Robert Callmander 1904. P2. 2 färger, 2 storlekar. En 1500talsköksinteriör med en man sittande framför blyinfattat fönster och läsande en bok med ryggen mot betraktaren.
Anderström, Gunnar, 1877–, antikvariatsbokhandlare, Stockholm. P1. Bok, kranium.
Anderzon, Bror Olof Zachaeus, 1884–1969, rektor, Lidköping. Av Maja Beskow 1922. P1. 2 färgvarianter. ”B O Z Anderzon”.
Andin, Karl-Gustav, läroverksadjunkt, Enskede. P1. Ljusstake.
Kungl 2:a livgardet. 1) ”Kungl. 2:a Lif-Gardets Lif-Kompaniets Bibliothek”. Blåstämpel. Carlander I, s 119. 2) ”Kungl. Andra
Lifgardets boksamling. Sigilltryck i rött.
Kungl Andra livgrenadjärregementets manskapsbibliotek. 1) Svartstämpel. ”Kungl. Andra Lifgrenadjärregementet-ManskapsBiblioteket”. 2) Av Harald Henrik Abelin. P2. 2 rykande granater i cirkel och fyrkantig ram. ”Kgl. Andra Lifgrenadjärreg.
Manskapsbibliotek”.
”Kungl. Andra Lifgrenadierregementets Officerscorps”. Av Hugo Jungstedt del., Friedrich Britze sc. 1919. Stålstick. Pappersvarianter.
Regementets fana.
Andrae, Tor Julius Efraim, 1885–1947, biskop av Linköpings stift, professor och ledamot av Svenska Akademien, Linköping. 1)
Blåstämpel med namnet. 2) Av Hjalmar Anjou 1923. P1. Naken mansfigur i öknen tillbedjande en lejonskulptur på vars sockel står
DEUM ET ANIMAM SCIRE CUPIDO. Cirkuläret 1998:1, s 7.
André, Eskil, 1877–1939, hovpredikant, Stockholm. P2. Jakobs kyrka.
André, Lars, 1897–, byråchef, Stockholm. Av Manne Östlund. P1. 2 storlekar, 2 färgvarianter. Fabriksbyggnad m m.
André, Signild, senare gift Hallgren, bibliotekarie, Stockholm. Av G Kunth 1921.
Andreae, Herman.
Andreas, Gertrud. Ståltryck.
Andreasson, Björn. Av Rudolf Flink 1944. Sittande gosse på pinnstol.
Andreasson, Björn. Av S-B J (oidentifierad).
Andreasson, Rolf. Av R Frank 1944. Sittande gosse.
Andreasson, Rolf. 1970. P1.
Andréen, A K (eller A E?). P1, svart och guld. Elektriskt tåg, namnteckning, stjärna.
Andréen, Ragnar, 1871–1945, och Valborg, 1878–1951, 1:e stadsläkare, Göteborg. ”R och V Andréen”.
Andrén, A K (eller A E?). P1, svart och guld. Elektriskt tåg, namnteckning, stjärna.
Andrén, Anders. Av R L (oidentifierad). P1.
Andrén, Gunnar. Av R L (oidentifierad). P1.
Andrén, Knut Emil Arvid, 1902–99, professor, Lund. Antik skulptur av huvud.
Andrén, Johan Conrad, 1865–1951, specerihandlare, Stockholm. Färgstämpel, 3 storlekar, 2 färgvarianter.
Andrén, Curt Seved, 1912–75, kamrer, Hässleholm. P1. Fjäril, blommor m m.
Andrén, Erik, 1904–84, 1:e intendent, Solna. P1.
Andrén, Gunnar Johan Oskar, 1895–1973, överläkare, Karlstad.
Andrén, Thure, tapetseraremästare, Norrköping. Ipse 1941. P2. Interiör med av taklampa halvt upplyst rum, bokhylla, bord med
gustavianska stolar m m.
Andrén, Ulf Torkel Justus Heinrich, 1921–, banktjänsteman, Rotebro, senare Sollentuna. Av Günther Feltzin 1950. X3, 2
pappersvarianter. Ljusstake vid uppslagen bok.
Andrén, Yngve Sigurd, 1885–1966, järnhandlare, Tomelilla. Av Pär Axel Olsson 1918. P6.
Andress, Karl, vaktmästare, Stockholm.
Anesäter, Stig Gunnar, 1925–, journalist, Varberg, senare Umeå. Av Simmingsköld 1961. P1. Dös vid Klastorp [var ligger detta
Klastorp?].
Ange, Gottfrid, 1897–1959, lektor, Stockholm. Av Jules Schyl 1922. P1. ”G Ange”.
Ange, Margot Kristina, 1902–87, gift med ovanstående Gottfrid, Stockholm, sist Bromma. Av Eskil Verner 1942. Ljustryck.
Angel, Sven Gustaf, 1911–93, revisor, direktör, Malmö. P1.
Angelin, Bror, 1896–1958, teckningslärare, Karlskrona. Ipse 1921. P1 i 2 färger, 2 pappersfärger.
Angelin, Marianne Elisabet Hildur, 1894–1991, fru, Lund, sist Staffanstorp. Två barnprofiler.
Angelin, Nils. Typtryck.
Angert, Gunnar Sigvald, 1899–1991, ingenjör, Helsingborg. Ipse(?) 1949.
Angert, Sigvald, kassör, Danderyd. Ipse 1945. P1.
Anjou, Birgit, 1899–, fröken, Mjölby. Ipse 1940.
Anjou, Eric. Av Brita Anjou. Koffert vid väg.
Anjou, Erik, Göteborg. Ipse 1949.
Anjou, Victor, stadsträdgårdsmästare, Helsingborg. Ipse. Kärnan i Helsingborg stiliserad, m m.
Anjou, Åke, 1896–1963, disponent vid Ödeborgs bruk. 1) Av Marianne Fosselius 1946. 2 pappers(färger?). 2) Monogram inom
järnmärke.
”Ankarcrona, A H”, se Ankarcrona, Anita och Henric nedan.
Ankarcrona, Karin Anita, född Sylwan, 1941–, fil dr, universitetslärare, och Sten Henric Theodor Stensson, 1945–, civilekonom,
verkställande direktör i Hinc Asset Management AB, Stockholm, efter 1970 (makarnas vigsel). C7. Skölden för adliga ätten
Ankarcrona åtföljd av Anitas och Henrics initialer A H.
Ankarcrona, Henric, se Ankarcrona, Anita och Henric ovan.
Ankarcrona, Magdalena Vilhelmina, född Holm, 1873–1961, Täljåkers Runö. Av Ruben Eldh 1920. X1.
Ankarcrona, Theodor, 1687–1750, landshövding i Stockholms län, Stockholm. Svartstämpel. Carlander II, s 285.
Ankarswärd, Karl Knut Emil Grillo, 1900–92, kammarrättsråd, Stockholm. 1950. P1.
”Anna-Karin”, se Nilsson, Anna-Karin.
”Anna-Lisas Bok”, se Johnson, Anna-Lisa.
Annebergs Turistpensionat, Norrköping. P1. 2 tallar. ”A T A”.
Annell, Anna Elisabet (Anna-Lisa), 1906–81, med dr, och Bergstad, Evert, –1954, Uppsala. 1) Av honom. 2) Av Ernst Åkerbladh. P1.
Annerstedt, Annie och Bengt. ”Ursvik” över 6 böcker. [Ovisst om det är Ursvik i Sundbybergs kommun eller Ursvik i Norrköpings
kommun som åsyftas.]
Annerstedt, Bengt, Stockholm. Ipse. Fågel och druvklase.
Annerstedt, Claes.
Annerstedt, Ann-Kristin.
Annerstedt, Louise, –1932, gymnastikdirektör, Malmö. Av Stig Roth 1920. P1. Motiv från Strängnäs.
Annerstedt, Rudolf, 1801–76, fil dr, rektor, Uppsala. 1) Typtryck. 2) Koppargravyr. Carlander III, s 457.
Anstenius, Jacob, 1889–1967, läroverksadjunkt, Kristinehamn. Av Erik Boëthius 1949. X1. Domkyrkan och Högre Allmänna
Läroverket i Skara i silhuett.
Anstrin, Barbro, fröken, Hässelby. Av Otto Kuhn 1931. P1.
Antoni, Fride Rudolf Edvard, 1886–1938, överste. Ipse. P1. ”Fr. Rudolf Antoni”.
Antoni, Fride Nils Erik Lennart, 1919–86, reklamkonstnär, Abrahamsberg, sist Ranarp, Förslöv. 1) Ipse 1941. P1. 2) Ipse 1944.
Typtryck med prägling. 3) Av Peter Wolbrand 1947. X1.
Antonsson, Carl-Gustav Lennarth, 1949–, kyrkoherde, och Lisa, fru, Götlunda. 1977.
Anå, Gunnar Stig Karl-Gustav, 1924–, konstnär, Värends-Nöbbele, senare Brunna i Uppland. 1) Ipse 1955. Silkscreen. Stiliserat träd.
2) Ipse 1955. Silkscreen. Geometrisk figur.
Apelstig, Gullvi Anita, 1942–, född Andersson, Trollhättan. Av Ingemar Apelstig (hennes make). P7/4.
Apelstig, Anna Maria, 1964–, Trollhättan. Av Ingemar Apelstig (hennes far). P7/4.
Apelstig, Anita Kristina Helen, 1968–, Trollhättan. Av Ingemar Apelstig (hennes far). P7/4.
Apelstig, Egon Ingemar, 1942–, direktör, Trollhättan. Av Jan Raneke 1969. P1. Vapen Apelstig.
Kustsanatoriet Apelviken, Apelviksstrand. Violett stämpel.
Apollini Sacra. (Samfund i Uppsala stift grundat 1767.) Av Åkerman. C2. Altare med lyra. Carlander IV, s 945.
”Apotekarekårens Vilohem Vidöstern”, se Vidöstern.
Apotekaresocieteten. 1) Koppargravyr. ”Tillhör Apotekare Societetens Bibliotek”. Carlander I, s 151. 2) Koppargravyr. ”Tillhör
Apotekare-Societetens Bibliotek”. Variant utan bindestreck. Texten inom oval. 3) Typtryck. 4) ”Apotekarsocietetens | Bibliotek |
STOCKHOLM”, därunder med rader för ifyllnad. 5) Typtryck. ”Apotekarsocietetens Bibliotek | STOCKHOLM | Gåva av | apot. C. D.
Carlsson”. 6) Typtryck. ”Apotekarsocietetens Bibliotek | STOCKHOLM | Gåva av | apotekare och fru | Axel Kockum | 1958”. 7) Orm
omslingrat äppelträd. (Utan namn.)
Apoteket i Håbo. (K A Karlssons.) Oval blåstämpel.
Apoteket i Kalix. P1. Apotekarutensilier på bord framför fönster, björn m m.
Apotekens Kompositionslaboratorium, Stockholm. Av Ivan Östholm. P1 i 2 färger. Initialer omkring ormskål i cirkel.
Appel, Klaus, amanuens, Uppsala. Ipse 1941. P2. Nattbild i cirkel.
Appelberg, D (eller O?). Svartstämpel. Ordenskors över sköld med träd.
Appelberg, Erik, länsnotarie, Malmö. Av Gösta Adrian-Nilsson. P1.
Appelbom, Karl Einar Harald, 1891–1982, överste, Linköping. P1.
Appelgren, Erik, ingenjör, Stockholm. Av Stina Appelgren 1913. P1.
Appelgren, Ernst. Av Evert Myhrman.
Appelgren, Henning, 1883–1956, bankman, Örebro. Ipse 1944. P1, 2 storlekar. Vapen Appelgren. Wiktorsson (2004), s 37.
Appelgren, Torsten, 1887–1969, direktör, Stockholm. Av Berta Svensson-Piehl. P1. Nordiska exlibris (1948), s 48.
Appelqvist, Harriet, fru, Göteborg. Av Sten Appelqvist 1947.
Appelqvist, Nils, Göteborg. Av Sten Appelqvist 1947.
Appelqvist, P. Av Sten Appelqvist 1943.
Appelqvist, Sten, byggnadsritare, Göteborg. 1) Ipse 1944. P1. 2) Ipse 1951.
Arbetarnas Bildningsförbund. 1) Blåstämpel ”A B F”. 2) P1 i variande storlekar. ”A B F”.
Arbetarnas Bildningsförbunds bibliotek N:o 733, Harpebo, Kinnahult.¤
Arbetarnas Bildningsförbunds Stockholmsavdelnings bibliotek. Blåstämpel, typtryck. ”A. B. F:s Stockholmsavdelnings Bibliotek”.
”Arbete Hopp och Tro” (oidentifierad). Av E (oidentifierad). Två kvinnor vilande mot trädstam.
Arbin, Karl Gustaf Adolf, 1908–92, sjökapten, Göteborg. Ipse 1938. P1.
Arbman, Gustaf Emanuel, 1852–1905, apotekare, Köping. Av Kristian B Hellström. X2.
Arbman, Olof (Olle) Johannes, 1887–1955, kyrkoherde i Ragunda, Härnösands stift, kontraktsprost, kusinson till ovanstående Emanuel
Arbman. Av John Sjösvärd. P1. [Otto Wang, Svenska Exlibris], fig 19.
Arbman, Sigvard Johannes, 1879–1964, forstmästare, Vilhelmina, kusin till ovanstående Olle Arbman. Ipse. P1. Porträtt utformat som
schackpjäs.
Arboga stad. P1. ”Arboga Stad” omskrivet stadens vapen.
Arborén, Olof Carl, 1874–, kapten, Stockholm. Ipse. Svärd med blomranka, devis.
Arborelius, Lars Anders, 1949–, biskop av Stockholms katolska stift. Av Davor Zovko, mellan 1998 och 2002. Präglingsstämpel.
Archenholtz, Ingvar, Malmö. Ipse 1947. P1. Bok, ljus, 2 ugglor.
Arch.-Fidiecom.-Ballabyensis, se Bråkenhielm.
Ardahl, Hakon Gotthard, 1903–97, civilekonom, försäkringsman, Göteborg. Av Werner Poser. P1.
Ardén, Ester, 1893–1960, folkskollärarinna, Malmö. Av Carl-E Johansson 1951. P1. Lantgård.
Arding, Björn Leopold, 1925–99, ingenjör, Gränna, sist Huskvarna. Av Arne Boström 1957. P1.
Areen, Eggert Gustaf. Av Gusten Widerbeck 1911.
Areen, Ernst Erik, 1882–1943, fil dr, Stockholm. ”Ernst E. Areen”. 1) Av Axel Lekander 1905. Skuret i trä av A Högel, 2
pappersvarianter. Kvarnar. Sjögren, Topografiska exlibris p VI. 2) Av Gusten Widerbeck 1909. P1. SET I, s 49.
Arell, Per Gustaf, 1868–, bankkamrer, Hudiksvall. Av Gösta Sandqvist 1910 (1901?). P2. Landskap från Bergsjö. Sjögren (1915a), p 2.
Arenander, Erik Emanuel, 1870–1934, regementsveterinär i fältveterinärkåren, yngre bror till nedanstående Erik Oskar Arenander. Av
Eric Arenander (hans son) 1929.
Arenander, Erik Oskar, 1862–1925, professor, Ultuna. Ipse 1896. P2.
Arenander, Gunnar Oskar, 1913–, civilingenjör, försäkringsdirektör i Trygg-Hansa, Stockholm, sonson till ovanstående Erik Oskar
Arenander. Av Sven Sköld 1948. P1. Vapen.
Arenander, Hjalmar Hugo, 1845–, agent, f d skräddare, Stockholm. Blåstämpel. ”Hj. H. Arenander”. Carlander IV, s 313.
Arenhill, (NN). Namnet på tavla omsluten av gräs, hand om fågel, ”Smile a while”. Ipse.
Arenside, F E, 1865–1931, lektor, Stockholm. 1914. P1.
Arent Bengtsson (tillbakaseende ulv), känd 1445–71, riddare, riksråd, och hans andra hustru Hebla Albrektsdotter (Bydelsbach), känd
1480. Deras vapensköldar är (troligen på 1460-talet) snidade i ekpärmen till en handskrift med riddardikter på lågtyska (Vu 73) i
Kungliga biblioteket. SET 1915, s 1–4; Bergman (1957), s 22 f; SEF:s årsbok 1961, s 466 och plansch 7; SEF:s årsbok 1964, s 26 och
36.
Areschoug, Sten Lave Magnus, 1912–92, avdelningschef, Stockholm, sist Malmö. Av Gunnar Hellström 1943.
Areskog, Carl-Åke. Av C A[reskog?].
Areskog, Nils Otto, 1898–1971, tandläkare, Kalmar. Av C A[reskog?] 1944. P1.
Arevik, Anders Rudolf, 1916–, bokhandelsmedhjälpare, Stockholm, senare Solna.
Arfvidson, Samuel, 1767–1843, kommerseråd, Göteborg. C2. Visitkortsexlibris med ”Sam Arfvidson” i kursiv stil i liggande oval med
blomstergirland. Carlander III, s 167; Bergman (1957), s 94.
Arfvidson, Sverker. Ipse 1958. P1.
Arfwedson, Anders Gerhard, 1854–1928, bergsingenjör, bruksägare, disponent, och Caroline Augusta, född friherrinna De Geer af
Finspång, 1861–1943. P1.
Arfwedson, Henrik Gerhard, 1886–1964, bergsingenjör, bruksdisponent, Stockholm, son till ovanstående Gerhard. Av Sune Hamryd
1951. P1. Borgerliga släkten Arfwedsons vapen, nedan en värja och en bergsmanskäpp korslagda.
Arfwedson, Arfved, 1784–1864, brukspatron. Koppargravyr. Carlander III, s 317.
Arfwedson, Carl David, 1806–81, grosshandlare, konsul, skriftställare. P6. Carlander III, s 497.
Arfwedson, Selma Helena (Ellen), född Bohnstedt, 1854–, Stockholm. Av John Sjösvärd 1917. P1. 2 färgvarianter.
Arfwedson, John Edvard, 1811–55, grosshandlare, yngre bror till ovanstående Carl David Arfwedson. Typtryck. Carlander III, s 538.
Arfwedson, Rolf Edward Jacques, 1913–, jur kand, vice verkställande direktör i AB Vin- och Spritcentralen, Djursholm, sonsons son
till ovanstående John Edvard Arfwedson. Av Kristian Starup. P1. Luta, våg, tratt, ankare m m.
Argulander, Pehr, 1906–96, chaufför, Sundbyberg. 1964. P1. Kartbild.
Argärde, Sture Lennart, 1914–95, typograf, Stockholm, sist skriven i S:t Mikaels församling, Huddinge kommun. P1.
Hotell Arild, Arild, Skåne. Av Ernst Gudmundsson (hotellets direktör). P1.
Arin, Anders Carl Arne, 1915–84, tandläkare, Nässjö. Av Lennart Arin (hans bror) 1942.
Arin, Oskar Gustaf Lennart, 1911–79, läkare, Nyköping, sist Nässjö. Ipse 1938.
Arla Coldinu Orden. Cameotryck. 1) Kors och stjärna. ”A C O”. 2 storlekar. 2) Av Olle Hjortzberg 1914. P1. Nordiska exlibris (1948),
s 43. 3) ”Arla Coldinu, Bibliotek”. P1 efter Olle Hjortzberg.
Arman, Jonas Erik Gustaf, 1890–1974, direktör, Stockholm. Av Folke Karlsson. P1.
Armander, (NN). Vapen med sköldemärke bestående av en merkuriestav överlagd av en ginbalk belagd med fyra kugghjul. P1.
Armémuseum. P1. Lilla riksvapnet, fanor, kanoner.
Armfelt, Gustaf Mauritz, 1757–1814. Nytryck från originalplåten.
Armington, Sven Fredrik Otto, 1908–, ornitolog, Stockholm, senare Lidingö. Av Sikker Hansen 1943. Fågel.
”Armis et Litteris”, se Kgl. Hallands regemente.
Arnander, P. Portal till gård.
Arnblom, Th. P1. Sjölandskap.
Arnborg, Sven Lennart Samuel, 1924–, fil dr, Uppsala. P1.
Arne, Anders Gerhard, 1903–87, tandläkare, Örebro. Av Inga Tegner 1932. Wiktorsson (2004), s 37 f.
Arnell, Alfred Wilhelm Teodor, 1849–1922, musikhandlare, Göteborg. Pärmstämpel.
Arnell, Fred Josef, 1892–1985, direktör, Saltsjöbaden, sist Stockholm. P1.
Arnell, Gustava Magdalena, 1774–1862, senare gift med överste greve O R Wrangel. C5. Av Rudolf Heland efter original av hennes
blivande make. En läsande bevingad kvinnlig genius (antik stil) sittande i ett bibliotek. Carlander III, s 232; Bergman (1957), s 92 f.
Arnell, Karl Axel Gunnar, 1914–86, Norrköping.
Arnell, Hedvig och Gösta. Efter foto av villa.
Arnell, Sture Anders, 1905–90, lektor, Växjö. Av Bengt Brattström 1945. P1.
Arnestedt, Barbro, Stockholm. Bin bland blommor.
Arnhamn, Nils Victor Gustaf, 1885–1965, järnhandlare, Helsingborg. P2 efter foto + typtryck.
Arnheim, Frans Manfred, 1909–71, direktör, Stockholm. 1) Standardexlibris. P1. 2) Av Anders Henschen 1954. P1. Sjuarmad ljusstake.
Arning, Ester Ingeborg Kristina, 1889–1976, och Knut Samuel, 1892–1981, advokat, Göteborg. Av Waldemar Kjällkvist 1943.
Arnkvist, Lars, Örnsköldsviksområdet.
von Arnold, Hans, 1848–1913, agronom.
von Arnold, Hans Baltasar Reinhold, 1890–1937, kanslisekreterare, godsägare, Hofsta, Bettna, son till nedanstående Otto von Arnold.
Av Werner von Arnold (hans kusin). P1.
Arnold, Håkan, 1954–. Ipse. P1.
Arnold, Konrad. P1.
Arnold, Max. Av Karl Arnold.
von Arnold, Axel Gustaf Reinhold Otto, 1865–1926, godsägare, Hofsta, Bettna. Av Greta Welamson 1923.
von Arnold, Werner H R, 1886–1968, jägmästare, Halmstad, brorson till ovanstående Otto von Arnold. Ipse.
Arnström, Georg, kapten, Stockholm. Av G Tholle 1919. P1.
Arntyr, Oskar, ingenjör, Stockholm. Av Manne Östlund 1947. Herakles och den lerneiska hydran.
Aronson, Anders, 1888–1936, med dr, överläkare, Östersund. Av Hjalmar Arleman 1927. P1.
Aronson, Kerstin. Oljelampa.
Aronsson, Anders, förrådsförvaltare, Göteborg. Av Ruben Eldh 1920. X1 i 10 exemplar.
Arosenius, Gabriel, 1881–1950, komminister i Katarina församling, Stockholm. Av Johan Leksell. P1.
Arosenius, Stig H[ermans]son, 1922–2000, bokbindare, Uppsala, fyrmännings son till ovanstående Gabriel Arosenius. Av Ragnar
Albinsson 1927. P1. Uppsalasilhuett inom cirkel av noter.
Arrhén, Sven Claeson, 1785–, prost. Typtryck. Carlander III, s 322.
Arrhenius, Svante August, 1859–1927, professor. Av A Hbg (oidentifierad) 1930. Uppsala universitet.
Arsenius, Fredrik, 1858–, marindirektör, Stockholm. Trappa i cypresslund, torpet Fiume.
Arsenius, Samuel Ferdinand, 1857–1912, målare. Ipse. A som målarstativ.
Arström, Folke Emanuel, 1907–97, konstnär, Lidingö. Ipse 1981. P2.
Arta, Enny Teresia (Resi), 1901–89, fru, Borås, gift med ovanstående Arthur Andersson. P2. Stuga, solvisare. Se även Andersson, Resi.
”Arte et Marte”, se Lagerfelt, Axel – Riddarhuset.
Kungl Artillerikadettskolans bibliotek. Svartstämpel. ”Kongl. Artil: Cadet Skol: Biblioth:” Stjärna och tre kronor i oval.
Kungl Artilleri- och ingenjörhögskolan. Blåstämpel. ”Kongl. Artilleri och Ingeniör Högskolan”. Tre kronor i cirkel. Carlander I, s 115.
Kungl Artilleri- och ingenjörhögskolans bibliotek. 1) Krigsvetenskap. 2) Strategi och taktik. Typtryck. ”Kungl. A. o. I. H:s Bibliotek.”
Artillerimuseum. Cameostämpel. Kanon.
Artilleristyrelsens Bibliotek. P1. Blixtar m m.
Artsman, Bertil, se Artsman, Margareta och Bertil.
Artsman, Karin, 1957–, dotter till nedanstående Margareta och Bertil. Av Herman Reyers 1961. P1.
Artsman, Astrid Margareta, 1930–, journalist, och Bertil Ingemar, 1926–, Göteborg. Typtryck.
Arvedson, Anders Arved, 1794–1866, kyrkoherde. P6. Carlander III, s 391.
Arvedson, Emy, född Schraff, doktorinna, Stockholm. Av Albin Brag 1908. C3.
Arvedson, Hans, 1902–, läkare, Nyland(?). Av Thomson 1944. En sjöstrand.
Arvedson, Nils Gustaf, 1876–1951, disponent, Storbrohyttan. Av Albin Ferneman ca 1928. P1. Motiv av hyttan.
Arvidson, (NN), 1895–, drätseldirektör, Borås. Av Roland Kempe.
Arvidson, Frida och Mauritz, 1884–1966, lektor, Helsingborg. Av Bror Angelin 1932
.
Arvidsson, Ernst, ingenjör, och R, Gustavsberg. Ipse 1941.
Arvidsson, Gunvor, assistent. Av Hans Hornhaver (opus 1103). P7.
Arvidsson, Rolf Lennart, 1920–, 1:e bibliotikarie, Lund. 1) Av Jan Raneke 1978 (opus 120). P1/3. En jaktfalk stående på en uppslagen
bok. Valspråk: Parta tueri. 2) Av Jan Raneke 1978 (opus 121).
Arvidsson, Sten. Av Gösta Ritare 1967. P1.
Arvidsson, Ture, med stud, Uppsala. Av Folke Fridén 1946.
Arvidsson, Åke. P1. Landskap med ren.
Arweson, Oscar Emil, 1869–1953, bokhandlare, Stockholm. Av Elis Bergh 1913. P1, 2 färgvarianter. Visby ringmur, stockrosor, överst
vapen Arweson.
Arweson, Per-Erik, bokhandlare, Stockholm. Blåstämpel med initialerna P A.
Arwidsson, Folke. Ipse 1952.
Arwidssons lånbibliotek, C F, Göteborg. Typtryck. 2 pappersformat, stilvarianter. ”C. F. Arwidssons Lån-Bibliothek, Göteborg”.
Carlander I, s 404.
Arwill, f d Andersson, Tore, 1914–74, tandläkare, Lidingö. Av Werner Taesler 1944. P1. 2 färgvarianter. Orm och torshammare i
cirkelrunt exlibris.
Arwin, Asta Margareta (Greta), 1912–, fru, Stockholm, gift med nedanstående Harald. Typtryck.
Arwin, Harald Ragnar, 1899–1976, Stockholm. Typtryck.
Arwin (f d Anderson), Hjalmar, 1871–, direktör, Djursholm. Av Jacob Hägg 1910, utfört i C1 av Max Mirowsky. Utfört medan ägaren
fortfarande hette Andersson. Efter namnändringen användes samma bild och utförande men med efternamnet utbytt.
Arwin, Ingeborg. Typtryck.
Arwin, Lisa. Typtryck.
Aschberg, Sven. Av Isaac Grünewald 1936.
von Ascheberg, Rutger, 1621–93, greve, generalguvernör, Göteborg. Av Johann Martin Winterstein 1691. C2.
ASEA. ”ASEA, Biblioteket, Västerås”. Samlarnytt 1996 nr 3, s 24.
Ashley, Brian. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Ask, Fritz Gustaf, 1876–1934, professor, Lund. Typtryck. Monogram i cirkel m m.
Ask, Åke, tjänsteman, Brämhult. Av Roland Kempe 1956. Tavla, bok, mynt.
Askergren, Thorsten Alexis, 1879–, kontorschef, Stockholm. Av Gunnar Widholm. P1. ”Th. A. Askergren”.
Askholm, (NN).
Asklund, Lars Erik Josef, 1908–80, författare, Stockholm. 1) Av Stig Åsberg 1946. C3. Äppelblom med skalbagge och humla. 2) Av
Charles G Behrens 1950. P1 i 3 färger. Söderhus i Stockholm. 3) Av R (oidentifierad). Uppslagen bok över kringla och ax.
Asp, (NN). En asp mot skärgårdslandskap.
Asp, Barbro. P1. Landskap.
Asp, Carl Fritiof Albin, 1846–1907, med dr, f d bataljonsläkare, Malmö. Av Emil Orlik 1898. P6.
Asp, Ingeborg, fröken, Stockholm. Av Åke Nothberg 1933. P1. Rättvisans gudinna.
Aspegren, Herman, 1878–, ingenjör, Norfolk, USA. Av Arthur Sjögren 1900.
Aspegren, Olle. P1. Byggnad vid sjö.
Aspegren, Orvar Folkesson, 1889–1977, bankdirektör, Helsingborg. Ipse 1906. Spegelmonogram med blommor i vas. L1.
Aspenberg, Claes, boktryckare, Stockholm. Av Hjalmar Arleman.
Aspengren, Carl Gustaf, 1809–91, underlöjtnant i armén, Stockholm. Blåstämpel. Carlander III, s 515.
Aspenryd, Christina och Claes Göran, 1943–. Av Børge Elwi Carlson. X3.
Aspenryd, Gunn Inge-Gerd, 1935–, och Gustaf Lennart, 1939–, Billesholm. Av Børge Elwi Carlson. X3.
Asperen, F J W V.
Aspestrand, Sven. Ipse.
Aspgren, Johan Oskar Nestor, 1847–, överstelöjtnant, Mellbyn, Frösö. P1. Landskap.
Asplund, Axel G. Initialer A G A.
Asplund, Greta C:son. 1945. C3. Stjärna och skära i bladkrans.
Asplund, Gustaf, disponent, Bollsta bruk, och Signe. Av Signe Asplund (hans hustru) 1905. P1. 2 färgvarianter. 2 storlekar.
Asplund, Erik Gustaf, 1876–1948, med lic, 1:e marinläkarei marinläkarkåren, överläkare vid Eugeniahemmet, Stockholm. Av Greta
Sellberg-Welamson 1946. P1. 2 olika. SEF:s årsbok 1946, s 11; Nordiska exlibris (1948), s 51.
Asplund, John. Av Håkansson.
Aspner, Ludvig Sixten, 1902–90, kammarskrivare, notarie hos Stockholms bokauktionskammare, Stockholm, sist Sollentuna. Om
honom, se Cirkuläret 1990:4, s 118. Av Gunnar Hultman 1938. P1. 3 pappersvarianter. SEF 1938.
Assarsson, Octavie Elsa Maria, 1893–1982, lantbrukarhustru, Lissbro, Blädinge, Småland, sist Falkenberg. Gift med nedanstående
Henry Assarsson. Ipse 1937. P1. 2 pappersfärger.
Assarsson, Karl Henry, 1897–1976, lantbrukare, Lissbro, Blädinge, Småland, sist Falkenberg. Av Greta Carlsson 1947. P1. 2
färgvarianter.
Assarsson, Kristina. Av Børge Elwi Carlson 1985 (opus 590). X3.
Assarsson, Per Vilhelm Gustaf, 1889–1974, envoyé, Ramsjöholm (Ramsjöholm i Jönköpings kommun eller Ramsjöholm i Falkenbergs
kommun?), sist bosatt i Stockholm. Av Joachim Skovgaard(?).S:t Mikael och draken.
Asserlind, Georg, handlande, Göteborg. Gummistämpel.
Assow, Anton, 1879–1963, konstnär, Helsingborg. 1) Ispe 1902. X1, 2 färgvarianter. 2) Ipse. a) X1, b) P1. Rådhuset i Helsingborg.
”Astas bok” , se Johansson-Norsbo, Asta.
Astell, Edvin Gunnar Oskar, 1909–83, kir dr, Linköping, sist Malmö. Av Carl-E Johansson 1953. P1. Golfbag, resväskor m m. NET 54,
s 36, Cirk 30, s 6.
Asterling, Stig Gunnar, 1932–, Halmstad.
Asther, Edvard, 1867–, direktör, Malmö. Av C G Wictorin 1920. P1.
Asting (f d Andersson), Gunnar, 1903–, affärsbiträde, Göteborg. Av Erik Strömberg 1938. P1. Kvinna vid staffli.
”Astrids bok”, se Häggbom, Astrid.
”Astrid, Stellan, Sune” (oidentifierade). Av Yngve Forsblom 1956. X3.
”Ateneum för Flickor Stockholm”. Blåstämpel.
Athenæum. Pärmstämpel. ”ATHENÆUM.” inom en rektangulär ram.
Atmer, Gunnar Ivan, 1918–98, advokat, Stockholm, sist Danderyd. Av William Peterson 1956. P1, 3 färgvarianter. Initialerna G A i
gotisk stil mot mörk botten.
Atterbom, Per Daniel Amadeus, 1790–1855, professor. Typtryck. Pappersvarianter. Carlander III, s 363.
Atterling, Carl Henrik, 1835–85, skriftställare. Initialer C H A.
Attmar, (NN). Symbolisk figur i 2 färger.
Aubert, Caspar. P1. Vapnet med adlig krona.
”Augusta Wdt”, se Wennerstedt, Augusta.
Aue-Birkfeldt, Olga Hel. Emma Margareta I., 1908–84, Bengtsfors (gift med nedanstående Bertil Birkfeldt). Foto av ägarinnan vid
arbetsbord sysselsatt med stensättning, under överskriften ”STENSÄTTERSKAN PÅ DAL”.
Augustsson, Leif, Göteborg. Ipse. P1.
Augustsson, Stig, kultursekreterare i Jönköpings län. Av Rune Karlzon.
Aulén, Gustaf Emanuel Hildebrand, 1879–1977, biskop, Lund. Av Johan Leksell.
Aunver, Indrek, 1955–, Huddinge, son till nedanstående Ädu. Av Endel Köks.
Aunver, Ädu, 1922–, Huddinge. Av Indrek Aunver (hennes son) 1982.
Aupy, Pierre, 1919–, kyrkoherde i S:t Thomas katolska församling, Lund. Av Mats Andersson 1985. P1. Cirkuläret nr 155.
Aurelius, Bengt Olof, 1874–1955, komminister i Oscars församling, Stockholm. Av Elsa Björkman-Goldschmidt. P2. Fädernegården i
Östergötland.
Aurelius, Gunnar, Stockholm.
Aurelius, Ingrid Hedvig Kristina, 1906–47, fil mag, adjunkt, Laholm. Kusindotter till Bengt Aurelius ovan. Av Nils Aurelius (hennes
bror) 1935. Man i skog.
Aurelius, Kerstin Elisabet, 1909–, med lic, privatpraktiserande läkare, 1960 gift Palmgren, Linköping. Syster till Ingrid Aurelius ovan.
Aurell, Bengt Wilhelm, 1884–1950, fil dr, observator, Äppelviken. Ipse 1915. P1.
Aurell, Jan G, Malmö. Av Bertil Andersson 1971. Abstrakt motiv.
Aurell, Tage, 1895–1976, författare, Lövnäs, Mangskog. Sexmännings son till ovanstående Bengt Aurell. Av Ingeborg Blauw. X1.
Auriwillius, Carl Emanuel, 1797–1863. 1) Typtryck. ”Gefle”. 2) Typtryck. ”Upsala & Alunda”. 3) Typtryck. ”Uppsala”. Carlander III,
s 428.
Austin, Margareta, se Britten Austin, Margareta.
Austriin, Claudius T, 1670–1716, kyrkoherde. Typtryck. 2 varianter. Carlander II, s 212.
”Ave Crux Spes Unica”, se Trönnberg, Gunnar.
Avelin, Alexander.
Averås, Karl, Skorup, son till nedanstående Ulla(?). Av Eric ”Ola” Olsson.
Averås, Katarina Lena Margareta, 1964–, Skorup, dotter till nedanstående Ulla. Av Eric ”Ola” Olsson.
Averås, Ulla Barbro Margarethe, 1937–, Skorup. Av Eric ”Ola” Olsson.
”Ax Lek”, se Lekander, Axel.
Axberg, Erik, Norrköping. P6. Jordglob med uggla.
”Axel L” (oidentifierad).
Axel-Nilsson, Göran Axel, 1907–99, intendent, Göteborg. Av Axel Nilsson ca 1900(??). P1, 2 färgvarianter. Väg med pilar. SEF:s
årsbok 1941–42, s 44.
Axell, Allan Hugo, 1915–, ingenjör, Trollhättan, senare Linköping. Av Olof Axell (hans bror) 1948. P1. Segelbåt, sjömärke.
Axell, C P Hugo, sjökapten, Göteborg. Av G Hansson 1943.
Axelson, Hillevi, sjuksköterska, Katrineholm. Av E B (oidentifierad). P7.
Axelson, K A, 1897–, konsul. Av A N (oidentifierad). P2.
Axelson, Oskar Ludwig, 1873–1947, juvelerare, Stockholm. 1929. Cameotryck.
Axelson, Seth Severin, 1882–1964, konsul, Malmö. 1) Av Gunnar Weinberg 1910. P1. Gårdsvy. SET I, s 67. 2) Av Gunnar Weinberg
1912. 2 färgvarianter blått och svart, P1, 1 färgvariant rött, P2. Naken läsande kvinna.
Axelson, Stig, 1920–, Södertälje. Av Poul Ströyer 1950. P7. Sherlock Holmes och Hamlet med dödskallen. Samlarnytt 1997 nr 5, s 20.
Axelson, Torsten, 1877–1962, bankdirektör, Stockholm. Av Carl Erik Ekholm. 2 storlekar, 2 färgvarianter. ”Tillhör Solåsens
Bibliotek”.
von Axelson, Johan Gustaf Herman, 1874–1923, kapten, Mässvik, Bro församling, Värmland. Av Axel Asplund 1911. C1. Text:
”Mässvik”. Vapen von Axelson omgivet av en värja och plog. Över vapnet valspråket ”Lydnad och trohet”.
Axelsson, Allan. P1 i 3 färger. Gåspennor på liggande järntecken m m. ”allan axelsson”.
Axelsson, Arne. Av Abby Weltman 1988.
Axelsson, Bertil, se Axelsson, Eva och Bertil.
Axelsson, C M, föreståndare, Enköping. Av John Dunge. X1.
Axelsson, Erik Elieser, 1816–88, vågmästare, Norrköping. Svartstämpel. ”E E Axelsson” i oval ram. Carlander IV, s 9.
Axelsson, Eva och Bertil, Uppsala. Av Carin Ax 1980.
Axelsson, Gunborg. Av Tage Eggertz 1937. Sjölandskap.
Axelsson, Helga, Norrköping. Typtryck. ”Boken torde, utläst – – –”.
Axelsson, Johan Emil, Norrköping. Typtryck. ”Boken torde, utläst – – –”.
Axelsson, Margareta, fil mag. Av Aune Siim 1955. X1. Sjöhästar och sjögurkor. SEF:s årsbok 1955, s 50.
Axén, Anders Erik, 1807–89, revisor. Svartstämpel. Carlander III, s 503.
Axin, Sven Gustaf Emanuel, 1879–1965, fängelsedirektör, Varberg. Av G Otto 1922. P1. 2 storlekar. ”Sven A” med A:et, stort, i gotisk
stil och belagt med två sädesax framför bord med böcker vid uppslaget fönster.
Axinger, Inge-Maria Signe Sofia, född Michael, 1915–, gymnastikdirektör, Örebro. Av Endel Köks 1954. En naken kvinna till hälften
dold av grenar och däröver en antydd krona. Wiktorsson (2004), s 39 f.
Axlin, Bert, direktör, Malmö. Ipse omkring 1960.
Axmars Bibliotek, se von Schinkel, C D F B.
Ax:son Johnson, se Johnson.
B
B, se Bernström, Bengt (spegelmonogram). – Brolin, Hjalmar.
B A (oidentifierad). Blåstämpel ”B. A.”. Använd i bok tryckt 1843.
B-a-n (oidentifierad). Typtryck. Carlander IV, s 611.
B A W, se Warburg, B A.
B B (oidentifierad). Initialer på stående bok.
B B, se Brüne, Bernhard.
B B & C L B, se Bäve, Carl Louis.
B C (eller C B?) (oidentifierad). Typtryck. Initialer i ram.
B. C. Ö. (pärmstämpel), se Östlund, Britta Cajsa.
B E (oidentifierad). Fyra barn i skolbänk.
B E, se Ekdahl, Bo. – Ekstedt, Bruno.
B F (oidentifierad). Svartstämpel (sigillavtryck). Carlander IV, s 644.
B F (mot sol i hav), se Fahlström, Bertil. – Schöldström, Birger Fredrik.
B F W, se Watz, B F.
B G, se Gentele, Britta.
B G C, se Kalmar Gymnasiebibliotek.
B H, se Hasselrot, Berndt.
B I, se Israelson, Börje.
B J J, se Jönson, B.J.
B J M, se Boëthius, Jacob & Monica.
B J T V, se Vinsbro, Bengt Johan Ture.
B K, se Kumlien, Bertil. – Köhler, Björn.
B L (oidentifierad). Initialer till höger om vinkelhake m m.
B L (oidentifierad). Blåstämpel. Initialer under adlig krona.
B L, se Lundell, Birger.
B L & I S, se Lagström, Bertil.
B M (oidentifierad). Svartstämpel. Carlander IV, s 689.
B M B, se Baeckström, Birger.
B N (eller N B?) (oidentifierad). Initialer på bladdekor inom fyrkant.
B N, se Nilsson, Bo.
B O (oidentifierad). Initialer i rött, ”Reg” i svart [vad menas?].
B O, se Ohlsson, Björn Nikolaus.
B R B, se Bæckström, B R.
B S, se Sjögren, Berta. – Sjöström, Birger.
B S F K, se Borås Sportfiskeklubb.
B T (oidentifierad). Gummistämpel. ”Arte et Scientia” över vapensköld.
B T (oidentifierad). Av Uno Stallarholm. Böcker på två män.
B T M, se Modin, Bengt Theodor.
B W, se Wadström, Bernhard.
Baagøe, Thomas. 1) Av Hans Hornhaver 1985 (opus 380). P7/4. Golfspelare. 2) Av Hans Hornhaver 1985 (opus 386). Golfboll.
Baalack, Sven Olov, 1920–, tandläkare, Stockholm. 1950. P1. Vapen.
Baarsen, Folke, 1897–1973, byråinspektör, Stockholm, sist Bromma. Ipse 1912.
Bach, Friedrich Hermann H E Richard, 1904–71, köpman, Hallstavik. P1 i 3 färger. Notrad under namnet inom tecken.
Back, Viktor, 1868–1946, postmästare, Vetlanda. Av Carl Gunnar Wictorin 1917.
Backa sockens bibliotek. 1800-talet, med låneregler.
Backelin, A. Av Hans Johanson-Norsbo.
Backelin, G V, 1890–, tandläkare, Stockholm. Av Hans Norsbo. P1. Man på öltunna.
Backelin, Gertrud, fru, Falun. Av Hans Norsbo. P1.
Backlund, Börje, 1929–, inköpschef, Katrineholm. Av Aina Andersson. P7. 2 storlekar, 2 färgvarianter. Vikingaskepp och runinskrift
från Vörå i Finland, som ägaren är bördig ifrån.
Backlund, Erik, konsul. Se Helge Backlund.
Backlund, Figge. Hästsko i blommor inom ram.
Backlund, Harry. Skrivfjäder i bläckhorn, svala.
Backlund, Helge, lektor, Karlstad. Använt även av ägarens bröder, konsul Erik Backlund och ingenjören Waldemar Backlund. P1.
Modifierad kopia av exlibris för ägarens morfar, bokförläggaren Alfred Devirient, St Petersburg. Munk följande en boklånare, text.
Backlund, Nils, 1896–, direktör, Stockholm. Av Elsa Celsing. P1. Perforerat och operforerat.
Backlund, Torsten, 1907–, tandläkare, Luleå. Av Astri Nyström 1936.
Backlund, Waldemar, ingenjör. Se Helge Backlund.
Backlund, Widar.
Backman, Henning Albert, 1910–1973, antikvitetshandlare, Stockholm. Ipse 1937. P1. Vapen.
Backman, Nenne, fru, Stockholm. Av Henning Backman 1955. P1. Vapen.
Backström, A C. Initialer under byggnad, ”Hemgård”.
Badin, Adolph Ludvig Gustaf Fredrik Albrecht C. Rektangulärt, med namnet BADIN uppdelat på dess bokstäver, vardera stående på en
egen linje. Återgivet som frontespis i Ylva Eggehorns: En av dessa timmar (1996).
Bae- och Bæ-, se vid Bä-.
Bager, Ernst Bertel Ephraim, 1890–1960, med dr, överläkare, Mörby. (Brorson till nedanstående Harald Bager.) Ipse 1952. X3, 7 olika.
Diverse frukter m m.
Bager, Ernst Börje, 1929–, sedermera med lic, överläkare vid Kärnsjukhuset i Skövde. Av Bertel Bager (hans far) 1952. X3. Skidor
stående i snö.
Bager, Johan Peter Emil, 1892–1955, stiftsjägmästare i Strängnäs stift, ägare av Torsberga gård. (Bror till ovanstående Bertel Bager.)
P2 + P1.
Bager, Axel Harald, 1856–1932, köpman, direktör, Malmö. Av Einar Bager (hans son). P1. Vapen.
Bager, Inga, 1926–. Av Bertel Bager (hennes far) 1952. X3. Pyramider.
Bager, L I. Stämpel, 1800-talet.
Bager, Lars. Av Tryggve Nevéus 1984. Mangårdsbyggnad.
Bager, Maria Gabriella, 1892–1986, Malmö. Före 1922, då hon gifte sig Bagger-Jörgensen. Av Einar Bager (hennes bror). P2.
Bager, Marianne, Malmö. Av Einar Bager. P1. Vapen.
Bagge, Albin, 1844–87, adjunkt, Nyköping. Svartstämpel, oval. Carlander IV, s 318.
Bagge, Algot, 1875–1941, justitieråd, Stockholm. Av Axel Tallberg 1895. C2 efter holländskt C2.
Bagge, Carl Fredrik, 1750–1828, överstelöjtnant.
Bagge, Eva, 1871–1964, konstnär, Stockholm. (Syster till nedanstående Otto Bagge.) 1) Ipse. X1. Bagge och palett. 2) Ipse. X1. Ljus
och bok.
Bagge, Otto Fredric, 1905–95, rektor för skolan för bokhantverk, sist Karlshamn. (Son till nedanstående Otto Bagge.) Av Yngve
Kernell 1941, 1) typtryck, 4 varianter. 2) Vapensköld med bagghuvud sett framifrån.
Bagge, Fredrik.
Bagge, Gösta Adolfsson, 1882–1951, fil dr, tekn dr h c, professor vid Stockholms högskola, statsråd och chef för
ecklesiastikdepartementet, Stockholm. C2.
Bagge, Ivar, 1865–1925, läkare, Göteborg. Av Axel Goes 1910.
Bagge, Julius, 1844–90, musikförläggare, Stockholm. Typtryck, ”Stockholm | Julius Bagge.”. Carlander IV, s 318.
Bagge, Lars, se Bagge, Ulla och Lars.
Bagge, Märta, 1875–, fröken, Stockholm. Ipse 1901. Koppargravyr av Max Mirowsky. ”Ljuset behärskar världen”. Carlander IV, s
974.
Bagge, O-A. Av Johnsson (oidentifierad).
Bagge, Otto, 1865–1917, tulltjänsteman, Stockholm. Typtryck. Carlander IV, s 453.
Bagge, Peter P:son, 1743–1819, grosshandlare och godsägare, Uddevalla. C2. Carlander II, s 718.
Bagge, Ragnvald, 1903–, ambassadör, Saltsjöbaden. Omkring 1920. P1. Skalbagge.
Bagge, Ulla (f Nilsson), 1926–, underläkare, och Lars, 1924–, överläkare, Boden. (Dotterson till ovanstående Otto Bagge.) Av Bo
Berndal 1950.
Bagger-Hallberg, fil kand. Av Rosa Bagger-Hallberg.
Bagger-Sjöbäck. Fabriksskorsstenar.
Baggås bibliotek, se Söderberg, Olof A.
Bagler-Dahlström, Gunnar, 1915–, läkare. Av Britta Barr. P2. Ormstav.
Bagler-Sjöbäck, Lennart, direktör, Stockholm. P2. Fabriksskorstenar.
von Bahr, Björn Ivar Gustaf, 1935–, journalist, Stockholm. P1. Vapen.
von Bahr, Erik, 1866–1952, fältläkare, Uppsala. Av Eva Jamke-Björk 1931. P1.
von Bahr, Johan. Pärmstämpel ”J. v. B.” i gotisk stil.
von Bahr, Johan Otto Henrik, 1833–1914, kapten, och Alfhild Teodora Matilda, född Bergman, 1847–, Stockholm. Av Jonas Jonsson
1909. P6 framställd vid Generalstabens litografiska anstalt. ”Björnbo”. Sjögren (1915a); SET V, s 30.
von Bahr, Viktor och Anna. Av Viktor Holmgren 1958.
Bahrman, S E. Typtryck, P6, varianter. Även namnteckning.
”Ex Archivo Fideicommissi Ballabyensis”, se Bråkenhielm, Reinhold.
Ballé, Torsten. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Balsvik, Bengt.
Balthov, Börje, lärare. Av Arthur Sahlén. X1. Tremastare.
von Baltzar, Augustin Wolfgang, 1715–95, generalmajor. X1. Vapnet. Carlander II, s 474.
Baltzer, Gunnar, sjöofficer. Ipse. Segelbåt i månsken.
Balz, Otto, direktör, Stuttgart-Degerweh, Tyskland. Av Harald Sallberg 1938. C2.
Banasiak, Wladyslaw, Stockholm. 1952. Typtryck i 2 färger.
Banck, Christer A, skeppsredare, Helsingborg. Av Carl Hallberg
Banck, Einar, skeppsredare, Helsingborg. Av Karl Hallberg. Fyrtorn och skepp.
Banck, Essie, konsulinna, Göteborg. 1944. Kvinna matande fågel, öga.
Banck, Olga, fru, Helsingborg. Av Carl Hallberg(?). P1.
Banck, Tord, godsägare, Kristberga. Av Inga Carina Löfgren. Koppargravyr, 3 färg- och pappersvarianter. Såningsman.
Bancroft, Pauline, 1869−1966, gift Flach, se Flach, Carl-Gustaf.
Bandolin, Jakob, 1883–1969, överlots, Sundbyberg. Ipse 1925. P2. Ankare släpande på havsbotten.
Banér, Anna, 1585–1656. Pärmstämpel. Det fullständiga släktvapnet inom en lagerkrans. Carlander II:1; Exlibriscirkuläret 2004:3, s
436.
Banér, Sigrid Ulrika (SB)
Banér, Svante
Bang, F S. Namnet inom oval.
Bankmannasällskapet i Göteborg. P1. Skansen Lejonet i Göteborg.
Bárány, se Andersson-Bárány, Mia.
Barck, Henrik, 1750–1818, apotekare. Svartstämpel. Carlander II, s 781.
Barck, Nils Joachim Magnus, 1823–75, greve, överstelöjtnant. P6. Krona över initialerna J B. SjögF 116.
Barck, Nils Ludvig Ferdinand, 1820–, greve, underlöjtnant. Svartstämpel. Vapnet. SjögF 116.
Barck, Per Johan A, 1810–96, postmästare, Gränna. Svartstämpel. Carlander III, s 528.
Barck-Holst, Björn, 1897–1949, tandläkare, Stockholm. Av Georg Klinghammar. P1, 2 varianter. Kranium och spindel. Cirkuläret
1998:1, s 5.
Barcklind, Carl, 1873–1945, skådespelare, Stockholm. Blåstämpel, namnet i cirkel, med plats för nummerifyllnad i mitten.
Barclay, Alexander, 1822–85, grosshandlare. C2. Vapnet. ”Crux Christi Solamen Affert”. 2 pappersfärger. Carlander IV, s 81.
Barclay, L. Svartstämpel. Sjögren (1909), s 116.
Bard, Carl. P1.
Barde, Axel, 1889–1944, disponent, Malmö. Se även Persson, Axel.
Bardler, Göte, och Viola, Bandhagen.
Bark, John, bankdirektör, Uddevalla. 1) Av Th Thelander 1915. Villa. 2) Gummistämpel.
Barkén, Mauritz, rektor, Köping. P1. ”M B 1846 Köping”.
Barkfelt, Tore, 1897–1965, läkare, Stockholm. Av Sven Ekstedt 1930. P1.
Barkfors, Oscar, folkskollärare, Malmö. Av Carl Erik Andersson. P1. Ugglor och böcker.
Barklind, Olof, 1892–1935, advokat, Stockholm. Ipse. Ståltryck.
Barlow, George. Typtryck inom ram.
Barnarps Folk-Bibliotek. Blåstämpel.
Barne, Göran, Malmö. Av Bengt Peterson 1948. Vintermotiv.
Barnholdt, jämför Andersen Barnholdt.
Barnholdt, Harald och Sigrid. Av Ingrid M Årfelt.
Barnekow, Adolf Gabriel, 1838–1924, greve, godsägare, konsul, Sörbytorp. Av W Wyon 1878. C2. Vapnet. ”In Virtute quies”.
Carlander IV, s 260.
Barr, Knut, 1871–1929, fil dr, författare, Stockholm. Av John Dunge 1914. X1, 2 varianter. Nordiska exlibris (1948), s 40.
Barre, Carl Oscar, 1887–1954, läkare, Strängnäs. Av John Dunge 1912 (17?). X1.
Barrefors, Clas Håkan, Västerås. Av Rolf Rundström 1962. P7/2. Vapnet.
Barrefors, Ragnar, arkivarie, Västerås. Av Rolf Rundström 1962. P7/2. Vapnet.
Barrefors, Ulla. (Dotter till ovanstående Ragnar.) Av Rolf Rundström 1962. P7/2. Vapnet.
Barrfors, Oscar. P1.
Barring, Elsa. Av Gunnar Håkansson 1916. X3.
Barth, Marianne, fru, Sundsvall. Av Erik Nordström 1915. P1. 2 storlekar. SET VII, s 41.
Barth, Peter, Sundsvall. Av Nils Ekvall 1918. P1. Vapen.
Barth, Ragnar, direktör, trävaruagent, Sundsvall. Av Erik Nordström 1915. P1. Vapnet. SET VII, s 41.
Barthel, Sven Kristian, 1903–91, författare, Traneberg, sist Bromma. 1) Av Bertil Bull Hedlund 1940. P1. SEFÅ 1947, s 39. 2) Av
Roland Svensson 1943. P2. Nordiska exlibris (1948), s 50.
Barthels, Gust[af], 1869–1927, direktör, Göteborg. P2 efter foto.
Barthelson, Fredrik August, 1836–, kassör, Stockholm. Blåstämpel. Carlander IV, s 233.
Barthelson, Sigrid. ”Kyrka, pröfva allt...”
Bartler, Erik Laurentius, 1906–97, lektor, Örnsköldsvik, sist Linköping. Av Nils Asp 1942.
Bartley, Osborne, 1919–, professor, landshövding, ordförande i SACO 1973–80, Stockholm. Av Lennart Forsberg 1995. P7, 2
storlekar. Segel.
Bartsch, Elisabeth
Bassi, Bruno, 1901–57, lektor, Uppsala. 2 storlekar. Schack.
Bastman, Alf, 1877–1968, byråchef, Storängen. Av E Garde 1947. ”AEB” i krans, våg.
Bastman, Eivor. P7. Stiliserat träd.
Bauditz, Agnes, gift Lönnqvist, Helsingborg. Av Joel Lönnqvist. Orgelspelerska.
Bauduin, Joh Fr, språklärare, Göteborg. Typtryck.
Bauer, C Anders. P1. Ormskål, livboj m m.
Bauer, Anders, 1937–, direktör, Stockholm. Masker, uggla m m.
Bauer, Axel Viktor, 1886–1973, läkare, Ängelholm. Av Anna Thulin. P1.
Bauer, Fritz, 1864–1956, generalfältläkare, Stockholm. Av Carl Larsson 1908. P2, 2 storlekar. SET IV, s 26.
Bauer, Göran, 1923–, läkare, professor, Stockholm. Av Torsten Bjarre 1944. P1.
Baumbach, Herman, 1857–1931, fil kand, Uppsala. Typtryck.
Baumbach, Viktor, 1845–, apotekare, Ängelholm. Typtryck i 5 varianter.
Baumgarten, Otto, 1873–1940, apotekare, Sundsvall. Av Nils Ekvall 1915. P1, 3 färgvarianter + pappersformat.
Baumgartner, C, köpman, Göteborg. Av F Heinrichs Wupperthal. P1.
Beamish, Huldine, gift Fock, se Fock.
Beamish, R H, löjtnant, Stockholm. Av Seth Martin. Ståltryck.
”Beata”.
Beatelunds Fideikommissbibliotek, se Cederström, Anders.
Beausang, Jeanne, fröken, Göteborg. P1. Handskar av stål och sårat hjärta.
Bech, Arne, 1906–86, läkare, Tureberg, sist Saltsjöbaden. Av Almar Bech.
Bech, Margareta, fru, Kiruna. Av Almar Bech. P1.
Beck-Friis, Corfitz, greve (osäkert vilken av grevarna med detta namn). Omkring 1900-talets första hälft. Ägarens vapensköld inom
meanderram med en ros i vartdera övre hörnet.
Beck-Friis, Joachim (Jochum) Christian, 1886–1949, jur kand, 1:e kanslisekreterare, Stockholm. 1) C2(?). Vapen. 2) P6(?).
Beck-Friis, Lave Robert, 1857–1931, friherre, häradshövding, Skövde. P1 (efter C1). Vapen.
Beck-Friis, Signe, 1898–, friherrinna, Stockholm. Av Alfred Grenander 1921. Kvinna vid träd.
Becker, Einar, urmakare, Stockholm. Av Johan Leksell 1930. P1 efter silhuett.
Becker, Hansi, Stockholm. Dragspel och kuvert.
Becker, Karl Johan, Stockholm. P1. ”Hansi”, dragspel, brev.
Beckman, Aina A:son. P1. Skulptur på böcker.
Beckman, Anna. Blomma i fönster.
Beckman, Berner, 1899–, lektor, Strängnäs. Av Göran Skårman 1935. P1. Vapen.
Beckman, Ernst, 1850–1924, redaktör, riksdagsman, Djursholm. Av B G (oidentifierad). P1.
Beckman, Fredrik, 1812–92, kamrer, Danviken. 1) Svartstämpel. 2) P6 på rött papper. 3) Blåstämpel. 4) Stämpel med schablon.
Carlander III, s 548.
Beckman, Kerstin. Av Ingrid M Årfelt. P1.
Beckman, Sven. P1. Kolonner, grekiskt text.
Beckman, Sven. Dopfunten i Fröjels kyrka. Text: ”Dopfunten i Fröjel 3 · VII · 1966.” och ”Sven Beckmans bor på Gotland”, därunder
”nr.” följt av tomrum för nummerifyllnad (högsta observerade: 1.148).
Beckström, Birger, 1885–1958, banktjänsteman, Stockholm. Av Gunnar Asplund 1915. P1, 2 pappersfärger.
Bedarö bibliotek. Typtryck.
de Bedoire, Jean, 1728–1800, landshövding. Svartstämpel. Carlander II, s 594.
Been, J Kilian. Typtryck.
Beer, Alice. Läsande kvinna under träd.
Beerman, Allan, 1907–(1987?), apotekare, Eskilstuna. Av Evert Myhrman 1939.
von Beetzen, Harry, tjänsteman, Göteborg. P1. Tre kronor, böcker och vapen.
Behm, Alarik, 1871–1944, intendent, Stockholm. Av Nils Kjellberg ca 1925–28.
Behm, Bjarne, 1913–, redaktör, och Myrtle, Malmö. Vapen.
Behm, Carl L:son, intendent, Hammarö. Av Anna Wettergren-Behm. Spade, yxa, gitarr m m mot natthimmel.
Behm-Sundström, Hilda, fru. Av Anna Nauckhoff. P1 i 2 format, ”Herren Bevare Sverige”, initialer i rött.
Behn, Carl Conrad, 1744–1812, lånbiblioteksägare. 1) Typtryck. 2) Svartstämpel.
Behn, Fredrika Carolina, 1810–, lånbiblioteksägare. Typtryck. Carlander I, s 365.
Behn, Mats. Ett 17/1800-talshus med ett segelfartyg med korsflagga synligt i bakgrunden, därtill Dannebrogordens(?) och en
vävskyttel, brunrött tryck.
Behr, Ulla. Masker i Collosseum. P1.
Behre, Frank, reporter, Göteborg. P7.
Behrendtz, C. Svartstämpel. Carlander IV, s 613.
Behrens, A M, fru. Av Charles Gl Behrens 1943.
Behrens, Charles Glande, 1907–65, redaktör, Stockholm. 1) Ipse 1928. X3. Figur på berg mot sol. 2 storlekar. 2) Ipse. Typtryck i 2
format. 3) Ipse. Typtryck med vers i röd ram. 4) 1942. X3. Bokstäver och gravstickel. Lag 142a. 5) Ipse 1942. X3. Namnet på 3 rader i
ram. Lag 142b. 6) Av Tage Larsson 1945. Typtryck, 2 färgvarianter. 7) Av Pam G Rueter 1949. Trägravyr i 3 färgvarianter. Ros i
cirkel. 8) Av Bertil Bull Hedlund 1951. Vindros m m. ”Ex libris nauticis”. 9) Av Pam G Rueter 1953. Trägravyr i 2 varianter. Ängel,
byggnad m m. ”Zutphaniana”. 10) Av E Reitsma Valenca 1949. C3. 11) Av Ru van Rossum 1956. 12) Namnet och ”Opus R 300” i vitt
mot röd botten. 13) Av Otto Feil. X3. Gula blommor. 14) Av Erich Schöner. X1. Gul blomma. Jämför även Behrens, Charles en Frieda,
och Behrens, Charles Gl och Ulla.
Behrens, Charles (= ovanstående) en Frieda, Stockholm. Av Charles Gl Behrens 1938.
Behrens, Charles Gl (= ovanstående) och Ulla, Stockholm. 1952.
Behrens, Eva, 1935–. 1) Av Charles Gl Behrens 1940. X3, en variant högställd, den andra längdställd. Pappersvarianter. ”Dit boek is
van E. B.” Solros. SEF:s årsbok 1964, s 16. 2) Av Pam G Rueter 1957. Trägravyr, 2 färgvarianter. Korsade skyttlar, nål med tråd m m.
Behrens, Frieda, född Meinsma, 1905–64, fru, Stockholm. Gift med ovanstående Charles Gl Behrens. 1) Av Charles Gl Behrens 1938.
P1, 2 färgvarianter. 2) Av Charles Gl Behrens 1944. X3. 3) Av Charles Gl Behrens 1945. X3, rotogravyr.
Behrens, Johannes. Av F G (oidentifierad).
Behrens, Sven, 1919–, docent, Lund. P2. Landskap, böcker, fackla.
Behrens, W A, skeppsbyggare. Av Charles Gl Behrens 1934. X3. Fartyg/ångbåt.
Behring, Ann-Marie, studerande, Malmö. P1 i 3 färger. (Namnteckning på standardexlibris?) Troll på bok.
Behrman, Axel, 1871–1959, köpman, Malmö. Av Jules Schyl. P1.
Behrman, Maria, och Wilhelm, 1861–1943, läkare, Hudiksvall. Av Lisa Carlquist 1908. P1.
Behrman, Bror Walter, 1900–73, häradshövding, Norrköping. Av Arthur Johansson 1950. Justitia och blomkruka på lagbok.
Behrn, Carl Gustav, 1914–82, byggmästare, Örebro. En tegelmur synlig på ett skinn uppspänt i en träram. Wiktorsson (2004), s 41.
Beijer, Anna, 1873–1962, fröken, Lund. Tryckt på Esaias Tegnérs exlibris.
Beijer, Birger, 1881–, bokbindare. Av David Hultström 1939. P1, 2 storlekar. Lag f 143.
Beijer, Carl Johan Gottfried, 1819–83, lantbrukare. Svartstämpel. Carlander IV, s 48.
Beijer, Gunda.
Beijer, Maja, 1873–(?), född Tegnér, Lund. Tryckt på Esaias Tegnérs exlibris.
Beijer, Peter, 1845–1921, 1:e bibliotekarie, Stockholm. Av Lydia Skottsberg 1904. Stålgravyr.
Beijerhjelm, Carl Albert, 1825–82, disponent, Stockholm. Blåstämpel. Carlander IV, s 102.
Beijnoff, Emil, 1858–1943, bankkamrer, Uppsala. Av F H Markman 1901. P6. Top If 7, Carlander IV, s 969.
Beinof, Ragnar, 1904–, byrådirektör, Stockholm. P1. Tecknat porträtt och latinsk sentens.
Bejerot, Nils Johan Artur, 1921–88, Stockholm, sist Bromma. Av Svenolov Ehrén 1952. P1. Porträtt. ”Kämpa och lär”.
Bejve, Elis, 1896–1964, köpman, Laholm. 1) Av Alfred R Proessdorf 1914. P2, 2 färgvarianter. Varg. 2) Av Akke Kumlien 1924. C2 i
3 färger. 3) Av Akke Kumlien 1924. P6. Liggande gosse. 4) Av Akke Kumlien 1937. P1, 2 pappersfärger, 2 storlekar.
Spegelmonogram. 5) Av Alf Danning 1946. C3, 2 färgvarianter. 6) Av Johannes Britze 1946. C1.
Bejve, Elisabeth, fröken, Laholm. Av Johannes Britze 1955. P1, 2 färgvarianter. Blommor.
Belfrage, Knut Arkedius, 1851–1934, provinsialläkare, Mölndal. Av Arthur Sjögren 1905. P1, 2 storlekar. Vapen och eskulapstav.
Belfrage, Åke Lennart Bernhard, 1875–1932, kapten, direktör, Stockholm. 1) 1931. P10. Hjälm i fyrkantig ram. Ej använt. 2) Av Brita
Grep 1932. P1. Ätten Belfrages fullständiga vapen i medeltidsstil med omskrift såsom i ett sigill.
Belfrage, Nils Gustaf, 1885–, major, Stockholm. Av Lisbeth Hellström 1921. Rumsinteriör. Ej utfört eller använt.
Belin, Astrid och Valter, typograf, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1931. P1. Gamla Uppsala kyrka och högar.
Bell, Elly. P2. Foto av skogsparti.
Bellander, Adéle. Av Elin Bellander. P2.
Bellander, Bengt, 1882–1936, jägmästare, Backa, sedan Östersund. 1) Av Thora Holmström 1907. P1. Kvinnoporträtt. 2) Av Carl O
Petersén 1918. Fiskgjuse med lax i klorna flygande framför uppgående sol över fors. a) P1, mindre. b) X1, 2 storlekar, större, på
åttakantigt papper. Sportfiske 1938:4.
Bellander, Bror, 1883–1943, bankdirektör, Söderhamn. Ipse 1907. P1, 2 storlekar, 2 färgvarianter. Två ansiktssilhuetter.
Bellander, Elin, fröken, Stockholm. Ipse. P2.
Bellander, Gunilla. Stämpel.
Bellander, Gunnar. Basfiol, orm.
Bellander, Margit. Av Elin Bellander. P2.
Bellander, Nils, 1865–1946, regementsläkare. Av Elin Bellander. P2.
Bellander, Bror Olof, 1845–, jägmästare, Bollnäs. Av Torsten Holmström 1906. P1. Tall.
”Bellevue” (endast denna text). Relieftryck, cirkelrunt, bronsfärgat. Spjutkastare och häcklöpare. Använt i bok tryckt 1961.
Bellinder, Sven, 1882–1957, justitieråd, Göteborg. 1) 1948. P1. 2) Av B Backdahl ca 1948. P1. Läsande man.
Bellman, Margit, 1920–, med dr, Stockholm. Av M S (oidentifierad). X3. Svalor.
Bellman, Sven, 1918–, docent, Stockholm. Av Martin Sjöblom 1952. X1. Flygande svalor.
Bellström, Erik, 1885–1948, bankkamrer.
von Below, Gerda. P1.
Belstock, Alexander. Av Abby Weltman.
Belthe, Swen, blomsterhandlare, Göteborg. Ipse 1944. P1, 2 färgvarianter, 2 pappersvarianter.
Bém, R. (svenskt?)
Benander, C E, 1861–1956, rektor, Stockholm. Typtryck. Namn i ram.
Benander, Gertie. Av Børge Elwi Carlson (opus 665). P7, 2 storlekar. Runsten.
Benckert, Curt Ragnar, 1887–, fil kand, aktuarie, Stockholm. Av Johan Leksell.
Bendix, W, 1826–1904, grosshandlare, Stockholm.
Bendt, Kurt. P1. Pyramid, blommor.
Bendz, Bertil, 1880–1962, kapten, Eskilstuna. P6. Bengtssonska handelsboden i Mariestad.
Bendz, Ernst, 1880–1966, fil dr., Göteborg. Av Signe Lönborg 1910. P1. Efter ett stick i Alciatus Emblemata.
Bendz, Gerd, 1913–, kemist, Eskilstuna. Av Curt Blomgren 1941. P2.
Bendz, Gerhard, 1908–1985, docent, Lund. 1) Av Steve Orr. P1. 2) P2. Efter foto av skulptur.
Bendz, Gertrud. 1) Av Tage Bendz. 2) Av Bertil Kumlien. C1.
Bendz, Stig. P2 efter foto.
Bendz, Tage, 1909–, disponent, Eskilstuna. Av Akke Kumlien 1942. Ståltryck. Spegelmonogram. NEU 45.
Bendz, Tore H, 1874–1948, kapten, Eskilstuna. 1) Granat med röd eldslåga på gul botten. 2) Herrgård med fontän. 3) 2 storlekar.
Benedicks, Carl, 1875–1958, professor, Stockholm. Ipse 1920. Ljustryck.
Bengtson, B, och Esselöv, Gunvor. Brinnande ljus, skrivfjäder, dokumentrulle med texten ”Till Skeppe Bengtson & Gunvor Esselöv”.
Bengtson, Bengt, 1887–1972(?), direktör(?), Stockholm(?). Av Erik Månsson 1938. X3.
Bengtson, Dan. (Son till ovanstående Bengt?) Av Erik Månsson. X3.
Bengtson, Ella, fröken, Göteborg. (Dotter till ovanstående Bengt?) Av Erik Månsson 1939. X3 i 2 färger.
Bengtson, John. Typtryck. Carlander IV, s 466.
Bengtson, Magnus. Initialerna M B utgör samma bokstäver som initialbokstäverna i ”Min Bok”.
Bengtson, Oscar, redaktör, Barrebacken. Av Waldemar Sandström 1936. P1.
Bengtsson, Arvid. P2. Glasfönster.
Bengtsson, Bengt, 1910–, intendent, Lund. Typtryck.
Bengtsson, Berit. Frimärke.
Bengtsson, Bernhard, 1899–, folkskollärare, Vallentuna. Av Gustaf Croner. C3. Uppslagen bok mellan två träd.
Bengtsson, Bo. Segelbåt.
Bengtsson, Charles. P1. Plöjande man, två hästar.
Bengtsson, Elna, 1886–, lektor, Södertälje. Av Gunnar Notini 1944. P2 efter foto. ”Gimle” (i nordisk mytologi det ställe där människor
ska bo lyckliga i en ny värld efter Ragnarök).
Bengtsson, Eric, folkskollärare, Vallåkra. Av Emilia Bengtsson (hans hustru eller dotter?) 1946. P1. 2 pappersvarianter.
Bengtsson, Erik. Av M Forsslund 1938. P1. Merkurius på jordglob.
Bengtsson, Erik, affärsbiträde, Göteborg. Av Axel Holmberg 1942. P1. Sportmotiv.
Bengtsson, Ernst. Man med lyra. Ipse 1952. ”E B”.
Bengtsson, Ernst. Uggla med skrivfjäder och pappersarkpå en jordglob.
Bengtsson, Gösta, kapellmästare, Göteborg. Av Olle Olopson. P1. Lyra och noter.
Bengtsson, Helena och Axel, direktör. Ståltryck.
Bengtsson, Justus Henning, 1885–1965, överläkare, Stockholm. Av Greta Ruuth-Gahn 1901. C3.
Bengtsson, Hjalmar, 1889–, författare, Harplinge. Av Eric Nilsson 1944. P1.
Bengtsson, Hjördis. ”Micky”.
Bengtsson, Ingmar. Orgelpipor, flöjter inom två stiliserade träd.
Bengtsson, John Bernhard, 1868–1874, reservunderlöjtnant. Typtryck. Carlander IV, s 466.
Bengtsson, Lars Erik, typograf, Stockholm. Ipse 1948. Typtryck.
Bengtsson, Lydia, se Bengtzon, Lydia.
Bengtsson, Maja och Axel, 1881–, disponent, delägare i Skofabriken Svea, Örebro. Av Sigge Bergström 1918. X1, 2 storlekar.
Makarnas bostadshus vid Olaigatan i Örebro.
Bengtsson, Sigfrid, 1898–1953, konstnär, Staffanstorp. Ipse 1953. Ko på tre ben.
Bengtsson, Simon, 1860–1939, fil dr i entomologi, Lund. Av Oscar Antonsson 1925. P1. Man med fjärilshov. NEU 48.
Bengtsson, Staffan, studerande, Vallåkra, son(?) till ovanstående Eric. Av Emilia Bengtsson 1946. P1, 2 pappersvarianter.
Bengtsson, Sven, 1843–1916, skulptör, Lund. Av Erik Ekblad. P1. ”S B”, katt på bok, rött tryck, även i svart tryck. SET 1912, s 25.
Bengtsson, Wedel, fil kand, Halmstad(?). Av C-H Jensen-Carlén 1917. P1. ”W B”.
Bengtsson, Åke. P1. Passare, vinkelhake m m.
Bengtzon, Axel, 1899–, restauratör. Av Ragnar Albinsson 1949. P1. Stigande solv över hav, segelbåt m m.
Bengtzon, Lydia, 1874–1956, fröken, Stockholm. Av Lydia Skottsberg 1909. P1.
Benktsson, Bengt-Åke, 1907–1957, skådespelare, Göteborg. Ipse 1940. P1. Dödsdansen, efter en anfang av Hans Holbein d y. 2
storlekar, 2 färger.
Benner, Tord.
Bennet, (NN), 1878–, friherre, kapten. Gummistämpel. Vapen Bennet.
Bennet, Birgitta, född Thott, 1890–1964, friherrinna, Påarp. Av Friedrich Britze 1933. Hennes damvapen med sköldhållare. SEFÅ
1936.
Bennet, Carl Stephan, friherre, kammarherre. ”Ej långt efter 1828”. Visitkortsexlibris. Ägaren stående i mittfönstret i frontespisen till
Arvfurstens palats i Stockholm. SEF:s årsbok 1940, s 24–28.
Bennet, C Fr, 1863–1940, friherre, kammarherre. Vapen Bennet.
Bennet, Ewa, 1917–, friherrinna, gift Bernström, Ödåkra. Av Arvid Berghman 1935. P1. SEFÅ 1936.
Bennet, Jacob, 1868–, friherre, ryttmästare. Relieftryck.
Bennet, Tomas Carl, 1869–1953, ingenjör, Äppelviken. Av Johannes Britze 1935. C2.
Bennet, Wilhelm, 1898–, friherre, Örtofta, Eslöv. Av P O Stappe. P1. Slottsbyggnad.
Bennetter, E A N, direktör, Stockholm. P1. Masker, diverste verktyg m m.
Bennich, Ancy, 1907–, fru, Rånås. P1. Ax, eklöv och ollon.
Bennich, Lars, 1903–, direktör, Eastbourne, Sussex, England. Av Jan Raneke 1963 (opus 63). P1.
Bennov, Via.
Benson, Anders. En uggla åkande flygplan.
Benson, Karl Artur, 1907–, hamnkapten, Varberg. Ipse. P1.
Benson, John Robert, 1919–, filmman, Stockholm. P1.
Bentsen.
Bentzén, C-G, musiker, Stockholm. Ipse. P1. Piano, böcker.
Bentzen, Erland. P1.
Bentzer, Tage, 1910–, komminister, studierektor. Av M N (oidentifierad) 1953. P1.
Benzelius, Erik d.y. 1675-1743, bibl.
Benzelstierna, Matthias, 1713–91, statssekreterare, kansliråd, överpostdirektör, Stockholm. Av J von Engeström. C2, 2 olika. Carlander
II, s 459.
Benzian, John. Femuddig stjärna.
Benzinger, Kurt, 1898–, direktör, Stockholm. Av Berta Svensson-Piehl 1930. P1.
Berch, Bror Otto, 1902–, fil kand, godsägare, Össjö. Ipse. P1. ”Alta Vel Qvictem”.
Berch, Carl Reinhold, 1706–77, kansliråd. C2.
Berencreutz, Gillis, 1890–, rådman, Helsingborg. P1.
Berend, W B, 1855–97, fil dr, Stockholm. Av Stern. C2. Carlander IV, s 385.
Berens, Nils Robert Herman, 1909–, kapten, Göteborg. Av Rudolf Flink 1945. P1.
Berg, Alfred, 1871–1920, bankir, Stockholm. 1) Av Arthur Sjögren 1903. Stålgravyr i 2 färger. Bok under monogram ”A B” i girland.
2) Av Arthur Sjögren 1905. P1 med tonplåt.
Berg, Anna Lisa, 1907–, fröken, lärarinna, Kalmar. Av Torsten Lange 1932. P1.
Berg, Annika. 1970. P1. Hästsko.
Berg, Athos, 1894–1970, maskör, Stockholm. Av Knut Ström 1961. P1.
Berg, Bonde, Helsingborg. Av Algot Eriksson 1959. P1.
Berg, Carl-Erik och Ingegerd. Av Yngve Forsblom 1970. Skog.
Berg, Carl Gustaf. Svartstämpel. Carlander IV, s 613.
Berg, Clarita, fru, Göteborg. P1. Fontän.
Berg, Curt.
Berg, Curt, 1901–71, musikkritikerr, och Astrid, Stockholm. Av Bertil Bull Hedlund 1951. Kikare, blomvas, klarinett vid fönster.
SEFÅ 50–51, s 25.
Berg, Dearly. 1912. P1. Vapnet.
Berg, E, 1893–1952, provinsialläkare, Falun. Gummistämpel.
Berg, E M, se Berg, Einar och Marianne.
Berg, Ebba och Urban G:son, Stockholm. Av Ulla Ceder 1946. Läsande mor och son.
Berg, Edvard. Stämpel i oval.
Berg, Einar M, arkitekt, Stockholm. 1) Ipse 1955. P7. Grekiskt tempel. 2) Ipse 1961. P7. Fågel.
Berg, Einar, börsmäklare, Stockholm, se Berg, Lilli och Einar.
Berg, Ejnar, fil dr, arkitekt, byrådirektör, Stockholm. Gift med Marianne. 1) Ipse 1958. P1/2. 2) Ipse 1962. 3) Av Jaroslav Vodrazka m
fl 1963–64. C4, X3. Don Quijote. 4) Av Antonin Dolezal 1964. X2. 5) Av Jaroslav Vodrazka 1964–65. C4. Naken kvinna med ormar.
6) Ipse 1965. 7) Av Jaroslav Vodrazka 1966. C4. Insekter. 8) Av Jaroslav Vodrazka 1966. C4. Den barmhärtige samariten.
Berg, Ejnar (= ovanstående) och Marianne (se nedan). Av Jaroslav Vordrazka 1970. ”E M Berg”.
Berg, Elis. Ipse. P1.
Berg, Ellis, se Berg, Gunnar och Ellis.
Berg, Elsa, lärarinna, Växjö. Av Carl-Gunnar Wictorin 1939. P1.
Berg, Erik, 1903–1999, byrådirektör. Ipse 1950. P1. Träd, ”minne av far”.
Berg, Erik. Ipse 1968.
Berg, Ernst, 1884–, journalist, författare. Av L H (oidentifierad) 1935. P1. [Någon sammanblandning med nedanstående?]
Berg, Ernst, –1948, packmästare, ombudsman, Stockholm. Av L H (oidentifierad) 1935. Koppargravyr, 2 färgvarianter.
Berg, Filip. Av J L (oidentifierad). P1. Hus.
Berg, Folke, 1903–, advokat, Hässelby. P1. Namnet.
Berg, Gottfrid, jur stud. Av Aina Laurell 1914. P1.
Berg, Gottfrid, 1889–1970, tonsättare, Lidingö. Av Uno Stallarholm senast 1948, a) C3 (större), b) P1 (mindre). Nordiska exlibris
(1948), s 50.
Berg, Greta, arkitekt. Av Ejnar Berg 1961. P1/2. Fågel.
Berg, Greta, handarbetslärarinna, Stockholm. G B i cirkel.
Berg, Guillaume, Kopparberg. Rödstämpel.
Berg, Gunilla. Av Ejnar Berg 1965. X3/col, 2 färger, 2 storlekar. Fågel.
Berg, Gunnar. P1. Man med häst.
Berg, Gunnar. Av F H Falkenberg 1944. Man och hund vid lägereld i skogen, allt inom ett järnmärke.
Berg, Gunnar och Ellis. 1982.
Berg, Gustaf A, Råsnäs. Av Emma Aulin 1905. Ljustryck.
Berg, Gustaf Eric, 1841–1815, kyrkoherde. Typtryck, 2 varianter. Carlander II, s 701.
Berg, Harald, jur stud, Kristinehamn. Av Aina Laurell 1924(?). P1.
Berg, Ingegerd, se Berg, Carl-Erik och Ingegerd.
Berg, Inst[itut?]. Av (NN) Strååt. Antik bildsten föreställande en dubbelflöjtspelerska.
Berg, Ivar. P2. Man vid älv mot fabriker och bro.
Berg, Jan G:son, direktör, Stockholm. Av Ulla Ceder. Eld.
Berg, John Vilhelm, 1851–1931, professor, Stockholm. Av Arthur Sjögren 1916. P1. Serafimerlasarettets portal. SCIENTIA LABOR.
Nordiska exlibris (1948), s 49, SEFÅ 1944 bilaga p 15.
Berg, K A, 1870–, godsägare, Kortebo. Av Carl-Gunnar Wictorin 1919. ”Supra nubila”.
Berg, Karin, fröken, Stockholm. Av Ejnar Berg 1964. C4.
Berg, Karl. P2. Segelbåt.
Berg, Lars F, 1916–, agronom, Härnösand. Plog omgiven av rotfrukt och kärve över hjul.
Berg, Lilli och Einar, börsmäklare, Stockholm. Av Nelly Beijer 1934. P1, 2 färgvarianter.
Berg, M.
Berg, Marianne, studierektor, Stockholm. Gift med Ejnar Berg. 1) Av Jaroslav Vodrazka 1960. X3, 2 färger. 2) Av Ejnar Berg (hennes
man) 1964. X3, 2 färger. Don Quijote. 3) Av Jaroslav Vodrazka 1964. C4. Den tappre soldaten Svejk. 4) Ipse 1965. X3, 2
pappersvarianter. Laborant. 5) Av Antonin Dolezal 1967. X2, 2 storlekar. 6) Av Jaroslav Vodrazka 1967. Lito. Sjöjungfru.
Berg, Maud, sjuksköterska. 1) Av Ejnar Berg 1958 och 1964. Fåglar. 2) Av Ejnar Berg 1958. X3. Fågel. 3) Av Jaroslav Vodrazka
1964. C4. Fågel.
Berg, Monika. 1970. P1. Häst.
Berg, Nils. P1. Säck med skrift ”coffea arabica”.
Berg, Olof, se Berg, Ulla och Olof.
Berg, Olof P, 1918–, direktör, Göteborg. 1) Ipse 1961. P1. Vapnet. 2) Av Rolf Rundström 1969. P7/4. Vapnet.
Berg, Per Torsten, 1853–1926, generalkonsul, Djursholm. Av Yngve Berg senast 1917. P1, 2 färgvarianter. ”P T Berg”. SET 1917.
Berg, Reidar. Av S P (oidentifierad). Läsande man.
Berg, Rudolf. Av L (oidentifierad). P1. Pinjer på pelarklippa.
Berg, Signe.
Berg, Sigurd, 1884–1947, överläkare, Kullsveden. Av Yngve Berg 1905. X1.
Berg, Staffan. P1. Vapnet.
Berg, Stanley. Ipse 1953. Skolbarn. X3.
Berg, Sven, 1865–1931, fil dr, Osby. Av Alfred Grenander 1908. X2. Skarabé.
Berg, Sven. Av Ove Jacobsson. Tjurhuvud.
Berg, Thomas. P1. Vapnet.
Berg, Thor. P1. Läsande gosse under träd.
Berg, Thyra, född Lind, 1887–1970, bokhandlare, Hällefors. ”Thyras Bok”.
Berg, T(or, 1888–1954, arkivarie, Stockholm?). X3. Tre träd.
Berg, Torbjörn, försäkringstjänsteman, Stockholm. ”T Berg”. Av Cyril Carleson 1948.
Berg, Tore. Diagonalt uppdelad yta med fjällandskap på ena sidan och Trosas och Karlshamns vapenbilder, fristående, på den andra.
Berg, Ulla, född Munktell, och Olof, konsult, Örebro. Av Sven Sköld 1943. C2. Spegelmonogram av B M, däröver flygvapnets krönta
emblem. Wiktorsson (2004), s 43.
Berg, Ulrika G:son, fröken, Stockholm. Av Ulla Ceder. Drejskiva och palett.
Berg, Urban G:son, se Berg, Ebba och Urban G:son.
Berg, Veit G:son, direktör, Stockholm. Av Ulla Ceder. P1. Läsande man.
Berg, Wilhelm, 1839–1915, författare, arkeolog, Göteborg. Av R Callmander 1902. Boktryck, 2 storlekar.
Berg, Åke, 1879–1958, jägmästare. 1914. P1, 2 storlekar. Naken man.
Berg von Linde, Knut Axel Wilhelm, 1883–1969, kapten, 1:e gymnastikkonsulent, Stockholm. Av Brita Grep. P1. Vapnet.
Berg von Linde, Henriette. Typtryck.
Berga Bibliotek, se Johnson, Helge Ax:son.
Bergbom, John, 1899–, komminister, Skellefteå. Av Edith Welinder 1929. P1.
Bergbrant, Anders. Av Jo Erich Kuhn 1977 (opus 49). P1(2).
Bergbrant, Ing-Marie, med dr, läkare, Göteborg. 1) Av Jo Erich Kuhn (opus 85). Giftskål och orm. 2) Av Jo Erich Kuhn 1999 (opus
228). Hildegard von Bingen.
Bergdahl, E O, 1890–1964, kamrer, Filipstad. Av Sven Schönbeck 1943. P1, 2 pappersvarianter.
Bergdahl, Gerda. Granar och sjö.
Bergdahl, Thore, komminister, Östra Stenby. Ipse. P1. Gata med hus.
Bergdahl, Thure. ”Thure Bergdahls bok”. Sjögren (1915a).
Bergelin, Theodor, 1822–64, agronom. Typtryck. Carlander IV, s 82.
Bergelius, L M. P2. Uggla.
Bergelmer, Einar, 1870–, häradshövding, Stockholm. Svartstämpel.
von Bergen, Carl, 1737–1797, magister, präst. Typografi.
von Bergen, Maria, född Henschen, 1840–. Gummistämpel. Namnet i ram med två stjärnor.
Bergén, Robert, 1882–, folkskollärare, Tågarp. Av Emil Johanson-Thor 1936. C3. NEU 43.
Bergendahl, Erling. Man med gåspenna m m.
Bergendahl, Hugo, boktryckare, Göteborg. P1. Läsande dam.
Bergendahl, Inga. Av M Linde 1946. Mangårdsbyggnad.
Bergendahl, J, grosshandlare, Köping
Bergendahl, Laurentius, 1810–92, ryttmästare, Ryholm. Svartstämpel. Carlander III, s 521.
Bergendal. Av Jan Raneke 1969. P1. Vapen.
Bergendal, Asta, 1899–, läkare, Stockholm. Av Astrid Rietz 1947. Naken flicka.
Bergendal, J(?). Blåstämpel. Namnet på banderoll.
Bergendal, Stig H:son, 1911–, tandläkare, Uppsala. 1) Av Johannes Britze 1959. C2. Vapenbild. 2) Av Jan Raneke 1959. P1/3.
Bergendorff, Elin, –1962, fru, Nässjö. Av Ingeborg Uddén 1945. Slåtterblomma.
Bergendorff, Christian Fredrik, 1872–, apotekare, Stockholm. Av Carl Bring. P6.
Bergendorff, Sture, 1906–64, ekonomidirektör, Djursholm. P1. Pilbåge på fransk lilja i grankrans.
Bergene, Trygve, 1924–, stadsläkare, Västerås. Av Carin Ax 1962. P1.
Bergenfeldt, E, 1890–, överläkare, Västerås. Av Thomson, 1944. P2. Naken gosse med ljusstake.
Bergengren, Erik, 1900–77, konsul, författare, Helsingborg. Av Gustaf Möller 1930. X3. Motiv från släktvapnet.
Bergengren, Georg, 1894–, köpman, Helsingborg. Av Harriet Sundström 1918. X1, 2 färgvarianter. Vapen.
Bergengren, Göran, studerande, Helsingborg. 1) Av Georg Crona. P1, 2 färger. Antikt skepp, riddare i strid, motivet hämtat från
Bayeux-tapeten. 2) Av Georg Crona. P1. Två stiliserade hundar med pojke.
Bergengren, Jimmy, 1924–, affärsman, Alice Springs, Australien, född i Helsingborg. Man med vapensköld, i handen bok, korall,
snäcka.
Bergenhielm, Johan, 1629–1704, friherre, hovkansler. C2. Vapnet.
Bergenholtz, N A, Kalmar. Gumminamnstämpel.
Bergenstråhle, Gunnar, 1901–66, direktör, Huskvarna. Av Bertil Kumlien 1951. Stålstick. Spegelmonogram.
Bergenstråhle, Klas, 1852–1921, rådman, Sala. 1890. P6. Carlander IV, s 368.
Bergentz, Harald, 1892–, kyrkoherde, Örkelljunga. Ipse. P1. Två tallar vid sjö.
Berger, Dagny, se Berger, Olof och Dagny.
Berger, Gull. Av S A (oidentifierad) 1943. Orkidéer.
Berger, Gunvald, 1907–1985, kommendör, Saltsjöbaden. Ipse. Segelbåtar. C2, 2 pappersvarianter.
Berger, Henning, 1872–1924, författare, Stockholm. Av Arthur Sjögren 1917 eller 1919. P1.
Berger, Lennart. Orm i ring, man i pulka med ren.
Berger, Olof, 1910–, tandläkare, och Dagny, Karlskrona. Av Greta Bengtsson. P1.
Berger, Tage, 1891–1974, försäkringstjänsteman, Stockholm. P6, 2 färgvarianter.
Bergerham, Per Olof, revisor, Ludvika. Av Bengt Lissegårdh 1958. P2.
Berggren, Arne, direktör, Trollhättan. Av Nils Lundgren 1948.
Berggren, Arvid, kamrer, Arild. Av Åke Holm 1967. P1. Mytologiskt motiv. Se även Berggren, Vivi och Arvid.
Berggren, Edvard Wilhelm, 1852–1939, byggmästare, Stockholm. Av Axel Tallberg. C3, 3 storlekar. Carlander IV, s 369.
Berggren, Emma, lärarinna, Göteborg. Slingrande väg.
Berggren, Erik. ”Humor multium vener”.
Berggren, Erik August Wilhelm, 1873–1939, apotekare, Huskvarna. Av T Erlandsson 1908.
Berggren, Erik, läkare. Ormstav, linea, kedjeram, ”Post Nubila Phoebus”.
Berggren, G. X3. Uggla.
Berggren, J A. Blåstämpel. Carlander IV, s 617.
Berggren, J C. Svartstämpel.
Berggren, John. 1917. Landskap.
Berggren, John E, försäljare, Stockholm. Av Öije Kjellbom 1936. X1.
Berggren, Pål. P1. Segelbåt med två personer.
Berggren, Stina. P1. Uggla, grankottar.
Berggren, Ulf. Merkuriestav och värja korslagda bakom ett timglas. ”ars longa vita brevis”.
Berggren, Vivi och Arvid (= se ovan), Arild. Av Åke Holm 1973. X3. Stiliserat träd.
Berggren, W. Av Tallbergs ateljé.
Bergh, Ann-Margret. P1.
Bergh, C V. Svartstämpel.
Bergh, Ebbe Wilhelm Jeppa, 1872–, med dr, Malmö. Ipse.
Bergh, Einar, 1887–1919, civilingenjör, Stockholm. Av Ragnar Hjorth, C3.
Bergh, Hagbard Elis, 1881–1954, arkitekt, Stockholm (inte Linköping?). Ipse 1909. P1. SET 1911, Lag f 146.
Bergh, Henry. P1. Nothäfte, fåglar, blomkvist.
Bergh, Eric, 1915–90, disponent, Göteborg. Av Sam Johansson 1945. P1. 3 färger.
Bergh, Gunhild, 1888–, fil dr, Uppsala. Av Pär Axel Olsson. P1.
Bergh, Karin, –1924, fröken, Stockholm. Av And. Roland 1912. ”K B”.
Bergh, Lennart. P1. Vinge, sentens ur Havamal.
Bergh, Silge, ingenjör, Vänersborg. P7. Utsikt från fönster.
Bergh, Svea. 1) Av J A (oidentifierad). P1. Segelbåt. 2) Utsikt mot vatten.
Bergh, Thorsten, 1901–65, extra ordinarie hovrättsnotarie, Malmö. Av Karl Aspelin. P1.
Berghagen, Hans, med stud, sedermera läkare, Saltsjöbaden. Av Algot Eriksson 1964. Segelbåt.
Berghagen, Nils, odont dr, professor, Stockholm. Tandutdragning.
Berghel, Alfred, 1857–1930, med dr, Stockholm. Av John Söderström 1910. P2 och P1.
Berghman, Adolph, 1802–85, grosshandlare. Koppargravyr. Carlander III, s 465.
Berghman, Alice, född Ewerlöf, 1900–62, gift med nedanstående Arvid Berghman. Av Friedrich Britze 1935. P1. Hennes damvapen i
oval med kartuschomramning.
Berghman, Ambrosius Magnus. Typtryck. Sjög 118.
Berghman (f d Eriksson), Gustaf Arvid, 1897–1961, försäkringstjänsteman, hovkamrerare, Stockholm. 1) 2 färgvarianter. Naken
kvinna. 2) Av Friedrich Britze 1934, a) P1, b) P10. Vapen Berghman med valspråk ”Per Aspera ad Astra”. 3) Av Hans Langweiler
1935. P1. Tvåfärgstryck. Fana. SEFÅ 1936, 1946. 4) Av Otto Hupp 1936. P1/2. Vapnet. SEFÅ 1937 (eller 1936?). 5) Av Johannes
Britze 1939. C2. 6) Av Friedrich Britze 1940. C2. 7) Av Sven Sköld 1943. Pärmexlibris. 8) Av Sven Sköld 1944. P1 i färger. Blad. 9)
Av Johannes Britze 1944. C2. Efter Elmquists statyett Fåfänga. 10) Ipse. Pärmexlibris.
Berghman, G, dr. Donationsexlibris för hans Elzevirsamling, se Kungl Biblioteket.
Berghman, Gustaf Schlegel, 1836–1911, med lic, läkare, Stockholm. Av Nils Posse. P6, 2 storlekar. Carlander IV, s 225.
Berghman, Lars Petter, 1779–1862, rådman, Lund. Typtryck. Carlander III, s 285.
Berghman, Nore Erik Anders, 1887–, ingenjör, Uddevalla. Av Greta Ruuth-Gahn. C3.
Berghman, A Timoleon, 1845–1906, auditör, Malmö. Av Stina Beck-Friis 1900. P1.
Bergholtz, (NN). Vapen med klippa.
Bergholtz, Inga. P1. Kyrktorn, klocka.
Bergin, Anders Elias, 1778–1862, grosshandlare. Svartstämpel. Carlander III, s 285.
Bergius, Dorothy. Av T G (oidentifierad). 2 färger. Blomma, böcker.
Bergius, E B, 1872–1972, fabrikör, Stockholm. Av Rollan Ellius 1932. P1.
Bergkvist, Folke. Av Yngve Forsblom 1960. Redskap.
Bergkvist, Sture, 1909–1980, överpostiljon, Malmö. 1) Av Jan Raneke 1960, P1 (opus 36 a), P1/4 (opus 36b). Fullständiga vapnet
Bergkvist. 2) Av Gerhard Karlmark 1961. C3, 2 färger. 3) Av Åke Holm 1975. X3. Sakeus i fikonträdet.
Berglin, Bror. P1. Silhuett av skog, ”Låt mig verka medan dagen varar”.
Berglin, Åke, urmakare, Göteborg. Standardexlibris(?).
Bergling, Ragnar, 1924–, fil dr, universitetslektor, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1960. P1. 1600-talskarta(?) av kyrkby och kyrka.
Berglund, (NN). Av Inga Brita Nordwall.
Berglund, Arvid, typograf, Stockholm. P1.
Berglund, Bengt. Hästsko om bok.
Berglund, Bengt, 1903–, l:e marinläkare, Hedemora. Av Eric Nordlöw 1945. P1, 2 pappersfärger. Flugfiskare vid älv.
Berglund, Elof.
Berglund, Erik. P1.
Berglund, Gustaf. P1. Två stjärnor.
Berglund, Gustaf. P1. ”G B” under trumpetande pojke.
Berglund, Gösta. P1. Uggla på bok.
Berglund, Gösta, Drätselkontoret, Malmö. Danska flaggan (han var gift med en danska) och ”Frihet · Vetande · Tolerans”.
Berglund, Hadar. P1. Landskap.
Berglund, Hans, studerande. Ipse 1943. X1. ”H B”.
Berglund, Harald. Boksamling.
Berglund, Inge, fil kand. Av Carlström 1936. ”I B” i monogram.
Berglund, Ingemar. P1. Präst med bibel.
Berglund, Robert, 1891–, läroverksadjunkt, Lidingö. Av Knut Hallgren 1921. 2 färgvarianter.
Berglund, Robert. [Identisk med ovanstående?] Ipse 1946. P1. Man vid strand.
Berglund, Svenning. Av Sven Haquin Malmros. X1. Plog, uppslagen bok.
Berglund, Tore, redaktör, Falkenberg. 1) Av Marianne Fosselius 1948. P1. Matriser. 2) Av E B (oidentifierad). 2 pappersfärger. Bok
och flygplan.
Berglund, V.
Berglund, Jon Verner, 1887–1959, bokhandlare, Stockholm. 1) Ipse 1913. P1. Sköldpadda. Lag f 149. 2) Av Johan Leksell 1931. P1
efter sil....P1. Pojke och flicka. Lag f 148. 3) Ipse 1937. P1 i 2 färger. ”När dina ord upplåtas, giva de ljus”. Lagerström (1943), fig 150.
4) Ipse. P1. Musikinstrument, pojke. Lagerström (1943), fig 151.
Berglöf, John och Anna. Av W Z (oidentifierad).
Berglöf, Lennart, 1878–1953, generaldirektör, Stockholm. Av Maj Bring.
Bergman, A. Av John Dunge 1920.
Bergman, Alfhild, se von Bahr, O.
Bergman, Axel, hovrättsnotarie, Lyckeby. 1938. P6. Rosor, monogram.
Bergman, Bill, 1904–, överste, Stockholm. P1, varianter i 2 färger. Havsvy i cirkel.
Bergman, Carl, Linköping. 1) Blåstämpel. 2) Blåstämpel. Carlander IV, s 984.
Bergman, Carl Gunnar, 1881–, professor, Lund. Av Folke Zettervall. P1.
Bergman, Carl Hampus. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Bergman, Carl Edvard, 1842–94, grosshandlare, Stockholm. Stålgravyr. Monogram. Carlander IV, s 304.
Bergman, Elmar, Riga. P1 i 4 färger.
Bergman, Elsy, fröken, Göteborg. Av Werner Poser. X1. Segelbåt.
Bergman, Emanuel, 1887–1948, med dr, överläkare, Eskilstuna. En av Erik Gjethwoldsén upprätt förteckning av Bergmans skrifter om
exlibris är utgiven 1947, vari framgår att Bergmans oeuvre som exlibristisk skribent inleddes med en recension av SEF:s årsbok 1937.
Av egna exlibris lät han göra sig 25 stycken. Daterade: 1) Av Carl Ohlson 1927. P6, 2 storlekar, 5 pappersfärger. Landskapsvapen. 2)
Av Friedrich Britze 1936, a) C2 (mindre), b) P1 (större), c) (miniatyr), 5 pappersformat. Fullständiga vapnet Bergman åtföljt av en
eskulapstav på vardera sidan ovantill. SEF:s årsbok 1936, s 19. 3) Av Friedrich Britze 1937. Superexlibris. 4) Av Sixten Lundbom
1937. P1. Torso. 5) Av Johannes Britze 1938. P6 efter koppargravyr, 3 varianter. SEF:s årsbok 1940, s 53. 6) Av Johannes Britze 1939.
C2, 100 ex, varav 25 handkolorerade. Vapen. 7) Av A G Bördh 1939. P1. 8) Av Alvar Lundin 1939. P6. En ros med stjälken vriden i
spiral, eskulapstav, böcker, Bergmans sköld. 9) Av Otto Hupp 1940, a) P1, svart, b) P1/4. Fullständiga vapnet Bergman. SEF:s årsbok
1941–42, s 48. 10) Av Carl Oscar Borg 1942. P1, 2 pappersfärger. Träd ur uppslagen bok. SEF:s årsbok 1943, s 91. 11) Av Björn
Jonson 1942. P1. Flodlandskap. SEF:s årsbok 1943. 12) Einar J:son Kedja 1942. a) X3/2, rött och grönt, b) X3, rött och blått. Vapnet.
SEF:s årsbok 1943, s 102. 13) Av Ragnar Albinsson 1943. P1. Symboler från Bergmans vapenexlibris. 14) Av Carl Johansson 1943. 2
pappersfärger. Spegelmonogram över namnet. 15) Av Sven Sköld 1943. P1/2. Namnet omkring sol, hjul. 16) Ipse 1944. Namnet runt
hjul. Pärmstämpel? 17) Av Friedrich Britze 1944. C2. Vapen. 18) Av Oscar Sjöberg 1944. P1, 2 pappersformat. Timglas i portal. 19)
Av Thor Fagerkvist 1945. 20) Av Gustaf von Numers 1945. P1. Vapen. ”Sub specie aeternitatis”. 21) Av Karin Persson 1945.
Trägravyr, 2 färgvarianter. Sol med sju strålknippen över blommor. SEF:s årsbok 1945, s 65. 22) Av Sven Sköld 1945. P2/2. Vapen.
23) Av O Jaer 1947. ”Till 60-årsdagen 11.8.1947”. Odaterade: 1) Av Carl O Petersén. Ljusstake med orm. 2) Av Albert Jaern.
Guldgrävare.
Bergman, Emanuel (jämför ovan) och Hanna (jämför nedan). 1) Av Johannes Britze 1941. P1. Allianssammanställning av makarnas
sköldar under Bergmans hjälm. 2) Av Reinhold von Rosen 1944. P1 efter C3.
Bergman, Emil, bokhandlare, Jönköping. Av Donald William-Olsson ca 1915. SEF:s årsbok 1936, s 60.
Bergman, Erik Hjalmar, 1865–1941, tandläkare, Borås. Av John Hedaeus 1914. P1. Jämför även Bergman, Erik och Hanna.
Bergman, Erik (= ovanstående), och Hanna Juliana, född Hedborg, 1866–, Borås. Av John Hedaeus 1914. Öppen spis, ”Vår härd”.
Bergman, F Aug. P1. Byggnad.
Bergman, Fredrik, 1857–1936, med dr, barnläkare, Göteborg. Av Carl O Petersén 1907. P1, 2 färgvarianter. Ett barn med blombukett i
handen sittande med ryggen mot en uppslagen bok och därmed dold för en rad skelett med liar på axeln som går förbi.
Bergman, Gertrud, fru, läkare. Av Stig Borglind. C3.
Bergman, Greta, född Sundquist, 1895–1983, och William, 1895–1988, civilingenjör, Stockholm. Av Lars Gottfridsson. Kalligrafiskt,
med de två förnamnen på varsin rad, därunder namnet Bergman lodrätt. Olika färger.
Bergman, Gunnel. Av Eric ”Ola” Olsson ca 1998. P7.
Bergman, Gustaf, boktryckare, författare, Göteborg. Av Ragnar Albinsson 1935.
Bergman, Gustav, regissör. Av Hans Thoma 1904. P1, 2 storlekar.
Bergman, Halvar, studerande, Eskilstuna. Av Curt Blomgren 1941. P2. Element (hjulkors och laxstjärtskura) ur Bergmanvapnet,
fotboll, kompass, böcker.
Bergman, Hampus Gustaf, 1796–1830, bataljonspredikant. Typtryck, 2 varianter. Carlander III, s 416.
Bergman, Hanna, född Burén, 1887–1948, med dr, Eskilstuna. Gift med ovanstående Emanuel Bergman. 1) Av Friedrich Britze 1936.
Stålstick. 2) Av Johannes Britze 1941. C2. 3) Av Gerda Palm 1941. P1. 4) Av Friedrich Britze 1942. P1.
Bergman, Hanna (jämför ovan) och Emanuel (jämför ovan). 1) Av Gustaf von Numers 1945. 2) Av Charles Gl Behrens 1946. 2
storlekar. Rik blomsterram. ”Sub specie æternitatis”. SEF:s årsbok 1964, s 19.
Bergman, Harry, 1903–, konstnär, Uppsala. P1. Uggla på pensel.
Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, 1883–1931, författare, Stockholm. Av Arthur Sjögren 1906. P2. En fjäderpenna och röda
blodsdroppar mot bakgrund av en slingrande väg. SEF:s årsbok 1971–74, s 44; Wiktorsson (2004), s 45.
Bergman, Hjalmar, 1885–1957, fabrikör, Örebro. Av Inga Tegner senast 1937. P1, 2 pappersvarianter. Ett malteserkors, allseende öga
och Odd Fellows länkar ovanför ett skogs- och sjölandskap. SEF:s årsbok 1937, s 97; Wiktorsson (2004), s 43.
Bergman, I E, bokhandlare. Av Bertil Lindström. Pergamentrulle.
Bergman, Inga och William, –1963, banktjänsteman, Göteborg. Av Folke Reyde 1955. P1. Notrad överlagd stiliserat träd.
Bergman, Jan, se Kerstin och Jan.
Bergman, Johan, 1864–1951, professor, Stockholm. Av Karl Örbo. P1.
Bergman, Johan Magnus, 1792–1867, med dr. Typtryck. Carlander III, s 378.
Bergman, Kerstin och Jan. En uggla på en uppslagen bok, ett brinnande ljus. Färgvarianter.
Bergman, Kristin. Av N J (oidentifierad). P1. Sjölandskap.
Bergman, Lars Petter, 1779–1862, rådman, Lund. ”L: P: Bergman”.
Bergman, Mats. ”MATS BERGMANS | GAMLA BOK”.
Bergman, Per-Olov, 1928–, studerande, Eskilstuna, sedermera civilingenjör, Stockholm. 1) Av Curt Blomgren 1939. P1, 2
pappersvarianter. Vapen. 2) Av Sven Sköld 1940. SEF:s årsbok 1947, s 46.
Bergman, Robert. Typtryck med namnet inom rektangulär ram och ”No.” för nummerifyllnad.
Bergman, Rune, försäljningschef, Mölndal. Av Hans Hornhaver 1984. P7. Bil.
Bergman, Ruth, fröken, Eskilstuna, sedermera New York, USA. Av Sven Sköld 1940. P1.
Bergman, Signe Vilhelmina Ulrika, 1869–1960, fröken, Stockholm. Av Folke Zetterwall. P1.
Bergman, Stig W:son, fil mag, Stockholm. Av Annie Bergman 1917. X1. SEF:s årsbok 1938, s 59.
Bergman, Sven. 1941. Uggla på bok bredvid brinnande ljus.
Bergman, Ted, bankman, Lidingö. 1) Av Henry Lauritzen 1967. P7. Sherlock Holmes bostad. 2) Av Virgil Partch 1970. P1. Man i
gungstol.
Bergman, William, se Bergman, Greta och William.
Bergman, William, se Bergman, Inga och William.
Bergman-Hedborg, se Bergman, Erik och Hanna.
Bergman-Olsson, Märta, Södra Kvarn. Av Anne-Christine Hultberg 1968.
Bergmark, Carl-Gustaf, 1904–73, kyrkoherde, Norrala. Typtryck.
Bergmark, Gustaf, 1881–1951, professor, Uppsala. P1. Bok, spira, orm. ”G. Bergmark”.
Bergner, Sten Erik Torvald, 1885–1969, läkare, gynekolog vid Örebro lasarett, Örebro. Av Tora Bohmansson 1921, a) koppargravyr, 2
storlekar och pappersvarianter, b) P1. En stork stående på ett ben i havsbrynet, däröver tre lindebarn i medaljonger. SEF:s årsbok 1936,
s 77; Wiktorsson (2004), s 46.
Bergner, Gunnar, 1878–1966, apotekare, föreståndare för apoteket Hjorten, Örebro. Ipse 1916. P1 efter X1 av Eric Elenius.
Färgvarianter. En solnedgång över fjällandskap med tall och gran. Wiktorsson (2004), s 47.
Bergner, Maria (Maja), 1875–1958, gift Forssberg, se Forssberg.
Bergner, Åke och Margit. Av Gunnar Bergner 1950. P1, 3 färgvarianter. 2 olika. Hede kyrka.
Bergquist, A O, 1871–1945, provinsialläkare, Söderköping. Av Tage Radetzki 1931. P1. En vandringsman i ett fjällandskap om natten
blickar upp mot Karlavagnens stjärnbild. Devis: PER NUBILA AD LUCEM (latin ’Genom moln till ljus’). Nordiska exlibris (1948), s 48.
Bergquist, Asta, 1913–, arkivarie, Malmö. Gift med nedanstående Eric. 1) Av Carl E Johansson 1951. P1. Färg- och pappersvarianter.
Genarps kyrka. Cirkuläret nr 22; NET 1954, s 36. 2) Av A W Ekelund 1953. Scr.....board. Namnet i vitt mot grön botten och
spegelmonogram. 3) Av Clarence Bergquist 1963 (opus 4). P7. Familjens gård utanför Lund. 4) Av Åke Holm 1974.
Bergqvist, Bengt. Lejon.
Bergquist, Clarence, 1936–, konstnär, Malmö. Son till nedanstående Eric. 1) Av Carl-Eric Johansson 1947. P1, 2 färgvarianter och
pappersvarianter. 2) Ipse 1953 (opus 1). P1. Yngling med huvud av glödlampa. Färgvarianter. NET nr 7 (1955), s 104. 3) Av Åke Holm
1970. X3.
Bergquist, Eric, 1910–1978, arkivarie, Malmö. En minnesruna över honom är införd i NET nr 129 (1978), s 9. 1) Av Jules Schyl 1945.
2 storlekar. 2) Av Carl-Eric Johansson 1947. P1. Landskapsmålare med staffli. 2 pappersfärgvarianter. 3) Av Alex Lindman 1947. 2
pappersformat. 4) Av A W Ekelund 1948. 2 pappersfärger. Naken kvinna. 5) Av Bertil Gadö 1952. P1 i 2 färger. Riddare och drake. 6)
Av Clarence Bergquist 1955 (opus 3). P1, 2 pappersvarianter. Kvinna omgiven av eldsflammor. 7) Av Erik Brønsdorff von Deden
1958. P1. 8) Av Gerhard Karlmark 1958. C1, 3 färger. 9) och 10) Av Åke Holm 1960. 2 olika, vardera i 2 färger. 11) Av Clarence
Bergquist (hans son) 1965 (opus 5). Hög hatt med H C Andersens namn i hattremmen. 12) Av Åke Holm 1965. 13) Av M Solar 1965.
X3, 2 storlekar. Jona och valfisken. 14) Av Clarence Bergquist (hans son) 1966 (opus 8). 2 storlekar. Imaginärt exlibris till ägarens
surrealistiska böcker. 14) Av Clarence Bergquist (hans son) 1967 (opus 9). ”Erindring”. 15) Av Johan Naha 1967. X2. 16) Av M Solar
1970. P7. Leda och svanen. 17) Av Åke Holm 1974 (opus 119). P6. 18) Allan Ernö 1975. L, 40 ex. Landskap. 19) Av Åke Holm 1975.
Offrande israelit. 20) Ipse 1976. Vattuman. 21) Av Clarence Bergquist 1977. 22) Av Jan Raneke 1977 (opus 114). P1/4. 23) Av Károly
Andruskó. X3.
Bergquist, Ester och Harry, 1900–, lektor, Vänersborg. Av Bengt Linnarsson. P1.
Bergquist, Fredrika, 1881–1967, fru. Av Clarence Bergquist 1965 (opus 6). P7. Ägarens barndomshem i Hjärås.
Bergquist, Göran, Stockholm. Ipse 1959, tryckt i 200 ex, och 1982 i ny upplaga om 400 ex, hälften på tonat och hälften på vitt papper.
Sköld med hans initialer G B sammansmälta och stiliserade till ett bomärke. Samlarnytt 1996 nr 3, s 24.
Bergquist, Johan. Av Abby Weltman 1988.
Bergquist, Johan Anton, 1884–1965, skräddarmästare, Malmö. Av (hans son) Clarence Bergquist 1954 (opus 2). P1 i 2 färger, 2
pappersvarianter. Skräddarverktyg. ”J. A. Bergquist”.
Bergquist, Karl-Erik, kantor, Floda. Av Oscar Jonsson 1950. Klarinett på uppslagen bok m m.
Bergqvist, Lars J. Fotografi av en snötyngd stuga.
Bergquist, Ottie, studerande, Malmö. 1) Av Åke Holm 1960. X3. Större. Höna. Tre färgvarianter. 2) Av Åke Holm 1961. P1. Mindre.
Bergquist, Pia, studerande, Malmö. Av Åke Holm 1964. X3.
Bergquist, Ulla, fru, Malmö. Av Åke Holm 1971. X3.
Bergqvist, Bengt Jacobsson, 1860–1936, konsistorieamanuens, Lund (1890). Blåstämpel. Stjärna i cirkel.
Bergqvist, David, venkirurg, och Agneta, gynekolog, Bjärred och Lund. Av Fred Hessler 1988. I ett timglas ovantill en kvinna med
barn, sittande på boken ”Endometrios” som hon har skrivit, i ett skånskt landskap med ek och liljor, och nedtill Michelangelos
Davidsstaty, stående i ett värmländskt landskap med björk och nattviol, samt G-klav, eskulapstav, Uppsala och Lunds universitets sigill
och mottot ”Tag vara på livets möjligheter”. Cirkuläret 1990:4, s 111.
Bergqvist, G. 1) Typtryck. 2) Svartstämpel. Carlander IV, s 616, 984.
Bergqvist, Gillis T.
Bergqvist, Jakob Wilhelm Constantin Bengtsson, 1887–, hovrättsnotarie, Stockholm, son till ovanstående Bengt J:son Bergqvist. Ipse.
P1, 3 pappersfärger.
Bergqvist, Lena. 1979. P7. Lyra, ”Solus fortis est”.
Bergqvist, Maria, fröken, Stockholm. Av D Berger(?). P1, 3 pappersformat.
Bergqvist, Ottie. 2 färger, 2 storlekar.
Bergqvist, Samuel Rudolf Irenæus. Rödstämpel. Kyrka.
Bergqvist, Sven. Ipse.
Bergqvist, Sven, 1910–, med dr, Djursholm. Uggla. [Identiskt med ovanstående?]
Bergqvist, Ulla, fru Malmö. Av Åke Holm 1972. X3. Petrus fiskaren.
Bergqvist, Walter. Av Bertil Bull Hedlund 1950. P1.
Bergqvist, Å T. P1. Dolk inom cirkel.
”Bergshögskolans Handbibliotek”.
”Bergs-Skolans Bibliothek”. Rödstämpel. Carlander I, s 275.
”Bergslagen I. O. O. F.” P2, 2 färger.
Bergstad, Evert, 1901–54, läkare, och Annell, Anna Elisabet (Anna-Lisa), 1906–81, Hofors. 1) Av Ernst Åkerbladh. P1. Lagerström
(1943). 2) Av B Å (oidentifierad). Ormskål överlagd böcker.
Bergstedt, Frans, 1814–61, vågskrivare, Stockholm. Stämpel. Carlander III, s 589.
Bergsten, Axel. Foto.
Bergsten, Carl Gustaf, 1879–1935, professor. Av Louise Glazier. X1. Äldre läsande dam. ”Carl G. Bergsten”.
Bergsten, Dagmar och Karl, 1869–1953, generalkonsul, rentier, Stockholm. Av Akke Kumlien 1933. Koppardjuptryck.
Bergsten, Einar Efraim, 1886–1970, konstnär, Danderyd. C3.
Bergsten, Eric. Av Akke Kumlien.
Bergsten, Harald och Greta. Av ”Ripram(?)” (oidentifierad) 1927. Ljus i ljusstake på uppslagen bok. (Tydligen använt ännu 1949; i en
bok som exlibriset är inklistrat i är under exlibriset inskrivet ”Gåva av Ivar 7.12.1949.”.)
Bergsten, Karl Erik, 1909–, docent, Lund. Ipse. P1. Djurkälla Vittelfält mot karta.
Bergsten, Louis. Av Synnöve Tangen 1951. P1, 2 färger.
Bergsten, Per Enar. Ipse. Typografi.
Bergsten, Sune. P1. ”Låt barnen komma till mig”.
Bergstrand, Carl Henrik, 1800–50, professor. Typtryck. Carlander I:185.
Bergstrand, Eva, fru, Olofström. Gift med Rolf. Av Roman Romanyshyn 1997. C6.
Bergstrand, Maja, –1965, skolkökslärarinna, Uppsala. Av Dagmar Laurell 1924. P2.
Bergstrand, Per Emanuel, 1834–90, kommissionslantmätare. Blåstämpel. Carlander IV, s 213.
Bergstrand, Rolf, 1946–, föreståndare, Olofström. Gift med Eva. 1) Av Sergey Hrapov 1998. C3, C5, C7. 2) Av Konstantin
Kalynovych 2002. C3, C4. ”Astrid Lindgren in memoriam”. 3) Av Oleg Denisenko 2002. Efter foto, med svensk flagga. 4) Av
Konstantin Kalynovych 2004. C3, C4. Upplaga: 100 ex. Efter en akvarell av Magnus Krook. ”Harry Martinson 100 år”.
Bergström, (NN). Standardexlibris. Alplandskap.
Bergström, A F, 1871–1956, telegrafkommissarie, Växjö. Av Bror Hillgren 1914. P1.
Bergström, Alarik, 1821–86, revisor, Stockholm. Blåstämpel. Carlander IV, s 75.
Bergström, Anna Bernhardina, 1875–, gravör, Stockholm. Av Sigrid Bergström (hennes syster). Koppargravyr, 2 färgvarianter.
Bergström, Anna, lärarinna, Ljungby. Av Lars Olov Önnerstedt. P1.
Bergström, Arvid B. P1 i 2 färger. Två antika grekiska krigare.
Bergström, Birgitte, född Ericsson, Stockholm. Av Sigge Bergström 1936. X1, 2 färgvarianter. ”Birgittes bok” skrivet med runor.
Vikingaskepp.
Bergström, Börje, 1910–, direktör, Göteborg. Av Jan Raneke 1958 (opus 28). P1.
Bergström, C A, 1892–, direktör, Göteborg. Av Ernst Åkerbladh 1940. P2.
Bergström, Carin, journalist, Sandviken. Av Yngve Forsblom 1975. P1.
Bergström, Carl, järnvägstjänsteman, Stockholm. Av E A C Fagersten. P1.
Bergström, Carl Olof, 1918–1991, rektor vid Karolinska skolan, Örebro. Av Antoni von Reybekiel. P1. Strandparti från Rossö i
Bohuslän. Wiktorsson (2004), s 47 f.
Bergström, D, redaktör, Göteborg. P1.
Bergström, E. Blåstämpel. Sammanfläkta bokstäver E B.
Bergström, E. P1. Pensel och stjärnbild.
Bergström, E Y, handlande. Av Sigge Bergström. X1.
Bergström, Edla. P1. Röd ros på svart botten.
Bergström, Fredrik, sergeant, Boden. Av Pekka Törmä 1936. P1.
Bergström, Harry Richard, 1886–1969, sjökapten, Göteborg. 1939. Stiliserat fartyg.
Bergström, Helge R, fil mag, Stockholm. Av Gustaf Nordlander 1946. P1. Världskarta.
Bergström, Inga-Stina. P1. Blommor.
Bergström, Ingrid. Av Iveta Brastiza 1991.
Bergström, Karl-Johan, 1858–1937, landshövding, Örebro. Av Carl Otto Hallström 191(8?). P6, tryckt 1925 hos Jacob Bagges Söner i
Örebro. ”K J B”. Örebro slotts nordöstra torn i snöstorm med ett fönster upplyst. ”Suum cuique” (lat. ’Åt var och en sitt’). Wiktorsson
(2004), s 49.
Bergström, Kerstin. Ipse. C2. Sköld med ”K B” felvänt.
Bergström, Kurt, 1891–, provinsialläkare, Jönköping. Av Torsten Bergström 1928. P1, 2 pappersformat.
Bergström, Lars. Av G E (oidentifierad) 1962. P1. Fjällandskap.
Bergström, Lasse. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Bergström, Johan Ludvig, 1848–1906, tullkontrollör, Lidingö. 1) P2 efter foto, 2 storlekar och pappersformat. SET IV, s 6. 2)
Blåstämpel. Initialerna hopflätade. Carlander IV, s 340. 3) Typtryck. Carlander IV, s 340.
Bergström, Märta, Örebro. Av Endel Köks 1955.
Bergström, Nils Henning Steffan, 1879–, civilingenjör, Stockholm. Av Sigrid Bergström (hans syster) 1912. Ståltryck, 8 färgvarianter.
Bergström, Olof, 1919–, läkare, Östersund. Av Beata Bergström 1950. P1. Löpare.
Bergström, Oscar, 1874–1931, operasångare, Stockholm. Av Arthur Sjögren 1914. P1, 2 pappersvarianter. ”O B”. Lag, SET 14:6.
Bergström, Otto Wilhelm, 1850–, kapten, Stockholm. Blåstämpel. Initialerna O B i kursiv stil sammanflätade. Carlander IV, s 356.
Bergström, Peter M. Svartstämpel. ”P. M. Bergström”. Carlander IV; s 621.
Bergström, S V F, sekreterare, Stockholm. Av Sigge Bergström 1915(?). Orientaliska figurer i portal. Nordiska exlibris (1948), s 38.
Bergström, S W F, sekreterare, Stockholm. 1915. Beduin och kamel.
Bergström, Sigge Olof, 1880–1975, konstnär, Stockholm. Av Wanda Roose ca 1930. X1.
Bergström, Sigrid Gustava Vilhelmina, 1877–1963, fröken, gravör, Stockholm. 1) Ipse. C2 tryckt på Riksbankens sedeltryckeri.
Gatubild med Katarina kyrka i Stockholm. Sjögren (1915a), f 8. 2) Ipse. C2, 2 färgvarianter. Kvinna vid fruktträd. Lagerström (1943),
fig 153. 3) Ipse. Stålgravyr, 3 färgvarianter. Lagerström (1943), fig 154. 4) Tupp på stående bok.
Bergström, Stellan. P1. Tidningar i kranium med pipa.
Bergström, Sten, Essvik, Sundsvall. Av Axel Haerner 1912.
Bergström, Sune, fil stud, Göteborg. Av Olle Olofsson 1940. P1.
Bergström, Sven, direktör, Filipstad. Av Sigge Bergström (1880–). P1. Moriska kvinnor.
Bergström, Thorsten, 1912–, tandläkare, Helsingborg. 1) Av Karl Kjellberg 1945. P1. 2) Av Nils Möller 1945. P1.
Bergström, Verna och Hans, arkitekt, Åhus, sedan Malmö. Av Karin Persson 1946. Trägravyr, 2 färgvarianter. SEF:s årsbok 1946, s
70.
Bergström, Yngve, ingenjör. Av Sigge Bergström. Fiskare i eka.
”Bergsunds Boksamling”. Typtryck. ”Akta boken”.
Bergvall, Birgit, skolkökslärarinna, Viggbyholm, Täby. Av Lennart Forsberg 1948. P1, 2 storlekar, 2 färger. Uppslagen bok vid
maskros. SEF:s årsbok 1948, s 92.
Bergvall, Britt-Mari och Stig. Av Gösta Rudberg 1961. P1, 2 färger. Oljelampa. a) namnen i nämnd ordning, b) namnen i omvänd
ordning: ”Stig och Britt-Mari”.
Bergvall, Erik, 1880–1950, Stadionchef, Stockholm. Av Ruben Eldh 1925. X1, 2 storlekar.
Bergvall, Stig, se Bergvall, Britt-Mari och Stig.
Bergwall, A. Blåstämpel.
Bergwall, Carl, överstelöjtnant, och Sigrid, Landskrona.
Berlin, Edvin. Hand med vetekorn.
Berlin, Gerda, fru, Lund. P1. Standardexlibris med namn.
Berlin, L, Göteborg. P1.
Berlin, Nils Johan, 1812–91, professor. Typtryck. ”N. J. Berlin”. Carlander III, s 546.
Berlin, R (möjligen Ragnar, läkare), Göteborg. Ipse.
Berling, Berit, 1921–, musikjournalist, Stockholm. P1, 2 färgvarianter. Bandslinga med noter m m.
Berling, Carl Fredrik, 1785–1847, akademiräntmästare. Typtryck. ”Caroli Fr. Berling”. Carlander III, s 328.
Berling, Christian Fredrik, 1748–1809, boktryckare. Typtryck. Carlander II, s 770.
Berman, Nils, 1916–1997, fil kand, konsul, Norrköping. 1) Av Erik Jonsson 1954. 2) Av Fritz Grahn 1962. X1.
Bernadotte af Wisborg, Folke, 1895–1948, greve, med dr h c. Av Hugo Steiner-Prag 1942. P1/2, 2 storlekar.
Bernadotte af Wisborg, Sofia, 1889–1936, grevinna, Nyköping. Av Georg W Fleetwood 1917. Svart- och flerfärgstryck. SEF:s årsbok
1936, s 59.
Bernadotte, Joann
Bernander, Sven, Göteborg. 1950.
Bernby, Carl. P1. Stavkyrka.
Berndal, Bo, 1924–, reklamtecknare, Stockholm. 1) Ipse 1945 (opus 4). 2) Ipse 1946. 3) Ipse 1949. Bomärke över namnet. 4) Ipse 1969
(opus 33). P7. 5) Ipse 1972 (opus 32). 6) Ipse 1984 (opus 40). P7, 2 storlekar, 2 pappersfärger.
Berndal, Stig, optiker, Farsta. 1) Ipse 1943 (opus 2). ”S B” vitt i rött. 2) Ipse 1944 (opus 3). Typografiskt.
Berndes, Sten, 1904–, överstelöjtnant, Karlskrona. Av Ernst Lindelöf 1944. P1.
Berndt, Carl. Av Johan Leksell 1930. P1. Schackspelare.
Berndtsson, Gustaf E, 1875–1964, kassör, Göteborg. 1) Typtryck med namnet i kursiv stil. 2) Ipse 1908. Ljustryck. Mittbilden foto från
västkusten. Sjögren (1909), f 9. 3) Av Evald Blomberg 1915. P1, 2 storlekar. Person vid bord i fönster.
Berndtsson, H, 1915–, folkskollärare, Göteborg. 1) Ipse 1940. ”Johannes”. 2) P2. Två profiler. ”Sunt pueri, pueri”.
Berne, Eric, civilingenjör, Göteborg. Av Axel Lundh 1951. P1. Uppslagen bok, bokryggar m m.
Bernefeldt, Owe, kamrer, Gumslöv. Av Børge Elwi Carlson. X3.
Bernhard. Vinterlandskap.
Bernhard, August. ”Aug. Bernhard”.
Bernhard, Waldemar, 1890–, konstnär, Stockholm. Ipse. X1.
Bernhardt, Per Erik, konstskribent, Växjö. Av Børge Elwi Carlson 1984. X3. S:t Bernhardshund.
Bernhardt, Rolf, 1883–1965, kapten, Stockholm. Av S (oidentifierad).
Bernhoff, Swen, 1866–, kyrkoherde, Örkened. Ipse 1915 . P1, 2 pappersfärger.
Berns salonger, Stockholm. P1. Musikinstrument, noter.
Bernström, Andreas, 1845–1925, grosshandlare, Stockholm. 1) Ipse. ”Fågelsångens bibliotek”. P6 framställd på Iduns P6ska Anstalt.
Sjögren (1915a), p 4; Carlander IV, s 327. 2) Av Otto Bärlund 1904. Stålgravyr av Max Mirowsky. Torn. Sjögren (1915a), p 4.
Bernström, Bengt. 1) Pärmexlibris. Spegelmonogram av J G (oviss ordning) B inom en krans med kartusch. 2) Pärmexlibris.
Spegelmonogram av J G (oviss ordning) B. 3) Pärmexlibris. Spegelmonogram ”B”.
Bernström, Ewa, 1917–, född friherrinna Bennet, se Bennet.
Bernström, J M, 1884–1959, direktör, Göteborg.
Bernström, Lizzie och Ragnar, –1937, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1935. P1.
Bernström, Ragnar, se Bernström, Lizzie och Ragnar.
Berntsson, Lars, ingenjör, Västra Frölunda. Av Jan Raneke. Opus 167, 1986. P. Vapen Berntsson, antaget 1981, se Skandinavisk
vapenrulla nr 257/1982, med valspråk VIRES CUM FIDEM (lat. ’.....’).
Berntsson, Stellan. Av W Z (oidentifierad).
Bernung, Carl Bernhard, 1899–1969, Sjöbefälsskolan, Göteborg. Av Otto Puusta 1963. Torn med urtavla och radiomast. ”C. B.
Bernung”.
”Bertas Bok”, se Sjögren, Berta.
”Bertha”, se Stålhane, Bertha.
Berthelius, Oskar, direktör, och Frida, Stockholm.
Berthelsson, Gunnar, 1923–, direktör, Göteborg. P1. Neptunus.
Berthelsson, Ulla, fru, Göteborg. 1948. P1.
”Bertil”, se Edlund, Bertil.
”Bertils Bok”, se Wretland, Bertil.
Bertoft, Göran, 1931–, fd käkkirurg (tandläkare), Mariefred. Ipse 1970-talet. En vit streckfigursflicka och svart dito pojke stående på en
bok och kyssande varandra under en jordglob.
Bertoft, Hjalmar, 1900–1978, tandläkare. P7. Av sonen Göran Bertoft 1970. Läsande streckfigur under en tand, omskrift: ”När boken
vilar i din hand du glömmer tiden och dess tand”.
Berven, Elis, 1885–1966, professor, Stockholm. Av Akke Kumlien 1930. P1.
Berwald, Astrid, 1886–, pianist, Stockholm. Av Gourguén Khounountz 1927. P1. 2 olika.
Berzelius, Carl Samuel, kofferdikapten. ”C. S. Berzelius”. Svartstämpel. Carlander III, s 229.
B E S, se Beijer, Peter.
Bescher, Gustaw, revisor, Enköping. Av Hugo Hansson 1945. P1.
von Beskow, Bernhard, 1796–1868, friherre, författare, överstekammarjunkare, hovmarskalk. 1) C2. Namnet. 2) P6. Namnet under
vapnet. Carlander III, s 410.
Beskow, Bernhard Emanuel, 1835–. Blåstämpel. Namnet mellan 4 korsade streck.
Beskow, Carl H, ingenjör, Enskede. Av Jan-Eric Gauffin 1946.
Beskow, Gustaf
Beskow, I G, direktör, Stockholm. En uggla sittande i en triangel omskriven av orden OBSERANDO COGITANDO SCIENTIA.
Varianter i papper och tryck (C2, rött, och P1, svart).
Beskowska skolan. Av Einar Teiling. P1. ”Scholae Beskowii”.
Bessing, Jan, kock, Helsingborg. 1) Av L R (oidentifierad) 1954. 2) Ipse. P1, 2 pappersfärger.
”Betelkyrkans Bibliotek Luleå”. Svartstämpel.
Beurling, Åke, 1902–, tjänsteman, Stockholm. Ipse. P1. Antik profil.
Béwe, Arne, 1911–, boktryckare, Göteborg. Ipse 1941. P2, 2 färgvarianter.
Béwe, Ruth, fröken, Göteborg. Kinesiskt tempel.
Bexelius, Herbert, 1892–1984, kapten, bankdirektör, och Marit, Stockholm. Av Alf Westergren 1914. P1, 2 pappersfärger. SET V, s
36; SEF:s årsbok 1936, s 29.
Bexelius, Lilly, 1876–, fru, Stockholm. Av Elin Schuldheiss 1907. P1.
Bexell, Erik. 2 pappersfärger, typografi.
Bexell, Olle, 1909–2003, läkare, Uppsala. Av Harry Bergman 1943. P1. Ormsstav mot rikssköld.
Bexell, Oloph, 1947–, teol kand, sedermera professor, Uppsala. Av Jan Raneke 1968 (opus 90). P1. Fullständiga vapnet Bexell med
texten i omskrift såsom på ett sigill.
Beyer, Malle och Martin, 1929–, fil lic, Kallhäll. P1.
Beyer, P, bibliotekarie, Stockholm. Av Lydia Skottsberg.
Beyron, Ulla, 1912–, senare gift Henriques, journalist, Stockholm. Av Herje Granberg 1938. P1. Båt med röda segel.
Biarne, Göran, Malmö. Av Bengt Pettersson 1948. P2. Djurhud hängande i träd.
Biberg, Anders, handlande, Göteborg. P1.
Biberg, H C. Av John Dunge.
Biberg, Lisa, husmoder, Sigtuna. Av Anna Hanngren. P1. ”Från jordens blommor, till himlens stjernor”.
Biblioteksbokhandeln, Stockholm. P1.
Bibl. Hungaria Mea, se Schöldström, B F.
Bibliotheca Mea, se Fleetwood.
Bick, Heinz Dietrich, läkare, Göteborg och Hamburg. Av Folke Reyde. P1.
Biel, Christian Fredrik, 1785–1839, grosshandlare, Stockholm. 1) Av J Warwick. C2. Vapnet över namnet. Carlander III, s 319. 2)
Svartstämpel. Vapnet med initialerna C F B. Sjögren (1909), s 119.
Biel, K A. Blåstämpel.
Bieling, Ulla. Ipse. Fisk.
Bielke, Carl Gustaf, 1683–1754, greve, generalmajor av kavalleriet, generaladjutant hos konung Stanislaus av Polen, envoyé i Paris,
landshövding i Västernorrlands län, president i Statskontoret. 1) C2. Fullständiga vapnet, tillkommet före han blev serafimerriddare
1748. Utan namn. 2) Av Jean Rehn tidigast 1748. C2. Sköld i rokokostil på moln med grip och genius, troféer. Valspråk ”ALIIS
INSERVIENDO CONSUMOR” (Jag går upp i att tjäna andra). Utan namn. Om båda exlibris: Carlander II, s 266; Cirkuläret 1998:3, s 47.
Bielke, Johan Axelsson, –1576.
Bielke, Nils Adam, 1724–92, greve, riksråd. 1) Av Per Gustaf Floding 1771. C2, a) signerat ”F. Sc.”, b) signerat ”Floding Fecit”, c)
signerat ”Floding 1771”, d) osignerat.
Bielke, Thure, 1606–48.
Bielke, Thure Gabriel, 1894–1940, greve, stallmästare, Sturefors. Blåstämpel. Initialer T B under vapnet. ”Arte et Scientia”.
Bielke, Thure, 1552–1600, riksråd. C2. Sveriges äldsta kända tryckta pappersexlibris. Carlander II, s 38.
Bierregaard, Eduard, 1876–1927, konsul, Malmö. Hans frimurarvapen.
Biesèrt, Johan Elof, 1862–1928, bruksägare, Lennartsfors. Av J Jonsson 19l3. P6, 2 storlekar, framställd vid Generalstabens litografiska
Anstalt. SET 15, s 29; Sjögren (1915a), I:4.
Bihlefelt, Johan, 1678–.
Ungdomsföreningen Bikupans Lånebibliotek. Typtryck.
Bilde, Tage, 1886–, civilingenjör, Stockholm.
Bildmark, Uno, 1870–, målarmästare, Stocksund. Ipse 1895. P1. ”U B”, varav U:et har lyrsträngar.
”Bildnings-Cirkeln i Stockholm”. Svartstämpel, 2 varianter. Namnet i cirkel omgivande allseende ögat. Sjögren (1909), p 119;
Carlander I, s 157.
Bildningsföreningen i Örebro. Föreningen verkade åtminstone från 1850. Namnet under en femuddig stjärna och där ovanför två
korslagda lagerkvistar, allt i vitt mot rund svart bottenplatta. Över stjärnan står devisen ”Bed och arbeta”. Wiktorsson (2004), s 49 f.
Bildsten, Nils Viktor, 1897–1949, med lic, Karlshamn. Av Gustav Pettersson ca 1924. P1.
Bildt.
Bildt, Axel Robert, 1869–1944, direktör, Stockholm. Av Fredrik Arsenius. ”A R Bildt”. Ståltryck, 2 pappersfärger.
Bildt, Carl Nils David, 1850–1931, friherre, minister. Vapnet.
Bildt, Didrik Carl, 1879–1933, löjtnant, skriftställare, Stockholm. Gjort i Berlin 1909. P4. Ägarens vapen.
Bildt, Harald, 1876–1947, legationsråd. 1) Av Ingeborg Uddén 1908. P1+T/2, 2 storlekar. Viking i skeppsstäv. SET IV, s 51. 2) Av
Bror Almquist 1908. Stålgravyr. Den frygiska sibyllan hållande en uppslagen bok. 4 färgvarianter. SET IV, s 51. 3) Vapnet i cirkel.
Biljer, A F. Typtryck ”A. F. Biljer”. Sjögren (1909), s 121.
Bill, Axel, 1877–1938, med dr, Vilhelmina. 1) Av Kalle Hedberg 1923. P1. Kalkon på borg. 2) Av Alexandre Rhodin. P2. Kranium på
bok, ljus.
Billander, Sigge, bokagent, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1937.
Bille, E. Av A Nilsson. P1. Sjölandskap.
Bille, Vilhelm, 1851–1923, bokförläggare, Stockholm. Av D Ljungdahl 1906. Koppargravyr. Eva i Edens lustgård. FELIX CULPA.
Lagerström (1943), fig 162.
Billing, Bertil, –1944, godsförvaltare, Örbyhus. Av S (oidentifierad). P1, 2 storlekar. Vapen med kors.
Billing, Herman, 1849–1917, justitieråd, Stockholm. Av Thor Thorén. P1. Initialerna H B. ”Vita Sine Libris Nulla”. Carlander IV, s
348.
Billman, Torsten, 1909–, konstnär, Kullavik. Ipse 1940. X1. NE (vad åsyftas?), s 38.
Billmanson, Klara. P2. Ö i sjölandskap.
Billmark, Carl Johan, 1804–70, tecknare, litograf. Koppargravyr. Carlander III, s 482.
Billmark, H C. Av Nils Ljungstedt. P2, cameotryck.
Billon, N R. Stämpel.
Billow, Anders, 1890–1964, redaktör, Stockholm. Ipse 1947. Färgboll.
Billquist, Karl G, direktör, Malmö. Skrivande äldre man.
Billqvist, Carl Edvard. ”C E B”.
”Bills Bok”, se Åström, Bill.
Billstén, Carl Aug. Typtryck. Carlander IV, s 612.
Billström, Jakob, 1880–1953, läkare, Stockholm. Av Astrid Brate 1914. P1. ”Sanicula”.
Billton, Rolf, 1889–1960, redaktör, Stockholm. X1. Uggla på gren.
Bingefors, Sven, 1916–, agronom, Uppsala. Av Folke Fridén 1948. Havreax, klöver.
Bini, Gerald B, laborant, Göteborg. Av Harry N Nordgren 1948. P1. Vesuvius.
Birath, Bengt, 1888–1963, agronom, Falun. Av Hans Norsbo 1924. Plog, lie m m.
Birger, Erik. Offerskål.
Birgersen, Elisabeth, studerande, Kristianstad. Av Børge Elwi Carlson 1976. X3. Fågel.
Birgersson, Gösta, 1895–, disponent, Vetlanda. Av Eric Heijer 1952. P1. Trummor och trumpeter.
”Birgits bok”, se Persson, Birgit.
”Birgitta”, se Ericsson, Birgitta. – Lilliehöök, Birgitta.
Birgittas Bibliotek, Stockholm. P1. Bild av den heliga Birgitta.
Birgittasystrarna, Djursholm. 1976. P1 och P2. Bild av den heliga Birgitta, vapen.
Birkagårdens bibliotek. Blåstämpel.
Birkfeldt, Bertil Valdemar, 1904–1978, Bengtsfors. Av S v N. Sex björklöv mot schackrutemönstrad bakgrund.
Birkhahn, S, 1899–1963, disponent, Stockholm. 1) Skuta vid kaj, upplag av tunnor. Av B Susman. P1. 2) Båtbyggnadstermer.
”Birxitte”, se Bergström, Birgitta.
Bissing, Carl, Göteborg. Pengar ur ymnighetshorn på roulett.
Bittner, Karl, 1874–1962, ingenjör, fil dr, Stockholm. C3, färgvarianter.
Bive, Ulf. Barn på bok.
Biörkkvist, Carl-Martin, kriminalkommissarie, Vänersborg. 1) Av Carl-Axel Rydholm 1966. P7. Vapen. 2) Av Rolf Rundström 1976.
En väktare med fasttagningsklyka, Vänersborgs vapen och ett mynt från Olov Skötkonungs tid. Samlarnytt 1996 nr 2, s 7. 3) Av CarlAxel Rydholm 1996. P7/3. Fullständiga vapnet Biörkkvist.
Biörklund, Curt, 1895–1958, arkitekt, Stockholm. P1.
Biörklund, E. Av Gustaf Holmgren 1918.
Biörklund, George, ingenjör, Stockholm. 1) Av Harald Sallberg 1947. Uggla på pelare, dödskalle, strålande femuddig stjärna. ”G B”.
X2. 2) Av Magda de Pamphilis. ”G B”.
Biörklund-Hansson, (NN), 1897–, fru, Stockholm. P1.
Biörkman, Hedvig, 1867–, fröken, Stockholm. Ipse. C3. Flygande örn.
Bjarme, Alfred, 1886–1968, bergsingenjör, Arboga. Av G Björck. P1. Grävskopa.
Bjarre, Helge Torsten Bertil, 1915–2001, konstnär, Karlskrona, sist Stockholm. 1) Ipse(?). P2. Målare vid staffli, kvinnohuvud, vas. 2)
Text i runstil på slinga försedd med drakhuvud. 3) Serieteckningsfigur som får en bok kastad efter sig.
Bjerke, Arvid, arkitekt, och Elsa, Göteborg. Av honom. Popplar och trappa.
Bjerke, Åke, löjtnant, Jönköping. Ipse 1952. P1.
Bjerkemo, Sven-Allan, civilingenjör, Lund. Av Jan Raneke 1965 (opus 72b). P1.
Bjerkén, Frenne, 1876–1947, överlärare, Lund. Av Hans Erlandsson. P1, 2 varianter. Efter ägarens skiss.
af Bjerkén, Johan, 1725–80, kansliråd. C2. Vapnet. Carlander II, s 50.
Bjerlöv, Herbert, 1901–, läkare, Stockholm. Av Karin Persson 1948. X2. ”Bjerlöv”. Nordiska exlibris (1948), s 47.
Bjerre, Andreas, 1874–1925, professor, och Madeleine, S:t Ibb. Gummistämpel.
Bjuggren, Carl Edvard, 1814–87, brukspatron, Stockholm. ”C. E. Bjuggren”. Blåstämpel. Carlander III, s 593.
Bjuggren, Gunnar, 1907–96, läkare, Mörby. Av Jan Berwald 1943. P1.
Bjuke, Nils Robert, 1889–1973, civilingenjör, Stockholm. Av Greta Sellberg.
Bjurestam, Lars, 1934–, kamrer, Norrtälje. Av Bengt Olof Kälde 1964. P1/3. Fullständiga vapnet Bjurestam.
Bjurkärns Kommunbibliotek. Blåstämpel.
Bjurstam, K Axel. Av J J (oidentifierad). P1. Genomskärning av gravhög.
Bjursten, Börje, 1911–, ingenjör, Stockholm. Läsande man. P1.
Bjurström, Einar. Vapen under boktryckaremblem.
Bjäre Härads Hembygdsförening, Skåne. P1. Kvinna i stiliserad häradsdräkt.
Bjärheim, Ingrid, Hans, Marianne. Av Karl-Erik Forsberg 1976.
Bjäringer, Erik, 1917–, apotekare, Stockholm. Av Harald Lindberg 1968. P1.
Björck, NN, och Börjesson, NN. Rund blåstämpel, ”BJÖRCK & BÖRJESSONS STOCKHOLMIANASAMLING”.
Björck, Aina, 1920–1982, fröken, kioskägare, exlibriskännare, Malmö. 1) Av Christian Blæsbjerg 1975 (opus 349). P1/4. Länder och
folk. 2) Av Christian Blæsbjerg 1975 (opus 350). P1/3. Lyrik. 3) Av Christian Blæsbjerg 1975 (opus 351). P1/2. ”a b”. 4) Av Wojciech
Jakubowski 1976 (opus 458). C2. Nike. 5) Av Wojciech Jakubowski 1976 (opus 459). C2. Druvklase. 6) Av Edmund Peter 1976 (opus
146). X2. Gråmanstorps kyrka. NET nr 123 (1976), s 55. 7) Av Clarens Bergquist 1976 (opus 11). Pelikan. Motivet antyder ägarens
medlemskap i Pelikanklubben. 8) Av Clarence Bergquist 1976 (opus 12). Kiosk. Motivet anknyter till ägarens levebröd som
kioskägare. 9) Av Clarence Bergquist 1976 (opus 13). 2 storlekar. Författaren Hjalmar Gullberg. 10) Av Clarence Bergquist 1976 (opus
14). Namnet i kalligrafisk skrift i oval ram. 11) Av Clarence Bergquist 1976 (opus 15). Namnet i kalligrafisk skrift i fyrkantig ram. 12)
Av Eva Stockhaus 1976. X2. Ängsblommor. 13) Av Eva Stockhaus 1976. X2. Fönstermotiv. 14) Av Otokar Malik /M Fila/ 1976. X2, 2
färgvarianter. Vinexlibris. 15) Av Eva Stockhaus 1976. X2. Interiör och böcker. 16) Av Vojtech Cinybulk 1976. L. Marionetter. 17) Av
Edmund Peter (opus 150). X3/3. Skånemotiv. 18) Av Christian Blæsbjerg 1976 (opus 375). P1/2. 5 unga. 19) Av Clarence Bergquist
1977 (opus 17). L/P7. Tastevin. 20) Av Clarence Bergquist 1977 (opus 18). L/P7. Amfora. 21) Av Christian Blæsbjerg 1977 (opus
405). P1/2. Kiosk. 22) Av Christian Blæsbjerg 1977 (opus 407). P1/2 (50 col och sign). Mat och dryck. 23) Av Otokar Malik 1977. X2.
Vinexlibris. 24) Av Gerard Gaudaen 1977. X2. ”En dröm”. 25) Av Edmund Peter 1977 (opus 160). X3/3. Höst. En naken kvinna
sträckande sig efter något i vattenbrynet, vilket är övertecknat en uppslagen bok. NET nr 130 (1978), s 29. 26) Av Simon Brett 1978.
X2. Exteriör av krogen ”The Sun”. NET nr 131 (1978), s 43. 27) Av Simon Brett 1978. X2. Kroginteriör. NET nr 131 (1978), s 42. 28)
Av Christian Blæsbjerg 1978 (opus 425). P1/3. Vin. 29) Av Zbigniew Dolatowski 1978. X3/3. Hagtornskvist. 30) Av Zbigniew
Dolatowski 1978. X3/3. Stiliserade fåglar. 31) Av Bohumil Kratky 1978. L. Barn med sanktbernhardshund. 32) Av Dusan Janousek
1978 (opus 332). X2. Penelope. 33) Av Dusan Janousek 1978 (opus 333). X2. Nausika. 34) Av Jörgen Brockdorff Nielsen 1978 (opus
70). C3. Fågel på kvist. 35) Av Jörgen Brockdorff Nielsen 1978 (opus 71). C3. Fågel. 36) Av Lenke Diskay 1978. X2/2. Oxe med
druvklase. 37) Av Gerard Gaudaen 1978. X2. Vinexlibris. 38)Av Pam G Rueter 1979. X2. Nötskrikor. 39) Av Pam G Rueter 1979. X2.
Växter. 40) Av Mariaelisa Leboroni 1979. X2/2. Ravenna. 41) Av Mariaelisa Leboroni 1979. X2/2. Florence. 42) Av Mariaelisa
Leboroni 1979. X2/2. Perugia. 43) Av Wojciech Jakubowski 1979 (opus 503). C2. 44) Av Wojciech Jakubowski 1979 (opus 504). C2.
45) Av Christian Blæsbjerg 1979. P1. Helsingborg. 46) Av Christian Blæsbjerg 1979. P1. Malmö. 47) Av Christian Blæsbjerg 1979.
P1. Köpenhamn. 48) Av Oriol M Divi 1980. C2. Blommor, gitarr. 49) Av Oriol M Divi 1980. X2. Montserrat. 50) Av Mariaelisa
Leboroni 1980. X2. Vinskörd, oxar. 51) Av Lorentz May 1980. C3. Hus, Fyn. 52) Av Christian Blæsbjerg 1980 (opus 479). A B 60 år.
53) Av Christian Blæsbjerg 1980 (opus 518). Strindbergiana. 54) Av Eva Stockhaus 1981 (opus 15). X2. Violer. 55) Av Per Söderbäck
(1981 eller 1982?). P1. För Kyllan (Aina) Björck. 56) Av Christian Blæsbjerg 1982 (opus 536). P1. ”A B in memoriam”.
Björck, Albert, 1855–, bokhandlare, Stockholm. Av Arthur Sjögren 1907. C3.
Björck, Asta, och Åhlenius, Ivar. Av Tord Bæckström 1943.
Björck, Birgit, arbetsterapeut, och Gillis (jämför nedan), Göteborg. Ipse 1950. 2 varianter, med och utan ram.
Björck, Edvin I, fil kand, och Ingeborg, Stockholm. Av John Dunge 1916. X1. ”E I B”. SET IV, s 63.
Björck, Ella, 1899–, fröken, kanslibiträde, Stockholm. Uppslagen bok med bokmärke.
Björck, Erik. Av Josef Lund 1941.
Björck, Fredrik, kyrkoherde, (Västra Asjö?). Ipse. P1, 2 pappersvarianter. Uppslagen bok och kalk.
Björck, Gillis, 1918–, faktor, Göteborg. Ipse 1936. Lagerström (1943), fig 163. Se även Björck, Birgit och Gillis.
Björck, Gottfrid, 1893–, överste, Stockholm.
Björck, Gösta H. ”Debet-Kredit”.
Björck, Ingeborg, se Björck, Edvin och Ingeborg.
Björck, Kyllan (Aina), se Björck, Aina (nr 55).
Björck, Peder
Björck, Peder, 1891–1966, medicinalråd, Nockeby. Av Gustaf Rosengren 1923.
Björck, S B. 2 pappersfärger.
Björe, Astrid, fru, folkskollärare, Stockholm, gift med nedanstående Einar. Av Hjalmar Strååt 1936. P1. Samma motiv som i makens
exlibris.
Björe, Einar, 1885–1970, revisor, Stockholm. Av Hjalmar Strååt 1936. P1, 3 pappersfärger. Husaby kyrkspiror.
Björe, Jan Erik och Kerstin. Av Bror Angelin (1896–1958). P1.
Björin, Olof, 1911–, tandläkare, Söderhamn. Av Drake 1941. P2. Jakthund under S:ta Apollonia.
Björk, Anders. P1. Bergstopp vid sjö.
Björk, Anna. Av Eva Stockhaus.
Björk, Anna, fru, Göteborg. Av Agnor Selywan. P1.
Björk, Bengt, elingenjör, Göteborg. Ipse 1970. X3.
Björk, Bertil, ingenjör, Nåssjö. Av Ulla Ceder 1950.
Björk, Birger, 1919–, personalkonsulent, Malmö. 1) Av Knut V Pettersson 1955. P1. Vadare. 2) Av Knut V Pettersson 1955. P1.
Hjort(?).
Björk, Edvin. P1. Spindel mot fjäll.
Björk, Elisabet, 1885–1966, lärarinna, Linköping. Av Einar Björk 1914. P1.
Björk, Ella. Stockholms stadshus.
Björk, Fredrik, kyrkoherde. Uppslagen bibel framför kalk framför sol. ”F B”.
Björk, Nils. Böcker i hylla.
Björk-Ålenius, Asta och Ivar. Av Tord Baeckström 1943. Fruktklase.
”Björka Goodtemplares Folkbibliotek”. Blåstämpel.
Björkander, Carl Gustaf, 1884–1956, direktör, konsul, Visby. Av Hjalmar Strååt 1930. C3. Skärgårdsmotiv.
Björkbom, Oscar, 1892–1970, författare, Stockholm. P1.
Björkdahl, Lasse. Ipse(?) 199(6/8). Arabisk text, löparsko, Svenska Tobaksmonopolets emblem, svampar. Samlarnytt 1998 nr 8, s 25.
Björkegren, Carl-Eric, 1900–, direktör, Stockholm. Av Yngve Forsblom 1980. P1.
Björkengren, Alf B, 1918–, civilingenjör, Boliden. Av Åke Gustavsson ca 1945.
Björkengren, Sally M, se Jacobsson-Björkengren, Sally M.
Björkengren, Viktor
Björketorps Skolbibliotek. Typtryck. 14 rader förhållningsregler.
Björkholm, Gertrud. P1. Ljusstake, bok.
Björkholm, M. P1. Holme med träd.
Björkholtz, Gustaf, hovrättsnotarie. Av C-G Wictorin 1917. P1.
”Björkliden”. P2. Fjällandskap, ”Gammelgården, Fjället Låktatjåkko”.
Björkling, Carl, 1875–1953, landsfogde, Gävle. Av E W D (oidentifierad). P2. Fyra kvinnofigurer i skål.
Björklund, Andreas. Av Lennart Björklund 1942. X1. Pelare.
Björklund, Arla, 1913–58, fröken, senare gift O’Brien-Hitching. Av A B (oidentifierad). P1.
Björklund, Bror E, 1894–1973, major, Uddevalla. Ipse 1948.
Björklund, Curt, 1895–, arkitekt, Stockholm. P1.
Björklund, Elsa. P1. Rosor i vas.
Björklund, Ester, 1887–1963, ämneslärarinna, Vänersborg. P1. Orientalisk stadsvy.
Björklund, Georg, se Biörklund, George.
Björklund, Gunnar, 1882–1949, rektor, Lund. Av Olof Thunman 1908. P1, 2 storlekar, 2 färger, 3 pappersvarianter.
Björklund, H, fil dr, Göteborg. Av Edvin Lindberg 1919. P1. SEF:s årsbok 1936, s 36.
Björklund, Hasso, bokhandelsmedhjälpare, Stockholm.
densamme 1958.
1) Av Ulf Tegner (eller Tengner?) 1950. P1. Spegelmonogram. 2) Av
Björklund, Johan Mauritz, 1854–, Stockholm. Stämpel. ”J. M. Björklund”. Carlander IV, s 382.
Björklund, Josef.
Björklund, Knut, 1902–, tandläkare, Norrköping. Av Folke Karlsson 1951. P1. Tandläkarredskap m m.
Björklund, Kurt. Av W S (oidentifierad). P1.
Björklund, Lars-Gunnar. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Björklund, Lilly, fröken, Stockholm. Av Hanna Gabrielsson. 2 pappersfärger. Läsande kvinna vid öppen spis.
Björklund, Oscar, 1891–, direktör, Stockholm. Av G A Lundell. P1.
Björklund, Per Olof.
Björklund, Sigvard, Stockholm. Modernistiskt bokstavsexlibris. ”S B”.
Björklund, Siri, född Algren. Av K A (oidentifierad). P1. Ljusstake och gåspenna mot uppslagen bok.
Björklund, Sten, 1897–1966, revisionssekreterare, Stockholm. 1918. P1.
Björklund, Thom., 1859–1907, med dr, Stockholm. Av Sophie Gisberg 1902. C3.
Björklund, Tore. P1. Tre kronor, korslagda svärd.
Björkman, Allan, 1911–, med dr, Ängelholm. Av Inga Tegner.
Björkman, Anna, 1878–, rektor, Stockholm. Av Elin Schuldheiss 1938. P2 i 2 färger. Stockstuga i Gagnef, Dalarna.
Björkman, Anna, 1888–1959, författarinna, Lund. Av G Helenius-Björkman 1929. P2, 2 pappersvarianter. Skånsk lantgård.
Björkman, Axel, 1869–1957, civilingenjör, Stockholm. Av Lydia Skottsberg 1910. P1. Sjögren (1915a).
Björkman, B F, 1861–1938, krigsdomare, Stockholm. Av Jonas Jonsson. P1.
Björkman, Bertil, 1912–, disponent, Göteborg. 1) Av Axel Holmberg 1940. P1. Spegelmonogram, mask, merkuriestav m m. 2) Av
Axel Holmberg 1950. P1. Skansarna i Göteborg och vapen. För Göteborgiana. ”B. Björkman”.
Björkman, Emilia, fru, Kalmar. Av Lennart Bergvall. P1.
Björkman, Ernst Fr, notarie i Patentverket, Stockholm. Av G L A (oidentifierad). P1.
Björkman, Greta Vilhelmina, 1882–1956, g Erhardt, se Erhardt, Richard och Greta.
Björkman, Gunnar.
Björkman, Gunnel och Sven. P2. Fladdermus.
Björkman, Göran, 1860–1923, fil dr, Stockholm. Av Sigge Bergström 1911. X1 i 2 plattor.
Björkman, Hedvig, 1861–1933, fröken, konstnär, Stockholm. Ipse. C3.
Björkman, Hjalmar, ingenjör, Malmö. Av Bror Angelin 1925. P1.
Björkman, Karl. P2 efter foto. Herrgård inom liggande oval.
Björkman, Nils
Björkman, Nils B, bokhandelsmedhjälpare, Kalmar. Av Anton Wahledov. P1. Hasselhängen.
Björkman, Olle. P1. Blommor inom cirkel.
Björkman, Sif, se Björkman, Thure och Sif.
Björkman, Stig. Ipse.
Björkman, Sven, se Björkman, Gunnel och Sven.
Björkman, Thure och Sif. P1. Kvinna med barn.
Björkman, W M. Blåstämpel på en oval banderoll. Carlander IV, s 622.
Björkman, William, 1876–1938, direktör, Stockholm. Av Akke Kumlien. P1.
Björkquist, Manfred, 1884–, biskop, Stockholm. Av Ruth Kjellén (hans blivande maka). P1.
Björkström, Murre, 1874–1935, konstnär, Stockholm. Ipse 1918. P1.
Björlin, Gustaf, 1845–1922, generalmajor. Typtryck.
Björlin, Gustaf H:son, 1873–, diplomat, Haag, Nederländerna. Av V Ebneth. P1 och tonplatta.
Björling, J Alfred, 1871–. Blåstämpel. ”J. A. Björling”. Carlander IV, s 479.
Björlingsson, Elis Artur, 1871–1946, förvaltare, Sikfors. Av Ragnhild Nordensten 1912. P1. Häst.
Björlingsson, Hjalmar Teodor, 1874–1948, grosshandlare, Falun. Av Ragnhild Nordensten 1905. P1. Segelbåt.
”Björn”, se Lind, Björn.
(NN), Björn, Örebro. Omkring 1950. P2. Efter amerikansk tidning. Wiktorsson (2004), s 50.
Björn, Hilding, 1907–, med dr, Djursholm. P1, 2 pappersfärger.
Björn, R, civilingenjör, Stockholm. Ipse. P1.
Björnberg, Alexander, 1873–, bankdirektör, Helsingborg. Av Gisela Henckel-Trapp 1911. P1. SET II, s 11.
Björnberg, Carl, journalist, 1861-1926
Björnbo, se von Bahr, J O H.
Björndahl, A.G.E.B.S.I.
Björnefelt, J W Torbjörnson, 1912–, sjökapten, Göteborg. Av M L (oidentifierad). P1.
Björnehed, Berndt. Eld mot granskog.
Björngren, Carin. P1 (ursprungligen standardexlibris). Pegas.
Björnhage, David, pappershandlare, Göteborg. Av Allan Ahlman(?). P1.
Björnhage, Gunnar, köpman, Göteborg. Av Allan Ahlman 1923. P1.
Björnhage, J. Björn. P1.
Björnhage, Stefan, Göteborg. Ipse. Björn.
Björnidet, se Bothén, Björn.
Björnlund, Harald, 1878–1940, konsul, Luleå. Av Greta Sellberg 1913. P1. SET VII, s 42.
”Björnpatrullens Bibliotek”. Blåstämpel.
Björnsson, G, redaktör, Stockholm. 1925. Ägarens initialer.
Björnsson, Sven Björner, tecknare, Stockholm. Ipse 1952. Initialer i textkrans.
Björnstam, Yngve, 1906–, författare, Hägersten. P1. Björn vid stam.
Björnstjerna, (NN). Blindtryck.
Björnstjerna, Adolf Filip Henrik August, 1785–1858, major, postmästare. Koppargravyr. ”A Björnstjerna”. Carlander III, s 322.
Björnstjerna, Carl Johan Magnus, 1886–, överste, Kungsängen. P1. Vapen. ”Ex bibliotheca Almare-stäket”.
Björnstjerna, Oskar Roger Magnus Theodor, 1880–1962, marindirektör, Djursholm. Av Axel G Asplund 1906. C1. Vapen.
Björnstjerna, Rogér Magnus Eugène Curt, 1827–1910, generalmajor, Stockholm. P6, 3 pappersfärger. Vapnet för adliga ätten
Björnstjerna. ”R M Björnstjerna”. Carlander IV, s 142.
Björnstorps Bibliotek, se Gyllenkrok, Joh. Fr.
Björnung, Åke. Segelbåt.
Blackstadius, L.F.
Bladh, Adolf, 1890–1968, yrkeslärare. Av Rune Johansson 1948. P1.
Bladh, Stig, Örebro. Av Kurt Frisk 1960, tryckt av Nordins Tryckeri i Kumla. Frimurarkors, därpå en fågel. Samlarnytt 1997 nr 1, s 17.
Bladini, Lennart, 1880–1949, l:e stadsläkare, Göteborg. Av Lilly Segerdahl ca 1925. P1, 2 färgvarianter, 2 pappersfärger.
Blanche, Theodor Julius, 1835–1916, konsthandlare.
Blanck, Carl.
Blanck, Erik. P2. Trädstammar, natthimmel.
Blanck, Göran. P1. Man spelande gitarr.
Blanck, Otto, 1840–1914, generalkonsul, Stockholm. Typtryck, 1) fyrkantig ram, 2) oval ram.
Blanck, William, 1887–1968, direktör, Stockholm. P1. Sköld och W i B.
Blanking, Sören. Av Bertil Andersson 1970. Vågräta fält svart, rött, vitt.
Blid, R, jur stud. Ipse. P1. Landskap.
Blidberg, Carl, se Blidberg, Elin och Carl.
Blidberg, David, 1863–1904, skeppsklarerare, Göteborg. Av M L (oidentifierad).
Blidberg, Elin och Carl, 1867–1944, grosshandlare, Göteborg. Blåstämpel. Skansen Kronan i Göteborg.
Blidberg, Johannes, –1923, kassör, Stockholm. Av Elis Bergh 1913. P1, 2 färgvarianter. SEF:s årsbok 1936, s 17.
Blix, G F, 1894–, professor, Uppsala. Av Karin Blix 1912.
Blix, Klas Hilding, 1881–, dövstumpastor, Örebro. Av makan Karin Blix Hoverberg 1912. P1. Adam och Eva vid kunskapens träd,
däröver ”Af kunskapens träd skalt du icke äta”. Wiktorsson (2004), s 50 f.
Blix, Wilhelm, 1867–1941, kapten, Örebro. Av Finn Holmberg 1946. P1. Fullständiga vapnet för adliga ätten Blix (som han inte
tillhörde), skrafferat, därunder korslagda nedvända svärd och en sporre. Wiktorsson (2004), s 51.
Blix-Holmberg, Nils, 1924–, jur kand, Stockholm. Av Finn Holmberg 1946.
Blixen-Finecke, Eva, se Dickson Blixen-Finecke, Eva
von Blixen-Finecke, Gustaf Carl Axel, 1945–, friherre, civilekonom, Stockholm. Av Jan Raneke 1970 (opus 104b). P1/4+T.
von Blixen-Finecke, Hans Fredrik Bror, 1942–, friherre, sjökapten, Djursholm (Solna?). Av Jan Raneke 1970 (opus 104a). P1/4+T.
Blixenstierna, Thomas, 1711–53, assessor i Bergskollegium. Av J Rehn C2. Carlander II, s 438.
Blixt, Torsten, mariningenjör, Stockholm. Av Astrid Rietz-Ståhlberg 1941.
Blom, Axel, 1876–, tryckeriföreståndare, Stockholm. 1902. Seglande bark. Carlander IV, s 975.
Blom, Björn, Köping. Ipse 1975. P1. Flygplan.
Blom, C F, fröken, missionär. Foto av ägarinnan med hund.
Blom, Edvard, –1944, byggnadsingenjör, Stockholm.
Blom, Franz. Av Hugo Gehlin 1918. X1. Lilja.
Blom, Lilly, 1896–1969, fru, målarinna, Stockholm. 1) Ipse 1932. X1. ”L B”. 2) Ipse ca 1945. P1, 2 färgstryck.
Blom, M Th. Blåstämpel, ”M. Th. Blom” i gotisk stil.
Blom, Sally. Av Bengt Lissegårdh. X1.
Blom, Sven, 1881–1931, fil dr, Uppsala. Av K T Nilsson 1903. P1, 2 pappersfärger. Hjulspår bredvid granskog.
Blom, Torsten. 1) 2 pappersfärger, 2 storlekar. Vapenbild. 2) Biblioteksinteriör.
Blomberg, Anna, 1893–, fru, Borlänge. Av Hans Johansson-Norsbo 1938. C3, 2 färgvarianter. Nordiska exlibris (1948), s 47.
Blomberg, Barbro, lärare, Karlskoga. Av Eric ”Ola” Olsson (opus 9). P7.
Blomberg, Dag.
Blomberg, Dagmar, fru, Stockholm. Av Britta Blomberg 1945. X3, 2 färgvarianter. Blommor.
Blomberg, David, 1874–1961, möbelarkitekt, Stocksund. 1) Ipse 1905. P1. Troll vid kassaskåp. ”D Blomberg”. 2) Ipse 1911. P1.
Monogram. ”D Blomberg”. SET 1911, s 67. 3) Av Greta Sellberg 1911. P1. Rykande berg, två sköldar med rit- och snickarverktyg.
SET II, s 67.
Blomberg, Gösta, 1892–, författare, Stockholm. Av A H (oidentifierad) 1937.
Blomberg, Harry, 1893–1950, författare, Borlänge. Av Hans Johansson-Norsbo 1944. P1, 2 färgvarianter.
Blomberg, Peter, se Blomberg, Mary och Peter.
Blomberg, Mary och Peter. P1. Segelbåt m m.
Blomberg, Sten, arkitekt, Malmö. Ipse. Ritmateriel.
Blomberg, Ulla-Britta, fröken, civilekonom, Lidingö. Av Gunhild Wallin 1945. P1.
Blomé, Sven. Av Annie Bergman. X1.
Blomgren, NN. En blommande gren.
Blomgren, Gunnar, 1866–1939, tandläkare, Borås. Av John Hedaeus ca 1915.
Blomgren, Hans, kassör, Helsingborg. 1) Ipse 1946. P2, 2 pappersfärger. 2) Av H C Bärenholdt 1962. Skånelandskap med pilträd i
fonden och en kyrka med trappgaveltorn i bakgrunden. 3) Av Thomas Peterson 1965. Typografi. 4) Av Poul Christensen. X1. 5) Av
Børge Elwi Carlson. Kärnan i Helsingborg. X3. 6) Av Carl Bertil Sehlin 1967. C3. 7) Av Anna-Lisa Markby 1969. C3. 8) Av Oscar
Thorsen 1983. C2. 9) Av Arne Willner.
Blomgren-Evers, (NN).
Blomkvist, Gunnel, Örebro. Uggla som flyger upp med sitt byte, ett mynt. Wiktorsson (2004), s 52.
Blomkvist, J G. Granar och stjärna i silhuett.
Blomkvist, Rune, Örebro. Nyponroskvist med valspråksband med påskrift ”Liber meus veris amicus” (lat. ’Min bok är en sann vän’),
därunder två böcker. Wiktorsson (2004), s 52.
Blomkvist, Siv, fröken, Örebro. Av Franz Timén 1942. P1. Brunn, träd. Wiktorsson (2004), s 53.
Blomquist, Adolf.
Blomquist, Bo, bokhandlare, Lund. Av Björn Westergren. P7.
Blomquist, Nils, folkskollärare, Stockholm. Av Bror Hillgren 1912. P2, 2 färgvarianter. Vinterlandskap med Karlavagnens stjärnbild.
Blomquist, Olle.
Blomquist, Sten, 1946–, läkare, Lund. Av Gunnar Jansson 1975.
Blomquist, Torsten. Av Bertil Kumlien.
Blomqvist, (NN). Av Karl-Axel Pehrson. P7. Blommor och skalbagge.
Blomqvist, Adolf. P2. Pojke.
Blomqvist, Alvar, kontorist, Stockholm. 1) Av Erkki Tanttu 1946. P1. 2) Träd.
Blomqvist, Hildur, gift Bodén, se dito.
Blomqvist, Inge G:son, 1879–, apotekare, Stocksund. Ipse. P1.
Blomqvist, Lizzie. Av Ragnar Blomqvist 1923. X1.
Blomqvist, Maj, fröken, Borås. Av Alvar Blomqvist 1953. P1 i 2 färger. Blomkvist mot hussilhuetter.
Blomqvist, Olle. Retort m m.
Blomqvist, Oskar M, Lidköping. Läckö slott.
Blomqvist, Ragnar, 1901–, fil dr, Lund. Ipse.
Blomqvist, Rune.
Blomqvist, Tepu, född Tengström, fru, Stockholm. Av Erkki Tanttu 1946.
Blomqvist, Thomas, Stockholm. Av Alvar Blomqvist. P1 i 2 färger. Nils Holgerson.
Blomstedt, Abraham August (AB), 1820-84
Blomstedt, Britt, fröken, Stockholm. 1955. P1. Väderkvarnar.
Blomster, Erik. Två barn.
Blomstergren, Gösta. P2. Fästning.
Blomstrand, Eva, studerande, Göteborg. Ipse 1952. X3. Blomma.
Blondell, Sophie, 1791–1841, kammarfru. Av Fr Boye. P6. SEF:s årsbok 1937, s 31; Carlander III, s 366; Sjögren (1909), s 121.
Blume, A, fru, Sigtuna. Ipse. X3.
Blume, Johan Benjamin, 1719–86, boktryckare, Norrköping. Svartstämpel. ”J B B”. Carlander II, s 521.
Blume, L Gösta, 1908–, civilingenjör, Stockholm. Av Andreas Björkman. X2.
Blume, Lars, 1893–1964, civilingenjör, Sigtuna.
Blume, Nils Riber, 1909–1969, läkare, Göteborg. Av Elsa Bernström 1943. P1.
Blume, Sven Riber. Av Elsa Bernström 1942. P1, 2 varianter och 1 feltryck.
Blumenberg, Henrik Germund, f. 1846, kyrkoherde
Blumenthal, Gustaf Moritz, 1864–1923, med lic, Stockholm. Ormskål i klippa, människor vid bäck m m. ”M. Blumenthal”.
Blumenthal, Torsten. Sköld, pianoklaviatur.
Blücher, Sven, 1926–, officersaspirant, Uppsala. Av Bertil Kumlien 1951. P1. Spegelmonogram.
Boalt, NN. Stegrande bakåtseende tjur framför kaktusar.
Boalt, Carl Adolf Bernhard, 1871–1941, kommendör, Stockholm. P1.
Boalt, Gunnar, 1910–, professor, Stockholm. P1.
Bobeck, Aina, 1907–, adjunkt, Ängelholm. Av Erland Budde 1950. P1. Linnéor.
Boberg, Axel, musikdirektör, Malmö. Av Johan Leksell. P1 efter silhuettklipp.
Boberg, Helle, revisor, Stockholm. 1) 1943 Typtryck ”H Boberg”. 2) 1943. Typtryck. ”Helle Boberg”.
Boberg, John Axel, 1882–, typograf, Örebro. Ipse, tvåfärgstyck, 2 färgvarianter. Bomärke med initialerna J B, färgbollar och
trycktyper. Wiktorsson (2004), s 53 f.
Boberg, Lars. AV I M R (oidentifierad) 1960. Tall med uggla.
Boberg, Magnus, 1896–, fältläkare, Karlstad. Ipse 1925. P1.
Bock, A M. (Son till Anders S Bock.) Av Eric Österdahl 1942. P1.
Bock, Anders S. Av Eric Österdahl 1942. P1. Vapnet.
Bock, Marita, fröken, Stockholm. Av Erland Johnsson. P1.
Bock, Sixten, 1884–1946, professor, Stockholm. Av Ragnar Albinsson 1931. P1, 2 pappersfärger. Kokospalm och hydda vid
Söderhavsös strand, inramning av koralliknande grenar.
Bockamöllans Boksamling. Av W W(?) (oidentifierad).
Bode, Ingrid och Alvar, grosshandlare, Göteborg. Av Wilhelm Wiegert 1919. P1. Ägarnas h(us?).
Bode, Johan Joachim Christoffer, 1730-1793, geheimeråd. Svartstämpel. ”B”. Carlander II, s 627.
Bodelsen, Carl Adolf, studerande, Lund. Av Emy Klein. Uggla i träd mot slott.
Bodén, Artur, 1882–1967, grosshandlare, Stockholm. Av W (oidentifierad) 1920.
Bodén, Hildur, född Blomqvist, 1897–, korist vid Kungl Operan, Stockholm. Av Ragnar Albinsson 1947. P1. Uppsalavy.
Bodén, Sture. 1) Av Jan Raneke 1985 (opus 157). 2) Av Jan Raneke 1988 (opus 181 a och b).
Bodens artilleriregemente. Blåstämpel. ”A 8 Manskapsbiblioteket i Boden”.
”Kungl. Bodens Ingenjörskårs Bokförråd”. Blåstämpel.
Bodens stadsbibliotek. Blåstämpel. Stadsvapnet.
Garnisonssjukhuset i Boden. P1. Bild av sjukhuset.
Regementsbiblioteket I 19, Boden. Blåstämpel.
Bodin, Axel. Typtryck.
Bodin, Elna A, 1892–1967, fru, Stockholm. Av V Bodin. P1, Centraltryckeriet, 2 färgvarianter.
Bodin, Ester och Tage, uppbördskommissarie, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1945. P1. Trådrulle, fotboll m m i ”E T B”.
Bodin, Gustaf Adolf, Stockholm. Hakkors m m.
Bodin, J W. Arbetare vid vällugn.
Bodin, K G. Typtryck.
Bodin, Karl Johan, fil mag, Husum. Av Gillis Björck. P1. Träd, fabriksskorsten.
Bodin, Tage, se Bodin, Ester och Tage.
Bodinson, Claes Urban, 1766–1805, kungl sekreterare, Stockholm. Stämpel. Spegelmonogram i Jerusalems vapen. ”Content: Ubique
Beatus”. Carlander III, s 148.
Bodman, Carl Anders, 1794–1856, advokatfiskal. 1) Typtryck inom ram. 2) Typtryck utan ram. ”Carl A Bodman”. Carlander III, s 389.
Bodman, Elsa, 1881–, professorska, Stockholm. Av Gunvor Bodman 1929.
Bodman, Gerd, bibl.am. (förkortning för vad?), Stockholm. Av Ebba Lagerberg 1942.
Bodman, Anders Gustaf (Gösta), 1875–1960, professor, Stockholm. Av Sigurd Ekman 1908. P1, 2 pappersfärger.
Bodorff, V och L, –1938. Av Jonathan Swedin. Koppargravyr, 2 färgvarianter.
Boëthius, Axel, 1889–1969, professor, Göteborg. 1) Av Harriet Sundström 1923. X1, 2 pappersvarianter. Lagerström (1943); SEF:s
årsbok 1937, s 98; Nordiska exlibris (1948), s 50. 2). P2. Dalmålning.
Boëthius, Bertil, 1885–, f d riksarkivarie, professor. Av Pam G Rueter 1949, 1950. Blindtryck. Pegas.
Boëthius, Gerda, 1890–1961, professor, Mora. Av Harriet Sundström 1923. X1. SEF:s årsbok 1937, s 43.
Boëthius, Gösta, 1883–1957, docent, och Hanna, Uppsala. Av Renata Boëthius. P1. Pegas på lagbok.
Boëthius, Gösta, Hans.
Boëthius, Hanna, se Boëthius, Gösta och Hanna.
Boëthius, Helena Theodor, 1762–1849, prostinna, Floda. Svartstämpel. Initialerna H T B i skrivstil. Carlander III, s 117.
Boëthius, S Jacob, 1925–, studerande, Uppsala, sedermera bok- och musikförläggare, Stockholm. 1) P1. Pegas. 2) Av Pam G Rueter
1950 (opus 245). X2, 2 färgvarianter, 4 pappersvarianter. Blomornament. Se även Boëthius, Jacob och Monica.
Boëthius, Jacob (= ovanstående) och Monica. Av Pam G Rueter 1950 (opus 264). X2. Blomornament, initialer J B M.
Boëthius, Per U, jur kand, Stockholm. Av Pam G Rueter 1953. Trägravyr, 2 färgvarianter. Lagbok, segelbåt, bössa m m.
Boëthius, Renata, fröken, Göteborg. Av Harriet Sundström 1936. X1.
Boëthius, Simon Johannes, 1850–1924, professor, Uppsala. Av E Lindroth 1908. ”S J Boëthius”. P1. Sjögren (1915a), p 4.
AB Bofors, Karlskoga. 1) P1. Kontorsbyggnaden, däröver företagsemblemet på uppslagen bok. ”A. B. BOFORS BIBLIOTEK”.
Samlarnytt 1990 nr 8, s 13; Samlarnytt 1995 nr 6, s 5. 2) P1. Byggnad med fontän, 3 varianter. 3) P1. Fabriksmärket under text.
”Aktiebolaget Bofors Nobelkrut”. P1 i 2 färger. ”Nobel Bofors” i bomb.
Boge, Lullan, fru, Stockholm. Ipse.
Bogers, Emil.
Bogesunds stad, jämför Borås.
Boggiano, Jean Philip, 1812–74, simlärare, Uppsala. Blåstämpel. Carlander III, s 552.
Bogner, E W T. Av H S (oidentifierad). X1.
Bogren, Anna, fru, Stockholm. En rad böcker. ” IN LIBRIS VITA ARS SAPIENTIA”.
Bogren, Erik, 1890–1963, tandläkare, Helsingborg. Av Karin Persson 1927. Offset.
Bogren, Hjalmar, –1951, banktjänsteman, Göteborg. Av Joh Stern. Initialer med flygel, piedestal med kvinnohuvud m m.
Bogstedt, Ernfrid. P1. Fjäll- och sjölandskap på palett.
Bogström, Gabriel, kapten, Stockholm. Av Elis Bergh 1909.
Boheman, Carl Adolf Andersson, 1764–1831, hovsekreterare. C2. ”C A And:son Boheman”. Carlander III, s 132.
Boheman, Erik, 1895–1979, minister, Stockholm. Av Jonas Jonsson 1908. Stålgravyr. SET V, s 29.
Boheman, Gerda Evelina, 1888–, senare gift af Geijerstam. P2, 2 färgvarianter.
Boheman, Ingrid, fröken, Gränna. Av Jonas Jonsson 1912. C2, 2 pappersfärger. Senare P2 av C2. SET V, s 33.
Boheman, Mauritz, 1858–1908, fil dr, Stockholm. 1898. P1. Carlander IV, s 415.
Bohlin, Melker, 1909–94, boktryckare, Åmål. 1) Av Jerker Helander 1953. 3 färger. Boktryckare. SEF:s årsbok 1991–92, s 66. 2) Ipse
1960. P1. Skepp.
Bohlin, Torsten, 1889–1950, biskop, Härnösand. Av Ulla-Carina Palmer. P2. Stjärna över katedral.
Bohm, Eva, fil kand, Stockholm. Av Folke Karlsson. 4 färgvarianter.
Bohm, Lennart, l:e byråsekreterare, Stockholm. Av G R (oidentifierad) 1955. P1. Duva på två böcker.
Bohman, Hans, 1885–1964, assessor, och Dolly, Djursholm. Av Karin Hjelmqvist 1930. P1.
Bohman, Jan. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Bohman, Knut, 1847–1936, konsul, och Anna, Stockholm. Av F Jaksch. C3.
Bohmansson, Gösta, 1887–1973, med dr, professor, Örebro. Av makan Tora Bohmansson 1919. X1, 2 färgvarianter. Ett träd och
därunder en orm omslingrad en giftskål. Wiktorsson (2004), s 55.
Bohnstedt, Selma Helena (Ellen), 1854–, g Arfwedson, se Arfwedson.
Bohnstedt, Carl Edvard Ludvig, 1840–, förste hovjägmästare, Rinkesta, Ärla. Av John Sjösvärd. 2 färgvarianter. ”Rinkesta”. Vapnet.
Bohusgården. Stämpel, ”BOHUSGÅRDENS | BIBLIOTEK”.
Kungl Bohusläns regemente, Uddevalla. Blåstämpel. ”I 17:s bibliotek”.
”Kongl. Bohus Läns Regementes Officers Corps Bibliotek”. P1. Krönt vapen.
Boierth, Pehr, trädgårdsmästare, Uppsala. Ipse 1957. P1. Fyra kungsängsliljor.
Boije, Gustaf Adolf, 1826–94, bokhandlare.
Boije af Gennäs, Göran Christer Anders, 1915–, major, Vaxholm. P1. Vapnet.
Boije af Gennäs, Göran, 1887–, anställd hos Hasse W Tullberg, sedermera direktör, Stockholm. Av Alice Seger 1912. P1. Vapen.
Boijes, Gustaf Adolf (= ovanstående), lånbibliotek i Borås. Typtryck, pappersvarianter. ”G. A. Boijes Lån-Bibliothek i Borås” inom
fyrkantig ram.
Boijson, Carolina
Bojsen, Marie, gift Collon, se Collon, F A L och Marie.
Bojsen, Freddy, 1916–, läkare, Södertälje. Piprökande man.
Bojsen, Philip, 1887–1967, läkare, Helsingborg. Av O J (?) (oidentifierad). Liggande naken kvinna med kranium på fötterna, m m.
Bokförlags AB Ocean, se Ocean.
Bokförlags AB Suecia, se Suecia.
Bokhandelsmedhjälpareföreningen, Stockholm. BMF inom kvadrat.
”Bokhandlare-Gesällskapet i Stockholm”. Pärmstämpel. Bok i cirkel.
Bokindustrimuseet, Stockholm. 1) Diverse typlappar. Lagerström (1943), fig 113. 2) Svartstämpel. ”Bokindustri Museet, Stockholm” i
cirkel om initialer. 3) Fyrkant inom ram.
Bokklubben Svalan. Svala under sol.
Boklind, Olof, hovrättsnotarie, Stockholm. Ipse. C2.
Boklotteriet. Bok och vildblommor.
Bokringen, Borås. Av John Hedaeus. P2.
Bolander, Gunnar. P1. Flygande örn.
Boldt-Christmas, Knut, 1890–, tandläkare, Örebro, sedan Höganäs. Av Blomqvist. X1. Text i vapensköld. Wiktorsson (2004), s 56.
Boldt-Christman, Siri, Stockholm. P1. Skepp.
Bolidens Gruv AB. Av Jerk Werkmäster 1943. P1, 2 storlekar. Kopparmärke överlagt korslagda brinnande facklor. Samlarnytt 1995 nr
8, s 14.
Bolin, Axel, disponent. Av Aune Siim 1966. X2.
Bolin, Erna, fröken, Uppsala. Av John Österlund 1930.
Bolin, Ernst, 1863–1933, med dr, Uppsala. Av John Österlund. P2.
Bolin, Ernst O M. P1. ”Efter moln sol”.
Bolin, John. P10. Vapen, krönt av häst m m.
Bolinder, Erik C G, 1892–, civilingenjör, Stockholm. Av Akke Kumlien 1936. Stålgravyr, 2 färgvarianter.
Boll, Arne, tandläkare, Stockholm. 1) Flygande and, metspö. 2) P2. Spegelmonogram över namnet.
Bolldén, P A, 1878–1925, banktjänsteman, Stockholm. Av Bror Hillgren 1912. Ljustryck.
Bolle, Georg, 1897–1958, direktör, Stockholm. Akke Kumlien 1945. P1.
Bolle, Lars, disponent, Stockholm. 1) Av Akke Kumlien 1945. P1. 2) Av Akke Kumlien 1949. Spegelmonogram L B.
Bolling, Gudny. Av H N (oidentifierad). Lyra inom lagerkrans.
Bolmér, Karin och Sven. Av Folke Karlsson 1949. P1. Kvinna med skål.
Bolmér, N A, 1876–, byggmästare, Stockholm. P1. Lagerström (1943).
Bolmér, Olle. Av I H (oidentifierad).
Bolmstedt, Albin, 1882–1957, redaktör, Malmö.
Bolmstedt, Sten, 1912–, med dr, Stockholm. Av Bertil Malmgren 1939. P1. SEF:s årsbok 1939, s 25.
Bolmstrand, Sven, 1911–, tandläkare, Kinna. Av Carl Fredrik Reutersvärd. Kvinnobild.
Boman, Barbro, fru, Stockholm. Av Thord Baeckström 1942. X2.
Boman, Bertil, ingenjör, Linköping. 1) Av K Hansson. Säng i öken (efter Robert Högfeldt). 2) Av Ester Sennerberg 1951. P1. Abstrakt
figur.
Boman, Gun. Av Nils-Åke Askenbäck 1946. P1.
Boman, Gunnar, 1895–1970, assuransdirektör, Stockholm. Av Ingrid Årfelt 1947. 2 storlekar. Fartyg och prick.
Boman, Gunvor. P1. Man klättrande på stege.
Boman, Lillemor, läroverksadjunkt, Falkenberg. Av Ester Sönnerberg. Kyrka.
Boman, Robert. Av Ingrid M Årfelt. Sjunkande skepp.
Boman, Vilho, direktör, Stockholm. Ipse 1944. P1. Ax över plog.
Bomgren, Gunnar, 1902–, justitieråd, Stockholm. Av E B Bomgren 1950. P2.
Bonamy, Alexis, bokhandlare, Göteborg. Typtryck. Carlander I, s 401.
Bonde, jämför Trolle Bonde.
Bonde, (NN). Av E Åkerlund. C2. Vapnet.
Bonde, Carl, 1872–, greve, Hörningsholm. C3. 2 varianter, med och utan vapen. Hörningsholms slott i månsken.
Bonde, Carl Carlsson, 1850–1913, friherre, Eriksberg. P6.
Bonde, Carl Gotthard, 1877–1937, friherre, jur utr kand, hovjägmästare, Eriksberg. Av Jurgen Wrangel 1927. C3. 2 färgvarianter.
”Eriksbergs Bibliothek”.
Bonde, Carl Gustaf.
Bonde, Carl Göran, 1757–1840, friherre, överste, Nynäs, .... (var ligger det?). C2. Vapnet. Carlander III, s 76.
Bonde, Carl Jedvard, 1813–95, friherre, överstekammarherre, Eriksberg. 1) Av F W Åkerberg 1891. C2. Ägarnes vapen. B IBLIOTHECA
A CAROLO JEDVARDA BONDE COLLECTA. Carlander III, s 568; Sjögren (1909), s 123. 2) Av Robert Haglund. C3. ”Ericsbergs
Bibliothek”. Carlander III, s 568; Lagerström (1943), fig 184.
Bonde, Carl, 1872–, greve, Hörningsholm.
Bonde, Gustaf. Pärmstämpel. Initialerna i kursiv stil.
Bonde, Gustaf Ulf, 1754–99, greve, kammarherre. Vapnet. Carlander III, s 41.
Bonde, Johan Gustaf, 1733–96, greve. ”J B”.
Bonde, Knut Philip, 1815–71, friherre, överstekammarjunkare, Stockholm. Av Fredrik W Åkerberg. C2. Carlander III, s 601; Sjögren
(1909), s 123.
Bonde, Nils Carlsson, 1905–, greve, ryttmästare, Enköping. Av Hans J:son Norsbo. P1. Sjuuddig stjärna, krona.
Bonde, Thord Bernhard, 1711–85, greve, hovmarskalk. Typtryck. Svartstämpel. Carlander II, s 437.
Bondeson, Gustaf, 1905–, anställd vid Wezäta AB i Göteborg, har författat en rad skrifter om god årsredovisning, finansiell
information och reklam, företagsmonografier, levnadsteckning över Waldemar Zachrisson (Wezäta). P1 (2 olika). Ägaren som barn i
knäet på sin farfar Carl Gustaf. Bokvännen 1992 nr 4, s 116.
Bong, Gunnar. Av Abby Weltman 1988. Äldre man i profil.
Bonnier, Adolf, 1806–67. Gummistämpel.
Bonnier, Gerard Mortimer, 1917–, bokförläggare, styrelseordförande i Albert Bonniers förlag AB och i Svenska
bokförläggareföreningen, Stockholm. Brorson till nedanstående Tor. Av Bertil Bull Hedlund 1939. C3. Lagerström (1943), fig 192a;
Nordiska exlibris (1948), s 39.
Bonnier, Greta, se Bonnier, Tor och Greta.
Bonnier, Isidor Adolf, 1848–1925, bokförläggare, Stockholm. Son till ovanstående Adolf. P1. Lagerström (1943), fig 193.
Bonnier, Otto Karl-Adam, 1934–, civilekonom, verkställande direktör i Bonnier och Bonnier independent banking AB, Qvallsta säteri,
Knivsta. Son till nedanstående Tor. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Bonnier, Nils, 1908–, byggmästare, Stockholm. 1) Av Bertil Kumlien. C1+B1. Spegelmonogram på båda sidor om ett lod, även använt
som stämpel och pärmstämpel. 2) S:t Göran och draken på jordklot.
Bonnier, Tomas, 1926–, verkställande direktör i Svenska AB Laminator, Lidingö. Brorson till nedanstående Tor. Ipse 1946.
Bonnier, Tor, 1883–1976, bokförläggare, och Maria Margareta (Greta), född Lindberg, 1886–1978, Stockholm. Tor var brorsons son
till ovanstående Adolf. Naken kvinna på valfisk.
Bonniers Lånbibliotek. Typtryck i ram.
Bonow, Bo Erik. Av Karl Ramel.
von Bonsdorf, Kristoffer J G, 1924–, friherre, Stockholm. Ipse 1949. Text på slinga, segel.
Bonsdorff, Gunnar. Torn.
von Bonsdorff, Max. Pelikan.
Bonthron, Ebba. X1(?). Katt och råtta, sol.
Bonthron, J, ingenjör, och B, Stockholm. P2 och foto.
Bonuvier, Carl Gustaf, 1776–1858, skådespelare. X1stämpel. C G B inom en sol. Carlander III, s 250.
Boo Bibliotek, se Hamilton, J A.
Boo Fideikommis Bibliotek, se Hamilton, Hugo.
Booge, Birgit, 1901–, fru, Stockholm. Bok och ljusstake. P2.
Boogren, Marianne. Av Anna-Lisa Markby. P1. Skepp.
van Boom, Johan, 1807–72, professor, Stockholm. Svarstämpel. Initialer J v B inom oval punktram. Carlander III, s 503.
Bore, Erik, 1863–1921, kontraktsprost, Gällivare. Av Fr Sjöberg 1906. P1.
Bore. Naturvetenskaplig förening vid Skara Läroverk. Av B B (oidentifierad) 1923. P1. Knäböjande figur, retort m m.
Borelius, Elisabeth (Bettan), fröken, Ramnäs. Av Gudmund Borelius 1912. P1. SET III, s 9.
Borelius, Fredrik, 1887–1973, rektor, Boden. Av Gösta Adrian-Nilsson. P1.
Borelius, Margareta (Greta), 1893–1968, fröken, Ramnäs. Av Gudmund Borelius 1912. P1. SET III, s 9; SEF:s årsbok 1936, s 39.
Borell, Ulf, 1916–, med dr, Göteborg. Av Jonathan Swedin 1943. P1.
Borén, Olof. Trana i vass.
Borén, Olof, Göteborg. Av Ivar Claesson 1935. P1. Uggla, stuga.
Borenius, Einar, 1874–1968, fil dr, Djursholm. Av Anna Snellman 1920.
Borg, Bror, tjänsteman hos Percy Tham, Stockholm. 1912.
Borg, Carl. Typtryck.
Borg, Carl Oscar, 1879–1947, konstnär, Göteborg. Ipse 1932. P1, 2 pappersfärger. Indian vid klippa.
Borg, Einar, –1961/62, sjökapten, Göteborg. Nautiskt motiv med kompass.
Borg, Folke. Av Einar Wirén. Groda.
Borg, Gösta, reklamchef, Stockholm. Ipse. P1 i flera färger. Kranium och timglas på bok.
Borg, Gösta, 1896–, kamrer, och Amelie, Malmö. Av Ulla-Brita Nordenstierna. X1, 2 pappers......
Borg, Lennart. P1. Träd.
Borg, Lilly, fru, Göteborg. Av Carl Oscar Borg 1939. P1. Litteratur: Nordiska exlibris (1948), s 39.
Borg, Madelaine, född Carriel, Los Angeles, USA. Av Carl Oscar Borg 1929.
Borg, Åke. Ipse 1946. Segeleka vid strand, fjäril, björn- eller strandfloka.
Borgenstierna, Carl-Henrik, 1910–, försäljningschef, Stockholm. Av Finn Holmberg 1949. P1. Vapnet.
Borgenstierna, Elsa, 1911–, översköterska, Stockholm. Av Finn Holmberg 1946. Vapnet på kors.
Borggren, Kaj, banktjänsteman, Malmö. Ipse 1939. P1, 2 storlekar.
Borgh, E och L.
Borgh, M och E. Av H Wiberg. Slottsbyggnad.
Borglin, Knut, 1913–, tandläkare, Lund. Ipse 1943. P1.
Borglund, E F, 1894–, rektor, Dals-Långed. Ipse 1914.
Borgman, Johan Niclas, –1871, grosshandlare, Stockholm. Typtryck. ”Borgman”.
Borgström, Axel, 1862–1939, justitieråd, Stockholm. Av (NN) Laurell. P6. Sigillform, med monogram av initialerna A B i mitten.
Borgström, C A. Av Lennart Segerstedt 1954. P7.
Borgström, Nils Edvard, 1871–1939, lektor, Lund. Av Märta Borgström. P1. ”Edv. Borgström”.
Borgström, Gunnar. P1 (efter silhuett).
Borgström, J Harald, bokhandelsmedhjälpare, Linköping. Av A C Callin. P1.
Borgström, Harald, 1876–1969, bokhandlare, Borås. Av S Thorsell 1900. P1. Lagerström (1943), fig 194.
Borgström, Herman, telegrafassistent, Stockholm. Av Hjalmar Strååt 1930. X1. ”H B”.
Borgström, J A, redaktör. Typtryck. Ägarens namnteckning.
Borgström, Oscar. Erotiskt motiv.
Borgström, Sigfrid, se Borgström, Vanda och Sigfrid.
Borgström, Signe Gertrud. Av Anna-Lisa Markby. P1.
Borgström, Sven, 1913–, läkare, Bromma. Av Otto Gretzen 1951. Harpa, ormstav m m.
Borgström, Sven, 1927–, Malmö. Av Margit Gadd 1960. P1. Rökpipa.
Borgström, Vanda och Sigfrid. P1 i 2 färger. Stengrav under fura.
Borin, John, skeppsmäklare, Stockholm. Av Kerstin Wallgren. P1.
Borner, Eric. Av Yngve Ågren 1951. P1. Orkidé, retort m m, ”Ora et labora” (lat. Bed och arbeta).
Bornewall, Gösta, bokbindare, på 1940- och 50-talen anställd vid Bonniers privatbokbinderi, Stockholm. Av Eric Heijer. P1. ”Clarensi
Hic Liber Attinet”.
von Bornstedt, Hellmuth Ludvig, 1893–1960, ryttmästare, direktör. P1. Vapnet.
Borre, Helge, boktryckare, Göteborg. Av Waldemar Håkansson 1907. P1.
Borres, Helge, Boktryckeri, Göteborg. Av Waldemar Håkansson 1904. P1. Läsande gammal man.
Borrie, Joh.
Borthén, Siv, skådespelare, Lidingö. Av Egon Arnek 1946. P1. Två masker.
Borås Folkbibliotek. Blåstämpel.
”Borås Frivilliga Skarpskyttekårs Bibliotek”. Typtryck. Sjögren (1909), p 123; Carlander I, s 321.
Borås Sportfiskeklubb. Av Gösta Ritare 1952. Laxöring. Sportfiskaren 1957, s 131.
Borås stad. 1) Krönt B inom ”Sigillum Civitatis Bougsundensis”. 2) P1. ”Staden Borås”. Två saxar (stadens sköldemärke).
Borås stadsbibliotek. 1) Borås stadsbibliotek. Av Nils Jonsson-Jons. Spegelmonogram av bokstaven B. Samlarnytt 1984 nr 4, s 14. 2)
Av Nils Jonsson-Jons. ”Borås stadsbiblioteks västgötasamling”. Text i medeltida handskriftsstil. Samlarnytt 1984 nr 4, s 14. 3)
Blåstämpel.
Borås Tekniska Elementarskola. P2.
Bosaeus, Einar, 1884–1948, civiljägmästare, Luleå. P2. Fjällandskap.
Bosaeus, Elis, 1876–1958, civilingenjör, Djursholm. Av Lydia Skottsberg. P1, Centraltryckeriet. Jämför Lisa och Elis nedan.
Bosaeus, Lisa och Elis (= ovanstående), Stockholm. Av Lydia Skottsberg. P1.
Bosaeus, Wilhelm, 1891–, professor. Av Eva Billow. P1.
Bosin, Daniel Eric, 1739–1815, major. Svartstämpel. ”D. E. Bosin”. Carlander II, s 685.
”Bosse”. Av Børge Elwi Carlson. X3/5. ”Tvåsolssystemet”.
Bosson, Carl-Olof, 1919–, jägmästare, Jönköping. Av Greta Gauffin 1942. X1.
Boström, Anna, se Boström, Tore och Anna.
Boström, Axel, bokbindarverkmästare. Av Ragnar Albinsson 1927. P1. Skidlöpare.
Boström, Bernhard, redaktör, Örebro. ”Bernh Boström”.
Boström, Bertil, grafiker. 1) Av Herbert Skarin. P1. 2) Av Jo Erich Kuhn 1962 (opus 168).
Boström, Elsa, fru, Stockholm. Av Victor Jernbergh 1935. Initialerna över namnet.
Boström, Folke R W, typograf, Stockholm. Ipse 1954. Typtryck i 2 färger.
Boström, Georg. Ipse 1967. X3. Enbart namnet.
Boström, Gustaf, 1879–, häradsskrivare, Umeå. Av C M Lindkvist. P1.
Boström, Gustaf Julius, 1815–1891, intendent, Stockholm. Blåstämpel. ”G. J. Boström”. Carlander III, s 601.
Boström, Göran Ingemar, 1900–1984, grafiker, exlibriskonstnär, guldsmed, Göteborg. 1) Ipse 1957. C2, 2 storlekar. Gravörredskap. 2)
Ipse 1957. C2. ”G B”, 3 varianter. 3) Av Arvid Jorm 1957. C3, 3 varianter. Sittande naken kvinna sedd bakifrån. 4) Ipse 1960. C2, 2
färger. Vapen.
Boström, Herman, handelsbokhållare, Kalmar. Av W Fromén 1911. P2. ”H Boström”. SET 11.
Boström, Nils. P1.
Boström, Tore och Anna. P1. Vapen.
Boström, Wilhelm, 1834–1886, läkare, Stockholm. Blåstämpel. ”Wilh. Boström”. Carlander IV, s 213.
Boström, Wollmar, 1878–1956, envoyé, Stockholm. Av Harald Sallberg 1948. X2. Nordiska exlibris (1948).
Bothén, Anders, 1916–1982, personalkonsult, chefredaktör. P1. Moderns vapen Söderhielm.
Bothén, Björn, 1893–, ingenjör, Björnidet, Hovås. P1. ”Björnidet”. Isberg, tredelad sköld, text i nedre delen, björnhuvud i mitten.
von Bothmer, Gösta, 1909–1970, tandläkare, Västerås. Av Friedrich Britze. P2 efter C2, 2 storlekar. Vapnet, bok med Johanniterors,
byggnad m m.
Botkyrka Församlingsbibliotek. P1. Botkyrka kyrka.
Boulevardtidningen Gnistan, se Gnistan.
Boussard, Bo, 1917–, direktör, Ljunghusen.
Bouveng, Tove. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Bouvet, Jeanne M, 1863–1940, fröken, Laholm. P1. Vapen för ätten Bouvet från Frankrike.
Bovin, Emil, 1868–1962, med dr, professor, Stockholm. Av Knut Stangenberg 1921. C2, handtryck av Ernst Küsel. Naken pojke
triumferande höjande en ormstav i ena handen, i bakgrunden en segelbåt.
Bovin, Gunnar. Uggla, böcker.
Boxström, A. 1922.
Boye, Fredrik, 1773–1857, friherre, överstelöjtnant, tecknare, målare, kammarherre. 1) P6. Vapnet. 2) Ipse. P6. Sittande man. 3) Ipse.
C2. Sittande man. Carlander III, s 228; Sjögren (1909), s 123.
Boye, Karin Maria, 1900–41, fil mag, författare, översättare, medlem av redaktionerna för Clarté och Spektrum, Stockholm. Ipse 1926.
P1.
Braathen, Anna, 1896–, konstnärinna, Stockholm. Ipse 1930. X1.
Braathen, Erling, tjänsteman, Stockholm. Ipse 1911. P1, 2 storlekar.
Braconier, Eugène, 1866–, kontorist, Stockholm. Typtryck. ”Obs! Det var någon som lånade en bok...” Carlander IV, s 456.
Brag, Cecilia, fru, Stockholm. Av Bror Hallberg 1906.
Brag, Torbjörn. P1. Häst med föl.
Brahe, Magnus, 1790–1844, greve, riksmarskalk. Svartstämpel med schablon. ”M Brahe”.
Brahe, Magnus Fredrik, 1756–1826, greve. C2. Vapnet, utan namn. Carlander III, s 66.
Brahe, Tycho, 1546–1601
Brahme, Leonard Bengt, 1892–1971, med dr, Norrköping. Av Waldemar Bernhard 1942. P1.
Brakel, Anna Lisa, 1871–1932, fröken, anställd vid Skandia, Stockholm. Av Lydia Skottsberg 1907. P1.
Brammer, Max. Av W S (oidentifierad). P1. Mansfigur och pegas.
Bramzelius, A W, fil dr, skriftställare, Linköping. Ipse 1929. P1.
Brand, Hugo E:son, 1865–1947, med dr, Trosa. Av Gösta Sandqvist 1907. P1, 2 pappersvarianter. ”H B”.
Brandelius, Carl Magnus, 1768–1804, rektor, Stockholm. Typtryck. ”C. M. Brandelius”. Carlander III, s 169.
Brandell-Sjöberg, Thyra, fru, se Sjöberg.
Brander, Bength, Arvika. Av Erik Häggström 1957. X1. Orgelpipor.
Brander, F R, 1730–1800, kyrkoherde
Brander, Gerda, fröken, Gävle. Ipse 1933.
Brandin, Karl F. Av Elof Brandin. Seriefiguren Karl Alfred. Cirkuläret 2003:4, s 301.
Brandkårens Läsecirkel, Göteborg. Av Leo Johansson 1932. P1, varianter med och utan ram. Brandman på Mariusstege.
Brandquist, Gustaf, Kattvik. Ipse 1965. Lysande stjärna över berg och böcker. Se även Brandquist, Gustaf och Majvor.
Brandquist, Gustaf (= ovanstående) och Majvor, född Franzén, Kattvik. Uggla på två böcker.
Brandquist, Gustav W, köpman, Båstad. Av Gösta Segerström. P1. Flammor, trädgren m m.
Brandsten, Felix, 1882–1965, kapten, Väddö. Av (NN), amerikansk kostnär. C2. Vikingaskepp.
Brandström, Johan Simon. Svartstämpel, 1790-talet. ”J. S. Brandström”. Ej med i Carlander.
Brandström, Lars A, försäljningschef, Göteborg. Av Anton Brandström 1935. P1. Tandat.
Brandt, Carl-Erik.
Brandt, Einar. Naken ryttare på häst mellan (ovan) Stockholms vapen överlagt vågskålar och (nedan) en brinnande granat.
Brandt, Gunnar, 1906–1983, teol dr, Uppsala. Av Sven Blomgren 1935. P1.
Brandt, Gustaf Adolf, 1883–1972, amiralitetspastor, Stockholm. Av Anna Helleberg 1943. Ljustryck. ”Gust. Ad. Brandt”.
Brandt, Helge, 1902–, civilingenjör, Ålsten. Av Frans Ridderstolpe 1946. P1. ”H B” över hus.
Brandt, Laurentius. Typtryck. ”Lavrentii Brandt”.
Brandt, Max. Av Jan Brandt 1985. Nottecken med trumpet.
Brandt, Nils, 1899–1961, avdelningschef, Enskede. Ljusstake vid bord.
Brandt Zetterlund, Stig, 1909–65, med lic, Stockholm. 1927. P1. Oljelampa, kranium.
Brangstad, August Allan, 1902–83, bankdirektör, Åmål. 1) Av Sten Brangstad (hans son) (opus 1) 1957. I en cirkel en fartygsratt med
horn och hammare samt två förgätmigejblommor. 2) Av Sten Brangstad (hans son) (opus 3a) 1962. P1. Ägarens fullständiga vapen,
bokstäver i svart och randigt. 3) Av Sten Brangstad (hans son) (opus 5) 1964. Släktvapnet. P1/2+T. SEF:s årsbok 1993-94.
Brangstad, Bruno, 1949–, sedermera förskollärare, Alingsås. Av Sten Brangstad (hans bror) (opus 6) 1964. Släktvapnet.
Brangstad, Jakob, 1986–, studerande, Göteborg. Av Sten Brangstad (hans farfar) (opus 18) 2005. Släktvapnet.
Brangstad, Rolf, 1963–, fil kand, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek, Örebro. (Sonson till ovanstående Allan.) 1) Av Sten
Brangstad (hans far) (opus 9) 1976. P1+T. Ägarens fullständiga vapen. Wiktorsson (2004), s 57. 2) Av Ylva Källström-Eklund. Pegas.
Brangstad, Siv, 1966–, sedermera grundskollärare, Linköping. (Syster till ovanstående Rolf.) Av Sten Brangstad (hennes far) (opus 10)
1976. P1. Ägarens damvapen.
Brangstad, Sten, 1935–, förskollärare/mellanstadielärare, Karlskoga. 1) Ipse 1964 (opus 3b). P1/2+T. Ägarens fullständiga vapen,
bokstäver i svart och randigt. 2) Ipse 1964 (opus 4). Släktvapnet, utan texten ”Ex libris”. P1. 3) Ipse 1964 (opus 7). Släktvapnet. 4) Av
Eduardo Dias Ferreira 1972. S/2. Vapnet. Se även Brangstad, Sten och Ingrid.
Brangstad, Sten (= ovanstående) och Ingrid, Karlskoga. Av Børge Elwi Carlson. Rådjur under träd.
Bransén, Karl, –1947, rektor, Molkom. Folkhögskolan i Molkom.
Bratt, Alfred, bokbindare, Gävle. 1) Blindtryck. 3 textrader i oval. 2) 13 bokband i rad.
Bratt, Dagmar, gift Carlsson, se dito.
Bratt, Einar, 1886–, överste, Stockholm. Ipse 1911. P1. ”E B S L” i spegelmonogram.
Bratt, Emil, köpman, Göteborg. Av Evald Blomberg. P1. Merkurius, träd.
Bratt, Eyvind, 1907–, byråchef, Stockholm. Av Alf Danning 1949. C3.
Bratt, Göran, 1919–, reklamchef, Vällingby. P1, 2 färger. Jordglob, flaggor.
Bratt, Hervor, Göteborg. Ipse. Zebra och påfågel mot blommor.
Bratt, Iwan, 1881–1946, läkare, Alingsås. Av Albert Jaern 1936. P1, 2 storlekar.
Bratt, L C.
Bratt, Lennat, 1928–, Malmö. Av Bertil Sjöberg 1960-talet. Lejonansikte, karta över Norge med vagga (där ”släktens vagga” stod) och
Sverige med ett träd placerat vid Karlskoga (ägarens födelseort) samt Mars symbol (något annorlunda uppfattad än brukligt).
Bratt, Martin, 1915–, länsassessor, Göteborg. Av Jan Raneke. P7/3.
Bratt, Nils, 1903–, direktör. Björn, vapen.
Bratt, Stefan. Segelbåt, fransk lilja, uppslagen bok.
Bratt, Torkel. Av Yngve Forsblom 1980. P1. Namnet.
Brattberg, Walfrid, 1900–, tjänsteman, Göteborg. P1, 2 färgvarianter. Segelskuta, vapen.
Bratteborgs bibliotek, se von Seth, T.
Brattsten, Lena, fröken. Av Eva Billow 1953. P1. Mås mot blommor. SEF:s årsbok 1953, s 68.
Brattström, Bengt, 1917–60, ateljéchef, Lund. Ipse 1943. P1, 2 storlekar, 6 pappersvarianter.
von Braun(?), Baltzar(?). Bokstäverna B v B i triangel.
von Braun, Georg Gustaf Vilhelm, 1886–1972, överste, och Ester (Titti), född Lundqvist, 1889–1971, Karlsborg. Vapen.
Braun, Göta
von Braun, Theodor, 1888–1960, sjukgymnast, Uppsala. P1. Vapen von Braun.
Braune, Fr, 1832–1907, bibliotekarie, Lund. Av Lydia Skottsberg 1907. P1.
Braunerhielm, Alf, 1906–71, hypoteksdirektör, Karlstad. Av Gull Weinberg 1948. P1, 1) fyrkantigt, 2) runt. Vapnet.
Braunerhielm, Carl August Georg, 1876–1923, kommendörkapten, Karlskrona. P1. Vapnet.
Braunstein, Wolmar. Penslar.
Braunstein, Åke, 1900–, hovrättsråd, Stockholm. Av Torsten Schonberg. P1. Nordiska exlibris (1948), s 48.
Brazda, Amelie, född Posse, 1884–1957. Av Vladimir Vanek 1942. X1.
Brazda, Jan, 1917–, konstnär, Stockholm. Ipse 1944.
Brazee, Erland, 1913–, ingenjör, Göteborg. Av Werner Poser 1944. P1. Vapensköld.
Braås bibliotek. Av Børge Elwi Carlson. Två flygande hägrar. Samlarnytt 1999 nr 6, s 15.
Bredberg, Birgitta. Av Åke Arenhill. P1. Svala, hjort.
Bredberg, Erik August, 1862–1936, l:e stadsfogde, vice häradshövding, Stockholm. Av Elsa Flensburg 1912. P1, 2 färgvarianter.
Bredberg, Ernst Carlson, 1897–1963, författare, redaktör, Stockholm. Av Börje Holm 1915. P1. SET VI, s 10.
Bredelius, Margit, fröken, Göteborg. P1. Flygande svan över stadssilhuett.
Bredenberg, Gustaf Adolf, –1867, handlande, Stockholm. Svartstämpel. ”G. A. B.” Carlander III, s 482.
Bredmark, Albert, 1892–, disponent, Helsingborg. 1) Av Jan Raneke 1945 (opus 3). Vapen. 2) Av Alf Danning 1946. C3, 3 färg- och
pappersvarianter.
Breidahl, Axel. Uggla ovanpå ansiktsmask.
Breimer, Michael, 1918–, civilingenjör, Växjö. Av Nils Modén 1906. ”Mich. Breimer”.
Breitholtz, Anna, 1887–, lärarinnaa, Södra Sunderbyn. Av Nils Breitholtz 1914. P1.
Breitholtz, Claes Gustaf, 1899–1970, civiljägmästare, bruksdisponent, Piteå. P1. Vapen.
Breitholtz, Gustaf Edvard, 1891–, jur kand, stiftssekreterare. Av Otto Hupp. P1. Vapen.
Breitholtz, Torsten, 1886–1953, kyrkoherde, hovpredikant, Arbrå. Av Elis Ullman 1911. P1. Ägarens vapen.
Breiton, Bernhard, tjänsteman, Stockholm. Av August Jansson 1915. P2. Lagerström (1943), fig 197.
Bremberg, Erik L:son, 1892–1966, advokat, Stockholm. Typtryck, 2 varianter.
Bremberg, Seth, 1899–1963, redaktör, Stockholm. Av Bertil Bull Hedlund 1933, a) P1, b) C2, 2 pappersformat. Groda, snigel, gubbar.
Bremer, Hugo. P1. Böcker.
Brenckert, Ulf. T, 2 storlekar.
Brenner, Anna. Sniglar i allé.
Brenner, Arvid (författarpseudonym), se Heerberger, Helge.
Brenner, Elias.
Brenner, Hanny, lärarinna, Stockholm. Av B (oidentifierad). 2 pappersfärger. Fåglar, fjärilar, allé av rosenträd.
Bresky, Bernhard, 1882–1963, civilingenjör, Göteborg. Av Lennart Skagby 1941. P1. Solstrålar mellan höga stammar.
Brettkuhn, Ingeborg. Standardexlibris. Bokstaven I i ornamnet.
Brevik Menighet. Av Pontus Holm. P1. Krönt sköld m m.
Briem, Efraim, 1890–1946, professor, Lund. Av Elias Dahr 1935. P1.
Briem, H P. Trädgren med frukt.
Brinck, Christian, 1878–1950, bokbindare, Kristianstad. Av Knut W Brinck 1925.
Brinck, Erik. Tjäder i träd.
Brinck, Holger, 1904–, typograf, Stockholm. Ipse 1924. P1.
Brinck, Hugo, 1888–1947, läkare, Stockholm. 1) Ormstav mot bokhylla. 2) Av Gotte Lundquist. Ormstav, solstrålar, ”Servire”.
Brinck, Johan. Uggla på trädgren.
Brinck, Olof, trävaruhandlare, sågverksägare. Av Rune Karlzon 1976. P1.
von Brinckman, (NN). Av Warwick.
von Brinckman, Carl Gustaf, 1764–1847, minister. 1) Ägarens krönta vapensköld med lagergrenar kring och därunder ”BIBLIOTHECA
BRINCKMANNIANA”. Carlander III, s 137. 2) C2. Stamvapnet, därunder ”Aeqvam Servare Mentem”.
Bibliotheca Brinckmanniana, se von Brinckman, Carl Gustaf.
Bring, Johan Theofil, 1863–1925, domprost, Linköping. Av Lydia Skottsberg 1906. P1, 2 pappersfärger. ”J. Th. Bring”. Sjögren
(1915a), p 5.
Bring, Johannes, 1863–1928, läkare. Av Arthur Sjögren. 2 storlekar.
Brink, Bertil, faktor, Stuvsta. Av David Nordström 1953. P1. Bok mot kvistar.
Brink, Gunnar, bokbindare, Malmö. En bokbindare i arbete.
Brink, Knut, 1920–, keramiker, Stockholm. Ipse. X1(?). Uggla i månsken.
Brink, Åke. Av R P (oidentifierad). Karikerad fet läsande munk.
Briscans, Rolf, Örebro. (1998/2005). Vapnet, ”Ex libriscans”.
Brise, Harry, kand(idat?), Vetlanda. Av C-G Wictorin 1917. P1, 2 storlekar.
Brise, Gustaf Ivan Alfred, 1893–, tandläkare, Karlshamn. Av C-G Wictorin 1915. P1.
Brisfors, Birger, 1910–, med dr, Skellefteå. Ipse 1929. P1.
Brising, Harald, 1881–1918, docent, Lund.
Brisman, Lennart. Av H R (oidentifierad). X1. Två hästar, veteax.
Brithelli, Sigrid Amalia, född Hellhoff, 1855–1924. Av C Bartel 1906. P1, 2 pappersvarianter. Efter akvarell av professor G U Palm.
SET III, s 35.
”Britt Marie”, se Månsson, Britt Marie.
Britten Austin, Margareta, fru, Stockholm. Av Karin Dyhlén 1956. P1. Tre flygande stiliserade fåglar, kvinna.
Britten Austin, Paul. Av Karin Dyhlén 1956. P1. Bevingad dalahäst.
Britth, Gunnar
”Britts bok”, se Nilsson, Britt.
Broberg, A Em, fältmusikant, Stockholm. Typtryck. Carlander IV, s 328.
Broberg, Carl Johan, 1837–, tjänsteman, Stockholm. Vapen. Ägaren anges som ”Carolus Dalecarlius”.
Broberg, Erik, typograf, Stockholm. Ipse. Typtryck. P1 och boktryck, 3 färgvarianter.
Broberg, Ernst, köpman, Eskilstuna. Av Björn Julin 1935. P1. Landskap.
Broberg, Frans, 1915–, direktör, Stockholm. Av Karl-Erik Forsberg 1965. P7.
Broberg, Gunnar, 1888–1970, bokhandlare, Svenljunga.
Brock, Rosa. Av Ragnar Nyberg 1931. P6, 2 färgvarianter. Antik lampa.
Brodaty, Sigmund, direktör, Stockholm. Av Edvard Berggren. P5. ”S. Brodaty”.
Broddén, Johan, från 1857 bibliotekarie i Läsesällskapet, Örebro. T3. ”Joh. Broddén Örebro”. Carlander I, s 428; Wiktorsson (2004), s
28.
Brodén, Eva, studerande, Göteborg. Ipse 1952. X3. Pelare, stiliserad blomma.
Brodén, Ivar. P1. Hus med blommor i förgrunden.
Broddh, Gösta. P1. Vapen.
Brodin, Carl. Av Gunnar Stjernberg.
Brodin, Dora och Knut, 1898–, musikdirektör.
Brodin, Elsa och Knut. 2 storlekar. ”E B” och ”K B” på varsitt blad i uppslagen bok, lyra m m.
Brodin, Knut, 1898–, musikdirektör. 1) Av Maja Fjaestad. X1, 2 färgvarianter. Lyra mot bokhög. 2) Av Sofia Kraft. 2 storlekar, 2
färgvarianter.
Brodin, Madgun
Brogren, Alfred, 1871–1932, litteratör, Mjölby. 1908. P2 efter foto. Ägarens porträtt.
Brogren, Carl W. Typtryck inom ram.
Brolén, Stina. P2. Björn i snölandskap.
Brolin, David R, tjänsteman, Lidingö. Av Gustaf Nordlander 1946.
Brolin, Hjalmar, 1873–1962, boktryckare, Stockholm. Av Greta Sellberg. P1, a) med namn, b) utan text. Lagerström (1943), fig 198–
199.
Brolin, John, 1900–, överläkare, Ängelholm. ”J. Brolin”.
Brolin, Lars, 1876–, tryckeriföreståndare, Stockholm. 1) Av Otto Bärlund 1914. P1, 2 pappersvarianter, tvåfärgstryck. Plöjande man.
Lagerström (1943), fig 200. 2) Av Lilly Åkerholm 1916. P1. Döden och en man vid en grav. Lagerström (1943), fig 201.
Brolin, M. Av Gustaf Nordlander. X3.
Brolin, Per Erik. Ipse 1936. P1.
Brolin, Waldemar, 1898–, provinsialläkare, Lida. Ormskål och böcker under taklampa.
Brolin, Wilhelm Theodor, 1839–, handelsbokhållare, Stockholm. ”W. Th. Brolin”. 1) Blåstämpel. 2) P6. Carlander IV, s 282.
Brolin, Vilhelmina Maria, 1866–, Stockholm, senare gift Holmes. Av Melker J Eichhorn 1890. KopparC3. Sammanflätade
skrivbokstäver V B. Carlander IV, s 455.
Broling, Christina Johanna, 1786–1855, senare gift Strömberg. Svartstämpel. ”C. J. Broling”. Carlander III, s 335.
Broling, Gustaf, 1766–1838, bergsråd. 1) Koppargravyr. Typtryck. Carlander III, s 151. 2) Svartstämpel. Faksimil av namnet.
Brolinson, Hjalmar, Uppsala. Ipse 1938. P1. Moln, solstrålar.
Brolund, Astrid, fru, Stockholm. Av Gullan Gregoriusson 1950. P1. Man och torrt träd mot sol.
Broman, August Theodor, 1825–63, rektor. Typtryck. ”August Th. Broman”. Carlander IV, s 113.
Broman, Carl (CB) 1703-84
Broman, Carl, 1703-1784, landshövding
Broman, David, landsfiskal, Säter. Av P Fiedler (efter utkast av ägaren) 1910. Ljustryck. Naken kvinna.
Broman, Henry
Broman, Idar, 1874–1958, direktör, Stockholm. Ipse 1898. P1. Carlander IV, s 491.
Broman, Israel Carlson, 1709–53, kammarherre. 1) C2. Fullständiga vapnet Broman. 2) C2. Vapnet på lutande oval. ”I C B”. Carlander
II, s 417.
Broman, J W. Propellerblad, två merkuriestavar.
Broman, Lars, 1920–, med dr, Uppsala. P1. Hjortkranium, hieroglyfer.
Broman, Lars M. Svartstämpel. ”L M B”.
Broman, Sven, 1884–. Av Idar Broman. P1. Carlander IV, s 491.
Bromander, C W, 1865–1963, domprost, Karlstad. Av Kjell Eriksson 1905. P1.
Bromander, Johan Peter, 1700-talet. Svartstämpel. ”J. P. Bromander”.
Bromé, Elis Janrik, 1906–63, löjtnant, skriftställare. Av Richard Ekman 1925. P1.
Bromé, Janrik, 1879–1960, redaktör, Östersund. Av Richard Ekman 1923. P1.
”Bromma S:a Folkskola Elevbiblioteket, Ålsten”. Blåstämpel.
Högre Allmänna Läroverket i Bromma. Premiumexlibris.
Broms, Anna, fru.
Broms, Carl Gustaf, 1756–1831, handlande. Svartstämpel. ”Carl Gust. Broms”. Svartstämpel. Carlander III, s 67.
Bronell, Ullagreta, gift Carlsson, se dito.
de Bronikowsky, I H S, 1886–, kapten, Halmstad. 2 varianter, med och utan ram. Vapnet.
”Bronisse”, se Nilsson, (NN), major.
Bronne, J. Örn, hillebard, text på bandolär.
Brorström, Ragnar. Bro över älv.
Broström, Dan, 1870–1925, skeppsredare, Göteborg. Av Greta Sellberg 1910. P1. SET II, s 83.
Broström, Dan-Axel, 1915–, skeppsredare, Göteborg.
Broström, Erik, se Broström, Kerstin och Erik.
Broström, Kerstin och Erik. P1.
Broström, Ragnar. P1. Stenbro.
Broström, Tor Axel, Göteborg. Av Axel Goës 1925. Segelfartyg.
Broström, Tor E J:son, 1895–, skeppsredare, Göteborg. Av Axel Goës 1929. P1, 2 pappersvarianter. Segelfartyg (samma motiv som
Tor Axel Broström).
”Brotorp”. Av Christian Blæsbjerg.
Brovik, Åke
Brovik, Åke, 1911–87, konstnär, Göteborg. 1) Ipse 1944. 2) Ipse 1945. P1, 2 färg- och pappersvarianter.
Browaldh, Tore, 1917–, bankdirektör, Stockholm. 1) Av Niccoletta Cavoletti 1954. P1. Vikingaskepp, sol. 2) Av Karl-Erik Forsberg
1980.
Browall, Brita, och Söderberg, Gunnar. 1970.
Browall, Ragnar. Plog i jorden, hästhuvud.
Bruce, Alfhild, bokförlagstjänsteman, Stockholm. Av Linder.
Bruce, Robert Eduard, 1802–58, överste. ”Fuiumus” över vapnet, utan namn. Carlander III, s 459.
Brudin, A M och E. Pappersvarianter. Grammofon, golfklubbor m m.
Bruhn, Eugene, 1886–, verkmästare, Malmö. Av Schwabe.
Bruhn, Thyra, fröken, Alingsås. Av Albin Brag. P1.
Bruhn, Viktor, 1866–, stadsläkare, Göteborg.
Bruhn-Lund, Inga, fru, Göteborg. Av Werner Poser. P1. Vitt kors på blomsträng m m.
Brulin, Herman, 1875–1960, arkivråd, Stockholm. ”H B”, ”Sustine”.
Brulin, Ida, gift Abramson, se dito.
Brummer, Fredrik. Av E A (oidentiferad). Klassisk skulptur m m.
”Brummerska Skolans Elevbibliotek”. Blåstämpel.
Brun, Sven, 1880–, apotekare, Hudiksvall. Stålstick. Läsande man.
Brunander, Herman, fil dr. Av Ivo Brunander. Tryckt hos Bagges. Fönster med kapitäl, uggla på foliant m m.
Brunander, Hjördis ”Flabbs”. P7. Kvinnoansikte.
Brunbeck, Jöns, 1683–1748, kyrkoherde, Hemmesdynge. Svartstämpel. ”J. Brunbeck”. Carlander II, s 266.
Brundell, Rakel, fru, Stockholm. Av Karin Brundell.
Brundin, Einar, 1898–, bergsingenjör, Shanghai, Kina. P1. Kinesiska skrivtecken.
Brundin, Ragnar. Av A B (oidentifierad). Gårdsbyggnad, i hörnen frimurarsymboler, lyra och vindruvklase.
Brunell, Emmy. Av Arne Wold.
Brunius, John, 1884–1957, skådespelare, Stockholm. Ipse. P1. Läsande figur vid öppet valv. SET IV, s 7.
Brunius, Torsten Hakonsson, direktör, Göteborg. Av A R P (oidentifierad).
Brunkert, Allan, 1908–63, missionssekreterare, Stockholm . Av Örje 1938.
Brunkman, Gustaf, 1888–1959, bankdirektör, och Lisbeth, Djursholm. P1. Vishetens brunn.
Brunnander, Martin Bernh., 1894–1973, fil dr, Hudiksvall. 1) P1. Brunn och vattenbärande man. ”Brunnander”. 2) Av Isidor Woxberg
1948. Böcker och ljusstake. ”M. B. Brunnander”.
Brunnberg, Arthur, 1908–, civilingenjör, Nordmaling. Av Helge Holmgren 1946. Nordiska exlibris (1948), s 43.
Brunnby. Koppargravyr. ”Tillhör ...” Carlander IV, s 622.
Brunnström, Emil Robert Alfred, 1839–, kyrkoherde, Norra Åsum. Svartstämpel. Carlander IV, s 285.
Brunnsåker, Sture, fil dr, docent. Av Per-Olof Bohlin.
Brunskog, Bengt, skådespelare, Malmö. Pajazzofigur med teatermask på scenen.
Brunsson, Anette och Bengt (= nedanstående), Mellerud. Av S O A (oidentifierad). P1. Tåg, segelbåt.
Brunsson, Bengt, 1924–, köpman, Mellerud. Av I N (oidentifierad). Vapenbild. Jämför även Brunsson, Anette och Bengt.
Brusell, Ulla, fil kand, Ulvsunda. Av Pam G Rueter 1948. X2.
Brusewitz, Axel, professor, Uppsala. Av C D (oidentifierad). Skytteanum i Uppsala.
Brusewitz, Gunnar, 1924–2004, konstnär, författare, Stockholm. 1) Ipse 1946 (upplagan ej utlöst av ägaren, men spridd genom
tryckaren). Djävulen på väg att fånga en liten lintott med bok i famnen. ”Fan må ta den som stjäler denna bok”. Samlarnytt 1993 nr 3, s
3. 2) Ipse 1970-talet (ej tryckt). Fyra flygande vitkindade gäss. Samlarnytt 1993 nr 3, s 3. 3) Av Karl-Erik Forsberg. Spegelmonogram
av initialerna G B. Samlarnytt 1993 nr 3, s 4.
Brusewitz, Maria, 1880–1941, lärarinna.
Brusewitz Ambrosius, Märta, se Ambrosius, Märta.
Brusewitz, Wilhelm E, kyrkoherde, Knutby. P1. ”Veritas Excitet Bonitatem”.
Brusquini, Lars, tjänsteman, Trollhättan. Av Nils Lundgren 1948. P1. Naken kvinna på tavla m m.
Bruun, Gunnar (släkt med nedanstående Stig; deras exlibris sitter i samma bok). Gård invid en gata, väderkvarnar.
Bruun, Stig Yngve Ragnar, 1910–1997, direktör, Stockholm, sist Läckeby, Småland. Antik ruin, tre böcker. P1, 2 storlekar.
Bruzelius, Adéle E J H, 1811–61. Typtryck.
Bruzelius, Gunnar, revisor, Malmö. Av Gunnar Sörman.
Bruzelius Lånbiblitek. Typtryck. Carlander I, s 424.
Bryde, Vilhelm J:son, 1888–, skådespelare, Stockholm. 1) Ipse 1912. Mask och kvinna i stiliserat träd. 2) Ipse 1912. Mask och ansikte.
3) Ipse 1912. P1. Masker mot lagerkrans. SET 14, s 7. 2) Ipse 1912, C3 av Ernst Hällgren. Skrattande ansikte. SET 14, s 7.
Bryk, Felix, 1882–1957, skriftställare, Stockholm. 1) C3. 2) Gummistämpel (utan namn).
Brylla, Tyra, 1902–1984, fru, bibliotekarie vid Centralbiblioteket, Örebro. Av Johann Kessler 1941. P1. Uppslagen bok bredvid ljus
och blomvas. Wiktorsson (2004), s 57. Jämför även Brylla, Tyra och Paul.
Brylla, Tyra (= ovanstående) och Paul, 1905–1979, försäljningschef, Örebro. Av Johann Kessler 1941. P1, 2 färgvarianter. Familjens
timrade sommarstuga i Hidinge socken. Wiktorsson (2004), s 57 f.
Bryne, Ebba. Av Harald Lindberg. P7. Fågel vid fågelbord.
Brynnel, Agneta. Av Brita Grep 1960.
Brynnel, Aslög. Av Brita Grep 1960.
Brynnel, Karl Gustaf, 1907–, fil mag, adjunkt, Storängen. Av Brita Grep 1960. P1, 2 storlekar.
Brynnel, Jorunn. Av Brita Grep 1960.
Brynnel, Lif. Av Brita Grep 1960.
Brynnel, Margaretha, född Ruus. Av Brita Grep 1960.
Brynnel, Sigrid. Av Brita Grep 1960.
Brynnel, Karl Torbjörn. Av Brita Grep 1960. P1.
Brüne, Bernhard, 1896–, köpman, Ludvik. Av Frans August Andersson. P1. ”B B” över böcker i kartusch med uggla. Lagerström
(1943), fig 202.
Bråkenhielm, Reinhold. P1. ”Ex Archivo Fideicommissi Ballabyensis”.
Bränder, Harry, 1899–, med kand, Uppsala. Av Ragnar Albinsson 1938. P1, 2 pappersvarianter.
Brännström, Birger. P1. Av Elsa Ekdahl. Bord med böcker, vapen.
Brännström, Per, 1928–, direktör, Trångsund. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Bröderman, Svante, radiotekniker. Ipse 1955. P1. Radiomaster.
Bröjer, Bill, källarmästare, Filipstad. Av Hans Norsbo 1949. P1, 2 färgvarianter. Mat, frukt, vin, böcker m m.
Buchholz, Max, faktor, Stockholm. Av Bo Bandel 1944.
Buchman, Asta Linden, 1886–, författarinna, Göteborg. 1) Av Werner Poser. X1. Stegrande häst inom cirkel. 2) Av Werner Poser. X1.
Kruka med två penslar. 3) Av Werner Poser. Kvinnoansikte seende på nyfött barn.
Buchman, Carl Heinz, ingenjör, Nyköping. Av Werner Poser. X1. Fiol och passare inom taggad cirkel.
Buchman, Inga-Lill, sångerska, Göteborg. 1) Av Werner Poser. X1. Kvinnobyst med barm och handen i cirkel. 2) Av Werner Poser.
X1. Harpa med hjärta över strängarna.
Bucht, Harald, 1916–, avdelningschef, Stockholm.
Buhler (eller Buhlér?), Kerstin, bokhandlare. Av Björn Ekedahl 1977.
Buhre, B, 1863–1930, generaldirektör, Stockholm. Karta.
Buhrman, T, 1885–1970, assessor, Göteborg. Av Erik Magnusson 1943. P1.
Bukowski Boncz, Henryk Michael Anton, 1839–1900, konsthandlare, Stockholm. Av Robert Haglund 1888. C3, 2 storlekar. Carlander
IV, s 278.
Bull Hedlund, Bertil, se Hedlund, Bertil Bull.
”Bulltofta L K”, se Kockum, Charlotta.
Bunge, Sven, 1731–1801, greve, riksråd. Av P L Surugue 1756. Koppargravyr. Vapnet med valspråk ”Candide et Sincere”. Carlander
II, s 623.
Bunth, Thure, auditör, Växjö. Ipse.
Burchard, Adolf , –1923, grosshandlare, och Nathalia, Stockholm. Av Vera Nilsson 1910. P2. ”A N Burchard”.
Bure, Johan.
Burén, Arvid, 1872–1963, bruksägare, Grytgöl. Av Y H (?) (oidentifierad). P1. Grytgöls herrgård.
af Burén, G. Stämpel. ”Ex Biblioteca G af Burén”.
af Burén, Georg. Typtryck + gummistämpel.
Burén, Hanna (m fl). Av Johannes Britze.
Burén, Ludvig, 1866–, borgmästare, Eksjö.
Burén, Thora, 1901–47, tandläkare, Södertälje. Av Johannes Britze 1941. P1. Vapen Burén med valspråk ”Ora et labora” (lat. Bed och
arbeta).
Burenstam, Olof, 1752–1821, brukspatron. Namnet skrivet i ram. Carlander III, s 6.
Bureus, Johannes Thomæ, 1568–1652, riksarkivarie, Uppsala. Sveriges äldsta tryckta exlibris. Typtryck i 6 varianter. ”I T A Burei
Possessio”. Carlander II, s 44.
Burgman, John. Stämpel. Carlander IV, s 618.
Burman, Ann-Marie, se Burman, Rolf och Ann-Marie.
Burman, Bengt, 1905–, distriktschef, Boden. P1.
Burman, E.
Burman, Hildur, handlande, Eskilstuna. Av Hj Strååt 1935. P1. Grind och byggnad.
Burman, Otto, 1877–, lappfogde. Av Bror Angelin 1942. P1. Nordiska exlibris (1948), s 37.
Burman, Rolf, 1925–, direktör, och Ann-Marie, Stockholm. P1.
Burman, Torsten, 1913–, läkare, Stockholm. Av Alexander Harling 1954.
Burmeister, Gabriel, 1886–1946, konstnär, Timmernabben. Ipse.
Bursch, kom.råd, Attarp
Bursie, Klas, 1894–1973, överstelöjtnant, Eggby. Av H H (oidentifierad). 2 färgvarianter.
Burström, Märta M. P1. Linneor, devis.
Burträsk församlingsbibliotek. Blåstämpel.
Busch, (NN), kommerseråd, Attarp. Typtryck. ”Tillhör boksamlingen på Attarp”.
Busch, Erik, Göteborg. Av Carl-Erik Olsén.
Busch, Erik, ingenjör, Göteborg. Av Hans Henrik Olsén 1944. P1.
Busch-von Eckerman, Beate, 1870–, fru, Stockholm. Av Frieda Spielberg. P1.
Busck, Hans, 1733–1822, kommerseråd, Göteborg. Typtryck. Carlander II, s 642.
Busck, M och E, Partille. Ca 1907. Ägarnas villa efter foto.
Buskqvist, Nils, boktryckare, Göteborg. Av Artur Nilsson 1923. P1.
Bussqvist, Sven, köpman, Göteborg. Ipse 1943. P1.
von Buxhoeveden, Herbert Paul Arnold, 1877–1937, överste, Ryssland. Av Max Kellerer 1901. P1/2. Vapnet. (Även använt av sonen
Boris, 1915–1969, direktör, Stockholm.)
By socken, Dalarna.
Bydelsbach (Bydelsbak), Hebla Albrektsdotter, se Arent Persson.
Byden, Harry, typograf, Stockholm. Ipse 1935. Typtryck.
Byhr, Claes-Christer, studerande, Malmö. Av Jan Raneke 1961 (opus 45 b). P1+T.
Byhr, Sven-Eric, ryttmästare, disponent, Malmö. 1) Ipse 1946. P1. Ridgrejor. 2) Av Jan Raneke 1961 (opus 45a). P1/2. Ägarens vapen.
”Sven E. Byhr”.
Bylander, Folke. ”F B” över namnet.
Byléhn, Kersti. Uggla på böcker.
Bylund, Evert. Två barn som håller upp en bok.
Bylund, Thure. Av Karl-Erik Forsberg senast 1994 (exemplar då donerat till Kungliga Biblioteket).
Byström, Axel Herman, 1859–1933, överste, Lidingö. Av Jonas Jonsson 1900. P6 framställd vid Generalstabens litografiska anstalt, 2
varianter (med och utan stavar över örnen). ”A H Byström”. Sjögren (1915a), s 6.
Byström, Carlo, 1876–1936, tjänsteman, Stockholm. 1) Av E A C Fagersten 1903. P1 med ton. Stjärnhimmel genom fönster. Carlander
IV, s 267. 2) Av Arthur Sjögren 1917. P1, 2 färgvarianter. Storkyrkan i Stockholm. Lagerström (1943), fig ....
Byström, Ella, 1889–1969, fröken, författarinna, Lidingö, senare gift Baeckström. Ipse 1922.
Byström, Eric. Av Ragnar Blomqvist 1921.
Byström, Gustav L. Två knäböjande ynglingar.
Byström, Kerstin, kantor, Eskilstuna. Av Jan Brandt 1986.
Byström, Lars. Av J B (oidentifierad).
Båge, Ernst Hugo, 1892–1965, kapten, Stockholm. Av Alf Westergren 1912. P2, 2 pappersfärger.
Båge, Sven, direktör, Stockholm. 1) Av John Dunge 1923. X1, 2 pappersvarianter. Naken bågskytt. 2) Av John Dunge. X1. Hand och
arm med spänd båge.
Bågenholm, Einar K:son, 1902–59, kartassistent, Stockholm. Av K Ht (oidentifierad). P1. Fågelskrämma med sädeskärve.
Bågstam, Sture, 1912–1986, överstelöjtnant, Hässleholm. Av Jan Raneke 1961 (opus 53a). P1/3+T.
Bågstam, Svante, kapten, Solna. Av Jan Raneke 1961 (opus 53b). P1.
Bågstam, Tage, modetecknare, Stockholm. Av Jan Raneke 1963 (opus 53d). P1. Ägarens vapen.
Bång, Gunnar. P1. Spade i jord.
Båtvika, se Lenk, Torsten.
Bååth, Johan, 1870–1953, borgmästare, Helsingborg. Av Brita Grep ca 1925. P1. ”Joh:is Bååth”.
Bååth, Karl, bokbindarmäststare, Eslöv. Ipse. ”K B” över bokpress.
Bååth, Ludvig Magnus, 1874–1960, fil dr, arkivråd, Stocksund. Av Brita Grep 1925. P1. SEF:s årsbok 1936, s 56.
Bäckaby sockenbibliotek. Blåstämpel.
Bäckdahl, Ruth, fru, Marseille, Frankrike. Av Bertha Svensson-Piehl 1918. P1. Lagerström (1943); SEF:s årsbok 1936, s 34.
Bäckgren, Karl, 1882–1960, kyrkoherde i Askersund 1924–39 och i Gryt 1939–52, prost, sist bosatt på fädernegården Markebäck i
Askersunds landsförsamling. Av Gösta Skyle. P1. Skaga stavkyrka i Undenäs församling. Wiktorsson (2004), s 58 f.
Bäckman, Arvid, 1870–, apotekare, Stockholm. 1920. P1.
Bäckman, Einar, bokbindare, Stockholm. Av John Hedström 1938.
Bäckman, Gösta, 1887–1973, bokhandlare. Av Harald Sallberg 1927. C3. Nakna flickor mot bokhylla.
Bæckman, Ingrid, fröken, Stockholm. 1) Ipse. Blomsterkors. 2) Monogram i kedja. 4 pappersfärger.
Bäckman, Karin. P1. K B inom cirkel.
Bäckman, K V Sten, 1880–1973, major, Uppsala. Koppargravyr. Fabriksexteriör, ordenstecken m m.
Bäckmark, Inger Ebba Margareta, 1942–, född Pettersson, f d banktjänsteman, Lidingö. Av Magnus Bäckmark (hennes son) 2003
(opus 9). Småfåglar pickande frön i snö.
Bäckmark, Magnus Olov, 1974–, fil kand, heraldisk formgivare, redaktör för Svenska släktkalendern (från 2000), bosatt i Örebro
1994–98, Lidingö 1998–99, från 1999 i Täby. 1) Ipse 1998 (opus 1). P1. Fullständiga vapnet Bäckmark (i en tidigare variant med
enbart en vågbjälke i skölden) på uppslagen bok. Cirkuläret 2001:1, s 392; Wiktorsson (2004), s 61. 2) Ipse 1999 (opus 2). P7.
Fullständiga vapnet Bäckmark hållet av ett heraldiskt sjölejon. Cirkuläret 2001:1, s 392; Wiktorsson (2004), s 62.
Bäckmark, Torbjörn Olov, 1977–, civilingenjör, systemutvecklare vid OM HEX AB, Lidingö. Av Magnus Bäckmark (hans bror) 1999
(opus 3). P7. Vapensköld Bäckmark med fältet damaskerat. Cirkuläret 2001:1, s 392.
Bäckström, Arthur, 1861–1941, godsägare, Julita. Av Gunnar Wallgren 1914, a) C3 (akvatint), 2 färgvarianter, b) boktryck. Julita gård.
”A B”. Sjögren (1915a), p 6.
Bäckström, Arthur, stationsinspektor, Vetlanda. Av Bertil Bäckström. P1. Bokhyllor.
Bæckström, Arvid, 1881–1964, fil dr, Stockholm. Blindtryck.
Bæckström, B. R. Av Greta Sellberg 1910. ”B R B”.
Bäckström, Bertil, notarie, Mariestad. Ipse 1950. P1. Antik paviljong på klippa.
Bäckström, Betsy, se Bäckström, Richard och Betsy.
Bæckström, Birger, 1878–1962, fil dr, Stockholm. 1) Av Gunnar Asplund 1914. 2) Av Tord Bæckström 1936. ”B M B”. 3) Av Tord
Baeckström 1942. X2. 3) Ipse 1942. X1.
Bäckström, Carl Hjalmar, 1907–, Strömsbruk. P1. Fabrik.
Bæckström, Erik Elimar, 1889–1953, advokat, Stockholm. Frimurarvapnet.
Baeckström, Ella, född Byström, se dito.
Bæckström, Essie, 1889–1948, fröken, Stockholm. Stiliserad fågel i skog. Av Tord Bæckström 1949.
Bæckström, Gerd och Tord (= nedanstående), Västerås. Av honom, 1930-talet. X1.
Bäckström, Kåre, 1895–1964, fil dr, Stockholm. Av Greta Sellberg 1912. P1. Spegelmonogram.
Bäckström, Monica. Fiskar.
Bäckström, Olle. Lejon i profil.
Bæckström, Pia. Av Tord Bæckström.
Bäckström, Richard, 1868–, ryttmästare, och Betsy, Tunarp. Av Greta Sellberg 1912. P1. ”R B B”. SET 13, s 21; Sjögren (1915a), p 6.
Bäckström, Sven. Uggla på bok, vinkelhake m m.
Bæckström, Tord, 1908–91, skriftställare, Västerås. Ipse 1942. Trägravyr, 2 varianter. SEF:s årsbok 1947, s 61; Nordiska exlibris
(1948), s 37. Jämför även Bæckström, Gerd och Tord.
Bäckwall, Lars, 1858–1935, arkitekt, Stockholm. 1) Ipse 190l. 2) Av Erik Skårman 1908.2 färgvarianter. Efternamnet här stavat
Bäckvall.
Bährne, Herman, 1902–, med dr, Stockholm. Av David Nordström 1953. P1. Bok, ormstav, lagerkvistar.
Bælter, Sven, 1713–60, domprost. Typtryck. Carlander II, s 458.
Baer, Amelie. Av K K (oidentifierad), 1905. Flygel.
Bärnsten, Viktor, 1885–, bokbindare, Borås. Av Olle Nilsson. P1. Lagerström (1943), fig 203.
Bäve, B B och Carl Louis, 1883–, godsägare, Löfsund. ”B B B C L”. P2 + P1 i 2 färger. Löfsund.
Bäärnhielm, Ambjörn, 1907–88, bokhandlare, Stockholm. Av Andreas Björkman, 1940. X1. En bok och vapnet för adliga ätten
Bäärnhielm.
Bäärnhielm, Gustaf, 1866–1951, läkare, Eksjö (sedan Kungälv?). Av Ivar Palmér 1922. P1, 2 storlekar. ”G. Bäärnhielm”.
Bäärnhielm, Peter Gustaf, 1733–1809, löjtnant. X1. Vapnet, utan namn. Carlander II, s 642.
Böhme, Curt Heinz, Karlskoga. Av R Krüger. Kallnålsstick. Solros mot ruiner.
Böhme, Henrik, 1865–1949, med dr, Söderhamn. Av Gösta Sandqvist 1904. P1 framställd vid Wald. Zachrissons Boktryckeri, 2
pappersvarianter. ”H. Böhme”.
Bökman, Edv. Böcker, kranium m m.
Bökman, Erik Zacharias, 1855–1925, rektor, Halmstad. Av Lilly Bökman. P1.
Bökwall, Nils Christer Anders, 1937–2002, jur kand, ADB- och informationsansvarig vid Sydkraftkoncernens ledningsstab, notarius
publicus i Vellinge, bosatt i Falsterbo. Av Jan Raneke 1961 (opus 46). Bokträd ur ägarens vapen. Om ägaren, se Vapenbilden nr 54,
2002, s 78.
Bölling, Gerhard, 1906–, byråinspektör, Stockholm. Av Finn Holmberg (efter ägarens skiss) 1946. ”G. Bölling”.
Bördh, A G, 1895–1968, lantbrukare, Lillebyn. Ipse 1938. P1.
Böre, Curt, 1915–, rådman, Stockholm.
Börjeson, Annie. Av Ida Törnström. Läsande kvinna i fönstersmyg.
Börjeson, Bertil. Namnet inom lagerkrans.
Börjeson, Eric, 1908–1987, kyrkoherde, Skara. P1.
Börjeson, John, 1855–1932, lektor, Karlstad. Av Napoleon Ceasar. P2. Bokvännen nr 6 1949.
Börjesson, NN, se Björck, NN.
Börjesson, Bertil, 1932–, fil mag, Stockholm. Ipse 1955. P1 i 2 färger, pappers- och färgvarianter. Schackspel.
Börjesson, Birgitta. Av Eric ”Ola” Olsson ca 1999 (opus 48).
Börjesson, Björn, Karlskoga. Av Erik ”Ola” Olsson 2004 (opus 110).
Börjesson, Sigurd Börje, 1901–80, bokhandlare, Stockholm. 1) Av Arthur Sjögren 1923. P1. Lagerström (1943), fig 205. 2) Av Martin
Nilsson 1955. P2. Ägaren i länstol i bibliotek med schackbord.
Börjesson, Catharina, studerande, Uppsala. Av Eric ”Ola” Olsson ca 1999 (opus 49).
Börjesson, H. Av William Petersson 1940. P6, 2 färgvarianter. Hamnparti, kyrka i bakgrunden.
Börjesson, Oscar, –1972, affärsman, Göteborg. P1.
Börresen, W, 1863–1940, apotekare. Av Hyg. Revy 1926.
Börsum, Bror, reklamchef, Stockholm. Ipse 1943. Schackbräde.
Börtzell, John Erik Algernon, 1840–1918, hovintendent. Av Sigrid Bergström. C2, 3 storlekar, skilda gravyrer. Lagerström (1943), fig
206; Carlander IV, s 289.
Böttiger, Gunnar, se Böttiger, Inga och Gunnar.
Böttiger, Inga och Gunnar, Stockholm. P1. Blomsterkrans.
Böttiger, John, 1853–1936, överintendent, Stockholm. 1) Av Agi Lindegren 1892. C3 utförd i endast 3 exemplar. ”Iohanes Böttiger til
Gransaeter”. Carlander IV, s 375. 2) Av Agi Lindegren 1900. P5 framställt på Warner Silfversparres grafiska anstalt. ”Gransäters
Bokakammare”. Carlander IV, s 375.
Böttiger, Lars Erik, 1924–, professor, med dr, Saltsjö-Boo. 1) Av Bertil Kumlien. 2) Av Thomas Widlund 1994. P7. ”Gransäters
Bokakammare”.
Böök, Arvid, 1889–, byråassistent, Malmö. Stiliserat träd.

Similar documents